of 20 /20
summer school 2013 Om je eksperimentalno dokazao da je struja u kolu direktno proporcionalna priključenom naponu a obrnuto proporcionalna otpornosti kola Omov zakon u električnom kolu U I R = U R I = U I R = E=U U

Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... ·...

Page 1: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

Om je eksperimentalno dokazao

da je struja u kolu direktno

proporcionalna priključenom

naponu a obrnuto proporcionalna

otpornosti kola

Omov zakon u električnom kolu

UI

R=

UR

I= U I R= ⋅

E=U

U

Page 2: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

Primjena Omovog zakona

Page 3: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

Omov zakon u električnom kolu

Primjer:

Page 4: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

Omov zakon u električnom kolu

Primjer:

Page 5: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

� U slučaju prekida kola struja kroz kolo ne teče pa je otpor kola

beskonačan

� U slučaju kratkog spoja u kolu vrijednost struja u kolu je teoretski

beskonačna (u praksi ima veliku vrijednost) a otpor u kolu je nula (u

praksi ima veoma malu vrijednost)

Omov zakon u strujnom kolu (prekid kola i kratki spoj)

0U U

I AR

= = =∞

0

U UI A

R= = = ∞

E=U

E=U

Page 6: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

� U prostom strujnom kolu struja koja protiče na otporniku pravi pad

napona UR koji je jednak:

Omov zakon (pad napona na otporniku)

RU I R= ⋅

RU I R= ⋅

Page 7: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

� Polaritet napona UR takav da plus pol (+) odgovara ulasku struje u

otpornik a minus pol izlazku struje iz otpornika (-)

Omov zakon (pad napona na otporniku)

Page 8: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

Primjer:

Omov zakon (pad napona na otporniku)

Page 9: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

Primjer:

Omov zakon (pad napona na otporniku)

Page 10: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

� Električni ureñaji: grijači, sijalice, motori, ... imaju na sebi oznake

60W, 100W, 500W, 1000W.. Ove oznake predstavljaju električnu

snagu ureñaja

� Intuitivno nam je jano da što je veća snaga ureñaja to se više

električne energije pretvori u neki drugi oblik : toplotu, svjetlost,

mehanički rad itd.

� Tako sijalica od 100W “daje” više svjetlosti od sijalice od 40W

� Motor od 4000W daje više mehaničke snage na osovini od motora

od 100W....

Pojam električne snage

Page 11: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

� Električna snaga predstavlja brzinu obavljanja rada, odnosno pretvaranjaelektrične energije u neki drugi oblik u nekom posmatranom

vremenskom intervalu:

Pojam električne snage

( )A

P W Vatt

= � A- Električni rad (energija) – [ J (Džul)]

� t – vremenski interval - [ s ]

Grijač

Ventilator

500W

Mehanička

snaga

2000W

Page 12: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

� Podsjetimo se: Ako se utrošeni rad podijeli sa količinom naelektrisanja

dobije se fizikalna veličina koja se naziva električni napon i mjeri se u

voltima:

� Podsjetimo se: Kažemo da je električna struja u kolu direktno

proporcionalna količini naelektrisanja koja protekne u posmatranom

vremenskom intervalu

� Množenjem gornjih jednačina dobijamo izraz za električnu snagu:

Snaga u električkim kolima

AU

Q=

QI

t=

A Q AU I

Q t t⋅ = ⋅ = ( )1

AP U I W Vat

t= = ⋅

Page 13: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

� U istosmjernim kolima postoji samo aktivna snaga P koju izvori

troše na otpornicima.

� Primjenom Omovog zakona mogu se dobiti ekvivalentni izrazi za

električnu snagu:

Snaga u električkim kolima

,P U I U I R= ⋅ = ⋅ 2P I R= ⋅

,U

P U I IR

= ⋅ =

2U

PR

=

Page 14: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

Snaga u električkim kolima

Primjer:

Page 15: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

Snaga u električkim kolima

Primjer:

Page 16: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

� Za smijer toka snage kažemo da jepozitivan ako se snaga izvorapredaje potrošaču

� Za snagu izvora kažemo da jepozitivna ako su vrijednosti inapona E i strije I izvora pozitivneza usvojene smjerove kao na slici

� Za snagu potrošača kažemo da jepozitivna ako su vrijednosti inapona UR i strije I potrošačapozitivne za usvojene smjerovekao na slici

Označavanje smijera toka snage u kolu

Page 17: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

� Anžagovana snaga u nekom vremenskom intervalu naziva se

energija

� Ako se vremenski intervali mjere u satima

� Najčešće korišćena jedinica je

Pojam električne energije

( )1 1 1W P t W s J Džul= ⋅ ⋅ =

[ ]1 1 1W P t W h Wh= ⋅ ⋅ =

[ ]1 1 1W P t kW h kWh= ⋅ ⋅ =

Page 18: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

Električna energija

Primjer:

Page 19: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

Električna energija

Primjer:

Page 20: Omov zakon u elektri čnom kolu - etf.ues.rs.baslubura/PFB Elektrotehnika 1/4 Omov zakon... · summer school 2013 U prostom strujnom kolu struja koja proti če na otporniku pravi

sum

mer sch

ool 2

013

� Električno brojilo je ureñaj kojim se mjeri i registruje električna

energija isporučena potrošaču.

� Za domaćinstva se mjeri i obračunava samo aktivna energija P, a mjerna

jedinica je kilovatsat (kWh)

� U zavisnosti o vrsti električnog priključka domaćinstva brojila mogu biti

jednofazna ili trofazna. Dvotarifna i višetarifna brojila mogu odvojeno

registrovati potrošnju u razdobljima utvrñenih tarifnim sistemom

Ureñaji za mjerenje potrošnje električne energije