og 18 din 2009

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  1/28

  ORDONAN DE URGEN Nr. 18 din 4 martie 2009privind creterea perfrman!ei ener"etice a #$c%ri$r de $c%in!e

  Text n vigoare ncepnd cu data de 4 iulie 2015 REALIZATOR !O"#A$IA %E I$&OR"ATI!' $EA"(

  Text actuali)at prin produ*ul in+or,atic legi*lativ LE- E-#ERT n .a)a actelornor,ative ,odi+icatoare/ pu.licate n "onitorul O+icial al Ro,niei/ #artea I/ pn la 1iulie 2015

  Act de baz#B& Ordonana de urgen a 3uvernului nr 12006

  Acte modificatoare

  #M1&Legea nr 52010#M2&Legea nr 152011#M3& Ordonana 3uvernului nr 702011#M4& Ordonana de urgen a 3uvernului nr 872012#M5&Legea nr 272017#M6& Ordonana de urgen a 3uvernului nr 62201499#M7&Legea nr 102015

  Actele nor,ative ,arcate cu dou a*teri*curi :99; *e re+er la derogri de la Ordonana

  de urgen a 3uvernului nr 12006*au conin ,odi+icri e+ectuate a*upra ace*torderogri

  "odi+icrile

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  2/28

  #B 'it%a!ia e(trardinar) prev)*%t) de art. 11+a$in. ,4- din n/tit%!ia Rmnieirep%#$icat) cn/t) n nece/itatea red%cerii cn/%m%$%i de ener"ie pentr% nc)$*irea

  #$c%ri$r de $c%in!e n cndi!ii$e a/i"%r)rii i men!inerii c$imat%$%i termic interir napartamente prin prmvarea de pr"rame inte"rate 3$an%$%i na!ina$ de eficien!)ener"etic). Directiva 2005625Ea 3ar$ament%$%i E%rpean i a n/i$i%$%i din + apri$ie 200

  privind eficien!a ener"etic) $a %ti$i*atrii fina$i i /ervicii$e ener"etice i de a#r"are aDirectivei 96575EEa n/i$i%$%i prevede printre a$te$e ca /tate$e mem#re /) ia tatem)/%ri$e pentr% m#%n)t)!irea eficien!ei ener"etice $a %ti$i*atrii fina$i i /ta#i$irea %nei!inte na!ina$e de minim%m 9 privind ecnmii$e de ener"ie pentr% a$ 9$ea an de ap$icarea directivei. Red%cerea cn/%m%$%i de ener"ie pentr% nc)$*irea #$c%ri$r de $c%in!e are ca efectered%cerea c/t%ri$r de ntre!inere c% nc)$*irea dimin%area efecte$r /c:im#)ri$r

  c$imatice prin red%cerea emi/ii$r de "a*e c% efect de /er) creterea independen!eiener"etice prin red%cerea cn/%m%$%i de cm#%/ti#i$ %ti$i*at $a prepararea a"ent%$%itermic pentr% nc)$*ire prec%m i ame$irarea a/pect%$%i %r#ani/tic a$ $ca$it)!i$r. ;tdat) prin adptarea de %r"en!) a pre*ent%$%i act nrmativ /e vr rea$i*a /%/!inereacreterii ecnmice i cntracararea efecte$r ne"ative pe care cri*a financiar)interna!ina$) act%a$) $e pate avea a/%pra /ectr%$%i ener"etic i a$ cn/tr%c!ii$r inc$%/iv

  prin %ti$i*area re/%r/e$r ener"etice na!ina$e. 3rin ap$icarea prevederi$r pre*ent%$%i act nrmativ pe termen /c%rt i medi% /ede"revea*) #%"et%$ /tat%$%i de c:e$t%ie$i$e c% cm#%/ti#i$%$ %ti$i*at /e red%c c:e$t%ie$i$e c%

  ntre!inerea #$c%ri$r de $c%in!e prin red%cerea fact%ri$r c% nc)$*irea /e a/i"%r)/%/!inerea peratri$r ecnmici din dmeni%$ cn/tr%c!ii$r i /e creea*) ni $c%ri dem%nc). Neadptarea de %r"en!) a pre*ent%$%i act nrmativ cnd%ce $a nendep$inirea #$i"a!ii$ra/%mate de Rmnia privind tran/p%nerea Directivei 2005625Ea 3ar$ament%$%iE%rpean i a n/i$i%$%i din + apri$ie 200 privind eficien!a ener"etic) $a %ti$i*atrii fina$ii /ervicii$e ener"etice i de a#r"are a Directivei 96575EEa n/i$i%$%i prec%m i aDirectivei 20025915Ea 3ar$ament%$%i E%rpean i a n/i$i%$%i privind perfrman!aener"etic) a c$)diri$r.

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  3/28

  AR;. 1 :1; #re)enta ordonan de urgen *ta.ile

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  4/28

  intere* pu.lic/ cu ,odi+icrile

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  5/28

  :1; lit a; *e a*igur din +onduri apro.ate anual cu acea*t de*tinaie n .ugetele localeu,ele prev)ute la alin :8; ,aBorea) cota de contri.uie a autoritiiad,ini*traiei pu.lice locale prev)ut la art 17alin :1; lit .;#CIN *)!on+or, art IIIdin Ordinul ,ini*trului de)voltrii regionale

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  6/28

  de proprietari/ cu ,odi+icrile ulterioare/

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  7/28

  executarea lucrrilor de intervenie n *copul cre

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  8/28

  :1; Lucrrile de intervenieActivitile pentru cre

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  9/28

  .; reparareanlocuirea ca)anului

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  10/28

  :5; Lucrrile prev)ute la alin :4; lit d; g; *e reali)ea) nu,ai cu acceptulproprietarilor#M4 AR;. 4?1 Lucrrile prev)ute la art 4*e +unda,entea) n raportul de audit energetic

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  11/28

  ,1- Odat) c% ntiin!area prev)*%t) $a art. 8crdnatr%$ $ca$ tran/mite i priect%$ decntract de mandat /emnat de ace/ta n d%) e(emp$are ri"ina$e n vederea /emn)rii dec)tre a/cia!ia de prprietari. ,2- ntract%$ de mandat are drept /cp mandatarea crdnatr%$%i $ca$ de c)trea/cia!ia de prprietari n vederea /ta#i$irii m)/%ri$r i ac!i%ni$r ce /e imp%n n cndi!ii$ei c% re/pectarea pre*entei rdnan!e de %r"en!) pentr% creterea perfrman!ei ener"etice a

  #$c%$%i de $c%in!e. ,6- 3rin cntract%$ de mandat /e prev)d #$i"a!ii$e p)r!i$r prec%m i a$te c$a%*e a/%prac)rra p)r!i$e cnvin. AR;. 10 ,1- A/cia!ii$e de prprietari ntiin!ate /e pt n/crie n pr"ram%$ $ca$ prin /$icitare/cri/) nre"i/trat) $a crdnatr%$ $ca$ n a c)r%i arie de cmpeten!) e/te amp$a/at #$c%$de $c%in!e. ,2- '$icitarea a/cia!iei de prprietari prev)*%t) $a a$in. ,1- e/te n/!it) de&

  a- cntract%$ de mandat /emnatB#M5 .; @otrrea privind n*crierea n progra,ul local/ adoptat n adunarea general cuacordul ,aBoritii proprietarilor/ ,e,.ri ai a*ociaiei de proprietari/ n*oit de ta.elulno,inal din care * re)ulte acordul *cri* al ace*tora?#B c- $i/ta prprietari$r din im#i$. AR;. 11 ,1-

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  12/28

  *tandardele de co*t n con*trucii care *e apro./ con+or, legii/ prin @otrre a3uvernului :2F2; Indicatorii te@nicoecono,ici din docu,entaia de avi)are ntoc,it pentru

  +iecare .loc de locuine *e apro. de ctre con*iliul local/ condiionai de ndeplinireacu,ulativ a ur,toarelor a; n*u

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  13/28

  :2; Lucrrile de intervenie *e reali)ea) cu produ*e pentru con*trucii pu*e pe piacon+or, prevederilor legale n vigoare = (in!n!re!

  #M4 AR;. 12 &inanarea reali)rii auditului energetic/ experti)ei te@nice

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  14/28

  a; 80J din +ondurile *tructurale

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  15/28

  :7; >u,ele avan*ate de ctre autoritile ad,ini*traiei pu.lice locale pentru a*igurareacotei de contri.uie proprie a proprietarilora*ociaiilor de proprietari/ ,enionat la alin:1;/ *e recuperea) din +ondul de reparaii con*tituit n ace*t *en*/ n condiiile art 17alin:2; =n ca)ul n care ace*te *u,e nu au +o*t integral recuperate din +ondul de reparaii

  pn la recepia la ter,inarea lucrrilor/ recuperarea *u,elor r,a*e *e reali)ea) printaxa de rea.ilitare ter,ic/ *ta.ilit prin @otrre a con*iliilor locale/ re*pectiv a!on*iliului 3eneral al "unicipiului Cucure

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  16/28

  :10; >u,ele avan*ate n condiiile legii de ctre autoritile ad,ini*traiei pu.licelocale pentru a*igurarea cotei de contri.uie proprie a proprietarilora*ociaiilor de

  proprietari pentru executarea lucrrilor de intervenie la .locurile de locuine/nerecuperate la data n*trinrii *u. orice +or, a aparta,entelor/ *e recuperea) de lanoul proprietar#M5 AR;. 1+ La ter,enele prev)ute nLegea nr 5002002privind +inanele pu.lice/ cu ,odi+icrile

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  17/28

  #M4 :2; !u excepia pri,ului decont Bu*ti+icativ/ plata +iecrui decont Bu*ti+icativ ur,tore*te condiionat de pre)entarea/ de ctre coordonatorul local/ a extra*ului de cont ncopie/ pentru certi+icarea e+ecturii plii integrale/ ctre executantul lucrrilor deintervenie/ a *u,ei a+erente decontului Bu*ti+icativ precedent :7; #lata ulti,ului decont Bu*ti+icativ/ n cuantu, de ,ini,u, 10J din *u,a alocat dela .ugetul de *tat/ *e e+ectuea) n condiiile pre)entrii/ n copie certi+icat con+or, cuoriginalul/ a proce*uluiver.al de recepie la ter,inarea lucrrilor

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  18/28

  d; contractea) proiectarea lucrrilor de intervenie?#M7 e; 999 A.rogat#M4 +; noti+ic a*ociaiei de proprietari @otrrea con*iliului local privind apro.areaindicatorilor te@nicoecono,ici core*pun)tori lucrrilor de intervenie ce ur,ea) a +iexecutate? g; +unda,entea) progra,ul local?#M5 @; tran*,ite "ini*terului %e)voltrii Regionale

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  19/28

  p; in+or,ea) a*ociaiile de proprietari privind progra,ul local n toate etapele dei,ple,entare a ace*tuia? r; nu,e

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  20/28

  :1; "ini*terul %e)voltrii Regionale

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  21/28

  cotelepri de participare ale a*ociaiilor de proprietari *au proprietarilor locuineloruni+a,iliale#B AR;. 24 rdnatrii $ca$i care #eneficia*) de /%me a$cate de $a #%"et%$ de /tat pentr%finan!area e(ec%t)rii $%cr)ri$r de interven!ie $a #$c%ri$e de $c%in!e inc$%/e n pr"ram%$na!ina$ /%nt #$i"a!i /) p%n) $a di/p*i!ia Fini/ter%$%i De*v$t)rii Re"ina$e iAdmini/tra!iei 3%#$ice $a /$icitarea ace/t%ia tate dc%mente$e %/tificative r)/p%n*nd

  pentr% nece/itatea i prt%nitatea /%me$r /$icitate prec%m i pentr% rea$itateae(actitatea i $e"a$itatea /%me$r c:e$t%ite n /cp%$ pentr% care a% f/t a$cate.

  #M4 A3=;O>U> ?1 Contravenii !i "ancini

  #M4 AR;. 24?1 :1; !on*tituie contravenii ur,toarele +apte/ dac nu au +o*t *vr

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  22/28

  d; nere*pectarea de ctre coordonatorii locali a o.ligaiei prev)ute la art 20alin :1;lit l; privind tran*,iterea la "ini*terul %e)voltrii Regionale

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  23/28

  :7; !uantu,ul a,en)ilor *e actuali)ea) prin @otrre a 3uvernului/ n +uncie de ratain+laiei :4; >anciunea a,en)ii *e aplic per*oanelor +i)ice

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  24/28

  lucrrile de intervenie/ vi)ea) *pre ne*c@i,.are proiectul te@nic == Dispoziii &r!nzi&orii +i ,in!le

  AR;. 27 ntracte$e pentr% a%dit ener"etic priectarea i5/a% e(ec%tarea $%cr)ri$r de rea#i$itaretermic) perfectate i5/a% af$ate n c%r/ de rea$i*are $a data intr)rii n vi"are a pre*enteirdnan!e de %r"en!) /e fina$i*ea*) ptrivit prevederi$r $e"a$e n vi"are $a data /emn)riiace/tra.#M3

  ART 2DF1999 A.rogat#B AR;. 28

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  25/28

  ,2- 3rin der"are de $a prevederi$e art. 1i art. 7a$in. ,1- $it. #- din >e"ea nr. +051991privind a%tri*area e(ec%t)rii $%cr)ri$r de cn/tr%c!ii rep%#$icat) c% mdific)ri$e icmp$et)ri$e %$teriare pentr% e(ec%tarea $%cr)ri$r de interven!ie $a p)r!i$e cm%nea%tri*a!ia de cn/tr%ire /e emite f)r) pre*entarea tit$%$%i a/%pra im#i$%$%i teren i5/a%cn/tr%c!ie a e(tra/%$%i de p$an cada/tra$ i a e(tra/%$%i de carte f%nciar) de infrmare. AR;. 66 3entr% $%cr)ri$e de interven!ie prev)*%te n pre*enta rdnan!) de %r"en!) prin e(cep!iede $a prevederi$e $e"a$e n vi"are a%tri*a!ia de cn/tr%ire /e emite f)r) virarea cte$r de07 i 01 c)tre =n/pectrat%$ de 'tat n n/tr%c!ii prec%m i a ctei de 0+ c)trea/a 'cia$) a n/tr%ctr%$%i din c:e$t%ie$i$e pentr% e(ec%tarea $%cr)ri$r.#M4 ART 74999 A.rogat#B AR;. 6+

  a data intr)rii n vi"are a pre*entei rdnan!e de %r"en!) /e a#r")& a- Ordnan!a de %r"en!) a G%vern%$%i nr. 17452002privind in/tit%irea m)/%ri$r /pecia$e

  pentr% rea#i$itarea termic) a %nr #$c%ri de $c%in!e cndminii p%#$icat) n Fnitr%$Oficia$ a$ Rmniei 3artea = nr. 890 din 9 decem#rie 2002 apr#at) c% mdific)ri icmp$et)ri prin >e"ea nr. 21152006 c% mdific)ri$e i cmp$et)ri$e %$teriareB #- t)rrea G%vern%$%i nr. 1.07052006pentr% apr#area Nrme$r metd$"ice deap$icare a Ordnan!ei de %r"en!) a G%vern%$%i nr. 17452002privind in/tit%irea m)/%ri$r/pecia$e pentr% rea#i$itarea termic) a %nr c$)diri de $c%it m%$tietaate p%#$icat) n

  Fnitr%$ Oficia$ a$ Rmniei 3artea = nr. 1 din 18 /eptem#rie 2006 c% mdific)ri$e%$teriare.

  #CIN NOTE: 1.Reproduce, ,ai Bo* prevederile art II I din Ordonana de urgen a 3uvernuluinr 872012 :#M$;/ cu ,odi+icrile ulterioare

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  26/28

  #M4 ART II :1; Autoritile ad,ini*traiei pu.lice locale pot +inana din .ugetele locale/ n li,ita

  +ondurilor apro.ate anual cu acea*t de*tinaie/ lucrri de intervenie pentru cre

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  27/28

  de locuine/ apro.at cu ,odi+icri

 • 7/25/2019 og 18 din 2009

  28/28

  acte nor,ative