of 21 /21
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis - Petrovics Petra Doktorandusz

Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

  • Upload
    lynda

  • View
    42

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -. Petrovics Petra Doktorandusz. Marketingkutatási cél. Meghatározni azon fiatal pályakezdők körét, akik érdeklődnek az X vállalat iránt. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Összefoglalás

- Faktor- és klaszteranalízis -

Petrovics PetraDoktorandusz

Page 2: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

• Meghatározni azon fiatal pályakezdők körét, akik érdeklődnek az X vállalat iránt.

• További cél meghatározni, hogy miben rejlik a vállalat népszerűsége vagy éppen népszerűtlensége, és hogy a pályaválasztásnál mi a döntő tényező.

• Hipotézis:

Léteznek olyan homogén csoportok, amelyekre ugyanazok az attitűdök jellemzőek az X vállalattal kapcsolatban.

Marketingkutatási cél

Page 3: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Kérdőíva8. Helyezze el az 1-7-ig terjedő skálán (ahol a legmagasabb pontot a 7-es jelöli), hogy mennyire fontos Önnek a munkavállaláskor a(z): 1 2 3 4 5 6 7

Család és munkavégzés harmóniájaSzabadidőMunkahelyi továbbképzésMunkahely stabilitásaMunkahely megközelíthetőségeMunkahely hírneveMunkahely megbízhatóságav5. Kérjük, helyezze el a skálán az X vállalatra leginkább illő tulajdonságokat!

1 2 3 4 5 6 7

Ismeretlen (országszinten) Ismert (országszinten)Megbízhatatlan Megbízható

Rossz szakmai hírnév Jó szakmai hírnévRosszul fizető Jól fizető

Instabil StabilMerev Rugalmas

Nehezen megközelíthető Könnyen megközelíthetőKevés továbbképzési lehetőséget biztosít Sok továbbképzési lehetőséget biztosít

Rossz munkahelyi környezet Jó munkahelyi környezet

Page 4: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Demográfiai kérdésekd1. Neme d6. Jelenlegi foglalkozása

1 Férfi 1 Fizikai dolgozó

2 Nő 2 Szellemi dolgozó

d2. Életkora 3 Tanuló

d3. Családi állapota: 4 Nyugdíjas

1 Hajadon / nőtlen 5 Munkanélküli2 Házas d7. Az Önnel egy háztartásban élők száma

(Önnel együtt)3 Elvált

4 Özvegy d8. Az Ön családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelemd4. Lakhelye

1 Megyeszékhely, illetve 50.000 lakos fölötti település

1 - 50.000 Ft

2 Város, vagy 5.000 lakos fölötti település 2 51.000 - 75.000 Ft3 Falu, község, amely 5.000 lakos alatti település 3 76.000 - 100.000 Ft

d5. Legmagasabb iskolai végzettsége 4 101.000 – 125.000 Ft1 Szakmunkásképző 5 126.000 – 140.000 Ft2 Érettségi 6 141.000 – 160.000 Ft3 Felsőfokú 7 161.000 –

Page 5: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Megnyitás: 12_faktor_klaszter.sav

Page 6: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Klaszteranalízis folyamata

Page 7: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

• A klaszterelemzés célja:

A pályakezdő fiatalokat a pályaválasztási szokásuk és a vállalathoz való viszonyuk alapján csoportokba rendezni.

• Minta

• Kiugró adatok (outliers)

• Skálák

• Multikollinearitás Faktoranalízis

Page 8: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Faktoranalízis folyamata

Page 9: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

• Feltáró

1. Pályaválasztást befolyásoló tényezők

2. A vállalattal kapcsolatos attitűdökre vonatkozó tényezők

Page 10: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

1. Elemzés érvényessége, változók alkalmassága

2. Metrikus változók / Dummy változók

3. A változók eloszlása normális

4. Homoszkedaszticitás

5. Multikollinearitás

6. Nagyobb minta

7. „Minta elemszáma / változók száma” arány

Page 11: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Kaiser-Meyer-Olkin érték 0,540

Bartlett's Test

Becsült 149,436

Szabadságfok 21

Szignifikancia szint 0,00

gyengeKMO 5,0

„Eszerint a mutató értéke minden szignifikancia-szinten elfogadva 0,54, ami Kaiser értelmezésében annyit tesz, hogy „szánalmas”, nem javasolja faktoranalízisre. Ez azt jelenti, hogy a változók egymástól függetlenek, gyenge a multikollinearitás, nem feltétlen szükséges egy új változó bevezetése, amelyben összefoglaljuk azon magyarázó változók tulajdonságát, amelyek nagyon erősen korrelálnak egymással.”

Page 12: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Anti-image mátrix

Page 13: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Scree plotSajátérték ábrázolása

3 faktorVariamax

Page 14: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Elvárás elemekKomponensek

1 2 3megbízhatóság ,914 ,024 -,063család és munkavégzés harmóniája

,807 ,360 -,044

stabilitás ,736 -,432 ,098szabadidő vs. munka ,045 ,860 -,002megközelíthetőség ,010 ,678 ,115hírnév ,066 -,004 ,837munkahelyi továbbképzés -,093 ,110 ,786

Biztonság-faktor

Időkihasznált-ság faktor

Karrierista faktor

A teljes variancia 70,29%-át magyarázza.

Page 15: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

1. „Az első csoportba dominánsan a megbízhatóság és a család és munkavégzés harmóniája, s a stabilitás került. E három változó közös látens háttérfaktora – mint közös ok-faktor - az F1 faktor. Ennek mérésére és elnevezésére további szakmai vizsgálat szükséges. De ha jellemezni kellene, azon tulajdonságok tartoznak ebbe a faktorba, melyek alapvetően egy nyugodt, biztonságra vágyó munkavállalót jellemezik. Ez lehetne egy ún. biztonságfaktor.

2. A második, F2 faktor esetén a szabadidő vs. munkaidő szerepe, s a megközelíthetőség játszik nagy szerepet. Ez az időkihasználásra vonatkozó faktor.

3. A harmadik csoportot lényegében a hírnév és a munkahelyi továbbképzések alkotják. Ezek a vállalat által nyújtott tényezők: sikerorientáció, karrierista tulajdonságokat ötvöző faktor.”

Page 16: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Klaszteranalízis

2. A klaszteranalízis feltételeinek újravizsgálata4. Klasztermódszer: hierarchikus

„A hierarchikus módszer elemzését választottam, mert így a klaszterek számra vonatkozóan pontosabb adatokat kapok. A klaszterképzést a Ward-módszerrel hajtottam végre, mert amíg a többi a legtávolabbi, vagy a legközelebbi elemek közötti távolságot vizsgálja, tehát csak 1-1 elemet néz, addig a Ward-módszer kitűnően alkalmazható metrikus adatok esetében, hiszen a klaszteren belüli varianciákat vizsgálja. A klaszterbe mindig azon adatok kerültek bevonásra, amely a legkevésbé növeli a szórásnégyzetet.”

Page 17: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Statistics : Coefficients

Agglomeration Schedule

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Stage

100,000

200,000

300,000

„Mikor a változókat az „Agglomeration Schedule” ábrán kirajzoltattam, akkor már láthatóvá vált, hogy 4 klasztert érdemes létrehozni (hiszen az ábrán a 96. lépésben érezhető egy nagyobb töréspont). Így lefuttattam még egyszer a programot, de már előre beállítva a 4 klaszter létrehozását.”

Page 18: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Elvárás klaszterek

Család + munkavégz

és harmóniája,

Stabilitás;

Bányamérnök

Hírnév,

Munkahelyi továbbképz

és

Szabadidő

Munkahely

közelsége

Minden tényező

kb. azonos hangsúlyt

kap;

Nők

Forrás: Saját szerkesztés saját kutatás alapján

Page 19: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Attitűd klaszterek

Bánya-mérnök

Érettségizettek

Falusi lakosok, felsőfokú

végzettségűek

Bölcsész, jogász

Nem ismerik, nincs vélemény

ME: Kiváló munkahely

Forrás: Saját szerkesztés saját kutatás alapján

Page 20: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

továbbképzési lehetőségek

munkahelyi környezet

stabilitás

7

6

5

3

2

1

hírnév

Nagyon fontos

megbízhatóság

fizetés

1 2 3 4 5 6 7Rossz

imázsKiváló imázs

Kevésbé fontos

távolság

rugalmasság

2.

3. 4.

1.

Stratégia:

További erősítés, fenntartás

Stratégia:

Helyzet mielőbbi javítása

Fontosság-elégedettség mátrix

Forrás: Saját szerkesztés saját kutatás alapján

Marketinges vonatkozása

Page 21: Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis -

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi KarÜzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Köszönöm a figyelmet!