OPERATIVNI SAMOZASTUPANJE PROGRAM Konkurentnost i ،ura-Moguؤ‡nosti...آ  U okviru Operativnog programa

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OPERATIVNI SAMOZASTUPANJE PROGRAM Konkurentnost i ،ura-Moguؤ‡nosti...آ  U okviru Operativnog...

 • 1 Izrada materijala sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnoga programa „Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

  UDRUGA ZA SAMOZASTUPANJE

  Piktogrami u brošuri: Freepik, www.flaticon.com

  OPERATIVNI PROGRAM Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

  MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA IZ

  OPERATIVNOG PROGRAMA

  KONKURENTNOST I KOHEZIJA

  2014. - 2020.

 • 2

  UVOD

  Za ostvarivanje svojih ciljeva

  Europska unija je osnovala strukturne fondove.

  Ubuduće ćemo umjesto Europska unija pisati kraticu EU.

  U strukturnim fondovima nalazi se novac EU.

  Zemlje članice EU i Europska komisija dogovaraju se

  o tome kako najbolje iskoristiti novac iz strukturnih fondova.

  Zemlje članice izrađuju operativne programe.

  U operativnim programima je određeno kako će se

  upotrebljavati sredstva iz strukturnih fondova u nekoj zemlji.

  Republika Hrvatska ima nekoliko operativnih programa.

  Ubuduće ćemo umjesto Republika Hrvatska pisati kraticu RH.

  U ovoj brošuri predstavljamo

  Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

  Ubuduće ćemo umjesto Operativni program

  Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

  pisati samo Operativni program.

  U okviru Operativnog programa dostupno je 6,881 milijardi Eura

  za projekte u RH.

  Ova sredstva dolaze iz dva strukturna fonda:

  1. Europskog fonda za regionalni razvoj

  2. Kohezijskog fonda

 • 3

  U Operativnom programu piše tko, kako, zašto

  i koliko sredstva može zatražiti iz strukturnih fondova.

  U Operativnom programu postoji 10 područja

  za koja je moguće zatražiti sredstva iz strukturnih fondova.

  Ta područja se nazivaju prioritetne osi i to su:

  1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

  2. Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije

  3. Poslovna konkurentnost

  4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

  5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima

  6. Zaštita okoliša i održivost resursa

  7. Povezanost i mobilnost

  8. Socijalno uključivanje i zdravlje

  9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

  10. Tehnička pomoć

  U nastavku brošure objasnit ćemo tko i za kakve projekte

  može zatražiti sredstva iz strukturnih fondova.

  Više informacija o Operativnom programu

  uvijek možete potražiti na mrežnim stranicama:

  ¡¡ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU https://razvoj.gov.hr

  ¡¡ stranici za fondove EU www.strukturnifondovi.hr

  https://razvoj.gov.hr www.strukturnifondovi.hr

 • 4

  Prioritetna os 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

  U ovom području cilj je poboljšati sustav istraživanja u RH

  i bolje ga povezati s gospodarstvom.

  Za sredstva iz ovog područja mogu se prijaviti: ¡¡ znanstvene organizacije

  ¡¡ poduzetnici

  ¡¡ ministarstva

  ¡¡ gradovi, općine, županije

  Primjeri projekata i aktivnosti za koje se mogu zatražiti sredstva: ¡¡ fakultet može zatražiti sredstva kako bi opremio novi laboratorij

  ¡¡ poduzeće može zatražiti sredstva kako bi u suradnji s fakultetom

  provelo istraživanje o razvoju novih proizvoda

  ¡¡ poduzeće može zatražiti sredstva za izgradnju ili opremanje

  laboratorija

  ¡¡ grad ili općina mogu zatražiti sredstva za izradu projektne

  dokumentacije za izgradnju centara za istraživanje ili razvoj

  Za aktivnosti i projekte iz prioritetne osi 1

  ukupno se može dodijeliti nešto manje od 665 milijuna eura.

 • 5

  Prioritetna os 2 Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija

  Ciljevi Neki od ciljeva u ovom području su:

  ¡¡ osigurati pristup internetu u svim područjima RH

  ¡¡ povećati pokrivenost širokopojasnom mrežom

  ¡¡ povećati broj elektroničkih usluga za građane

  Tko se može prijaviti Za sredstva iz ovog područja mogu se prijaviti:

  ¡¡ javno poduzeće «Odašiljači i veze»

  ¡¡ općine, gradovi i županije

  ¡¡ ministarstva

  Primjeri projekata i aktivnosti za koje se mogu zatražiti sredstva: ¡¡ grad ili općina mogu zatražiti sredstva za izgradnju opreme

  za pristup širokopojasnoj mreži

  ¡¡ Ministarstvo zdravlja može zatražiti sredstva za razvoj novih usluga.

  Na primjer: da građani sve narudžbe kod liječnika

  mogu obavljati putem elektroničke pošte

  ¡¡ Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja može zatražiti

  sredstva za razvoj novih usluga.

  Na primjer: da građani ubuduće sve papire u vezi izgradnje

  mogu slati i primati putem elektroničke pošte.

 • 6

  Za aktivnosti i projekte iz prioritetne osi 2

  ukupno se može dodijeliti nešto manje od 308 milijuna eura.

  Prioritetna os 3 Poslovna konkurentnost

  Ciljevi Neki od ciljeva u ovom području su:

  ¡¡ promicanje poduzetništva

  ¡¡ olakšati financiranje malih i srednje velikih poduzeća

  ¡¡ poboljšati razvoj i rast malih i srednje velikih poduzeća

  Tko se može prijaviti Za sredstva iz ovog područja mogu se prijaviti:

  ¡¡ ministarstva

  ¡¡ mala i srednje velika poduzeća

  ¡¡ udruge poduzetnika i grupe poduzeća koje surađuju

  ¡¡ agencije za potporu poduzetnika

  ¡¡ zadruge

  Primjeri projekata i aktivnosti za koje se mogu zatražiti sredstva: ¡¡ regionalna razvojna agencija neke županije

  može zatražiti sredstva za osnivanje ureda u kojem će se

  pružati pravna pomoći za mala i srednje velika poduzeća

  ¡¡ Hrvatska obrtnička komora može zatražiti sredstva

  za organizaciju sajmova i konferencije obrtnika

  ¡¡ poduzeće može zatražiti sredstva za izgradnju ili proširenje pogona

 • 7

  ¡¡ poduzeće ili zadruga mogu zatražiti sredstva za nabavu računalnih

  programa i opreme

  ¡¡ poduzeće može zatražiti sredstva za izradu studije o uvođenju nove

  tehnologije

  ¡¡ poduzeće može zatražiti sredstva za zaštitu patenta ili

  za provedbu istraživanja tržišta

  Za aktivnosti i projekte iz prioritetne osi 3

  ukupno se može dodijeliti 970 milijuna eura.

  Prioritetna os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

  Ciljevi Ciljevi u ovom području su:

  ¡¡ učinkovito i održivo korištenje energije

  ¡¡ smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova

  Tko se može prijaviti Za sredstva iz ovog područja mogu se prijaviti:

  ¡¡ poduzeća

  ¡¡ javna tijela i ustanove

  ¡¡ građani koji su vlasnici kuća

  ¡¡ županije, gradovi i općine

  ¡¡ javna poduzeća

 • 8

  Primjeri projekata i aktivnosti za koje se mogu zatražiti sredstva: ¡¡ poduzeće može zatražiti sredstva za postavljanje solarnih panela

  ¡¡ poduzeće može zatražiti sredstva za izradu plana uštede energije

  ¡¡ vrtić može zatražiti sredstva za obnovu fasade i ugradnju novih

  prozora koji će doprinijeti manjoj potrošnji energije

  ¡¡ vlasnik kuće može zatražiti sredstva za ugradnju solarnih panela

  ¡¡ županija, grad ili općina mogu zatražiti sredstva za provedbu

  kampanje u važnosti štedljivog korištenja toplinske energije

  ¡¡ toplana može zatražiti sredstva za nabavu novih

  dijelova koji će omogućiti da se smanje gubitci topline

  Za aktivnosti i projekte iz prioritetne osi 4

  ukupno se može dodijeliti nešto manje od 532 milijuna eura.

  Prioritetna os 5 Klimatske promjene i upravljanje rizicima

  Ciljevi Ciljevi u ovom području su:

  ¡¡ poboljšati sustav za praćenje utjecaja klimatskih promjena

  ¡¡ poboljšanje sustava upravljanja u zaštiti od katastrofa

  ¡¡ smanjenje opasnosti od rizika povezanih s poplavama

  Tko se može prijaviti Za sredstva iz ovog područja mogu se prijaviti:

 • 9

  ¡¡ ustanove koje se bave klimatskim promjenama (na primjer:

  Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ili Državni hidrometeorološki

  zavod)

  ¡¡ Hrvatske vode

  ¡¡ županije, gradovi i općine

  ¡¡ udruge

  ¡¡ znanstvene i akademske institucije

  ¡¡ Državna uprava za zaštitu i spašavanje

  Primjeri projekata i aktivnosti za koje se mogu zatražiti sredstva: ¡¡ Ministarstvo ili neki fakultet može zatražiti sredstva za provedbu

  istraživanja o utjecajima klimatskih promjena

  ¡¡ udruga može zatražiti sredstva za provedbu radionica ili

  izradu brošura o utjecaju globalnog zatopljenja

  ¡¡ Državna uprava za zaštitu i spašavanje može zatražiti sredstva za

  opremanje svojih jedinica za zaštitu od poplava

  ¡¡ Hrvatske vode ili županije mogu zatražiti sredstva

  za izgradnju nasipa i kanala koji će pomoći obrani od poplava

  Za aktivnosti i projekte iz prioritetne osi 5

  ukupno se može dodijeliti nešto više od 245 milijuna eura.

 • 10

  Prioritetna os 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa

  Ciljevi Neki od ciljeva u ovom području su:

  ¡¡ poboljšati sustav gospodarenja otpadom i smanjiti količinu