of 9 /9
www.galenfarm.com Bliskost VAŽAN DIO SVAKOG ODNOSA Či zelenog prća ŠTA VAŠA Omiljena Ba GOVORI O VAMA SOK OD Nandže SPREČAVA INFEKCIJE KAKO OJAČATI Imunitet U PROLJEĆE INFORMATIVNI MAGAZIN Broj 4, Mart 2017. BESPLATAN PRIMJERAK ZNAKOVI BOLESTI Štitne ŽLJEZDE GALENFARM

Omiljena ŠTA VAŠA Bliskost BojaBliskost je esencija prijateljstva i ljubavi. Biti intiman s nekim znači osjećati tijesnu emocionalnu povezanost, di-jeliti najdublje snove, želje

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Omiljena ŠTA VAŠA Bliskost BojaBliskost je esencija prijateljstva i ljubavi. Biti intiman s nekim...

 • www.galenfarm.com

  BliskostVAŽAN DIO SVAKOG ODNOSA

  Čari zelenog povrća

  ŠTA VAŠA Omiljena Boja

  GOVORI O VAMA

  SOK OD NarandžeSPREČAVA INFEKCIJE

  KAKO OJAČATI Imunitet U PROLJEĆE

  INFORMATIVNI MAGAZIN

  Broj 4, Mart 2017.BESPLATAN PRIMJERAK

  ZNAKOVI BOLESTI

  Štitne ŽLJEZDE

  G A L E N FA R M

 • SADRŽAJ

  10-11›INTERVJU SA DOKTOROM

  KAKO OJAČATI

  IMUNITET U

  PROLJEĆEpr im. dr Tihomi rom Miha j lov ićem

  4 ›Uvodna r i ječ d i rek tor iceO t rad ic i j i JZU „Apoteka Grad iška“

  5 ›R i ječ s t ručn jaka N jega l ica

  6 ›R i ječ s t ručn jaka O propo l isu

  7 ›Zan iml j i vost i B l i skost

  8 ›Zan iml j i vost iZnakov i bo lest i š t i tne ž l jezde

  9 ›Društven i događa j“One t r i “

  12 ›Zdrav l je i i shranaČar i ze lenog povrća

  14 ›ZabavaŠta Vaša omi l jena bo ja govor i o Vama

  13 ›Zdrav l je i i shranaSOK OD

  NARANDŽE

  SPRJEČAVA

  INFEKCIJE

  mr ph. Sv je t lana Kovačev ić;

  Stano jka Bu lov ić d ip l .nov inar i

  N iko l ina Mi r ić spec. fa rmac i je

  Niko l ina Mi r ić spec. fa rmac i je ;

  S lobodanka St rbac mr ph;

  pr im. dr Tihomi r Miha j lov ić ;

  Ku l tu rn i Centar Grad iska

  Oper ta;

  At lant ik bb

  2 3Galenfarm www.galenfarm.com

  Vam u ovom broju na svojim stranicama prenosi aktuelne no-vosti kod nas i trendove u našoj firmi. Nastojimo Vas informisati o proteklim dešavanjima.U svakom broju se trudimo podjeliti sa vama stručne informaci-je vezane za Javnu zdravstvenu ustanovu „Apoteka Gradiška“ i

  „Galenfarm“ d.o.o., zapažanja naših kolega magistara farmacije, a sve u cilju još bolje saradnje između nas i naših zadovoljnih kupaca. Mart nam polako najavljuje proljeće, odolijeva zimskoj okoštalosti, sve se budi iz dubokog zimskog sna, oživljava po mnogima najljepše godišnje doba - proljeće. Bilo je i vrijeme - zima nas uspava i umori, nedostaje fizičkih aktivnosti sa kojim ćemo osvježiti i tijelo i um. Budimo se i ustajemo, proteže-mo i ruke i noge, udišemo doboko svježi vazduh i krećemo, u nove pohode i nove ciljeve.Evo par priča od ekipe Galenfarm infa uz želju da ovaj mjesec uživate.

  Srdačan pozdrav od redakcije Galenfarm Info

  InfoINFORMATIVNI MAGAZIN

  G A L E N FA R M

 • mr ph. Svjetlana Kovačević

  Apotekarska ustanova“ Gradiš-ka, kako se nekad zvala, snab-djeva stanovništvo ove Opš-tine lijekovima sa tradicijom dugom već devet decenija postojanja. Ova ustanova ima sedam apoteka i dvije apotekarske stanice. Naše ime je pre-poznatljivo stanovništvu ovog grada, jer tradicija, iskustvo i kvalitet je ono što stvaramo godinama po čemu nas u stvari i prepoznaju.Osnovna djelatnost JZU „Apoteka Gradiška“ je prodaja i izdavanje lije-kova na malo, odnosno snabdjevanje stanovništva lijekovima, medicinskim sredstvima i sanitetskim materijalom. U sklopu ove ustanove, prije nekih sadam godina, osnovano je i društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom „GALENFARM“ d.o.o.JZU „Apoteka Gradiška“ i „Galen-farm“ d.o.o. iako su odvojene, u stvari čine jednu cjelinu, jedan veliki tim, koji već godinama funkcioniše, kako na području Opštine Gradiška, tako i u cijeloj Republici Srpskoj gdje smo prepozvatljivi po našim proizvodima. Takođe ću dodati da su naši prozvodi zastupljeni i u Federaciji BiH, Crnoj Gori i Kosovu.Vizija Galenfarma je ta da su naše aktivnosti usmjerene na proizvodn-ju kvalitetnih, učinkovitih, sigurnih i

  prihvatljivih proizvoda.Kako Apoteka, tako i Galenfarm, ponosni smo jer njegujemo tradiciju, brinemo o zdravlju čovjeka, brinemo o najmlađim i koristimo sirovine koje su 100% pripodne.

  KOLIKO JE OVA USTANOVA NJEGOVALA STRUČNJAKA?

  Od osnivanja „Apotekarske Ustanove“ pa do danas u JZU „Apoteka Gradiška“ bilo je zaposleno preko 50 magistara farmacije . Neki od njih i danas rade u ovoj Ustanovi.U Galenfarmu imamo zaposlene specijaliste i to: specijalista farma-ceutske tehnologije, specijalista kon-trole ljekova i specijalista farmacije.Od samog osnivanja, u zavisnosti od potrebe za kadrovima, a radi stican-ja uslova za polaganje stručnog ispi-ta, omogućavamo obavljanje prip-ravničkog staža za magistre farmacije i farmaceutske tehničare.

  KOLIKO JZU „APOTEKA GRADIŠKA“ I „GALENFARM“ D.O.O. ZNAČE ZA GRADIŠKU?

  Uspjeh ove Opštinske firme je u tome što, iako su dvije odvojene, posebne organizacione jedinice djeluju kao jedno. Veže nas uska saradnja, in-teresi su nam isprepleteni. Gradiška

  je jedina Opština u Republici Srpskoj koja je uspjela da održi funkcioni-sanje Galenske laboratorije, i što je najbitnije nismo ostali na tome, nego smo jačali proizvodnju. Izlazimo na tržište sa kako našim prepoznatljivim proizvodima, a tako i sa novim. Naši zadovoljni kupci i kvalitet robe je ono što nas održava godinama i po čemu se i razlikujemo od drugih.

  Uvodna r i ječ d i rek tor ice

  O TRADICIJI JZU

  „APOTEKA

  GRADIŠKA“

  Vizija Galenfarma je ta da su naše aktivnosti usmjerene na proizvodnju kvalitetnih, učinkovitih,

  sigurnih i prihvatljivih proizvoda.

  Kako Apoteka, tako i Galenfarm, ponosni smo jer njegujemo tradiciju, brinemo o zdravlju čovjeka,

  brinemo o najmlađim i koristimo sirovine koje su 100% pripodne.

  Ri ječ s t ručn jaka

  NJEGA

  LICA

  Autor: Nikolina Mirić, spec. farmacije

  Zimsko vrijeme nije prijatelj lica, jer niske temperature, snijeg, kiša i vazduh u zagrijanim prostorijama mogu da isuše vaše lice. Svaki tip kože treba hidrataciju i njegu kako lica, tako i tijela.

  Kako zadržati vašu kožu mekom i glatkom? Svaka žena, u određenoj starosnoj dobi, ima želju da njeguje svoju kožu. Kako je koža najveći čovjekov organ i veoma je kompleks-na, a da bi bila zdrava, lijepa i blistava neophodna joj je adekvatna njega. Danas u svijetu kozmetike postoje sjajni preparati koji će zaštiti vašu kožu. Odabir takvih preparata zavisi od tipa kože kojem pripadate.Kreme na bazi jojobe imaju savršen uticaj na kožu tako što je vlaži i omekšava. Brzo se upija i nakon nanošenja koža postaje baršunasta. Kada se takva krema nanese, formira se tanki nemasni sloj, koji je djelimično propustljiv, što omogućava disanje kože i kontrolu njene vlažnosti.Jojobino ulje u kremama se preporučuje osobama sa masnom ili kombinovanom kožom, jer reguliše lučenje masnoće, ne začepljuje pore, a istovre-meno hidrira suve djelove kože, pa se često ko-risti u tretiranju opekotina od sunca. Redovnim korištenjem jojobe možemo spriječiti nastajanje bora.Bademovo ulje ima jednako dejstvo na kožu. Veo-ma je bogato biljnim bjelančevinama, vitaminima A, B1, B2 i B6 te vitaminom E. Osim toga, sadrži i tri vrste esencijalnih masnih kiselina: Omega-3, Omega-6 i Omega-9. Kreme na bazi bademovog ulja se preporučuju za njegu suve i osjetljive kože.Hidratantna i Vitaminska krema – krema koju svaka žena mora imati!

  foto: Boško Grgić

  foto: Boško Grgić

  4 5www.galenfarm.comGalenfarm

 • Danas, kada je zbog pret-jerane upotrebe sin-tetičkih antibiotika većina mikroorganizama stekla otpornost na njih, neophodno je naći mudrija rješenja koja uvodi priroda. Svi znamo da sintetički antibiotici izazivaju nuspojave koje nastaju odmah, ili neko vrijeme nakon njihova korištenja, dok darovi prirode nemaju neželjene posljedice. Is-traživanja potvrđuju da u priro-di postoji mnoštvo proizvoda sa antibiotskim djelovanjem. Propolis je svakako jedan od njih.To je savršena kombinacija koja hrani i liječi ljudsko tijelo. Propolis je zajedničko ime za smjesu samostalnih supstanci koje pčela skuplja sa cvjetova različitih biljaka. Specifičnog je izgleda, jedinstvenog gorkastog ukusa, karakterističnog mirisa, sa tradicijom dugom oko 2000 godina.Propolis je jedan od onih mudrih ljekova prirode koji ubija sve što smeta zdravom organizmu, a is-tovremeno čuva zdravo tkivo i lijeći oboljelo.Brojnim istraživanjim je utvrđeno da djeluje pro-tiv većine virusa, uključujući i virus gripe. Odličan je u borbi protiv gljivica i parazita.Poznato je da pomaže i u slučaju teških dijare-ja, gdje su drugi ljekovi bespomoćni, doprinosi poboljšanju kompletnog stanja organizma, nor-malizaciji metabolizma i imuniteta. Koristi se i za liječenje bolesti usta i usne šupljine. Odlične rezultate daje i u liječenju i prevenciji upale grla.Najnovija istraživanja pokazuju da propolis jača imunitet i da ima antikancorogeni učinak.Propolis se može koristiti na više načina, u njegovom prirodnom, sirovom obliku. Možete od njega pripremiti vodeni estrakt, alkoholnu tink-turu (propolisove kapi), mast i sl.

  Antob io t ik ko j i h ran i

  PROPOLISAutor: Slobodanka Štrbac, magistra farmacije

  Propolis je prirodni produkt pčela. Osnovni sastojci su najrazličitije biljne smole i vosak koji pčele prerađuju sekretom svojih žljezda .Povoljno djeluje na jačanje otpornosti organizma, raznih upala usta i grla, kao i kod površinskih rana i infekcija na koži.

  Zan iml j i vost i

  BLISKOST

  važan dio svakog

  odnosa

  Nekim ljudima izgleda zastrašujuće, pa mnogi zbog toga odlučuju da ostanu sami, umjesto da život podjele sa nekim. Zoran Milivojević, psihoterapeut koji je u svojoj knjizi „Uloviti ljubav“ između ostalog pisao i o ovoj temi, kaže da se ljudi ne boje bliskosti, već onoga što bi im ona mogla donjeti.Glavni strah je da će druga osoba, ako joj dozvolimo da se približi, uvidjeti da mi u stvarnosti ne vrijedimo, da nema-mo vrline, da ne zaslužujemo da budemo voljeni. Zato je strah od bliskosti u stvari strah od gubitka ljubavi, odba-civanja i bola. Osobe koje se boje bliskosti ne prihvataju sebe i vjeruju da nisu lijepe, pametne, sposobne i uspješne da bi bile voljene.Strah od bliskosti, kao mnoga druga osjećanja koja nam bespotrebno komplikuju život, potiče iz djetinjstva, kada je trebalo izgraditi pozitivnu sliku o sebi i sebe bezuslovno prihvatiti.Razlozi su razni... Možda nam roditelji nisu pokazali da nas bezuslovno prihvatanju, možda su nas vršnjaci odba-civali. Zato je važno da naša djeca rastu svjesna bliskosti u porodici jer će im to pomoći da ostvare zdrave prijateljske i ljubavne veze – kaže dr Milivojević.

  Da bi problem bio riješen, prvo moramo da priznamo da on postoji i da onda sagledamo njegove uzroke i posljedice.Zdravom komunikacijom možete mnogo toga da riješite. Pravite male korake, otvarajte se pomalo i uživajte u postignutim rezultatima. Samo tako ćete shvatiti da vas skrivanje iza zidova dovodi do toga da ostanete sami iza njih. Srušite zidove, izgradićete mostove ljubavi između vas i vaših bližnjih. Bliskost je esencija prijateljstva i ljubavi. Biti intiman s nekim znači osjećati tijesnu emocionalnu povezanost, di-jeliti najdublje snove, želje i brige, istovremeno dopušta-jući da nas neko upozna i da nas možda baš zbog toga i ne zavoli.Uprkos strahu od bliskosti, svi ljudi žele ljubav. Zato stavl-jaju maske i trude se da se predstave boljima nego što jesu, a pritom znaju da svaki dublji odnos i upoznavanje nose opasnost raskrinkavanja – kaže dr Milivojević.Ljudi koji strahuju od bliskosti pokušavaju da ostvare vezu, ali da izbegnu bliskost. I dok jedni glorifikuju površne, kratkotrajne veze koje se svode na seks, drugi pokušavaju da ostvare dublji odnos glumeći bliskost.

  Muško- ženski odnosi, tema koja je neiscrpna i koja uvijek intrigira.

  Povodom mjeseca marta, koji je inače u znaku žena, otkrivamo

  vam kako bliskost utiče na muško- ženske

  odnose.

  6 7Galenfarm www.galenfarm.com

 • Štitna žljezda je najveća endokrina žljezda (žljezda sa unutrašnjim lučenjem) u ljudskom organizmu. Kod zdrave osobe teži između 18 i 22 grama. Nalazi se na prednjoj strani vrata, ispred dušnika i pokretna je pri gutanju.Hormoni štitne žljezde utiču na rast i sazrijevanje, kontrolišu našu termoregulaciju i sintezu proteina, razgrađuju masti. Tiroidni hormoni imaju ključnu ulogu u razvoju nervnog sistema, podstiču budnost, povećavaju osjetljivost na različite stimulanse, utiču na osjećaj gladi, pamćenje i sposobnost učenja kao i na normalan emocionalni trans. Takođe

  imaju važnu ulogu u reprodukciji muškarca i žene i na održavanje normalne trudnoće. Utiču na rast i razvoj mozga u fetalnom periodu i tokom prvih godina života.Razdražljivi ste, debljate se i ne možete se koncentrisati? Sve bi to moglo upućivati na probleme sa tom malom žljezdom na vratu. Evo nekoliko simptoma koji upućuju da biste kod doktora trebali provjeriti rad štitne žljezde:

  ISCRPLJENI STE:Osjećaj iscrpljenosti može biti povezan sa brojnim stvarima, ali postoji velika povezanost sa

  hipotireozom, poremećajem koji je rezultat stvaranja premalo hormona štitnjače. Ako ste umorni čim se probudite, čak i nakon što ste cijelu noć kvalitetno spavali, to bi moglo značiti da vam štitna žljezda ne radi dovoljno dobro.

  OSJEĆATE SE BEZVOLJNOOsjećaj tuge i bezvoljnosti može biti povezan sa simptomom hipotireoze. Hormon štitne žljezde može imati uticaj na razne „hormone sreće“ serotonina, u mozgu.

  NERVOZNI STE I NESTRPLJIVITjeskoba i čudan osjećaj može biti povezan sa hipertireozom kada štitna žljezda proizvodi previše hormona. Preplavljen hormonima vaš organizam može biti u petoj brzini. Ako se ne može opustiti štitnjača bi mogla biti u „hiper“ modu.

  APETIT I OKUS HRANE SU SE PROMJENILIPovećani apetit može biti znak hipertireoze, jer zbog previše hormona štitne žljezde možete imati poteškoće sa kontracepcijom, a uzrokuje zaboravljanje i uopšteno „rupe“ u sjećanju. Žene to često krivo propisuju menopauzi.

  Zan iml j i vost i

  Kako sami možemo

  otkriti prve znakove

  bolesti štitne žljezde

  Razdražljivi ste, debljate se i ne možete se koncentrisati?

  Sve bi to moglo upućivati na probleme sa tom malom

  žljezdom na vratu.

  Društven i događa j

  One

  TRI

  U koncertnoj sali Kulturnog Centra u Gradišci, održan je koncert sastava „One tri“ u izvođenju Maje Tatić, Cece Vidović i Ružice Čavić. Gradiška publika je uživala dva sata u zanimljivom nastupu ovog tria. Na repertoaru su se našle zanimljive i žanrovski šarolike narodne, zabavne i strane pjesme. Tri poznate umjetnice, tri divna vokala uljepšale su ovo veče u Gradišci, a postavili smo im i par pitanja prije samog početka koncerta;

  8 Galenfarm www.galenfarm.com 9

  Galenfarm tim: Recite nam uopšteno o večerašnjem koncertu, šta očekujete od Gradiške publike?Ružica: Dragi gledaoci, očekuje vas jedna topla priča iz dnevnog bora-vka, priča koju biste željeli podjeliti sa svojim voljenima, priča iz jedne dnevne sobe u koju biste voljeli da ugostite sebi drage ljude, prijatelje. Da nešto popijete zajedno, pa onda zapjevate. U prostoriji u kojoj će naša muzika grijati i srce i dušu.

  Galenfarm tim: Recite nam čija je ideja ovaj sastav i osim ovog koncerta gdje još trebate nastupiti?Ceca: Ideja za okupljanje našeg sas-tava, je zaista Ružicina, inače mi se družimo dugi niz godina, preko 20 godina se poznajemo i iz tog dugo-godišnjeg prijateljstva rodila se ide-ja. Spojile smo prijateljstvo i muziku. Jako smo bliske prijateljice, baš iz te bliskosti nastala je ideja zvana „One tri“. Prvi koncert je bio u Banja Luci u decembru prošle godine. S obzirom da je taj koncert bio posjećen imali smo pritisak javnosti i naših prijatel-

  ja da napravimo mini turneju. Sinoć smo gostovale u Prnjavoru, a večeras smo ovdje u Gradišci, a inače Gradišku doživljavamo kao Banja Luku, tako da će da bude baš baš dobro.

  Galenfarm tim: Kako ste shvatile da je sad baš pravi trenutak da se okupi-te?Maja: Mislimo da jeste sad pravi tre-nutak za nas u smislu i repertoara koji smo pažljivo birale, dogovara-mo se sve oko humorističkih scena iz običnog života koje želimo da prene-semo i našoj publici. Imamo dobro iz-abranu muziku od narodnih, zabavnih pa do stranih pjesama. Biće tu svega i mislim da će svako naći svoju pjesmu.

  Galenfarm tim: S obzirom da ste naiš-li na pozitivnu kritiku kod publike, hoće li ovo biti razlog da se češće ok-upljate i zajedno nastupate?Maja: Kako da ne. Tek smo počeli. Gledamo, planiramo unaprijed, npr. za 10 godina, želimo da pravimo kon-certe po Kulturnim Centrima, nar-avno predpostavljam puno veće jer

  zaista uživamo u svakom trenutku kad smo zajedno sa publikom.

  Galenfarm tim: Da li imate tremu pred nastup?Ceca: Pa treme kao treme nema, uvi-jek postoji ta neka pozitivna trema, u principu sve prestane, kada izađemo na scenu. Oslanjamo se na ono što smo zamislile.

  Galenfarm tim: Nakon Gradiške koji su dalje planovi?Maja: Slijedi martovski koncert u Banja Luci, pošto vlada veliko in-teresovanje, nekako su nas i pogu-rali da to uradimo, zahuktali smo se. A poslije marta ulazimo u studio, zato što je Ružica napisala autorsku pjesmu. Evo može i ona da nešto kaže o tome:Ružica: Idemo nekim sigurnim koracima, imamo karijere iza sebe i znamo kako to funkcioniše. Pripremi-li smo nešto za ljude koji hoće da nas prate. Uglavnom poslije marta je sni-mamo i ja se iskreno nadam da će je i publika znati prepoznati.

 • I n te r v ju sa doktorom

  Kako ojačati

  imunitet u

  proljeće?

  Proljeće je period kada se priroda budi iz zimskog sna, ali isto tako budi se i naše tijelo. Ako ste umorni i nemate snage, osjećate fizičku i psihičku malaksalost i jedva „preživite“ dan, to znači da vam je imunitet narušen. Slab imunitet u većini slučajeva je posljedica prehrane koja sadržava masti i prerađevine, velike količine šećera i ugljikohidrata. Kako i na koji način možete ojačati svoj imunitet i zdravlje razgovarali smo sa primarijusom doktorom Tihomirom Mihajlovićem, direktorom JZU „Dom Zdravlja“ Gradiška;

  1 ›Galenfarm tim: Koliko je važno u proljeće ojačati imunitet nakon zimskog perioda?

  ›Dr Mihajlović: Kao što znate u proljeće se sve budi, budi se i priroda, a u prirodi su i virusi i bakterije. Poslije zimskog sna kada se puno vre-mena provodi u zatvorenom prostoru gdje ima puno bakterija i virusa svaki je imunitet oslabljen, nema puno kretanja, zatvoren je prostor i u tom periodu sve velike epidemije se dešavaju u kas-nim zimskim mjesecima. Na prelasku iz zime u proljeće dolazi do naglog buđenja prirode, onda dolazi i do naglog buđenja svih infekcija, bude se i bakterije, bude se i virusi. Organizam, pogotovo dječiji i kod starijih osoba se iscrpi tokom zime, zatvoren prostor, sa malo svježih namjernica, u tom smislu mi u proljeće ulazimo oslabljenog imuniteta.

  3 ›Galenfarm tim: Koje preparate koristiti za jačanje imuniteta?›Dr Mihajlović: Naravno, priroda je napravila ono što je potrebno svakom čovjeku da ojača svoj imunitet. A između ostalog i farmaceutska industrija se potrudila da najkvalitetnije namjernice iz prirode pretoče u svoje preparate koje služe za jačanje imuniteta. Između ostalog tu su i prirodni preparati za jačanje, med, propolis, polen. Takođe, postoji i biljka ehinacea, koja je vrlo značajna za jačanje imuniteta koja se uvozi iz Južne Amerike i koja je manje zastupljena kod nas. Zato postoje preparati u našim apotekama koji se koriste za jačanje imuniteta koje proizvode Bosna Lijek. Za djecu, za sportiste i za starije. Međutim, postoji i preparat koji i Vaša kuća pravi za jačanje imuniteta u čijem sastavu i ima biljka ehinacea. Tu biljku između ostalog imate u Vašem sirupu IMUNOGAL, i potrebnoga je uzimati. Pored toga, preporučujem i Propolis sprej, koji je jako pogodan za liječenje svih vrsta infekcija u sluzokoži grla, a može se koristiti i za neke manje povrede ili kraste na rukama. Mislim da svaka porodica treba da ima taj sprej u svojoj kućnoj apoteci.

  2 ›Galenfarm tim: Koliko je važno za imunitet provoditi vrijeme na otvorenom?›Dr Mihajlović: Za osobe koje su alergične na polen ne bi trebalo da provode puno vremena napolju, jer je on u proljeće u fazi cv-jetanja, pogotovo kad je jugo. Provoditi vrijeme na otvorenom kad je „mirno vrijeme“ od malih beba pa do odraslih.

  4 ›Galenfarm tim: Koliko je bezbjedno djeci davati preparate za imunitet s obzirom na činjenicu da se imunološki sistem kod djece razvija u prvim godinama života?

  ›Dr Mihajlović: Djecu ne treba previše utoplja-vati, to trebate znati i naravno što više vremena trebaju provoditi na svježem vazduhu, davati im veće količine prirodnih sokova. Za djecu postoje preparati od ljekovitog bilja, preparati na bazi vi-tamina, koje treba davati u zavisnosti od uzrasta. Takođe, veoma je bitno da su djeca redovno vak-cinisana. Postoji pokret u svijetu koji meni nije jasan, koji ide na to da se djeca ne trebaju vakcini-sati. Odmah da vam kažem, otac sam troje djece, i svu svoju djecu sam redovno vakcinisao. U 21. vijeku ne smijemo sebi dozvoliti da dijete oboli od nečega što se smatra iskorjenjenim. Od prirodnih preparata tu je med naravno. Treba znati da med nije preporučljiv davati djeci u prvoj godini života. Za veću djecu preporučuje se med u čvrstom stanju, jedna kafena kašika. Djeca preko sedam godina i odrasli mogu uzimati i po dvije kafene kašike.

  6 ›Galenfarm tim: Kako prepoznati da nam je imunitet oslabljen?›Dr Mihajlović: Imunitet je jedno normalno stanje, to je odbrambeni sistem organizma. Sve ono što narušava imunitet ispoljava se kao bolest. Dijete koje je često bolesno, koje ima temperaturu, koje odbija da jede, koje je pospano, slinavo, gdje to traje duže od dvije nedelje je sigurno oslabljenog imuniteta. To je prvi znak da se prepozna da je dijete oslabljenog imuniteta. I čim prehlada traje duže od sedam dana, zaista se treba obratiti svom pedijatru ili porodičnom ljekaru.

  7 ›Galenfarm tim: Koju ishranu preporučujete za jačanje imuniteta?›Dr Mihajlović: Što se ishrane tiče, pored normalnih preparata, pogotovo zbog toga što se tokom jeseni i zime uglavnom jede teška i konzervirana hrana, preporučujem da se odmah početkom proljeća počne uzimati što više voća i povrća, salata, a što se tiče djece, sokova, na bazi svježeg voća jer za jačanje imuniteta vitamini su presudni. Voće i povrće je veoma bitno i kod djece i kod odraslih. Treba još dodati što se djece tiče, da je u njihovom odrastanju od prve do 17. godine veoma bitne i bjelančevine, koje se prije svega nalaze u mesu, mlijeku i jajima.

  5 ›Galenfarm tim: Koliko je u svemu tome bitna fizička aktivnost?›Dr Mihajlović: Kretanje je takođe vrlo bitno kako za odrasle, tako i za djecu, jer kretanje pospješuje cirkulaciju. Bilo kakav oblik fizičke aktivnosti je jako bitan.

  prim.dr Tihomir Mihajlović

  10 11Galenfarm www.galenfarm.com

 • ›Zdrav l je i i shrana

  Čari zelenog

  povrća

  Zdrav l je i i shrana

  Čari zelenog

  povrća

  Prokulice sadrže veoma malo kalorija, ali dovoljno vitamina C i A, kao i biljnih proteina i vlakna, kupus sadrži velike količine vitamina C

  KeljOvo je jedna od namjernica ko-jom bismo češće obogatili trpe-zu, pogotovo krajem zime, kada je hladnoća njegove listove učinila samo mekšim. Kelj us-pjeva i na temperaturama nižim od 10 stepeni, zbog čega raste tokom cijele zime.

  ProkuliceAko i dalje mislite da mrzite prokulice, probajte plodove koji se sada nalaze na pijačnim tezgama jer su znatno ukusniji od onih koje jedemo ljeti. Uko-liko vam prokulice i dalje nisu ukusne, propržite ih malo na maslinovom ulju i teško da ćete im moći odoljeti. Sadrže veoma malo kalorija, ali dovoljno vi-tamina C i A, kao i biljnog pro-teina i vlakna.

  Keleraba Njemački naziv za kelerabu „kupus-repa“ dovoljno govori o ovom neobičnom povrću koje se u velikom stilu vraća na trpeze. I to je pozitivna promjena u našoj ishrani, jer kelerabe ne vole lje-to, naklonjene su hlanijim dan-ima, zbog čega treba iskoristiti trenutak i didati ih svakodnev-inm jelima.

  Kupus Kako kupus dobro podnosi niske temperature, ne nedostaje na pijacama tokom zimskih dana, a kako sadrži velike količine vi-tamina C, odličan je saveznik u borbi protiv prehlade.

  Ljeto i jesen su zasluženo na glasu kao godišnja doba bogata ukusnim voćem i povrćem, što našu trpezu čini znatno raznovrsnijoom tokom tih mjeseci. Naprotiv, i zima ima svoje adute i krajnje je vrijeme da ih iskoristite na svoj način

  Vita

  minC

  Uloga: jedan od najvažnijih agenasa u oksidoredukcionim procesima. Posebno važan za uspješno stvaranje kolagena i vezivnog tkiva, te kao takav neophodan za zastarenje rana. Takođe poboljšava funkciju imuniteta i učestvuje u stvaranju hormona nadbubrežne žlijezde (glikokortikoida).

  Izvor vitamina C: Limun, narandža i ostale biljke iz porodice agruma, bobičasto voće, dinje, lubenice, paradajz, zelena paprika, kupine.

  Za imunitetDa bi imunološki sistem pravilno funkcionisao, treba da primi izbalansiranu količinu hranljivih supstanci. Nedovoljan unos vitamina i mineralnih soli može da dovede do različitih nedostataka, pa samim tim i do češće pojave infektivih oboljenja.Glavna uloga u odbrani imunološkog sistema pripada vitaminu C. Osim što je jak antioksidans, ovaj vitamin je u stanju da pokrene reakciju antitijela, poboljša funkciju bijelih krvnih zrnaca i direktno stimuliše funkciju imuniteta.

  Vitamin C za bebe i djecuVitamin C za bebe i djecu je izuzetno važan, prije svega jer je bitan za zdrav rast i razvoj. Učestvuje u metaboličnikim procesima, doprinosi povećanju otpornosti na infekcije, pomaže u formiranju i oporavku eritrocita, kostiju i tkiva. On održava desni djeteta zdravim, jača krvne sudove, minimalizuje modrice uslijed padova, pomaže da rane i posjekotine brže zarastaju, jača imunitet.Kako djeca imaju često problem sa anemijom, treba napomenuti da vitamin C poboljšava usvajanje gvožđa iz namjernica.

  Vitamin C kao što znate, kojeg ga dosta ima u voću i povrću. Vjerovali ili ne najviše ga ima u paprici i kupusu, a mnogo manje u limunu. Kako znamo tradicionalno kod nas postoji kišeljenje kupusa. Vitamin C je termo labilan. Ukoliko na visokoj temperaturi ga kuvamo, vitamin C se gubi. Takođe i sa paprikom, ukoliko je termički obrađena, ne sadži veliku količinu vitamina C. S tim da upozorimo, kupus je zdrav zbog velike količine vitamina C, ali nije zdrav za hipertoničare jer ima u sebi veliku količinu soli. Tako da u tom smislu treba biti jako oprezan

  Sok od narandže sprječava infekcije

  Konzumiranje tri puta dnevno po pola čaše soka narandže prije jela sedam dana otjerat će respiratorne infekcije, tvrde zagovornici tradicionalnog načina liječenja. A ukoliko dodje do prehlade, treba piti četiri čaše dnevno, sve dok se stanje ne poboljša.Osim što jača imunitet, narandža poboljšava i stimulira rad crijeva, snižava nivo lošeg holestelora u krvi, a zadebljanje krvih sudova smanjuje za trećinu. Takođe daje čvrstinu i elastičnost kosi, a noktima sjaj i jačinu.U njenom eteričnom ulju krije se snaga aromatično osvježavajućeg mirisa i ljekovita moć. Odlično se kombinuje gotovo sa svim drugim uljima, pri čemu oplemenjuje njihov miris. Redovan je sastojak aromaterapijskih ulja za uklanjanje celulita, pri čemu istovremeno regeneriše ćelije kože. Suvoj koži posebno prija.

  Banana olakšava jutarnju mučninu

  Ne iznenadjuje što su banane veoma popularne. Kao omiljen izvor vitamina i minerala one se lako nalaze i odlične su za stomak. Bogate kalijem, banane pomažu da se spriječi trudnička hipertenzija ili preeklampsija.One takođe pomažu u regulaciji nivoa natrijuma, u tijelu izbacuju prekomjernu količinu soli iz tijela, smanjujući rizik od dobijanja visokog krvnog pritiska. Idealna količina kalijuma koju treba unjeti svakog dana je 4.700 miligrama, a banane sadrže oko 320.Banane sadrže vitamin B6, koji može pomoći, kod teške jutarnje mučnine, a ako je ne možete jesti, možda bi bilo bolje da umjesto toga pojedete sok od banane ili šejk.

  12 13Galenfarm www.galenfarm.com

 • Šta Vaša omiljena BOJA

  govori o Vama

  Poznato je da većina boja ima određenu simboliku, ali vaša

  omiljena boja otkriva ponešto i o vašem

  pravom karakteru...

  Kamilica, Majčina dušica,

  Roibos, Matičnjak i Med

  Ova organska mješavina sadrži poznate biljne vrste, omiljene kod svih generacija i neizbježne u svakom

  domaćinstvu. Mješavinu savršeno nadopunjuje Roibos, moćan antioksidans i snažan zaštitnik imuniteta koji ne

  sadrži kofein. Roibos je bogat mineralima koji su od značaja za zdravlje.

  Šipak, Hibiskus, Divlja jabuka,

  Narandža, Sladić i Malina

  Ovom linijom organskih mješavina pružamo vam kvalitetan užitak aromatizovanog čaja sa najfinijom vrstom voća. Ova voćna nota pružiće Vam intezivan ukus koji će probuditi sva Vaša čula. Vitaminom C prisutan u ovom čaju jača Vašu energiju.

  Zeleni čaj, List nane,

  Narandža i Đumbir

  Ova organska mješavina nastala je od najcjenjenijih biljaka koje osvjžavajućim mirisima i nježnim okusima postiču

  dobro raspoloženje. Energetski efekat Zelenog čaja pruža Vam dozu dobre energije koja će Vas pratiti cijeli dan.

  Antioksidativni učinak Đumbira vrši detoksikaciju Vašeg organizma. Konzumirajući ovu čajnu mješavinu dajete svom

  imunitetu podsticaj.

  Organski čajevi

  Sreća je kada smo zdravi i kada su

  zdravi oni koje volimo

  Zdrava zemljišta proizvode zdrav rod koji unapređuje zdravlje ljudi. Za sebe i svoje bližnje želimo zdravo, a priroda nam pruža najzdravije. Promjenite svoje životne navike, unesite notu magične moći bilja upotrebom tople šolje čaja koja će okrepiti i jačati Vaš organizam. Za ugodan početak dana i zdravlje Vašeg organizma, čajevi iz Galenfarma. A sve što Vam treba je jedna šolja, vruća voda i Vaš omiljeni čaj.

  Bijela boja simbolizuje čistoću i nevinost, a osobe koje

  vole ovu boju teže savršenstvu i jednostavnosti. Međutim, one

  koje i u zrelim godinama stavljaju bijelu ispred drugih znači da su

  mladalačkog duha ili žude za danima kada su to i bile.

  LjubičastaOve osobe su veliki

  individualci, koji se teško uklapaju u kalup. Žele uvjek da budu jedinstvene i teško im pada autoritet, tako da u

  poslu teže visokim položajima. Temperamentne su i uglavnom

  imaju talenat za razne umetnosti.

  Crna je boja otmenosti i dostojanstva.

  Osobe koje je vole su uglavnom diskretne i pomalo

  tajnovite. Ova boja može da znači i potiskivanje želja i ciljeva, što

  može da utiče na njihovu emotivnu stranu. Teško se otvaraju, drže

  sve za sebe, ali su odlični prijatelji.

  Zelena je boja mira i harmonije,

  što upravo karakteriše i osobe kojima je ovo omiljena boja.

  One su iskrene i staložene i mir im predstavlja najbitniju stavku na svim životnim aspektima. S obzirom da su

  veoma fine i skromne, uglavnom su predmet iskorišćavanja loših

  prijatelja.Siva

  predstavlja zlatnu sredinu, sponu

  između crne i bijele, tako da i osobe kojima je ovo omiljena boja karakteriše pribranost i

  smirenost. Kroz život obično idu „hladne glave“, uvijek spremne na kompromis. Uglavnom su veoma

  ambiciozne, radoholičari, vrlo oprezni u svemu što

  rade.

  Roza boja je nježna i

  obično se vezuje sa lijepe emocije. Osobe koje uživaju u

  ovoj boji obično na prvo mijesto stavljaju ljubav. Ova ljubav nije

  nužno prema partneru, već svemu što ih okružuje. Veliki su sanjari koji teže sigurnosti, tako da im je porodica najbitnija i imaju

  razvijen jak majčinski instikt.

  Žuta je omiljena

  boja pustolova. Uvijek spremni na nove stvari, veseli

  sa izraženim smislom za humor i osećajem za posao. Kao boja, žuta simboliše mudrost i intelekt, tako

  da su njeni ljubitelji uglavnom osobe čvrstih stavova, kreativne i pune novih ideja, spremne da ih

  podijele.

  CrvenaPrva asocijacija za ovu boju predstavlja strast, međutim ona predstavlja i snagu, zdravlje i vitalnost. Osobe kojima je ovo omiljena boja se veoma ambiciozne, snažnog karaktera i čsto impulsivne. Pronicljivos i optimizam su još neke vrline koje ih krase. Mana im je što teško podnose kritiku i uglavnom su nesvesni svojih nedostataka.

  PlavaOsobe koje vole plavu često su odlični prijatelji. Pune su empatije i brige prema ljudima, i drugi im se uglavnom dive zbog njihove odlučnosti i čvrstih stavova. Karakteriše ih konzervativnost, tako da nisu fleksibilne i spremne na kompromis. Odane i verne su svojim prijateljima, isto očekuju i od njih, upravo zbog toga su često sumnjičave i ljubomorne na „treće članove“.

  Narandžasta se vezuje za velike hedoniste. Uživaju u svemu što rade, uvek spremni na zabavu i veoma omiljeni u društvu. Energični su, tako da neretko imaju burnije reakcije. Pored toga mana im je neodlučnost, ali ih krasi životni elan, neustrašivost i znatiželja.

  14 15Galenfarm www.galenfarm.com