Click here to load reader

Opće informacije o kolegiju Organizacija građenja · Promjena grupa Studenti kojima ne odgovara termin održavanja vježbi one grupe u koju su raspoređeni mogu promijeniti grupu

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Opće informacije o kolegiju Organizacija građenja · Promjena grupa Studenti kojima ne odgovara...

 • Opće informacije o kolegiju Organizacija građenja

  izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović

  KOLEGIJ:

  ORGANIZACIJA

  GRAĐENJA

 • Predmetni Nastavnik

  izv.prof.dr.sc. Mladen Vukomanović

  Termin predavanja: srijedom 10:15-13:00

  Mjesto održavanja: VP

  E-mail: [email protected]

  Konzultacije: utorkom 14:00 -15:30

  Ured 206

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  2

 • Asistenti

  Sonja Kolarić, mag.ing.aedif.

  E-mail: [email protected]

  Grupe: A, B, E

  Konzultacije: prema dogovoruUred 219B

  Kristijan Robert Prebanić, mag.ing.aedif.

  E-mail: [email protected]

  Grupe: C, D, F

  Konzultacije: ponedjeljkom 08:30 - 10:00

  Ured 219B

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  3

 • Demonstratori

  Helena Jelić

  E-mail: [email protected]

  Ponedjeljkom 08:00-10:00 (212)

  Tomislav Jurišić

  E-mail: [email protected]

  Petkom 08:00-10:00 (212)

  Josip Šabić

  E-mail: [email protected]

  Srijedom 18:00-20:00 (212)

  Antonio Ščavničar

  E-mail: [email protected]

  Četvrtkom 16:00-18:00 (212)

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  4

 • Obavijesti o kolegiju

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/orggra_a

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  5

 • Grupe studenata

  A GRUPA srijedom 16:15-19:00 (121)

  B GRUPA ponedjeljkom 08:15-11:00 (121)

  C GRUPA petkom 8:15-11:00 (C4)

  D GRUPA petkom 11:15-14:00 (C4)

  E GRUPA ponedjeljkom 16:15-19:00 (121)

  F GRUPA srijedom 13:15-16:00 (121)

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  6

 • Promjena grupa

  Studenti kojima ne odgovara termin održavanja vježbi one grupe u koju su raspoređeni mogu promijeniti grupu u kojoj će slušati vježbe isključivo ako nađu studenta s kojim će zamijeniti grupu (poželjno je da je to grupa koju drži isti asistent) te imaju opravdan razlog za promjenu

  Napominjemo da razlog promjene grupe mora biti opravdan neopravdane zamolbe za promjenu grupe neće se uvažavati

  Promjenu grupa moguće je obaviti isključivo u ponedjeljak 04.03.2019. od 11:00 do 13:00 sati u uredu 219B

  Promjeni grupa moraju prisustvovati oba studenta koja mijenjaju grupu (potrebno osobno doći, ne preko e-maila)

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  7

 • Uvjeti za dobivanje potpisa

  Prisustvo na predavanjima 80%

  Broj bodova na kolokvijima 25%

  Samo na jednom kolokviju student može ostvariti manje od 7,5 boda (manje od 25%), ali na kraju prosjek bodova ostvarenih na kolokvijima mora iznositi 7,5

  Popravni kolokvij se ne održava

  Prisustvo na vježbama 80%

  Pozitivno ocijenjen program 18 bodova

  Studenti koji tijekom semestra ostvare pravo na potpis moraju tijekom ljetnih ispitnih rokova predati indeks za potpis (prema dogovoru s predmetnim nastavnikom) u protivnom student gubi pravo na potpis

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  8

 • Izvedbeni plan - PREDAVANJA

  1. Uvod

  2. Uvod

  3. Sustav i projekt

  4. Projekt organizacije građenja

  5. Organizacija radnih procesa

  6. Organizacija gradilišta

  7. 1. kolokvij

  8. Planiranje i kontrola radova

  9. Proračun troškova i cijene

  10. Organizacija sudionika i poslovanja

  11. Upravljanje građevinskim projektima

  12. Zaštita na radu u građevinarstvu

  13. Novi trendovi u organizaciji građenja

  14. 2. kolokvij

  15. 3. kolokvij

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  9

 • Obvezna literatura

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  10

 • Informacije o kolokvijima

  Kolokviji se održavaju u terminu predavanja (prema

  izvedbenom planu)

  Detaljan raspored pisanja kolokvija objavljuje se

  pravovremeno na mrežnim stranicama fakulteta

  Svaki kolokvij nosi 30 bodova

  Bodovna skala

  [0 – 18> 1

  [18 – 21> 2

  [21 – 24> 3

  [24 – 27> 4

  [27 – 30] 5

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  11

 • Informacije o kolokvijima

  1. kolokvij 10.04.2019. teorijski kolokvij

  Predavanja: Uvod; Sustav i projekt;

  Projekt organizacije građenja; Organizacija radnih procesa;

  Organizacija gradilišta

  2. kolokvij 29.05.2019. teorijski kolokvij

  Predavanja: Planiranje i kontrola radova;

  Proračun troškova i cijene; Organizacija sudionika i poslovanja;

  Upravljanje građevinskim projektima;

  Zaštita na radu u građevinarstvu

  3. kolokvij 05.06.2019. računski kolokvij

  Zadaci obuhvaćaju čitavo gradivo kolegija

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  12

 • TJEDAN DATUM AUDITORNE VJEŽBE KONSTRUKTIVNE VJEŽBE

  1. 25.02.-01.03.2019. 1. Točka Preuzimanje podloga

  2. 04.03.-08.03.2019. 1. Točka 1.Točka

  3. 11.03.-15.03.2019. - 1.Točka

  4. 18.03.-22.03.2019. 2. Točka Predaja 1. točke

  5. 25.03.-29.03.2019. - 2.Točka

  6. 01.04.-05.04.2019. 3. Točka Predaja 2. točke

  7. 08.04.-12.04.2019. - 3.Točka

  8. 15.04.-19.04.2019. - Predaja 3. točke

  9. 22.04.-26.04.2019. 4. Točka -

  10. 29.05.-03.05.2019. - 4. Točka

  11. 06.05.-10.05.2019. 5. Točka Predaja 4. točke

  12. 13.05.-17.05.2019. - 5. Točka

  13. 20.05.-24.05.2019. 6. Točka Predaja 5. točke

  14. 27.05.-31.05.2019. - 6. Točka

  15. 03.06.-07.06.2019. - Predaja 6. točke i cijelog programa

  Izvedbeni plan - VJEŽBE

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  13

 • Informacije o programu

  Program se ukupno boduje s 30 bodova

  Program se sastoji od 6 točaka

  1. Ulazni podaci, dokaznica mjera i iskaz materijala

  2. Tehnologija građenja

  3. Organizacija rada i mrežno planiranje

  4. Dinamičko planiranje

  5. Organizacija gradilišta

  6. Kalkulacija cijene i troškovnik

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  14

 • Informacije o programu

  Na vježbe, konzultacije i demonstrature obavezno je nošenje

  podloge, obrasca za pregled programa, prethodnih točaka

  programa, prethodnih i tekućih auditornih vježbi (preporučuje

  se i Priručnik) te točku koja se nosi na pregled u tiskanom

  obliku

  Svaka točka programa se brani kada student ima paraf da je

  točka pregledana

  Na konačan broj bodova iz programa utječe

  Predaja na vrijeme

  Aktivnost tijekom izrade pojedine točke

  Točnost

  Znanje

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  15

 • Uvjeti za polaganje kolegija

  Položen kolegij Građevinska regulativa

  Položen kolegij TGV ili TGN

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  16

 • Polaganje ispita putem kolokvija

  Samo na jednom kolokviju student može ostvariti manje od 18

  bodova (minimalno 12), ali na kraju prosjek bodova

  ostvarenih na kolokvijima mora iznositi minimalno 18

  Formiranje konačne ocijene

  Kolokviji 60% ocjene

  Program 40% ocjene

  Bodovna skala

  [0 – 18> 1

  [18 – 21> 2

  [21 – 24> 3

  [24 – 27> 4

  [27 – 30] 5

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  17

 • Polaganje ispita putem kolokvija

  Dolaskom na SVA predavanja student ima mogućnost

  podizanja zaključne ocjene u slučaju granične ocjene

  Ocijene ostvarene putem kolokvija upisuju se tijekom ljetnih

  rokova u protivnom se smatra da je student ocjenu odbio te

  na idućim rokovima polaže ispit pismeno i usmeno

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  18

 • Polaganje ispita na redovnim rokovima

  Pismeni ispit (računski zadaci)

  Usmeni ispit (teorijski dio)

  Na ocjenu utječe i ocjena iz vježbi (programa)

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  19

 • Obavijesti za studente koji prošle akademske

  godine nisu stekli pravo na potpis

  Svaki je student raspoređen u grupu u kojoj je dužan slušati predmet

  Za sve studente vrijede ista pravila kao i za redovno upisane studente

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  20

 • Obavijesti za studente koji prošle akademske

  godine nisu položili ispit

  Studentu se priznaju bodovi iz programa ukoliko mu je isti pozitivno ocijenjen (minimalno 18 bodova)

  Ukoliko student nije zadovoljan s postignutim bodovima može ponovno slušati vježbe i raditi program, no to je dužan javiti asistentu na mail najkasnije do 01.03.2019. (9:00 sati) nakon čega će biti raspoređen u grupu

  Ukoliko se student ne javi asistentu naknadne korekcije bodova iz programa nisu moguće

  Student je za stjecanje potpisa dužan dolaziti na predavanja (80%) te polagati kolokvije (25% bodova) no oslobođen je dolaska na vježbe te ponovne izrade programa

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::

  21

 • PočetakObvezne

  radnjeDodatne

  mogućnosti Kraj = Početak

  Upis predmeta

  Prisutnost na

  predavanjima

  Prisutnost na

  vježbama

  Pozitivno

  ocijenjen

  program

  Ostvaren

  minimalni broj

  bodova na

  kolokvijima

  100%

  prisutnosti na

  predavanjima

  (bolja ocjena)

  Polaganje ispita putem kolokvija

  Polaganje

  ispita na

  redovnim

  rokovima

  Poče

  tak

  pri

  mje

  ne s

  teče

  nih

  zna

  nja

  Napomena: Pohađanje nastave iz drugih predmeta neće se smatrati opravdanim izostankom s

  predavanja i vježbi na Organizaciji građenja.

  ::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu :: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :::