of 32 /32
ЦЕЛОГОДИШЊИ ПЛАН ПЕТОГ РАЗРЕДА Наслов наставне јединице Тип часа 1. УВОД Историја, наука и прошлости Обрада 2. Историја, наука и прошлости Утврђивање 3. Прошлост Обрада 4. Bреме Обрада 5. Прошлост и време Утврђивање 6. ПР. Основне одлике праисторије Обрада 7. Основне одлике праисторије Утврђивање 8. СТАРИ ВЕК Основна обележја Старог истока Обрада 9. Основна обележја Старог истока Утврђивање 10. Култура народа Старог истока Обрада 11. Култура народа Старог истока Утврђивање 12. Најстарији период грчке историје Обрада 13. Најстарији период грчке историје Утврђивање 14. Грчки полиси- Спарта и Атина Обрада 15. Грчки полиси- Спарта и Атина Утврђивање 16. Обрада 17. Утврђивање 18. Обрада 19. Грчка култура ( уметност, наука) Обрада 20. Грчка култура Утврђивање 21. Стара Грчка 22. Хеленистичко доба и његова култура Обрада 23. Хеленистичко доба и његова култура Утврђивање 24. Постанак Рима Обрада 25. Постанак Рима Утврђивање 26. Рим- светска сила старог века Oбрада 27. Рим- светска сила старог века Утврђивање 28. Рим у доба царства Обрада 29. Рим у доба царства Утврђивање 30. Римска култура Обрада 31. Римска култура Утврђивање 32. Хришћанство Обрада 33. Хришћанство Утврђивање 34. Пад Западног римског царства Обрада 35. Стари Рим Бр.час а Насло в теме Грчко-персијски ратови и Грчко-персијски ратови и Грчка култура ( религија и митологија) Систематизациј а Систематизациј

Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xls

Text of Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

Page 1: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

ЦЕЛОГОДИШЊИ ПЛАН ПЕТОГ РАЗРЕДА

Бр.

часа Наслов наставне јединице Тип часа

МЕ

СЕ

Ц

1.У

ВО

ДИсторија, наука и прошлости Обрада С

ЕП

ТЕ

МБ

АР

2. Историја, наука и прошлости Утврђивање

3. Прошлост Обрада

4. Bреме Обрада

5. Прошлост и време Утврђивање ОК

ТО

БА

Р

6.

ПР

. Основне одлике праисторије Обрада

7. Основне одлике праисторије Утврђивање

8.

СТ

АР

И В

ЕК

Основна обележја Старог истока Обрада

9. Основна обележја Старог истока Утврђивање

НОВЕМБАР

10. Култура народа Старог истока Обрада11. Култура народа Старог истока Утврђивање

12. Најстарији период грчке историје Обрада

13. Најстарији период грчке историје Утврђивање

ДЕЦЕМБАР

14. Грчки полиси- Спарта и Атина Обрада

15. Грчки полиси- Спарта и Атина Утврђивање16. Грчко-персијски ратови и Пелопонески рат Обрада17. Грчко-персијски ратови и Пелопонески рат Утврђивање

18. Грчка култура ( религија и митологија) Обрада I19. Грчка култура ( уметност, наука) Обрада

20. Грчка култура Утврђивање ФЕБРУАР

21. Стара Грчка Систематизација

22. Хеленистичко доба и његова култура Обрада

23. Хеленистичко доба и његова култура Утврђивање

24. Постанак Рима Обрада МАРТ

25. Постанак Рима Утврђивање

26. Рим- светска сила старог века Oбрада

27. Рим- светска сила старог века Утврђивање

28. Рим у доба царства ОбрадаIV29. Рим у доба царства Утврђивање

30. Римска култура Обрада МАЈ

31. Римска култура Утврђивање

32. Хришћанство Обрада

33. Хришћанство Утврђивање

34. Пад Западног римског царства Обрада ЈУН35. Стари Рим Систематизација

Наслов теме

Page 2: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

36.

СТ

АР

И В

ЕК

Стари век Систематизација

ЈУН

Page 3: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

ЦЕЛОГОДИШЊИ ПЛАН ШЕСТОГ РАЗРЕДА

Наслов наставне јединице Тип часа

1.У

ВО

ДУводни час СЕ

ПТ

ЕМ

БА

Р

2. Основне одлике раног средњег века обрада

3. Основне одлике раног средњег века утврђивање

4. обрада

5. обрада

6. Основни историјски извори за историју средњег века утврђивање

7. Велика сеоба народа и Франачка држава обрада

8. Велика сеоба народа и Франачка држава обрада

9. Велика сеоба народа и Франачка држава утврђивање

10. Хришћанска црква у раном средњем веку обрада ОК

ТО

БА

Р

11. Хришћанска црква у раном средњем веку утврђивање

12. Византија до XII века обрада

13. Византија до XII века (привреда и друштво) обрада

14. Византија до XII века утврђивање

15. Исламски свет у средњем веку обрада

16. Исламски свет у средњем веку утврђивање

17. Настанак феудалног друштва обрада

18. Настанак феудалног друштва утврђивање НО

ВЕ

МБ

АР

19. ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ СИСТ.

20. Словени и њихово насељавање Балканског полуострва обрада

21. Словени и њихово насељавање Балканског полуострва утврђивање

22. Јужни Словени према староседеоцима и суседима обрада

23. Јужни Словени према староседеоцима и суседима обрада

24. Јужни Словени према староседеоцима и суседима утврђивање

25. Срби од VII до XII века обрада

26. Срби од VII до XII века утврђивање

ДЕЦЕМБАР

27. обрада

28. обрада

29. утврђивање

30. СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ СИСТ.

31. Развој и структура феудалних држава обрада

32. Развој и структура феудалних држава утврђивање

33. Крсташки ратови обрада

34. Крсташки ратови утврђивање

Бр.

ча

са Наслов теме

МЕ

СЕ

Ц

Основни историјски извори за историју средњег века (писани историјски извори)

Основни историјски извори за историју средњег века (материјални историјски извори)

ЕВ

РО

ПА

И С

РЕ

ДО

ЗЕМ

ЉЕ

У Р

АН

ОМ

С

РЕ

ДЊ

ЕМ

ВЕ

КУ

СР

БИ

И Њ

ИХ

ОВ

О О

КР

УЖ

ЕЊ

Е У

РА

НО

М

СР

ЕД

ЊЕ

М В

ЕК

У

Покрштавање Срба и других Јужних Словена и њихова рана култура

Покрштавање Срба и других Јужних Словена и њихова рана култура

Покрштавање Срба и других Јужних Словена и њихова рана култура

ЕВ

РОП

А У

П

ОЗН

ОМ

С

РЕД

ЊЕ

М В

ЕК

У

Page 4: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

35. Постанак и развој средњовековних градова обрада ЈАНУАР

36. Постанак и развој средњовековних градова (градска привреда) обрада

37. Постанак и развој средњовековних градова утврђивање

38. Свакодневни живот у средњем веку обрада

39. Свакодневни живот у средњем веку утврђивање ФЕБРУАР

40. Опште одлике средњовековне културе обрада

41. Опште одлике средњовековне културе утврђивање

42. ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ СИСТ.

43. Србија у XII и почетком XIII века обрада

44. Србија у XII и почетком XIII века утврђивање

45. обрада

46. обрада

47. утврђивање МАРТ

48. Српско царство обрада

49. Српско царство утврђивање

50. Друштво у држави Немањића обрада

51. Друштво у држави Немањића утврђивање

52. Крај Српског царства обрада

53. Крај Српског царства утврђивање

54. Постанак и развој средњовековне босанске државе обрада

55. Постанак и развој средњовековне босанске државе утврђивање АПРИЛ

56. Средњевековна култура Срба обрада

57. Средњевековна култура Срба утврђивање

58. СИСТ.

59. Турци Османлије и њихова освајања на Балкану обрада

МАЈ

60. Турци Османлије и њихова освајања на Балкану утврђивање

61. Моравска Србија и њена улога у борби против Османлија обрада

62. Моравска Србија и њена улога у борби против Османлија утврђивање

63. Држава српских деспота и околне земље обрада

64. Држава српских деспота и околне земље обрада

65. Држава српских деспота и околне земље утврђивање

66. обрада

67. утврђивање ЈУН

68. СИСТ.

69. Годишња систематизација градива СИСТ.

70. Годишња систематизација градива СИСТ.

71. Годишња систематизација градива СИСТ.

ЕВ

РО

ПА

У П

ОЗН

ОМ

С

РЕ

ДЊ

ЕМ

ВЕ

КУ

СР

БИ

И Њ

ИХ

ОВ

О О

КР

УЖ

ЕЊ

Е У

ПО

ЗНО

М

СР

ЕД

ЊЕ

М В

ЕК

У

Успон српске државе у XIII и почетком ХIV века и Византија Палеолога

Успон српске државе у XIII и почетком ХIV века и Византија Палеолога (односи са Дубровачком републиком)

Успон српске државе у XIII и почетком ХIV века и Византија Палеолога

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

СР

ПС

КЕ

ЗЕ

МЉ

Е И

ЊИ

ХО

ВО

ОК

РУ

ЖЕ

ЊЕ

У

ДО

БА

ОС

МА

НЛ

ИЈС

КИ

Х О

СВ

АЈА

ЊА

Држава српских деспота и околне земље ( Сеобе Срба у Јужну Угарску)

Држава српских деспота и околне земље ( Сеобе Срба у Јужну Угарску)СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА ОСМАНЛИЈСКИХ ОСВАЈАЊА

Page 5: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

72. Годишња систематизација градива СИСТ.

ЈУН

Page 6: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

ЦЕЛОГОДИШЊИ ПЛАН СЕДМОГ РАЗРЕДАБ

р.ча

са Наслов наставне јединицеТип часа

МЕ

СЕ

Ц

1. Основне одлике новог века обрада СЕ

ПТ

ЕМ

БА

Р

2. Основне одлике новог века утврђивање

3. Велика географска открића обрада

4. Велика географска открића утврђивање

5. Градови у новом веку обрада

6. Хуманизам и ренесанса обрада

7. Градови у новом веку,Хуманизам и ренесанса утврђивање

8. Реформација и противреформација обрада

9. Реформација и противреформација утврђивање

ОКТОБАР

10. Апсолутистичке монархије обрада

11. СИСТ.12. обрада

13. утврђивање

14. Положај Срба у Турском царству обрада

15. Положај Срба у Турском царству утврђивање

16. Српска православна црква обрада

17. Српска православна црква утврђивање

18. обрада

НОВЕМБАР

19. утврђивање

20. Сеобе Срба обрада

21. Сеобе Срба утврђивање

22. Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу обрада

23. Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу утврђивање

24. Почеци грађанске класе код Срба обрада

25. Почеци грађанске класе код Срба утврђивање

26. СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД XVI ДО XVIII ВЕКА СИСТ.

ДЕЦЕМБАР

27. Индустријска револуција обрада

28. Политичке револуције обрада

29. Индустријска револуција, Политичке револуције утврђивање

30. Француска револуција обрада

31. Француска револуција обрада

32. Француска револуција СИСТ.33. Наполеоново доба обрада

Наслов теме

УС

ПО

Н Е

ВР

ОП

Е (

Евр

опа

од

крај

а X

V д

о кр

аја

XV

III

века

)

УСПОН ЕВРОПЕ (Европа од краја XV до краја XVIII века)

СР

ПС

КИ

НА

РО

Д П

ОД

СТ

РА

НО

М

ВЛ

АШ

ЋУ

ОД

XV

I Д

О X

VII

I В

ЕК

А

Турска освајања, држава и друштво од XVI до XVIII векаТурска освајања, држава и друштво од XVI до XVIII века

Срби у ратовима Аустрије и Млетачке републике против Турског царстваСрби у ратовима Аустрије и Млетачке републике против Турског царства

ДО

БА

РЕ

ВО

ЛУ

ЦИ

ЈА (

Евр

опа

и св

ет о

д кр

аја

XV

III

века

до

сед

амде

сети

х го

дина

XIX

век

а)

Page 7: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

34. Наполеоново доба обрада

ДЕЦЕМБАР

35. Наполеоново доба СИСТ. ЈАНУАР

36. Револуције 1848/49. године обрада

37. Револуције 1848/49. године утврђивање

38. Уједињење Италије и Немачке обрада

39. Уједињење Италије и Немачке утврђивање

ФЕБРУАР

40. Грађански рат у САД обрада

41. Велике силе, Источно питање и балкански народи обрада

42. Велике силе, Источно питање и балкански народи утврђивање

43. СИСТ.

44.

НО

ВО

ВЕ

КО

ВН

Е С

РП

СК

Е Д

РЖ

АВ

Е С

РБ

ИЈА

И Ц

РН

А Г

ОР

А

Српска револуција 1804–1835 обрада

45. Српска револуција 1804–1835 утврђивање

46. Први српски устанак ( 1804-1807) обрада47. Први српски устанак ( 1804-1807) утврђивање

МАРТ

48. Први српски устанак ( 1807-1813.) обрада49. Први српски устанак ( 1807-1813.) утврђивање50. Први српски устанак ( организација устаничке власти) обрада51. Први српски устанак ( организација устаничке власти) утврђивање52. Први српски устанак СИСТ.

53. Други српски устанак обрада

54. Други српски устанак утврђивање

55. Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића обрада

АПРИЛ

56. Српска револуција 1804–1835 СИСТ.57. Уставобранитељски режим 1842–1858 обрада58. Уставобранитељски режим 1842–1858 утврђивање

59. Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића обрада

60. Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића утврђивање

61. Србија на путу ка независности 1868–1878 обрада

МАЈ

62. Србија на путу ка независности 1868–1878 утврђивање

63. Црна Гора у доба владичанства обрада

64. Кнежевина Црна Гора обрада65. Црна Гора у доба владичанства, Кнежевина Црна Гора утврђивање

66. СИСТ.

67. СИСТ.

68.

V

Срби под хабзбуршком влашћу обрада

69. Срби под хабзбуршком влашћу утврђивање ЈУН

70. Положај Срба у Турској обрада

ДО

БА

РЕ

ВО

ЛУ

ЦИ

ЈА (

Евр

опа

и св

ет о

д кр

аја

XV

III

века

до

сед

амде

сети

х го

дина

XIX

век

а)

ДОБА РЕВОЛУЦИЈА (Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века)

НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРАНОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

Page 8: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

71.

V

Положај Срба у Турској утврђивање

ЈУН72. СИСТ.

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД КРАЈА XVIII ВЕКА ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА

Page 9: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

ЦЕЛОГОДИШЊИ ПЛАН ОСМОГ РАЗРЕДАБ

р.ча

са Наслов наставне јединицеТип часа

1. обрада

2. обрада

3. утврђивање

4. Велике силе и балканске земље обрада

5. Свет у другој половини XIX и почетком XX века СИСТ.

6. Србија од 1878. до 1903. године обрада

7. Србија од 1878. до 1903. године утврђивање

8. Србија од 1903. до 1914. године обрада

9. Црна Гора од 1878. до 1914. године обрада

10. Србија и Црна Гора од 1878. до 1914. године утврђивање

11. Срби у Хабзбуршкој монархији обрада

12. Босна и Херцеговина под аустроугарском влашћу обрада

13. Срби у Хабзбуршкој монархији; Срби у Османском царству утврђивање

14. Балкански ратови обрада15. Балкански ратови утврђивање

16. СИСТ.

17. Свет у Великом рату обрада

18. Човек у рату - лично и колективно искуство обрада

19. Свет у великом рату; Човек у рату утврђивање

20. Револуције у Русији и Европи обрада

21. Револуције у Русији и Европи утврђивање

22. Први светски рат и револуције у Русији и Европи СИСТ.

23. Србија и Црна Гора у Великом рату обрада

24. Србија и Црна Гора у Великом рату обрада

25. Србија и Црна Гора у Великом рату утврђивање

26. Искорак ка Југославији обрада

27. Искорак ка Југославији утврђивање

28. Србија и Црна Гора у Првом светском рату обрада

29. Прилике у свету после Великог рата обрада

30. Економске, културне и друштвене прилике обрада

31. утврђивање

32. Свет између демократије и тоталитаризма обрада

33. Свет између демократије и тоталитаризма утврђивање

34. Свет на путу ка новом рату утврђивање

Наслов теме

Све

т у

друг

ој п

олов

ини

XIX

и

поче

тком

XX

век

аПромене у привреди, друштву и култури у другој половини XIX и почетком XX века

Међународни односи у другој половини XX и почетком XX века

Промене у привреди, друштву и култури у другој половини XIX и почетком XX века, Међународни односи у другој половини XX и почетком XX века

Срб

ија,

Црн

а Г

ора

и С

рби

у Х

абзб

урш

ком

и

Осм

анск

ом ц

арст

ву о

д Б

ерли

нско

г ко

нгре

са

до П

рвог

све

тско

г ра

та

Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршком и Османском царству од Берлинског конгреса до Првог светског рата

Прв

и св

етск

и ра

т и

рево

луци

је у

Рус

ији

и Е

вроп

и

Срб

ија

и Ц

рна

Гор

а у

Прв

ом с

ветс

ком

ра

ту

СВ

ЕТ

ИЗМ

ЕЂ

У П

РВ

ОГ

И Д

РУ

ГО

Г

СВ

ЕТ

СК

ОГ

РА

ТА Прилике у свету после Великог рата; Економске, културне и

друштвене прилике

Page 10: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

35. Свет између Првог и Другог светског рата СИСТ.

36. обрада

37. утврђивање

38. Југославија од 1929. до 1941. године обрада

39. Југославија од 1929. до 1941. године утврђивање

40. Југословенски културни простор обрада

41. Југословенска краљевина СИСТ.

42. обрада

43. обрада

44. утврђивање

45. Победа антифашистичке коалиције обрада

46. Победа антифашистичке коалиције утврђивање

47. Последице рата обрада

48. Други светски рат - Тотални рат СИСТ.

49. Априлски рат и последице пораза обрада

50. Априлски рат и последице пораза утврђивање

51. Отпор, устанак и грађански рат обрада

52. Југословенско ратиште и завршна фаза рата 1943-1945. обрада

53. утврђивање

54. обрада

55. Југославија у Другом светском рату СИСТ.

56. Послератни свет и његове супротности обрада

57. Послератни свет и његове супротности обрада

58. Послератни свет и његове супротности утврђивање

59. Европске интеграције - од идеје до реализације обрада

60. Европске интеграције - од идеје до реализације утврђивање

61. Свет после Другог светског рата СИСТ.

62. Нова власт обрада

63. Нова власт обрада

64. Нова власт утврђивање

65. обрада

66. утврђивање

67. Друштвена криза и пораз Југославије обрада

СВ

ЕТ

ИЗМ

ЕЂ

У П

РВ

ОГ

И Д

РУ

ГО

Г

СВ

ЕТ

СК

ОГ

РА

ТА

Југо

слов

енск

а кр

аљев

ина

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца од 1918. до 1929. године

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца од 1918. до 1929. године

Дру

ги с

ветс

ки р

ат -

Т

отал

ни р

ат

Доминација сила осовине и преломне године 1939-1941-1943.

Доминација сила осовине и преломне године 1939-1941-1943.

Доминација сила осовине и преломне године 1939-1941-1943.

Југо

слав

ија

у Д

руго

м

свет

ском

рат

у

Отпор, устанак и грађански рат; Југословенско ратиште и завршна фаза рата 1943-1945.

Биланс рата и допринос Југославије победи антифашистичке коалиције

СВ

ЕТ

ПО

СЛ

Е Д

РУ

ГО

Г

СВ

ЕТ

СК

ОГ

РА

ТА

ЈУГ

ОС

ЛА

ВИ

ЈА П

ОС

ЛЕ

ДР

УГ

ОГ

С

ТС

КО

Г Р

АТ

А

Друштвени, економски, политички и културни развој - главни процеси и проблеми

Друштвени, економски, политички и културни развој - главни процеси и проблеми

Page 11: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

68. Југославија после Другог светског рата СИСТ.ЈУГ

ОС

ЛА

ВИ

ЈА П

ОС

ЛЕ

ДР

УГ

ОГ

С

ТС

КО

Г Р

АТ

А

Page 12: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

ЦЕЛОГОДИШЊИ ПЛАН ОСМОГ РАЗРЕДА

МЕ

СЕ

ЦС

ЕП

ТЕ

МБ

АР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

Page 13: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

Page 14: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

МАЈ

Page 15: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

ЦЕЛОГОДИШЊИ ПЛАН ПЕТОГ РАЗРЕДА- ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Наслов наставне јединице

МЕ

СЕ

Ц

1.

I

Доношење правила

СЕ

ПТ

ЕМ

БА

Р

2. Доношење правила3. Права и одговорности4. Партиципација- Шта је то?5. Учешће ученика у животу школе

ОК

ТО

БА

Р

6. Формирање разредног тима7.

II

Проблеми у школи8. Проблеми у школи9. Прикупљање података о школским проблемима

НОВЕМБАР

10. Извештавање и дискусија о прикупљеним подацима11. III ИЗБОР ПРОБЛЕМА НА КОМЕЋЕ СЕ РАДИТИ12.

IV

Извори података13. Технике и начини сакупљања података Д

ЕЦЕМБАР

14. Технике и начини сакупљања података15. Вежбање у сакупљању података16. Вежбање у сакупљању података17. Анализа процеса прикупљања података18. Извештавање о прикупљеним подацима

јан.19. Евалуација рада на прикупљању података20.

V

Зашто је важно да учествујемо

ФЕБРУАР

21. Нивои партиципације22. Мале акције доводе до промене23. Осмишљавање плана акције24. План акције М

АРТ

25. Завршница плана акције26. Завршница плана акције27. Планирање рада тимова28. Планирање рада тимова

апр.29. Припрема за јавну презентацију30. Вежба јавне презентације М

АЈ

31. Вежба јавне презентације32. VI ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПЛАНА АКЦИЈЕ33.

VI

Осврт на научено- евалуација34. Осврт на научено- евалуација ЈУ

Н35. Евалуација рада на прикупљању података36. Слављење

Бр.

ча

са ред.бр. теме

Page 16: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

ЦЕЛОГОДИШЊИ ПЛАН СЕДМОГ РАЗРЕДА- ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Наслов наставне јединицеМ

ЕС

ЕЦ

1.У

ВО

Д Поглед уназад

СЕ

ПТ

ЕМ

БА

Р

2. Представљање циљева, задатака, садржаја и метода рада

3.

ГР

АЂ

АН

ИН

Грађанин и политика у прошлости4. Грађанин и политика у прошлости5. Одговоран и активан грађанин О

КТ

ОБ

АР

6. Одговоран и активан грађанин

7. Дете као грађанин

8. Дете као грађанин

9.

НОВЕМБАР

10. Права појединца и опште добро11. Одговорност ( индивидуална)

12. Одговорност ( грађанска)

13.

ДЕЦЕМБАР

14. Појам и значај волонтерског покрета15. Вредности на којима почива волонтеризам16. Избор волонтерских акција17. Извођење волонтерских акција18. Извођење волонтерских акција I19. Извођење волонтерских акција

20. Анализа извођења успешности волонтерских акција

ФЕБРУАР

21. Анализа извођења успешности волонтерских акција

22.

Држ

ава

и вл

аст Држава- појам

23. Држава- историјски контекст развоја државе

24. Власт- Неопходност постојања власти МАРТ

25. Власт- ограничена и неограничена власт

26. Власт- владавина појединца, владавина закона

27. Власт- демократија, Устав

28. Власт- нивои власти и подела власти

IV29.

30. Начин функционисања Ђачког парламента

МАЈ

31.

32.

33.

34. Израда речника кључних појмова ЈУН35. Израда речника кључних појмова

Бр.

ча

са Наслов теме

Породица, школа, локална заједница, држава- заједнице у којима живимо

Начин развијања грађанске одговорности: институционално и ванинституционално

Ђач

ки п

арла

мен

т и

иниц

ијат

ива

Место и улога Ђачког парламента по одредбама Закона о основама система образовања и васпитања

Избор теме демократском процедуром и покретање иницијативе да се о њој расправља у Ђачком парламенту

Избор теме демократском процедуром и покретање иницијативе да се о њој расправља у Ђачком парламенту

Избор теме демократском процедуром и покретање иницијативе да се о њој расправља у Ђачком парламенту

Завр

шни

де

о

Page 17: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

36. Шта носим са собом

ЈУН

Завр

шни

де

о

Page 18: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

ЦЕЛОГОДИШЊИ ПЛАН ОСМОГ РАЗРЕДА- ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Наслов наставне јединице

1.У

ВО

Д Поглед уназад

2. Представљање циљева, задатака, садржаја и метода рада

3.

ДЕ

ЦА

У С

АВ

РЕ

МЕ

НО

М С

ВЕ

ТУ

4.

5. Чиниоци који утичу на оствареност дечијих права

6. Чиниоци који утичу на оствареност дечијих права

7. Примери злоупотребе права детета

8.

9. Анализа положаја деце у Србији

10. Анализа положаја деце у Србији

11. Анализа положаја деце у Србији

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. Активности за унапређивање положаја деце у Републици Србији

20. Активности за унапређивање положаја деце у Републици Србији

21. Медији у савременом друштву

22. Место, улога и значај медија

23. Разумевање и тумачење медијских порука

24. Разумевање и тумачење медијских порука

25. Медији као извор информација

26. Утицај тачке гледишта на објективност информација

27. Улога медија у стварању слике о положају деце у једном друштву

28. Учешће деце у медијима - могућности и начини

29. Анализа одабраног домаћег медија

30. Анализа одабраног домаћег медија

31.

32. Шта носим са собом 33. Шта носим са собом

Бр.

ча

са Наслов теме

Положај детета у друштву - место, улога и одговорност државе, друштва, породице и детета

Универзалност људских права и права детета, повезаност дечијих потреба са правима детета

Међународне организације које се баве унапређивањем положаја деце и заштитом њихових интереса

Институционални оквир - установе које се баве унапређивањем положаја деце и заштитом њихових интереса

Институционални оквир - установе које се баве унапређивањем положаја деце и заштитом њихових интереса

Институционални оквир - установе које се баве унапређивањем положаја деце и заштитом њихових интереса

Националне и локалне организације које се баве питањима деце и организације у којима деца узимају учешће

Националне и локалне организације које се баве питањима деце и организације у којима деца узимају учешће

Компетенције деце значајне за укључивање у активности које доприносе побољшању положаја деце у друштву

Компетенције деце значајне за укључивање у активности које доприносе побољшању положаја деце у друштву

МЕ

ДИ

ЈИ У

СА

ВР

ЕМ

ЕН

ОМ

Д

РУ

ШТ

ВУ

Разматрање предлога ученика који имају за циљ садржајније, веродостојније и у већем обиму представљање деце и њихових проблема у анализираном медију

ЗАВ

РШ

НИ

Д

ЕО

Page 19: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

34. Шта носим са собом ЗАВ

РШ

НИ

Д

ЕО

Page 20: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

ЦЕЛОГОДИШЊИ ПЛАН ОСМОГ РАЗРЕДА- ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

СЕ

ПТ

ЕМ

БА

РО

КТ

ОБ

АР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

IФЕБРУАР

МАРТ

IV

МАЈ

МЕ

СЕ

Ц

Page 21: Operativni Planovi Po Mesecima Za Istoriju i Gradjansko Vaspitanje 5-8 Razred.xl

МАЈ