¤’LANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 1.01 Izvirni znanstveni ¤† ¢  ¤’LANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ¤’LANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 1.01 Izvirni znanstveni ¤† ¢ ...

 • ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

  1.01 Izvirni znanstveni članek

  1. BLAŽIČ, Marjan. Poskusi reforme šolstva v času pariške komune : ob 110-letnici pariške komune. Dialogi (Maribor), 1981, let. 16, št. 10, str. 701-706. [COBISS.SI-ID 2172233]

  2. BLAŽIČ, Marjan. Razvojna tendenca osnovnega izobraževanja v Sloveniji. Sodob. pedagog., 1986, let. 37, št. 9-10, str. 529-534. [COBISS.SI-ID 2071113]

  3. BLAŽIČ, Marjan. Vloga združenega dela pri izobraževanju odraslih v okviru koncepta permanentnega izobraževanja. Pedagoš. obz., 1989, 4, št. 12, str. 85-94. [COBISS.SI-ID 6077186]

  4. BLAŽIČ, Marjan. Teoretične predpostavke razvoja komunikacijske didaktike. Pedagoš. obz., 5, št.15 (1990), str.26-33. [COBISS.SI-ID 44069376]

  5. BLAŽIČ, Marjan. Refleksija učnih vsebin v didaktičnih medijih. Pedagoš. obz., 8, št.24 (1993), str.[35]-38. [COBISS.SI-ID 44343552]

  6. BLAŽIČ, Marjan. Medij, učne metode in socialne učne oblike. Pedagoš. obz., 8, št.25/26 (1993), str.[35]-38. [COBISS.SI-ID 44349696]

  7. BLAŽIČ, Marjan. Učni mediji in učinkovitost pouka. Sodob. pedagog., 45, št. 7/8 (1994), str. 380-388. [COBISS.SI-ID 50261248]

  8. BLAŽIČ, Marjan. Taksonomija učnih medijev kot pripomoček za odločitve učitelja. Pedagoš. obz., 10, št. 3/4 (1995), str. [16]-30. [COBISS.SI-ID 54606080]

  9. BLAŽIČ, Marjan. Didaktični pojem medija. Pedagoš. obz., 1996, 11, št. 5/6, str. [205]-215. [COBISS.SI-ID 65983488]

  10. BLAŽIČ, Marjan. Določilnice, ki vplivajo na kvaliteto učnega procesa ob uporabi učnih medijev. Pedagoš. obz., 1997, let. 12, št. 5-6, str. [203]-215. [COBISS.SI-ID 2221129]

  11. BLAŽIČ, Marjan. Psihofizične značilnosti učencev kot določilnica izbire učnega medija. Pedagoš. obz., 1998, let. 13, št. 3-4, str. [93]-99. [COBISS.SI-ID 2556489]

  12. BLAŽIČ, Marjan. Učni cilji in učna vsebina kot določilnice izbire učnega medija. Pedagoš. obz., 1999, letn. 14, št. 3-4, str. [128]-139. [COBISS.SI-ID 3139145]

  13. BLAŽIČ, Marjan, STARC, Jasmina. O povezanosti splošne in posebne didaktike. Pedagoš. obz., 1999, letn. 14, št. 5-6, str. [266]-2272. [COBISS.SI-ID 3426889]

  14. BLAŽIČ, Marjan. Identifikacija nadarjenih in didaktični pristopi. Pedagoš. obz., 2000, letn. 15, št. 1-2, str. [3]-10. [COBISS.SI-ID 3598409]

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2172233 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2071113 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6077186 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=44069376 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=44343552 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=44349696 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=50261248 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=54606080 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=65983488 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2221129 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2556489 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=3139145 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=3426889 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=3598409

 • 15. BLAŽIČ, Marjan. Znaki kot sredstvo komunikacije. Pedagoš. obz., 2000, letn. 15, št. 5-6, str. [241]-256. [COBISS.SI-ID 4007241]

  16. BLAŽIČ, Marjan. Vpliv načina zaznavanja učencev na izbor učnega medija. Pedagoš. obz., 2001, letn. 16, št. 1, str. [20]-29. [COBISS.SI-ID 4186953]

  17. BLAŽIČ, Marjan. Razvoj teorije nadarjenosti in refleksija v praksi. Pedagoš. obz., 2001, letn. 16, št. 2, str. [3]-11. [COBISS.SI-ID 4340297]

  18. BLAŽIČ, Marjan. Učitelji in alternativni didaktični koncepti. Pedagoš. obz., 2002, letn. 17, št. 3-4, str. [30]-37. [COBISS.SI-ID 5055049]

  19. BLAŽIČ, Marjan. Integracija novih medijev spreminja procese učenja in poučevanja. Pedagoš. obz., 2003, letn. 18, št. 3-4, str. [67]-76. [COBISS.SI-ID 5552201]

  20. ČERNETIČ, Metod, BLAŽIČ, Marjan. Globalisation and development - from the sociological and economic points of view. Pedagoš. obz., 2005, letn. 20, no. 1, str. 113-120. [COBISS.SI-ID 4426771]

  21. BLAŽIČ, Marjan. Globalization processes and education. Pedagoš. obz., 2008, letn. 23, št. 1, str. 74-85. [COBISS.SI-ID 7581257]

  22. STARC, Jasmina, BLAŽIČ, Marjan. Content needs assessment in training and education of management. Pedagoš. obz., 2008, letn. 23, št. 2, str. 24-41. [COBISS.SI-ID 512979319]

  23. BLAŽIČ, Marjan, RONČEVIĆ, Anita. Ovire pri uporabi multimedijev v učnem procesu. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 2, str. 152-169. [COBISS.SI-ID 8020041]

  24. BLAŽIČ, Marjan, ČRČINOVIČ ROZMAN, Janja, KOVAČIČ, Bojan. Nekatere značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbenih sposobnosti. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 3-4, str. 3-21. [COBISS.SI-ID 8152137]

  25. BLAŽIČ, Marjan. Teachers' and learners perspectives on factors iinfluencing the implementation of the citizenship and homeland education and ethics subject in primary school. Educational sciencis., 2009, vol. 11, No 2, pp. 259-279.

  1.02 Pregledni znanstveni članek

  26. BLAŽIČ, Marjan. Smotri izobraževanja odraslih. Pedagoš. obz., 1987, let. 2, št. 5-6, str. 79- 96. [COBISS.SI-ID 2097481]

  27. BLAŽIČ, Marjan. Algoritmi uporabe avditivnega software materiala. Pedagoš. obz., 1991, letn. 6, št. 17, str. 18-25. [COBISS.SI-ID 27697154]

  28. BLAŽIČ, Marjan. Kako določiti izhodišče za izbiro učnih medijev. Pedagoš. obz., 8, št.23 (1993), str.[23]-27. [COBISS.SI-ID 44322560]

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=4007241 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=4186953 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=4340297 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=5055049 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=5552201 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=4426771 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=7581257 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=512979319 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=8020041 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=8152137 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2097481 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=27697154 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=44322560

 • 29. BLAŽIČ, Marjan. Med številčnim in opisnim vrednotenjem (ocenjevanjem) znanja. Pedagoš. obz., 9, št.3 (1994), str.[17]-23. [COBISS.SI-ID 44460288]

  30. BLAŽIČ, Marjan. Didaktični vidiki dela z nadarjenimi. Pedagoš. obz., 1996, 11, št. 1/2, str. [3]-10. [COBISS.SI-ID 59922432]

  31. BLAŽIČ, Marjan. Medij kot ena izmed temeljnih sestavin šolskega učnega procesa. Pedagoš. obz., 2000, letn. 15, št. 3-4, str. [119]-125. [COBISS.SI-ID 3709001]

  32. BLAŽIČ, Marjan, STARC, Jasmina. Kvaliteta života se održava na zdravlje i sigurnost na poslu. Informatologia (Zagreb), 2001, letn. 34, št. 3/4, str. 304. [COBISS.SI-ID 12858679]

  33. BLAŽIČ, Marjan, STARC, Jasmina. Kvaliteta života se odražava na zdravlje i sigurnost na poslu = The quality of life presented in health and security at work. Informatologia (Zagreb), 2001, 34, br. 3-4, str. 63-67. [COBISS.SI-ID 512176247]

  34. BLAŽIČ, Marjan, VOJINOVIĆ, Borut. Globalisation and the media. Informatologia (Zagreb), 2002, let. 35, št. 3, str. 187-192. [COBISS.SI-ID 512158583]

  35. BLAŽIČ, Marjan. Vpetosti didaktike med teorijo in prakso. Pedagoš. obz., 2002, letn. 17, št. 1, str. [55]-61. [COBISS.SI-ID 4737609]

  36. BLAŽIČ, Marjan. Multimediji in spodbujanje sodelovanja. Pedagoš. obz., 2003, letn. 18, št. 2, str. [40]-47. [COBISS.SI-ID 5427529]

  37. BLAŽIČ, Marjan, HVASTIJA, Barbara. Ustvarjalno preživljanje časa v oddelkih podaljšanega bivanja. Pedagoš. obz., 2004, letn. 19, št. 3-4, str. 3-25. [COBISS.SI-ID 6052169]

  38. BLAŽIČ, Marjan, MILIĆ, Irena. Projektni rad i samostalnost učenika. Pedagoš. obz., 2005, letn. 20, št. 3-4, str. 28-50. [COBISS.SI-ID 6506569]

  39. BLAŽIČ, Marjan, STARC, Jasmina. Učenje za znanje. Pedagoš. obz., 2006, letn. 21, št. 1, str. 20-33. [COBISS.SI-ID 6594121]

  34. BLAŽIČ, Marjan, STARC, Jasmina. Vodenje za učinkovitost v izobraževalnem sistemu. Pedagoš. obz., 2007, letn. 22, št. 1-2, str. 59-69. [COBISS.SI-ID 7188041]

  41. STARC, Jasmina, BLAŽIČ, Marjan. Didaktični vidiki izobraževanja in usposabljanja menedžerjev. Pedagoš. obz., 2008, letn. 23, št. 3/4, str. 92-104. [COBISS.SI-ID 512996471]

  1.03 Kratki znanstveni prispevek

  42. BLAŽIČ, Marjan. Možnosti razvoja nadarjenih učencev. Pedagoš. obz., 1997, let. 12, št. 1-2, str. [36]-41. [COBISS.SI-ID 1889865]

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=44460288 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RI