¥Œolsko leto 2014/2015 - Dija¥Œki dom Maribor PUBLIKACIJA 2014-2015] DD Maribor Stran 3 Drage dijakinje,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ¥Œolsko leto 2014/2015 - Dija¥Œki dom Maribor PUBLIKACIJA 2014-2015] DD Maribor...

 • DIJAŠKI DOM MARIBOR Gosposvetska cesta 89

  MARIBOR

  Publikacija

  šolsko leto 2014/2015 Ime in priimek dijakinje/dijaka: __________________________________________________________ Naslov: _________________________________________________________ Telefon: E-naslov: ________________________________________________________ Vzgojna skupina: _________________________________________________________ Vzgojitelj/-ica: ________________________________________________________

 • DD Maribor [PUBLIKACIJA 2014-2015]

  Stran 2

  www.ddmaribor.si DIJAŠKI DOM MARIBOR Ustanoviteljica: REPUBLIKA SLOVENIJA Sedež: Gosposvetska cesta 89 2000 MARIBOR Ravnateljica: Ksenija JAUŠOVEC Poslovna sekretarka: Zdenka GORNIK Svetovalna delavka: Lučka ŠANTL

  TELEFONSKE ŠTEVILKE/E-NASLOVI: Centrala: (02) 235 06 50

  (02) 235 06 51 Ravnatelj: (02) 235 06 54 Tajništvo: (02) 235 06 53

  Računovodstvo: (02) 235 06 53 Knjižnica: (02) 235 06 52

  Svetovalna delavka (02) 235 06 78 Vzgojitelji: centrala/kabineti,

  e-naslovi – str. 7 Faks: (02) 235 06 60

  E-naslov: dd.maribor@guest.arnes.si http://www.ddmaribor.si

  Podračun pri UJP: 01100 – 6030631168

  DOM JE ODPRT: od nedelje (od 17. ure) do petka (do 18. ure).

  mailto:dd.maribor@guest.arnes.si

 • [PUBLIKACIJA 2014-2015] DD Maribor

  Stran 3

  Drage dijakinje, dijaki, spoštovani starši, pred vami je knjižica, v kateri predstavljamo Dijaški dom Maribor. Nastala je v želji, da bi bila koristen kažipot dijakom in vsem, ki ste po njej segli, da bi nas bolje spoznali. Življenje v domu je kot pisan mozaik. Sestavljajo ga aktivnosti, ki so odraz želja in potreb dijakinj in dijakov ter drugih stanovalcev doma, in pravila, ki prispevajo k redu in varnosti . Veseli smo, da ste izbrali naš dom. Poskrbimo, da se bomo v njem vsi počutili kot velika družina. Prisluhnimo si, vztrajno zasledujmo zastavljene cilje, veselimo se skupnih uspehov, bodimo iskreni prijatelji. Želim vam uspešno šolsko leto 2014-2015.

  Vaša ravnateljica Ksenija Jaušovec

 • DD Maribor [PUBLIKACIJA 2014-2015]

  Stran 4

  DOM Leta 1980 je bil na Gosposvetski cesti zgrajen nov dom, poimenovali so ga Dom srednjih šol Janez Hribar. Leta 1992 smo ga preimenovali v Dijaški dom MARIBOR. Dom se nahaja v neposredni bližini Filozofske fakultete, Fontane – Medicinsko termalnega centra, trgovskega centra Lidl in študentskih domov. Sprejema dijakinje in dijake vseh mariborskih srednjih šol in študente višjih strokovnih šol. Proste kapacitete zapolnijo študenti Univerze Maribor. V domu predvidevamo 150 ležišč v dvo- in 10 v enoposteljnih sobah za dijake in dijakinje; v troposteljnih sobah 4 ležišča za dijakinje in dijake; proste kapacitete (120 ležišč) za študente Univerze in študente višjih strokovnih šol (v dvo- in enoposteljnih sobah). Domski prostor sestavljajo: sobe (eno-, dvo- in troposteljne); učilnice, knjižnica, čitalnica, fitnes, glasbene sobe, mladinska soba, kuhinja z jedilnico, kavarnica, pralnica, večnamenska dvorana, računalniška učilnica, prostor za namizni tenis in streljanje, soba za druženje in praznovanja, soba za sproščanje idr.

 • [PUBLIKACIJA 2014-2015] DD Maribor

  Stran 5

  Za organizirane športne dejavnosti ima dom v najemu telovadnico v Osnovni šoli Kamnica. Za rekreacijo je v neposredni bližini možno koristiti igrišče študentskih domov in zelenico doma. NOVO V DOMU V tem šolskem letu je v našem domu zopet nekaj novosti:

  - Ravnateljevanje je prevzela Ksenija Jaušovec. - V izvajanju je:

  tečaj nemščine za dijake in zaposlene, telovadba za zaposlene, tečaj angleščine, English Club.

  - Pisarna priložnosti – Pija Kristan: informiranje dijakov o razpisih, natečajih idr. (poklicno/neformalno svetovanje).

  - V prostorih nekdanjega bifeja je »zaživela« domska kavarnica. - Vzgojno-izobraževalno delo bo opravljala volonterska pripravnica Pija

  Kristan. - Navezali smo stike s Filozofsko fakulteto, z Domom za starejše občane

  Tezno … in še bi lahko kaj našteli.

  OPREMA IN INVENTAR Vse dijakinje in dijake prosimo, da z opremo in inventarjem ravnate skrbno in varčno, da bo čim manj poškodb, saj je dom namenjen za bivanje še naslednjim generacijam srednješolcev in študentov.

 • DD Maribor [PUBLIKACIJA 2014-2015]

  Stran 6

  ORGANIZACIJA DELA Za uresničevanje vzgojno-izobraževalnega dela skrbijo:

   ravnateljica doma,

   vzgojitelji – so neposredni izvajalci vzgojno-izobraževalne dejavnosti,

   svetovalna delavka – sodeluje v vzgojno-izobraževalnem procesu,

   knjižničarka,

   poslovna sekretarka in računovodkinja – odgovorni sta za administrativno-računovodske naloge,

   osebje v kuhinji – skrbi za prehrano,

   služba za vzdrževanje – skrbi za vzdrževanost, urejenost doma in higieno (hišnik, čistilke, perice),

   vratarska služba – nadzoruje prihode in izhode, sprejema goste,

   nočni varnostnik – odgovoren je za varnost dijakov v nočnem času. ORGANI VODENJA ZAVODA IN STROKOVNI ORGANI Organi vodenja Svet zavoda: je organ upravljanja zavoda. Člani imajo štiriletni mandat, sestavljajo ga:

   trije predstavniki ustanovitelja

   pet predstavnikov delavcev doma

   trije predstavniki staršev

   dva predstavnika dijakov

   predstavnik študentov Ravnatelj: je poslovodni organ in pedagoški vodja zavoda. Strokovni in drugi organi zavoda Vzgojiteljski zbor Pritožbena komisija Komisija za kakovost Svet staršev: je posvetovalni organ. Oblikuje se za organizirano uresničevanje interesov staršev in njihovih otrok. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih vzgojnih skupin.

 • [PUBLIKACIJA 2014-2015] DD Maribor

  Stran 7

  ZAPOSLENI V DOMU/TELEFONSKE ŠTEVILKE IN E-NASLOVI Ravnateljica: Ksenija JAUŠOVEC – (02) 235 06 54 e-naslov: ksenijamarijausovec@gmail.com Računovodkinja/poslovna sekretarka: Zdenka GORNIK–tel. (02) 235 06 53 e-naslov: zdenka.ddmb@guest.arnes.si Administratorka/knjigovodkinja: Katja FORŠTNARIČ – tel. (02) 235 06 55 e-naslov: katja.forstnaric@guest.arnes.si Ekonom: Željko GUMZI – (02) 235 06 57 e-naslov: zeljko.gumzi@guest.arnes.si Delo s študenti: Katja FORŠTNARIČ – tel. (02) 235 06 55 e-naslov: katja.forstnaric@guest.arnes.si Nočni varnostnik: Darko SLANA – tel. 031 488 279 e-naslov: slana.darko@gmail.com Svetovalna delavka: Lučka ŠANTL – tel. (02) 235 06 78 e-naslov: lucka.santl@gmail.com Vzgojitelji – vzgojne skupine – telefoni v kabinetu – e-naslovi:

  Ime – priimek

  Vzgojna skupina

  Telefon E-naslov

  Sonja SUŠNIK 1A 02 235 06 71 sonja.susnik@guest.arnes.si

  Igor VANTUR 2B 02 235 06 80 igor.vantur@guest.arnes.si

  Borut NOVAK 2A 02 235 06 72 borut.novak@guest.arnes.si

  Lučka ŠANTL 1D 02 235 06 78/75 lucka.santl@gmail.com

  Benjamin PERKUŠ 2C 02 235 06 76 perkusbenjamin@gmail.com

  Marija SENEKOVIČ 2D 02 23506 65/52 marija.senekovic@gmail.com

  Če vzgojitelja ni v kabinetu, kličite št. (02) 235 06 50 ali (02) 235 06 51 (centrala). Pustite sporočilo.

  mailto:katja.forstnaric@guest.arnes.si

 • DD Maribor [PUBLIKACIJA 2014-2015]

  Stran 8

  Delavke v kuhinji

   vodja kuhinje: Špela BREZOVNIK – (02) 235 06 63

   Mimica JEŠOVNIK, Zdenka MLAKAR, Valerija PERKO, Mirjana HOJNIK, Marjana SRŠA, Andjelka BOGIČEVIĆ, Sofija PAVLIČEVIĆ, Metka NOVAK

  Recepcija/varnostna služba – (02) 235 06 50 in 235 06 51 (centrala)

   Živojin ANTIĆ, Dragica KRČOVNIK

   Darko SLANA – nočni varnostnik (031 488 279) Hišnik: Božo ZOREC – (02) 235 06 58 Delavka v pralnici: Dragica ŽUNKO Čistilke: Milica BOHL, Sabina BOHL, Majda KAJZER

 • [PUBLIKACIJA 2014-2015] DD Maribor

  Stran 9

  NEPOSREDNI IZVAJALCI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA Vzgojiteljski zbor, sestavljajo ga: ravnatelj doma, vzgojitelji in svetovalna delavka. Ravnatelj je vodja doma, izvaja pedagoško dejavnost v sodelovanju s strokovnimi sodelavci in predstavlja dom v ožjem in širšem okolju. Je odgovoren za celotno delovanje doma ter kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Vzgojitelj v domu je nosilec vzgojno-izobraževalnega procesa. Vzgaja in izobražuje skladno s cilji zakonodaje, vzgojnega programa za dijaške domove, letnega delovnega načrta doma, letnega načrta vzgojno-izobraževalnega dela za vzgojno skupino in letnega programa in načrta dela z vzgojno skupino ter letnega načrta za interesno dejavnost. Vzgojitelj je vodja, organizator, soustvarjalec in spodbujevalec vzgojno-izobraževalnega procesa. Odgovoren je za svojo vzgojno skupino in posameznika v njej (pozitivna klima, medosebni od