27
Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD

Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Organa genitalia feminina

Doç.Dr.M.Cudi TUNCERD.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD

Page 2: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Organa genitalia feminina externa

• Mons pubis• Labium majus pudendi• Labium minus pudendi• Clitoris• Bulbus vestibuli• Gl.vestibularis majoris (Bartholin bezi)

Page 3: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Mons pubis• Symphsis pubica’nın ön

tarafındaki kabarık sahaya denir.

• Kabarıklığını deri altı yağ dokusu verir.

• Pubes denilen kıllar bulunur.Bu kıllar deri kıllarına oranla daha kalındır.

• Pubes denilen kıllar spina iliaca anterior superior’ları birleştiren çizgi yakınlarında sonlanır.

Page 4: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Labium majus pudendi• Genital kanalın girişinde

uzunlamasına bulunan bir çift kalın deri plikasıdır.

• Erkeklerdeki scrotum derisinin karşılığıdır.

• Önde mons pubis’den, arkada perineum’a (anüs’e 2,5 cm kala) kadar uzanır.

Page 5: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Labium majus pudendi• Bir iç, bir de dış yüzü vardır.

Dış yüzü, scrotum gibi fazla pigment içermesi nedeniyle, komşu bölge derisine oranla daha koyu renklidir. İç yüz düzdür ve büyük yağ folikülleri içerir. Derisinde bol miktarda yağ ve ter bezi bulunur.

• Lig.teres uteri,canalis inguinalis’ten geçerek uterus’u labium majus pudendi’nin derisine ve içindeki yağ-bağ dokusuna bağlar.

Page 6: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Lig.teres uteri

Page 7: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Labium majus pudendi

• Commissura labiorum anterior

• Commissura labiorum posterior

• Perineum (2,5-3 cm) • Rima pudendi

Page 8: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Labium minus pudendi• Labium majus’lar

arasında bulunan iki küçük deri plikasıdır.

• Erkeklerdeki penis derisinin karşılığıdır.

• Labium minus pudendi’ye eskiden nympha da denilirdi.

• Sulcus nympholabialis• Sulcus

nymphohymenalis

Page 9: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Labium minus pudendi• İçerisinde yağ dokusu

bulunmaz.Dış yüzü deri ile örtülüdür.Stratum corneum tabakası olmadığı için çok incedir ve derinindeki kan damarları görülebilir.

• İç yüzü vagina mukozasına benzer bir mukozadır.Bol miktarda duyu receptörü ihtiva eder.

• Clitoris’ten başlar,oblik olarak aşağı,dışa ve arkaya doğru ostium vaginae’yı saracak şekilde 4 cm kadar uzanır.

Page 10: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Labium minus pudendi• Arka ucu;

– frenulum labiorum pudendi• Ön ucu;

– Ön-dış kolları preputium clitoridis’i

– Arka-iç kolları frenulum clitoridis

• Dış yüzlerinde kıl ve ter bezi bulunmaz.Buna karşılık yağ bezi bulunur.

Page 11: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Vestibulum vagina• Ostium vagina• Ostium urethrae externum• Gl.vestibularis minoris’lerin

kanalları (Skene bezleri)• Fossa vestibuli vagina

Page 12: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Clitoris• Corpus cavernosum penis’in

karşılığı olan bir erektil dokudur.

• Ön kısmı (glans clitoridis) preputium clitoridis ile frenulum clitoridis arasındadır.

• İskion-pubis kollarına tutunarak (3-3,5 cm) crus clitoridis olarak başlar ve m.ischiocavernosus tarafından örtülmüştür.

Page 13: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Clitoris• Corpus clitoridis

– Septum corporum cavernosorum

– Glans clitoridis– Lig.suspensorium clitoridis– Fascia clitoridis– Temas,basınç ve ısıya

karşı çok duyarlıdır.

Page 14: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Clitoris

Page 15: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Ostium urethra externum• Glans clitoridis’in yaklaşık

2,5 cm arkasında ve ostium vagina’nın hemen önünde yer alır. Bu açıklığın yan taraflarına gll.paraurethrales’in (Skene bezleri) kanalları açılır.

Page 16: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Ostium vagina• Vagina’yı,vestibulum vagina’ya

bağlar.Bakirelerde burada hymenbulunur.

• Hymen– Hymen semilunare– Hymen anularis– Hymen cribriformis– Hymen imperforatus– Caruncula hymenales– Fossa vestibuli vagina

Page 17: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Hymen

Page 18: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Bulbus vestibuli• Corpus spongiosum penis’in

karşılığıdır.Ostium vagina’nın her iki yanında bulunur.İnce ön uçları birleşerek pars intermedia (commissura) bulborum’u oluştururlar.Arka uçları temas etmez ve gl.vestibularis major ile komşuluk yaparlar. Alt yüzlerini m.bulbospongiosus örter. Üst yüzlerini ise diaphragma pelvis’in alt yüzüne yapışıktır.

Page 19: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Bulbus vestibuli

Page 20: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Gl.vestibularis majorBartholin bezi

• Gl.bulbourethralis’in karşılığıdır.Ostium vagina’nın yan taraflarında ve bulbus vestibuli’nin arka kısımları ile komşudur.İki cm uzunluğundaki bir kanal aracılığı ile sulcus nymphohymenalis’e açılırlar.

Page 21: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Yüzeysel anatomi

Page 22: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Deri innervasyonu

Page 23: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Dermatom S3

Page 24: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Arterleri

• Dış genital organların derisini;– A.pudenda externa ve interna’nın dalları

• Geri kalan bölümünü de;– A.pudenda interna’nın dalları olan;

• A.bulbi vestibuli (vaginae)• A.perinealis• A.dorsalis clitoridis

Page 25: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Venleri

• Plexus pudendalis aracığı ile v.vaginalis v.vesicalis inferior’a açılır.

Page 26: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Lenf drenajı

• Nodi lymphatici inguinales superfiales• Nodi lymphatici inguinales profundi

Page 27: Organa genitalia feminina - dicle.edu.tr · Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Organa genitalia feminina externa •Mons pubis •Labium

Sinirleri

• Dış genital organları;– N.ilioinguinalis– N.genitofemoralis’in genital dalı– N.cutaneus femoris posterior– N.pudendus’un perineal dalları– Plexus uterovaginalis’ten de otonom dallarını

alır.