Click here to load reader

OFERTA USŁUG KOOPERACYJNYCH - Producent urządzeń ...sn- KOOPERACYJNA.pdf · PDF filePonadto, oferujemy usługi wykrawania, tłoczenia i kształtowania na prasach mimośrodowych

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OFERTA USŁUG KOOPERACYJNYCH - Producent urządzeń ...sn- KOOPERACYJNA.pdf · PDF...

OFERTA USUG KOOPERACYJNYCH SN PROMET

1

Szanowni Pastwo,

Niniejszym, przedstawiamy ofert wsppracy w zakresie usug

kooperacyjnych.

Jestemy polsk firm z siedzib w Sosnowcu dziaajc od 1958 roku, jednym z

czoowych producentw elektrotechniki w kraju. Posiadamy due moliwoci w zakresie

wykonawstwa detali z tworzyw sztucznych oraz metalu, co zostao poparte licznymi

certyfikatami. Specjalizujemy si w produkcji osprztu elektrotechnicznego dla instalacji

niskiego napicia, w tym m.in. przyciskw i kaset sterowniczych, cznikw krzywkowych,

kracowych i miniaturowych, rcznych ostrzegaczy poarowych, przyciskw oddymiania i

przyciskw blokowanych.

Posiadamy dowiadczenie w kooperacji z firmami polskimi i zagranicznymi. Dysponujemy

rozbudowanym parkiem maszynowym oraz wykwalifikowan zaog, co umoliwia

nawizanie pomylnej wsppracy na zasadach kooperacji. Due dowiadczenie w

montau urzdze oraz szeroki wachlarz stosowanych technologii daj szans na szybkie

uruchamianie nowych, nawet najbardziej zoonych produkcji.

W swojej strukturze, oprcz wydziaw produkcyjnych, posiadamy wasne biuro

konstrukcyjne, technologiczne, dobrze wyposaon narzdziowni oraz suby

energomechaniczne.

W trosce o najwysz jako produktw dysponujemy wasnym centralnym laboratorium,

gdzie m.in. badane s wasnoci wytrzymaociowe wyrobw.

Jestemy firm elastyczn, nastawion na zmiany i innowacyjno.

Zapraszamy do wsppracy.

OFERTA USUG KOOPERACYJNYCH SN PROMET

2

Korzyci

Oferujemy:

Usugi Biura Projektowego, w tym: opracowywanie technologii, projektowanie i

prototypowanie

Wykonawstwo narzdzi: wykrojniki, ksztatowniki, formy wtryskowe i inne

Obrbk skrawaniem

Operacje obrbki plastycznej na zimno wykrawanie, ksztatowanie

Przetwrstwo tworzyw sztucznych czy termoplastycznych na powierzonych formach

wtryskowych

Wykonywanie operacji starzenia czci sprystych wykonanych z brzw

berylowych

Usugi w zakresie montau wyrobw i podzespow

Gwarantujemy:

Konkurencyjn ofert handlow

Najwysz jako

Terminowo

Fachow i dowiadczon zaog

System Zapewnienia Jakoci:

Stosujc System Zarzdzania Jakoci oparty na normie EN ISO 9001:2008, dymy do jego

rozwoju poprzez udzia i zaangaowanie pracownikw w wykonywan prac.

W tym zakresie speniane s wymogi i oczekiwania naszych Klientw, a system

podlega staemu doskonaleniu.

Nasze wyroby posiadaj nastpujce certyfikaty:

Ponadto, przypominamy Pastwu:

Kupujc w 2016 roku produkty i usugi SN PROMET, bdziecie Pastwo mogli w dalszym

cigu odlicza od wpat na PFRON kwot 18-24% zakupw netto.

Jest to bardzo istotny czynnik wpywajcy na konkurencyjno naszej oferty.

OFERTA USUG KOOPERACYJNYCH SN PROMET

3

Projektowanie, technologia i prototypowanie

Zajmujemy si konstruowaniem i opracowaniem technologii produkcji oraz rozwiza

technicznych dla produkcji. Projektujemy wyroby i oprzyrzdowanie przy pomocy

komputerowego wspomagania projektowania CAD (Inventor, AutoCAD).

Prowadzimy obliczenia wytrzymaociowe oraz symulacje wtrysku. Dziki wykorzystaniu

nowoczesnych i aktualizowanych narzdzi do projektowania koncepcyjnego,

dokumentowania modeli i przechwytywania stanu rzeczywistego, jestemy w stanie

osign niezwykle wysok jako. Dysponujemy kadr oraz narzdziami umoliwiajcymi

prototypowanie wyrobw przy zastosowaniu urzdzenia do druku 3D.

Ponadto, oprcz znajomoci dyrektyw niskonapiciowych posiadamy wiedz w zakresie

projektowania urzdze do stref Ex zgodnie z normami PN-EN 60079.

OFERTA USUG KOOPERACYJNYCH SN PROMET

4

Usugi narzdziowni

W zakresie usug narzdziowni, wykonujemy narzdzia oraz oprzyrzdowanie form

wtryskowych i wykrojnikw. Zajmujemy si rwnie remontowaniem i regeneracj

oprzyrzdowania wasnego oraz uyczonego przez kooperantw. Wykonujemy naprawy

narzedzi technologi LASE ONE, czc w sobie jako spawania laserowego z zaletami

rozwiza elektrycznych (spawanie stopw elaza, metali nieelaznych i metali szlachetnych).

Na wyposaeniu narzdziowni znajduj si:

Elektrodrarki drutowe

Elektrodrrki wgbne

Centrum obrbkowe CNC

Mikrospawarka Impulsowa

Szlifierki, tokarki, wiertarki

Hartownia

OFERTA USUG KOOPERACYJNYCH SN PROMET

5

Przetwrstwo tworzyw sztucznych

Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych realizujemy na specjalistycznym sprzcie.

W skad naszego parku maszynowego wchodz wtryskarki firm: Arburg, Engel, BOY.

Moliwoci technologiczne:

-165 [T]

dzy kolumnami: 270x270 do 450x450 [mm]

-320 [g/PS]

-2120 [bar]

OFERTA USUG KOOPERACYJNYCH SN PROMET

6

Obrbka metali obrbka wirowa

Oferujemy szeroki zakres usug wiadczonych na obrabiarkach uniwersalnych,

w szczeglnoci toczenie, wiercenie i frezowanie.

Umoliwiamy nadawanie rnych ksztatw obrabianym elementom, za pomoc automatw

tokarskich sterowanych numerycznie, w zakresie obrabianych rednic od 1 do 40 mm.

OFERTA USUG KOOPERACYJNYCH SN PROMET

7

Obrbka metali obrbka plastyczna na zimno

Obrbk plastyczn na zimno czyli wykrawanie, toczenie, ksztatowanie, realizujemy na

specjalistycznych prasach automatycznych zapewniajcych wysok jako i powtarzalno

wykonywanych czci.

Prasa typ AZT - automat zaginajco toczcy

Sia nacisku: 7000 [kg]

Skok stempla formujcego: 24 [mm]

Wykrojnik: 160x66 [mm]

Max szeroko tamy: 32 [mm]

Max skok podajnika tamy: 90 [mm]

Sia nacisku suportu narzdziowego: 3000kg (2000kg), skok 28mm (35mm)

Haulick Ross automat wykrawajcy

Sia nacisku: 25[T]

Skok suwaka: 7-40 [mm]

Max szeroko tamy: 110 [mm]

Max skok podajnika tamy: 150 [mm]

Powierzchnia stou prasy: dugo 540 [mm]; szeroko 410 [mm]

Ponadto, oferujemy usugi wykrawania, toczenia i ksztatowania na prasach mimorodowych

o nacisku od 6,3t do 80t.

OFERTA USUG KOOPERACYJNYCH SN PROMET

8

Obrbka metali obrbka cieplna

Umoliwiamy uzyskanie wymaganych waciwoci mechanicznych materiaw poprzez

zastosowanie procesw hartowania i starzenia. Operacje starzenia czci sprystych

z brzw berylowych wykonujemy w piecu prniowym, w ktrym max temperatura pracy

wynosi +350 C. Wielko wsadu jest uzaleniona od masy, wielkoci i ksztatu czci.

Piec Oporowy Komorowy YP POK-71

Komora 420 [mm] x 320 [mm] x 830 [mm]

Pyta 300 [mm] x 170 [mm] x 50 [mm]

Obsuga pieca - rczna

OFERTA USUG KOOPERACYJNYCH SN PROMET

9

Zgrzewanie stykw

Wykonujemy operacje zgrzewania stykw srebrnych na podoe mosine nastpujcymi

metodami:

Z drutu srebrnego na zgrzewarkach koowych typu Schlater

Z drutu srebrnego na zgrzewarkach liniowych z moliwoci wykrawania i

ksztatowania (linia typu Schlater)

Zgrzewania stykw (nakadek srebrnych na zgrzewarkach stoowych)

OFERTA USUG KOOPERACYJNYCH SN PROMET

10

Monta

Oferujemy Pastwu usugi w zakresie montau wyrobw i podzespow, w tym operacje

lutowania powierzchniowego i przewlekanego elementw elektronicznych, klejenie,

wciskanie, skrcanie, nitowanie, zgrzewanie, znakowanie tampodrukiem.

OFERTA USUG KOOPERACYJNYCH SN PROMET

11

Laboratorium

Posiadamy wasne laboratorium pomiarowe, w ktrym prowadzimy stay nadzr na

wyposaeniem kontrolno-pomiarowym, aby niezmiennie uzyskiwa wysok dokadno i

powtarzalno realizowanej produkcji.

Laboratorium wyposaone jest w przyrzdy do pomiaru wielkoci:

Geometrycznych (dugoci i kta)

Fizycznych - (siy, masy, temperatury, wilgotnoci)

Elektrycznych (prdu, napicia, rezystancji, czstotliwoci)

OFERTA USUG KOOPERACYJNYCH SN PROMET

12

Wsppraca w przeszoci oraz obecna:

Spdzielnia Niewidomych PROMET

ul. Lipowa 11

41-200 Sosnowiec

tel. +48 32 269 81 00, fax. +48 32 269 81 39

[email protected]

www.sn-promet.com.pl

Search related