Click here to load reader

OPEL VAUXHALL VKBA 3653 - SKF · PDF file OPEL ASTRA H OPEL ASTRA H Estate OPEL ASTRA H GTC OPEL ASTRA H TwinTop OPEL ZAFIRA VAUXHALL ASTRA MK V Estate VAUXHALL ASTRA MK V Hatchback

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OPEL VAUXHALL VKBA 3653 - SKF · PDF file OPEL ASTRA H OPEL ASTRA H Estate OPEL ASTRA H GTC...

 • OPEL VAUXHALL

  VKBA 3653 Číslo 1 . 2008

  Tato součástka nejen že plní svoji funkci v kolové jed- notce, ale obsahuje také zařízení, které vytváří signály o rychlosti pro systém ABS. Toto čidlo, vyvinuté po- mocí nejnovějších technologií, je aktivní. Pokud jedna z jeho součástí selže, rozsvítí se kontrolka ABS a celý systém se vypne. Pro určení závady během běžné údržby jsou nutné vhodné nástroje.

  Pomocí multimetru a osciloskopu je nutné provést určitá měření. Cílem totoho bulletinu je vysvětlit jaký druh signálu čidlo integrované v kolové jednotce vysílá.

  Kolové ložisko s integrovaným čidlem ABS

  Moderní vozy jsou vybavené technologickými součástkami, které umožňují lepší integraci a zlepšují výkon vozu. Tento typ ložiska se montuje na zadní nápravu a používá se u níže uvedených vozidel.

  Aplikace pro VKBA 3653

  OPEL ASTRA H OPEL ASTRA H Estate OPEL ASTRA H GTC OPEL ASTRA H TwinTop OPEL ZAFIRA

  VAUXHALL ASTRA MK V Estate VAUXHALL ASTRA MK V Hatchback VAUXHALL ASTRA MK V Sport Hatch VAUXHALL ASTRA TwinTop VAUXHALL ZAFIRA Mk II

  Install confidence www.vsm.skf.com

 • Připojte elektrický konektor a oba kabely multimetru k čidlu jako na obrázku. Zapněte zapalování a pomalu otáčejte kolovou jednotk- ou. Pokud čidlo funguje, budete mít v měření odchylky asi 200 mV. Tento postup vám umožňuje zkon- trolovat vysílaný signál.

  2.1 Kontrola vysílaného signálu (multimetrú)

  1. Kontrola napájení

  Tento proces umožňuje zkontrolo- vat napájení a kvalitu kabeláže z centrální elektronické jednotky ABS do konektoru. Pokud je tento test v pořádku, pokračujte kon- trolou vysílaného signálu.

  Testované vozidlo: Opel Zafira

  Před začátkem diagnostiky signálu je důležité prověřit napájení. To lze provést pomocí multimetru. Z čidla odpojte elektrický konektor, nastavte multimetr na Volty, a připojte kabely multi- metru na dva piny na konektorech centrální elektronické jednotky.

  Specifikace Zapalování: Zapnuto Motor: Vypnutý Konektor: Odpojený Multimetr: Vcc Červený drát: Pin 1 Černý drát: Pin 2 Naměřená hodnota: 11,77 V

  Specifikace Zapalování: Zapnuto Motor: Vypnutý Konektor: Připojený Červený drát: Pin 1 Černý drát: Pin 2 Min. naměřená hodnota: 11,35 V Max. naměřená hodnota: 11,55 V

  POZNÁMKA : hodnoty napětí mohou být ovlivněny stavem baterie, ale odchylky zůstanou stejné (200 mV).

  Install confidence www.vsm.skf.com

 • 2.2 Kontrola vysílaného signálu (osciloskop)

  Specifikace Zapalování: Zapnuto Motor: Vypnutý Konektor: Připojený Osciloskop: Vcc Červený drát: Pin 1 Černý drát: Pin 2 Min. naměřená hodnota: 11,35 V Max. naměřená hodnota: 11,55 V Délka impulsu: 500 ms

  Specifikace Zapalování: Zapnuto Motor: Vypnutý Konektor: Připojený Osciloskop: Vcc Červený drát: Pin 1 Černý drát: +12 V Min. naměřená hodnota: -0,896 V Max. naměřená hodnota: -0,696 V Délka impulsu: 500 ms

  Postupy popisované v tomto dokumentu mohou být použity pouze u uvedených vozidel a pouze pro kolové ložisko VKBA 3653. Vždy postupujte podle servisního manuálu výrobce vozidla.

  Abyste mohli vidět grafické zobrazení vysílaného signálu, potřebujete osciloskop. Připojte oba kabely osciloskopu k čidlu, zapněte zapalování, zařaďte rychlost a pomalu otáčejte nábojem, abyste generovali signál. Tímto postupem uvidíte signál s delší amplitudou, negativní pól osciloskopu je připojen na kladný pól baterie a celková hodnota se prohodí..

  POZNÁMKA: pro připojení k čidlu používejte správné adaptéry; neobnažujte vlastní kabely.

 • V nejhorším případě představuje poškozené nebo opotřebované kolové ložisko přímé ohrožení vašich zákazníků. V lepším případě dojde k nepříjemé a drahé poruše někde na cestách.

  Nejlepší je tedy vyměnit kolové ložisko a kolovou jednotku ještě před jejich poruchou. Ale jak poznat, kdy k tomu dojde? Údaje posbírané z miliónů oprav ukazují, že většina vozů potřebuje vyměnit kolové ložisko mezi 130 000 a 190 000 km.

  Pro maximální bezpečí a spolehlivost SKF doporučuje kontrolovat kolové ložisko při každé výměně brzd bez ohledu na stáří vozidla. A vždy hlede- jte náznaky opotřebovaného ložiska - včetně neob- vyklých zvuků nebo nepřirozené pomalosti otáčení nezatíženého kola.

  Výměna kolového ložiska a kolové jednotky. Důležitá pro vaše zákazníky a váš podnik.

  OE kvalita od OE dodavatele Výběr kolových ložisek SKF pro oblíbené asijské vozy:

  Výrobce Model Motor Přední kolo Zadní kolo

  Daewoo Matiz 0.8 VKBA 3901 VKBA 3796

  Honda Civic 1.4 VKBA 3245 VKBA 1379 (w/o ABS) VKBA 3246 VKBA 3798 (ABS)

  Hyundai Accent 1.3 VKBA 1366 VKBA 3267 (ABS) VKBA 3268 (ABS) VKBA 3266 (w/o ABS) VKBA 3794 (w/o ABS)

  Nissan Micra 1.0 VKBA 3703 VKBA 3225 VKBA 3704 (ABS) VKBA 3994 (ABS)

  ® SKF je registrovaná obchodní značka SKF Group . © SKF Group 2008 Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani výňatky) bez jeho předchozího písemného souhlasu. Přestože kontrole správnosti údajů uvedených v této tiskovině byla věnována nejvyšší péče, nelze přijmout odpovědnost za ztráty či škody, ať už přímé, nepřímé nebo následné, které byly způsobeny použitím informací uvedených v této publikaci.

  PUB 80/P7 6829 EN 08

  Install confidence www.vsm.skf.com

  Tip m ěsíce

  Pole Position 1 VKBA 3653 CZ.pdf

Search related