ohranjevanje in obnavljanje grajske dediine v vzhodni furlaniji in

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of ohranjevanje in obnavljanje grajske dediine v vzhodni furlaniji in

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI

  OKROGLA MIZA 9. 6. 2016

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI : N

 • GRAD V GORICI (GORIZIA, GRZ): OBNOVA PO PRVI SVETOVNI VOJNI

  OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI TEVERJAN V GORIKIH BRDIH (SAN FLORIANO DELL COLLIO): OBNOVA PO PRVI SVETOVNI VOJNI

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI GRAD RUTARJI V GORIKIH BRDIH (RUTTARS, TRUSSIO): CELOVITA PRENOVA IN REVITALIZACIJA PO LETU 1966

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI DVOREC SPESSA (SPESSA DI CAPRIVA) pri Krminu CELOVITA PRENOVA IN REVITALIZACIJA V ZADNJIH DESETLETJIH

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI GRAD IBANA (ALBANA) nad dolino reke Idrije: OBNOVA PO PRVI SVETOVNI VOJNI, CELOVITA PRENOVA V ZADNJIH LETIH

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI DVOREC IBANA (ALBANA) v dolini reke Idrije: CELOVITA PRENOVA V ZADNJIH LETIH

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI DVOREC MO (MOSSA) PRI GORICI: CELOVITA PRENOVA V ZADNJIH LETIH

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI DVOREC CINGROF V GORICI (PALAZZO STRASSOLDO GRAFENBERG-CORONINI) CELOVITA PRENOVA V ZADNJIH LETIH

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI DVOREC JAZBINE (GIASBANA) v Gorikih Brdih CELOVITA PRENOVA PO POTRESU LETA 1976

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI SOFFUMBERGO/SCHRFENBERG: arheoloka izkopavanja na razvalinah srednjevekega gradu v zadnjih desetletjih

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI UK (ZUCCO): celovita obnova razvaline od leta 1996 poteka po nartih arhitekturnega podjetja Roberto Raccanello & Katharina von Stietencron

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI KUKAKNJ (CUCAGNA) nad Fojdo (Faedis): celovita obnova razvaline od leta 1996 poteka po nartih arhitekturnega podjetja Roberto Raccanello & Katharina von Stietencron

 • PARTITAJN (PARTISTAGNO): POPOLNA OBNOVA RAZVALJENEGA SREDNJEVEKEGA GRADU V ZADNJIH LETIH

  OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI ZGORNJI AHTEN (ATTIMIS SUPERIORE): POSTOPNA SANACIJA RAZVALIN SREDNJE- VEKEGA GRADU PO LETU 1976

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI SPODNJI AHTEN (ATTIMIS INFERIORE): RAZVALINE SREDNJEVEKEGA GRADU AKAJO NA USTREZNE RAZISKAVE IN SANACIJSKA DELA

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI GRAD LANDAR (AHRENSPERG, ANTRO): POSTOPNA SANACIJA RAZVALIN SREDNJEVEKEGA GRADU V ZADNJIH LETIH

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI BELA PE (WEISSENFELS) pri Rateah: v zadnjih letih so razvaline oistili vegetacije

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI

  HUMIN (GEMONA): POPOLNA OBNOVA MED POTRESOM 1976 RAZDEJANEGA GRADU V ZADNJIH LETIH

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI GRAD PRAMPERG (PRAMPERO, BRAUNBERG): Celovita obnova med potresom 1976 razdejanega gradu od leta 1998 poteka po nartih arhitekturnega podjetja Roberto Raccanello & Katharina von Stietencron

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI KOLOREDO (COLLOREDO DI MONTE ALBANO) Postopna celovita obnova med potresom 1976 razdejanega razsenega gradu

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI DVOREC SUSANS v bliini Vidma: Celovita prenova in revitalizacija po potresu leta 1976

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI

  DVOREC RUBIJE (RUBBIA) ob izlivu Vipave v Soo: 1910, 1916, 1995 in 2015

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI DVOREC RUBIJE (RUBBIA) obnovitelj Veneslav ernic in hi Nataa

  2005 in 2015

  Spomenik Primou Trubarju pred dvorcem, odkrit leta 2008

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI DVOREC RUBIJE (RUBBIA) kakovostno historino dokumentarno gradivo je omogoilo uspeno obnovo

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI DVOREC RUBIJE (RUBBIA) obnova je potekala po nartih arhitekturnega podjetja Roberto Raccanello & Katharina von Stietencron

 • OHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE GRAJSKE DEDIINE

  V VZHODNI FURLANIJI IN NA GORIKEM V ITALIJI DVOREC RUBIJE (RUBBIA) obnovi historine lupine je sledila uspena revitalizacija

  Slide Number 1Slide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Slide Number 27Slide Number 28