of 2 /2
ORDAINTZEKO MODUA ETA ZENBATEKOA MODO DE PAGO Y PRECIOS Ekainaren 4tik aurrera ez da ezerezterik ez aldaketarik onartuko, gaixotasun edo nahitaezko kasuetan izan ezik. Data horretatik aurrera, justifikatu gabeko ezerezterik badago, eskatzaileak ordaindu egin beharko du liburuxka honetan jasotako prezioaren zenbateko osoa, eskatu dituen plazei dagokiena, hain zuzen ere. Itzulketak bakar-bakarrik egingo dira aurretiaz eskatuta, eta, betiere, ezinbesteko kasuetan edota gaixotasun egoeretan. Edozelan ere, Kultura Atalak kasu horiek aztertu eta onetsi beharko ditu. Kobrantza ekainaren 11n egingo da, izena ematean adierazitako kontu-korrontean. Ordainketa ez bada egiten goian adierazitako modu eta epeetan, zerbitzua eten ahalko da. A partir del 4 de junio no se admitirá cancelación ni modificación alguna, excepto aquellas que se deban a una causa mayor o enfermedad. En caso de cancelaciones no justificadas después de esta fecha, la/el solicitante deberá abonar el precio completo establecido en este folleto para las plazas que hubiera solicitado. Solamente se realizarán devoluciones, previa solicitud, en supuestos acreditados de fuerza mayor o enfermedad que deberán ser en cualquier caso revisados y aceptados por el Departamento de Cultura. El cobro se hará efectivo el día 11 de junio en la cuenta corriente indicada en la inscripción. Si no se realiza el pago en la forma y plazos arriba indicados, se le podrá suspender la prestación del servicio. Eman Izena! ¡Apúntate! Udalekuak Basauri 2019 Onartutakoen zerrenda udal webgunean argitaratu eta Basauriko zein San Migeleko HAZ bulegoetan jarriko da 2019ko maiatzaren 22an, baina ez da inolako jakinarazpenik bidaliko. Zerrenda hori behin-behinekoa izango da. Izan ere, ekainaren 4ra arte erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira. Behin betiko zerrenda ekainaren 10ean argitaratuko da. Hala eta guztiz ere, Basauriko Udaleko Kultura Atalak plazak berrantolatu edota egokitzeko eskubidea izango du, izen-ematea egin osteko errealitatearekin bat egin dezaten. Hori bai: gutxienez 10 ume beharko dira talde berri bat eratzeko. El listado de inscripciones admitidas se publicará en la web municipal y en el SAC de Basauri y de San Miguel el día 22 de mayo de 2019, pero no se enviará comunicación alguna. Dicho listado tendrá carácter provisional, pudiendo realizarse reclamaciones hasta el día 4 de junio de 2019. El listado definitivo se publicará el día 10 de junio. No obstante, el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Basauri se reserva el derecho de distribuir o adecuar el número de plazas según la realidad constatada tras la inscripción, debiendo existir un mínimo de 10 niños/as para que se forme un nuevo grupo. PLAZAK ESLEITZEA ASIGNACIÓN DE PLAZAS REUNIÓN INFORMATIVA El día 25 de junio a las 18:00 horas, se celebrará una reunión informativa en el Social Antzokia para ofrecer información complementaria y explicar las normas de funcionamiento de las colonias. BILERA INFORMATIBOA Bilera informatiboa egingo da Social Antzokian, ekainaren 25ean, 18:00etan. Bertan informazio osagarria eskaini eta udalekuen funtzionamenduari buruzko arauak argituko ditugu. Los importes de los precios públicos son los siguientes por cada turno: Colonias de medio día PRIMER TURNO Del 1 al 12 de julio SEGUNDO TURNO Del 15 al 26 de julio (excepto el 25 de julio) Colonias de medio día Colonias de día Colonias de día Colonias Deportivas Colonias Deportivas TARIFAS 50 € 94 € 108 € 45 € 85 € 97 € 38 € 70 € 80 € 34 € 63 € 72 € 31 € 56 € 64 € 28 € 50 € 58 € 27 € 45 € 50 € 24 € 40 € 45 € 5 € 10 € 12 € 4 € 7 € 9 € 1 er Hijo/a 2º Hijo/a 3 er Hijo/a 4º Hijo y sucesivos Perceptores de Renta de Garantía de ingresos (o en tramitación) Hona hemen txanda bakoitzeko prezio publikoak: Egun erdiko udalekuak Egun erdiko udalekuak Egun osoko udalekuak Egun osoko udalekuak Kirol udalekuak Kirol udalekuak TARIFAK 1. seme-alaba 2. seme-alaba 3. seme-alaba 4. seme-alaba eta ostekoak 50 € 94 € 108 € 45 € 85 € 97 € 38 € 70 € 80 € 34 € 63 € 72 € 31 € 56 € 64 € 28 € 50 € 58 € 27 € 45 € 50 € 24 € 40 € 45 € 5 € 10 € 12 € 4 € 7 € 9 € Diru-Sarreren Bermerako Errentaren jasotzaileak (edo izapidetzen daukatenak) 1. TXANDA Uztailaren 1etik 12ra 2. TXANDA Uztailaren 15etik 26ra (25a izan ezik) Hona hemen txanda bakoitzeko prezio publikoak: Los importes de los precios públicos son los siguientes por cada turno:

ORDAINTZEKO MODO DE PAGO - Basauri...EGUN OSOKO UDALEKUAK COLONIAS DE DÍA Ordutegiak: Astelehenetik ostiralera 09:00-17:00 bitartean, bazkaria barne. Horarios: Lunes a viernes de

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ORDAINTZEKO MODO DE PAGO - Basauri...EGUN OSOKO UDALEKUAK COLONIAS DE DÍA Ordutegiak: Astelehenetik...

 • ORDAINTZEKO MODUA ETA

  ZENBATEKOAMODO DE PAGO

  Y PRECIOS

  Ekainaren 4tik aurrera ez da ezerezterik ez aldaketarik onartuko, gaixotasun edo nahitaezko kasuetan izan ezik. Data horretatik aurrera, justifikatu gabeko ezerezterik badago, eskatzaileak ordaindu egin beharko du liburuxka honetan jasotako prezioaren zenbateko osoa, eskatu dituen plazei dagokiena, hain zuzen ere.Itzulketak bakar-bakarrik egingo dira aurretiaz eskatuta, eta, betiere, ezinbesteko kasuetan edota gaixotasun egoeretan. Edozelan ere, Kultura Atalak kasu horiek aztertu eta onetsi beharko ditu.Kobrantza ekainaren 11n egingo da, izena ematean adierazitako kontu-korrontean.Ordainketa ez bada egiten goian adierazitako modu eta epeetan, zerbitzua eten ahalko da.

  A partir del 4 de junio no se admitirá cancelación ni modificación alguna, excepto aquellas que se deban a una causa mayor o enfermedad. En caso de cancelaciones no justificadas después de esta fecha, la/el solicitante deberá abonar el precio completo establecido en este folleto para las plazas que hubiera solicitado. Solamente se realizarán devoluciones, previa solicitud, en supuestos acreditados de fuerza mayor o enfermedad que deberán ser en cualquier caso revisados y aceptados por el Departamento de Cultura.El cobro se hará efectivo el día 11 de junio en la cuenta corriente indicada en la inscripción.Si no se realiza el pago en la forma y plazos arriba indicados, se le podrá suspender la prestación del servicio. Eman Izena!

  ¡Apúntate!UdalekuakBasauri 2019

  Onartutakoen zerrenda udal webgunean argitaratu eta Basauriko zein San Migeleko HAZ bulegoetan jarriko da 2019ko maiatzaren 22an, baina ez da inolako jakinarazpenik bidaliko. Zerrenda hori behin-behinekoa izango da. Izan ere, ekainaren 4ra arte erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira. Behin betiko zerrenda ekainaren 10ean argitaratuko da.

  Hala eta guztiz ere, Basauriko Udaleko Kultura Atalak plazak berrantolatu edota egokitzeko eskubidea izango du, izen-ematea egin osteko errealitatearekin bat egin dezaten. Hori bai: gutxienez 10 ume beharko dira talde berri bat eratzeko.

  El listado de inscripciones admitidas se publicará en la web municipal y en el SAC de Basauri y de San Miguel el día 22 de mayo de 2019, pero no se enviará comunicación alguna. Dicho listado tendrá carácter provisional, pudiendo realizarse reclamaciones hasta el día 4 de junio de 2019. El listado definitivo se publicará el día 10 de junio.

  No obstante, el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Basauri se reserva el derecho de distribuir o adecuar el número de plazas según la realidad constatada tras la inscripción, debiendo existir un mínimo de 10 niños/as para que se forme un nuevo grupo.

  PLAZAK ESLEITZEA

  ASIGNACIÓN DE PLAZASREUNIÓN INFORMATIVAEl día 25 de junio a las 18:00

  horas, se celebrará una reunión informativa en el Social

  Antzokia para ofrecer información complementaria y explicar las

  normas de funcionamiento de las colonias.

  BILERA INFORMATIBOA

  Bilera informatiboa egingo da Social Antzokian,

  ekainaren 25ean, 18:00etan. Bertan informazio osagarria

  eskaini eta udalekuen funtzionamenduari buruzko

  arauak argituko ditugu.

  Los importes de los precios públicos son los siguientes por cada turno:

  Colonias de medio

  día

  PRIMER TURNODel 1 al 12 de julio

  SEGUNDO TURNODel 15 al 26 de julio

  (excepto el 25 de julio)Colonias

  de medio díaColonias de díaColonias

  de díaColonias

  DeportivasColonias

  Deportivas

  TARIFAS

  50 € 94 € 108 € 45 € 85 € 97 €

  38 € 70 € 80 € 34 € 63 € 72 €

  31 € 56 € 64 € 28 € 50 € 58 €

  27 € 45 € 50 € 24 € 40 € 45 €

  5 € 10 € 12 € 4 € 7 € 9 €

  1er Hijo/a

  2º Hijo/a

  3er Hijo/a

  4º Hijo ysucesivos

  Perceptores de Renta de Garantía de ingresos (o en tramitación)

  Hona hemen txanda bakoitzeko prezio publikoak:

  Egunerdiko

  udalekuak

  Egunerdiko

  udalekuak

  Egun osoko

  udalekuak

  Egun osoko

  udalekuakKirol

  udalekuakKirol

  udalekuak

  TARIFAK

  1. seme-alaba

  2. seme-alaba

  3. seme-alaba

  4. seme-alaba eta ostekoak

  50 € 94 € 108 € 45 € 85 € 97 €

  38 € 70 € 80 € 34 € 63 € 72 €

  31 € 56 € 64 € 28 € 50 € 58 €

  27 € 45 € 50 € 24 € 40 € 45 €

  5 € 10 € 12 € 4 € 7 € 9 €

  Diru-Sarreren Bermerako Errentaren jasotzaileak (edo izapidetzen daukatenak)

  1. TXANDAUztailaren 1etik 12ra

  2. TXANDAUztailaren 15etik 26ra

  (25a izan ezik)

  Hona hemen txanda bakoitzeko prezio publikoak:

  Los importes de los precios públicos son los siguientes por cada turno:

 • Epea:apirilaren 29tik

  maiatzaren 10era

  IZENA EMATEA BERTARA ETORRITA: Udaletxeko beheko solairuko HAZen (Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan), 08:30etik 19:30era, edota San Migelen, Pagasarri kalean, 08:30etik 14:00etara.

  Plazo:del 29 de abril al 10 de mayo

  INSCRIPCIÓN PRESENCIAL: Oficinas de atención ciudadana –SAC– situadas en la planta baja de la Casa Consistorial (08:30 a 19:30) y en San Miguel en la calle Pagasarri (08:30 a 14:00).

  Izena ematea internet bidez: www.basauri.net

  helbidean

  Inscripción a través de Internet en:

  www.basauri.net

  EGUN ERDIKO UDALEKUAKCOLONIAS DE MEDIO DÍAOrdutegiak: Astelehenetik ostiralera 09:30-13:30 bitartean, bazkaria kanpo.Horarios: Lunes a viernes de 09:30 a 13:30 horas. La comida no está incluida.

  Tokia / LugarJaiotze

  UrteaFecha de

  Nacimiento

  EGUN OSOKO UDALEKUAKCOLONIAS DE DÍAOrdutegiak: Astelehenetik ostiralera 09:00-17:00 bitartean, bazkaria barne.Horarios: Lunes a viernes de 09:00-17:00 con comida incluida.

  Arizko Ikastola 2013-2015

  Bizkotxalde 2011-2012

  Soloarte 2007-2010

  Sofía Taramona 2007-2015

  Tokia / LugarJaiotze

  UrteaFecha de

  Nacimiento

  ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?Niños y niñas nacidos/as entre los años 2005-2015, ambos inclusive, empadronados/as en Basauri a fecha del inicio del periodo de inscripción. También se admitirán las inscripciones de aquellos niños/as, hijos/as de padres/madres separados/as o divorciados/as, que aún no estando dichos menores empadronados en el municipio de Basauri, si lo estuviera alguno de sus progenitores. (En este caso deberá presentarse sentencia de divorcio o convenio regulador).

  CALENDARIOLas colonias se distribuirán en dos turnos:1.º turno: del 1 al 12 de julio.2.º turno: del 15 al 26 julio (excepto el 25 que es festivo).

  LUGARES Y HORARIOS Los espacios físicos en los que se llevarán a cabo las colonias serán centros educativos de la red pública del municipio y centros cívicos y culturales, con la

  distribución que a continuación se detalla:

  NORK HAR DEZAKEEN PARTE?2005-2015. urteen artean (biak barne) jaiotako haurrek hartu ahal izango dute parte, izena emateko epea hastean Basaurin erroldatuta badaude. Onartu ere egingo da gurasoak banatuta edo dibortziatuta egon eta haurrak udalerrian erroldatuta egon ez arren, gurasoetako bat bertan erroldatuta duten haurren izen-ematea (kasu honetan dibortzio-epaia edota hitzarmen erregulatzailea aurkeztu beharko da).

  EGUTEGIAUdalekuak bi txandatan banatuko dira:1. txanda: uztailaren 1etik 12ra.2. txanda: uztailaren 15tik 26ra (25a izan ezik) .

  LEKUAK ETA ORDUTEGIAKUdalekuak jarraian adierazitako udal ikastetxe

  publikoetan eta gizarte zein kultura etxeetan egingo dira:

  Eskulanak, ur-jarduerak, adierazpeneko kirol askotakoak, psikomotrizitatea, txangoak, igerilekuak, futbol-zelaiak...Ordutegiak: Astelehenetik ostiralera, 09:00-17:00 bitartean, bazkaria barne.

  Tokia / LugarJaiotze

  UrteaFecha de

  Nacimiento

  1. Txanda1.er Turno

  2. Txanda2.º Turno

  Manualidades, actividades acuáticas, multideportivas de expresión, psicomotricidad, excursiones, piscinas, campos de fútbol…Horarios: Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas con comida incluida.

  KIROL UDALEKUAKCOLONIAS DEPORTIVAS

  BASAURI

  2019IZENA EMATEKO PROZEDURAPROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

  Izena emateko prozedura ahalik eta arin eta erosoena izateko, alferrik ez itxaroteko, gomendatzen dugu izen-ematea Interneten bidez egitea. Horretarako, on-line eskabidea bete eta bidali beharko duzu, beti ere izena emateko epearen barruan (apirilaren 29tik maiatzaren 10era arte, biak barne).Hezkuntza-premia bereziak dituztenek eskaera-orrian zehaztu beharko dute ekintzak egokiro egiteko zein beharrizan duten. Era berean, elikaduraren arloko edozein beharrizan espezifiko ere jaso beharko da. Izen-emateak banakakoak izango dira eta ordainagiriak helbideratzeko banku-datuak adierazi beharko dira bertan.Prezio publiko murriztua aplikatzeko arrazoirik balego (Diru-Sarreren Bermerako Errenta jasotzaileen kasua), izena ematean hala jaso beharko da.EZ DIRA ONARTUKO EPEZ KANPOKO IZEN-EMATEAK.

  Con el objeto de que el proceso de inscripción sea lo más rápido y cómodo posible, sin esperas innecesarias, se recomienda la inscripción a través de la página web, rellenando y enviando el formulario on-line preparado al efecto, siempre dentro del plazo de inscripción (29 de abril al 10 de mayo, ambos inclusive). Los usuarios/as con necesidades educativas especiales deberán especificar en la solicitud las necesidades que requieran para la correcta celebración de las actividades. Asimismo se deberá indicar cualquier necesidad alimenticia específica. Las inscripciones serán individuales y se aportarán en el momento de la inscripción los datos bancarios donde se domiciliarán los recibos.En caso de acogerse a algún motivo de reducción del pago del precio público (perceptores Renta de Garantía de Ingresos) deberá hacerlo constar en el momento de la solicitud.NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO.

  Basauriko Udalaren udalekuetan zuon seme-alabentzako ekintza

  erakargarriak antolatu ditugu. Euren artean euskaraz jardun ahal izango dute

  tailer tematikoetan, aire zabalean, igerilekuetan,

  txangoetan eta abar.

  En las colonias de verano que organiza el Ayuntamiento de Basauri

  tus hijos e hijas podrán disfrutar de una oferta de actividades atractivas mientras se relacionan en euskera,

  mediante talleres temáticos, juegos al aire libre, salida a las piscinas,

  excursiones, etc.

  Udalekuak

  Arizko Ikastola 2013-2015

  Basozelaiko Gizarte Etxea 2012-2015

  Sofía Taramona 2013-2015

  Basozelai-Gaztelu ikastetxea 2005-2008

  Kareaga Goikoa 2009-2012

  Basozelai-Gaztelu ikastetxea 2005-2012