Click here to load reader

· PDF file37 Organizacije preduzeca - mrezne organizacije Analiza preduzeca 38 Organizacije proizvodno poslovnih sistema ... 215 Profitabilnost banaka Bankarstvo

 • View
  292

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of · PDF file37 Organizacije preduzeca - mrezne organizacije Analiza preduzeca 38 Organizacije...

 • SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

  Kontakt

  e-mail adresa:

  [email protected]

  Ako niste pronali odgovorajui rad na naem spisku, moete nam

  se obratiti na isti e-mail [email protected] sa

  naznakom URADITI i izneti Va zahtev za izradu rada tj. naziv rada

  koji Vam je potreban, broj stranica, teze, za koji uzrast se pie i jo neke

  pojedinosti vezane za samu izradu i kucanje i naravno rok za kada Vam

  je potreban a mi emo se potom obratiti naim saradnicima i videti da li

  su oni u mogunosti da urade rad samo za Vas, za koje vreme i za koju

  cenu.

  Sva dokumenta koja vam aljemo putem e-maila su: u [.doc] formatu,

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Velika kolekcija gotovih radova i kompletna izrada novih radova!

  e-mail /kontakt/: [email protected]

  SAJT /kontakt/: www.maturskiradovi.net ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

  SPISAK GOTOVIH RADOVA

  Ime Rada

  Ime Oblasti

  1 Ekonomika poslovanja -biznis plan d.p. grejanje Analiza preduzeca 2 Enmon iz zirovice Analiza preduzeca 3 Fabrika_sesira Analiza preduzeca 4 Finansijska analiza preduzeca parainka Analiza preduzeca 5 Finansijska analiza tri kondiktroska preduzeca - korporativne finansije Analiza preduzeca 6 Finansijska analiza tri kondiktroska preduzeca Analiza preduzeca 7 Globalna harmonizacija finansijskog izvestavanja Analiza preduzeca 8 Globalni i lokalni marketinki nastup firme siemens Analiza preduzeca 9 Hemofarm - seminarski Analiza preduzeca 10 Hemofarm Analiza preduzeca 11 Industrijska logistika optimiz.raspor.radnih mesta Analiza preduzeca 12 Industrijske masine ''alatnica (rendisaljka) preduzea enterijer - bujanovac'' Analiza preduzeca 13 Intermedija d.o.o - biznis plan Analiza preduzeca 14 Internacionalni biznis i evropski biznis Analiza preduzeca 15 Internet biznis plan pekare saa - biznis plan Analiza preduzeca 16 Internet biznis plan Analiza preduzeca 17 Javne finansije, takse Analiza preduzeca 18 Javno preduzee komunalac- biznis plan Analiza preduzeca 19 Jp aerodrom nikola tesla Analiza preduzeca 20 Komarcijalni zapisi - usluni biznis Analiza preduzeca 21 Koncept proizvodnje soka u preduzeu fruit4all - biznis plan Analiza preduzeca 22 Konkuretska sposobnost preduzeca Analiza preduzeca 23 Kvalitet proizvoda Analiza preduzeca 24 Lina karta i analiza poslovanja c marketa Analiza preduzeca 25 Luxol zr Analiza preduzeca 26 Merenje zadovoljstva kupaca sarantis d.o.o-diplomski rad Analiza preduzeca 27 Mesecna proizvodnja sokova u preduzecu Analiza preduzeca 28 Mini vinarija - tehnoloski sistemi Analiza preduzeca 29 Nike buba - biznis plan Analiza preduzeca 30 Oblici internacionalizacije preduzca Analiza preduzeca 31 Odluke o cenama i upravljanje trokovima Analiza preduzeca

  32 Organizacija i funkcionisanje doma zdravlja boko vrebalov zrenjanin- diplomski rad

  Analiza preduzeca

  33 Organizacija i funkcionisanje doma zdravlja boko vrebalov zrenjanin Analiza preduzeca 34 Organizacija proizvodne faze u bira biha Analiza preduzeca 35 Organizacija proizvodnje pasterizovanog mleka sa 2.8 % mlecne masti Analiza preduzeca 36 Organizacija proizvodnje Analiza preduzeca 37 Organizacije preduzeca - mrezne organizacije Analiza preduzeca 38 Organizacije proizvodno poslovnih sistema - livnica oka dd Analiza preduzeca

 • SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

  39 Osnivanje preduzea u privrednom sistemu rs sa osvrtom na osnovne odredbe zakona o preduzeima

  Analiza preduzeca

  40 Osnovni pojmovi industrije i sportske industrije Analiza preduzeca 41 Performanse preduzeca Analiza preduzeca 42 Pivara Analiza preduzeca

  43 Planiranje i politika preduzea u razvijenoj kapitalistikoj privredii bivi socijalistikim privredama

  Analiza preduzeca

  44 Poduzno vodjenje grupe vozila ahs - autoindustrija Analiza preduzeca 45 Pojam benchmarkinga Analiza preduzeca 46 Pojam i podela obrtnih sredstava Analiza preduzeca 47 Pojam i znacaj troska u poslovanju preduzeca Analiza preduzeca 48 Porodicni biznis plan Analiza preduzeca 49 Poslovanje hotel merkur v.banja Analiza preduzeca 50 Poslovanje proizvodnog preduzea za period od tri mjeseca Analiza preduzeca

  51 Poslovanje turistike agencije bta doo beograd kao posrednika i organizatora putovanja

  Analiza preduzeca

  52 Poslovna logistika - logistika i konkurentsko okruenje Analiza preduzeca 53 Poslovna strategija a.d. banini, kikinda Analiza preduzeca 54 Potisje kanjiza - upravljanje preduzecem Analiza preduzeca 55 Predlog promena u preduzecu gavric co-17 Analiza preduzeca 56 Preduzece kao ekonomska institucija Analiza preduzeca 57 Preduzecu a.d.kovilovaca Analiza preduzeca 58 Prilagoavanje organizacione strukture - organizacija preduzeca Analiza preduzeca 59 Primena sistema obracuna troskova po osnovu aktivnosti Analiza preduzeca 60 Primena statistikih metoda u analizi konzumacije piva Analiza preduzeca 61 Proces peenja tunelska pe - izgr. graevinskog materijala Analiza preduzeca 62 Program poslovanja jkp parking-sabac Analiza preduzeca 63 Proizvodnja sweet bitter-a u doo simex Analiza preduzeca 64 Proizvodnja,klasifikacija trokova ,bilans stanja Analiza preduzeca

  65 Promena organizacione strukture na konkretnom preduzecu firma enmon iz zirovnice -seminarski rad i prezentacija

  Analiza preduzeca

  66 Proirenje i modernizacija proizvodnje metalnih konstrukcija u metalskom preduzeu ''elik''

  Analiza preduzeca

  67 Rad pr starbucks Analiza preduzeca 68 Radna mesta sa poveanim rizikom Analiza preduzeca 69 Rafinerija gasa elemir Analiza preduzeca 70 Samostalna izrada biznis plana-17 Analiza preduzeca 71 Samostalna trgovaka radnja tehno ze - biznis plan Analiza preduzeca 72 Savremene primene analize odlucivanja u praksi Analiza preduzeca 73 Savremeni finansijski proizvodi i njihova primena u turistikoj privredi Analiza preduzeca 74 Sigmma - biznis plan Analiza preduzeca 75 Six sigma Analiza preduzeca 76 Skladistenje i priprema repe za proizvodnju Analiza preduzeca 77 Sredstva poslovanja preduzeca Analiza preduzeca 78 Stanovnistvo i ekonomski razvoj Analiza preduzeca 79 Strategija razvoja preduzeca Analiza preduzeca

 • SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net 80 Studija sluaja neoplanta - upravljanje preduzeem Analiza preduzeca 81 Studija sluaja crvenka Analiza preduzeca 82 Studija sluajajp ptt srbija Analiza preduzeca 83 Swot analiza kompanije bozic i sinovi Analiza preduzeca 84 Swot analiza Analiza preduzeca 85 Swot analizau ad sintelon-u - strategija poslovanja Analiza preduzeca 86 Swot analizukompanije montenegro airlines Analiza preduzeca 87 Szr koktel - zvornik Analiza preduzeca 88 Tehnoloski proces obrade cigareta Analiza preduzeca 89 Tehnoloki pristup mlekare lazar Analiza preduzeca 90 Telenor doo Analiza preduzeca 91 Teorija razvoja i uloga drzave - upravljanje u prehrambenoj industriji Analiza preduzeca

  92 Uloga cement sustainability initiative (csi) u redukciji emisije co2 iz cementne industrije - tehnologije

  Analiza preduzeca

  93 Uloga sogo shoshe Analiza preduzeca 94 Upravljanje proizvodnjom -studija sluaja fabrike sloga a.d. Analiza preduzeca 95 Zitoprodukt - marketing plan Analiza preduzeca 96 Zop u prehramb.industriji Analiza preduzeca 97 medjunarodno bankarstvo Bankarstvo

  98 Adekvatnost kapitala u savremenom bankarstvu iz premeta bankarski menadment-diplomski rad

  Bankarstvo

  99 Akcije - teorija novca i bankarstvo Bankarstvo 100 Aktivni bankarski poslovi Bankarstvo 101 Analiza konsolidovanog bilansa poslovnih banaka - monetarna analiza Bankarstvo 102 Banka - pojam, vrste i funkcije Bankarstvo 103 Banka pojam, vrste, funkcije - bankarsko pravo Bankarstvo 104 Banka za medunarodne obracune - bankarstvo Bankarstvo 105 Bankarska kamata - bankarstvo Bankarstvo 106 Bankarska kamata Bankarstvo 107 Bankarski agregati Bankarstvo 108 Bankarski menadzment Bankarstvo 109 Bankarski poslovi - poslovno pravo Bankarstvo

  110 Bankarski poslovi - bankarski poslovi kao temelj privrednog poslovanja razvijenih zemalja i zemalja u razvoju

  Bankarstvo

  111 Bankarski poslovi - bankarstvo Bankarstvo 112 Bankarski poslovi - razvoj bankarskih poslova i banaka Bankarstvo 113 Bankarski poslovi Bankarstvo 114 Bankarski sistem na sad - bankarstvo mak Bankarstvo 115 Bankarski sistem srbije i njegova struktura- diplomski rad Bankarstvo 116 Bankarski sistem srbije Bankarstvo 117 Bankarsko poslovanje Bankarstvo 118 Bankarstvo sem.rad Bankarstvo 119 Banke i agencije za promet nekretnina sa osvrtom na zormil d.o.o Bankarstvo 120 Banke i bankarski krediti-16 Bankarstvo 121 Banke pojam i vrste Bankarstvo 122 Banke Bankarstvo

 • SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net 123 Blagajnicko poslovanje -maturski Bankarstvo 124 Blagajnicko poslovanje u turistickim agencijama Bankarstvo 125 Bolero Bankarstvo 126 Centralna banka - monetarna ekonomija i bankarstvo Bankarstvo 127 Centralna banka i njene funkcije Bankarstvo 128 Centralna banka italija Bankarstvo 129 Centralna banka kao uesnik na tristu novca Bankarstvo 130 Centralna banka osvrt na cbbh Bankarstvo 131 Centralni registrar, depo i kliring hartija od vrednosti -

Search related