OR en Arbeidsmarktbeleid

 • View
  669

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OR en Arbeidsmarktbeleid

 • Personeelsbeleid en medezeggenschapLeergang HRM voor ondernemingsradenCAOP Unit Arbeidsverhoudingen Medezeggenschapwww.caop.nl/opleidingen

  Corrie van VeggelTheo van der Bijl

 • De arbeidsmarkt: werving, krapte en diversiteitsbeleidBlok 2CAOP Unit Arbeidsverhoudingen Medezeggenschapwww.caop.nl/opleidingen

  Corrie van VeggelTheo van der Bijl

  *

  Programma

  Werving en selectie in relatie tot HRM

  Arbeidsmarkt(beleid) overheid

  Inzoomen op de (eigen) praktijken aandachts-punten OR

  Eigen stukken

  *13 augustus 1961 9 november 1989*

  *

  VoorbereidingsopdrachtOverzicht leeftijdsopbouw medewerkers

  Recente wervingsadvertentie

  *Wo /AZ / OI*

  *

  Trends, Uitdagingen en HRM

  Ruwaard van Putten ziekenhuisWat zijn de belangrijkste Trends?Maatschappelijk Politiek:Kleinschaligheid behouden ondanks politieke trend schaalvergrotingLuisteren naar de klant,bv avondpolis. 9-5 mentaliteit past niet meer.Economisch:MarktwerkingSociaal-Cultureel:Klant stelt meer eisen aan kwaliteit (niet meer automatisch doorverwezen)Inspelen op vergrijzing in de regioArbeidsmarkt:Krapte op gespecialiseerde functiesBelangrijkste uitdagingen voor organisaties de komende jaren?:VergrijzingBezuinigingenMarktwerkingImago verbeterenProductieafspraken nakomenBehoud van werkStrategische Keuzes maken om te blijven onderscheiden P&O meer adviserend/ondersteunend in plaats van uitvoerend. Leidinggevende moet meer uitvoerend worden

  *

  Trends, Uitdagingen en HRM

  Gemeente HeemskerkWat zijn de belangrijkste Trends?Maatschappelijk Politiek:BezuinigingenVerschuiven van taken van Rijk naar gemeentePolitiek: 0-lijn salaris levert imagoschade opEconomisch:Snoeien overhead: van 3 naar 1 afdelingshoofd, Bureauhoofden ook teruggebrachtProberen inkomsten te verhogen Sociaal-Cultureel:Snoeien in subsidies: hulpbehoevenden de dupeInspelen op vergrijzing in de regioArbeidsmarkt:Opkomst sociale mediaVergrijzing, minder instroom jongerenBelangrijkste 3 uitdagingen voor organisaties de komende jaren?:Binnenhalen en binnenhouden personeel met voldoende kennis en ervaringNieuwe werkenKlantgericht werken, bredere professionals in klantcontactSlankere organisatie, meer competenties per persoon, afstoten taken

  *

  Ruwaard van Putten ziekenhuisBlokWat is er? Wat speelt?Bevoegdheden ORIn control + / = / -1Strategisch HRMIntegraal PersoneelsbeleidRIESociaal PlanInitiatief benut+2Instroom:ArbeidsmarktbeleidWerving & SelectieDiversiteitsbeleid Werving & Selectiebeleid (Open dagen) Binden en boeien: onderscheiden in medewerkersInstemming gegeven+3Aansturen, leiderschap, beoordelen, belonen, arbeidsvoorwaarden,MD-projectArbeidsmarktkrapte-toeslagGratificatieMKSASlaapurenWerkkostenregelingInstemmingInstemmingInstemmingInstemmingInstemmingInstemming++++++4Ontwikkelen, opleiden, MD, Doorstroom, Loopbaanbeleid, POP, competentiemanagementOpleidingsbeleidMD 180/360POP onderdeel jaargesprekInstemming+-5Vitaliteitsbeleid InzetbaarheidVerzuimbeleidLevensfasen VerzuimbeleidInstemming+

  *

  Gemeente HeemskerkBlokWat is er? Wat speelt?Bevoegdheden ORIn control + / = / -1Strategisch HRMIntegraal PersoneelsbeleidSociaal jaarverslagNotitie integraal P.beleid+2Instroom:ArbeidsmarktbeleidWerving & SelectieDiversiteitsbeleid StagebeleidDoel interesse wekken / afstand arbeidsmarkt verkleinen.35 stage- plaatsen.Goed werkgeverschapDoel is in top 25 meest aantrekkelijke werkgevers Non-profit.Diversiteit Streven afspiegelingsbeginsel maatschappij. Vrouwen voor bij gelijke geschiktheid.Instemmingsplichtig. OR toetst of geen reguliere arbeids-plaatsen worden ingenomen.Gevolgd door ORInstemmingsplichtig+++3Aansturen, leiderschap, beoordelen, belonen, arbeidsvoorwaarden,Nieuw functiewaarderings-systeem wordt landelijk ontwikkeld, 1 april gereedAVR-regelingCAR-UOLandelijke afspraken, geen instemmings-recht+4Ontwikkelen, opleiden, MD, Doorstroom, Loopbaanbeleid, POP, competentiemanagementManagement Development: loopt nu, omslag naar coachend leiderschapOpleidingsplan. Jaarlijks vastgesteld, nog te weinig gekoppeld aan strategische doelen.POP staat in Sociaal VerslagGenformeerd, geen instemming gevraagdInstemming gegevenInformatie gekregen, nog geen instemmingsvraag-++5Vitaliteitsbeleid InzetbaarheidVerzuimbeleidLevensfasen Levensfasebewust beleid, loopt nu, notitie + workshopsRIE, KAM-beleidInitiatiefInstemminginstemming+

  *

  OpbouwWerving en selectie als onderdeel van HRM.Ken- en stuurgetallen overheid.

  (opbouw bestand, in-, door- en uitstroom)Arbeidsmarktbeleid:

  De x-, y- en z-generatie.Trends.Themas.

  *

  Werving en selectie & HRMOndernemingsplan:- Strategisch beleid- Meerjarenplanning- Doelstellingen op financieel-economisch, technisch-organisatorisch en sociaal terrein

  *

  Personeelsplanning

  *

  Toekomstige personeelsbehoefteExterne ontwikkelingen

  Technologische ontwikkelingen

  Omvang dienstverlening

  Aard van de dienstverlening

  Flexibiliteit

  Functie-inhoud

  Functie-eisen

  *

  Personeelsbeschikbaarheid Inzicht in ontwikkelingen huidige bestand

  Kwaliteit en kwantiteit bestandIn-, door en uitstroomZiekteverzuimProductiviteit

  *

  Kern Personeelsplanning

  Personeelsbehoefte

  Personeelsbeschikbaarheid

  Eventueel verschillen

  Afstemmen !

  *

  Personeelsplan

  Personeelsplan

  InstroomDoorstroomUitstroomArbeidsmarktbeleidWerving- en selectie

  *

  Doelen P-InstrumentenFlexibiliteitVoldoendeOpl.niveauEfficiencyDoorstromingWerving &SelectieFlexibele mensen wervenOpleidings-niveau/- potentieelEfficinte mensen aantrekkenInterne werving bevorderen IntroductieFlexibiliteit benadrukkenGewenste vaardigheden laten zienEfficintie bendrukken--Loopbaan-begeleidingRegelmatig van functie wisselenMensen op juiste plaats zien te krijgen--Doorstroming en mobiliteit bevorderenOpleidenFlexibele instelling meegevenVereiste vaardigheden aanleverenEfficinte werkmethoden aanlerenBijscholing om op andere functies te komenFunctionerings-gesprekkenFlexibiliteit benadrukken en checkenOpleidings-mancos constaterenEfficiency bendrukken en checkenGoede functie of andere gewenst?(Werk)overlegHoudt mensen alert, snellere taakverdelingUitwisselen ervaringen en werkmethodesWerkafspraken maken--

  *

  De arbeidsmarkt bij de overheidKengetallen:

  Opbouw personeelsbestandIn-, door-, en uitstroom

  *

  Opbouw personeelsbestand

  < 30 jaar> 50 jaarAandeel vrouwenAandeel allochtonenRijk10%32%42%8,2%Provincie 6%40%41%3,7%Gemeente 7%37%45%8,0%Openbaar bestuur 8%36%43%7,6%Recht.Macht 3%42%53%1,9%Markt(incl Z&W)30%19%

  *

  Opleidingsniveau personeelsbestand

  LagerMiddelbaarHogerUniversitairRijk17 %40 %18 %24 %Provincie- --38 %Gemeente 6 %44 %30 %20 %Openbaar bestuur 11%41 %26 %23 %Recht.Macht 0 %0 %0 %100 %Markt(incl Z&W)35 %47 %13 %5 %

  *

  In- door en uitstroom

  InstroomDoorstroomUitstroomRijk6 %?6 %Provincie 7 %?8 %Gemeente 8 %?8 %Openbaar bestuur 7 %?7 %Recht.Macht 6 %?4 %

  *

  In- en uitstroom jongeren

  Bron: ABP, 2006

  InstroomUitstroomRijk41 %23 %Provincie 31 %11 %Gemeente 35 %13 %Openbaar bestuur 37 %16 %Recht.Macht 22 %7 %

  *

  Kenmerken in- en uitstromersInstromers

  => Intrinsieke baanaspectenInhoud van het werk, Mate van zelfstandigheid en/of verantwoordelijkheid

  categorie lager opgeleide vrouwen met thuiswonendekinderen en instromend vanuit de marktsector of uitzendwerk

  Uitstromers

  Management & organisatieaspecten Resultaatgerichtheid organisatie Wijze waarop organisatie wordt bestuurd Informatie en communicatie in organisatie

  werknemers tussen de 31 en 45 jaar met een relatief korte ancinniteit die vanwege de management & organisatieaspecten van organisaties in de collectieve sector uitstromen naar een baan in de markt- of zorgsector

  *

  Ontwikkelingen arbeidsmarkt overheidIn 2015 in veel sectoren 40% personeel > 50 jaarUittreding babyboomgeneratie -> toename vervangingsvraagKennisintensivering -> toename vraag hoger opgeleidenConcurrentiepositie t.o.v. publieke sectorSpitsstrookfunctie overheid:

  Gunstige secundaire voorwaardenMeer mogelijkheden combinatie arbeid&zorg

  *

  Verwacht personeelsbestand 2015

  < 30 jaar30 40 jaar> 50 jaarRijk9 %49 %41 %Provincie8 %51 %41 %Gemeente9 %51 %40 %Openbaar bestuur9 %50 %41 %Recht.Macht3 %48 %49 %

  *

  Aandachtspunten arbeidsmarkt overheidVerbeteren loopbaanperspectiefHRM gericht op brede en duurzame inzetbaarheid.Binden van medewerkers -> vergroting professionaliteit door opscholing en omscholingVasthouden van jongeren:

  Goede begeleidingVoldoende uitdagingInteresse in prestatiebeloning Voeren van exitgesprekkenGoede arbeidsmarktcommunicatie naar jongeren

  *

  Hoe zit het met de leeftijdsopbouw in jullie organisatie?Wat valt op?Wat zijn aandachtspunten?

  *

  X-, Y- en Z-generatiesGeneratie X

  1960 1980Slim, sterk, sociaal, toenemende individualisme, idealistisch, voorlopers internetgeneratie, generatie in ontwikkeling, praktisch, anderhalf verdienersmodel.

  Generatie Y

  1980 1995Internetgeneratie, sociaal, weten wat ze willen, creatief en intutief, gemotiveerd door zelfontplooiing, vertroeteld, zeer positief over eigen kansen, multitaskers, gericht op gezelligheid, sfeer, plezier in leven.

  Generatie Z/Einstein

  1988 nuZedonisten, conformistisch, rustig, braaf, hard studeren, eigen zaak als ideaal, realisten pur sang, meest connected ooit.

  *

  Het nieuwe wervenKanalenHyves (20% lageropgeleiden zoekt op bedrijfsHyve).

  Linkedin (19% en bij hoger opgeleiden 31%).

  Ratingsites (20% 35 44 jarigen).

  Discussiefora (25% 35 45 jarigen).

  Youtube (17% van 15 24 jarigen).

  *

  Advertentie op het