ODREDNICE RODITELJSKOG PONA ANJA

 • View
  30

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ODREDNICE RODITELJSKOG PONAŠANJA. Ana Jurjević Marina Bužonja Irena Dikli ć. 1. UVOD. Pojam roditeljstva : - PowerPoint PPT Presentation

Text of ODREDNICE RODITELJSKOG PONA ANJA

 • ODREDNICE RODITELJSKOG PONAANJA

  Ana JurjeviMarina Buonja Irena Dikli

 • 1. UVODPojam roditeljstva :odluivanje za djecu, preuzimanje i prihvaanje roditeljske uloge i redefiniranje vlastitih ciljeva, vrijednosti kao i doivljaja vlastite vrijednosti zbog emocionalnog i materijalnog ulaganja napora, zbog nagrade u emocionalnoj povezanosti i doivljaju djetetova uspjeha i razvojaroditeljska briga, roditeljska skrbroditeljski postupci, aktivnosti i ponaanjeroditeljski odgojni stil donedavno je podrazumijevao majinstvo, zadnjih 20-tak god. i pojam oinstvo

 • 2. ODREDNICE RODITELJSKOG PONAANJA2.1. Stilovi roditeljstvaStil roditeljstva predstavlja stav koji roditelji imaju o odgoju, koriste li kazne i kako, koja e ponaanja poticati, a koja braniti, hoe li dijete biti u centru njihove obitelji ili ne; utjee na dijete, na razvoj njegovih sposobnosti i linosti

 • Maccoby i Martin roditeljski stil dijele s obzirom na dvije dimenzije:roditeljsku toplinu koja se kree na kontinuumu od podrke, ljubavi i ohrabrivanja do neprijateljstva, postiivanja ili odbacivanjaroditeljski nadzor koji se kree na kontinuumu od nadzora, discipline i upravljanja djetetovim osjeajima i postupcima do "ne vienja djeteta", njegova zanemarivanja i neukljuenosti

 • Da bi dijete odraslo u razmjerno neovisnu, osobno i drutveno odgovornu osobu, potrebno mu je pruiti toplinu i nadzor nad ponaanjem.Koliko je god vano da dijete osjeti da je voljeno i prihvaeno, ono mora razumjeti i pravila ponaanja, te vjerovati da e roditelji zahtijevati da se ona potuju.Kombinacijom dviju dimenzija topline i nadzora, nastaju etiri opa stila roditeljstva: 1.autoritativni 2.autoritarni 3.popustljivi4.ravnoduni

 • 1.Autoritativnipuni topline, nadzora, skrbniosjetljivi prema svojoj djecipostavljaju jasne granice i odravaju okolinu predvidljivomvode rauna o djetetovim osjeajima, objanjavaju svoje odluke i pitaju dijete za miljenjedjeca ovih roditelja samopouzdana su, sigurna u sebe, spremna su prihvatiti rizik, imaju potrebu za postignuem i imaju visoku samokontrolu

 • 2.Autoritarni malo topline, puno nadzora, strogi, zahtjevni, disciplinu odravaju kaznama i prijetnjamacilj im je odgojiti posluno dijete koje potuje autoritete i tradicijune objanjavaju svoje postupke i nisu zainteresirani za djetetove osjeajedjeca ovih roditelja su nezadovoljna, udljiva, lako se uzrujaju, nesigurna su, agresivna ili izrazito povuena

 • 3.Popustljivi nalaze se na dimenziji topline visoko, a nisko na dimenziji nadzorapuni ljubavi, emocionalno osjetljivi, prihvaaju i ohrabruju svoje dijetepostavljaju premalo ogranienja, nemaju strukture, reda ni poretkadjeca nemaju osjeaj odgovornosti i nesigurna su, imaju slabu samokontrolu, reagiraju nezrelo i agresivni su kad ne dobiju ono to ele

 • 4.Ravnoduni nezainteresirani, nisko su na obje dimenzije, zaokupljeni sami sobom postavljaju malo ogranienja djetetu, ali pruaju i malo panje, zanimanja i emocionalne podrkedjeca odrasla u ovakvoj obitelji promjenjiva su raspoloenja, nemaju kontrolu nad svojim ponaanjem, ne zanima ih kola

 • 3. Utjecaji roditeljskoga odgojnog stila na dijeteMacccobyjev i Martinov model roditeljskih odgojnih stilova posluio je kao okosnica mnogobrojnih istraivanja pozitivnog i uinkovitog roditeljskog ponaanjaDok su toplina i zahtjevnost vani i u predkolskoj i kolskoj djejoj dobi, u adolescenciji posebno postaje vana trea dimenzija, tj. uravnoteenost moi, koja se oituje kao sve vee ukljuivanje djece u zajedniko donoenje odluka i doputanje izraavanja vlastitog miljenja i stava

 • Integrativni model roditeljstva, njegovih odrednica i posljedica:

 • Amato i Fowler su kroz istraivanja 3.400 obitelji u 5 godina, 2002. doli do opeg zakljuka da postoji srika ispravnog roditeljskog postupanja s djecom, a to je visok stupanj roditeljske potpore, velik roditeljski nadzor i odsutnost strogog kanjavanjaJo su dva vana zakljuka:da majinstvo ima znaajnije posljedice za djeake, a oinstvo za djevojiceda su roditeljski odgojni stil i roditeljsko ponaanje mnogo vaniji utjecaj na razvoj i karakteristike adolescenata nego to je struktura obitelji

 • 4. to sve djeluje na doivljaj roditeljstva?zbog djetetova roenja opada doivljaj branog zadovoljstva u prvoj godini, pa i do 18. mjeseca djetetova ivotaza veinu branih parova nakon toga razdoblja se odnosi znatno popravljajubrani parovi se znatno razlikuju u stupnju roditeljskog zadovoljstva i osjeaja kompetencije.

 • opisana su 4 oblika brane prilagodbe na djetetovo roenje: naglo opadanje brane kvalitete, postupno opadanje brane kvalitete, nepromijenjena kvaliteta ili blagi porast kvalitete ini se da je najvanija kvaliteta branih odnosa prije roenja djeteta, a budue majke koje pokazuju znakove branog hlaenja prije poroda, pokazuju i znakove slabije roditeljske kompetencije i toplineza nastanak pozitivnog doivljaja roditeljstva u oba roditelja izrazito je vana podjela dunosti i poslova nakon roenja djeteta

 • Karakteristike roditelja prije roenja djeteta takoer su vane, kao i karakteristike djeteta, koje znaajno utjeu na doivljaj roditeljstva i subjektivne roditeljske kompetencijeU razdoblju adolescencije znaajnu prekretnicu u roditeljskom zadovoljstvu i kompetenciji predstavlja djetetov pubertet Usprkos svim krizama i kriznim razdobljima, veina roditelja izraava zadovoljstvo roditeljskom ulogom, pa i branim odnosima.

 • 5. Spol roditelja te dob i spol djeteta kao odrednice roditeljskog ponaanjarezultati postojeih istraivanja esto su proturjeni, to utvruje na potrabu za novim istaivanjima i boljim metodolokim rjeenjimakod djece osnovnokolskog uzrasta s dobi slabi roditeljska psiholoka kontrola, a raste kontrola djetetova ponaanja

 • najee se ne pronalaze razlike u ponaanju roditelja prema djeci razliitog spola, osobito kad se razmatraju roditelji starije djecemajke openito provode vie vremena s djecom nego oevimajke pokazuju vie pozitivnih emocija u odnosu s djetetom, odnosno da u veoj mjeri prihvaaju dijete nego oevikod dimenzija kontrole, istraivanja pokazuju kako su majke sklonije psiholokoj kontroli djeteta,a oevi kontroli djetetovog ponaanja

 • 6. Obrazovanje roditelja i socioekonomski status roditelja kao odrednice roditeljskog ponaanjarezultati nekih istraivanja pokazali su da je s roditeljskim ponaanjem povezano samo obrazovanje majke, a ne i obrazovanje ocaroditelji nieg socioekonomskog statusa skloniji autoritarnom stilu odgoja koji karakteriziraju vrstai stroga kontrola, puno kanjavanja i emocionalna hladnoa

 • 7. ZAKLJUAKodrednice roditeljskog ponaanja ukljuuju obiljeja roditelja, obiljeja djeteta te kontekstualne izvora stresa i podrke u iroj socijalnoj okolini u kojoj je smjeten odnos roditelja i djetetadananje spoznaje veinom su utemeljene na istraivanjim aroditeljskog ponaanja majki. Roditeljsko ponaanje oeva znatno je manje istraivanoodnosima izmeu roditelja i starije djece potrebno je posvetiti vie panje.

 • ZAHVALJUJEMO NA PANJI