Click here to load reader

oferta educaŢionalĂ - didactic ... Grupa mica şi mijlocie Grupa mare 2 12/ 16 Grădiniţa Dumitreştii Gălăţii 2 în cadrul Şcolii primare Dumitreştii Gălăţii Mixt ă 1

 • View
  42

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of oferta educaŢionalĂ - didactic ... Grupa mica şi mijlocie Grupa mare 2 12/ 16 Grădiniţa...

 • CINE SUNTEM NOI …

  Suntem o echipă de dascăli inimoşi, care colaborează cu elevi minunaţi.

  Toţi formăm SUFLETUL ŞCOLII noastre.

  CreŞtem şi ne împlinim în fiecare zi datorită ei !

  NOI DĂM VIAŢĂ ŞCOLII, IAR ŞCOALA NE DESCHIDE

  DRUMUL VIEŢII !

  oferta educaŢionalĂ

  an Şcolar 2018-2019

 • Serviciile educaţionale oferite de Şcoala Gimnazială Poieni vizează învăţământul preşcolar,

  primar şi gimnazial, grupele constituidu-se, conform legislaţiei în vigoare, pe niveluri de vărstă şi de

  studiu .

  Beneficiem de un colectiv de cadre didactice bine pregătite, dornice de dezvoltare şi colaborare

   Plan de Şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019

  Învăţământ preşcolar:

  Tip de

  grupă

  Număr

  grupe

  Număr

  preșcolari

  Locaţii Număr

  norme

  Observaţii

  Mixtă 1 19 Grădiniţa Poieni 1 Locaţie proprie

  Mixtă 1 13 Grădiniţa Schitu Duca 1 în cadrul Şcolii

  primare Schitu

  Duca

  Grupa mica

  şi mijlocie

  Grupa mare

  2 12/ 16 Grădiniţa Dumitreştii

  Gălăţii

  2 în cadrul Şcolii

  primare Dumitreştii

  Gălăţii

  Mixtă 1 20 Grădiniţa Poiana 1 în cadrul Şcolii

  primare Poiana

  Mixtă 1 13 Grădiniţa Satu Nou 1 în cadrul Şcolii

  gimnaziale Satu

  Nou

  Mixtă 1 14 Grădiniţa Slobozia 1 în cadrul Şcolii

  primare Slobozia

  Total 7 grupe 107 6 locaţii 7

  Învăţământ primar:

  Clasa Număr

  clase

  Număr

  elevi

  Locaţii Număr

  norme

  Observaţii

  Pregătitoare 1 17 Şcoala Gimnazială Poieni 1,22

  0 0 Şcoala primară Schitu Duca 0

  0,5 8 Şcoala primară Dumitreştii Gălăţii

  0,61 simultan

  0,5 8 Şcoala primară Poiana 0,61 simultan

  0 Şcoala gimnazială Pocreaca 0

  1 12 Şcoala primară Slobozia 1,22

  Total 2,75 45 3,66

  Clasa I 0 Şcoala Gimnazială Poieni 0

  0,5 15 Şcoala primară Schitu Duca 0,61 simultan

  0,5 10 Şcoala primară Dumitreştii Gălăţii

  0,61 simultan

  0,25 7 Şcoala primară Poiana 0,32 simultan

  0 0 Şcoala gimnazială Pocreaca 0

  0,5 7 Şcoala primară Slobozia 0,61 simultan

 • Total 1,75 39 2,15

  Clasa a II-a 1 16 Şcoala Gimnazială Poieni 1,22

  0 0 Şcoala primară Schitu Duca 0

  0,5 13 Şcoala primară Dumitreştii Gălăţii

  0,61 simultan

  0,25 5 Şcoala primară Poiana 0,32 simultan

  0,5 4 Şcoala gimnazială Pocreaca 0,83 școlarizare la domiciliu

  0 0 Şcoala primară Slobozia 0

  Total 2,25 38 2,98

  Clasa a III-a 0 0 Şcoala Gimnazială Poieni 0

  0,5 6 Şcoala primară Schitu Duca 0,67 simultan

  0,5 7 Şcoala primară Dumitreştii Gălăţii

  0,67 simultan

  0,5 12 Şcoala primară Poiana 0,67 simultan

  0 0 Şcoala gimnazială Pocreaca 0

  0,5 9 Şcoala primară Slobozia 0,67 simultan

  Total 2 34 2,68

  Clasa a IV-a 1 14 Şcoala Gimnazială Poieni 1,27

  0 0 Şcoala primară Schitu Duca 0

  1 14 Şcoala primară Dumitreştii Gălăţii

  1,27

  0,5 9 Şcoala primară Poiana 0,65 simultan

  0,5 9 Şcoala gimnazială Pocreaca 0,67 simultan

  0 0 Şcoala primară Slobozia 0

  Total 3 46 3,89

  Total 13 clase 202 6 locaţii 14,22

  Învăţământ gimnazial

  Clasa Număr

  clase

  Locaţii Număr

  norme

  Observaţii

  Clasa a V-

  a

  1 26 Şcoala gimnazială Poieni 1,5

  0,5 10 Şcoala gimnazială Satu

  Nou

  0,76 simultan

  1 15 Şcoala gimnazială

  Pocreaca

  1,5

  Total 2,5 51 2,34

  Clasa a

  VI-a

  1 24 Şcoala gimnazială Poieni 1,61

  0,5 4 Şcoala gimnazială Satu

  Nou

  0,92

  0 0 Şcoala gimnazială

  Pocreaca

  0

  Total 1,5 28 4,5

  Clasa a 1 21 Şcoala gimnazială Poieni 1,61

 • VII-a

  0,5 13 Şcoala gimnazială Satu

  Nou

  1,11 simultan

  0,5 10 Şcoala gimnazială

  Pocreaca

  1,11 simultan

  Total 2 44 3,65

  Clasa a

  VIII-a

  1 23 Şcoala gimnazială Poieni 1,61

  0,5 10 Şcoala gimnazială Satu

  Nou

  1,11 simultan

  0,5 12 Şcoala gimnazială

  Pocreaca

  1,11 simultan

  Total 2 45 4,69

  Total 7 Clase 168 3 locaţii 15,85

   ŞCOALA NOASTRĂ OFERĂ

   CDŞ-uri ( discipline opţionale) propuse de către cadrele didactice ale şcolii, în urma

  consultării beneficiarilor direcţi şi indirecţi, alese de către părinţi

  Învăţământ preşcolar: Învăţământ gimnazial:

  Locația Poieni

  Grupa mare

   Micii pietoni

  Locația Dumitreștii-Gălății

  Grupa mică

   În lumea poveștilor

  Grupa mare

   Semne grafice

   În lumea minunată a poveștilor

  Locația Slobozia

  Grupa Mică

   Să învățăm să vorbim corect!

  Locația Schitu-Duca

  Grupa Mică

  Micii pictori

  Locația Poiana

  Grupa Mică

   În lumea poveștilor

  Locația Satu-Nou

  Grupa mică

   Educație pentru sănătate

  Școala Gimnazială Poieni

  Clasa a V-a

   Educație pentru sănătate

   Rădăcini latine în cultura și civilizația

  românească

   TIC

  Clasa a VI-a -

   Orașele Europei

   TIC

   Igienă sanitară și măsuri de prim-ajutor

  Clasa a VII-a

   Educație economică

   Igienă și prim-ajutor

  Clasa a VIII-a

   TIC

   Matematica servește

 •  ÎNCADARE anul şcolar 2018-2019

   Cadre didactice bine pregătite, implicate în formarea continuă:

  37 cadre didactice, dintre care:

   30 cadre didactice titulare

   14 profesori cu grad didactic I

   9 profesori cu grad didactic II

   ŞCOALA NOASTRĂ mai OFERĂ

  CERCURI EXTRACURRICULARE:

   Cercuri de lectură organizate

   la nivelul învăţământului primar,

   respective la nivelul învăţământului gimnazial

   Revista scolii “Jurnal de elev ”

  Locația Pocreaca

  Clasa a V-a

   Educație pentru sănătate

   Rădăcini latine în cultura și civilizația

  românească

   Matematică distractivă

  Clasele a VII-a și a VIII-a

   Matematica aplicată

   TIC

  Locația Satu– Nou

  Clasa a V-a

   Educație pentru sănătate

   Rădăcini latine în cultura și civilizația

  românească

   Din lumea muzicii

  Clasa a VI-a

   Educație pentru sănătate

   Rădăcini latine în cultura și civilizația

  românească

  Clasele a VII-a și a VIII-a

   Matematica aplicată

   Educație economică

  Clasa a VII-a

  Clasa a VIII-a Educație pentru

  mediu

 • ClĂdiri primitoare

   terenuri de sport noi la Școala Poieni, respectiv la Școala Satu Nou;

   grupuri sanitare interioare;

   apă curentă.

  BAZĂ MATERIALĂ DOTATĂ LA UN NIVEL SATISFĂCĂTOR,

   săli de clasă cu mobilier ergonomic, în care programul se desfăşoară într-un singur schimb;

   cabinet de informatică / reţea de calculatoare în locațiile Poieni, Satu –Nou, Poiana  acces la internet în cadrul Şcolii Poieni;

   aparatură audio-video (video-proiectoare);

   încălzire centrală în toate locațiile școlii  transportul elevilor cu mitcrobuzul şcolar;

  fond de carte în fiecare locaţie.

  Consultaţii gratuite pentru elevii din clasele terminale în vederea promovării examenelor

  naţionale;

  Activităţi suplimentare pentru elevii capabil de performanţă, precum şi pentru cei cu un ritm

  de învăţare mai lent sau elevilor cu CES;

  Lecţii / activităţi de o înaltă ţinută profesională organizate interdiscipliner sau

  transcuricular, care susţin formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare inserţiei

  beneficiarilor nostrilor direcţi.

  ŞCOALA NOAST RĂ ESTE:

   primitoare şi deschisă colaborării în vederea atingerii scopului;

   şcoala în care fiecărui copil i se asigură respectarea drepturilor;

   instituţia care promovează valorile reale ale societăţii;

 • RELAŢII DE COLABORARE

  Şcoala dezvoltă relaţii cordiale cu toate instituţiile din comunitate, astfel încât s-a reuşit

  crearea unei reţele în cadrul căreia atât Şcoala Gimnazială Poieni, cât şi celelalte instituţii

  partenere se bucură de o permanent