of 35 /35
ČVRSTO STANJE

ČVRSTO STANJE• izolatori jedinjenje tačka topljenja C) led 0 amonijak -77,7 benzen, C 6 H 6 5,5 naftalin, C 10 H 8 80,6 benzoeva kiselina, C 6 H 5 CO 2 H 122,4 MOLEKULSKI KRISTALI

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ČVRSTO STANJE• izolatori jedinjenje tačka topljenja C) led 0 amonijak -77,7 benzen, C 6 H 6 5,5...

 • ČVRSTO STANJE

 • ČVRSTO STANJE

  Najuređenije stanje materije.

  Postoje dva oblika čvrstog stanja:

  • amorfno stanje nema dobro uređenu strukturu; uređenost

  krtakog dometa (parafin, stakla)

  • kristalno stanje ima dobro definisanu strukturu; uređenost i

  kratkog i dugog dometa (metali, minerali)

 • FIZIČKE OSOBINE

  KRISTALNOG STANJA

  • određeni oblik i zapremina (skoro nekompresibilno)

  • polimorfizam

  • izomorfizam

  • dobro definisana tačka topljenja i sublimacije

  • anizotropija

 • ODREĐENI OBLIK I ZAPREMINA

 • POLIMORFIZAM

  MoO3

  faza 553-673 K i 1 atm ortorombični

  faza 553-673 K i 1 atm monoklinični

  h faza visoki p i T heksagonalni

  MoO3 – II 60 kbar i 973 K monoklinični

 • IZOMORFIZAM

  PbS NaCl

 • TEMPERATURA

  TOPLJENJA I SUBLIMACIJE

  Dovedena toplota (podeok na apscisi iznosi 4 kJ)

  ledled i tečna voda (topljenje)

  tečna voda

  tečna voda i para

  (isparavanje)

  vodena para

  Te

  mp

  era

  tura

  (°C

  )

 • ANIZOTROPIJA

 • PODELA KRISTALA

  (prema prirodi hemijskih veza i međumolekulskih sila)

  • jonski

  • kovalentni

  • metalni

  • molekulski

 • JONSKI KRISTALI

  Sastoje se od jona koji se drže elektrostatičkim silama:

  • visoke tačke topljenja

  • visoke tačke ključanja

  • tvrdi i krti

  jedinjenje tačka topljenja

  (C)

  LiF 842

  LiCl 614

  LiBr 547

  LiI 450

  CaF2 1360

  CaCl2 772

  CaBr2 730

  CaI2 740

 • JONSKI KRISTALI (primeri)

 • KOVALENTNI KRISTALI

  Sastoje se od mreže atoma, koji se drže jakim kovalentnim

  vezama:

  • visoka tačka topljenja

  • visoka tačka sublimacije

  • veoma tvrdi

  • niska električna

  provodljivost

  (osim grafita)

  jedinjenje tačka topljenja

  (C)

  SiO2 1713

  karborundum, SiC 2700

  dijamant > 3550

  grafit 3652 – 3697

 • KOVALENTNI KRISTALI (primeri)

  dijamant grafit

 • METALNI KRISTALI

  Sastoje se od pozitivnih jona, okruženih elektronima koji su

  delokalizovani:

  • visoke tačke topljenja

  • dobri provodnicijedinjenje tačka topljenja

  (C)

  Na 98

  Pb 328

  Al 660

  Cu 1083

  Fe 1535

  W 3410

 • METALNI KRISTALI (primeri)

 • MOLEKULSKI KRISTALI

  Sastoje se od molekula koji se drže međumolekulskim

  silama:

  • niske tačke topljenja

  • meki i krti

  • izolatori

  jedinjenje tačka topljenja

  (C)

  led 0

  amonijak -77,7

  benzen, C6H6 5,5

  naftalin, C10H8 80,6

  benzoeva

  kiselina,

  C6H5CO2H

  122,4

 • MOLEKULSKI KRISTALI (primeri)

 • SIMETRIJA KRISTALA

  Simetrija kristala – svojstvo da se pri određenim prostornim

  premeštanjima podudara sam sa sobom.

  Kristal kao telo beskonačnih dimenzija prostorne operacije

  simetrije:

  • translacija

  • rotacija

  • refleksija

  • inverzija

  • njihove kombinacije

 • SIMETRIJA KRISTALA

  Kristal kao telo konačnih dimenzija operacije simetrije tačke:

  • rotacija

  • refleksija

  • inverzija

  Elementi simetrije:

  • osa simetrije (2, 3, 4, 6)

  • ravan simetrije (m)

  • centar simetrije (i)

  • inverziona obrtna osa simetrije

 • ELEMENTARNA ĆELIJA

  Elementarna ćelija je osnovni paralelopiped određen vektorima

  a, b i c, čiji intenziteti određuju period identičnosti.

  a, b, c, , , g su parametri elementarne ćelije

  a

  bc

  g

  čvor rešetke

  elementarna ćelija

 • KRISTALNA REŠETKA

  Kristalna struktura nastaje kada svakom čvoru pridružimo po

  jedan strukturni motiv (najmanji broj čestica koje se ponavljaju u

  kristalu).

 • MILEROVI INDEKSI

 • KRISTALNI SISTEMI

 • KLASE KRISTALA

  Podela kristala prema kombinacijama elemenata simetrije koje

  su moguće u svakom sistemu - postoje 32 klase kristala :

  • heksagonalni sistem – 7 klasa

  • tetragonalni sistem – 7 klasa

  • kibni sistem – 5 klasa

  • trigonalni sistem – 5 klasa

  • ortorombični sistem – 3 klase

  • monoklinični sistem – 3 klase

  • triklinični sistem – 2 klase

 • PROSTORNE GRUPE

  Dodavanjem translacije elementima simetrije tačke nastaje

  230 prostornih grupa.

  Svaki od mogućih rasporeda strukturnih motiva u kristalu moraju

  imati simetriju koja odgovara nekoj od 230 kombinacija

  simetrijskih operacija.

  Za određivanje prostornih grupa potrebno je izvršiti ispitivanje

  strukture kristala.

 • KUBNA ELEMENTARNA ĆELIJA

  primitivna

  kubna

  zapreminski

  centrirana

  kubna

  površinski

  centirana

  kubna

 • PRIMER – NaCl

  površinski centrirana kubna struktura

 • BRAVEOVE REŠETKE

 • kristalni

  sistem

  ivice uglovi Braveova

  rešetka

  simbol

  kubni a=b=c ==g=90 primitivna P

  kubni a=b=c ==g=90 prostorno cen. I

  kubni a=b=c ==g=90 površinski cen. F

  tetragonalni a=b≠c ==g=90 primitivna P

  tetragonalni a=b≠c ==g=90 prostorno cen. I

  rombični a≠b≠c ==g=90 primitivna P

  rombični a≠b≠c ==g=90 prostorno cen. I

  rombični a≠b≠c ==g=90 cen. na str. C

  rombični a≠b≠c ==g=90 površinski cen. F

  trigonalni a=b=c ==g≠90 primitivna P

  heksagonalni a=b≠c ==90; g=120 primitivna P

  monoklinični a≠b≠c =g=90≠ primitivna P

  monoklinični a≠b≠c =g=90≠ cen. na str. C

  triklinični a≠b≠c ≠≠g≠90 primitivna P

 • RENTGENSKA STRUKTURNA ANALIZA

 • DIFRAKCIJA X-ZRAKA

  Bragov uslov:

  nd =sin2

 • DIFRAKCIJA X ZRAKA (SHEMATSKI PRIKAZ)

 • DIFRAKTOGRAM

 • REŠAVANJE STRUKTURE DNK

  Rozalind Franklin

  je prva iskristalisala

  i “fotografisala” DNK.

  Photo 51

 • REŠAVANJE STRUKTURE DNK

  Džejms Votson i Fransis Krik