18
UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01. 10. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 33/17) Nastavno–naučno vijeće Poljoprivrednoprehrambenog fakulteta na svojoj 3. sjednici održanoj 01. 10. 2018. godine donijelo je Odluku I Ocjenjivanje i struktura bodovanja za svaki nastavni predmet vrši u skladu sa silabusom predmeta. II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA OBLICI I STRUKTURA BODOVANJA ZA NASTAVNE PREDMETE I CIKLUSA STUDIJA U 2018/2019 GODINI HEMIJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Min Max Prisustvo na nastavi - - Aktivnost tokom nastave - - Kolokvij 15 30 Laboratorijske vježbe 12 15 I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Min Max Parcijalni test 25 50 Parcijalni test 25 50 Završni pismeni 50 55 100 Parcijalni ispit: Parcijalni ispit ima 3 zadatka i 2 teoretska pitanja. Parcijalni ispiti se boduju sa po 50 poena. Parcijalni ispit je položen ako je student/ica ostvario/la ukupno 25 poena. Na završnom ispitu student/ica polaže gradivo koje nije položeno u okviru parcijalnog ispita, izuzev u slučaju kada želi popraviti ocjenu. Završni ispit sadrži 5 zadatka i 3 teoretska pitanja Studenti su obavezni uredno pohađati predavanja i vježbe. ZAVRŠNI I PONOVLJENI ISPIT:Nakon uspješno osvojenog minimalnog ili višeg broja bodova po svakom segmentu provjere, formira se konačna ocjena iz predmeta.

ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

UNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

Broj: 01-1-1860/18

Sarajevo, 01. 10. 2018. godine

Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene

novine Kantona Sarajevo, br. 33/17) Nastavno–naučno vijeće Poljoprivrednoprehrambenog

fakulteta na svojoj 3. sjednici održanoj 01. 10. 2018. godine donijelo je

Odluku

I

Ocjenjivanje i struktura bodovanja za svaki nastavni predmet vrši u skladu sa silabusom

predmeta.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA

OBLICI I STRUKTURA BODOVANJA ZA NASTAVNE PREDMETE I CIKLUSA STUDIJA

U 2018/2019 GODINI

HEMIJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

Min Max

Prisustvo na nastavi - -

Aktivnost tokom nastave - -

Kolokvij 15 30

Laboratorijske vježbe 12 15

I semestralni test 8

5

II semestralni test 5

III semestralni test 5

Završni pismeni pismeni Završni

MATEMATIKA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

Min Max

Parcijalni test 25 50

Parcijalni test 25 50

Završni pismeni 50

55 100

Parcijalni ispit: Parcijalni ispit ima 3 zadatka i 2 teoretska pitanja. Parcijalni ispiti se boduju sa po 50 poena.

Parcijalni ispit je položen ako je student/ica ostvario/la ukupno 25 poena. Na završnom ispitu student/ica polaže gradivo koje nije položeno u okviru parcijalnog ispita, izuzev u slučaju kada

želi popraviti ocjenu. Završni ispit sadrži 5 zadatka i 3 teoretska pitanja Studenti su obavezni uredno pohađati predavanja i vježbe. ZAVRŠNI I PONOVLJENI ISPIT:Nakon uspješno osvojenog minimalnog ili višeg broja bodova po svakom segmentu

provjere, formira se konačna ocjena iz predmeta.

Page 2: ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

BOTANIKA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

MIN MAX

Prisustvo na nastavi 3 5

Aktivnost na nastavi 3 5

I semestralni test 13 25

II semestralni test 11 20

Završni pismeni 25 45

55 100

GENETIKA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 10

I semestralni test 20

II semestralni test 20

Završni - Pismeni 50

55 100

KLIMATOLOGIJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

Min Max

Prisustvo na nastavi 3 5

Parcijalni ispit 22 40

Aktivnost na nastavi - -

Seminarski rad 8 15

Završni Pismeni + Usmeni 22 40

GENEZA ZEMLJIŠTA I EKOSISTEM PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

Min. Max.

Prisustvo na nastavi 7 10

Aktivnost tokom nastave - -

Kolokvij 6 10

I semestralni test - 20

II semestralni test - 20

Završni Pismeni + usmeni

40 55 100

STATISTIKA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

Min Max

I parcijalni ispit 25 50

Završni Pismeni + Usmeni 30 50

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, student/ica na završnom ispitu polaže dio koji nije položio/la, osim u slučaju kada želi da ispravi ocjenu.

55 100

PEDOLOGIJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

Page 3: ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

Min. Max.

Prisustvo na nastavi 7 10

Aktivnost tokom nastave - -

Kolokvij 11 20

I semestralni test - 15

II semestralni test - 15

Završni Pismeni Pismeni + usmeni

40 55 100

OPŠTA BIOHEMIJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODO VI

min max

Prisustvo na nastavi 3 5

Aktivnost tokom nas tave 2 5

Kolokvij 12 20

I semestralni test* 8 15

II semestralni test* 8 15

Završni Pismeni 22 40

55 100

MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 5

25 2. Angažman na nastavi 15

3. Testovi tokom kursa 25

4. Pisani rad (seminarski rad) 15 6

5. Završni ispit 40 24

U k u p n o 100 55

MELIORACIJE I UREĐENJE ZEMLJIŠTA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 7 10

Aktivnost tokom nastave - -

I semestralni kolokvij 12

10

II semestralni kolokvij 10

I semestralni test - 6

II semestralni test - 6

III semestralni test - 6

IV semestralni test - 6

V semestralni test - 6

Završni Pismeni 21 40

Page 4: ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

55 100

FIZIOLOGIJA BILJAKA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE MIN MAX

Prisustvo na nastavi 3 5

Aktivnost tokom nastave 3 5

I semestralni test 13 25

II semestralni test 10 15

Završni pismeni 26 50

55 100

AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM

PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

Prisustvo na nastavi* (90-100% prisustvo=5 bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja

5

*Aktivnost tokom nastave: Seminarski rad; Aktivnost tokom predavanja; Aktivnost tokom vježbi *Maksimalan broj bodova je ukupno 5 po sva tri navedena kriterija - seminarski rad nije obavezan

5

I semestralni test 25

II semestralni test 25

Završni pismeni 24 40

55 100

FITOFARMACIJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

Min. Max.

Prisustvo na nastavi 3 5

Aktivnost na nastavi 5 10

Aktivnost na vježbama 10 20

Semestralni test 13 25

Završni ispit (pismeno) 24 40

55 100

ISHRANA BILJAKA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE B ODOVI

MIN MAX

Prisustvo na nastavi

3 5

Aktivnost tokom na stave 3 5

I semestralni test 11 20

II semestralni test 11 20

Završni pismeni 27 50

Page 5: ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

55 100

MIKROBIOLOGIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 6 10

Seminarski rad 6 10

I-Test 11 20

Kolokvij 16 30

Završni pismeni ✓ pismeni + usmeni 16 30

NAPOMENA: Kolokvij važi samo za za jedan ispitni rok, na koji je student izašao. 55 100

OPŠTE RATARSTVO PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi (90-100% prisustvo=5 bodova; 80-90% = 4 boda; 70-80 % = 3 boda, <70 %=uskraćuje se ovjera pohađanja).

5

Aktivnost tokom nastave: Seminarski rad (10); Aktivnost tokom predavanja i vježbi (5) 6 15

Kolokvij 11 20

Prvi semestralni test 16,5 30

Drugi semestralni test 16,5 30

55 100

POVRTLARSTVO I PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 8 10

Aktivnost tokom nastave - 8

Kolokvij 9 15

I semestralni test 11 20

Završni pismeni + usmeni 27 50

55 100

TRAVNJACI PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 6 10

Aktivnost tokom nastave 5 10

I semestralni test 8 15

Laboratorijski izvještaj 5 10

Kolokvij 8 15

Završni pismeni + usmeni 23 40

55 100

KRMNO BILJE PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Page 6: ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

Prisustvo na nastavi 6 10

Aktivnost tokom nastave-seminarski rad 5 10

Kolokvij 6 10

I semestralni test 8 15

II semestralni test 8 15

Završni pismeni + usmeni 22 40

55 100

POLJOPRIVREDNA ENTOMOLOGIJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

Min. Max.

Prisustvo na nastavi 3 5

Aktivnost na nastavi 5 10

Aktivnost na vježbama 10 20

Semestralni test 13 25

Završni ispit (pismeno) 24 40

55 100

POVRTLARSTVO II PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODO VI

min max

Prisustvo na nastavi 8 10

Aktivnost tokom nastave

- 8

Kolokvij 9 15

I semestralni test 11 20

Završni pismeni + usmeni 27 50

55 100

SPECIJALNO RATARSTVO I PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 6 10

Aktivnost tokom nastave-seminarski rad 7 15

Kolokvij 7 15

I semestralni test 7 10

II semestralni test 7 10

Završni pismeni + usmeni 21 40

55 100

SPECIJALNO RATARSTVO II PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

Prisustvo na nastavi* (90-100% prisustvo=5 bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja

5

Aktivnost tokom nastave* Seminarski rad; Aktivnost tokom predavanja; Aktivnost tokom vježbi *Maksimalan broj bodova je ukupno 5 po sva tri navedena kriterija - seminarski rad nije obavezan

5

Page 7: ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

Kolokvij 15

I semestralni test 30

Završni ✓ pismeni + usmeni 45

55 100

POLJOPRIVREDNA FITOPATOLOGIJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 5 3

2. Parcijalni ispit 1 35 19

3. Parcijalni ispit 2 40 22

4. Završni ispit 20

U k u p n o 100 55

Napomene: - dva parcijalna ispita tokom kursa. - uslov za potpis i izlazak na završni ispit je uredno pohađanje.

TROŠKOVI I KALKULACIJE U POLJOPRIVREDI

PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi + aktivnost 14 20

Aktivnost tokom nastave - Aktivnost tokom predavanja - Aktivnost tokom vježbi

I semestralni test 15

II semestralni test 15

Kolokvij

Završni ✓ pism eni + usmeni 27,5 50

55 100

TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNO PREH. PROIZVODA

PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE B ODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 5

Aktivnost tokom nastave 5

Kolokvij

semestralni test 45

Završni pismeni + usmeni 45

55 100

USKLADIŠTENJE I ČUVANJE R-P KULTURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 7

10 Aktivnost tokom nastave

I Kolokvij 6 10

I semestralni test 18 35

Page 8: ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

II kolokvij 6 10

II semestralni test 18 35

Završni pismeni pismeni + usmeni

55 100

NAPOMENA: Student je obavezan ostvariti dovoljan broj bodova (55%) za prolaz iz svake od odslušanih oblasti – Skladištenje povrtlarskih kultura; Skladištenje ratarskih kultura

OPLEMENJIVANJE BILJAKA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 8 10

Aktivnost tokom nastave 10

Kolokvij 5 10

I semestralni test 6 10

II semestralni test 6 10

Završni pismeni pismeni + usmeni 30 50

55 100

OSNOVI ORGANSKE POLJ. PROIZVODNJE

PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi (90-100% prisustvo=5 bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja

5

Aktivnost tokom nastave: Seminarski rad (15) Aktivnost tokom predavanja i vježbi(10)

14 25

Kolokvij 11 20

Prvi semestralni test* 11 20

Drugi semestralni test* 17 30

55 100

SJEMENARSTVO PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

Min Max

Prisustvo na nastavi + aktivnost 10

Kolokvij 15 20

I parcijalni test 20 30

Završni Pismeni / Usmeni 40

55 100

UPRAVLJANJE FARMAMA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

Minimalno Maksimalno

Prisustvo na nastavi 8 10

Page 9: ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

Aktivnost tokom nastave; Aktivnost tokom predavanja Aktivnost tokom vježbi (ocjena radnih zadataka)

10

I semestralni test 15

II semestralni test 15

Ukupno (bez bodova po osnovi završne provjere znanja) 27,5 50

Kolokvij (Eliminatorni dio kao osnova za izlazak na završni ispit)

Završni ispit ✓ Pismeni Pismeni + Usmeni 27,5 50

55 100

ALTERNATIVNI USJEVI PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

Min Max

Prisustvo na nastavi 3 5

Aktivnost tokom semestra/ seminarski, praktičan rad/ projekat 0 10

I semestralni test 20 30

Kolokvij 7 10

Završni Pismeni / Usmeni 25 45

55 100

BILJNI GENETSKI RESURSI PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 10

Angažman na nastavi 15

Angažman na vježbama 15

Završni Pismeni 60

55 100

FERTILIZACIJA R-P KULTURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE B ODOVI

MIN MAX

Prisustvo na nastavi 3 5

Aktivnost tokom nastave 3 5

I semestralni test 11 20

Seminarski rad 11 20

Završni pismeni 27 50

55 100

KONZERVACIJA TLA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 7 10

Aktivnost tokom nastave

- 5

Semestralni kolokvij 15 25

Semestralni test - 20

Završni Pismeni + usmeni 21 40

55 100

Page 10: ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

LJEKOVITO I ZAČINSKO BILJE PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 6 10

Kolokvij 13 20

Završni pismeni pismeni + usmeni 36 70

55 100

NAVODNJAVANJE R-P KULTURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 7 10

Aktivnost tokom nastave - 5

Semestralni kolokvij 15 25

Semestralni test - 20

Završni Pisme ni + usmeni 21 40

55 100

OSNOVI ANIMALNE PROIZVODNJE PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

Prisustvo na nastavi* *(<3 neopravdana izostanka=uskraćuje se ovjera pohađanja)

max 10 –min: 5

Aktivnost tokom nastave* -Aktivnost tokom predavanja -Aktivnost tokom vježbi *Maksimalan broj bodova je ukupno 10za oba navedena kriterija

max

10 –min: 5

Kolokvij 30 20

Završni pismeni 50 25

100 55

OSNOVE EKONOMSKOG PROJEKTOVANJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi - 10

I semestralni test 22 40

Završni Pismeni 40 Usmeni 10 26 50

40 55 100

OSNOVI VOĆARSTVA I VINOGRADARSTVA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 8 10

Aktivnost tokom nastave 10

Page 11: ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

Kolokvij 5 10

I semestralni test 6 10

II semestralni test 6 10

Završni pismeni + usmeni 30 50

55 100

PČELARSTVO PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

Min Max

Prisustvo na nastavi 3 5

I semestralni test 18 30

Seminarski rad 8 15

Rad na pčelinjaku-terenska istraživanja 8 10

Završni Pismeni 24 40

55 100

NAPOMENA - Uslovi za potpis (i pravo na izlazak na završni ispit) su ostvarenih najmanje 3 poena za prisustvo na nastavi i najmanje 24 poena na semestralnom testu. - Završni pismeni ispit je obavezan za sve student koji su tokom semestra osvojili manje od 55 poena i na njemu je za prolaz potrebno osvojiti 24 poena. - Student koji tokom semestra osvoji 55 i više poena nije obavezan polagati završni ispit. Na njegov pisani zahtjev podnesen nastavniku – nosiocu predmeta, studentu će, datiranom sa prvim ispitnim terminom, biti upisana minimalna prolazna ocjena.

POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVSTVO PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

Minimalno Maksimalno

Prisustvo na nastavi 8 10

Aktivnost tokom nastave Aktivnost tokom predavanja Aktivnost tokom vježbi (ocjena radnih zadataka)

10

Izrada edukativnih materijala (letak) 15

Seminarski rad 15

Ukupno (bez bodova po osnovi završne provjere znanja) 27,5 50

Završni ispit ✓ Pismeni Pismeni + Usmeni 27,5 50

55 100

POLJOPRIVREDA I OKOLIŠ PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi (90-100% prisustvo=5 bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja

5

Aktivnost tokom nastave: Seminarski rad (20); Aktivnost tokom predavanja i vježbi (5) 14 25

Kolokvij 11 20

Prvi semestralni tes 11 20

Drugi semestralni test 16 30

55 100

PROIZVODNJA GLJIVA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

Page 12: ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

min max

Prisustvo na nastavi 8 10

Aktivnost tokom nastave - 8

Kolokvij 9 15

I semestralni test 11 20

Završni pismeni + usmeni 27 50

55 100

PROIZVODNJA I PRIMJENA UKRASNOG BILJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 8 10

Seminarski rad 10

Kolokvij 10

I semestralni test 15

II semestralni test 15

Završni pismeni 22 40

NAPOMENA: Uslov za izlazak na završni ispit je 27,5 osvojenih bodova 55 100

PROIZVODNJA POVRĆA U ZATVORENOM PROSTORU PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 8 10

Aktivnost tokom nastave - 8

Kolokvij 9 15

I semestralni test 11 20

Završni pismeni + usmeni 27 50

55 100

REGULATORI RASTA I RAZVIĆA BILJAKA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

MIN MAX

Prisustvo na nastavi 3 5

Aktivnost tokom nastave 3 5

I semestralni test 13 25

II semestralni test 10 15

Završni pismeni 26 50

55 100

OPĆE VINOGRADARSTVO PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 3 5

Page 13: ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

Aktivnost tokom nastave 5

Kolokvij 9 15

I semestralni test 15

II semestralni test 15

Završni ✓ pismeni + usmeni 27 45

55 100

OPŠTE VOĆARSTVO PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 8 10

Aktivnost tokom nastave 10

Kolokvij 5 10

I semestralni test 6 10

II semestralni test 6 10

Završni pismeni + usmeni 30 50

55 100

PROIZVODNJA VOĆNOG I LOZNOG SADNOG MAT. PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 8 10

Aktivnost tokom nastave 10

Kolokvij 5 10

I semestralni test 6 10

II semestralni test 6 10

Završni pismeni pismeni + usmeni 30 50

55 100

SPECIJALNO VOĆARSTVO PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE MAX

Prisustvo na nastavi (90-100% prisustvo=5 bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja

5

Aktivnost tokom nastave -Aktivnost tokom predavanja -Aktivnost tokom vježbi

5

Kolokvij 20

Pisani radovi (zadaće) 15

Herbar 10

Završni ispit 45

UKRASNO BILJE I PARKOVI PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 8 10

Seminarski rad 10

Kolokvij 10

Page 14: ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

I semestralni test 15

II semestralni test 15

Završni pismeni + usmeni 22 40

55 100

HERBOLOGIJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi (90-100% prisustvo=5 bodova; 80-90% = 4 boda; 70-80 % = 3 boda, <70 %=uskraćuje se ovjera pohađanja).

5

Aktivnost tokom nastave

Herbar od najmanje 30 biljaka korova (30) 16 30

Kolokvij 14 25

Završni test 22 40

INTEGRALNA PROIZVODNJA VOĆA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 8 10

Aktivnost tokom nastave 10

Kolokvij 5 10

I semestralni test 6 10

II semestralni test 6 10

Završni pismeni pismeni + usmeni 30 50

55 100

UZGOJ I PRERADA GLJIVA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 8 10

Semestralni/projektni radovi 23

20

Kolokvij 10

I semestralni test 10

II semestralni test 10

Završni pismeni 24 40

55 100

BERBA, SKLADIŠTENJE I PAKOVANJE VOĆA

Prisustvo na nastavi (90-100% prisustvo=5 bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja

5

Aktivnost tokom nastave -Aktivnost tokom predavanja -Aktivnost tokom vježbi

5

Projektni zadatak 30

Kolokvij 10

Završni Pismeni Pismeni + usmeni 50

Page 15: ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

OSNOVI PEJZAŠNOG OBLIKOVANJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 8 10

Projektni zadatak 10

Seminarski rad 10

I semestralni test 15

II semestralni test 15

Završni pismeni + usmeni 22 40

55 100

AMPELOGRAFIJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 3 5

Aktivnost tokom nastave 5

Kolokvij 9 15

I semestralni test 15

II semestralni test 15

Završni ✓ pismeni + usmeni 27 45

55 100

FERTILIZACIJA VOĆAKA I VINOVE LOZE PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

MIN MAX

Prisustvo na nastavi 3 5

Aktivnost tokom nastave 3 5

I semestralni test 11 20

Seminarski rad 11 20

Završni pismeni 27 50

55 100

INTENZIVNA PROIZVODNJA JAGODASTOG VOĆA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 8 10

Aktivnost tokom nastave 10

Kolokvij 5 10

I semestralni test 6 10

II semestralni test 6 10

Završni pismeni pismeni + usmeni 30 50

55 100

INTENZIVNA PROIZVODNJA KROŠNJASTOG VOĆA

Prisustvo na nastavi* (90-100% prisustvo=5 bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja

5

Page 16: ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

Aktivnost tokom nastave* -Seminarski rad -Aktivnost tokom predavanja -Aktivnost tokom vježbi *Maksimalan broj bodova je ukupno 5 po sva tri navedena kriterija(seminarski rad nije obavezan)

5

Kolokvij 20

I parcijalni test 15

KONTROLA KOROVA U VOĆARSTVU PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 6

2. Pisani rad (seminarski rad) 20

19 3. Studentski projekat 15

4. Kolokvij 15 8

5. Završni ispit 40 22

U k u p n o 100 55

Napomene: - studentski projekat (herbar) je uslov za izlazak na završni ispit

NAVODNJAVANJE VOĆAKA I VINOVE LOZE PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

Min. Max.

Prisustvo na nastavi 7 10

Aktivnost tokom nastave - 5

Semestralni kolokvij 15 25

Semestralni test - 20

Završni Pismeni + usmeni 21 40

55 100

OSNOVE RATARSKO-POVRTLARSKE PROIZVODNJE PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo nastavi 6 10

Kolokvij 8+8 15+15

I semestralni test 11 20

II semestralni test 11 20

III semestralni test 11 20

Završni test + usmeni 55 100

TEHNOLOGIJA VOĆA NAKON BERBE

Prisustvo na nastavi* (90-100% prisustvo=5 bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja

10

II parcijalni test 15

Završni Pismeni Pismeni + usmeni 40

Page 17: ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

Aktivnost tokom nastave* -Aktivnost tokom predavanja; Aktivnost tokom vježbi *Maksimalan broj bodova je ukupno 5 po sva tri navedena kriterija (seminarski rad nije obavezan)

5

Projektni zadatak 20

I parcijalni test 15

II parcijalni test 15

Završni Pismeni Pismeni + usmeni 40

TEHNOLOGIJA VINA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE

Poeni

Min Maks

Prisustvo na nastavi 8 10

I semestralni test

23

15

II semestralni test 15

III semestralni test 20

Pismeni završni ispit 24 40

55 100

TEHNOLOŠKO PROJEKTOVANJE VOĆNIH ZASADA I RASADNIKA

PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 8 10

Aktivnost tokom nastave 10

Kolokvij 5 10

I semestralni test 6 10

II semestralni test 6 10

Završni pismeni pismeni + usmeni 30

55 100

PROIZVODNJA CVIJEĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTO

RU PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI

min max

Prisustvo na nastavi 8 10

Seminarski rad 10

Kolokvij 10

I semestralni test 15

II semestralni test 15

Završni pismeni + usmeni 22 40

Page 18: ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA ciklus-OBLICI I STRUKTURA... · I semestralni test 8 5 II semestralni test 5 III semestralni test 5 Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA PROVJERA

55 100