Click here to load reader

priručnik – Calc

 • View
  241

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of priručnik – Calc

 • Vlatka Paunovi, dipl.ing

  OpenOffice.org prirunikCalc tabline kalkulacije

  Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet HrOpen za Sredinji dravni ured za e-Hrvatsku

  Zagreb, 2008.

 • Naslov knjige: OpenOffice.org prirunik: Calc - tabline kalkulacijeAutor: Vlatka Paunovi, dipl.ing.Nakladnik: Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet - HrOpen,

  Unska 3, 10000 Zagreb, http://www.open.hr/za Sredinji dravni ured za e-Hrvatsku

  Urednici: Kristijan Zimmer, dipl.ing.Vlatka Paunovi, dipl.ing.

  Recenzenti: Doc.dr.sc. Gordan Gledec Kristijan Zimmer, dipl.ing.

  Grafike: Andrija Lonar, dipl.ing. Tisak: Elektrostrojarska kola VaradinDozvola uporabe:

  Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 2.5 Hrvatska

  Slobodno smijete:

  umnoavati, distribuirati i javnosti priopavati ovo djelo preraivati ovo djelo

  Pod sljedeim uvjetima:

  Imenovanje. Morate priznati i oznaiti autorstvo djela na nainkako je specificirao autor ili davatelj dozvole.

  Nekomercijalno. Ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalnesvrhe.

  Dijeli pod istim uvjetima. Ako ovo djelo izmijenite, preoblikujeteili stvarate koristei ga, preradu moete distribuirati samo podistovjetnim uvjetima sadranim u ovoj dozvoli

  U sluaju daljnjeg koritenja ili distribuiranja morate drugima jasno dati doznanja obvezu primjene uvjeta sadranih u dozvoli uporabe ovog djela.

  Od svakog od tih uvjeta mogue je odstupiti, ako dobijete doputenje nositeljaautorskog prava.

  Prethodno ni na koji nain ne utjee na zakonska ogranienja autorskog prava.Cjelovit tekst dozvole nalazi se na kraju knjige.

  CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice uZagrebu pod brojem 650717

  ISBN 978-953-7560-01-0

 • Sadraj

  1 Uvod u uredski paket OpenOffice.org.................................5 1.1 Ciljevi ovog poglavlja..............................................................................5 1.2 Uvod u OpenOffice.org...........................................................................5

  1.2.1 Projekt OpenOffice.org.....................................................................5 1.2.2 Filozofija slobodne programske podrke..............................................6 1.2.3 Povijest uredskog alata OpenOffice.org...............................................7 1.2.4 Dijelovi uredskog paketa OpenOffice.org.............................................7 1.2.5 Proirivanje uredskog paketa OpenOffice.org.....................................11

  1.3 Poetak rada s uredskim paketom OpenOffice.org.....................................12 1.3.1 Instalacija uredskog paketa OpenOffice.org.......................................12 1.3.2 Koraci instalacije...........................................................................12 1.3.3 Pokretanje programskog paketa OpenOffice.org.................................18

  1.4 esta pitanja.......................................................................................18 1.5 Zadaci za vjebu.................................................................................19

  2 Koritenje programskog alata OpenOffice.org Calc.............21 2.1 Ciljevi ovog poglavlja............................................................................21 2.2 to je OpenOffice.org Calc? ..................................................................21 2.3 Prvi koraci u radu s tablinim izraunima.................................................22

  2.3.1 Pokretanje programa......................................................................22 2.3.2 Radno okruenje...........................................................................23 2.3.3 Otvaranje radnih knjiga..................................................................25 2.3.4 Otvaranje radne knjige na temelju predloka......................................26 2.3.5 Spremanje radnih knjiga.................................................................27 2.3.6 Prijelaz izmeu radnih listova...........................................................30 2.3.7 Upotreba funkcije pomoi...............................................................30 2.3.8 Zatvaranje programa.....................................................................31

  2.4 Promjena osnovnih postavki....................................................................32 2.4.1 Poveanje (zumiranje) radne knjige..................................................32 2.4.2 Prikazivanje alatnih traka................................................................32 2.4.3 Zamrzavanje naslova redaka ili stupaca............................................33 2.4.4 Izmjena osnovnih postavki...............................................................34

  2.5 esta pitanja.......................................................................................36 2.6 Zadaci za vjebu..................................................................................37

  OpenOffice.org Calc 1

 • 3 elije...........................................................................39 3.1 Ciljevi ovog poglavlja.............................................................................39 3.2 Umetanje podataka...............................................................................39

  3.2.1 Unos podataka u elije .................................................................39 3.2.2 Odabir vrste podataka prilikom unosa...............................................40

  3.3 Oznaavanje elija...............................................................................41 3.3.1 Oznaavanje radnog lista...............................................................41 3.3.2 Oznaavanje redaka ili stupaca.......................................................41 3.3.3 Oznaavanje elije ili raspona elija................................................41 3.3.4 Imenovanje elija..........................................................................42

  3.4 Retci i stupci........................................................................................43 3.4.1 Umetanje redaka...........................................................................43 3.4.2 Umetanje stupaca..........................................................................44 3.4.3 Brisanje redaka.............................................................................44 3.4.4 Brisanje stupaca............................................................................45 3.4.5 Mijenjanje irine elija ..................................................................45 3.4.6 Mijenjanje irine stupca..................................................................46 3.4.7 Mijenjanje visina retka....................................................................46

  3.5 Ureivanje podataka.............................................................................47 3.5.1 Mijenjanje i umetanje podataka u elije............................................47 3.5.2 Ponitavanje i vraanje izmjena.......................................................47

  3.6 Umnoavanje, premjetanje, brisanje.......................................................48 3.6.1 Kopiranje sadraja elija................................................................48 3.6.2 Koritenje samoispune ..................................................................50 3.6.3 Premjetanje sadraja elija ...........................................................50 3.6.4 Brisanje sadraja elije...................................................................51

  3.7 Pronai i zamijeni.................................................................................52 3.7.1 Traenje i zamjena odgovarajueg sadraja.......................................52

  3.8 Sortiranje podataka...............................................................................54 3.8.1 Sortiranje podataka.......................................................................54

  3.9 esta pitanja.......................................................................................55 3.10 Zadaci za vjebu................................................................................55

  4 Radni list......................................................................57 4.1 Ciljevi ovog poglavlja.............................................................................57 4.2 Postupanje s radnim listovima.................................................................57

  4.2.1 Umetanje novog radnog lista...........................................................57 4.2.2 Preimenovanje radnog lista.............................................................58 4.2.3 Umnoavanje i premjetanje radnog lista .........................................58

  2 OpenOffice.org Calc

 • 4.3 esta pitanja.......................................................................................59 4.4 Zadaci za vjebu..................................................................................59

  5 Formule i funkcije..........................................................61 5.1 Ciljevi ovog poglavlja............................................................................61 5.2 to su Formule? ..................................................................................61 5.3 Aritmetike formule...............................................................................62

  5.3.1 Koritenje formula za aritmetike operacije .......................................62 5.3.2 Standardnih greaka prilikom koritenja formula................................63

  5.4 Adresiranje elija..................................................................................63 5.4.1 Relativne, mjeovite i apsolutne adrese elija.....................................63

  5.5 Rad s funkcijama..................................................................................64 5.5.1

Search related