of 80 /80
Ograda koja traje OGRADNI SUSTAVI

Ograda koja traje - Mastnak

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ograda koja traje - Mastnak

Page 1: Ograda koja traje - Mastnak

Ograda koja traje

OGRADNI SUSTAVI

Page 2: Ograda koja traje - Mastnak

www.mastnak.hr

Page 3: Ograda koja traje - Mastnak

str. 6–23

str. 50–67

str. 42–49

str. 24–41

str. 68–77

Page 4: Ograda koja traje - Mastnak

4

Odaberite Mastnak ogradni sustav, zato jer:

nudimo cjelovita rješenja, je europski proizvod, smo jedino poduzeće u Sloveniji i jedno od rijetkih u Europi

koje proizvodi sigurna vrata koja udovoljavaju sve propisane europske standarde,

su proizvodi patentirani, jeizrađenopojedinačnopremavašimpotrebama, pružamonajsuvremenijarješenjadetalja, jeprimjernozabilokojiarhitektonskistil, koristimosamoekološkeireciklažnematerijale, održavanjenijepotrebno, ječišćenjejednostavno, jeogradnisustavbezvidljivihvijakaivarovailividljivstupova, jednostavno ga je montirati, sumontažaiservisosiguraniucijelojEuropi, je osigurana najbolja cijena za vaš novac i jealuminijnehrđajući–rostfraj.

Standard:

EN13241-1:2003+A1:2011

ZnanjeiumjetnostpoduzećaMastnak ogradni sustavi temelje se na korištenju sirovina snevjerojatnimsvojstvimaaluminija,betona izkremena idrvno-plastičnihkompozita.Uskladusvažećimsmjernicamaočuvanjaenergije,recikliranjamaterijalaiodrživograzvojaudružujubeskonačnupouzdanost,zaštituokolišaioblikovnuestetiku.

ZaposleniciupoduzećuMastnak ogradni sustavivisokosmoosposobljeniprofesionalcisvišegodišnjimiskustvomimožemonapravitiograduzavidljivihpogleda.

PoduzećesurađujesstudiomzaarhitekturuidizajnD+.

U razvojuMastnak ogradnog sustava jenašanitvodiljabila izraditiproizvodekoji ćezadovoljitisvevisokotehničke,kvalitetneioblikovnezahtjevenašihkupaca.

Page 5: Ograda koja traje - Mastnak

5

PoduzećeMastnakogradnisustavijeobiteljskopoduzećečijipočecisežuu1974.godinukadasmosebavilisproizvodnjombetonskihblokova.Ukasnijimgodinamasmododatnoraširiliproizvodnjubetonskegalanterije.

Naš proizvodni program obuhvaća izradu betonskih elemenata, kao što su montažneškarpe,stepenice,korita,vrtnirubnjaciiblokovi,monolititebetonske»čipke«zaograde.Unastojanjudasekupcupružacjelovitorješenjekodizradeogradepočelismorazvijatiogradnapolja,samostalneograde,balkonskeogradeivrataizaluminijaidrvno-plastičnogkompozita.

Poduzećesejetijekomtihgodinaznačajnorazvilo.Danaspoduzećezapošljava20ljudikojiradeudvijeproizvodnejedinice,nalokacijamaHrastovecuSlovenskimgoricama25,2230Lenart,iCestakDravi24,2000Maribor,gdjesenalaziisjedištepoduzeća.PoduzećejeusvojemrazdobljudjelovanjarazviloopsežnuprodajnumrežuuSlovenijiiinozemstvu.ProdajniiizložbeniprostoriuSlovenijinalazeseuMariboru,ArjojvasiiLjubljani.ProdajniiizložbeniprostoriuinozemstvunalazeseuGrazu,BerlinuiZagrebu.

S održivim razvojem, inovativnošću i kvalitetnim radom razvijamo vlastitu vidljivost iproširujemopaletuproizvodaskvalitetnimtehničkimrješenjima.

Page 6: Ograda koja traje - Mastnak

B-line

Page 7: Ograda koja traje - Mastnak

B-LINE – linija betonskih elemenata je rezultat vlastitog održivog razvoja itemeljena na principu upotrebe kremenih agregata kao sirovina i upotrebe postupka oprane terace, pjeskarenog betona i brušenog betona kao površinske obrade, iz kojih proizvodimo ogradne blokove, ogradne monolite i betonske»čipke«.

Linija betona – blokovi, monoliti, »čipke«

Page 8: Ograda koja traje - Mastnak

B1

B2

B-line

8

B1

B2

Page 9: Ograda koja traje - Mastnak

B4

B3

B-line

9

B4

B3

Page 10: Ograda koja traje - Mastnak

B5

B6

B-line

10

B5

B6

Page 11: Ograda koja traje - Mastnak

B8

B7

B-line

11

B8

B7

Page 12: Ograda koja traje - Mastnak

B9

B10

B-line

12

B9

B10

Page 13: Ograda koja traje - Mastnak

B12

B11

B-line

13

B12

B11

Page 14: Ograda koja traje - Mastnak

B13

B14

B-line

14

B13

B14

Page 15: Ograda koja traje - Mastnak

B16

B15

B-line

15

B16

B15

Page 16: Ograda koja traje - Mastnak

B17

B18

B-line

16

B17

B18

Page 17: Ograda koja traje - Mastnak

B20

B19

B-line

17

B20

B19

Page 18: Ograda koja traje - Mastnak

B21

B22

B-line

18

B21

B22

Page 19: Ograda koja traje - Mastnak

B24

B23

B-line

19

B24

B23

Page 20: Ograda koja traje - Mastnak

B25

B26

B-line

20

B25

B26

Page 21: Ograda koja traje - Mastnak

B28

B27

B-line

21

B28

B27

Page 22: Ograda koja traje - Mastnak

B29

B30

B-line

22

B29

B30

Page 23: Ograda koja traje - Mastnak

B32

B31

B-line

23

B32

B31

Page 24: Ograda koja traje - Mastnak

H-line

Page 25: Ograda koja traje - Mastnak

Horizontalna linija – balkoni, ograde, vrata

H-LINE – horizontalna linija predstavlja najnoviji ogradni sustav, prepoznatljiv po svojim senzualnim materijalima, osjećaju potpune slivenosti i stručnoizrađenimdetaljima.

Linijajerezultatarhitektonskogsurađivanjaitemeljenanavidljivo-nevidljivo principu.

H-LINEnestvarasamovizualnozavodljivuograduvećudomaćujespogledimaprekriven stambeni prostor (nevidljivo izvana), a s unutarnje strane stvara otvorenepoglede(vidljivoiznutrapremavani).

LinijaH-LINEpostavljanove standarde na području proizvodnje i upotrebematerijala. A njezina svježina i inovativnost mijenjaju prostor u vizualnoputovanje.

H-LINE ne treba nikakvu obnovu i bojenje, a kvaliteta izrade osigurava 15 godina jamstva.

Page 26: Ograda koja traje - Mastnak

H1

H2

26

H-line

H1

H2

Page 27: Ograda koja traje - Mastnak

H4

H3

27

H-line

H4

H3

Page 28: Ograda koja traje - Mastnak

H5

H6

28

H-line

H5

H6

Page 29: Ograda koja traje - Mastnak

H8

H7

29

H-line

H8

H7

Page 30: Ograda koja traje - Mastnak

H9

H10

30

H-line

H9

H10

Page 31: Ograda koja traje - Mastnak

H12

H11

31

H-line

H12

H11

Page 32: Ograda koja traje - Mastnak

H13

H14

32

H-line

H13

H14

Page 33: Ograda koja traje - Mastnak

H16

H15

33

H-line

H16

H15

Page 34: Ograda koja traje - Mastnak

H17

H18

34

H-line

H17

H18

Page 35: Ograda koja traje - Mastnak

H20

H19

35

H-line

H20

H19

Page 36: Ograda koja traje - Mastnak

H21

H22

36

H-line

H21

H22

Page 37: Ograda koja traje - Mastnak

H24

H23

37

H-line

H24

H23

Page 38: Ograda koja traje - Mastnak

H25

H26

38

H-line

H25

H26

Page 39: Ograda koja traje - Mastnak

H28

H27

39

H-line

H28

H27

Page 40: Ograda koja traje - Mastnak

H29

H30

40

H-line

H29

H30

Page 41: Ograda koja traje - Mastnak

H32

H31

41

H-line

H32

H31

Page 42: Ograda koja traje - Mastnak

P-line

Page 43: Ograda koja traje - Mastnak

Panelna linija – balkoni, ograde, vrata

P-LINE – panelna linijajerezultatarhitektonskesuradnjeidizajniranauskladus principom beskonačnosti.

P-LINE je ogradni sustav, u kojem stupovi nisu vidljivi, a kao punilo seupotrebljavajuploče izrazličitihmaterijalakaoštosuprozirnostaklo,mliječnostaklo,punialuminij,perforiranialuminij.

Linija P-LINE postavlja nove standarde na području proizvodnje i upotrebematerijalainamijenjenajeuglavnomzaproizvodnjubalkonskihogradaivrata.

P-LINE ne treba nikakvu obnovu i bojenje, a kvaliteta izrade osigurava 15 godina jamstva.

Page 44: Ograda koja traje - Mastnak

P1

P2

44

P-line

P1

P2

Page 45: Ograda koja traje - Mastnak

P4

P3

45

P-line

P4

P3

Page 46: Ograda koja traje - Mastnak

P5

P6

46

P-line

P5

P6

Page 47: Ograda koja traje - Mastnak

P8

P7

47

P-line

P8

P7

Page 48: Ograda koja traje - Mastnak

P9

P10

48

P-line

P9

P10

Page 49: Ograda koja traje - Mastnak

P12

P11

49

P-line

P12

P11

Page 50: Ograda koja traje - Mastnak

V-line

Page 51: Ograda koja traje - Mastnak

Vertikalna linija – balkoni, ograde, vrata

V-LINE – vertikalna linijajerezultatarhitektonskesuradnjeinastavljatradicijuklasičnih(drvenih)itradicionalnih(kovanih)ograda.

V-LINEpostavljanovestandardenapodručjuproizvodnje(sustavjesastavljenbez vidljivih vijaka i varova) i upotrebe materijala (drvno-plastični kompozit ialuminij).Klasičnaogradase temelji naprincipunevidljivih kontakata (letve iz aluminija ili drvno-plastičnog kompozita su na poprečni aluminijski nosačprivijene tako da vijači nisu vidljivi), a tradicionalnu ogradu odlikuje principjednakog izgleda s obje strane gdje su pojedini dijelovi ograde sastavljeni bez zavarivanja.

V-LINE ne treba nikakvu obnovu i bojenje, a kvaliteta izrade osigurava 15 godina jamstva.

Page 52: Ograda koja traje - Mastnak

V1

V2

52

V-line

V1

V2

Page 53: Ograda koja traje - Mastnak

V4

V3

53

V-line

V4

V3

Page 54: Ograda koja traje - Mastnak

V5

V6

54

V-line

V5

V6

Page 55: Ograda koja traje - Mastnak

V8

V7

55

V-line

V8

V7

Page 56: Ograda koja traje - Mastnak

V9

V10

56

V-line

V9

V10

Page 57: Ograda koja traje - Mastnak

V12

V11

57

V-line

V12

V11

Page 58: Ograda koja traje - Mastnak

V13

V14

58

V-line

V13

V14

Page 59: Ograda koja traje - Mastnak

V16

V15

59

V-line

V16

V15

Page 60: Ograda koja traje - Mastnak

V17

V18

60

V-line

V17

V18

Page 61: Ograda koja traje - Mastnak

V20

V19

61

V-line

V20

V19

Page 62: Ograda koja traje - Mastnak

V21

V22

62

V-line

V21

V22

Page 63: Ograda koja traje - Mastnak

V24

V23

63

V-line

V24

V23

Page 64: Ograda koja traje - Mastnak

V25

V26

64

V-line

V25

V26

Page 65: Ograda koja traje - Mastnak

V28

V27

65

V-line

V28

V27

Page 66: Ograda koja traje - Mastnak

V29

V30

66

V-line

V29

V30

Page 67: Ograda koja traje - Mastnak

V32

V31

67

V-line

V32

V31

Page 68: Ograda koja traje - Mastnak
Page 69: Ograda koja traje - Mastnak

Ponosni smo da vam možemo pored našeg bogatog prodajnog programaponuditi i proizvode austrijskog proizvođača Brix, kojeg zastupamo naslovenskomtržištu.PoduzećeBrixjenajstariji,najvećiinajkvalitetnijiproizvođačaluminijskihogradaivratauAustriji.

Page 70: Ograda koja traje - Mastnak

BR1

BR2

70

BR1

BR2

Page 71: Ograda koja traje - Mastnak

BR4

BR3

71

BR4

BR3

Page 72: Ograda koja traje - Mastnak

BR5

BR6

72

BR5

BR6

Page 73: Ograda koja traje - Mastnak

BR8

BR7

73

BR8

BR7

Page 74: Ograda koja traje - Mastnak

BR9

BR10

74

BR9

BR10

Page 75: Ograda koja traje - Mastnak

BR12

BR11

75

BR12

BR11

Page 76: Ograda koja traje - Mastnak

BR13

BR14

76

BR13

BR14

Page 77: Ograda koja traje - Mastnak

BR16

BR15

77

BR16

BR15

Page 78: Ograda koja traje - Mastnak

78

MASTNAK BOJE

Aluminijsemožebojitistekućimbojamailibojamauprahu.UpoduzećuMastnak ogradni sustavikoristimobojeuprahu,kojenisuštetnezaokolinujernesadržebrzohlapljivihorganskihotapala;akodbojenjaneupotrebljavamorazrjeđivače.KoristimovisokokvalitetnepoliesterskebojekojesuotpornenaUVzrake.

Bojanjesesastojioddvijefaze:

1. faza priprema površine: Priprema površine, pogotovo aluminija, je najvažnijaoperacijaupostupkuzaštitealuminija.Usvijetu,kaoikodnas,pripremapovršineseobavljaskemijskimprocesom(žutokromatiranje).Kromatnislojnaaluminijuosiguravaodličnoprianjanjeboje.Postupakpripremeseobavljasuranjanjemaluminijaudevetbazenasodgovarajućimkemijskimtvarima.Nakonkemijskeobradealuminijjespremanzananošenjeboje;

2. nanošenje boje: Nanošenje boje (praha) izvodimo s automatskim odnosnoručnimpištoljimanatemeljuelektrostatikeuposebnojkabini.Nakonnanošenjabojeogradnielementiputujuupećgdjeseprahpolimeriziranatemperaturiod180–200 °C otprilike 10 minuta. Nanošenje boje jednakomjerno je po cijelojpovršiniaiznosi60–80mikrometara.

MASTNAKbojezaaluminij:

1. standardneboje(premaRALskalispektraboja): BIJELAmat(RAL9010), ZELENAmat(RAL6005), SMEĐAfinostrukturna(RAL8025), SMEĐAfinostrukturna(RAL8017)i BEŽfinostrukturna(RAL1011).

2.metalne boje: ANTRACITNOSIVA, SIVAi SREBRNA.

3.druge boje: Ponarudžbibojimoisdrugimbojamaprema RALskalispektraboja.

NJEGA:Sčistomvodomjednomgodišnjeisperemopovršine,nakojimseokupilaagresivnasolivodenikamen(nekoristimokemijskasredstvazačišćenje).

Boje

Page 79: Ograda koja traje - Mastnak

KONTAKT

Maribor proizvodnja i prodaja CestakDravi24Tel.:+38624600100Fax:+38624600101

DušanKolaričKomercialistGSM:+385995017596e-mail:[email protected]

ZagrebIzložbeni prostorTel.:+385995017596

ZASTUPSTVO

Dizajn:studioD+Fotografija:Mastnakogradnisustavi-arhiva,AFINO, Fotolia

Page 80: Ograda koja traje - Mastnak

80OGRADNI SUSTAVI

www.mastnak.hr