Ordinul 1422 Inundatii

  • View
    228

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

psi

Text of Ordinul 1422 Inundatii

ORDIN nr. 1.422 din 16 mai 2012pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaiilor de urgengenerate de inundaii, fenomene meteorologice periculoase, accidente laconstrucii hidrotehnice, poluri accidentale pe cursurile de ap ipoluri marine n zona costierEMITENT: MINIS!R"# M!$I"#"I %I &'$"RI#(R Nr) *)+,, din *- mai ,.*, MINIS!R"# /$MINISR/0I!I %I IN!RN!#(R Nr) *1, din , august ,.*, PUBLICAT N: M(NI(R"# (2I3I/# nr) -+1 din *, septembrie ,.*, /v4nd n vedere dispoziiile art) ,* lit) b5 i ale art) +* alin) 6*5din (rdonana de urgen a 7uvernului nr) ,*8,..+ privind Sistemul Naionalde Management al Situaiilor de "rgen, aprobat cu modificri icompletri prin #egea nr) *98,..9,n temeiul art) : alin) 695 i 6:5 din (rdonana de urgen a7uvernului nr) ;.8,..: privind organizarea i funcionarea Ministerului/dministraiei i Internelor, aprobat cu modificri prin #egea nr)*98,.. din (rdonana de urgen a 7uvernului nr) *-8,.*,privind stabilirea unor msuri de reorganizare n cadrul administraieipublice centrale?5,@@@@@@@@@@@?5 (rdonana de urgen a 7uvernului nr) *-8,.*, privind stabilireaunor msuri de reorganizare n cadrul administraiei publice centrale afost aprobat cu modificri i completri prin #egea nr) *;,8,.*,,publicat n Monitorul (ficial al Rom4niei, &artea I, nr) +1< din *1 iulie,.*,)ministrul mediului i pdurilor i ministrul administraiei iinternelor emit prezentul ordin)/R) *Se aprob Regulamentul privind gestionarea situaiilor de urgengenerate de inundaii, fenomene meteorologice periculoase, accidente laconstrucii hidrotehnice, poluri accidentale pe cursurile de ap ipoluri marine n zona costier, prevzut n aneAa??5 care face parteintegrat din prezentul ordin)@@@@@@@@@@@@@??5 /neAa se public n Monitorul (ficial al Rom4niei, &artea I, nr)-+1 bis, care se poate achiziiona de la 3entrul pentru relaii cu publiculal Regiei /utonome BMonitorul (ficialB, Cucureti, os) &anduri nr) *)/R) ,Structurile de la nivel central i local implicate n gestionareasituaiilor de urgen generate de inundaii, fenomene meteorologicepericuloase, accidente la construcii hidrotehnice, poluri accidentale pecursurile de ap i poluri marine n zona costier vor duce la ndeplinireprevederile prezentului ordin)/R) ;#a data intrrii n vigoare a prezentului ordin, (rdinul ministruluiadministraiei i internelor i al ministrului mediului i gospodririiapelor nr) -;ictor &aul $obre/N!E'R!7"#/M!Nprivind gestionarea situaiilor de urgen generate de inundaii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice, poluri accidentale pe cursurile de ap i poluri marine n zona costier3/&) I$ispoziii generale/R) *7estionarea situaiilor de urgen generate de inundaii, fenomenemeteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice, poluriaccidentale pe cursurile de ap i poluri marine n zona costier este oactivitate de interes naional av4nd n vedere frecvena de producere idimensiunea efectelor acestor tipuri de risc)/R) ,&rezentul regulament stabilete atribuiile ce revin tuturorstructurilor implicate n gestionarea situaiilor de urgen generate detipurile de risc specifice)/R) ;2ac obiectul prezentului regulament urmtoarele tipuri de riscgeneratoare de situaii de urgenDa5 inundaii, ca urmare a revrsrilor naturale ale cursurilor de apcauzate de creterea debitelor provenite din precipitaii i8sau dintopirea brusc a stratului de zapad sau a blocaFelor cauzate dedimensiunile insuficiente ale seciunilor de scurgere a podurilor ipodeelor, blocaFelor produse de gheuri sau de plutitori 6deeuri imaterial lemnos5, alunecri de teren, aluviuni i avalane de zapad,precum i inundaii prin scurgeri de pe versaniGb5 inundaii provocate de incidente, accidente sau avarii laconstruciile hidrotehniceGc5 inundaii produse de ridicarea nivelului p4nzei de ap freaticGd5 fenomene meteorologice periculoaseD ploi toreniale, ninsoriabundente, furtuni i viscole, depuneri de ghea, chiciur, polei,ngheuri timpurii sau t4rzii, canicul, grindin i secetGe5 inundaii provocate de furtuni marineGf5 secet hidrologic 6deficit de ap la surs din cauza unei seceteprelungite5Gg5 poluri accidentale ale cursurilor de ap i poluri marine n zonacostier)/R) +Sunt eApuse direct sau indirect acestor tipuri de riscDa5 viaa oamenilor i bunurile acestora, precum i viaa animalelorGb5 obiectivele sociale, culturale, administrative i de patrimoniuGc5 capacitile productive 6societi comerciale, platformeindustriale, centrale electrice, ferme agro@zootehnice, amenaFripiscicole, porturi i altele5Gd5 baraFele i alte lucrri hidrotehnice care reprezint surse de riscn aval, n cazul producerii de accidenteGe5 cile de comunicaii rutiere, feroviare i navale, reelele dealimentare cu energie electric, gaze, sursele i sistemele de alimentarecu ap i canalizare, staiile de tratare i de epurare, reelele detelecomunicaii i alteleGf5 mediul natural 6ecosisteme acvatice i terestre, pduri, terenuriagricole, intravilanul localitilor i altele5)/R) 9Managementul situaiilor de urgen generate de inundaii, fenomenemeteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice i poluriaccidentale se realizeaz prin msuri preventive, operative de interveniei de reabilitare, care constau n identificarea, nregistrarea ievaluarea tipurilor de risc i a factorilor determinani ai acestora,ntiinarea factorilor interesai, avertizarea, alarmarea, evacuarea iadpostirea populaiei i animalelor, limitarea, nlturarea saucontracararea efectelor negative produse ca urmare a manifestriifactorilor de risc)/R) -Msurile de limitare, nlturare sau contracarare a efectelor tipurilorde risc, prevzute la art) 9, constituie o obligaie pentru organeleadministraiei publice centrale i locale cu atribuii n acest domeniu ipentru toate persoanele Furidice i fizice, cu eAcepia persoanelor cuhandicap, a btr4nilor, femeilor gravide i copiilor)/R) :$eintorii, cu orice titlu, de baraFe i de alte construciihidrotehnice a cror avariere sau distrugere poate pune n pericolpopulaia i bunurile sale materiale, obiectivele sociale i capacitileproductive sau poate aduce preFudicii mediului ambiant, sunt obligai s lentrein, s le repare i s le eAploateze corespunztor, s doteze acestelucrri cu aparatur de msur i control necesar pentru urmrireacomportrii n timp a acestora, s instaleze sisteme de avertizare@alarmarea populaiei n localitile situate n aval de baraFe, s asigure n cazde pericol iminent alarmarea populaiei din zona de risc creat ca urmare aactivitilor proprii desfurate inform4nd despre aceasta 3omitetul locali8sau Fudeean, dup caz, i 3entrul operaional Fudeean i s organizezeactivitatea de supraveghere, intervenie i reabilitare conformregulamentelor aprobate prin autorizaiile de gospodrire a apelor, aplanurilor de aprare mpotriva inundaiilor, gheurilor i accidentelor laconstrucii hidrotehnice, planurilor de aciune n caz de accidente labaraFe i planurilor de prevenire i combatere a polurilor accidentale)/R) alorile limit n comportarea construciei suntDa5 pragul de atenie @ valorile unora dintre parametrii se apropie sauchiar depesc domeniul considerat normal, fr ca starea general destabilitate a construciei s fie modificatGb5 pragul de alert @ modificri periculoase ale parametrilor decomportare cu evoluia spre forme incipiente de cedareGc5 pragul de pericol @ baraFul sufer modificri ce pot conduce laavarierea grav sau la ruperea construciei)/R) *,Hn cazul pericolului de inundaii prin aglomerarea gheurilor irevrsarea apelor, se stabilesc urmtoarele mrimi caracteristiceDa5 faza I @ atunci c4nd gheaa se desprinde i sloiurile curg pe cursulde ap i apar mici ngrmdiriGb5 faza a II@a @ atunci c4nd sloiurile de ghea se aglomereaz icresc nivelurile n amonteGc5 faza a III@a @ atunci c4nd sloiurile s@au blocat form4nd zpoare ceconduc la producerea de pagube prin revrsare n amonte sau prin deplasareasloiurilor n aval)/R) *;&entru satisfacerea cerinelor de ap ale folosinelor, n cazuldiminurii continue a debitelor sursei, se stabilesc urmtoarele mrimicaracteristiceDa5 faza normal @ corespunztoare situaiilor c4nd n toate seciunilede control debitul sursei este mai mare dec4t debitul de atenie sau lalimit egal cu acesta 6debitul de atenie reprezint debitul necesar pentrusatisfacerea cerinelor cantitative nmulit cu un coeficient de la *,, la*,+5Gb5 faza de atenieaavertizare @ corespunztoare situaiei c4nd n unasau mai multe seciuni de control debitul sursei este mai mic dec4t debitulde atenie, dar mai mare dec4t debitul minim necesar sau la limit egal cuacesta sau volumul eAistent n lacuri permite asigurarea folosinelorpentru un numr maAim de 9. zileGc5 faza de restricii @ corespunztoare situaiei c4nd n una sau maimulte seciuni de control debitul sursei este mai mic dec4t debitul minimnecesar sau volumul eAistent n lacuri nu permite asigurarea folosinelorpentru un numr de maAim 9. de zile)/R) *+6*5 Mrimile caracteristice zonale i locale de aprare n caz deinundaii se stabilesc odat cu ntocmirea planurilor de aprare pentrufiecare obiectiv n parte i orice modificare survenit n intervalul devalabilitate a planurilor de aprare se pune de acord cu /dministraiileCazinale de /p din cadrul /dministraiei Naionale B/pele Rom4neB i sereactualizeaz n planurile de aprare, la toate nivelurile)6,5 Mrimile caracteristice pentru asigurarea cerinelor de ap alefolosinelor se stabilesc prin planurile de restricii i folosire a apein perioadele deficitare)/R) *96*5 &ragurile critice pentru fenomenele meteorologice periculoase suntstabilite prin (rdinul ministrului administraiei i internelor i alministrului mediului i gospodririi apelor nr) alorile limit admisibile pentru indicatorii monitorizai n cazde poluri accidentale pe cursurile de ap sunt stabilite prin normativulde clasificare a calitii apelor de suprafa, n vederea stabiliriistrii ecologice a corpurilor de ap, aprobat prin (rdinul ministruluimediului i gospodririi apelor nr) *-*8,..-)3/&) III/tribuii i responsabiliti pentru gestionarea situaiilor de urgengenerate de inundaii, fenomene meteorologice periculoase, accidente