of 139 /139
1 UMF “IULIU HAłIEGANU” CLUJ - NAPOCA OFERTA DE CURSURI POSTUNIVERSITARE ANUL UNIVERSITAR 2009-2010 SPECIALITĂłI MEDICALE ANATOMIE PATOLOGICĂ 1. Titlul cursului: De la benign la malign în tumorile adipoase Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie Patologică Perioada: mai 2009 Durata: 10 ore curs Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Renata Vasiu Colaborator: Şef l. Dr. Dan Gheban Adresabilitate: rezidenti anatomie patologicã, rezidenŃi chirurgie generală - ani terminali Nr. min.-max. de cursanŃi: 5-10 PreŃul cursului: 300 Lei Contact: Conf. Dr. Renata Vasiu, tel. 0264-595919; 0744263896 Creditare CMR: perioada exactă de desfăşurare sau nr. zile 2. Titlul cursului: Tumorile osoase Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie Patologică Perioada: decembrie 2009 Durata: 25 ore: Nr. ore teoretice: 15 ore Nr. ore demonstraŃii practice şi discuŃii: 10 ore Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Renata Vasiu Colaborator:Asist.Dr.CristianTeodoroiu Adresabilitate: rezidenŃi ortopedie, rezidenŃi anatomie patologicã Nr. min.-max. de cursanŃi: 5-25 PreŃul cursului: 100 Lei Contact: Conf. Dr. Renata Vasiu, tel. 0264-595919; 0744263896 Creditare CMR: perioada exactă de desfăşurare sau nr. zile 3. Titlul cursului: Diagnosticul histopatologic al biopsiilor gastrointestinale Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie Patologică Perioada: prima săptămână a lunii iunie 2010 Durata: 18 ore: Nr. ore teoretice: 10 ore Nr. ore demonstraŃii practice: 7 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf.Dr. DoiniŃa Crişan Colaboratori: Conf. Dr. Alina Şovrea, Dr. Romeo Chira, Şef l. Dr. Carmen Georgiu PreŃul cursului: 70 Lei (medici rezidenŃi), 140 Lei (medici specialişti, primari) Adresabilitate: absolvenŃi ai FacultăŃii de Medicină, rezidenŃi şi medici specialişti sau primari (anatomie patologică, gastroenterologie) Nr. min.-max. de cursanŃi: 5-15 Contact: Conf. Dr. DoiniŃa Crişan 0264-595919; 0722 550 872 Creditare CMR: 17 credite EMC ANATOMIE ŞI EMBRILOGIE UMANĂ 4. Titlul cursului: Sinteze de anatomia secŃională Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie şi Embriologie Umană Perioada: 25 – 29 ianuarie 2010 Durata: 17 ore Nr ore teoretice: 10 ore

OFERTA DE CURSURI POSTUNIVERSITARE ANUL UNIVERSITAR … · Titlul cursului: Rolul asistentei medicale în managementul durerii acute postoperatorii Locul desfăşurării:Catedra ATI

 • Author
  others

 • View
  21

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OFERTA DE CURSURI POSTUNIVERSITARE ANUL UNIVERSITAR … · Titlul cursului: Rolul asistentei...

 • 1

  UMF “IULIU HAłIEGANU” CLUJ - NAPOCA

  OFERTA DE CURSURI POSTUNIVERSITARE ANUL UNIVERSITAR 2009-2010

  SPECIALITĂłI MEDICALE

  ANATOMIE PATOLOGICĂ

  1. Titlul cursului: De la benign la malign în tumorile adipoase Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie Patologică Perioada: mai 2009 Durata: 10 ore curs Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Renata Vasiu

  Colaborator: Şef l. Dr. Dan Gheban Adresabilitate: rezidenti anatomie patologicã, rezidenŃi chirurgie generală - ani terminali Nr. min.-max. de cursanŃi: 5-10 PreŃul cursului: 300 Lei Contact: Conf. Dr. Renata Vasiu, tel. 0264-595919; 0744263896 Creditare CMR: perioada exactă de desfăşurare sau nr. zile 2. Titlul cursului: Tumorile osoase Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie Patologică Perioada: decembrie 2009 Durata: 25 ore: Nr. ore teoretice: 15 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice şi discuŃii: 10 ore Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Renata Vasiu Colaborator:Asist.Dr.CristianTeodoroiu Adresabilitate: rezidenŃi ortopedie, rezidenŃi anatomie patologicã Nr. min.-max. de cursanŃi: 5-25 PreŃul cursului: 100 Lei Contact: Conf. Dr. Renata Vasiu, tel. 0264-595919; 0744263896 Creditare CMR: perioada exactă de desfăşurare sau nr. zile 3. Titlul cursului: Diagnosticul histopatologic al biopsiilor gastrointestinale Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie Patologică Perioada: prima săptămână a lunii iunie 2010 Durata: 18 ore: Nr. ore teoretice: 10 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 7 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf.Dr. DoiniŃa Crişan Colaboratori: Conf. Dr. Alina Şovrea, Dr. Romeo Chira, Şef l. Dr. Carmen Georgiu

  PreŃul cursului: 70 Lei (medici rezidenŃi), 140 Lei (medici specialişti, primari) Adresabilitate: absolvenŃi ai FacultăŃii de Medicină, rezidenŃi şi medici specialişti sau primari (anatomie patologică, gastroenterologie) Nr. min.-max. de cursanŃi: 5-15 Contact: Conf. Dr. DoiniŃa Crişan 0264-595919; 0722 550 872 Creditare CMR: 17 credite EMC

  ANATOMIE ŞI EMBRILOGIE UMANĂ 4. Titlul cursului: Sinteze de anatomia secŃională Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie şi Embriologie Umană Perioada: 25 – 29 ianuarie 2010 Durata: 17 ore Nr ore teoretice: 10 ore

 • 2

  Nr. ore demonstraŃii practice: 5 ore Nr. ore evaluare finală: 2 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Nadia Schmidt Colaboratori: Conf.Dr. Opincariu Iulian, Şef.l.Dr.Dana Blidaru,Dr. Adela Mat Adresabilitate: radiologi, imagişti, chirurgi, rezidenŃi Nr. min.- max. de cursanŃi: min. 5 PreŃul cursului: 300 Lei Creditare CMR: 15 credite EMC 5. Titlul cursului: Anatomia Fetală şi Neonatală Locul desfăşurării:Catedra de Anatomie şi Embriologie Umană Perioada: 27 octombrie 2009 - 5 decembrie 2010 Durata: 20 ore Nr ore teoretice: 12 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 6 ore Nr. ore evaluare finală: 2 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Nadia Schmidt Colaboratori: Conf. Dr. Opincariu Iulian, Şef.l. Dr. Dana Blidaru, Dr. Adela Matei

  Adresabilitate: studenŃi, rezidenŃi, medici specialişti Nr. min.-max. de cursanŃi: min. 5 PreŃul cursului: 300 Lei Creditare CMR: 18 credite EMC 6. Titlul cursului: Anatomia macro-mezoscopică a căilor vizuale retrochiasmatice Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie şi Embriologie Umană Perioada: 1 - 5 martie 2010 Durata: 20 ore Nr. ore teoretice: 10 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 4 ore Nr. ore lucrări practice: 4 ore Nr. ore evaluare finală: 2 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Seceleanu Andrea Adresabilitate: absolvenŃi UMF, medici rezidenŃi, specialişti (oftalmologie, neurologie, neurochirurgie) Nr. min.-max. de cursanŃi: min. 5 PreŃul cursului: 200 Lei Creditare CMR: 18 credite EMC 7. Titlul cursului: Sistemul nervos periferic – curs 1 Sistemul nervos central – curs 2 Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie şi Embriologie Umană, Clinica Neurologie Perioada: 3 mai – 3 iunie 2010; 1- 15 octombrie 2010 Durata: 30 ore Nr. ore teoretice: 15 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 10 ore Nr. ore evaluare finală: 5 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. LetiŃia PalaghiŃă Colaborator: Dr. Teodoroiu Cristian

  PreŃul cursului: medici primari 80 Lei, Medici specialişti 70 Lei, Medici rezidenŃi 60 Lei Adresabilitate: medici primari, specialişti, rezidenŃi Nr. min.-max. de cursanŃi: min. 5 Creditare CMR: 25 credite EMC 8. Titlul cursului: Neurooftalmologie. Bazele anatomoclinice şi examinarea neurooftalmologica Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie şi Embriologie Umană , Clinica de Oftalmologie Perioada: 26 -30 octombrie 2009 Durata: 21 ore Nr. ore teoretice: 10 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 4 ore Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 5 ore Nr. ore evaluare finală: 2 ore

  Cadrul didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Bianca Szabó

 • 3

  Adresabilitate: medici anatomişti şi rezidenŃi-oftamologi, neurologi, neurochirurgi Nr. min.-max. de cursanŃi: min. 5 PreŃul cursului: 150 Lei Creditare CMR: 18 credite EMC

  ATI I 9. Titlul cursului: ActualităŃi în terapia intensivă a insuficienŃei respiratorii şi în ventilaŃia

  mecanică Locul desfăşurării: Spitalul Clinic “Prof Dr O. Fodor”, Sectia ATI Perioada: 16-20 noiembrie 2009 Durata: 31 ore Nr. ore teoretice: 10 ore

  Nr. ore demonstratii practice: 5 ore Nr. ore stagiu sau lucrari practice: 15 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Şef l. Dr. Claudiu Zdrehus Colaborator: Dr. Georgeta Tudorica

  Adresabilitate: medici rezidenŃi, specalisti ATI, medici de urgenŃă Nr. cursanŃi: min 2 PreŃul cursului: 50 Lei Creditare CMR: 19 credite EMC 10. Titlul cursului: ActualităŃi în terapia intensivă a şocului septic şi sepsului sever Locul desfăşurării: Spitalul Clinic “Prof Dr O. Fodor”, Sectia ATI Perioada: 15-19 martie 2010 Durata: 31 ore Nr. ore teoretice: 10 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 5 ore Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 15 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Şef l. Dr. Claudiu Zdrehus Colaborator: Dr. Georgeta Tudorica

  Adresabilitate: medici rezidenŃi, specalişti ATI, medici de urgenŃă şi medicină internă Nr. cursanŃi: min 2 PreŃul cursului: 50 Lei Creditare CMR: 19 credite EMC 11. Titlul cursului: ModalităŃi de analgezie în chirurgia abdominală majoră Locul desfăşurării: Spitalul Clinic “Prof Dr O. Fodor”, Sectia ATI Perioada: 1-5 februarie 2010 Durata: 26 ore Nr. ore teoretice: 8 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 6 ore Nr. ore stagiu sau lucrări practice:10 ore Nr. ore evaluare finală: 2 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Calin Mitre Colaborator: Dr. Margarit Simona

  Adresabilitate: medici rezidenŃi ATI, medici specialişti ATI Nr. cursanŃi: 5 PreŃul cursului: 150 Lei–medici rezideŃi şi 200 Lei–medici specialişti Creditare CMR: 18 credite EMC

  ATI II 12. Titlul cursului: IntubaŃia dificilă Locul desfăşurării: Centrul de simulare biobază Perioada: 09-13 noiembrie 2009 Durata: 30 ore Nr. ore teoretice: 14 ore Nr. ore demonstraŃii practice pe simulator (Sim Man): 14 ore

 • 4

  Nr. ore evaluare finală: 2 ore Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Natalia Hagău

  Colaborator: Dr. Daniela Studnicska, Dr. Dan Dîrzu, Dr. Ionel Alb, Dr. Simona Cocu, Dr. Monica Mlesnite

  PreŃul cursului: medici rezidenŃi - 150 Lei; medici specialişti, primari - 400 Lei Adresabilitate: abs. ai facultăŃii de medicină, rezidenŃi, spec. – domeniu ATI şi medicină de urgenŃă Nr. min.-max. de cursanŃi: 10-20 Creditare CMR: 28 credite EMC 13. Titlul cursului: Modele hemodinamice la pacientul critic şi la pacientul cardiac Locul desfăşurării: Clinica ATI, Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă Cluj Perioada: 08-12 februarie 2010 Durata: 30 ore Nr. ore teoretice:12 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 8 ore Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 8 ore Nr. ore evaluare finală: 2 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Natalia Hagău Colaborator: Dr. Iren Geczi-Toth, Dr. Daniela Studnicska, Dr. Monica MleşniŃe, Dr. Rodica Găvruş, Dr. Carmen Laslo PreŃul cursului: medici rezidenŃi - 150 Lei; medici specialişti, primari - 400 Lei Adresabilitate: abs. ai facultăŃii de medicină, rezidenŃi, spec. – domeniu ATI şi medicină de urgenŃă Nr. min.-max. de cursanŃi: 10-20 Creditare CMR: 25 credite EMC 14. Titlul cursului: Managementul durerii acute postoperatorii Locul desfăşurării: Spitalul Clinic Municipal (Sectia ATI) Perioada: 19-23 octombrie 2009 Durata: 34 ore Nr. ore teoretice: 12 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 20 ore Nr. ore evaluare finală: 2 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Şef l. Dr. Bodolea Constantin Colaborator: Dr. Tudor Cristea, Dr. Ana Oblezniuc, Dr. Cipriana Chira

  PreŃul cursului: medici rezidenŃi - 150 Lei; medici specialişti, primari - 400 Lei Adresabilitate: absolvenŃi ai FacultăŃii de Medicină, rezidenŃi, specialişti – domeniu ATI şi ch. generală Nr. min.-max. de cursanŃi: 10-20 Creditare CMR: 30 credite EMC

  ATI III 15. Titlul cursului: TIVA-TCI în practica anestezică-cunoştinŃe de bază Locul desfăşurării: Catedra ATI III, Clinica Chirurgie III, str. Croitorilor, nr. 19-21, Cluj-Napoca Perioada: 02-06 noiembrie 2009 Durată: 42 ore Nr. ore teoretice: 4 ore x 5zile=20 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice (bloc operator, simulări): 4 ore x 5zile=20 ore

  Nr. ore evaluare finală: 2 ore Cadre didactice de predare:Coordonator: Conf. Dr. Daniela Ionescu

  Colaboratori: Asist. Dr. Simona Mărgărit, Dr. Delia Deac, Dr Adina Radut PreŃul cursului: 300 Lei şi 200 Lei pt. rezidenŃi Adresabilitate: medici rezidenŃi, specialişti, primari ATI Numărul maxim de cursanŃi: 15 Creditare CMR: 30 credite EMC

 • 5

  16. Titlul cursului:TIVA-TCI în practica anestezică-cunoştinŃe avansate Locul desfăşurării: Catedra ATI III, Clinica Chirurgie III, str. Croitorilor, nr. 19-21, Cluj-Napoca Perioada: 23-27 noiembrie 2009 Durată: 42 ore Nr. ore teoretice: 4 ore x 5zile=20 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice (bloc operator, simulări): 4 ore x 5zile=20 ore Nr. ore evaluare finală: 2 ore Cadre didactice de predare: Coordonator Conf. Dr. Daniela Ionescu

  Colaboratori: Asist. Dr. Simona Mărgărit, Dr. Delia Deac, Dr Adina Radut PreŃul cursului: 300 Lei şi 200 Lei pt. rezidenŃi Adresabilitate: medici rezidenŃi, specialişti, primari ATI Numărul maxim de cursanŃi: 15 Creditare CMR: 30 credite EMC 17. Titlul cursului: TIVA-TCI în practica anestezică-cunoştinŃe de bază Locul desfăşurării: Catedra ATI III, Clinica Chirurgie III, str. Croitorilor, nr. 19-21, Cluj-Napoca Perioada: 01-05 martie 2010 Durată: 42 ore Nr. ore teoretice: 4 ore x 5zile=20 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice (bloc operator, simulări): 4 ore x 5zile=20 ore Nr. ore evaluare finală: 2 ore Cadre didactice de predare: Coordonator Conf. Dr. Daniela Ionescu

  Colaboratori: Asist. Dr. Simona Mărgărit, Dr. Delia Deac, Dr. Adina Radut PreŃul cursului: 300 Lei şi 200 Lei pt. rezidenŃi Adresabilitate: medici rezidenŃi, specialişti, primari ATI Numărul maxim de cursanŃi: 15 Creditare CMR: 30 credite EMC 18. Titlul cursului: TIVA-TCI în practica anestezică-cunoştinŃe avansate Locul desfăşurării: Catedra ATI III, Clinica Chirurgie III, str. Croitorilor, nr. 19-21, Cluj-Napoca Perioada: 15-19 martie 2010 Durată: 42 ore Nr. ore teoretice: 4 ore x 5zile=20 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice (bloc operator, simulări): 4 ore x 5zile=20 ore Nr. ore evaluare finală: 2 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator Conf. Dr. Daniela Ionescu Colaboratori: Asist. Dr. Simona Mărgărit, Dr. Delia Deac, Dr. Adina Radut

  PreŃul cursului: 300 Lei şi 200 Lei pt. rezidenŃi Adresabilitate: medici rezidenŃi, specialişti, primari ATI Numărul maxim de cursanŃi: 15 Creditare CMR: 30 credite EMC 19. Titlul cursului: Rolul asistentei medicale în managementul durerii acute postoperatorii Locul desfăşurării:Catedra ATI III, Clinica Chirurgie III, str. Croitorilor, nr. 19-21, şi sala Colegiului

  asistenŃilor, str. Avram Iancu, Cluj-Napoca Perioada: 26-30 octombrie 2009 Durată: 31 ore Nr. ore teoretice: 4 ore x 5 zile = 20 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 2 ore x 5zile = 10 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare:Coordonator: Conf. Dr. Daniela Ionescu Colaborator: Dr. Delia Deac, Dr. Adina Radut PreŃul cursului:100 Lei Adresabilitate: asistente medicale din secŃiile chirurgicale, ATI, bloc operator Numărul minim de cursanŃi: 5 Creditare CMR: NU

 • 6

  20. Titlul cursului: Dispozitive de injectare automata i.v. a substantelor: principii de functionare, prezentare modele, avantaje si dezavantaje

  Locul desfăşurării: Catedra ATI III, Clinica Chirurgie III, str. Croitorilor, nr.19-21 şi sala Colegiului asistenŃilor, Str. Avram Iancu, Cluj-Napoca Perioada: 22-26 febr 2010 Durată: 21 ore Nr. ore teoretice: 2 ore x 5zile =10 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice:2 ore x 5 zile=10 ore Nr. ore evaluare finala: 1 oră

  Cadre didactice de predare:Coordonator: Conf. Dr. Daniela Ionescu Colaborator: Dr. Adina Radut, Dr. Delia Deac Adresabilitate: asistente medicale din secŃiile chirurgicale, ATI, bloc operator Numărul minim de cursanŃi: 5 PreŃul cursului: 100 Lei Creditare CMR: NU 21. Titlul cursului: Rolul asistentului medical în îngrijirea pacientului ventilat mecanic Locul desfăşurării: Catedra ATI III, Clinica Chirurgie III, str. Croitorilor, nr. 19-21 şi sala Colegiului

  asistenŃilor, str. Avram Iancu, Cluj-Napoca Perioada: 1-11 dec 2009 Durată: 42 ore Nr. ore teoretice: 2 ore x10zile = 20

  Nr. ore demonstraŃii practice: 2 ore x10zile=20 ore Nr. ore evaluare finală: 2 ore Cadre didactice de predare:Coordonator: Conf. Dr. Daniela Ionescu Colaborator: Dr. Adina Radut, Dr. Delia Deac Adresabilitate: asistente medicale din secŃiile TI şi UPU. Au prioritate absolvenŃii FacultăŃii de AML Nr. min.-max. de cursanŃi: 4-20 Pretul cursului:100 Lei Creditare CMR: NU 22. Titlul cursului: NoŃiuni de îngrijire a pacienŃilor comatosi pentru asistenŃii medicali Locul desfăşurării: Catedra ATI III, Clinica Chirurgie III, str. Croitorilor, nr. 19-21 şi sala Colegiului

  asistenŃilor, str. Avram Iancu, Cluj-Napoca Perioada:11-22 ian 2010 Durată: Nr. ore teoretice: 2 ore x 5zile =10 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 2 ore x 10zile = 20 ore Nr. ore evaluare finala: 2 ore Cadre didactice de predare:Coordonator Conf. Dr. Daniela Ionescu Colaborator: Dr. Adina Radut, Dr. Delia Deac Adresabilitate: asistente medicale din secŃiile TI şi UPU. Au prioritate absolvenŃii FacultăŃii de AML Nr. min.-max. de cursanŃi: 4-20 PreŃul cursului:100 Lei Creditare CMR: NU 23. Titlul cursului: NoŃiuni de interpretarea ECG pentru asistenŃii medicali Locul desfăşurării: Catedra ATI III, Clinica Chirurgie III, str. Croitorilor, nr. 19-21 şi sala Colegiului asistenŃilor, str. Avram Iancu, Cluj-Napoca Perioada:08-19 febr 2010 Durată: 42 ore Nr. ore teoretice: 2 ore x 10zile=20 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 2 ore x 10zile=20ore Nr. ore evaluare finală: 2 ore Cadre didactice de predare:Coordonator: Conf. Dr. Daniela Ionescu Colaborator: Dr. Adina Radut, D. Delia Deac PreŃul cursului:100 Lei Adresabilitate: asistente medicale din secŃiile TI şi UPU. Au prioritate absolvenŃii FacultăŃii de AML Nr. min.-max. de cursanŃi: 5-20 Creditare CMR: NU

 • 7

  BALNEOFIZIOTERAPIE ŞI RECUPERARE MEDICALĂ 24. Titlul cursului: Temele abordate: Kinetoterapia pacienŃilor cu hemipareză/hemiplegie după

  AVC. Recuperarea pacienŃilor cu proteză de şold, Recuperarea pacienŃilor cu leziuni medulare – paraplegii, tetraplegii)

  Locul desfăşurării: Spitalul Clinic Recuperare, Catedra de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală Perioada: 23-26 martie 2010 Durata: 20 ore Nr. ore teoretice: 12 ore Nr. ore demonstraŃii: 3 ore Nr. ore stagiu: 4 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră Cadrul didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. Liviu Pop Colaborator: Conf. Dr. Ioan Onac, Dr. Rodica Ungur, Dr. Laszlo Irsay, Dr. Monica Borda, Dr Viorela Ciortea PreŃul cursului: 250 Lei Adresabilitate: absolvenŃi ai Fac. de Medicină, medici rezidenŃi şi specialişti din specialitatea Recuperare, Medicină Fizică, Balneologie, Reumatologie, medici stagiari Nr. min.-max. de cursanŃi: 4-12 Creditare CMR: 19 credite EMC

  BIOCHIMIE MEDICALĂ 25. Titlul cursului: Hipertensiunea arterială: mecanisme şi implicaŃii medicale Locul desfăşurării: Catedra Biochimie Medicală Perioada: 10- 14 mai 2010 Durata: 21 ore Nr. ore teoretice: 16 ore Nr. ore demonstraŃii practice: 4 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Ileana Olteanu Colaborator: Şef l. Dr. Lucia Maria Procopciuc PreŃul cursului: 150 Lei Adresabilitate:absolvenŃi ai FacultăŃii de Medicină, rezidenŃi (medicină de laborator, medicină internă, medicină de familie), medici specialişti (med. de laborator, med. internă, cardiologie, med. de familie) Nr. min.- max. de cursanŃi: 3-10 Creditare CMR: 20 credite EMC 26. Titlul cursului: Biochimia bolii parodontale. Perspective de diagnostic şi tratament Locul desfăşurării: Catedra de Biochimie Medicală Perioada:14-18 iunie 2010 Durata: 21 ore Nr. ore teoretice: 16 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 4 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Ileana Olteanu Colaborator: Şef l. Dr. Lucia Dican PreŃul cursului:150 Lei Adresabilitate: absolvenŃi ai FacultăŃii de Medicină Dentară, rezidenŃi, specialişti (medicină dentară) Nr. min.-max. de cursanŃi: 3-10 Creditare CMR: NU 27. Titlul cursului: Biochimie metabolică Locul desfăşurării: Catedra de Biochimie Medicală Perioada: 26-30 ianuarie 2010 Durata: 24 ore Nr. ore teoretice: 22 ore

 • 8

  Nr. ore evaluare finală: 2 ore Cadre didactice de predare:Coordonator: Conf. Dr. Maria Dronca Colaborator: Şef l. Dr. Tiberiu Nistor PreŃul cursului: 200 Lei Adresabilitate: absolvenŃi ai facultăŃilor de medicină, asistenŃi medicali şi moaşe, ştiinŃe pentru sănătate, chimie, biochimie, biologie Nr. min.- max. de cursanŃi: 5-30 Creditare CMR: 22 credite EMC 28. Titlul cursului: Enzimologie: aspecte teoretice şi practice Locul desfăşurării: Catedra de Biochimie Medicală Perioada: 9-12 iunie 2010 Durata: 25 ore Nr. ore teoretice:12 ore

  Nr. ore stagiu: 12 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Maria Dronca Colaborator: Şef l. Dr. Elena Cristina Crăciun PreŃul cursului: 200 Lei Adresabilitate: absolvenŃi ai facultăŃilor de medicină, asistenŃi medicali şi moaşe, ştiinŃe pentru sănătate, chimie, biochimie, biologie Nr. min.- max. de cursanŃi: 5-20 Creditare CMR: 15 credite EMC 29. Titlul cursului: Orientări actuale în biochimia bolilor hepato- biliare Locul desfăşurării: Catedra de Biochimie Medicală Perioada: 16-20 iunie 2010 Durata: 24 ore Nr. ore teoretice: 20 ore

  Nr. ore evaluare finală: 4 ore Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. LuminiŃa Diaconescu

  Colaborator: Şef l. Dr. Tiberiu Nistor PreŃul cursului: 200 Lei Adresabilitate: absolvenŃi ai facultăŃilor de medicină, asistenŃi medicali şi moaşe, ştiinŃe pentru sănătate, chimie, biochimie, biologie Nr. min.- max. de cursanŃi: 5-20 Creditare CMR: 20 credite EMC 30. Titlul cursului: Biotehnologii moleculare – aplicaŃii medicale Locul desfăşurării:Catedra de Biochimie Medicală, str.Pasteur nr. 6 Perioada: 24 – 28 mai 2010 Durata: 22 ore Nr. ore teoretice:10 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 4 ore Nr. ore lucrări practice: 6 ore Nr. ore evaluare finală: 2 ore

  Cadre didactice de predare:Coordonator: Conf. Dr. Cristina Drugan Colaborador: Şef l. Dr. Lucia Procopciuc PreŃul cursului: 150 Lei Adresabilitate:absolvenŃi ai FacultăŃii de Medicină, Farmacie, Stomatologie, Chimie, Biologie, doctoranzi, medici rezidenŃi sau specialişti (Medicină de Laborator, Genetică, Pediatrie), tehnicieni de laborator Nr. min.-max. de cursanŃi: 3-20 Creditare CMR: 18 credite EMC

 • 9

  31. Titlul cursului: Explorarea de laborator în perturbările echilibrului hidroelectrolitic, acidobazic şi ale metabolismului fierului

  Locul desfăşurării: Baia Mare Perioada: 14 – 15 noiembrie 2009 Durata: 13 ore Nr. ore teoretice:12 ore

  Nr. ore evaluare finală:1 oră Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Ioana Brudaşcă PreŃul cursului:100 Lei Adresabilitate: biologi şi chimişti care activează în laboratoare medicale, med. de medicină de laborator Nr. min.-max. de cursanŃi: 25-60 Creditare CMR: 12credite EMC 32. Titlul cursului: Explorări de laborator în abordarea trombozelor, sindroamelor hemoragipare,

  supravegherea tratamentului anticoagulant. Locul desfăşurării: Clinica Medicală I Perioada: 27 – 29 noiembrie 2009 Durata: 19 ore Nr. ore teoretice:16 ore

  Nr. ore practice: 2 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare:Coordonator: Conf. Dr. Ioana Brudaşcă PreŃul cursului: 100 Lei Adresabilitate: abs. ai Fac.de Medicină, medici specialişti, rezidenŃi de ATI, interne, cardiologie, medicină de urgenŃă, hematologie, laborator Nr. min.-max. de cursanŃi: 7-25 Creditare CMR: 18 credite EMC 33. Titlul cursului: Explorări de laborator: interpretare şi semnificaŃie clinică Locul desfăşurării: Clinica Medicală I Perioada: 23 – 25 aprilie 2010 Durata:19 ore Nr. ore teoretice:18 ore

  Nr. ore evaluare finală:1 oră Cadre didactice de predare: Coordonator:Conf. Dr. Ioana Brudaşcă PreŃul cursului:100 Lei Adresabilitate: abs. ai Fac.de Biologie şi Chimie, biologi şi chimişti care activează în laboratoare medicale Nr. min.-max. de cursanŃi: 7-30 Creditare CMR: 18 credite EMC 34. Titlul cursului: Servicii medicale paraclinice de laborator furnizate în ambulator. Autorizare,

  evaluare, decontare în relaŃia contractuală cu CAS. Locul desfăşurării: Amfiteatrul Medicală II Perioada: 7-11 iunie 2010 Durata: 35 ore Nr. ore teoretice: 32 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 2 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf.Dr.Alexandra Crăciun Colaboratori: Dr. LuminiŃa Brustur Chirilă (CAS Cluj), Dr. Adriana Vlad (CAS Cluj), Dr. Mihai Moisescu (ASP Cluj)

  PreŃul cursului: 300 Lei Adresabilitate: rezidenŃi, medici specialişti, chimişti, tehnicieni de laborator, biologi, asist. de laborator Nr. min.- max. de cursanŃi: min. 10 Creditare CMR: 30 credite EMC

 • 10

  35. Titlul cursului: DeficienŃa vitaminelor liposolubile şi metabolismul osos în populaŃia pediatrică şi adultă

  Locul desfăşurării: Amfiteatrul Medicală II Perioada: 14- 18 iunie 2010 Durata: 19 ore Nr. ore teoretice:16 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 2 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadrul didactic de predare:Coordonator:Conf.Dr.AlexandraCrăciun PreŃul cursului:150 Lei Adresabilitate: absolvenŃi ai FacultăŃii de Medicină, rezidenŃi (medicină de laborator, pediatrie, medicină de familie), medici specialişti (medicină de laborator, pediatrie, medicină de familie), chimişti, tehnicieni de laborator, asistenŃi de laborator Nr. min.- max. de cursanŃi: 3-10 Creditare CMR: 18 credite EMC 36. Titlul cursului: Tehnici de biologie moleculară utilizate în analiza diferitelor variaŃii genetice Locul desfăşurării: Catedra de Biochimie Medicală Perioada: 24 mai- 28 mai 2010 Durata: 21 ore Nr. ore teoretice:16 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 4 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadrul didactic de predare: Coordonator: Şef l.Dr. Lucia Maria Procopciuc

  PreŃul cursului:150 Lei Adresabilitate: absolvenŃi ai FacultăŃii de biologie şi chimie, biologi şi chimişti care activează în laboratoarele medicale; medici specialişti (medicină de laborator), chimişti, tehnicieni de laborator, asistenŃi de laborator Nr. min.- max. de cursanŃi: 3-10 Creditare CMR: 20 credite EMC 37. Titlul cursului: ActualităŃi de diagnostic în medicina de laborator Locul desfăşurării: Catedra de Biochimie Medicală Perioada:4- 6 decembrie 2009 Durata: 21 oră Nr. ore teoretice:16 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 4 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Şef l. Dr Lucia Dican Colaborator: Prof. Dr. Ileana Olteanu, Chim. Daniela Bedeleanu Adresabilitate: absolvenŃi ai facultăŃilor de medicină, rezidenŃi (medicină de laborator), medici specialişti (medicină de laborator), chimişti, biochimişti, biologi, tehnicieni de laborator, asistenŃi medicali şi moaşe Nr. min.- max. de cursanŃi:3-20 PreŃul cursului:150 Lei Creditare CMR: 18 credite EMC 38. Titlul cursului: TendinŃe actuale în diagnosticul precoce al diabetului zaharat Locul desfăşurării: Catedra Biochimie Medicală Perioada: 14- 18 iunie 2010 Durata: 30 ore: Nr. ore teoretice:16 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 6 ore Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 6 ore Nr. ore evaluare finală: 2 ore

  Cadre didactice de predare:Coordonator: Şef l. Dr. Tiberiu Nistor Colaborator: Asist. Dr. Ciprian Silaghi

 • 11

  Adresabilitate: absolvenŃi ai FacultăŃii de Medicină, rezidenŃi (medicină de laborator, diabet şi boli de nutriŃie, medicină internă, medicină de familie), medici specialişti (medicină de laborator, diabet şi boli de nutriŃie, medicină internă, medicină de familie) Nr. min.- max. de cursanŃi: 5-15 PreŃul cursului: 150 Lei Creditare CMR: 28 credite EMC 39. Titlul cursului: Modificări ai unor parametrii salivari în parodontopatia diabetică Locul desfăşurării: Catedra Biochimie Medicală Perioada: 21- 25 iunie 2010 Durata: 30 ore: Nr. ore teoretice:16 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 6 ore Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 6 ore Nr. ore evaluare finală: 2 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Şef l. Dr. Tiberiu Nistor Colaborator: Prep. Dr. Răzvan Rusu Adresabilitate: absolvenŃi ai FacultăŃii de Medicină Dentară, rezidenŃi, specialişti (medicină dentară), absolvenŃi ai FacultăŃii de Medicină, rezidenŃi, medici specialişti (medicină de laborator, diabet şi boli de nutriŃie, medicină de familie) Nr. min.- max. de cursanŃi: 5-15 PreŃul cursului: 150 Lei Creditare CMR: 28 credite EMC

  BOLI INFECłIOASE 40. Titlul cursului: Terapia antibacteriană, antivirală şi antifungică în patologia infecŃioasă Locul desfăşurării: Spitalul Clinic de Boli InfecŃioase Cluj-Napoca Perioada: 12 – 16 aprilie 2010 Durata: 32 ore Nr. ore teoretice: 30 ore

  Nr.ore evaluare finală: 2 ore Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof.Dr.Virginia Zanc

  Colaboratori: Şef l. Dr. Ciutică Ionel, Şef.l. Dr. Adriana Slavcovici, Şef.l. Dr. Mihaela Lupşe PreŃul cursului: 100 Lei – medici specialişti/primari, 50 Lei – medici rezidenŃi Adresabilitate: medici şi rezidenŃi de diferite specialităŃi: boli infecŃioase, medicină internă, pediatrie, medicină de familie, pneumoftiziologie, ORL, dermatologie, oftalmologie etc. Nr. min.-max. de cursanŃi: 5 – 30 Creditare CMR: 30 credite EMC 41. Titlul cursului: Rolul asistentei medicale în managementul pacientului cu patologie infecŃioasă Locul desfăşurării: Hunedoara Perioada: 15 – 19.11.2009 Durata: 32 ore Nr. ore teoretice: 24 ore

  Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 6 ore Nr.ore evaluare finală: 2 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Doina łăŃulescu Colaboratori:Asist.Dr.Monica Muntean, Asist. Dr. Cristina Cismaru, Asist. Dr. Melinda Horvat, Asist. Dr. Mariana Cristea Adresabilitate: absolvenŃi ai FacultăŃii de AsistenŃi Medicali şi ai Colegiului de Nursing Nr. min.-max. de cursanŃi: 5 - nelimitat PreŃul cursului: 50 Lei Creditare CMR: NU 42. Titlul cursului: Recoltarea şi interpretarea probelor biologice la pacientul cu boală infecŃioasă Locul desfăşurării: Spitalul Clinic de Boli InfecŃioase Cluj-Napoca Perioada: 26 – 30.01.2010 Durata: 32 ore Nr. ore teoretice: 24

  Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 6

 • 12

  Nr.ore evaluare finală: 2 Cadre didactice de predare:Coordonator: Prof. Dr. Doina łăŃulescu

  Colaboratori: Dr. Monica Muntean, Dr. Cristina Cismaru, Dr. Melinda Horvat, Dr. Mariana Cristea

  Adresabilitate: absolvenŃi ai FacultăŃii de AsistenŃi Medicali şi ai Colegiului de Nursing Nr. min.-max. de cursanŃi: 5 - nelimitat PreŃul cursului: 50 Lei Creditare CMR: NU 43. Titlul cursului: Terapia infecŃiilor cutanate la copil, adult şi categorii speciale Locul desfăşurării: Mediaş Perioada: 14 – 18 mai 2010 Durata: 32 ore Nr. ore teoretice: 30 ore

  Nr.ore evaluare finală: 2 ore Cadre didactice de predare:Coordonator: Prof. Dr. Doina łăŃulescu Colaboratori: Dr. Monica Muntean, Dr. Cristina Cismaru, Dr. Melinda Horvat, Dr. Mariana Cristea PreŃul cursului: 100 Lei Adresabilitate: medici specialişti şi rezidenŃi Nr. min.-max. de cursanŃi: 5 - nelimitat Creditare CMR: 30 credite EMC 44. Titlul cursului: Terapia infecŃiilor urinare la copil, adult şi categorii speciale Locul desfăşurării: Hunedoara Perioada: 20 – 25.11.2009 Durata: 32 ore Nr. ore teoretice: 30 ore

  Nr.ore evaluare finală: 2 ore Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Doina łăŃulescu

  Colaboratori: Asist. Dr. Muntean Monica, Asist. Dr. Cristina Cismaru, Asist. Dr. Melinda Horvat, Asist. Dr. Mariana Cristea. Şef l. Dr. Dana Iacob

  PreŃul cursului: 100 Lei – medici specialişti/primari şi 60 Lei – medici rezidenŃi Adresabilitate: rezidenŃi şi medici având diferite specialităŃi Boli infecŃioase, Medicină de familie, Medicină internă, Pediatrie, Reumatologie, Gastroenterologie, Epidemiologie Nr. min.-max. de cursanŃi: 5 – nelimitat Creditare CMR: 30 credite EMC 45. Titlul cursului: Hepatite virale – de la acut la cronic: dificultăŃi de diagnostic, tratament Locul desfăşurării: Spitalul Clinic de Boli InfecŃioase, Cluj-Napoca Perioada: 15 - 19 iunie 2010 Durata: 32 ore Nr. ore teoretice: 30 ore

  Nr.ore evaluare finală: 2 ore Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. łăŃulescu Doina

  Colaboratori: Prof. Dr. Miu Nicolae, Conf. Dr. Amanda Rădulescu, As.Dr. Monica Muntean, As. Dr. Melinda Horvat, Dr. Monica Lupşor

  PreŃul cursului: 120 Lei - medici specialişti/primari, 70 Lei – medici rezidenŃi Adresabilitate: rezidenŃi şi medici având diferite specialitaŃi: Boli infecŃioase, Medicină de familie, Medicină internă, Pediatrie, Reumatologie, Gastroenterologie, Epidemiologie Nr. min.-max. de cursanŃi: 10 - nelimitat Creditare CMR: 30 credite EMC 46. Titlul cursului: ActualităŃi în etiopatogenia şi tratamentul infecŃiilor sistemice şi a şocului

  infecŃios Locul desfăşurării: Spitalul Clinic de Boli InfecŃioase, Cluj-Napoca Perioada: 17 - 21 mai 2009 Durata: 32 ore Nr. ore teoretice: 30 ore

 • 13

  Nr.ore evaluare finală: 2 ore Cadre didactice de predare: Coordonator: Şef l.Dr.Ciutică Ionel

  Colaboratori: Şef l. Dr. Mihaela Lupşe, As. Dr. Simona Mureşan PreŃul cursului: 80 Lei – rezidenŃi şi 150 Lei – medici specialişti şi medici primari Adresabilitate: absolvenŃi ai FacultăŃii de Medicină / Stomatologie, rezidenŃi în: medicină de familie, boli infecŃioase, terapie intensivă, medicină internă; medici specialişti şi primari în: boli infecŃioase, pneumologie, ATI, medicină de familie Nr. min.-max. de cursanŃi: 5 - nelimitat Creditare CMR: 30 credite EMC 47. Titlul cursului: Managementul infecŃiilor fungice severe invazive Locul desfăşurării: Spitalul Clinic de Boli InfecŃioase Cluj-Napoca Perioada: 7 – 11.06.2010 Durata: 31 Nr. ore teoretice: 24 ore

  Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 6 ore Nr.ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Şef l.Dr. Mihaela Lupşe Colaboratori:Prof. Dr. DoinałăŃulescu, Dr. Mirela Flonta, Dr. Corina Itu, Dr.Andrei Cucuianu, Dr. Aurel Bizo, Dr. Natalia Hagău,Dr.Cristina Cismaru

  PreŃul cursului: 80 Lei – rezidenŃi şi 200 Lei – medici primari şi specialişti Adresabilitate: absolvenŃi ai FacultăŃii de Medicină/Stomatologie, rezidenŃi, specialişti: boli infecŃioase, pneumologie, terapie intensivă, pediatrie, neurochirurgie, neurologie, medicină internă, laborator, urologie, hematologie, oncologie, medici cu o competenŃă, absolvenŃi ai altor facultăŃi Nr. min.-max. de cursanŃi: 10 Creditare CMR: 30 credite EMC 48. Titlul cursului: Cum evaluam şi cum tratăm bolnavul cu patologie infecŃioasă Locul desfăşurarii: Spitalul Clinic de Boli InfecŃioase Cluj-Napoca Perioada: 16.11.- 30.11.2009 sau la cerere Durata: 42 ore Nr. ore teoretice: 34 ore

  Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 6 ore Nr.ore evaluare finală: 2 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Şef l. Dr. Adriana Slavcovici, Şef l. Dr. Mihaela Lupşe Colaboratori: As. Dr. Marcu Cristian, As. Dr. Adriana Topan, As. Dr. Cristina Cismaru, As. Dr. Simona Oltean

  PreŃul cursului: 50 Lei Adresabilitate: asistenŃi medicali, asistenŃi medicali licenŃiaŃi, moaşe, absolvenŃi ai Colegiului de Nursing cu interes în domeniul bolilor infecŃioase, medici de familie, medici rezidenŃi Nr. min.-max. de cursanŃi: 6 – nelimitat Creditare CMR: 43 credite EMC 49. Titlul cursului: Antibioticoterapia şi rezistenŃa la antibiotice în patologia infecŃioasă la copil Locul desfasurarii: Spitalul Clinic de Boli InfecŃioase Cluj-Napoca Perioada: 12.10.- 16.10.2009 sau la cerere Durata: 32 ore Nr.ore teoretice:30 ore

  Nr.ore evaluare finală: 2 ore Cadre didactice de predare: Coordonator: Şef l.Dr. Adriana Slavcovici, Prof. Dr. Marina Andreica, Prof. Dr. Miu Nicolae; Colaboratori: As. Dr. Marcu Cristian, As. Dr. Adriana Topan, As. Dr. Cristina Cismaru, As. Dr. Simona Oltean PreŃul cursului: 50 Lei pentru rezidenŃi, 100 Lei pentru medici specialişti Adresabilitate: medici specialişti de boli infecŃioase, medici specialişti de pediatrie, ATI, interne, pneumoftiziologie, ORL, medici de familie, medici rezidenŃi Nr. min.-max. de cursanŃi: 6 – nelimitat Creditare CMR: 30 credite EMC

 • 14

  50. Titlul cursului: Antibioticoterapia corectă în serviciile de terapie intensivă Locul desfaşurarii: Spitalul Clinic de Boli InfecŃioase Cluj-Napoca Perioada: 01.03.2010.- 06.03.2010 Durata: 38 ore Nr. ore teoretice: 30 ore

  Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 6 ore Nr.ore evaluare finală: 2 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonatori: Şef l.Dr. Adriana Slavcovici, Conf.Dr. Natalia Hagău Colaboratori: As.Dr.Marcu Cristian, As.Dr. AdrianaTopan, As.Dr. Cristina Cismaru

  PreŃul cursului: 50 Lei pentru rezidenŃi, 100 Lei pentru medici specialişti, 150 Lei pentru medici primari Adresabilitate: medici specialişti de boli infecŃioase, ATI, specialişti medicină de urgenŃă, medici specialişti de pediatrie, interne, pneumoftiziologie, ORL, farmacişti, medici rezidenŃi Nr. min.-max. de cursanŃi: 6 – nelimitat Creditare CMR: 38 credite EMC

  CARDIOLOGIE - INSTITUTUL INIMII 51. Titlul cursului: Ecocardiografie. Diagnosticul şi evaluarea bolilor cardiovasculare prin eco M,

  2D, Doppler şi Doppler în flux color (curs începători) Locul desfăşurării: Clinica de Cardiologie Institutul Inimii Cluj-Napoca, Str. MoŃilor 19-21, tel/fax. 0264/595090. Perioada :16.11.2009 – 11.12.2009 Durata: 68 ore Nr. ore teoretice: 24 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 40 ore Nr. ore evaluare finală: 4 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Radu Căpâlneanu Colaborator: Conf. Dr. Daniela Bedeleanu, Şef. l Dr. Lelia Strîmbu, As. Dr. Adela Serban, Dr. Alexandra Lazar, Dr. Bayer Ruxandra, Dr. Carmen Muresan

  PreŃul cursului: 600 Lei Adresabilitate: medici specialişti cardiologi şi/sau medici specialişti, medicină internă, medici rezidenŃi cardiologi şi/sau medicină internă Nr. min.- max. de cursanŃi: 7-20 Creditare CMR: NU (atestat de studii complementare) 52. Titlul cursului: Electrocardiografie clinică practică Locul desfăşurării: Clinica de Cardiologie Institutul Inimii Cluj-Napoca, Str. MoŃilor 19-21, tel/fax. 0264/595090. Perioada : 22.02.2010 – 12.03. 2010 Durata: 64 ore Nr. ore teoretice: 30 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 30 ore Nr. ore evaluare finală: 4 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Căpâlneanu Radu, As. Dr. Rosianu Horia Colaboratori: Dr. Kovacs Emese, Dr. Cadis Laura, Dr. Bayer Ruxandra

  PreŃul cursului: 400 Lei Adresabilitate: medici familie, medici specialisti cardiologi, medici rezidenti cardiologi Nr. min.-max. de cursanŃi: 7-20 Creditare CMR: 60 credite EMC 53. Titlul cursului: Ecocardiografie transesofagiană Locul desfăşurării: Clinica de Cardiologie Institutul Inimii Cluj-Napoca, Str. MoŃilor 19-21, tel/fax. 0264/595090. Perioada : 15.03.2010 – 26.03.2010 Durata: 73 ore Nr. ore teoretice: 30 ore

 • 15

  Nr. ore demonstraŃii practice: 10 ore Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 30 ore Nr. ore evaluare finală: 3 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Daniela Bedeleanu Colaborator: Şef .l. Dr. Lelia Strimbu

  Pretul cursului: 800 Lei Adresabilitate: medici cu competenta in ecocardiografie generala, medici specialisti ATI Nr. min. - max. de cursanŃi: 7-10 Creditare CMR: NU (atestat de studii complementare) 54. Titlul cursului: Ecocardiografie. Diagnosticul şi evaluarea bolilor cardiovasculare prin eco M,

  2D, Doppler şi Doppler în flux color (curs avansaŃi) Locul desfăşurării: Clinica de Cardiologie Institutul Inimii Cluj-Napoca, Str. MoŃilor 19-21, tel/fax. 0264/595090. Perioada : 12.04.2010 – 07.05.2010 Durata: 68 ore Nr. ore teoretice: 24 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 40 ore Nr. ore evaluare finală: 4 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Radu Căpâlneanu Colaborator: Conf. Dr. Daniela Bedeleanu, Şef.l Dr. Lelia Strîmbu, As. Adela

  Serban, Dr. Alexandra Lazar, Dr. Bayer Ruxandra, Dr. Carmen Muresan PreŃul cursului: 600 Lei Adresabilitate: medici specialişti cardiologi şi/sau medici specialişti, medicină internă, medici rezidenŃi cardiologi şi/sau medicină internă Nr. min. - max. de cursanŃi : 7-20 Creditare CMR: NU (atestat de studii complementare)

  CARDIOLOGIE-RECUPERARE 55. Titlul cursului: Electrocardiografie clinică Locul desfăşurării: Spitalul Clinic de Recuperare-Cardiologie Perioada: 02.11.2009 – 27.11.2009 Durata: 83 ore Nr. ore teoretice: 20 ore Nr. ore demonstraŃii practice: 60 ore Nr. ore evaluare finală: 3 ore Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Zdrenghea Dumitru Colaborator: Conf. Dr. Pop Dana PreŃul cursului: 300 Lei Adresabilitate: medici specialişti şi rezidenŃi cardiologie şi medicină internă Nr. min. – max. de cursanŃi: 6-12 Creditare CMR: 60 credite EMC 56. Titlul cursului: Electrocardiografie clinică Locul desfăşurării: Spitalul Clinic de Recuperare-Cardiologie Perioada: 05.04. 2010-30.04. 2010 Durata: 83 ore Nr. ore teoretice: 20 ore Nr. ore demonstraŃii practice: 60 ore Nr. ore evaluare finală: 3 ore Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Zdrenghea Dumitru Colaborator: Conf. Dr. Pop Dana Adresabilitate: medici specialişti şi rezidenŃi cardiologie şi medicină internă Nr. min.– max. de cursanŃi: 6-12 PreŃul cursului: 300 Lei Creditare CMR: 60 credite EMC

 • 16

  CENTRUL DE EDUCAłIE ŞI CERCETARE ÎN ULTRASONOGRAFIE al

  UniversităŃii de Medicină şi Farmacie “Iuliu HaŃieganu” CLUJ-NAPOCA În colaborare cu AsociaŃia Română pentru Studiul Ultrasonografiei Clinice şi Aplicative

  (A.R.S.U.S.) 57. Titlul cursului: Ultrasonografie generală – modul I – pentru obŃinerea atestatului de formare

  complementară Locul desfăşurării: Clinica Medicală III + Clinica Radiologică Perioada: 5 octombrie – 13 noiembrie 2009 Durata: 212 ore (6 săptămâni) Nr.ore teoretice: 46 ore Nr.ore demonstraŃii practice: 80 ore (cazuistică)

  Nr.ore stagiu/lucrări practice: 80 ore (exerciŃii pe aparat de ecografie) Nr.ore evaluare finală: 6 ore Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Radu Badea Colaboratori: Prof.Dr. Sorin Dudea, Prof.Dr. Petru A.Mircea, Dr. Tudor Vasile, Dr. HoraŃiu Branda, Dr. Titus Şuteu, Dr. Monica Lupşor, Dr. Carolina Botar Jid, Dr. Dana Dumitriu, Dr. Anca Iancu, Şef l. Dr. Adela Golea, Dr. Cosmin Caraiani, Drd.Dr. Mihai Socaciu PreŃul cursului: 1500 Lei Adresabilitate: medici specialişti care urmăresc să obŃină atestare de studii postuniversitare complementare în ecografie generală. Nr. min.– max. de cursanŃi: 12-16 Creditare CMR: NU (atestat de studii complementare) 58. Titlul cursului: Ultrasonografie generală - modul II – pentru obŃinerea atestatului de formare complementară Locul desfăşurării: Clinica Medicala I, Clinica Medicala V, Clinica Pediatrie II, Clinica Medicala II, Clinica Medicala III, Clinica Radiologie, Clinica Obstetrică-Ginecologie I, Clinica Endocrinologie, Clinica de Chirurgie Maxilo-Facială şi Implantologie Perioada: 5 octombrie - 13 noiembrie 2009 Durata: 223 ore (6 săptămâni) Nr.ore teoretice: 57 ore Nr.ore demonstraŃii practice: 80 ore (cazuistică) Nr.ore stagiu/lucrări practice: 80 ore (exerciŃii pe aparat de ecografie) Nr.ore evaluare finală: 6 ore Cadre didactice de predare: Coordonator:Prof. Dr. Petru A. Mircea

  Colaboratori: Prof.Dr. Radu Badea, Prof. Dr. Florin Stamatian, Prof. Dr. Sorin Dudea, Prof. Dr. Mihaela BăciuŃ, Conf. Dr. Dan Ona, Conf. Dr. Gheorghe Cruciat, Conf. Dr. Genel Sur, Conf. Dr. Cristina Ghervan, Conf. Dr. Daniela Fodor, Conf. Dr. Sorin Crişan, Conf. Dr. Aurel Bizo, Conf. Dr. Daniel Mureşan, Şef l. Dr. I. Marian, Şef l. Dr. Daniel Mureşan, Asist. Dr. Sorin Pop, Asist. Dr. Romeo Chira, Şef l. Dr. Angelica Chiorean, Şef l. Dr. Anca Ciurea

  PreŃul cursului: 1500 Lei Adresabilitate: medici specialişti care urmăresc să obŃină atestare de studii postuniversitare complementare în ecografie generală, şi care au absolvit modulul I Nr. min.– max. de cursanŃi: 15-22 Creditare CMR: NU (atestat de studii complementare) 59. Titlul cursului: Ultrasonografie generală – modul II - pentru obŃinerea atestatului de formare

  complementară Locul desfăşurării: Clinica Medicală III, Clinica Radiologică, Clinica Medicală V, Clinica Pediatrie III, Clinica Medicală II, Clinica Medicală I, Clinica Ginecologie II Perioada: 23 noiembrie 2009 – 15 ianuarie 2010 Durata: 223 ore (6 săptămâni) Nr.ore teoretice: 57 ore

  Nr.ore demonstraŃii practice: 80 ore (cazuistică)

 • 17

  Nr.ore stagiu/lucrări practice: 80 ore (exerciŃii pe aparat de ecografie) Nr.ore evaluare finală: 6 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof.Dr. Sorin Dudea Colaboratori: Prof.Dr. Radu Badea, Prof. Dr. Petru A.Mircea, Conf. Dr. Dan Mihu, Conf. Dr. Cornel Vălean, Conf. Dr. Dan Rădulescu, Conf. Dr. Daniela Fodor, Asist. Dr. Tudor Vasile, Asist. Dr. HoraŃiu Branda, Asist. Dr. Sorin Pop, Asist. Dr. Romeo Chira, Şef. l. Dr.Angelica Chiorean, Şef l. Dr. Anca Ciurea, Asist. Dr. Dana Iacob, Asist. Dr. Carolina Botar Jid, Prep.Dr.Dana Dumitriu, Asist.Dr. Anca Iancu, Dr. Otilia Fufezan, Dr. Titus Şuteu, Drd Dr. Monica Lupşor, Asist.Dr. Adela Golea, Dr. Cosmin Caraiani, Drd.Dr. Mihai Socaciu

  PreŃul cursului: 1500 Lei Adresabilitate: medici specialişti care urmăresc să obŃină atestare de studii postuniversitare complementare în ecografie generală şi care au absolvit modulul I Nr. min.– max. de cursanŃi: 12-19 Creditare CMR: NU (atestat de studii complementare) 60. Titlul cursului: Ultrasonografie generală (modul I) – pentru obŃinerea atestatului de formare

  complementară Locul desfăşurării: Clinica Medicală I Perioada: 11 ianuarie – 19 februarie 2010 Durata: 212 ore (6 săptămâni) Nr.ore teoretice: 46 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 80 ore (cazuistică) Nr.ore stagiu/lucrări practice: 80 ore (exerciŃii pe aparat de ecografie) Nr.ore evaluare finală: 6 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Petru A. Mircea Colaboratori: Prof. Dr. Radu Badea, Prof. Dr. Sorin Dudea, Conf. Dr. Dan Ona, Asist. Dr. Sorin Pop, Asist. Dr. Romeo Chira, Asist Dr. Adrian Cătinean, Dr. Georgiana Nagy

  PreŃul cursului: 1500 Lei Adresabilitate: medici specialişti cu specialităŃi clinice(absolvenŃi ai FacultăŃilor de Medicină,Medicină Dentară,Medicină veterinară) Nr. min.– max. de cursanŃi: 15-22 Creditare CMR: NU (atestat de studii complementare) 61. Titlul cursului: Ultrasonografie generală – modul II - pentru obŃinerea atestatului de formare

  complementară Locul desfăşurării: Clinica Medicală III, Clinica Radiologică, Clinica Medicală V, Clinica Pediatrie III, Clinica Medicală II, Clinica Medicală I, Clinica Ginecologie II Perioada: 18 ianuarie – 26 februarie 2010 Durata: 223 ore (6 saptamani) Nr.ore teoretice: 57 ore

  Nr.ore demonstraŃii practice: 80 ore (cazuistică) Nr. ore stagiu/lucrări practice: 80 ore(exerciŃii pe aparat de ecografie) Nr.ore evaluare finală: 6 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Radu Badea Colaboratori: Colaboratori: Prof. Dr.

  Sorin Dudea, Prof. Dr. Petru A.Mircea, Conf. Dr. Dan Mihu, Conf. Dr. Cornel Vălean, Conf. Dr. Dan Rădulescu, Conf. Dr. Daniela Fodor, Asist. Dr. Tudor Vasile, Asist. Dr. HoraŃiu Branda, Asist. Dr. Sorin Pop, Asist. Dr. Romeo Chira, Şef. l. Dr.Angelica Chiorean, Şef l. Dr. Anca Ciurea, Asist. Dr. Dana Iacob, Asist. Dr. Carolina Botar Jid, Prep.Dr.Dana Dumitriu, Asist.Dr. Anca Iancu, Asist. Dr. Simona Manole, Dr. Otilia Fufezan, Dr. Titus Şuteu, Şef l. Dr. Adela Golea, Dr. Cosmin Caraiani, Drd.Dr. Mihai Socaciu

  PreŃul cursului: 1500 Lei

 • 18

  Adresabilitate: medici specialişti care urmăresc să obŃină atestare de studii postuniversitare complementare în ecografie generală şi care au absolvit partea I Nr. min.– max. de cursanŃi: 12-19 Creditare CMR: NU (atestat de studii complementare) 62. Titlul cursului: Ultrasonografie generală (modul I) – pt. obŃinerea atestatului - formare

  complementară Locul desfăşurării: Clinica Medicală I Perioada: 22 februarie – 2 aprilie 2010 Durata : 212 ore (6 săptămâni) Nr.ore teoretice: 46 ore

  Nr.ore demonstraŃii practice: 80 ore (cazuistică) Nr.ore stagiu/lucrări practice: 80 ore(exerciŃiipe aparat de ecografie) Nr.ore evaluare finală: 6 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Petru A. Mircea Colaboratori:Prof. Dr. Radu Badea, Prof. Dr. Sorin Dudea, Conf. Dr. Dan Ona, Asist. Dr. Sorin Pop, Asist. Dr. Romeo Chira, Asist Dr. Adrian Cătinean, Dr. Georgiana Nagy

  PreŃul cursului: 1500 Lei Adresabilitate: medici specialişti cu specialităŃi clinice (absolvenŃi ai FacultăŃilor de Medicină, Medicină Dentară, Medicină veterinară) Nr. min. – max. de cursanŃi: 15-22 Creditare CMR: NU (atestat de studii complementare) Cursuri de 10 zile: 63. Titlul cursului: Ultrasonografie vasculară nativă şi cu contrast. AplicaŃii în patologia arterelor,

  venelor periferice şi a vaselor viscerale Locul desfăşurării: Clinica Radiologică şi Clinica Medicală III Perioada: 22 martie - 02 aprilie 2010 Durata: 60 ore Nr.ore teoretice: 25 ore

  Nr.ore stagiu/lucrări practice: 33 ore (exerciŃii de manualitate pe aparat de ecografie) Nr.ore evaluare finală: 2 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Sorin Dudea Colaboratori: Prof. Dr. Radu Badea, Conf. Dr. Sorin Crisan, Asist.Dr. Tudor Vasile, Asist. Dr. Carolina Botar Jid, Dr. Titus Suteu, Prep.Dr. Dana Dumitriu, Asist. Dr. Anca Iancu, Asist. dr Monica Lupsor, Dr. Cosmin Caraiani

  PreŃul cursului: 1600 Lei Adresabilitate: medici cu competenŃă în ecografie generală, aprofundarea cunoştinŃelor Vor avea prioritate la înscriere absolvenŃii cursului "Ultrasonografie Doppler – Fizică, aspecte normale, semiologie, artefacte" Nr. min.– max. de cursanŃi: 8-14 Creditare CMR: 31 credite EMC 64. Titlul cursului: Ultrasonografie vasculară nativă şi cu contrast. AplicaŃii în patologia arterelor,

  venelor periferice şi a vaselor viscerale Locul desfăşurării:Clinica Radiologică şi Clinica Medicală III Perioada: 14-25 iunie 2010 Durata : 60 ore Nr. ore teoretice:25 ore

  Nr. ore stagiu/lucrări practice: 33ore (exerciŃii pe aparat de ecografie) Nr. ore evaluare finală: 2 ore Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Radu Badea

  Colaboratori: Prof. Dr. Sorin Dudea, Conf. Dr. Sorin Crisan, Asist. Dr. Tudor Vasile, Asist. Dr. Carolina Botar Jid, Dr. Titus Suteu, Prep. Dr. Dana Dumitriu, Asist. Dr. Anca Iancu, Asist. Dr. Monica Lupsor, Dr. Cosmin Caraiani

 • 19

  PreŃul cursului: 1600 Lei Adresabilitate: medici cu competenŃă în ecografie generală, aprofundarea cunoştinŃelor Vor avea prioritate la înscriere absolvenŃii cursului "Ultrasonografie Doppler – Fizică, aspecte normale, semiologie, artefacte" Nr. min.– max. de cursanŃi: 8-14 Creditare CMR: 31 credite EMC Cursuri de 5 zile: 65. Titlul cursului: NoŃiuni de ultrasonografie în patologia glandei mamare – corelaŃii radio-imagistice Locul desfăşurării: Clinica Radiologică Perioada: 25 ianuarie – 29 ianuarie 2010 Durata: 50 ore Nr.ore teoretice: 18 ore

  Nr.ore demonstraŃii practice: 21 oră (cazuistică) Nr.ore stagiu/lucrări practice:10 ore (exerciŃii pe aparat de ecografie) Nr.ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Şef l. Dr. Angelica Chiorean Colaboratori: Şef l. Dr. Anca Ciurea, Şef l. Dr. George Dindelegan, Dr. Cristiana Ciortea, Dr. Larisa Ciule PreŃul cursului: 600 Lei Adresabilitate: medici specialişti cu competenŃă în ecografie generală Nr. min.– max. de cursanŃi: 10-20 Creditare CMR: 30 credite EMC 66. Titlul cursului: Bazele ultrasonografiei intervenŃională Locul desfăşurării:Clinica Medicala I, Clinica Medicala III, Clinica Medicala IV şi Centrul de Medicină Experimentală şi Aptitudini Practice al UMF "Iuliu HaŃieganu" Cluj Napoca Perioada: 21 iunie – 25 iunie 2010 Durata: 48 ore Nr.ore teoretice: 24 ore

  Nr.ore stagiu/lucrări practice: 23 ore (exerciŃii de manualitate) Nr.ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Petru A. Mircea Colaboratori: Prof. Dr. Radu Badea, Conf. Dr. Cristina Ghervan, Conf. Dr. Zeno Spârchez, Conf.Dr. Liviu Ghervan, Şef.l.Dr. Angelica Chiorean, Şef l. Dr. HoraŃiu Branda, Asist. Dr. Romeo Chira, Dr. Nicolae Rednic, Dr. S. Toader

  PreŃul cursului: 600 Lei Adresabilitate: medici specialişti cu specialităŃi clinice (absolvenŃi ai FacultăŃilor de Medicină, Medicină Dentară, Medicină veterinară), care deŃin deja atestatul de studii complementare de Ecografie generală Nr. min.– max. de cursanŃi: 5-10 Creditare CMR: NU (atestat de studii complementare) Cursuri de 4 zile: 67. Titlul cursului: Ultrasonografia musculo-scheletală Locul desfăşurării: Clinica Medicală II Perioada: 10 februarie - 13 februarie 2010 Durata: 32 ore Nr. ore teoretice: 16 ore

  Nr. ore stagiu/lucrări practice: 15 ore (exerciŃii de manualitate pe aparat de ecografie) Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare:Coordonator: Conf. Dr. Daniela Fodor Colaborator: Prof. Dr. Sorin Dudea, Dr. Carolina Botar Jid, Dr. Nicolae Rednic, Dr. Raluca Pais

  PreŃul cursului: 550 Lei

 • 20

  Adresabilitate: medici cu competenŃă în ecografie generală, medici specialişti sau rezidenŃi reumatologi, ortopezi, balneologi ObservaŃii: cursul se desfăşoară doar dacă există minim 6 cursanŃi înscrişi Creditare CMR: 20 credite EMC Cursuri de 3 zile: 68. Titlul cursului: Ultrasonografie toracică Locul desfăşurării: Clinica Medicală III, Clinica Medicală I, Clinica de Pneumoftiziologie, Clinica Medicală IV Perioada: 19 - 21 noiembrie 2009 Durata : 22 ore Nr. ore teoretice: 13 ore

  Nr. ore stagiu/lucrări practice:8 ore (exerciŃii de manualitate pe aparat de ecografie) Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Zeno Spârchez, Asist. Dr. Romeo Chira Colaboratori: Conf. Dr. Doina Todea, Dr. Nicolae Rednic PreŃul cursului: 350 Lei Adresabilitate: medici cu competenŃă in ecografie generală, medici specialişti sau rezidenŃi internişti, pneumologi, chirurgie generală sau toracică, oncologi Nr. min.– max. de cursanŃi: 5-20 Creditare CMR: 16 credite EMC Cursuri de 2 zile: 69. Titlul cursului: Ecografia cu agenŃi de contrast Locul desfăşurării: Clinica Medicală III Perioada: 26 - 27 noiembrie 2009 Durata: 16 ore Nr.ore teoretice: 8 ore

  Nr.ore demonstraŃii practice: 3 ore (cazuistică) Nr.ore stagiu/lucrări practice: 4 ore (exerciŃii de manualitate pe aparat de ecografie)

  Nr.ore evaluare finală: 1 oră Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Radu Badea

  Colaboratori: Asist. Dr. HoraŃiu Branda, Asist. Dr. Tudor Vasile, Asist. Dr. Monica Lupsor, Drd.Dr. Mihai Socaciu, Dr. Cosmin Caraiani, Asist.Dr. Szasz Maria

  PreŃul cursului: 700 Lei Adresabilitate: medici specialişti radiologie-imagistică medicală, gastroenterologie, medicină internă, având competenŃa de ecografie generală Nr. min.– max. de cursanŃi: 5-7 Creditare CMR: 12 credite EMC 70. Titlul cursului: Ecografia cu agenŃi de contrast Locul desfăşurării: Clinica Medicală III Perioada: 21 - 22 ianuarie 2010 Durata: 16 ore Nr. ore teoretice: 8 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 3 ore (cazuistică) Nr. ore stagiu/lucrări practice: 4 ore (exerciŃii manualitate pe aparat de ecografie)

  Nr. ore evaluare finală: 1 oră Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Radu Badea

  Colaboratori: Asist. Dr. HoraŃiu Branda, Asist. Dr. Tudor Vasile, Asist. Dr. Monica Lupsor, Dr. Mihai Socaciu, Dr. Cosmin Caraiani, Asist. Dr. Szasz Maria

  PreŃul cursului: 700 Lei Adresabilitate: medici specialişti radiologie-imagistică medicală, gastroenterologie, medicină internă, având competenŃa de ecografie generală Nr. min.– max. de cursanŃi: 5-7

 • 21

  Creditare CMR: 12 credite EMC 71. Titlul cursului: Ecografia cu agenŃi de contrast Locul desfăşurării: Clinica Medicală III Perioada: 24 - 25 iunie 2010 Durata: 16 ore Nr. ore teoretice: 4 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 3 ore (cazuistică) Nr. ore stagiu/lucrări practice:8 ore (exerciŃii de manualitate pe aparat de ecografie)

  Nr. ore evaluare finală: 1 oră Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof.Dr. Radu Badea

  Colaboratori: Asist. Dr. HoraŃiu Branda, Asist. Dr. Tudor Vasile, Asist. Dr. Monica Lupsor, Dr. Mihai Socaciu, Dr. Cosmin Caraiani, Asist. Szasz Maria

  PreŃul cursului: 700 Lei Adresabilitate: medici specialişti radiologie-imagistică medicală, gastroenterologie, medicină internă, având competenŃa de ecografie generală Nr. min. – max. de cursanŃi: 5-7 Creditare CMR: 9 credite EMC 72. Titlul cursului: Ecografie transfontanelară Locul desfăşurării: Clinica Medicală III, Clinica Pediatrie III Data : 2 - 3 aprilie 2010 Durata: 9 ore Nr.ore teoretice: 4 ore

  Nr.ore stagiu/lucrări practice: 4 ore (exerciŃii de manualitate pe aparat de ecografie) Nr.ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof.Dr. Sorin Dudea Colaborator: Dr. Otilia Fufezan, Asist. Dr. Daniela Iacob PreŃul cursului: 420 Lei Adresabilitate: generală: medici pediatrii, radiologi Nr. min. – max. de cursanŃi: 6-10

  Cursuri de 1 zi: 73. Titlul cursului: Ecografie tiroidiană şi paratiroidiană Locul desfăşurării: Clinica Medicală III Data: 5 februarie 2010 Durata: 9 ore Nr.ore teoretice: 4 ore

  Nr.ore stagiu/lucrări practice: 4 ore (exerciŃii de manualitate pe aparat de ecografie) Nr.ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Radu Badea Colaboratori: Conf. Dr.Cristina Ghervan, Prof. Dr. Sorin Dudea, Conf. Dr. Gabriel Andrieş,Dr.Titus Şuteu, Dr. Cosmin Caraiani

  PreŃul cursului: 420 Lei Adresabilitate: generală ObservaŃii: cursul se desfăşoară doar dacă există minim 6 cursanŃi înscrişi Creditare CMR: 5 credite EMC 74. Titlul cursului: Ecografia tubului digestiv Locul desfăşurării: Clinica Medicală III Data: 15 ianuarie 2010 Durata: 9 ore Nr.ore teoretice: 4 ore

  Nr.ore stagiu/lucrări practice: 4 ore (exerciŃii de manualitate pe aparat de ecografie) Nr.ore evaluare finală: 1 oră

 • 22

  Cadre didactice de predare:Coordonator: Prof. Dr. Radu Badea Colaboratori: Şef l. Dr. Andrada Seiceanu PreŃul cursului: 420 Lei Adresabilitate: medici gastroenterologi, radiologi, chirurgi ObservaŃii: se desfăşoară doar dacă există min. 6 cursanŃi înscrişi Creditare CMR: 5 credite EMC 75. Titlul cursului: Evaluarea neinvazivă a hepatopatiilor difuze cu ajutorul elastografiei

  tranzitorii unidimensionale(Fibroscan) Locul desfăşurării: Clinica Medicală III Data : 23 octombrie 2009 Durata: 9 ore Nr.ore teoretice: 5 ore

  Nr.ore stagiu/lucrări practice: 3 ore (exerciŃii de manualitate pe aparat) Nr.ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof. Dr. Radu Badea, Asist. Dr. Monica Lupsor Colaborator: Drd. Dr. Horia Ştefănescu, Tehnician Anca Maniu

  PreŃul cursului: 630 Lei Adresabilitate: gastroenterologi, hepatologi, medici internişti, medici de medicină generală Nr. min. – max. de cursanŃi: 5-7 Creditare CMR: 6 credite EMC 76. Titlul cursului: Evaluarea neinvazivă a hepatopatiilor difuze cu ajutorul elastografiei

  tranzitorii unidimensionale(Fibroscan) Locul desfăşurării: Clinica Medicală III Data : 29 ianuarie 2010 Durata: 9 ore Nr.ore teoretice: 5 ore

  Nr.ore stagiu/lucrări practice: 3 ore (exerciŃii de manualitate pe aparat) Nr.ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof. Dr. Radu Badea, Asist. Dr. Monica Lupsor Colaborator: Drd. Dr. Horia Ştefănescu, Tehnician Anca Maniu PreŃul cursului: 630 Lei Adresabilitate: gastroenterologi, hepatologi, medici internişti, medici de medicină generală Nr. min. – max. de cursanŃi: 5-7 Creditare CMR: 6 credite EMC 77. Titlul cursului: Evaluarea neinvazivă a hepatopatiilor difuze cu ajutorul elastografiei

  tranzitorii unidimensionale(Fibroscan) Locul desfăşurării: Clinica Medicală III Data : 29 ianuarie 2010 Durata: 9 ore Nr.ore teoretice: 5 ore

  Nr.ore stagiu/lucrări practice:3 ore (exerciŃii de manualitate pe aparat) Nr.ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof. Dr. Radu Badea, Asist. Dr. Monica Lupsor Colaborator: Drd. Dr. Horia Ştefănescu, Tehnician Anca Maniu PreŃul cursului: 630 Lei Adresabilitate: gastroenterologi, hepatologi, medici internişti, medici de medicină generală Nr. min. – max. de cursanŃi: 5-7 Creditare CMR: 6 credite EMC

 • 23

  78. Titlul cursului: Ultrasonografia pacientului critic – nivel Bazal Modul I - NoŃiuni generale de ultrasonografie (fizica ultrasunetelor, orientarea imaginii, semiologie ecografică, artefacte, anatomia ultrasonografică - patternuri)

  Locul desfăşurării: Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină Data: 9 octombrie 2009 Durata: 9 ore Nr.ore teoretice: 4 ore

  Nr.ore stagiu/lucrări practice: 4 ore (exerciŃii de manualitate pe aparat) Nr.ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof.Dr. Radu Badea Colaborator: Catedra Medicină de UrgenŃă, WINFOCUS Colaboratori: Şef l. Dr. Adela Golea, Drd. Dr. Titus Suteu, Dr.Simona Mărgărit PreŃul cursului: 250 Lei Adresabilitate: medici de anestezie terapie intensivă, medici care lucrează în sistemul de urgenŃă sau terapie intensivă, pentru modulul 2 – 7 obligator modulul 1 sau cursul de ecografie generală partea I Nr. min. – max. de cursanŃi: 5-7 ObservaŃii: se pot alege şi separat modulele. Creditare CMR: 5 credite EMC 79. Titlul cursului: Ultrasonografia pacientului critic – nivel Bazal Modul II - Examinarea

  colecŃiilor - FAST Locul desfăşurării: Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină Data : 23 octombrie 2009 Durata: 9 ore Nr.ore teoretice: 4 ore

  Nr.ore stagiu/lucrări practice: 4 ore (exerciŃii de manualitate pe aparat) Nr.ore evaluare finală: 1 oră Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof.Dr. Radu Badea Colaborator: Catedra Medicină de UrgenŃă, WINFOCUS Colaboratori: Şef l. Dr. Adela Golea, Drd.Dr.Titus Suteu, Dr.Simona Mărgărit PreŃul cursului: 250 Lei Adresabilitate: medici de anestezie terapie intensivă, medici care lucrează în sistemul de urgenŃă sau terapie intensivă, pentru modulul 2 – 7 obligatoriu modulul 1 sau cursul de ecografie generală partea I Nr. min. – max. de cursanŃi: 5-7 ObservaŃii: se pot alege şi separat modulele. Creditare CMR: 5 credite EMC 80. Titlul cursului: Ultrasonografia pacientului critic – nivel Bazal Modul III - Examinarea caii respiratorii si a plamanului (anatomie ecografica, colectii, pneumotorace, edem interstitial) Locul desfăşurării: Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină Data : 6 noiembrie 2009 Durata: 9 ore Nr. ore teoretice: 4 ore

  Nr. ore stagiu/lucrări practice:4 ore (exerciŃii de manualitate pe aparat) Nr. ore evaluare finală: 1 oră Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof.Dr. Radu Badea Colaborator:Catedra Medicină deUrgenŃă, WINFOCUS (Dr. Daniel Lichtenstein) Colaboratori: Şef l. Dr. Adela Golea, Drd.Dr. Titus Suteu, Conf. Dr. Zeno Spârchez, Asist. Dr. Carolina Botaj-Jid, Dr. Nicolae Rednic, Dr. Simona Mărgărit PreŃul cursului: 250 Lei Adresabilitate: medici de anestezie terapie intensivă, medici care lucrează în sistemul de urgenŃă sau terapie intensivă, pentru modulul 2 – 7 obligatoriu modulul 1 sau cursul de ecografie generală partea I Nr. min. – max. de cursanŃi: 5-7 ObservaŃii: se pot alege şi separat modulele. Creditare CMR: 5 credite EMC

 • 24

  81. Titlul cursului: Ultrasonografia pacientului critic – nivel bazal Modul IV - Ecocardiografia pacientului critic (SCR - AEP, tamponada, dilatare, hipertrofie), protocol FATE

  Locul desfăşurării: Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină Data : 20 noiembrie 2009 Durata: 9 ore Nr.ore teoretice: 4 ore

  Nr.ore stagiu/lucrări practice: 4 ore (exerciŃii de manualitate pe aparat) Nr.ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof.Dr. Radu Badea Colaborator: Catedra Medicină de UrgenŃă, WINFOCUS Colaboratori: Şef l. Dr. Adela Golea, Drd. Dr. Titus Suteu, Şef l. Dr. Adriana Cavaşi, Dr. Simona Mărgărit PreŃul cursului: 250 Lei Adresabilitate: medici de anestezie terapie intensiva, medici care lucreaza in sistemul de urgenta sau terapie intensiva, pentru modulul 2 – 7 obligatoriu modulul 1 sau cursul de ecografie generala partea I Nr. min. – max. de cursanŃi: 5-7 ObservaŃii: se pot alege şi separat modulele. Creditare CMR: 5 credite EMC 82. Titlul cursului: Ultrasonografia pacientului critic – nivel bazal Modul V - Examinarea vaselor

  periferice şi a aortei la pacientul critic (venele de abord vascular central, tract femuro-popliteal, artera aorta, carotida, iliaca, femurala, poplitee)

  Locul desfăşurării: Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină Data: 4 decembrie 2009 Durata: 9 ore Nr.ore teoretice: 4 ore

  Nr.ore stagiu/lucrări practice: 4 ore (exerciŃii de manualitate pe aparat) Nr.ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare:Coordonatori: Prof. Dr. Radu Badea Colaborator: Catedra Medicină de UrgenŃă, WINFOCUS Colaboratori: Şef l. Dr. Adela Golea, Drd.Dr. Titus Suteu, Asist.Dr. Tudor Vasile, Asist.Dr. Carolina Botaj-Jid PreŃul cursului: 250 Lei Adresabilitate: medici de anestezie terapie intensiva, medici care lucreaza in sistemul de urgenta sau terapie intensiva, pentru modulul 2 – 7 obligatoriu modulul 1 sau cursul de ecografie generala partea I Nr. min. – max. de cursanŃi: 5-7 ObservaŃii: se pot alege şi separat modulele. Creditare CMR: 5 credite EMC 83. Titlul cursului: Ultrasonografia pacientului critic – nivel Bazal Modul VI - AplicaŃii

  intervenŃionale la pacientul critic: abord venos, intubatia orotraheala, drenaj pleural,paracenteza

  Locul desfăşurării: Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină Data: 18 decembrie 2009 Durata: 9 ore Nr.ore teoretice: 4 ore

  Nr.ore stagiu/lucrări practice: 4 ore (exerciŃii de manualitate pe aparat) Nr.ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof. Dr. Radu Badea Colaborator: Catedra Medicină de UrgenŃă, WINFOCUS Colaboratori: Şef l. Dr. Adela Golea, Drd.Dr. Titus Suteu, Conf. Dr. Zeno Spârchez, Asist. Dr. Tudor Vasile, Asist.Dr. Carolina Botaj-Jid, Dr. Nicolae Rednic, Dr. Simona Mărgărit PreŃul cursului: 250 Lei Adresabilitate: medici de anestezie terapie intensiva, medici care lucreaza in sistemul de urgenta sau terapie intensiva, pentru modulul 2 – 7 obligator modulul 1 sau cursul de ecografie generala partea I Nr. min. – max. de cursanŃi: 5-7 ObservaŃii: se pot alege şi separat modulele. Creditare CMR: 5 credite EMC

 • 25

  84. Titlul cursului: Ultrasonografia pacientului critic – nivel bazal Modul VII - Ultrasonografia in resuscitare (ABCDE)

  Locul desfăşurării: Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină Data: 8 ianuarie 2010 Durata: 9 ore Nr.ore teoretice: 4 ore

  Nr.ore stagiu/lucrări practice: 4 ore (exerciŃii de manualitate pe aparat) Nr.ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof.Dr. Radu Badea Colaborator: Catedra Medicină de UrgenŃă, WINFOCUS Colaboratori: Şef l. Dr. Adela Golea, Drd.Dr. Titus Suteu, Asist.Dr. Carolina Botaj-Jid, Dr. Simona Mărgărit PreŃul cursului: 250 Lei Adresabilitate: medici de anestezie terapie intensiva, medici care lucreaza in sistemul de urgenta sau terapie intensiva, pentru modulul 2 – 7 obligatoriu modulul 1 sau cursul de ecografie generala partea I Nr. min. – max. de cursanŃi: 5-7 ObservaŃii: se pot alege şi separat modulele Creditare CMR: 5 credite EMC

  DERMATOLOGIE 85. Titlul cursului: Dermatologie chirurgicală – curs de iniŃiere Locul desfăşurării: Clinica Dermatologie Cluj- Napoca Perioada: 8.03.2010- 11.03.2010 Durata: 36 ore Nr. ore teoretice: 15 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 10 ore Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 10 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator:Prof.Dr. Rodica Cosgarea Colaborator: Asist. Dr. Simona Şenilă

  PreŃul cursului: 300 Lei Adresabilitate: medici rezidenŃi şi specialişti dermatologi Nr. min.-max. de cursanŃi: 5- 20 Pentru înscrieri: Clinica Dermatologie- tel: 0264-592394 Creditare CMR: 24 credite EMC 86. Titlul cursului: Introducere în Dermato-Cosmetică Locul desfăşurării: Biblioteca Clinicii de Dermatologie Perioada: 02-03 iulie 2010 Durata: 8 ore Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof. Dr. Alexandru Tătaru, Şef l. Dr. Adrian Avram PreŃul cursului: 200 Lei Adresabilitate: absolvenŃi ai Fac. de Medicină/ Stomatologie/ Farmacie, rezidenŃi, specialişti, medici cu o competenŃă, absolvenŃi ai altor facultăŃi Nr. min.-max. de cursanŃi: 10 - 15 Pentru înscrieri: Clinica Dermatologie – Tel./Fax: 0264-592394 Creditare CMR: NU (atestat de studii complementare) 87. Titlul cursului: Dermatologie neonatală şi pediatrică Locul desfăşurării: Biblioteca Clinicii de Dermatologie Perioada: 24 -27 Februarie 2010 Durata: 10 ore Cadrul didactic de predare: Şef l. Dr. Adrian Baican PreŃul cursului:100 Lei Adresabilitate: rezidenŃi, medici de familie, pediatri, dermatologi

 • 26

  Nr. min.-max. de cursanŃi: 15 - 25 Pentru înscrieri: Clinica Dermatologie – Tel./Fax: 0264-592394 Creditare CMR: 10 credite EMC 88. Titlul cursului: DificultăŃi de diagnostic în Dermatologie Locul desfăşurării: Biblioteca Clinicii de Dermatologie Perioada: 25 – 28 mai 2010 Durata: 10 ore Cadrul didactic de predare: Şef l. Dr. Adrian Baican PreŃul cursului: 100 Lei Adresabilitate: rezidenŃi, dermatologi Nr. min.-max. de cursanŃi: 15 - 25 Pentru înscrieri: Clinica Dermatologie – Tel./Fax: 0264-592394 Creditare CMR: 10 credite EMC

  DIABET, NUTRIłIE, BOLI METABOLICE 89. Titlul cursului: Managementul dislipidemiilor şi riscul cardiovascular Locul desfăşurării: Centrul clinic de Diabet, NutriŃie; Boli Metabolice Perioada: 25 – 26 februarie 2010 Durata: 10 ore ? Nr. ore teorie: 3 ore / zi – 2 zile ?

  Nr. ore demonstraŃii practice:3 ore/zi – 2 zile ? Nr. ore evaluare finala: 4 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. N. Hâncu Colaborator: As. Dr. Cristina Nita

  PreŃul cursului: 150 Lei Adresabilitate: medici rezidenŃi şi specialişŃi de medicină de familie, medicină internă, cardiologie Nr. min.– max. de cursanŃi: 3 – 20 Creditare CMR: 6 credite EMC 90. Titlul cursului: Rolul laboratorului clinic în managementul dislipidemiilor Locul desfăşurării: Centrul clinic de Diabet, NutriŃie; Boli Metabolice Perioada: 25 – 26 martie 2010 Durata: 9 ore ? Nr. ore teorie: 3 ore / zi 25 – 2 zile ?

  Nr. ore demonstraŃii practice: 2 ore/zi– 2 zile ? Nr. ore evaluare finală: 4 ore

  Cadre didactice de predare:Coordonator:Conf. Dr. Gabriela Roman Colaborator: Şef l. Cornelia Bala, As.Dr. Cristina Nita PreŃul cursului: 100 Lei Adresabilitate: medici rezidenŃi şi specialişti de laborator, medicină de familie, medicină internă, cardiologie, biologi, chimişti Nr. min. – max. de cursanŃi: 5 – 50 ObservaŃii: Curricula cursului va conŃine date referitoare la: metode de laborator şi semnificaŃia clinică a explorărilor metabolismului lipidic si a riscului cardiovascular. Creditare CMR: 5 credite EMC 91. Titlul cursului: Îngrijirea pacienŃilor cu diabet şi complicaŃii cronice Locul desfăşurării: Centrul clinic de Diabet, NutriŃie; Boli Metabolice Perioada: 9 -10 aprilie 2010 Durata: 10 ore ? Nr. ore teorie: 4 ore/ zi – 2 zile ?

  Nr. ore demonstraŃii practice: 2 ore/zi– 2 zile ? Nr. ore evaluare finală: 4 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. I. A. Vereşiu Colaborator: As. Dr. Cristina Nita

 • 27

  PreŃul cursului: 150 Lei Adresabilitate: medici rezidenti si specialisti de medicină de familie, medicina interna, cardiologie, neurologie, nefrologie, chirurgie Nr. min.– max. de cursanŃi: 3 – 20 Creditare CMR: 6 credite EMC 92. Titlul cursului: Managementul hiperglicemiei în stările critice Locul desfăşurării: Centrul clinic de Diabet, Nutritie; Boli Metabolice Perioada: 22 – 23 aprilie 2010 Durata: 9 ore ? Nr. ore teorie: 3 ore / zi – 2 zile ?

  Nr. ore demonstraŃii practice:2 ore/zi – 2 zile ? Nr. ore evaluare finală: 4 ore

  Cadre didactice de predare:Coordonator: Şef. l. Cornelia Bala Colaborator: Conf. Dr. Gabriela Roman, As. Dr. Cristina Nita PreŃul cursului: 150 Lei Adresabilitate: medici rezidenŃi şi specialişti de medicină internă, cardiologie, ATI, neurologie, nefrologie, chirurgie Nr. min.– max. de cursanŃi: 3 – 20 Creditare CMR: 5 credite EMC 93. Titlul cursului: Diabetul şi sarcina Locul desfăşurării: Centrul Clinic de Diabet, NutriŃie; Boli metabolice Perioada: 26-27 aprilie 2010 Durata: 9 ore ? Nr. ore teorie: 3 ore/ zi – 2 zile ?

  Nr. ore demonstratii practice:2 ore/zi – 2 zile ? Nr. ore evaluare finală: 4 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator:Conf.Dr. Gabriela Roman Colaboratori: Asist. Dr. Cornelia Bala, Asist. Dr. Cristina Nita

  PreŃul cursului: 150 Lei Adresabilitate: medici rezidenŃi şi specialişti de medicină internă, medicină de familie, endocrinologie, ginecologie şi obstetrică Nr. min.– max. de cursanŃi: 3 – 20 Creditare CMR: 5 credite EMC 94. Titlul cursului: Managementul hiperglicemiei în stările critice Locul desfăşurării: Centrul clinic de Diabet, Nutritie; Boli Metabolice Perioada: 22 – 23 aprilie 2010 Durata: 9 ore ? Nr. ore teorie: 3 ore/ zi – 2 zile ?

  Nr. ore demonstraŃii practice:2 ore/zi – 2 zile ? Nr. ore evaluare finală: 4 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Şef. l. Cornelia Bala Colaborator:Conf.Dr.Gabriela Roman, Asist. Dr. Cristina Nita

  Adresabilitate: medici rezidenŃi şi specialişti de medicină internă, cardiologie, ATI, neurologie, nefrologie, chirurgie Nr. min.– max. de cursanŃi: 3 – 20 PreŃul cursului: 150 Lei Creditare CMR: 5 credite EMC 95. Titlul cursului: Pompa de insulina şi Glucomonitorizarea continuă – teorie şi practică Locul desfăşurării: Centrul Clinic de Diabet, NutriŃie; Boli metabolice Perioada: 17-18 iunie 2010 Durata: 9 ore ? Nr. ore teorie: 3 ore / zi – 2 zile ?

  Nr. ore demonstraŃii practice:3 ore/zi – 2 zile ? Nr. ore evaluare finală: 3 ore

  Cadre didactice de predare:Coordonator:Conf. Dr. Gabriela Roman

 • 28

  Colaboratori: Asist. Dr. Cornelia Bala, Asist. Dr. Cristina Nita Adresabilitate: medici rezidenŃi şi specialişti de diabet, nutriŃie, boli metabolice Nr. min.– max. de cursanŃi: 3 – 10 PreŃul cursului: 150 Lei Creditare CMR: 5 credite EMC 96. Titlul cursului: ActualităŃi în managementul diabetului zaharat Locul desfăşurării: BistriŃa-Năsăud Perioada: 11 martie 2010 Durata: 6 ore Nr. ore teorie: 3 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 2 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. N. Hâncu Colaborator: Conf. Dr. I. A.Veresiu, Conf. Dr. Gabriela Roman, Şef. l. Dr. Cornelia Bala, As. Dr. Cristina Nita Adresabilitate: medici rezidenti si specialisti de medicină de familie, medicina interna, cardiologie Nr. min.– max. de cursanŃi: 15 – 40 PreŃul cursului: 150 Lei Creditare CMR: 5 credite EMC 97. Titlul cursului: ActualităŃi în managementul diabetului zaharat Locul desfăşurării: BistriŃa-Năsăud Perioada: 22 aprilie 2010 Durata: 6 ore Nr. ore teorie: 3 ore

  Nr. ore demonstratii practice: 2 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. N. Hâncu Colaborator: Conf. Dr. I. A.Veresiu, Conf. Dr.Gabriela Roman, Şef. l. Dr. Cornelia Bala, As. Dr. Cristina Nita Adresabilitate: medici rezidenti si specialisti de medicină de familie, medicina interna, cardiologie Nr. min.– max. de cursanŃi: 15 – 40 PreŃul cursului: 150 Lei Creditare CMR: 5 credite EMC 98. Titlul cursului: ActualităŃi în managementul diabetului zaharat Locul desfăşurării: BistriŃa-Năsăud Perioada: 24 iunie 2010 Durata: 6 ore Nr. ore teorie: 3 ore

  Nr. ore demonstratii practice: 2 ore Nr. ore evaluare finală: 1 ora

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. N. Hâncu Colaborator: Conf. Dr. I. A.Veresiu, Conf. Dr.Gabriela Roman, Şef. l. Dr. Cornelia Bala, As. Dr. Cristina Nita Adresabilitate: medici rezidenti si specialisti de medicină de familie, medicina interna, cardiologie Nr. min.– max. de cursanŃi: 15 – 40 PreŃul cursului: 150 Lei ObservaŃii: menŃionăm că nici unul din cursuri nu este programat pentru obŃ. de atestate de st. compl. Creditare CMR: 5 credite EMC

  EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT în colaborare cu CATEDRA DE FIZIOLOGIE 99. Titlul cursului:Cultura fizică, în practica medicinii de familie Locul desfăşurării: UMF, Catedra de Fiziologie Perioada: 25-27 noiembrie 2009 Durata: 14 ore Nr. ore teoretice: 8 ore (4 x 2 ore)

  Nr.ore demonstraŃii practice: 6 ore (3x2 ore) Nr. ore evaluare finală: 2 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Traian Bocu

 • 29

  Colaboratori: Prof.Dr. Simona Tache, Dr. Luana Pătac, Dr. Cornelia Popovici Adresabilitate: absolvenŃilor FacultăŃii de Medicină, medicilor de familie, rezidenŃilor în medicina de familie, rezidenŃilor în recuperare fizică, absolvenŃilor FacultăŃii de educaŃie fizică, absolvenŃilor aflaŃi în stagiu de doctorat şi masterat Nr. min.-max. de cursanŃi: 5-30 PreŃul cursului: 180 Lei Creditare CMR: 14 credite EMC

  ENDOCRINOLOGIE 100. Titlul cursului: ActualitaŃi în tratamentul osteoporozei Locul desfaşurării: Clinica endocrinologie Perioada: 22-23.02.2010 Durata: 21 ore Nr. ore teoretice: 16 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 4 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Ileana Duncea Colaborator: Conf. Dr. Carmen Georgescu

  PreŃul cursului: 150 Lei Adresabilitate: medici specialişti endocrinologi, reumatologi, balneo-fizio-kinetoterapie, medici specialişti de medicina internă, medici de familie. Nr. min.-max. de cursanŃi: 5-25 Creditare CMR: 12 credite EMC 101. Titlul cursului: Osteodensitometria cu raze x şi ultrasonografia cantitativă în diagnosticul şi

  monitorizarea osteoporozei Locul desfaşurării: Clinica endocrinologie Perioada: 24.- 28.01.2010 Durata: 21 ore Nr. ore teoretice: 6 ore

  Nr. ore demonstratii practice: 14 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf.Dr. Carmen Georgescu Colaboratori: Prof. Dr. Ileana Duncea, Asist. Dr. Ioana Ilie

  PreŃul cursului: 100 Lei Adresabilitate: medici specialisti endocrinologi, reumatologi, balneo-fizio-kinetoterapie, medici specialişti de medicină internă, medici de familie, medici rezidenŃi, doctoranzi. Creditare CMR: 20 credite EMC

  EPIDEMIOLOGIE 102. Titlul cursului: Epidemiologie clinică aplicată în boli respiratorii acute – Algoritmuri

  diagnostice, ghiduri profilactice şi terapeutice. Locul desfăşurării: în deplasare la solicitare şi în Cluj-Napoca (Clinica Boli InfeŃioase) Perioada: 1-3 octombrie 2009 Durata (6 ore didactice / zi): 16 ore

  Cadrul didactic coordonator: Conf. Dr. Amanda Rădulescu. Cadre didactice de predare: Prof. Dr. Ioan Stelian Bocşan, Conf. Dr. Maria Irina Brumboiu

  PreŃul cursului: 200 Lei Adresabilitate: medici de familie, medici infecŃionişti, medici epidemiologi, medici pediatrii, medici rezidenŃi, Nr. min.– max. de cursanŃi: 10-50 Creditare CMR: 16 credite EMC

 • 30

  103. Titlul cursului: Chimioprofilaxie şi imunoprofilaxie indicaŃii în pediatrie, medicină internă şi chirurgie

  Locul desfăşurării: în deplasare, la solicitare şi în Cluj-Napoca (Clinica de Boli InfecŃioase) Perioada: la solicitare Durata (6 ore didactice pe zi): 18 ore

  Cadrul didactic coordonator: Conf. Dr. Amanda Rădulescu Cadre didactice de predare: Prof. Dr. Ioan Stelian Bocşan, Conf. Dr. Irina Brumboiu

  PreŃul cursului: 200 Lei Adresabilitate: medici specialişti, primari pediatri, chirurgi, medicină internă, oncologie, medici de familie, rezidenŃi Nr. min.– max. de cursanŃi: 10-50 Creditare CMR: 18 credite EMC 104. Titlul cursului: Cabinetul de medicina dentară un serviciu medical în siguranŃă pentru

  personalul medical şi pacienŃi Locul desfăşurării: în deplasare, la solicitare şi în Cluj-Napoca (Clinica de Boli InfeŃioase) Perioada: la solicitare, în deplasare Durata (6 ore didactice pe zi): 12 ore

  Cadrul didactic coordonator: Conf. Dr. Amanda Rădulescu, Prof. Dr. Radu Câmpean Cadre didactice de predare: Conf. Dr. Irina Brumboiu, Prof. Dr. Ioan Stelian Bocşan

  PreŃul cursului: 150 Lei Adresabilitate: medici specialişti, primari, rezidenŃi de medicină dentară Nr. min.– max. de cursanŃi: 10-30 Creditare CMR: NU 105. Titlul cursului: Profilaxia primară, secundară şi terŃiară a infecŃiilor cardiovasculare Locul desfăşurării: în deplasare, la solicitare şi în Cluj-Napoca (Clinica de Boli InfecŃioase) Perioada: 19- 21 noiembrie 2009 Durata (6 ore didactice pe zi): 12

  Cadrul didactic coordonator: Conf. Dr. Amanda Rădulescu, Prof. Dr. Mirela Gherman, Prof. Dr. Doina łăŃulescu Cadre didactice de predare: Conf. Dr. Amanda Rădulescu, Dr. Ioan Patiu, Dr. Simona Racasan, Prof. Dr. Doina łăŃulescu

  PreŃul cursului: 150 Lei Adresabilitate: rezidenŃi epidemiologie, rezidenŃi de medicină internă, nefrologie, boli infeŃioase, medici specialişti, primari Nr. min.– max. de cursanŃi: 7-30 Creditare CMR: 12 credite EMC 106. Titlul cursului: Aprecierea critică a literaturii medicale şi dezvoltarea abilităŃilor de

  cercetare medicală Locul desfăşurării: în deplasare, la solicitare şi în Cluj-Napoca (Clinica de Boli InfecŃioase) Perioada: 14-16 ianuarie 2010 Durata (6 ore didactice pe zi): 16

  Cadrul didactic coordonator: Conf. Dr. Amanda Rădulescu, Prof. Dr. S. łigan, Prof. Dr. Ioan Cadre didactice de predare: Conf. Dr. Amanda Rădulescu, Prof. Dr. S. łigan, Prof. Dr. Ioan Boşan

  PreŃul cursului: 200 Lei Adresabilitate: rezidenŃi de orice specialitate, medici specialişti în orice specialitate medicală Nr. min.– max. de cursanŃi: 7-30 Creditare CMR: 16 credite EMC

 • 31

  107. Titlul cursului: InfecŃiile asociate asistenŃei medicale: epidemiologia, metode de prevenire şi control

  Locul desfăşurării: Catedra Epidemiologie şi APSS, str. Iuliu Moldovan, nr. 23, Cluj-Napoca Perioada: 12 - 16 aprilie 2010 Durata: 26 ore Nr. ore teoretice: 10 ore

  Nr. ore aplicaŃii practice: 15 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Maria Irina Brumboiu

  Colaborator: Prof. I. S. Bocşan, Conf. V. Melinte, Şef. l. Sorin Dinescu PreŃul cursului: 250 Lei, 100 Lei - pentru medici rezidenŃi şi studenŃi Adresabilitate: medici de orice specialitate, manageri, economişti, studenŃii din ciclul II de studii (anii clinici) Nr. min.– max. de cursanŃi: 10-30 Creditare CMR: 13 credite EMC 108. Titlul cursului: DezinfecŃia şi sterilizarea în activitatea medicală Locul desfăşurării: Catedra Epidemiologie şi APSS, str. Iuliu Moldovan, nr. 23, Cluj-Napoca Perioada: 19 - 23 aprilie 2010. Durata: 26 ore Nr. ore teoretice: 10 ore

  Nr. ore aplicaŃii practice: 15 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Maria Irina Brumboiu Colaborator: Prof. I. S. Bocşan, Conf. V. Melinte, Şef. l. Sorin Dinescu

  PreŃul cursului: 250 Lei, 100 Lei -pentru medici rezidenŃi şi studenŃi. Adresabilitate: medici de orice specialitate, manageri, economişti, studenŃii din ciclul II de studii (anii clinici). Nr. min.– max. de cursanŃi: 10-30 Creditare CMR: 13 credite EMC 109. Titlul cursului: Gripa în comunităŃile umane Locul desfăşurării: Catedra Epidemiologie şi APSS, str. Iuliu Moldovan, nr. 23, Cluj Perioada: 22 – 27 noiembrie 2009 Durata: 26 ore Nr. ore teoretice: 10 ore

  Nr. ore aplicaŃii practice: 15 ore Nr. ore evaluare finală: 1 oră

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Maria Irina Brumboiu Colaborator: Prof. I. S. Bocşan, Prof. P. Czernichow, Conf. V. Melinte, Şef. l. Sorin Dinescu, Ida Czumbel, Ladislau Labancz, Janos Kalman Bartha

  PreŃul cursului: 250 Lei Adresabilitate: medici de orice specialitate, studenŃii din ciclul II de studii (anii clinici). Nr. min.– max. de cursanŃi: 10-30 Creditare CMR: 13 credite EMC 110. Title of the course: Influenza in human communities The place of the course: Epidemiology Department of University of Medicine and Pharmacy, 23, Iuliu Moldovan, Cluj-Napoca The period: 22 – 27 November 2009 Duration (hours): 26 hours Theory: 10 hours

  Seminars and workshops: 15 hours Final evaluation: 1 hour

  Speakers: Coordinator: Conf. Dr. Maria Irina Brumboiu Collaborators: Prof. I. S. Bocşan, Prof. P. Czernichow, Conf. V. Melinte, Şef. l. Sorin Dinescu, Ida Czumbel, Ladislau Labancz, Janos Kalman Bartha

 • 32

  Price: 250 Lei Addressability: medical doctors, students in medicine in the second cycle Number of participants: 10 students minimum and 30 students maximum Creditare CMR: 25 credite EMC 111. Titlul cursului: Epidemiologie clinică Locul desfăşurării: Catedra Epidemiologie şi APSS, str. Iuliu Moldovan, nr. 23, Cluj Perioada: 15 – 20 martie 2010 (nivel III) şi 30 august – 4 septembrie 2010 (nivel I). Durata: 37 ore Nr. ore teoretice: 15 ore

  Nr. ore demonstraŃii practice: 20 ore Nr. ore evaluare finală: 2 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Maria Irina Brumboiu Colaborator: Prof. P. Duhaut, Prof. I. S. Bocşan, Conf. Cristian Băicuş, Prof. Doina Azoicai PreŃul cursului: 150 Lei, 100 Lei -pentru medici rezidenŃi Adresabilitate: absolvenŃi ai facultăŃilor de Medicină, Stomatologie, Farmacie, medici rezidenŃi şi medici de orice specialitate, manageri, economişti, studenŃii din ciclul II de studii (anii clinici) Nr. min