of 11 /11
ORDIN privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.212/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014“ În conformitate cu: Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 265/2012 pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea mecanismului financiar SEE 2009-2014; Ordonan ţ a de urgen ţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013 ; Ordonan ţ a de urgen ţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 242/2012, în temeiul art. 9 alin (6) din Hot ă rârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul economiei, comerţului şi turismului emite următorul ordin: Articolul I Anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 1.212/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2014, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, la adresa www.minind.ro, în secţiunea dedicată Programului Eficienţă energetică din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, şi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei, comerţului şi turismului, Mihai Tudose Bucureşti, 5 martie 2015. Nr. 271. ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 1.212/2014) SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS pentru „Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014“ I. Dispoziţii generale Articolul 1 Prezentul act instituie o schemă de ajutor de minimis pentru investiţii, denumită Schemă de ajutor de minimis privind eficienţa energetică, prin care se urmăresc promovarea coeziunii economice şi sociale dintre România, Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor prin promovarea dezvoltării durabile şi a investiţiilor în regiunile din România. Articolul 2 (1) Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţii în cadrul prezentei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. Emitent MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI >> Page 1 of 11 Afişare Ordin 271 din 2015-03-05, MO PI 182/2015-03-17 3/23/2015 http://www.expert-monitor.ro:8080/LexMonitor/CEOnline/ParteaI/afisareContinut.jsp?id=...

Ordin 271-Pentru Modif 1212-Aprobarea Schemei de Minimis PO 05 (1)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

-

Text of Ordin 271-Pentru Modif 1212-Aprobarea Schemei de Minimis PO 05 (1)

 • ORDIN

  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.212/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru Finanarea proiectelor din Programul Eficien energetic (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaiului Economic European 2009-2014

  n conformitate cu: Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 265/2012 pentru publicarea Memorandumului de nelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei i Guvernul Romniei privind implementarea mecanismului financiar SEE 2009-2014; Ordonana de urgen a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituional pentru coordonarea, implementarea i gestionarea asistenei financiare acordate Romniei prin Mecanismul financiar al Spaiului Economic European i prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2013; Ordonana de urgen a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiar a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaiului Economic European 2009-2014 i Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 242/2012,n temeiul art. 9 alin (6) din Hotrrea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului Economiei, Comerului i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare,ministrul economiei, comerului i turismului emite urmtorul ordin:

  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului economiei nr. 1.212/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru Finanarea proiectelor din Programul Eficien energetic (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaiului Economic European 2009-2014, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2014, se modific i se nlocuiete cu anexa care face parte integrant din prezentul ordin.

  Articolul IIPrezentul ordin se public pe pagina de internet a Ministerului Economiei, Comerului i Turismului, la adresa www.minind.ro, n seciunea dedicat Programului Eficien energetic din cadrul Mecanismului financiar al Spaiului Economic European 2009-2014, i n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.Ministrul economiei, comerului i turismului,Mihai TudoseBucureti, 5 martie 2015.Nr. 271.

  ANEX(Anexa la Ordinul nr. 1.212/2014)SCHEM DE AJUTOR DE MINIMISpentru Finanarea proiectelor din Programul Eficien energetic (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaiului Economic European 2009-2014I. Dispoziii generale

  Articolul 1Prezentul act instituie o schem de ajutor de minimis pentru investiii, denumit Schem de ajutor de minimis privind eficiena energetic, prin care se urmresc promovarea coeziunii economice i sociale dintre Romnia, Uniunea European i Spaiul Economic European i mbuntirea calitii vieii locuitorilor prin promovarea dezvoltrii durabile i a investiiilor n regiunile din Romnia.

  Articolul 2

  (1) Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiii n cadrul prezentei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevzute n Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

  Emitent MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I TURISMULUI

  >>

  Page 1 of 11Afiare Ordin 271 din 2015-03-05, MO PI 182/2015-03-17

  3/23/2015http://www.expert-monitor.ro:8080/LexMonitor/CEOnline/ParteaI/afisareContinut.jsp?id=...

 • (2) Prezenta schem este elaborat n conformitate cu urmtoarele:a)Memorandumul de nelegere dintre Regatul Norvegiei, Islanda, Principatul Liechtenstein i Guvernul Romniei privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014, semnat la 24 martie 2012 i amendat la 18 octombrie 2012;b)Protocolul 38b al Acordului Spaiului Economic European;c)Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar al Spaiului Economic European (SEE) 2009-2014, aprobat de Comitetul Mecanismului financiar SEE n conformitate cu art. 8.8. din Protocolul 38B privind Mecanismul financiar SEE din 13 ianuarie 2011 i confirmat de Comitetul permanent al statelor AELS la 18 ianuarie 2011;d)Acordul de program ncheiat ntre Comitetul Mecanismului financiar SEE i PNC, ce reglementeaz modul de implementare a Programului PA17/RO13, stabilete termenii i condiiile de funcionare ale Programului, precum i rolurile i responsabilitile prilor;e)Ordonana de urgen a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituional pentru coordonarea, implementarea i gestionarea asistenei financiare acordate Romniei prin Mecanismul financiar al Spaiului Economic European i prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2013;f)Ordonana de urgen a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiar a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaiului Economic European 2009-2014 i Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 242/2013;g)Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiar a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaiului Economic European 2009-2014 i Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice, al ministrului delegat pentru buget i al ministrului fondurilor europene nr. 1.683/659/2013;h)Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;i)Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare;j)Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privai n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale, obiectivul Convergen, precum i n cadrul proiectelor finanate prin mecanismele financiare SEE i norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrri, cu modificrile ulterioare;k)Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare;l)Ordonana de urgen a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, precum i pentru modificarea i completarea Legii concurenei nr. 21/1996, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 20/2015;m)Memorandumul de nelegere pentru Mecanismul financiar al Spaiului Economic European (denumit n continuare MFSEE);n)Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Ceh, Regatul Danemarcei, Republica Federal Germania, Republica Estonia, Republica Elen, Regatul Spaniei, Republica Francez, Irlanda, Republica Italian, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungar, Republica Malta, Regatul rilor de Jos, Republica Austria, Republica Polon, Republica Portughez, Republica Slovenia, Republica Slovac, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) i Republica Bulgaria i Romnia privind aderarea Republicii Bulgaria i a

  Page 2 of 11Afiare Ordin 271 din 2015-03-05, MO PI 182/2015-03-17

  3/23/2015http://www.expert-monitor.ro:8080/LexMonitor/CEOnline/ParteaI/afisareContinut.jsp?id=...

 • Romniei la Uniunea European, semnat de Romnia la Luxemburg la 25 aprilie 2005.

  (3) Prezenta schem de ajutor de minimis este exceptat de la obligaia de notificare ctre Comisia European, n conformitate cu prevederile alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

  (4) De asemenea, schema contribuie la implementarea prevederilor specifice eficienei energetice din urmtoarele reglementri comunitare i naionale, precum i strategii i politici naionale:a)Directiva 27/2012 a Parlamentului European i a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiena energetic, de modificare a Directivelor 2009/125/CE i 2010/30/UE i de abrogare a Directivelor 2004/8/CE i 2006/32/CE;b)Legea nr. 121/2014 privind eficiena energetic;c)Hotrrea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a Romniei pentru perioada 2007-2020.

  Articolul 3Schema de ajutor de minimis se aplic pe ntreg teritoriul Romniei, n toate cele 8 regiuni de dezvoltare.II. Obiectivul i scopul schemei de ajutor de minimis

  Articolul 4

  (1) Obiectivul schemei l constituie sprijinirea finanrii acordate ntreprinderilor mici i mijlocii pentru realizarea investiiilor iniiale n vederea valorificrii eficienei energetice n industrie, care va contribui la dezvoltarea regional durabil a Romniei, stimularea dezvoltrii economice i creterea coeziunii sociale a regiunilor n care sunt implementate.

  (2) Realizarea investiiilor n cadrul schemei va avea ca efect:a)ncurajarea folosirii inveniilor i inovaiilor n industrie n scopul reducerii consumului de energie, precum i achiziionarea de echipamente specifice inovative;b)limitarea emisiilor de gaze cu efect de ser, cu influene pozitive asupra dezvoltrii durabile;c)crearea de locuri de munc.

  Articolul 5

  (1) Prezenta schem este elaborat pentru reducerea consumului de energie n Romnia. Obiectivele acesteia sunt n concordan cu Strategia Europa 2020, Carta verde pentru Strategia european pentru energie durabil, competitiv i sigur, cu documentul An Energy Policy for Europe, Protocolul de la Kyoto la Convenia-cadru a Naiunilor Unite asupra schimbrilor climatice (UNFCCC), Protocolul de la Gteborg, precum i cu actele normative prevzute la art. 2 alin. (2).

  (2) Dezvoltarea regional durabil se va realiza prin sprijinirea investiiilor pentru reducerea consumului de energie n conformitate cu prevederile operaiunii prevzute de Programul Eficien energetic din MFSEE.III. Domeniul de aplicare

  Articolul 6Schema de ajutor de minimis se adreseaz operatorilor economici, ntreprinderi mici i mijlocii (IMM-uri) din sectoarele industriale, cu excepia celor prevzute la art. 7, care realizeaz investiii iniiale n oricare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romniei.

  Articolul 7

  (1) n cadrul prezentei scheme sunt excluse de la finanare:a)ajutoarele acordate ntreprinderilor care i desfoar activitatea n sectoarele pescuitului i acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comun a pieelor n sectorul produselor pescreti i de acvacultur;b)ajutoarele acordate ntreprinderilor care i desfoar activitatea n domeniul produciei primare

  Page 3 of 11Afiare Ordin 271 din 2015-03-05, MO PI 182/2015-03-17

  3/23/2015http://www.expert-monitor.ro:8080/LexMonitor/CEOnline/ParteaI/afisareContinut.jsp?id=...

 • de produse agricole;c)ajutoarele acordate ntreprinderilor care i desfoar activitatea n sectorul prelucrrii i comercializrii produselor agricole;d)ajutoarele destinate activitilor legate de export ctre ri tere sau ctre alte state membre, respectiv ajutoarele direct legate de cantitile exportate, ajutoarele destinate nfiinrii i funcionrii unei reele de distribuie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;e)ajutoarele condiionate de utilizarea preferenial a produselor naionale fa de produsele importate;f)ajutoarele destinate achiziiei de vehicule pentru transportul rutier de mrfuri;g)sectorul construciilor de nave;h)industria carbonifer;i)industria siderurgic;j)sectorul fibrelor sintetice;k)dezvoltarea (promovarea) imobiliar - cod CAEN 411;l)fabricarea armamentului i muniiei - cod CAEN 254 i fabricarea vehiculelor militare de lupt -cod CAEN 304.

  (2) De asemenea, n cadrul prezentei scheme nu se acord sprijin financiar pentru proiectele de investiii cofinanate prin alte programe operaionale.IV. Definiii

  Articolul 8

  (1) n sensul prezentei scheme, expresiile de mai jos semnific dup cum urmeaz:a)Acord de implementare a Programului - acord ntre punctul naional de contact (PNC)/Ministerul Fondurilor Europene i operatorul de program (OP)/Ministerul Economiei, Comerului i Turismului, ce reglementeaz modul de implementare a Programului RO 05, stabilete termenii i condiiile de funcionare ale Programului, precum i rolurile i responsabilitile prilor;b)active corporale - terenuri, construcii, utilaje sau instalaii;c)active necorporale - transferul de tehnologie prin achiziionarea de patente, licene, know-how sau informaii tehnice nepatentate;d)administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Economiei, Comerului i Turismului prin Direcia politic industrial i competitivitate, n calitate de operator de program pentru Programul RO 05 n cadrul MFSEE;e)Comitetul Mecanismului financiar (CMF) - comitetul desemnat s administreze Mecanismul financiar SEE 2009-2014 i s adopte decizii cu privire la acordarea asistenei financiare n conformitate cu Regulamentul pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014, respectiv Programul RO 05;f)contract de finanare - actul juridic ncheiat ntre operatorul programului i promotorul proiectului care stabilete termenii i condiiile de asisten financiar, drepturile i obligaiile prilor, precum i dispoziii privind implementarea, raportarea, plile i neregulile;g)costuri eligibile - costurile legate de investiia iniial, respectiv costurile cu active corporale i active necorporale conform Regulamentului de implementare a MFSEE i Ordonanei de urgen a Guvernului 23/2013, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 242/2013;h)cofinanare la nivel de proiect - contribuia asigurat de ctre promotorul proiectului n vederea implementrii proiectelor i care reprezint cheltuieli eligibile;i)cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de promotorul proiectului ce nu respect criteriile de eligibilitate ale Programului RO 05 n vederea acordrii finanrii nerambursabile;j)data iniial de eligibilitate a cheltuielilor - data semnrii contractului de finanare;k)furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Economiei, Comerului i Turismului, prin Direcia buget, financiar, contabilitate;l)intensitatea ajutorului de stat - valoarea actualizat a ajutorului, exprimat ca procent din valoarea actualizat a costurilor eligibile ale investiiilor;m)investiia iniial - o investiie n active corporale i necorporale legat de crearea unei noi

  Page 4 of 11Afiare Ordin 271 din 2015-03-05, MO PI 182/2015-03-17

  3/23/2015http://www.expert-monitor.ro:8080/LexMonitor/CEOnline/ParteaI/afisareContinut.jsp?id=...

 • uniti, extinderea unei uniti existente, diversificarea produciei unei uniti prin realizarea de produse noi, suplimentare, schimbarea fundamental a procesului global de producie al unei uniti existente;n)ntreprinderi mici i mijlocii (IMM) - definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare;o)ntreprindere unic - include toate ntreprinderile ntre care exist cel puin una dintre relaiile urmtoare:o1) o ntreprindere deine majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor unei alte ntreprinderi;o2) o ntreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte ntreprinderi;o3) o ntreprindere are dreptul de a exercita o influen dominant asupra altei ntreprinderi n temeiul unui contract ncheiat cu ntreprinderea n cauz sau n temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;o4) o ntreprindere care este acionar sau asociat al unei alte ntreprinderi i care controleaz singur, n baza unui acord cu ali acionari sau asociai ai acelei ntreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor ntreprinderii respective.ntreprinderile care ntrein cu una sau mai multe ntreprinderi relaiile la care se face referire la pct. o1)-o4) sunt considerate ntreprinderi unice;p)Mecanismul financiar SEE (MFSEE) - asistena financiar acordat de statele donatoare -Norvegia, Islanda i Liechtenstein - n virtutea participrii la zona de liber schimb. Asistena are ca scop reducerea disparitilor economice i sociale n SEE i ntrirea relaiilor bilaterale dintre Romnia i statele donatoare;q)operatorul de program (OP) - entitatea care gestioneaz unul sau mai multe programe din cadrul Mecanismului financiar SEE. Pentru Programul RO 05, OP este Ministerul Economiei, Comerului i Turismului, prin Unitatea de implementare a proiectului - Direcia politici industriale i competitivitate;r)Oficiul Mecanismului financiar SEE (OMF) - oficiul ce sprijin Comitetul Mecanismului financiar n administrarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014, respectiv a Programului RO 05 i servete ca punct de contact ntre operatorul de program i CMF;s)proiect - un ansamblu de aciuni structurate organic i planificate, realizate ntr-o perioad de timp determinat, pentru care sunt alocate resurse materiale i umane distincte i care vizeaz realizarea unui anumit scop/atingerea obiectivului stabilit n cadrul Programului Eficiena energetic - RO 05;t)promotor de proiect (PP) - solicitantul a crui cerere de finanare a fost selectat i care a semnat contractul de finanare pentru proiectul depus n cadrul Programului Eficien energetic -RO 05.V. Beneficiarii

  Articolul 9

  (1) Potenialii beneficiari sunt ntreprinderi mijlocii sau mici (IMM-uri).

  (2) Beneficiarii depun un singur proiect, individual.

  Articolul 10Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor sunt urmtoarele:1. este nregistrat ca societate comercial n Romnia potrivit legislaiei n vigoare;2. nu se afl n dificultate, conform orientrilor comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor nefinanciare aflate n dificultate;3. nu are datorii la stat privind plata taxelor i altor contribuii la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale, bugetele speciale i bugetele locale, inclusiv privind obligaiile de plat privind reealonrile, conform legislaiei naionale n vigoare;4. demonstreaz c deine resursele financiare necesare pentru implementarea proiectului;5. n cazul n care acesta este/a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenei sau a Comisiei Europene, rmas definitiv i irevocabil, ajutorul ilegal i/sau utilizat abuziv a fost recuperat integral, n conformitate cu

  Page 5 of 11Afiare Ordin 271 din 2015-03-05, MO PI 182/2015-03-17

  3/23/2015http://www.expert-monitor.ro:8080/LexMonitor/CEOnline/ParteaI/afisareContinut.jsp?id=...

 • prevederile Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE i ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 117/2006, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 137/2007;6. trebuie s justifice necesitatea finanrii proiectului prin ajutor de minimis;7. reprezentantul legal trebuie s nu fi fost supus unei condamnri n ultimii 3 ani de ctre nicio instan de judecat, din motive profesionale sau etic profesionale;8. valoarea total a ajutoarelor de minimis acordate ntreprinderii unice, aa cum este definit de prezenta schem, pe o perioad de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedeni i anul fiscal n curs), cumulat cu valoarea alocrii financiare solicitate n conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depete echivalentul n lei a 200.000 euro. Acest plafon se aplic indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmrit i indiferent dac ajutorul este finanat din surse naionale sau comunitare;9. ndeplinete i alte condiii specificate n cererea de propuneri de proiecte i ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor n materie de ajutor de stat.

  Articolul 11

  Numrul maxim de beneficiari este de 115.VI. Condiii de eligibilitate a proiectelor

  Articolul 12

  (1) n cadrul schemei pot fi finanate exclusiv proiectele care prevd realizarea de investiii iniiale.

  (2) Condiiile de eligibilitate a proiectelor sunt urmtoarele:a)scopul i obiectivele proiectului propus sunt n conformitate cu obiectivele operaiunii prevzute n Programul Eficien energetic finanat din MFSEE i obiectivele Strategiei energetice a Romniei 2007-2020;b)se ncadreaz n categoriile de activiti prevzute la art. 6;c)conine etapele proiectului, precum i structura de finanare pe etape;d)prezint elementele care fundamenteaz rezultatele estimate la finalizarea proiectului;e)asigur implementarea proiectului pn la data de 30 aprilie 2016;f)este implementat pe teritoriul Romniei;g)activitile proiectului nu au fost finanate i nu sunt finanate n prezent din alte fonduri publice sau alte fonduri nerambursabile;h)proiectul respect reglementrile naionale i comunitare privind protecia mediului, achiziiile publice, informarea i publicitatea i egalitatea de anse;i)proiectul ndeplinete i alte condiii specificate n cererea de propuneri de proiecte i n ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor n materie de ajutor de stat.VII. Durata

  Articolul 13

  Prezenta schem se aplic pn la data de 30 aprilie 2016.VIII. Bugetul schemei

  Articolul 14

  (1) Bugetul total estimat alocat prezentei scheme este de 6.953.000 euro (echivalent n lei), din care 5.726.000 euro (echivalent n lei) reprezint fonduri europene nerambursabile asigurate prin MFSEE i 1.227.000 euro (echivalent n lei) reprezint fonduri de cofinanare public asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerului i Turismului.

  (2) n cazul n care nu se va contracta toat suma pn la 30 aprilie 2016, bugetul se va redistribui n anii urmtori, n condiiile elaborrii unei noi scheme de ajutor de stat/de minimis.

  (3) Limitele valorii eligibile pentru fiecare proiect sunt ntre 60.000 euro i 200.000 euro.IX. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

  Articolul 15

  Page 6 of 11Afiare Ordin 271 din 2015-03-05, MO PI 182/2015-03-17

  3/23/2015http://www.expert-monitor.ro:8080/LexMonitor/CEOnline/ParteaI/afisareContinut.jsp?id=...

 • Msurile de sprijin acordate ntreprinderilor pentru realizarea de investiii constau n alocarea unor sume nerambursabile din fonduri comunitare i naionale.

  Articolul 16

  Sumele vor fi acordate n mai multe trane, n conformitate cu prevederile ghidului solicitantului, i vor fi actualizate la valoarea lor din momentul acordrii ajutorului. Actualizarea se va face utiliznd rata de referin aplicabil la data acordrii ajutorului. Data acordrii ajutorului este data semnrii contractului de finanare de ctre ambele pri.

  Articolul 17

  (1) Valoarea maxim a finanrii (intensitatea ajutorului de stat) este de 70% din costurile eligibile, respectiv minimum 60.000 euro i maximum 200.000 euro.

  (2) Diferena pn la valoarea total a costurilor eligibile este suportat de beneficiar din surse proprii sau atrase. Beneficiarul trebuie s aduc o contribuie financiar de cel puin 30% din costurile eligibile, din resurse personale, sub o form care s nu fac obiectul vreunui ajutor de stat sau de minimis.X. Cheltuielile eligibile

  Articolul 18

  Sunt considerate cheltuieli eligibile urmtoarele categorii de cheltuieli cu investiia iniial:a)costul investiiilor n active corporale - considerate integral;b)costul investiiilor n active necorporale - se ia n considerare costul integral al acestor investiii.

  Articolul 19

  Activele achiziionate trebuie s fie noi.

  Articolul 20

  Cheltuielile privind achiziia de active prin leasing nu sunt eligibile.

  Articolul 21

  (1) Pentru a fi incluse n investiia iniial, activele necorporale trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:a)s fie utilizate n exclusivitate n locaia care a beneficiat de ajutor de minimis;b)s fie considerate active amortizabile;c)s fi fost achiziionate de la un ter, n condiii de pia;d)s fie incluse n categoria activelor proprii firmei i s rmn n locaia care a beneficiat de ajutor de minimis pentru o perioad de cel puin 5 ani.

  (2) Ulterior ncheierii contractului de finanare, beneficiarul nu va mai putea primi finanri din alte surse publice pentru aceleai cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sanciunea rezilierii contractului de finanare i a returnrii sumelor rambursate, inclusiv a dobnzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare i naionale n vigoare.

  (3) Urmtoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile: orice costuri efectuate nainte de intrarea n vigoare a contractului de finanare nerambursabil pentru activitile din proiect; dobnzi aferente datoriilor, cheltuieli aferente serviciului datoriei i penaliti de ntrziere; cheltuieli legate de tranzaciile financiare i de alte costuri pur financiare, cu excepia serviciilor financiare prevzute n contractul de finanare; provizioanele pentru pierderi sau datorii viitoare; pierderi din cursul de schimb; TVA-ul recuperabil; costuri care sunt acoperite din alte surse; amenzi, penaliti i cheltuieli de judecat; cheltuieli excesive i imprudente.

  Page 7 of 11Afiare Ordin 271 din 2015-03-05, MO PI 182/2015-03-17

  3/23/2015http://www.expert-monitor.ro:8080/LexMonitor/CEOnline/ParteaI/afisareContinut.jsp?id=...

 • (4) Costurile indirecte sunt cheltuielile eligibile care nu pot fi identificate de promotorul proiectului i/sau de partenerul de proiect ca fiind atribuite n mod direct proiectului, dar care pot fi identificate i justificate n baza sistemului lor de contabilitate ca fiind legate n mod direct de costurile eligibile directe atribuite proiectului.XI. Necesitatea ajutorului de minimis i a meninerii investiiei

  Articolul 22

  (1) Ajutorul de minimis pentru investiii nu poate fi acordat n cadrul prezentei scheme dect dac naintea nceperii lucrrilor beneficiarul a prezentat o cerere n acest scop i dac autoritatea responsabil de administrarea schemei a confirmat ulterior n scris c, sub rezerva unei verificri mai detaliate, proiectul ndeplinete n principiu condiiile de eligibilitate stabilite n schem naintea nceperii lucrrilor.

  (2) Activitile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanate numai dac au fost solicitate prin proiect, au fost consemnate n contractul de finanare dintre Ministerul Economiei, Comerului i Turismului i beneficiar i au fost iniiate dup semnarea contractului de finanare.

  Articolul 23

  Investiia realizat cu sprijin financiar n cadrul schemei de ajutor de minimis trebuie meninut n regiunea beneficiar pentru o perioad de cel puin 5 ani de la data finalizrii lucrrilor. Aceast regul nu mpiedic nlocuirea instalaiilor sau echipamentelor uzate moral n decursul acestei perioade de 5 ani din cauza schimbrilor tehnologice rapide, cu condiia ca activitatea economic s se desfoare n continuare n regiunea n cauz pe o durat egal cu perioada minim prevzut.XII. Modalitatea de derulare a schemei

  Articolul 24

  Ministerul Economiei, Comerului i Turismului, prin Direcia politici industriale i competitivitate, n calitate de operator de program n cadrul MFSEE, este autoritatea responsabil cu administrarea prezentei scheme, n calitate de furnizor de ajutor de minimis, urmnd s asigure derularea acesteia i fiind rspunztor pentru buna ei desfurare.

  Articolul 25

  (1) Procedura de implementare i derularea schemei se desfoar dup cum urmeaz:a)lansarea cererilor de propuneri de proiecte;b)primirea i nregistrarea cererii de finanare;c)verificarea conformitii administrative a cererii de finanare i a existenei documentelor nsoitoare: numai propunerile de proiecte care trec de aceast etap vor putea face obiectul etapei urmtoare;d)verificarea eligibilitii propunerilor de proiecte i a beneficiarilor: numai propunerile de proiecte care trec de aceast etap vor putea face obiectul etapei urmtoare;e)transmiterea ctre beneficiar a acordului de principiu c sunt ndeplinite condiiile de eligibilitate a schemei, potrivit art. 21;f)evaluarea tehnic i financiar a proiectelor;g)selecia proiectelor;h)informarea n scris a ntreprinderilor beneficiare cu privire la valoarea ajutorului de minimis acordat i caracterul de minimis al acestuia, n baza prezentei scheme de ajutor de minimis, elaborat n conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013;i)ntocmirea i semnarea contractului de finanare;j)derularea proiectelor i rambursarea cheltuielilor: plile se efectueaz de ctre Direcia general buget, financiar, contabilitate numai pe baz de documente justificative, dup aprobarea cererii de rambursare;k)efectuarea monitorizrii pe durata derulrii proiectelor;l)finalizarea proiectelor: plata final se face n baza documentaiei prezentate n conformitate cu

  Page 8 of 11Afiare Ordin 271 din 2015-03-05, MO PI 182/2015-03-17

  3/23/2015http://www.expert-monitor.ro:8080/LexMonitor/CEOnline/ParteaI/afisareContinut.jsp?id=...

 • prevederile contractuale;m)efectuarea monitorizrii dup implementarea proiectelor, pe o perioad de 3 ani.

  (2) Pentru a beneficia de ajutorul acordat conform prezentei scheme, operatorul economic va depune la Ministerul Economiei, Comerului i Turismului o cerere de finanare adresat operatorului de program, corespunztoare operaiunii prevzute n art. 4, nsoit de documentele necesare solicitate n cererea de propuneri de proiecte i ghidul solicitantului.

  (3) Cererea de finanare va fi nsoit de o declaraie pe propria rspundere, dat de reprezentatul legal al ntreprinderii, privind faptul c aceasta nu a fcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, n cazul n care a fcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executat i creana integral recuperat.

  (4) Pentru a beneficia de finanare nerambursabil n cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, beneficiarul va da o declaraie pe propria rspundere privind orice alt ajutor de minimis primit de ntreprinderea unic n acel an fiscal i alte ajutoare de minimis primite n ultimii 2 ani fiscali anteriori fie din surse ale statului sau ale autoritilor locale, fie din surse comunitare.

  (5) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis dup ce va verifica, pe baza declaraiei pe propria rspundere a ntreprinderii, faptul c suma total a ajutoarelor de minimis primite de ntreprinderea unic pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal n curs, fie din surse ale statului sau autoritilor locale, fie din surse comunitare, nu depete pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru ntreprinderile care efectueaz transport de mrfuri n contul terilor sau contra cost), echivalent n lei.

  (6) n cazul n care valoarea total a ajutoarelor de minimis acordate unei ntreprinderi unice pe o perioad de 3 ani consecutivi, cumulat cu valoarea alocrii financiare acordate n conformitate cu prevederile prezentei scheme, depete pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru ntreprinderile care efectueaz transport de mrfuri n contul terilor sau contra cost), echivalent n lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei nici chiar pentru acea fraciune din ajutor care nu depete acest plafon.

  (7) n cazul fuziunilor sau al achiziiilor, atunci cnd se stabilete dac un nou ajutor de minimis acordat unei ntreprinderi noi sau ntreprinderii care face achiziia depete plafonul relevant, se iau n considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor ntreprinderilor care fuzioneaz. Ajutoarele de minimis acordate legal nainte de fuziune sau achiziie rmn legal acordate.

  (8) n cazul n care o ntreprindere se mparte n dou sau mai multe ntreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate nainte de separare se aloc ntreprinderii care a beneficiat de acestea, i anume, n principiu, ntreprinderii care preia activitile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. n cazul n care o astfel de alocare nu este posibil, ajutoarele de minimis se aloc proporional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor ntreprinderi la data la care separarea produce efecte.

  (9) Ajutoarele de minimis acordate n conformitate cu prezenta schem pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate n conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene n cazul ajutoarelor de minimis acordate ntreprinderilor care presteaz servicii de interes economic general, n limita plafonului stabilit n regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate n conformitate cu alte regulamente de minimis n limita plafonului de 200.000 euro (100.000 euro pentru ntreprinderile care efectueaz transport de mrfuri n contul terilor sau contra cost), echivalent n lei.

  (10) Ajutoarele de minimis nu se cumuleaz cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleai costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeai msur de finanare prin capital de risc

  Page 9 of 11Afiare Ordin 271 din 2015-03-05, MO PI 182/2015-03-17

  3/23/2015http://www.expert-monitor.ro:8080/LexMonitor/CEOnline/ParteaI/afisareContinut.jsp?id=...

 • dac un astfel de cumul ar depi intensitatea sau valoarea maxim relevant a ajutorului stabilit pentru condiiile specifice ale fiecrui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptat de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acord pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate n temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

  (11) Coninutul cererii de finanare i al documentelor nsoitoare, descrierea detaliat a etapelor prevzute n alin. (1), criteriile de selecie, precum i celelalte condiii necesare pentru implementarea schemei sunt stabilite n cererea de propuneri de proiecte i n ghidul solicitantului. Cererea de propuneri de proiecte i ghidul solicitantului, corespunztoare operaiunii, vor fi publicate pe pagina oficial de web a Ministerului Economiei, Comerului i Turismului, la adresa www.minind.ro. Data de la care se pot depune cererile de finanare i documentele justificative la Ministerul Economiei, Comerului i Turismului, operatorul de program, va fi anunat la lansarea cererii de propuneri de proiecte, pe pagina oficial de web a Ministerului Economiei, Comerului i Turismului, operatorul de program, www.minind.ro.

  (12) Furnizorul prezentei scheme de ajutor de minimis va informa n scris ntreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului acordat n baza prezentei scheme i despre caracterul de minimis al acestuia, fcnd referire expres la Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.407/2013.

  (13) Ajutorul de minimis va fi pltit sub form de avans, pli intermediare i pli finale dup ce beneficiarul a depus fiecare cerere de avans/rambursare, nsoit de documentele justificative prevzute n ghidul solicitantului.

  (14) Ajutorul de minimis va fi pltit dup ce beneficiarul a depus cererea de rambursare, nsoit de documentele justificative prevzute n ghidul solicitantului.

  (15) Ajutoarele pltibile n mai multe etape vor fi rambursate pe baza prezentrii de documente de plat corect ntocmite i, dup caz, pn la nivelul maxim prevzut n contract, pentru fiecare etap.XIII. Reguli privind transparena, raportarea i monitorizarea ajutoarelor de minimis

  Articolul 26Textul schemei, precum i textul actului normativ pentru aprobarea schemei se public integral pe pagina oficial de web a Ministerului Economiei, Comerului i Turismului, la adresa www.minind.ro.

  Articolul 27Furnizorul, prin Direcia politici industriale i competitivitate, va transmite spre informare Consiliului Concurenei prezenta schem n termen de 15 zile de la data adoptrii acesteia, conform art. 17 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, precum i pentru modificarea i completarea Legii concurenei nr. 21/1996, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 20/2015.

  Articolul 28

  Furnizorul de ajutor de minimis va monitoriza respectarea condiiilor i criteriilor de eligibilitate prevzute n prezenta schem pe toat durata de derulare a acesteia i are obligaia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate n derulare, i de a dispune msurile care se impun.

  Articolul 29

  Beneficiarii sunt obligai s raporteze, n conformitate cu prevederile contractului de finanare, stadiul realizrii lucrrilor de investiii pn la finalizarea proiectului, precum i s furnizeze alte informaii suplimentare la cererea operatorului de program, prin transmiterea ctre acesta a formularului de raportare prevzut n anexa la ghidul solicitantului.

  Articolul 30

  (1) Furnizorul de ajutor de minimis se asigur c investiiile vor fi meninute n regiune pe o perioad de 5 ani de la finalizarea acestora.

  Page 10 of 11Afiare Ordin 271 din 2015-03-05, MO PI 182/2015-03-17

  3/23/2015http://www.expert-monitor.ro:8080/LexMonitor/CEOnline/ParteaI/afisareContinut.jsp?id=...

 • (2) n situaia n care constat nerespectarea condiiei prevzute la alin. (1), precum i a tuturor celorlalte condiii prevzute n prezenta schem, furnizorul de ajutor de minimis va ntreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobnzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare i naionale n vigoare.

  Articolul 31

  (1) Furnizorul de ajutor de minimis pstreaz toate informaiile referitoare la ajutoarele acordate n cadrul schemei (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat) pentru o perioad de 10 ani ncepnd de la data acordrii ultimului ajutor. Aceast eviden trebuie s conin toate informaiile necesare pentru a demonstra respectarea condiiilor impuse de legislaia comunitar n domeniul ajutorului de stat.

  (2) Beneficiarii ajutorului de minimis sunt obligai s pstreze, pentru o perioad de 10 ani ncepnd de la data ultimului ajutor acordat n cadrul schemei, toate documentele necesare i s in o eviden specific a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, a unor alte ajutoare de stat prin care s-a finanat investiia n cauz, din care s reias suma total a ajutoarelor de stat i a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum i baza legal prin care acestea au fost acordate.

  Articolul 32

  Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenei orice informaie solicitat cu privire la prezenta schem de ajutor de minimis.

  Articolul 33

  Furnizorul de ajutor de minimis va transmite Consiliului Concurenei o raportare anual cu privire la ajutoarele acordate n baza schemei, n conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Concurenei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus n aplicare prin Ordinul preedintelui Consiliului Concurenei nr. 175/2007.

  Page 11 of 11Afiare Ordin 271 din 2015-03-05, MO PI 182/2015-03-17

  3/23/2015http://www.expert-monitor.ro:8080/LexMonitor/CEOnline/ParteaI/afisareContinut.jsp?id=...