of 14 /14
Oppgave: MED1100-3_OPPGAVE3_H18_KONT Del 1: Oppgaver i anatomi. Spørsmål 1: Du ser et røntgenbilde av thorax som viser normale forhold. Pila peker på en vertikalt forløpende, svakt høyrekonveks kontur. Hvilken anatomisk struktur tilsvarer denne konturen? Høyre atrium Venstre atrium Høyre hovedbronkus Venstre hovedbronkus Høyre ventrikkel Venstre ventrikkel Vena cava inferior Vena cava superior Vena azygos Svar: Høyre atrium Spørsmål 2: Bildet viser medialflaten av en isolert venstre lunge. Side 2 av 16 MED1100-3_H18_KONT

Oppgave: MED1100-3 OPPGAVE3 H18 KONT

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Oppgave: MED1100-3 OPPGAVE3 H18 KONT

Page 1: Oppgave: MED1100-3 OPPGAVE3 H18 KONT

Oppgave: MED1100-3_OPPGAVE3_H18_KONT

Del 1:Oppgaver i anatomi.

Spørsmål 1:Du ser et røntgenbilde av thorax som viser normale forhold. Pila peker på en vertikalt forløpende, svakt høyrekonvekskontur. Hvilken anatomisk struktur tilsvarer denne konturen?

Høyre atriumVenstre atriumHøyre hovedbronkusVenstre hovedbronkusHøyre ventrikkelVenstre ventrikkelVena cava inferiorVena cava superiorVena azygos

Svar:Høyre atrium

Spørsmål 2:Bildet viser medialflaten av en isolert venstre lunge.

Side 2 av 16MED1100-3_H18_KONT

Page 2: Oppgave: MED1100-3 OPPGAVE3 H18 KONT

Hvilken struktur har ligget an mot furen anvist med piler?Columna vertebralisAortaTrakeaØsofagus

Svar:Aorta

Spørsmål 3:Bildet viser medialflaten av en isolert venstre lunge.

Side 3 av 16MED1100-3_H18_KONT

Page 3: Oppgave: MED1100-3 OPPGAVE3 H18 KONT

Hva kalles strukturene / områdene anvist med bokstavene A-D? (Velg rett alternativ fra nedtrekksmenyen)A [Nedtrekkliste]B [Nedtrekkliste]C [Nedtrekkliste]D [Nedtrekkliste]

Nedtrekkliste:Arteria bronchialisArteria pulmonalisBronchusVena bronchialisVena pulmonalisTruncus pulmonalis

Svar:A = Arteria pulmonalis

Side 4 av 16MED1100-3_H18_KONT

Page 4: Oppgave: MED1100-3 OPPGAVE3 H18 KONT

B = BronchusC = Vena pulmonalisD = Vena pulmonalis

Spørsmål 4:Ved auskultasjon av en pasient hører du knatrelyder som er sterkest på høyre side i nivå med costae 6-8 iskapularlinjen. Fra hvilken lungelapp kommer knatrelydene?

Lobus superiorLobus mediusLobus inferior

Svar:Lobus inferior

Spørsmål 5:Du ser et fotografi av en skive gjennom thorax.

Angi navn på strukturene angitt med bokstavene A-D. Velg rett alternativ fra nedtrekkmenyen.A [Nedtrekkliste]B [Nedtrekkliste]C [Nedtrekkliste]D [Nedtrekkliste]

Nedtrekkliste:Pulmo dexter, lobus inferiorPulmo dexter, lobus mediusPulmo dexter, lobus superiorPulmo sinister, lobus inferiorPulmo sinister, lobus mediusPulmo sinister, lobus superior

Svar:A = Pulmo sinister, lobus superiorB = Pulmo sinister, lobus inferiorC = Pulmo dexter, lobus superiorD = Pulmo dexter, lobus inferior

Side 5 av 16MED1100-3_H18_KONT

Page 5: Oppgave: MED1100-3 OPPGAVE3 H18 KONT

Spørsmål 6:Du ser et fotografi av en skive gjennom thorax.

Angi navn på strukturene angitt med bokstavene A-D. Velg rett alternativ fra nedtrekksmenyen.A [Nedtrekkliste]B [Nedtrekkliste]C [Nedtrekkliste]D [Nedtrekkliste]

Nedtrekkliste:

Arcus aortaeArteria bronchialis dexter Arteria bronchialis sinister Arteria pulmonalis dexter Arteria pulmonalis sinister Atrium dextrumAtrium sinistrum Bronchus principalis dexter Bronchus principalis sinister Medulla spinalis OesophagusTracheaTruncus pulmonalisVena azygosVena pulmonalis sinistra Vena pulmonalis dextra Vena cava inferiorVena cava superior Ventriculus dexter Ventriculus sinister

Svar:A = Arcus aortaeB = Vena cava superiorC = Trachea D = Oesophagus

Side 6 av 16MED1100-3_H18_KONT

Page 6: Oppgave: MED1100-3 OPPGAVE3 H18 KONT

Spørsmål 8:Du ser tre plan fra en tre-dimensjonal bilderekonstruksjon fra et balsamert legeme (the Visible Human). Det grønnetrådkorset viser samsvarende posisjoner i de tre bildene.

Hvilken struktur er trådkorset plassert i?Aorta ascendensArteria pulmonalisTruncus pulmonalisVena cava superior

Svar:Truncus pulmonalis

Spørsmål 9:Du ser tre plan fra en tre-dimensjonal bilderekonstruksjon fra et balsamert legeme (the Visible Human). Det grønnetrådkorset viser samsvarende posisjoner i de tre bildene.

Hvilken struktur er trådkorset plassert i?Atrium dextrumVena pulmonalisAtrium sinistrumVentriculus dexterVentriculus sinister

Svar:Ventriculus sinister

Spørsmål 10:Du ser tre plan fra en tre-dimensjonal bilderekonstruksjon fra et balsamert legeme (the Visible Human). Det grønnetrådkorset viser samsvarende posisjoner i de tre bildene.

Side 8 av 16MED1100-3_H18_KONT

Page 7: Oppgave: MED1100-3 OPPGAVE3 H18 KONT

Hvilken lungelapp er trådkorset plassert i?Pulmo dexter, lobus superiorPulmo dexter, lobus mediusPulmo dexter, lobus inferiorPulmo sinister, lobus superiorPulmo sinister, lobus inferior

Svar:Pulmo dexter, lobus medius

Spørsmål 11:Du undersøker thorax med ultralyd og gjør et såkalt kortakse opptak med proben plassert i 4. intercostalromparasternalt på venstre side . Proben er posisjonert som vist i bildet til venstre. Resultatet vises i bildet til høyre(bokstaven v angir samsvarende side av proben i de to bildene).

Hvilket kammer er angitt bokstaven med bokstaven X?Høyre atriumVenstre atriumHøyre ventrikkelVenstre ventrikkel

Svar:Venstre atrium

Spørsmål 12:Hva er ictus cordis?

Et punkt på ventralflaten av thoraxSpissen av hjertetDelen av hjertet som dunker mot ribbenaDet samme som apex cordis

Svar:Et punkt på ventralflaten av thorax

Del 2:Oppgaver i anatomi.

Spørsmål 1:Ictus cordis punktet på thorax der man kan kjenne fremsiden av hjertet dunke mot brystveggen. Du skal undersøke ennormalt bygget voksen kvinne? Hvilken av påstandene nedenfor er mest riktig om ictus cordis?

Kjennes i 4 eller 5. Intercostalrom medialt for medioklavikularlinjen

Side 9 av 16MED1100-3_H18_KONT

Page 8: Oppgave: MED1100-3 OPPGAVE3 H18 KONT

Kjennes i nivå med angulus sterni, medial for medioklavikularlinjenKjennes i nivå med 5 intercostalrom, lateral for medioklavikularlinjenEr vanskelig å palpere på grunn av mammae

Svar:Kjennes i 4 eller 5. Intercostalrom medialt for medioklavikularlinjen

Spørsmål 2:Hva slags funksjon har musculi papillares og chordae tendineae i hjertet?

Holder igjen seilklaffene under systolenBidrar til å åpne seilklaffene under diastolenStabiliserer seilklaffene under diastolenLukker seilklaffene under systolen

Svar:Holder igjen seilklaffene under systolen

Spørsmål 3:Bildet viser et forstørret utsnitt av et mikroskopisk bilde fra myocard (farge HE). Den store pilen viser til en tykktverrgående stripe i vevet. De to små pilene viser til et område med tydelig tynnere tverrstriping.

Hva representerer henholdsvis de tykkere (A) og tynnere (B) tverrstripene i myocardiet?A [Nedtrekkliste]B [Nedtrekkliste]

Nedtrekkliste:Aktin-myosinfilamenterBasalmembranGolgi apparatHistologiske artefakterInnskuddsskiverKollagenfibreMitokondrierNervefibrePurkinjefibre

Svar:A = InnskuddsskiverB = Aktin-myosinfilamenter

Side 10 av 16MED1100-3_H18_KONT

Page 9: Oppgave: MED1100-3 OPPGAVE3 H18 KONT

Spørsmål 4:Hva slags funksjon har Purkinjefibrene i hjertet?

Generer rytmiske signaler som fører til hjertekontraksjonForsinker overføring av elektriske impulserLeder elektriske impulser til myocardKontraherer under systolen

Svar:Leder elektriske impulser til myocard

Spørsmål 5:Hvor i hjertet ligger atrioventrikularknuten?

I septum interatrialisVed innmunningen av vena cava superiorI høyre atriums bakflateVed innmunningen av vena cava inferior

Svar:I septum interatrialis

Spørsmål 6:Hvilken av følgende strukturer finnes i arterier men ikke i vener?

AdventitiaIntimaLamina elastica internaTunica media

Svar:Lamina elastica interna

Spørsmål 7:Du ser to bilder av blodkar tatt med samme forstørrelse av det samme snittet, men med ulike innstillinger avmikroskopet.

Hva kalles strukturene A-C? (Velg rett alternativ fra nedtrekksmenyen)A [Nedtrekkliste]B [Nedtrekkliste]C [Nedtrekkliste]

Side 11 av 16MED1100-3_H18_KONT

Page 10: Oppgave: MED1100-3 OPPGAVE3 H18 KONT

Nedtrekkliste:Lamina basalisLamina propriaLamina elastica internaLamina elastica externaTunica adventitiaTunica intimaTunica mediaTunica elastica

Svar:A = Lamina elastica internaB = Tunica mediaC = Tunica adventitia

Del 3:Oppgaver i anatomi.

Spørsmål 1:Bildet viser et dissekert legeme. Du ser inn mot høyre mediastinum etter uttak av lungen.

Hva kalles strukturene A-C? Velg rett alternativ fra nedtrekkmenyenA [Nedtrekkliste]B [Nedtrekkliste]C [Nedtrekkliste]

Nedtrekkliste:Aorta ascendensAorta descendensArcus AortaeArteria bronchialisArteria pulmonalisArteria thoracica internaBronchiCor, atrium dextrumCor, atrium sinistrumCor, ventriculus dexterCor, ventriculus sinister

Side 12 av 16MED1100-3_H18_KONT

Page 11: Oppgave: MED1100-3 OPPGAVE3 H18 KONT

Vena azygosVena brachiocephalicaVena bronchialisVena cava inferiorVena cava superiorVena hemiazygosVena intercostalisVena pulmonalisVena thoracica interna

Svar:A = Cor, atrium dextrumB = Vena cava superiorC = Bronchi

Spørsmål 2:Bildet viser et dissekert legeme. Du ser inn mot høyre mediastinum etter uttak av lungen.

Hva kalles strukturene A-C? Velg rett alternativ fra nedtrekkmenyenA [Nedtrekkliste]B [Nedtrekkliste]C [Nedtrekkliste]

Nedtrekkliste:Aorta ascendensAorta descendensArcus aortaeArteria bronchialisArteria pulmonalisArteria thoracica internaCor, atrium dextrumCor, atrium sinistrumCor, ventriculus dexterCor, ventriculus sinisterVena azygosVena brachiocephalicaVena bronchialisVena cava inferiorVena cava superiorVena hemiazygosVena intercostalis

Side 13 av 16MED1100-3_H18_KONT

Page 12: Oppgave: MED1100-3 OPPGAVE3 H18 KONT

Vena pulmonalisVena thoracica interna

Svar:A = Arteria pulmonalisB = Vena pulmonalisC = Vena azygos

Spørsmål 3:Bildet viser innsyn mot høyre mediastinum etter uttak av lungen. Bokstavene A-D angir nervestrukturer

Hva kalles nervestrukturene anvist med A, B, C og D? (Velg rett alternativ fra nedtrekkmenyen)A [Nedtrekkliste]B [Nedtrekkliste]C [Nedtrekkliste]D [Nedtrekkliste]

Nedtrekkliste: Nervi splanchnicus Nervus bronchialis Nervus costalis Nervus interostalis Nervus phrenicus Nervus subcostalis Nervus vagus Truncus sympaticus

Svar:A = Nervus vagusB = Nervus phrenicus C = Truncus sympaticus D = Nervi splanchnicus

Side 14 av 16MED1100-3_H18_KONT

Page 13: Oppgave: MED1100-3 OPPGAVE3 H18 KONT

Spørsmål 4:Arteriae bronchiales passerer gjennom lungeroten og forsyner bronkialtre og lungevev med blod. Hvilken arterie giropphav til aa. bronchiales?

Aorta descendensTruncus pulmonalisArteria pulmonalisArteria thoracia interna

Svar:Aorta descendens

Spørsmål 5:Hvilken av følgende muskler bidrar under inspirasjon i hvile?

Musculus scalenus mediusMusculus pectoralis majorMusculus latissimus dorsiMusculus serratus anterior

Svar:Musculus scalenus medius

Spørsmål 6:Bildet viser et forstørret utsnitt av et H&E farget snitt gjennom celletett vev. Utsnittet (ca 400x forstørret) viser tostrukturer (markert med hvit pil).

Hva heter strukturene pilene peker på?Venyler med kubisk endotelPostkapillære venylerHøyendotelvenylerArteriolerPenselarterier

Svar:Høyendotelvenyler

Spørsmål 7:Bildet viser et forstørret utsnitt av et H&E farget snitt gjennom celletett vev. Utsnittet (ca 400x forstørret) viser en ovalstruktur (markert med hvit sirkel og pil).

Side 15 av 16 MED1100-3_H18_KONT

Page 14: Oppgave: MED1100-3 OPPGAVE3 H18 KONT

Hva heter den markerte strukturen?GerminalsenterHvit pulpaParacortexPrimærfollikel

Svar:Germinalsenter

Spørsmål 8:Bildet viser et forstørret utsnitt av et H&E farget snitt gjennom celletett vev. Utsnittet (ca 400x forstørret) viser en ovalstruktur (markert med hvit sirkel og pil).

I hvilket organ er dette vevet lokalisert?LymfeknuteThymusTonsilleTynntarm

Svar:Tynntarm

Side 16 av 16 MED1100-3_H18_KONT