of 12 /12
Pagina 1 din 12 ORDIN nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale EMITENT MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.092 din 1 iulie 2020 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 745 din 23 iunie 2020 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 2 iulie 2020 Data intrării în vigoare 02-07-2020 Având în vedere: privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările titlul VIII din Legea nr. 95/2006 ulterioare; privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin , cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 399/2006 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările Legea nr. 346/2002 şi completările ulterioare; Referatul de aprobare nr. NT 4.932 din 29.06.2020 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 2.537 din 23.06.2020 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul dispoziţiilor privind organizarea şi funcţionarea art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Casei Naţionale de Asigurări de art. 17 alin. (5) din Statutul Sănătate, aprobat prin , cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: Articolul 1 Se aprobă modelul unic al certificatului de concediu medical, ca imprimat cu regim special, care constituie ordin de plată şi în baza căruia se acordă indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi indemnizaţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzut în . anexa nr. 1 Articolul 2 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigură îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege privind tipărirea certificatelor de concediu medical, formulare ce conţin elemente de protecţie împotriva falsificării şi contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în , înserierea acestora, numerotarea filelor carnetelor cuprinzând anexa nr. 1 certificate de concediu medical, precum şi distribuirea acestora. Articolul 3 (1) Se aprobă Instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical, cuprinse în . anexa nr. 2 (2) Respectarea instrucţiunilor prevăzute la este obligatorie. alin. (1) Articolul 4 Medicul care eliberează certificatul de concediu medical este responsabil de realitatea datelor înscrise în rubricile completate. Necompletarea rubricilor conform instrucţiunilor aprobate prin prezentul ordin şi/sau completarea eronată a acestora constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări nr. 158/2005 prin , cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. 399/2006 Articolul 5 Anexele nr. 1 şi fac parte integrantă din prezentul ordin. 2 Articolul 6 (1) Prevederile prezentului ordin se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Formularele de certificate de concediu medical în formatul aprobat prin Ordinul ministrul sănătăţii şi al / pentru aprobarea modelului unic al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 233 125/2006 certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, precum şi asiguraţilor sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 30.09.2020.

ORDIN nr. 1.092/745/2020 - Casa Naţională de Asigurări de ... 1092 din 2020.pdfprecum şi asiguraţilor sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ORDIN nr. 1.092/745/2020 - Casa Naţională de Asigurări de ... 1092 din 2020.pdfprecum şi...

ORDIN nr. 1.092/745/2020Pagina 1 din 12
ORDIN nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical i a instruciunilor privind utilizarea i modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza crora se acord indemnizaii asigurailor din sistemul asigurrilor sociale de sntate i din sistemul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale
EMITENT MINISTERUL SNTII Nr. 1.092 din 1 iulie 2020 CASA NAIONAL DE ASIGURRI DE SNTATE Nr. 745 din 23 iunie 2020
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 2 iulie 2020
Data intrrii în vigoare 02-07-2020 Având în vedere: – privind reforma în domeniul sntii, republicat, cu modificrile i completrile titlul VIII din Legea nr. 95/2006 ulterioare; – privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005 sntate, aprobat cu modificri i completri prin , cu modificrile i completrile ulterioare;Legea nr. 399/2006 – privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat, cu modificrile Legea nr. 346/2002 i completrile ulterioare; – Referatul de aprobare nr. NT 4.932 din 29.06.2020 al Ministerului Sntii i nr. D.G. 2.537 din 23.06.2020 al Casei Naionale de Asigurri de Sntate, în temeiul dispoziiilor privind organizarea i funcionarea art. 7 alin. (4) din Hotrârea Guvernului nr. 144/2010 Ministerului Sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicat , cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Casei Naionale de Asigurri de art. 17 alin. (5) din Statutul Sntate, aprobat prin , cu modificrile i completrile ulterioare,Hotrârea Guvernului nr. 972/2006 ministrul sntii i preedintele Casei Naionale de Asigurri de Sntate emit urmtorul ordin:
Articolul 1 Se aprob modelul unic al certificatului de concediu medical, ca imprimat cu regim special, care constituie ordin de plat i în baza cruia se acord indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, precum i indemnizaiile de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, prevzut în .anexa nr. 1
Articolul 2 Casa Naional de Asigurri de Sntate asigur îndeplinirea procedurilor prevzute de lege privind tiprirea certificatelor de concediu medical, formulare ce conin elemente de protecie împotriva falsificrii i contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevzute în , înserierea acestora, numerotarea filelor carnetelor cuprinzând anexa nr. 1 certificate de concediu medical, precum i distribuirea acestora.
Articolul 3 (1) Se aprob Instruciunile privind utilizarea i modul de completare a certificatelor de concediu medical, cuprinse
în .anexa nr. 2 (2) Respectarea instruciunilor prevzute la este obligatorie.alin. (1)
Articolul 4 Medicul care elibereaz certificatul de concediu medical este responsabil de realitatea datelor înscrise în rubricile completate. Necompletarea rubricilor conform instruciunilor aprobate prin prezentul ordin i/sau completarea eronat a acestora constituie contravenie i se sancioneaz potrivit dispoziiilor Ordonanei de urgen a Guvernului
privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, aprobat cu modificri i completri nr. 158/2005 prin , cu modificrile i completrile ulterioare.Legea nr. 399/2006
Articolul 5 Anexele nr. 1 i fac parte integrant din prezentul ordin.2
Articolul 6 (1) Prevederile prezentului ordin se aplic de la data publicrii în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Formularele de certificate de concediu medical în formatul aprobat prin Ordinul ministrul sntii i al
/ pentru aprobarea modelului unic al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 233 125/2006 certificatului de concediu medical i a instruciunilor privind utilizarea i modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza crora se acord indemnizaii asigurailor din sistemul asigurrilor sociale de sntate, precum i asigurailor sistemului de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale se utilizeaz pân la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 30.09.2020.
Pagina 2 din 12
(3) Formularele prevzute la se elibereaz fr aplicarea tampilei unitii sanitare emitente, iar în situaiile alin. (2) în care acestea se acord pentru îngrijire copil bolnav, medicul curant va înscrie codul numeric personal al copilului pentru care se acord certificatul.
Ministrul sntii,
Nelu Ttaru
Adela Cojan
Anexa nr. 1^1 ^1 Anexa nr. 1 este reprodus în facsimil.
Modelul unic de certificat medical
Pagina 3 din 12
Pagina 4 din 12
Pagina 5 din 12
Pagina 6 din 12
Pagina 7 din 12
INSTRUCIUNI privind utilizarea i modul de completare a certificatelor de concediu medical
Capitolul I Dispoziii generale
Articolul 1 Acordarea certificatului de concediu medical se face pe formularul cu regim special prevzut în anexa nr. 1 la ordin, de ctre orice medic aflat în relaie contractual cu casele de asigurri de sntate, precum i de orice alt medic cu autorizaie de liber practic valabil, medic de familie sau specialist, care încheie o convenie în acest sens cu casele de asigurri de sntate, direct sau prin reprezentantul su legal, denumit în continuare medic curant, sau de ctre casele de asigurri de sntate pentru situaiile prevzute în Ordonana de urgen a
privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, aprobat cu Guvernului nr. 158/2005 modificri i completri prin , cu modificrile i completrile ulterioare, i în normele de Legea nr. 399/2006 aplicare a acesteia.
Articolul 2 Perioadele de timp pentru care se pot acorda certificate de concediu medical sunt cele prevzute în Ordonana
, aprobat cu modificri i completri prin , cu de urgen a Guvernului nr. 158/2005 Legea nr. 399/2006 modificrile i completrile ulterioare, i în normele de aplicare a acesteia.
Articolul 3 (1) Certificatele de concediu medical se completeaz în 3 exemplare, cu respectarea tuturor elementelor
prevzute de formular. (2) Certificatele de concediu medical vor fi tiprite pe hârtie autocopiant în 3 culori: alb, roz i verde. (3) Exemplarele 1 (alb) i 2 (roz) se înmâneaz pacientului sau, dup caz, persoanei care îl reprezint, care are
obligaia de a le depune la pltitor, în termenul stabilit de lege. (4) Exemplarul 3 (verde) al certificatului de concediu medical nu se desprinde de cotorul carnetului de certificate
medicale i va rmâne arhivat la medicul/casa de asigurri de sntate care îl elibereaz. (5) Exemplarul 2 al tuturor certificatelor de concediu medical pe baza crora au fost înregistrate indemnizaiile
în Declaraia privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate, prevzut la , cu modificrile art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Pagina 8 din 12
i completrile ulterioare, va fi depus lunar de ctre angajator la casa de asigurri de sntate în a crei raz administrativ-teritorial îi are sediul sau domiciliul, odat cu cererea de restituire prevzut în de Normele aplicare a prevederilor , aprobate prin Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005 Ordinul ministrului
, cu modificrile i sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 15/2018/1.311/2017 completrile ulterioare. Excepie fac certificatele de concediu medical eliberate ca urmare a unui/unei accident de munc/boli profesionale, care poart codurile de indemnizaie 02, 03, 04, 10, 11, confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii, direciei de sntate public sau medicului de medicina muncii, dup caz, care se depun direct la casele teritoriale de pensii. (6) Exemplarul 1 rmâne la angajator, ataat la fia angajatului, i va fi vizat, dup caz, de medicul de
întreprindere, în cazul asigurailor salariai.
Articolul 4 În situaia în care în interiorul carnetului de concedii medicale exist formulare greit tiprite, incomplete sau completate greit de ctre medic/casa de asigurri de sntate, se va scrie „Anulat“ pe formular i acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rmânând în carnet. Pe versoul cotorului ultimei file a carnetului de certificate medicale se va preciza: „Acest carnet conine ..... file (în cifre i în litere) de la numrul .... la numrul .... i .... file anulate.“
Articolul 5 (1) Certificatele de concediu medical vor fi tipizate pe hârtie, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 la ordin,
i vor fi broate în carnete de câte 50 de file. (2) Carnetele de certificate de concediu medical prevzute la vor avea serii/numere diferite.alin. (1)
Articolul 6 Fiecare certificat de concediu medical va fi înseriat i numerotat conform instruciunilor Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
Articolul 7 (1) Carnetele înseriate i numerotate vor fi distribuite de ctre fiecare cas de asigurri de sntate, în funcie
de necesiti, pentru o perioad de o lun, fiecrei/fiecrui uniti sanitare/medic curant cu care a încheiat o convenie în acest sens. (2) Gestionarea carnetelor de certificate de concediu medical la nivelul caselor de asigurri de sntate se va
face potrivit reglementrilor legale în vigoare. (3) Achiziia formularelor de certificate de concediu medical se va face de ctre medicul curant, reprezentantul
legal al unitii sanitare sau de ctre delegatul acestuia, pe baza facturii fiscale.
Articolul 8 (1) Persoanele prevzute la îi vor asigura contra cost i la cerere carnetele respective de la art. 7 alin. (1)
casele de asigurri de sntate cu care au încheiat o convenie în acest sens, având obligaia de a-i organiza modul de gestionare i eviden a carnetelor de certificate de concediu medical, precum i modul de pstrare a carnetelor epuizate. (2) Pentru unitile sanitare care au mai muli medici angajai, distribuirea i arhivarea certificatelor se fac în
baza unui tabel centralizator care conine urmtoarele rubrici obligatorii: numele medicului, data repartizrii carnetului/carnetelor; seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizate; semntura de primire, parafa medicului; data returnrii în arhiv a exemplarului 3; seria (cu numrul) certificatelor de concediu medical returnate (exemplarul 3); semntura de returnare i parafa medicului. (3) Înregistrarea certificatelor de concediu medical eliberate asigurailor se va face în documentele medicale
primare, pentru fiecare certificat de concediu medical în parte, dup cum urmeaz: a) pentru certificatele medicale acordate în ambulatoriul de specialitate/cabinetul medicului de familie se
noteaz seria i numrul certificatului de concediu medical eliberat în Registrul de consultaii la rubrica „Tratamente“ i în fia pacientului, dup caz; b) pentru certificatele medicale acordate la externarea pacientului din spital se noteaz seria i numrul
certificatului de concediu medical în epicriz i în scrisoarea medical.
Articolul 9 (1) Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverinei de la pltitor, cu excepia
urgenelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevzute în lista aprobat prin hotrâre a Guvernului. (2) Pltitorul va meniona în adeverin, în mod obligatoriu, numrul de zile de concediu de concediu medical
din ultimele 12/24 de luni, conform modelului de adeverin prevzut în Normele de aplicare a prevederilor
Pagina 9 din 12
privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005 sntate, aprobate prin Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificrile i completrile ulterioare. (3) Pentru cazurile de accident de munc al persoanelor care îi desfoar activitatea în cadrul serviciilor de
urgen voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participrii la intervenii sau a pregtirii în vederea participrii la acestea, conform prevederilor privind înfiinarea, Ordonanei Guvernului nr. 88/2001 organizarea i funcionarea serviciilor publice comunitare pentru situaii de urgen, aprobat cu modificri i completri prin , cu modificrile i completrile ulterioare, certificatul de concediu medical se Legea nr. 363/2002 acord pe baza adeverinei eliberate de casa teritorial de pensii.
Articolul 10 (1) În caz de pierdere a certificatului de concediu medical, medicii/casa de asigurri de sntate pot elibera un
duplicat, la cererea pltitorului sau a asiguratului, menionându-se distinct „DUPLICAT“. (2) În cazul în care angajatorul respinge la plat un certificat de concediu medical din cauza completrii greite
constatate de ctre medicul de întreprindere, medicul/casa de asigurri de sntate care a eliberat certificatul de concediu medical poate efectua modificri pe formularul eliberat, confirmate prin semntur i paraf, dup caz, sau poate elibera un duplicat în care menioneaz, la data acordrii, data când a efectuat modificarea, specificând „DUPLICAT“ i ataând certificatul de concediu medical anulat la exemplarul 3 al noului formular.
Capitolul II Modul de completare a certificatelor de concediu medical
Articolul 11 Completarea rubricilor de ctre medicul curant/casa de asigurri de sntate se face dup cum urmeaz: 1. Urgene medico-chirurgicale/Boli infectocontagioase din grupa A: medicii care elibereaz certificate de concediu medical vor semna i vor aplica parafa numai pentru bolile i urgenele medico-chirurgicale i vor completa numrul corespunztor din lista de urgene medico-chirurgicale i boli infectocontagioase din grupa A, aprobat prin hotrâre a Guvernului. 2. Recomandare medic care a asistat urgena: se bifeaz de medicul de familie, în cazul certificatelor de concediu medical eliberate potrivit de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (2) din Normele Ordonanei de urgen
privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, aprobate prin a Guvernului nr. 158/2005 , Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 15/2018/1.311/2017
cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv în cazul urgenelor medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital i pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu medical de ctre medicii care au asistat urgena. În aceste situaii, certificatele de concediu medical se elibereaz de ctre medicul de familie în baza recomandrii emise de ctre medicul care a asistat urgena, dar nu mai târziu de 5 zile lucrtoare de la data producerii evenimentului. 3. Iniial/În continuare: se va indica de ctre medicul/casa de asigurri de sntate care elibereaz certificatul de concediu medical dac acesta este „Iniial“ sau „În continuare“, bifându-se cu „X“ csua corespunztoare, dup caz. Prin certificat de concediu medical iniial se înelege orice certificat de concediu medical care nu prelungete un concediu medical anterior sau orice certificat de concediu medical care prelungete un concediu medical anterior neîntrerupt pentru afeciuni diferite. Prin certificat de concediu medical în continuare se înelege orice certificat care prelungete un concediu medical anterior neîntrerupt pentru aceeai afeciune. 4. Seria/nr. certificatului anterior iniial/continuare: când se elibereaz un nou certificat de concediu medical „în continuare“, se vor înscrie de ctre medicul/casa de asigurri de sntate care elibereaz certificatul seria i numrul certificatului de concediu medical care a fost acordat anterior pentru aceeai afeciune. 5. Valabil pentru luna: se va înscrie luna pentru care s-a acordat concediul medical. Se va avea în vedere ca certificatul de concediu medical eliberat s nu depeasc luna în curs. În cazul în care durata concediului medical acordat asiguratului pentru aceeai afeciune depete luna în curs, pentru diferena de zile se va elibera un nou certificat de concediu medical, cu indicativul „În continuare“. 6. Cod indemnizaie: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va înscrie codul corespunztor al indemnizaiei de asigurri sociale de sntate/codul corespunztor al indemnizaiei de asigurare la accidente de munc i boli profesionale (1-15), în cifre i litere, conform specificaiilor de pe versoul certificatului de concediu medical. Se completeaz cu cod 08 - Sarcin i luzie - numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice, nu i pentru alte afeciuni aprute pân în luna a 7-a de sarcin sau, dup caz, luna a 6-a de sarcin, pentru persoanele cu handicap care se codific corespunztor cauzei incapacitii temporare de munc. Se completeaz cu cod 15 - Risc maternal - în cazul acordrii concediului de risc maternal, conform prevederilor
privind protecia maternitii la locurile de munc, aprobat cu Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 96/2003 modificri i completri prin , cu modificrile i completrile ulterioare.Legea nr. 25/2004
Pagina 10 din 12
În cazul completrii codului 07 - Carantin -, medicul curant care elibereaz certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica „Observaii“ de pe versoul formularului numrul documentului eliberat de organele de specialitate ale direciilor de sntate public judeene, respectiv a municipiului Bucureti i durata perioadei de carantin. În cazul persoanelor pentru care a fost instituit msura de izolare, medicul curant care elibereaz certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica „Observaii“ de pe versoul formularului „Pentru domnul /doamna ……. a fost instituit msura de izolare pentru perioada …….“. În cazul completrii codului 10 - Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru în scopul prevenirii îmbolnvirilor i recuperrii capacitii de munc, medicul curant care elibereaz certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica „Avizul medicului expert“ numrul i data avizului dat de medicul expert al asigurrilor sociale. Totodat, se vor meniona i numele, prenumele i codul de paraf ale medicului expert care a avizat. În cazul completrii codului 11 - trecerea temporar în alt munc, în scopul prevenirii îmbolnvirilor i recuperrii capacitii de munc pentru persoana asigurat la accidente de munc i boli profesionale, medicul curant care elibereaz certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica „Avizul medicului expert“ numrul i data avizului dat de medicul expert al asigurrilor sociale. Totodat, se vor meniona i numele, prenumele i codul de paraf ale medicului expert care a avizat. 7. Asigurat în eviden la CAS: se va nota casa de asigurri de sntate în evidena creia se afl asiguratul. 8. Numele i prenumele: se vor înscrie numele i prenumele persoanei asigurate - pacient. 9. Cod numeric personal: se va înscrie codul numeric personal al persoanei asigurate, format din 13 cifre. Cod numeric personal al copilului bolnav: se va înscrie codul numeric personal al copilului bolnav, format din 13 cifre, pentru care persoana asigurat beneficiaz de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav. 10. Domiciliu, reedin: se va înscrie adresa complet a persoanei asigurate care beneficiaz de certificat de concediu medical. 11. Nr. înreg. (RC/FO): se va înscrie numrul din Registrul de consultaii pentru pacienii îngrijii în ambulatoriu sau numrul foii de observaie pentru pacienii internai. Pentru certificatele de concediu medical eliberate de casa de asigurri de sntate se va înscrie numrul de înregistrare a documentelor în baza crora se elibereaz certificatele. 12. Ambulator/internat în spital/secia: pentru consultaia acordat în ambulatoriu, se va bara cu o linie sintagma internat. Pentru internarea în spital, se va bara cu o linie termenul „Ambulator“ i se va meniona secia din care a fost externat asiguratul. 13. Concediu medical la externare: se va înscrie numrul de zile de concediu medical acordat la externarea din spital, completându-se toate coloanele potrivit titulaturii acestora. 14. Data acordrii (zi/lun/an): se înscrie data (zi/lun/an) la care medicul/casa de asigurri de sntate completeaz i elibereaz certificatul de concediu medical. 15. Nr. zile: se va înscrie numrul zilelor calendaristice de concediu medical, care include atât prima, cât i ultima zi de concediu medical. 16. De la (zi/lun/an) pân la (zi/lun/an): se vor înscrie data începerii i data terminrii concediului medical. În cazul internrii asiguratului în mai multe secii, se vor înscrie prima zi de internare în spital i data externrii. 17. Cod diagnostic: se va înscrie codul bolii care a determinat: incapacitatea temporar de munc/recuperarea capacitii de munc/necesitatea îngrijirii copilului bolnav, precum i codul de carantin (994) i codul pentru sarcin i luzie, dup caz. Pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificaia internaional a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS (CIM - 10) - Lista cu 999 coduri de boal, în caractere numerice. La înscrierea codului de boal se va trece forma clinic a bolii: acut, subacut, cronic. În cazul prelungirii unui certificat de concediu medical pentru acelai cod de diagnostic, în luna în curs sau în luna urmtoare, pe noul certificat de concediu medical acordat în continuare se va menine codul de diagnostic înscris în certificatul de concediu medical iniial. Pe certificatul de concediu medical acordat pentru risc maternal nu se înscrie codul de boal. În caseta „cod de boal“ se înscrie „RM“. 18. Unitatea sanitar emitent: se va trece tipul unitii sanitare care a eliberat certificatul de concediu medical (de exemplu: CMI, CDT, spital, sanatoriu etc.). 19. Nr. convenie ... cu C.A.S.: se vor înscrie numrul conveniei încheiate în acest sens cu casa de asigurri de sntate, precum i numele casei de asigurri de sntate cu care a fost încheiat convenia. 20. Medic/Semntur/Paraf: cuprinde semntura i parafa medicului care a acordat certificatul de concediu medical. 21. Medic ef secie/Semntur/Paraf: cuprinde semntura i parafa medicului ef de secie din secia de spital de unde a fost externat asiguratul. 22. CUI: codul unic de înregistrare (codul fiscal) al unitii sanitare care a eliberat certificatul de concediu medical. 23. Cod paraf: se completeaz, în mod obligatoriu, de ctre medicul care a eliberat certificatul de concediu medical. În cazul în care parafa nu conine codul i calitatea medicului, acestea se vor înscrie cite.
Pagina 11 din 12
24. CAS emitent, Director General, Medic ef: se completeaz în cazul certificatelor de concediu medical eliberate de casa de asigurri de sntate.
Articolul 12 Completarea rubricilor de ctre pltitor se face dup cum urmeaz: 1. Viza pltitorului: semntura pltitorului privind acceptul la plat a certificatului de concediu medical. În cazul în care se refuz la plat certificatul de concediu medical, se menioneaz pe scurt motivul refuzului. 2. Pltitor: se va înscrie denumirea complet a pltitorului. Pltitor de indemnizaii de asigurri sociale de sntate, respectiv de indemnizaii de asigurare la accidente de munc i boli profesionale este, dup caz, angajatorul persoan juridic sau fizic, asimilatul acestuia - agenia teritorial de ocupare a forei de munc - sau casa de asigurri de sntate, respectiv casa teritorial de pensii. Pentru certificatele de concediu medical care poart codurile de indemnizaie 02, 03, 04, în cazul urgenelor medico-chirurgicale se bifeaz rubrica „100“. 3. Sediul: se va înscrie adresa complet a pltitorului. 4. CUI: se înscrie codul unic de înregistrare a pltitorului. 5. Numr angajai: se va înscrie, dup caz, numrul de angajai (asimilai angajailor) din luna acordrii certificatului de concediu medical. 6. Tip asigurat: se bifeaz, dup caz, situaia în care se încadreaz asiguratul, potrivit Ordonanei de urgen a
, aprobat cu modificri i completri prin , cu modificrile i Guvernului nr. 158/2005 Legea nr. 399/2006 completrile ulterioare, i a privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, Legii nr. 346/2002 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. 7. Procent de plat se bifeaz:
a) rubrica corespunztoare procentului ce se utilizeaz, conform legii, la calculul indemnizaiei de asigurri sociale de sntate i al indemnizaiilor de asigurare la accidente de munc i boli profesionale acordate în baza certificatului de concediu medical; b) rubrica „Prevenire“ se bifeaz în cazul indemnizaiei pentru reducerea timpului de munc cu 1/4 din durata
normal sau în cazul indemnizaiei pentru carantin, potrivit , Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005 aprobat cu modificri i completri prin , cu modificrile i completrile ulterioare, precum Legea nr. 399/2006 i în cazul indemnizaiei pentru trecerea temporar în alt loc de munc sau reducerea timpului de munc ca urmare a unui accident de munc/boal profesional, potrivit , cu modificrile i completrile Legii nr. 346/2002 ulterioare; c) în cazul indemnizaiei pentru carantin se bifeaz atât rubrica „Prevenire“, cât i rubrica „75%“; d) rubrica 80%, respectiv 100% corespunztoare procentului ce se utilizeaz la calculul indemnizaiei pentru
incapacitate temporar de munc, conform , cu modificrile i completrile ulterioare, în baza Legii nr. 346/2002 certificatului de concediu medical.
8. Baza de calcul al indemnizaiei de asigurri sociale de sntate: se înscrie media veniturilor (inclusiv cele corespunztoare perioadelor asimilate stagiului de cotizare) din lunile din care se constituie, conform legii, baza de calcul. În cazul accidentelor de munc/bolilor profesionale baza de calcul al indemnizaiei se calculeaz în conformitate cu prevederile , cu modificrile i completrile ulterioare.Legii nr. 346/2002 9. Zile baza de calcul: se înscrie numrul de zile efectiv lucrate din perioada luat în considerare la stabilirea bazei de calcul al indemnizaiilor de asigurri sociale de sntate. 10. Media zilnic a bazei de calcul al indemnizaiei de asigurri sociale de sntate: se înscrie valoarea ce rezult din raportul dintre „baza de calcul al indemnizaiei de asigurri sociale de sntate“ i „zile baza de calcul “. 11. Cuantumul indemnizaiei de asigurri sociale de sntate: se înscrie produsul dintre „media zilnic a bazei de calcul al indemnizaiei de asigurri sociale de sntate“ i procentele prevzute de lege, multiplicat cu numrul de zile lucrtoare de concediu medical. 12. Indemnizaie suportat de ctre angajator/Indemnizaie suportat din bugetul FNUASS pentru concedii i indemnizaii/Indemnizaie suportat din fondul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale: se înscrie numrul de zile lucrtoare, respectiv cuantumul indemnizaiei, în funcie de fondul din care se suport, conform legii, concediul medical.
Articolul 13 Completarea casetelor referitoare la avizele pentru situaii speciale se face dup cum urmeaz: 1. Avizul medicului expert: se va completa de ctre medicul care elibereaz certificatul de concediu medical, care va înscrie numrul i data avizului dat de medicul expert al asigurrilor sociale în cazurile prevzute de lege. Totodat, se vor meniona numele, prenumele i codul de paraf ale medicului expert care a avizat.
Pagina 12 din 12
----