–nder Akademi Eitim I§erii

  • View
    171

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of –nder Akademi Eitim I§erii

NDER AKADEM ETM ERKLER

ETM : PATLAMADAN KORUNMA DOKUMANI HAZIRLAMA

ETC: zlem ZKILI- A Snf SG Uzman

ERK:

94/9/EC ve 99/92/EC Ynergeleri- ATEX Direktifleri

ATEX ne demek? IECEx neler getirecek? ATEX Direktifleri ve IECEx arasndaki farklar

alanlarn Patlayc Ortamlarn Tehlikelerinden Korunmas Hakknda Ynetmelik

Muhtemel Patlayc Ortamda Kullanlan Tehizat ve Koruyucu Sistemler ile lgili Ynetmelik

Patlamaya Kar Korumann (Explosion Protection)Temel Fiziksel lkeleri

Patlama riskinin deerlendirilmesi

Patlayc ortam snflandrlmas nasl yaplr?(Bat Avrupa ve Kuzey Amerika Gr)

INTRINSIC SAFETY nedir? Hangi Zoneda kullanlr?

INCREASED SAFETY nedir? Hangi Zoneda kullanlr?

Tutuma Hassasiyeti ve Patlama iddetine Etki Eden Faktrler

MIE (Minimum Ignition Energy) -Minimum Tutuma Enerjisi,

MESG (Maximum Experimental Safe Gap) Maksimum Deneysel Emniyet Aral

MIC (Minimum Ignition Current) /Ratio Minimum Tutuma Akm/Oran

Explosion Proof ile Explosion Protected arasndaki farklar

NEC 500 (National Electrical ode) Class ZONE ve DIVISION

Karlatrma

Standards Bodies NFPA ve IEC farklar, NFPA 70 kodu

Patlamadan Korunma Dokman erii,

Patlamaya Kar Korumal Snflandrmas (94/9/EC ye gre)

Patlamadan Korunma Dokman hazrlk ve gereklilikler.

Patlayc Ortam Hesab Nasl Yaplr? - EN 60079 -10-1: 2015 ve talyan Standart CEI 31-35, CEI 31-35/A

Patlayc Ortam nedir? Normal alma artlar nedir?

En Dk Ateleme Enerjisi Nedir? Ateleme, Deiik Kaynaklarla Salanabilir mi?

Parlama Noktas nedir? Kendiliinden Tutuma Scakl nedir?

Patlayc Gaz Ortamnn Mevcut Olma htimali

Boalma hz nedir? Boalma Kaynaklar, Srekli, Ana ve Tali Boalma Derecesi Veren Kaynaklar

Yanc sv ve gazlar ZONE hesaplanmas

EN 60079 -10 -1: 2015 ve talyan Standart CEI 31-35, CEI 31-35/A standartlarna Gre rnek Uygulamalar

EN 60079-10-2 , NFPA 499: 1997 , NFPA 654: 2006 Tozlar ZONE

Belirlenmesi

Toz nedir? Toz Patlamas in Gerekli artlar

Toz Yangn/Patlama likisi (Tipik Toz Patlama Aamalar)

Tutuabilir Toz Nedir? Hibrid Karm Nedir?

Toz Snflandrlmas, Toz Tanelerinin Hareketi

Toz Dalmnda Etkin Parack Dalmnn Rol

Toz Bulutu Patlamasnn Olumas iin Gerekli Olan artlar

Hartmann Bombas Nedir? Kst Nasl Belirlenir?

Patlamaya Hazr Minimum Konsantrasyon (ASTME 1515)

Tututurma Kaynaklar (Smouldering Nedir?)

Deark Kaynaklar Nedir?

Saakl dearj

Korona dearj

Yaylan saakl dearj

Hacim/Huni dearj

Esnek Ara Yn Tayclar (FIBC) Nedir? Snflar Nelerdir?

Malzemelerin Hacim Direnlerine Gre Tasnifi ve

Tozun Kimyas ve Patlama iddetine Etkisi

Nem Etkisi, Oksijen Etkisi, Tozlarn Tehlike Derecesini Belirleyen nemli Veriler

Tutuma Hassasiyeti ve Patlama iddetine Etki Eden Faktrler

MIE (Minimum Ignition Energy) Minimum Tutuma Enerjisi , Toz Tabakas, (ASTME 2019-2021) , MIE ve Toz Bulutu Konsantrasyonu likisi

Patlayc Ortam Hesab Nasl Belirlenir? EN 60079-10-2: 2015e Gre Tozlar;

Tozun Hacimsel Snr Nasl Belirlenir? Temizlik artlarnn Deerlendirilmesi

Toz grubunun belirlenmesi, Zone Genilii

Kst (Dust deflagration index) ve deeri ve patlayc toz snf ve olaslk ilikisi

Patlayc Ortam Nasl Belirlenir? NFPA 499:1997 ve NFPA 654:2006ya Gre;

Toz katman kalnl, Toz katman kalnl ile Alan Snflandrmas

Uluslar aras standartlar, IEC , IEC-Ex Projesi, EC Ynergesi 94/9/EC (ATEX 100a),

79/196/EEC Ynergesi ile 94/9/EC (ATEX 100a) Ynergesi arasndaki farklar,

reticinin EC Uygunluk Bildirimi,

IEC veya EN'ye gre Koruma Tipleri,

Kategori 1,2,3 ne demek?

Blge kodlarna gre elektrik ekipman kodlar ve eitleri (i, e,d vb.)

IEC ve EN ye gre s gruplar,

En dk ateleme enerjisi,

Is ve Gaz Gruplar,

Koruma Tipleri d ve e nin Uygulanmas ve Birleimi,Kendinden Emniyetli Koruma Tipinin Uygulanmas,

Patlayc Alanlarda Kullanlabilecek Enstrman Seimi

IEC veya EN'ye gre Koruma Tipi, IECEx ne gibi deiiklikler eriyor?

ATEX 100a ve Avrupa normlarna (EN) gre cihazlarn etiketleri, rnekleri ile, IEC ve EN ye gre s gruplar,

Is ve Gaz Gruplar, Koruma Tipleri Uygulanmas ve Birleimi, Kendinden Emniyetli Koruma Tipinin Uygulanmas, IP Koruma Tipi ve Ex Koruma Tipi arasndaki farklar

rnek Ekipman Etiketlemesi ve Zonea gre Ekipman Seimi

ETM : SEVESO II DREKTF - BYK ENDSTRYEL KAZALARIN NLENMES VE ETKLERNN AZALTILMASI HAKKINDA YNETMELK ve KANTTATF RSK DEERLENDRME GENEL BLGLENDRME ETM

ETC: zlem ZKILI- A Snf SG Uzman

ERK:

SEVESO II ve III Direktifinin Geliimi (COMAH -Control of Major Accident Hazards)

Endstriyel Felaket ve Kazalar

Seveso Direktifinin Odak Noktas (Temel Amac)

Seveso III Direktifi ve getirecei yenilikler

Seveso III direktifi ve CLP ilikisi

Byk Endstriyel Kaza Tehlikelerinin Kontrol Hakknda Ynetmelik

Kapsam ve Ama ve Kpsam D Faaliyetler

Ynetmelik Temel Maddeler

evre ve ehircilik Bakanl ile alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl yetkiler ve Yerel Ynetimler (AFAD, l zel dareleri, Belediyeler) sorumluluklar

Sanayi Kurulular ykmllkler

Kapsama Giren letmelerin Belirlenmesi ve Bildirim ykmll

Byk Kazalar nleme Politikas(BKP) ve Gvenlik Raporu hazrlama ykmll

Gvenlik Raporunun Amac

dari Para Cezalar ve yeri Durdurma vb. ilemler ne zaman ve nasl uygulanlacak

Harici ve Dahili Acil Durum Planlar

Kamunun Bilgilendirilmesi ykmll

o Domino Etkisi ve Belirleme Ykmll

Gvenlik Ynetim Sistemi (GYS) Byk Kazalarn Belirlenmesi ve Deerlendirilmesi

Kantitatif Risk Deerlendirmesi ykmll (Bow Tie ve LOPA Analizi vb.)

Byk Kaza Senaryosu Nedir? letmeler bu senaryolar hangi srete hazrlamak zorundalar? zleyecekleri yol nedir?

HAZID yaklam

svire Peyniri - Kaza Nedenleri Modelleme nedir?

Bow-Tie Metodolojisi nedir? Neden kullanlmas gerekli?

LOPA -Koruma Katman Analizi (Layer of Protection Analysis)

neden gerekli?

ARAMISMetodolojisinedir?(Accidental Methodologyfor IndustrieSin of SEVESO II directive)

Tolere Edilebilir Risk nedir?

CPR 18E: QRA guideline - Kantitatif Risk

RiskAssessment theframework

Analizi El Kitab -

Guidelines for Quantitative Risk Assessment (QRA)

Byk apl Kaza Tehlikelerinin Tanmlanmas Metodolojisi (MIMAH - The Methodology for the Identification of Major Accident Hazards)

Tehlikeli Ekipman Gruplandrma

Ekipman tipleri

Fabrika/tesisteki tehlike potansiyeli yksek ekipman belirleme

lgili/uygun tehlikeli ekipman seme

Eik ktle hesaplanmas ve ekipman seimi

Domino Etkisi Tehlikesi Durumunda Referans Ktle Ayarlama

Eik ktle hesaplanmas ve ekipman seimi

Seilen her tehlikeli ekipman iin ana olay (kritik olay-ce) belirleme

KazaSenaryolarnnTanmlanmasMetodolojisi(MIRAS- Methodology for the Identification of Reference Accident Scenarios)

Bow-Tie Modellemede Bariyer Ne demek?

Bhopal rnei ile Bariyer Tiplerinin aklamas

Olay aacn (event tree) oluturma

Her ce (kritik olay) iin hata aac yapma

Seilen Her Ekipman in Toplam Papyon (Bow-Tie) Modelini karma

Gvenilirlik nedir? Gvenlik Raporu ne istiyor? o Fonksiyonel Gvenlie Neden htiya Duyarz? o Fonksiyonel Gvenlik Standartlar

IEC 61508 Gvenlik emsiyesi

IEC 61508 ve IEC 61511 Standart Geliimi

Temel Proses Kontrol Sistemi + Gvenlik Enstrmanl Sistem nedir?

Farklar nelerdir?

Neden SIL Seviyesi Gerekli?

PFD Nedir? Generik Hata Datalar Nelerdir?

ALARP Seviyesi Nedir? Nasl Hesaplanr?

Safety Barrier Manager Yazlm Tantm

ARAMIS Metodolojisi kapsamnda Bow-Tie, LOPA ve ETA oluturup kantitatif olarak ALARP seviyesini hesaplamak iin zel olarak Danimarka Teknik niversitesi tarafndan gelitirilmitir.

Resim : Safety Barrier Program

o Bariyer diyagramlarnda,

Sonularn veya dier olaylarn olaslklar,

Ara olaylarn frekanslarnn hesaplanmas,

Balang olaylarnn olaslklar ya da beklenen frekanslar verildii takdirde bariyerlerin arza olaslklarnn hesaplanmas yaplabilmektedir.

Sonu Analizi modellemesi nedir? Risk Modelleme simlasyonlar

ALOHA ve CAMEO Programlar ile (Software nder Akademi tarafndan verilecektir, Katlmclarm Bilgisayarlar ile gelmeleri gerekmektedir.)

AyrcaTNOEffetcsveRiskcurveiledesonuanalizirnei gsterilecektir.

Kaak/Salnm Modelleri (Release)

Gaz kaa/salnm modelleri

Tank kaak modelleri

Boru hatt kaak modelleri

Pool/Havuz Evaporasyon modeli

Is Radyasyonu/yanma modelleri

Fire Ball Modeli

Jet Fire Modeli

BLEVE dinamik ve statik modeller

Pool Yanma Modeli

Yanma ve toksik yanma modelleri

Patlama Modelleri

TNT edeer Modeli

ETM : HAZOP: TEHLKE VE LETLEBLRLK ANALZ (HAZARD AND OPERABLTY) VE LOPA -GVENLK KORUMA KATMANLARI (LAYER OF PROTECTON ANALYSS)

ETC: zlem ZKILI- A Snf SG Uzman

ERK:

Endstriyel Kaza Kavram

Tehlike Kavram Gemii

Kimya ve Tehlike Kavram

Kimya Tarihi ve Tehlike Anlay

Byk Endstriyel Kazalar

Proses Tehlike Analizi: Hasar nleme Mant

Risk, Hasar ve Arlkl Tehlike Potansiyeli

o Risk ve Gvenilirlik Balants

Borulama ve Enstrmantasyon Diyagram (P&I: Piping and Instrumentation Diagram) Nedir?

ANSI/ISA 5.1 (2009) ve BS 1646 Standartlar

Proses Ak Diyagramlar (PFD- Process Flow Diagrams)

P&ID Neleri ermelidir?

Tanmlayc Harfler

Kontrol Devreleri (En Basit Hali le) aretler

Tag Numaras Nedir?

Kontrol Devreleri Sembol ve Tag Numaras

Enstrman Tipi

Semboller (Ekipmanlar, K