of 114 /114
Korisnički priručnik Hrvatski Održavanje i čišćenje ultrazvučnih sustava i sondi

Održavanje i čišćenje ultrazvučnih sustava i sondi

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Održavanje i čišćenje ultrazvučnih sustava i sondi

Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondiSadraj
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
Odravanje ne-TEE sondi................................................................................................................................ 52 Upozorenja i mjere opreza za ne-TEE sonde..................................................................................... 54 išenje sondi koje nisu za transezofagusnu primjenu (TEE), kabela i utikaa.................................. 60 Dezinfekcija nieg stupnja ne-TEE sondi............................................................................................ 63 Dezinfekcija visokog stupnja ne-TEE sondi........................................................................................ 65 Sterilizacija ne-TEE sondi................................................................................................................... 68
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
Najprije proitajte ovo Informacije za korisnike za vaš proizvod tvrtke Philips opisuju najopseniju konfiguraciju proizvoda, s najveim brojem opcija i dodatne opreme. Neke ovdje opisane funkcije moda nee biti dostupne u konfiguraciji vašeg proizvoda. Sonde su dostupne je samo u dravama ili regijama gdje su odobrene. Informacije koje se odnose na vaše podruje zatraite od lokalnog predstavnika tvrtke Philips. Ultrazvunim sustavima i sondama potrebno je odgovarajue odravanje, išenje i rukovanje. Razumno odravanje ukljuuje provjere, išenje i dezinfekciju ili sterilizaciju, po potrebi. Ovaj prirunik sadri informacije i upute koje e vam pomoi da uinkovito oistite, dezinficirate i sterilizirate ultrazvuni sustav i sonde marke Philips. Osim toga, ove e vam upute pomoi izbjei ošteenja prilikom išenja, dezinfekcije i sterilizacije, koje bi mogle poništiti jamstvo na proizvod. Informacije u priruniku primjenjive su na sljedee ultrazvune sustave:
• Seriju Affiniti • Seriju ClearVue • CX30 • CX50 • Seriju EPIQ • HD5 • HD6 • HD7 • Seriju HD11 • HD15 • iE33 • iU22 • Lumify
1
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
Ako informacije o vašem ultrazvunom sustavu ili sondi marke Philips nisu konkretno navedene u ovom dokumentu, tone informacije potraite u korisnikoj dokumentaciji svojeg sustava ili sonde. Prije išenja ili dezinficiranja sustava ili sondi proitajte ovaj prirunik i strogo se pridravajte svih upozorenja i mjera opreza. Posebnu pozornost posvetite informacijama u odjeljku „Sigurnost”. Popis dezinficijensa i sredstava za išenje kompatibilnih s vašim ultrazvunim sustavom i sondama marke Philips potraite u odjeljku Dezinficijensi i otopine za išenje ultrazvunih sustava i sondi (u dokumentaciji koju ste dobili sa sustavom) ili na web-mjestu Transducer and System Care (Odravanje sondi i sustava): www.philips.com/transducercare Popis sondi koje podrava vaš sustav pronai ete u Korisnikom priruniku i Auriranju informacija za korisnika (ako postoje) koji sadre konkretne informacije za vaš sustav i sonde. Dodatne informacije zatraite:
• U Sjevernoj Americi, nazovite Philips na 800-722-9377. • Izvan Sjeverne Amerike obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Philips. • Posjetite web-mjesto „Transducer and System Care” (Odravanje sondi i sustava):
www.philips.com/transducercare Ovaj dokument ili digitalni medij i informacije sadrane u njemu povjerljive su informacije u vlasništvu tvrtke Philips i ne smiju se reproducirati, umnaati u cijelosti ili djelomino, prilagoavati, preinaavati, otkrivati drugima ili distribuirati bez prethodne dozvole u pisanom obliku pravnog odjela tvrtke Philips. Ovaj dokument ili digitalni medij namijenjen je klijentima i za njega dobivaju licencu u sklopu kupnje opreme tvrtke Philips ili slui za ispunjavanje regulatornih obveza koje zahtijeva amerika Agencija za hranu i lijekove (FDA) u skladu s Kodeksom federalnih pravila (CFR) glava 21., odjeljak 1020.30 (i svim njegovim izmjenama i dopunama) i drugih lokalnih regulatornih zahtjeva. Neovlaštenim osobama strogo je zabranjeno korištenje ovog dokumenta.
Komentari kupaca Najprije proitajte ovo
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 9
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
Tvrtka Philips daje ovaj dokument bez bilo kakvog prešutnog ili izriitog jamstva, ukljuujui, bez ogranienja na navedeno, prešutno jamstvo u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnost za odreenu svrhu. Tvrtka Philips vodila je rauna o tonosti ovog dokumenta. No tvrtka Philips ne preuzima odgovornost za pogreške ili propuste te zadrava pravo izmjene svih proizvoda navedenih u dokumentu radi poboljšanja pouzdanosti, funkcije ili dizajna, bez dodatne obavijesti. Philips moe u bilo kojem trenutku poboljšati ili izmijenit proizvode ili programe opisane u ovom dokumentu. Philips ne tvrdi ili jami korisniku ili bilo kojoj drugoj strani da je ovaj dokument adekvatan za bilo koju odreenu svrhu ili da bi proizveo odreeni rezultat. Prava korisnika na nadoknadu štete izazvana greškom ili nemarom Philipsa bit e ograniena na iznos koji je korisnik platio za nabavu ovog dokumenta. Ni u kom sluaju Philips nee biti odgovoran za posebne, posredne, sluajne, direktne, indirektne ili posljedine štete, gubitke, troškove, pristojbe, potraivanja, zahtjeve ili potraivanja za izgubljene profite, podatke, naknade ili troškove bilo koje prirode. Neovlašteno kopiranje ovog dokumenta, uz kršenje autorskih prava, moe smanjiti mogunost tvrtke Philips da prua tone i aurne informacije korisnicima. „Affiniti”, „Affiniti CVx”, „EPIQ”, „EPIQ CVx”, „EPIQ CVxi” i „xMATRIX” zaštitni su znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. „Xperius” je zaštitni znak u zajednikom vlasništvu tvrtki Koninklijke Philips N.V. i B. Braun Melsungen AG. Nazivi proizvoda koji ne pripadaju tvrtki Philips mogu biti zaštitni znakovi njihovih pripadajuih vlasnika.
Komentari kupaca Ako imate pitanja u vezi s informacijama za korisnike ili otkrijete pogrešku u informacijama za korisnike, nazovite tvrtku Philips na broj telefona 800-722-9377 ako se nalazite u SAD-u. Ako se nalazite izvan SAD-a, nazovite lokalnog predstavnika korisnike slube. Takoer moete poslati e-poštu na sljedeu adresu: [email protected]
Najprije proitajte ovo Sluba za korisnike
10 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
Sluba za korisnike Predstavnici slube za korisnike dostupni su širom sveta i mogu odgovoriti na vaša pitanja i pruiti usluge odravanja i servisa. Ako vam je potrebna pomo, obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Philips. Moete se obratiti i sljedeoj podrunici koja e vas uputiti na predstavnika slube za korisnike ili idite na web-mjesto „Obratite nam se”: www.healthcare.philips.com/main/about/officelocator/index.wpd Philips Ultrasound, Inc. 22100 Bothell Everett Hwy Bothell, WA 98021-8431 SAD 800-722-9377
Konvencije u vezi s informacijama za korisnika Informacije za korisnike za vaš proizvod koriste sljedee tipografske konvencije kao pomo pri pronalaenju i razumijevanju informacija:
• Svi su postupci oznaeni brojevima, a potpostupci slovima. Da bi postupak bio uspješan, korake morate izvršiti redoslijedom kojim su prikazani.
• Popisi s grafikim oznakama oznaavaju openite informacije o odreenoj funkciji ili postupku. Oni ne predstavljaju redoslijed postupka.
• Lijeva strana sustava vaša je lijeva strana dok stojite ispred sustava i okrenuti ste prema njemu. Prednja strana sustava ona je najblia vama dok njime rukujete.
• Sonde i olovke-sonde u tekstu nazivaju se sondama, osim ako razlika nije bitna za znaenje teksta.
Informacije vane za sigurno i uinkovito korištenje proizvoda prikazuju se u informacijama za korisnike na sljedee naine:
Pribor i dodatna oprema Najprije proitajte ovo
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 11
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
UPOZORENJE Upozorenja istiu informacije od kljune vanosti za vašu sigurnost, sigurnost rukovatelja i pacijenta.
POZOR Mjere opreza istiu naine koje moete oštetiti proizvod i shodno tome izgubiti jamstvo ili pravo na servis ili naine na koje moete izgubiti podatke o pacijentu ili podatke sustava.
NAPOMENA Napomene vam ukazuju na vane informacije pomou kojih ete uinkovitije rukovati proizvodom.
Pribor i dodatna oprema Dodatne informacije o naruivanju pribora i dodatne opreme potraite u Korisnikom priruniku sustava.
Najprije proitajte ovo Pribor i dodatna oprema
12 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 13
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
Sigurnost Proitajte informacije u ovom odjeljku radi ouvanja sigurnosti svih osoba koje rukuju ultrazvunom opremom i odravaju je, pacijenata na pregledima i odravanja kvalitete sustava i dodatnog pribora. Sigurnosne informacije koje se odnose na odreeni zadatak išenja ili dezinfekcije navedene su u postupku za taj zadatak.
Upozorenja i mjere opreza Radi maksimalne sigurnosti prilikom upotrebe sredstava za išenje i dezinfekciju pridravajte se sljedeih upozorenja i mjera opreza:
UPOZORENJE Nisu svi dezinficijensi djelotvorni protiv svih vrsta kontaminacije. Provjerite je li vrsta dezinficijensa prikladna za konkretni sustav ili sondu i jesu li jakost otopine i kontaktno vrijeme prikladni za predvienu kliniku namjenu.
UPOZORENJE Dezinficijensi se preporuuju zbog njihove kemijske kompatibilnosti s materijalima od kojih je izraen proizvod, a ne zbog njihove biološke djelotvornosti. Da biste se informirali o biološkoj djelotvornosti dezinficijensa, proitajte smjernice i preporuke proizvoaa dezinficijensa, Uprave za hranu i lijekove SAD-a (US FDA) i Centara za kontrolu bolesti SAD-a (US CDC).
2
14 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
UPOZORENJE Upotrebljavate li unaprijed izmiješanu otopinu, obratite panju na njezin rok valjanosti.
UPOZORENJE Stupanj dezinfekcije potreban za ureaj odreen je vrstom tkiva s kojom dolazi u dodir tijekom upotrebe i vrstom korištene sonde. Provjerite je li vrsta dezinficijensa prikladna za vrstu sonde i njenu primjenu. Više informacija o zahtjevima razine dezinfekcije potraite u odjeljku „Metode odravanja sonde” na stranici 45. Proitajte takoer i upute na naljepnici dezinficijensa i preporuke Udruge djelatnika u kontroli infekcija (Association for Professionals in Infection Control), Uprave za hranu i lijekove SAD-a (US FDA) i slubene izjave AIUM-a: „Smjernice za išenje i pripremu ultrazvunih sondi za vanjsku i unutarnju upotrebu i opreme izmeu pacijenata, kao i za sigurno rukovanje i upotrebu ultrazvunog gela” te slubene izjave Centara za kontrolu bolesti SAD-a (US CDC).
UPOZORENJE Poštujte preporuke proizvoaa sredstva za išenje ili dezinfekciju.
UPOZORENJE Pri išenju, dezinfekciji i sterilizaciji bilo kojeg dijela opreme uvijek koristite zaštitne naoale i rukavice.
UPOZORENJE Da biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti sonde koje su bile uronjene više od odreene razine išenja ili dezinfekcije.
Upozorenja i mjere opreza Sigurnost
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 15
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
UPOZORENJE Prilikom sterilizacije sonde primijenite odgovarajuu jakost sredstva za sterilizaciju i kontaktno vrijeme. Obavezno se pridravajte uputa proizvoaa.
POZOR Upotreba nepreporuenih dezinficijensa, upotreba pogrešnih jakosti otopine ili uranjanje sonde dublje ili na due vrijeme od preporuenog moe oštetiti ili obezbojiti sondu i poništiti jamstvo na sondu.
POZOR Korištenje izopropilnog alkohola (otopina alkohola), denaturiranog alkohola i proizvoda baziranih na alkoholu ogranieno je za sve sonde. Na sondama s USB prikljucima jedini dijelovi koji se mogu istiti i dezinficirati alkoholom su kuište sonde i lea (akustini otvor). Na sondama koje se ne koriste za TEE jedini dijelovi koji se mogu istiti i alkoholom su kuište prikljuka, kuište sonde i lea. Na sondama koje se koriste za TEE jedini dijelovi koji se mogu istiti alkoholom su kuište prikljuka i kuište s kontrolama. Pobrinite se da otopina sadri samo 91 % ili manje izopropilnog alkohola ili 85 % ili manje denaturiranog etilnog alkohola. Nemojte istiti nijedan drugi dio sonde alkoholom (ukljuujui kabele, USB prikljuke ili uvodnice) jer moe doi do ošteenja tih dijelova sonde. Takva ošteenja nisu pokrivena jamstvom ili servisnim ugovorom.
Sigurnost Upozorenja i mjere opreza
16 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
POZOR Neki proizvodi za išenje i dezinfekciju mogu izazvati promjenu boje ako se preostali dezinficijens i gel potpuno ne uklone izmeu svake upotrebe. Uvijek u potpunosti uklonite gel prije upotrebe sredstava za išenje i dezinfekciju. Ako je potrebno, nakupljene naslage na dijelovima sustava mogu se ukloniti 70-postotnim izopropilnim alkoholom u sluajevima u kojima je kompatibilan. Ako je potrebno, nakupljene naslage na nekim dijelovima sonde mogu se ukloniti otopinom od 91 % ili manje izopropilnog alkohola ili 85 % ili manje denaturiranog etilnog alkohola u sluajevima u kojima je kompatibilan.
POZOR Na leu sonde nemojte ljepiti ljepljive filmove kao što je Tegaderm. Primjena takvih filmova moe oštetiti lee.
POZOR Na zaslonima monitora nemojte koristiti sredstva za išenje stakla, sprejeve za raspršivanje ili proizvode na bazi izbjeljivaa. Opetovana upotreba takvih sredstava za išenje ili proizvoda moe oštetiti površinu zaslona monitora. Odmah obrišite odobrena sredstva za dezinfekciju ili išenje da biste sprijeili nakupljanje naslaga. Upotrebljavajte sredstva za išenje zaslona predviena za išenje LCD-ova ili OLED-ova.
POZOR Na dodirnim zaslonima nemojte koristiti sprejeve za raspršivanje ili proizvode na bazi izbjeljivaa ili alkohola. Opetovana upotreba takvih sredstava za išenje ili proizvoda moe oštetiti površinu dodirnog zaslona. Odmah obrišite odobrena sredstva za dezinfekciju ili išenje da biste sprijeili nakupljanje naslaga.
Izlaganje glutaraldehidu Sigurnost
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
POZOR Na sustavu, perifernim ureajima ili sondama nemojte koristiti abrazivna sredstva ili aceton, butanol, razrjeiva za boje ili druga jaka otapala.
POZOR Nemojte koristiti krpicu Sani-Cloth AF3 ili Super Sani-Cloth za dezinfekciju sustava.
POZOR Na zaslonima monitora i dodirnim zaslonima koristite krpu s mikrovlaknima; nemojte koristiti papirnate runike.
POZOR Površine sustava i sonde otporne su na ultrazvuni gel, alkohol i dezinfektante, ali ako koristite te tvari, morate ih obrisati da biste sprijeili trajno ošteenje.
Izlaganje glutaraldehidu Amerika Uprava za zaštitu na radu i medicinu rada (OSHA) izdala je regulativu u kojoj se navode razine prihvatljivog izlaganja glutaraldehidu u radnom okruenju. Philips sa svojim proizvodima ne prodaje dezinfekcijska sredstva koja sadre glutaraldehid. Da bi se smanjila prisutnost isparenja glutaraldehida u zraku, obavezno koristite prekrivenu posudu za natapanje ili posudu za natapanje s provjetravanjem. Takvi se sustavi mogu kupiti na trištu. Najnovije informacije o dezinfekcijskim sredstvima i sondama tvrtke Philips moete pronai na web-mjestu „Transducer and System Care” (Odravanje sondi i sustava): www.philips.com/transducercare
Sigurnost Upozorenje: proizvod od lateksa
18 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
Upozorenje: proizvod od lateksa Ultrazvuni sustavi i sonde marke Philips ne sadre prirodni lateks koji bi dolazio u dodir s ljudima.
UPOZORENJE Navlake za sonde mogu sadravati prirodni gumeni lateks koji kod nekih osoba moe izazvati alergijske reakcije.
UPOZORENJE M2203A traka štitnika za zube sadri prirodni gumeni lateks koji moe izazvati alergijske reakcije.
Zdravstvena upozorenja FDA-a u vezi s lateksom 29. oujka 1991., Alergijske reakcije na medicinske proizvode koji sadre lateks Zbog izvješa o pojavi ozbiljnih alergijskih reakcija na medicinske proizvode koji sadre lateks (prirodnu gumu), FDA (Agencija za hranu i lijekove) preporuuje zdravstvenim djelatnicima da utvrde koji su pacijenti osjetljivi na lateks i da budu pripravni brzo reagirati u sluaju alergijske reakcije. Reakcije pacijenata na lateks u rasponu su od kontaktne urtikarije do sistemske anafilakse. Lateks je komponenta mnogih medicinskih proizvoda, ukljuujui i kirurške rukavice i rukavice za pregled, katetere, intubacijske cjevice, maske za anesteziju i koferdame. U posljednje vrijeme FDA dobiva sve više izvješa o alergijskim reakcijama na lateks u medicinskim proizvodima. Jedna robna marka vrhova za klizmu obloenih lateksom nedavno je povuena iz prodaje nakon što je nekoliko pacijenata umrlo zbog anafilaktoidne reakcije tijekom rendgenskog snimanja debelog crijeva uz barijev kontrast. U medicinskoj literaturi zabiljeeni su i dodatni sluajevi preosjetljivosti na lateks. Ponavljano izlaganje lateksu u
Upozorenje: proizvod od lateksa Sigurnost
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 19
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
medicinskim proizvodima i drugim proizvodima za široku potrošnju moe djelomino biti razlog poveane pojave preosjetljivosti na lateks. Na primjer, zabiljeeno je da je 6 % do 7 % kirurškog osoblja i 18 % do 40 % pacijenata sa spinom bifidom preosjetljivo na lateks. ini se da su bjelanevine u lateksu primarni izvor alergijskih reakcija. Iako za sada nije poznato koliko je bjelanevina potrebno da doe do ozbiljnih reakcija, FDA surauje s proizvoaima medicinskih proizvoda koji sadre lateks kako bi razine bjelanevina u njihovim proizvodima bile što nie. FDA zdravstvenim radnicima preporuuje sljedee u vezi s tim problemom:
• Pri uzimanju ope povijesti bolesti pacijenata, postavite pitanje o preosjetljivosti na lateks. Ta je preporuka osobito vana za pacijente koji e biti podvrgnuti kirurškom zahvatu i radiološkom pregledu, kao i za pacijente sa spinom bifidom i zdravstvene djelatnike. Pitanja o svrabu, osipu ili kihanju nakon nošenja rukavica s lateksom ili napuhivanja djejeg balona mogu biti korisna. Kod pacijenata s pozitivnom poviješu potrebno je to naznaiti na zdravstvenom kartonu.
• Ako se sumnja u preosjetljivost na lateks, razmotrite upotrebu proizvoda s alternativnim materijalima, poput plastike. Na primjer, ako je pacijent preosjetljiv, zdravstveni djelatnik moe nositi rukavicu koja ne sadri lateks preko rukavice od lateksa. Ako preosjetljivost postoji i u zdravstvenog djelatnika i u pacijenta, moe se koristiti srednja rukavica od lateksa. (Rukavice od lateksa oznaene kao „hipoalergenske” nee uvijek sprijeiti neeljene reakcije.
• Kad god koristite medicinske proizvode koji sadre lateks, a naroito kada lateks dolazi u kontakt s mukoznim membranama, postoji mogunost alergijske reakcije.
• Ako doe do alergijske reakcije i sumnjate na lateks, upozorite pacijenta na moguu preosjetljivost na lateks i razmotrite je li potrebna imunološka procjena.
• Savjetujte pacijentu da obavijesti zdravstvene djelatnike i osoblje hitne slube o poznatoj preosjetljivosti na lateks prije nego što se podvrgne medicinskom zahvatu. Bilo bi dobro savjetovati pacijentima s ozbiljnom preosjetljivošu na lateks da nose medicinsku identifikacijsku narukvicu.
Sigurnost Kontrola infekcija
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
FDA trai od zdravstvenih djelatnika da prijave sluajeve neeljenih reakcija na lateks ili druge materijale koji se koriste u medicinskim proizvodima. (Pogledajte publikaciju FDA Drug Bulletin iz listopada 1990.) Da biste prijavili sluaj, obratite se FDA programu za prijavu problema, MedWatch, na broj telefona 1-800-332-1088 ili putem interneta: www.fda.gov/Safety/MedWatch/ Da biste dobili jedan primjerak referentnog popisa o preosjetljivosti na lateks, obratite se na sljedeu adresu: LATEX, FDA, HFZ-220, Rockville, MD 20857.
Kontrola infekcija Problemi u vezi s kontrolom infekcija utjeu i na operatera i na pacijenta. Pridravajte se postupaka za kontrolu infekcija koji se primjenjuju u vašoj ustanovi radi zaštite osoblja i pacijenta.
Rukovanje kontaminiranim sondama Primarno pitanje je rukovanje sondama koje su došle u dodir sa zaraenim pacijentima. Uvijek nosite rukavice kada koristite sonde koje su korištene u TEE, endokavitacijskim, intraoperativnim i biopsijskim postupcima, a koje prethodno nisu dezinficirane. Informacije o išenju i dezinfekciji sondi moete pronai u odjeljku „Odravanje sondi”.
Uklanjanje krvi i zaraznih tvari iz sustava
UPOZORENJE Ako se sustav kontaminira iznutra tjelesnim tekuinama koje sadre patogene, morate odmah obavijestiti svog servisnog predstavnika tvrtke Philips. Komponente unutar sustava nije mogue dezinficirati. U tom sluaju sustav treba zbrinuti kao biološki opasan materijal u skladu s lokalnim ili dravnim zakonima.
Kontrola infekcija Sigurnost
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
POZOR Korištenje izopropilnog alkohola (otopina alkohola), denaturiranog alkohola i proizvoda baziranih na alkoholu ogranieno je za sve sonde. Na sondama s USB prikljucima jedini dijelovi koji se mogu istiti i dezinficirati alkoholom su kuište sonde i lea (akustini otvor). Na sondama koje se ne koriste za TEE jedini dijelovi koji se mogu istiti i alkoholom su kuište prikljuka, kuište sonde i lea. Na sondama koje se koriste za TEE jedini dijelovi koji se mogu istiti alkoholom su kuište prikljuka i kuište s kontrolama. Pobrinite se da otopina sadri samo 91 % ili manje izopropilnog alkohola ili 85 % ili manje denaturiranog etilnog alkohola. Nemojte istiti nijedan drugi dio sonde alkoholom (ukljuujui kabele, USB prikljuke ili uvodnice) jer moe doi do ošteenja tih dijelova sonde. Takva ošteenja nisu pokrivena jamstvom ili servisnim ugovorom.
Pomou jastuia od gaze navlaenog deterdentom i pitkom vodom uklonite tragove krvi sa sustava, prikljuaka sonde i kabela. Potom mekom, suhom krpom koja ne ostavlja niti osušite opremu da biste sprijeili koroziju. 70-postotnu otopinu izopropilnog alkohola moete koristiti samo na odreenim dijelovima sustava. Kompatibilne sastavne dijelove sustava pogledajte „Sredstva za dezinfekciju i išenje površina sustava” na stranici 31. 91-postotnu otopinu izopropilnog alkohola ili 85-postotnu otopinu denaturiranog etilnog alkohola moete koristiti samo na odreenim dijelovima sondi. Dodatne informacije potraite u odjeljku za svaki tip sonde. Dostupna su i dodatna sredstva za išenje. Više informacija moete pronai u odjeljku Dezinficijensi i otopine za išenje ultrazvunih sustava i sondi. Više informacija o uklanjanju tragova krvi i ostalih zaraznih tvari sa sustava potraite u odjeljku „išenje i odravanje sustava”.
Kompleti kabela i provodnika za EKG Informacije o išenju kompleta kabela i provodnika za EKG potraite u odjeljku „išenje i odravanje sustava”.
Sigurnost Prenosiva spongiformna encefalopatija
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
UPOZORENJE Ako se sterilna navlaka za sondu kompromitira tijekom interoperativne primjene na pacijentu s prenosivom spongiformnom encefalopatijom, poput Creutzfeldt-Jakobove bolesti, pratite smjernice Centra za kontrolu bolesti SAD-a i ovog dokumenta Svjetske zdravstvene organizacije: WHO/CDS/ APH/2000/3, WHO Smjernice za kontrolu zaraze za prenosive spongiformne encefalopatije. Sonde sustava nije mogue dekontaminirati toplinskim postupkom.
Navlake za sonde Informacije o postupcima pri kojima je potrebno koristiti navlake za sonde moete pronai u uputama koje se isporuuju uz navlake.
UPOZORENJE Da bi se sprijeila kontaminacija patogenima iz krvi, obavezna je upotreba navlaka za sonde odobrenih za stavljanje u promet sa sterilnim ultrazvunim gelom prilikom intraoperativnih primjena te tijekom postupaka navoenja igle i biopsije. Upotreba zaštitnih navlaka preporuuje se za transezofagealne, transrektalne i intravaginalne postupke, a obavezne su u Kini i Japanu. Tvrtka Philips preporuuje upotrebu navlaka odobrenih za puštanje u promet.
Navlake za sonde Sigurnost
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
UPOZORENJE Lateks i talk obino se koriste u navlakama koje se koriste za ograniavanje infekcija pri transezofagusnim i drugim snimanjima tjelesnih šupljina, intraoperativnom snimanju te postupcima navoenja igle i biopsijama. Prouite pakiranje da biste provjerili sadri li proizvod lateks i talk. Ispitivanja su pokazala da pacijenti mogu imati alergijske reakcije na prirodni lateks. Proitajte zdravstvena upozorenja Agencije za hranu i lijekove (FDA) od 29. oujka 1991. godine. Pretisak se nalazi u odjeljku „Zdravstvena upozorenja FDA-a u vezi s lateksom” na stranici 18.
UPOZORENJE Pri intraoperativnoj primjeni za sonde na koje je primjenjena dezinfekcija visoke razine mora se koristiti sterilni ultrazvuni gel i sterilna navlaka odobrena za puštanje u promet.
UPOZORENJE Pregledajte navlake za sonde prije i nakon upotrebe.
UPOZORENJE Nemojte stavljati navlaku za sondu dok niste spremni zapoeti postupak.
UPOZORENJE Ako se postavljena navlaka za sondu zaree ili kontaminira prije korištenja, potrebno je oistiti i dezinficirati sondu, te na nju staviti novu sterilnu navlaku koja je odobrena za prodaju.
Sigurnost Navlake za sonde
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
UPOZORENJE Sterilne zaštitne navlake za sonde su jednokratne i ne smiju se ponovno koristiti.
O dezinficijensima i sredstvima za išenje Dezinficijensi i sredstva za išenje za sustave i sonde
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 25
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
Dezinficijensi i sredstva za išenje za sustave i sonde Prije izvoenja postupaka dezinfekcije i sterilizacije, proitajte ove informacije. U njima se raspravljaju preporueni dezinficijensi i odabir odgovarajueg dezinficijensa za potrebnu razinu dezinfekcije. Morate pogledati odgovarajuu tablicu kompatibilnosti sredstava za dezinfekciju i išenje da biste vidjeli koja su sredstva za dezinfekciju i išenje kemijski kompatibilna s ultrazvunim sondama marke Philips (pogledajte Dezinficijensi i otopine za išenje ultrazvunih sustava i sondi).
O dezinficijensima i sredstvima za išenje
UPOZORENJE Nisu svi dezinficijensi djelotvorni protiv svih vrsta kontaminacije. Provjerite je li vrsta dezinficijensa prikladna za konkretni sustav ili sondu i jesu li jakost otopine i kontaktno vrijeme prikladni za predvienu kliniku namjenu.
UPOZORENJE Dezinficijensi se preporuuju zbog njihove kemijske kompatibilnosti s materijalima od kojih je izraen proizvod, a ne zbog njihove biološke djelotvornosti. Da biste se informirali o biološkoj djelotvornosti dezinficijensa, proitajte smjernice i preporuke proizvoaa dezinficijensa, Uprave za hranu i lijekove SAD-a (US FDA) i Centara za kontrolu bolesti SAD-a (US CDC).
3
Dezinficijensi i sredstva za išenje za sustave i sonde O dezinficijensima i sredstvima za išenje
26 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
UPOZORENJE Pri išenju, dezinfekciji i sterilizaciji bilo kojeg dijela opreme uvijek koristite zaštitne naoale i rukavice.
UPOZORENJE Stupanj dezinfekcije potreban za ureaj odreen je vrstom tkiva s kojom dolazi u dodir tijekom upotrebe i vrstom korištene sonde. Provjerite je li vrsta dezinficijensa prikladna za vrstu sonde i njenu primjenu. Više informacija o zahtjevima razine dezinfekcije potraite u odjeljku „Metode odravanja sonde” na stranici 45. Proitajte takoer i upute na naljepnici dezinficijensa i preporuke Udruge djelatnika u kontroli infekcija (Association for Professionals in Infection Control), Uprave za hranu i lijekove SAD-a (US FDA) i slubene izjave AIUM-a: „Smjernice za išenje i pripremu ultrazvunih sondi za vanjsku i unutarnju upotrebu i opreme izmeu pacijenata, kao i za sigurno rukovanje i upotrebu ultrazvunog gela” te slubene izjave Centara za kontrolu bolesti SAD-a (US CDC).
POZOR Upotreba nepreporuenih dezinficijensa, upotreba pogrešnih jakosti otopine ili uranjanje sonde dublje ili na due vrijeme od preporuenog moe oštetiti ili obezbojiti sondu i poništiti jamstvo na sondu.
imbenici koji utjeu na djelotvornost dezinficijensa Dezinficijensi i sredstva za išenje za sustave i sonde
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 27
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
POZOR Korištenje izopropilnog alkohola (otopina alkohola), denaturiranog alkohola i proizvoda baziranih na alkoholu ogranieno je za sve sonde. Na sondama s USB prikljucima jedini dijelovi koji se mogu istiti i dezinficirati alkoholom su kuište sonde i lea (akustini otvor). Na sondama koje se ne koriste za TEE jedini dijelovi koji se mogu istiti i alkoholom su kuište prikljuka, kuište sonde i lea. Na sondama koje se koriste za TEE jedini dijelovi koji se mogu istiti alkoholom su kuište prikljuka i kuište s kontrolama. Pobrinite se da otopina sadri samo 91 % ili manje izopropilnog alkohola ili 85 % ili manje denaturiranog etilnog alkohola. Nemojte istiti nijedan drugi dio sonde alkoholom (ukljuujui kabele, USB prikljuke ili uvodnice) jer moe doi do ošteenja tih dijelova sonde. Takva ošteenja nisu pokrivena jamstvom ili servisnim ugovorom.
imbenici koji utjeu na djelotvornost dezinficijensa Sljedei imbenici utjeu na djelotvornost dezinficijensa:
• broj i mjesto gdje se mikroorganizmi nalaze • inherentna rezistencija mikroorganizama • koncentracija i potentnost dezinficijensa • fizikalni i kemijski imbenici • organska i anorganska tvar • trajanje izlaganja • biofilmovi
Odabir sredstava za dezinfekciju i išenje Da biste izabrali dezinficijens i sredstvo za išenje kompatibilno s vašim ultrazvunim sustavom i sondama marke Philips, pogledajte odjeljak Dezinficijensi i otopine za išenje ultrazvunih sustava i sondi dostupan u dokumentaciji koju ste dobili sa sustavom ili na web-mjestu „Transducer and System Care” (Odravanje sondi i sustava):
Dezinficijensi i sredstva za išenje za sustave i sonde Odabir sredstava za dezinfekciju i išenje
28 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
www.philips.com/transducercare Za pripremu i jakost otopine, slijedite upute na naljepnici. Upotrebljavate li unaprijed prireenu otopinu, obratite panju na njezin rok valjanosti. Zbog velikog broja dostupnih otopina za išenje i dezinfekciju, nije mogue sastaviti iscrpan popis. Ako niste sigurni je li odreeni proizvod prikladan, obratite se za pomo svom predstavniku tvrtke Philips. Dodatne informacije zatraite na:
• www.philips.com/transducercare • U Sjevernoj Americi, nazovite Philips na 800-722-9377. • Izvan Sjeverne Amerike obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Philips.
Na temelju ispitivanja kompatibilnosti materijala, profila primjene proizvoda i aktivnih sastojaka, tvrtka Philips generiki je odobrila upotrebu sljedeih vrsta dezinficijensa niske razine i srednje razine, kada se primjenjuju kao sprej ili vlane maramice za površinske (dodir s koom), vaginalne i rektalne sonde, uz ogranienja kompatibilnosti navedena u tablici dezinficijensa.
POZOR Philips nije openito odobrio za upotrebu sljedee na transezofagealnim ili laparoskopskim sondama.
• Na bazi natrijeva hipoklorita (npr. 10-postotna otopina varikine s koncentracijom aktivnog natrijeva hipoklorita od otprilike 0,6 %)
• Na bazi kvaternarnog amonijaka (QUAT) (na primjer, proizvodi koji sadre otopinu n-alkil xbenzil-amonijeva klorida, gdje je x bilo koja organska funkcionalna skupina, poput etil- metil- i slino; korištena koncentracija mora biti manja od 0,8 % svih popisanih QUAT spojeva)
• Na bazi ubrzanog vodikovog peroksida (maksimalno 0,5-postotni vodikov peroksid) • Na bazi alkohola ili alkohola i QUAT spojeva (sadraj alkohola u proizvodu ne smije prijei 91
% izopropilnog alkohola ili 85 % denaturiranog etilnog alkohola)
Odabir sredstava za dezinfekciju i išenje Dezinficijensi i sredstva za išenje za sustave i sonde
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 29
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
• Proizvodi koji nisu specifino navedeni u tablici kompatibilnosti, ali sadre sline aktivne sastojke koji su navedeni na popisu, odobreni su za medicinsku upotrebu.
Dezinficijensi i sredstva za išenje za sustave i sonde Odabir sredstava za dezinfekciju i išenje
30 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
Sredstva za dezinfekciju i išenje površina sustava išenje i odravanje sustava
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 31
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
išenje i odravanje sustava Odravanje treba obaviti redovito i prema potrebi. Budui da je sustav dio medicinske opreme koji sadri nekoliko matinih ploa, opsenu servisnu dijagnostiku i sloen upravljaki softver, tvrtka Philips preporuuje da sustav servisira iskljuivo kvalificirano osoblje. Ultrazvuni sustav i perifernu opremu vano je istiti i odravati. Temeljito išenje vano je za dijelove periferne opreme jer oni sadre elektromehanike ureaje. Izloenost stalnoj i prekomjernoj prašini i vlanosti iz okoline naškodit e njihovoj izvedbi i pouzdanosti. Sonde koje se koriste s ultrazvunim sustavom nuno je istiti i odravati. Postupci išenja razlikuju se za razliite vrste sondi i njihove upotrebe. Detaljne informacije o nainu išenja i odravanja pojedine vrste sonde koja se koristi sa sustavom potraite u odjeljku „Odravanje sondi”. Dodatne upute kako istiti i odravati vaš sustav, a koji su specifine za njega, potraite u Korisnikom priruniku sustava.
UPOZORENJE Pri išenju, dezinfekciji i sterilizaciji bilo kojeg dijela opreme uvijek koristite zaštitne naoale i rukavice.
POZOR Slijedite sve navedene upute kako biste izbjegli ošteenja prilikom išenja, dezinfekcije i sterilizacije. U protivnom se jamstvo moe poništiti.
Sredstva za dezinfekciju i išenje površina sustava Ove se informacije odnose na sve sustave osim na sustav Lumify koji je obraen u odjeljku „Odravanje sustava Lumify” na stranici 38.
4
išenje i odravanje sustava Sredstva za dezinfekciju i išenje površina sustava
32 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
Kompatibilnost sredstava za dezinfekciju i išenje razlikuje se ovisno o stavci na kojoj se koriste. Proizvodi u sljedeoj tablici kompatibilni su s ovim površinama sustava:
• Kabelima za EKG, vodovima i elektrodama • Vanjskim plastinim i obojenim površinama sustava i kolica • Upravljakom ploom sustava • Zaslonom monitora i dodirnim zaslonima • Vodilicama kabela sonde s lakim kopanjem
Otopine za išenje svih površina
Otopine za išenje zaslona monitora i dodirnih zaslona
Dezinficijensi za površine sustava i dodirne zaslone
Blaga otopina sapuna1
• Blaga otopina sapuna1
• Proišena voda
• Opti-Cide3 (na osnovi QUAT/IPA)
• Oxivir Tb (na osnovi ubrzanog vodikovog peroksida)
• Protex sprej ili maramice (kompatibilno samo sa sustavima serije Affiniti, EPIQ i Xperius)
• Sani-Cloth HB (na osnovi QUAT)
• Sani-Cloth Plus (na osnovi QUAT/IPA)
• PI-Spray II (na osnovi QUAT)
1. Blage otopine sapuna ne sadre grube sastojke i ne nadrauju kou. Ne smiju sadravati miris, ulja ili alkohole. Sredstva za dezinfekciju ruku nisu dopuštena za upotrebu.
POZOR Na sustavu, perifernim ureajima ili sondama nemojte koristiti abrazivna sredstva ili aceton, butanol, razrjeiva za boje ili druga jaka otapala.
Sredstva za dezinfekciju i išenje površina sustava išenje i odravanje sustava
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 33
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
POZOR Nemojte koristiti krpicu Sani-Cloth AF3 ili Super Sani-Cloth za dezinfekciju sustava.
POZOR Nemojte prolijevati ili raspršivati tekuinu u spojeve sustava, prikljuke ili utinice za sonde.
POZOR Na zaslonima monitora i dodirnim zaslonima koristite krpu s mikrovlaknima; nemojte koristiti papirnate runike.
POZOR Na zaslonima monitora nemojte koristiti sredstva za išenje stakla, sprejeve za raspršivanje ili proizvode na bazi izbjeljivaa. Opetovana upotreba takvih sredstava za išenje ili proizvoda moe oštetiti površinu zaslona monitora. Odmah obrišite odobrena sredstva za dezinfekciju ili išenje da biste sprijeili nakupljanje naslaga. Upotrebljavajte sredstva za išenje zaslona predviena za išenje LCD-ova ili OLED-ova.
POZOR Na dodirnim zaslonima nemojte koristiti sprejeve za raspršivanje ili proizvode na bazi izbjeljivaa ili alkohola. Opetovana upotreba takvih sredstava za išenje ili proizvoda moe oštetiti površinu dodirnog zaslona. Odmah obrišite odobrena sredstva za dezinfekciju ili išenje da biste sprijeili nakupljanje naslaga.
išenje i odravanje sustava išenje i dezinfekcija sustava i EKG opreme
34 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
POZOR Površine sustava i sonde otporne su na ultrazvuni gel, alkohol i dezinfektante, ali ako koristite te tvari, morate ih obrisati da biste sprijeili trajno ošteenje.
Više informacija o dezinficijensima za sustav i sonde potraite u odjeljku „Dezinficijensi i sredstva za išenje za sustave i sonde”. Upute o išenju i dezinfekciji sondi moete pronai u odjeljku „Odravanje sondi”.
išenje i dezinfekcija sustava i EKG opreme Ove se informacije odnose na sve sustave osim na sustav Lumify koji je obraen u odjeljku „Odravanje sustava Lumify” na stranici 38. Prolijevanje tekuine i drugih materijala kao što su prevelike koliine gela najvjerojatnije e utjecati na upravljaku plou sustava i druge vanjske površine. Ovi materijali mogu procuriti u elektrine komponente ispod ploe i uzrokovati povremene kvarove. Tijekom preventivnog odravanja, potraite potencijalne probleme, ukljuujui labave gumbe i istrošene komande.
UPOZORENJE Pri išenju, dezinfekciji i sterilizaciji bilo kojeg dijela opreme uvijek koristite zaštitne naoale i rukavice.
UPOZORENJE Sustav radi s visokim voltaama i ima potencijal za strujni udar tijekom odravanja. Da biste izbjegli opasnost od strujnog udara, prije išenja sustav uvijek iskljuite, izvucite glavni kabel za napajanje iz utinice i priekajte barem 30 sekundi prije išenja sustava.
išenje i dezinfekcija sustava i EKG opreme išenje i odravanje sustava
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 35
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
POZOR Na površinama sustava koristite samo kompatibilna sredstva za išenje i dezinfekciju. Upotrebljavate li unaprijed prireenu otopinu, obratite panju na njezin rok valjanosti.
POZOR Prije odravanja ili išenja provjerite jesu li konice sustava aktivirane.
POZOR Na sustavu, perifernim ureajima ili sondama nemojte koristiti abrazivna sredstva ili aceton, butanol, razrjeiva za boje ili druga jaka otapala.
POZOR Da biste izbjegli ošteenje ekrana ili dodirnog zaslona, nemojte ih dodirivati bilo kakvim oštrim predmetima kao što su olovke ili kaliperi. Pripazite da tijekom išenja ne izgrebete zaslon monitora.
POZOR Na zaslonima monitora i dodirnim zaslonima koristite krpu s mikrovlaknima; nemojte koristiti papirnate runike.
išenje i odravanje sustava išenje i dezinfekcija sustava i EKG opreme
36 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
POZOR Pri išenju upravljake ploe sustava, zaslona monitora, dodirnog zaslona i tipkovnice pripazite da nikakve otopine ne dospiju unutar kuišta. Nemojte proliti ili raspršivati tekuinu po kontrolama, unutar ormaria sustava ili u utinice sonde.
POZOR Sredstvo za dezinfekciju ne raspršujte izravno na površine sustava. Pri brisanju ne dopustite da se sredstvo za dezinfekciju sakuplja na površinama sustava ili da po njima tee. U takvom sluaju sredstvo za dezinfekciju moe procuriti u sustav, oštetiti ga i poništiti jamstvo. Brišite samo krpom ili aplikatorom koji su lagano navlaeni.
POZOR Površine sustava i sonde otporne su na ultrazvuni gel, alkohol i dezinfektante, ali ako koristite te tvari, morate ih obrisati da biste sprijeili trajno ošteenje.
išenje sustava i EKG opreme Ove se informacije odnose na sve sustave osim na sustav Lumify koji je obraen u odjeljku „Odravanje sustava Lumify” na stranici 38. 1. Prije išenja iskljuite sustav, odspojite kabel za napajanje iz strujne utinice i provjerite
jesu li zakoene konice sustava. 2. Za išenje zaslona monitora i dodirnih zaslona:
a. Uklonite prašinu mekom krpom koja ne ostavlja vlakna. Philips preporuuje upotrebu krpe od mikrovlakana.
b. Upotrebljavajte tekue sredstvo za išenje zaslona posebno napravljeno za LCD-ove ili OLED-ove. Tekuinu raspršite na krpu za išenje i njeno obrišite zaslon. Takoer moete koristiti i prethodno navlaene maramice za zaslone.
išenje i dezinfekcija sustava i EKG opreme išenje i odravanje sustava
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 37
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
c. Zaslon osušite mekom krpom koja ne ostavlja vlakna. 3. Da biste oistili upravljaku plou, krute tvari oko tipki ili kontrola uklonite vatenim
štapiima ili akalicom, da biste osigurali da krute tvari ne budu gurnute u ormari. Obrišite mekanom krpom navlaenom sapunom i pitkom vodom.
4. Obrišite preostale vanjske površine sustava i kolica mekom krpom lagano navlaenom (vlanom, ne mokrom) sapunom i pitkom vodom: • Obojene i plastine površine • Kabelima za EKG, vodovima i elektrodama
Za otporne mrlje ili tintu moete upotrijebiti 70-postotnu otopinu izopropilnog alkohola, a zatim oprati sapunom i pitkom vodom.
5. Sve ostatke njeno uklonite krpom lagano navlaenom proišenom vodom. 6. Osušite opremu da biste sprijeili moguu koroziju. Ako je oprema došla u dodir s krvlju ili zaraznim materijalom, pogledajte „Dezinfekcija površina sustava i EKG opreme” na stranici 37 and „Kontrola infekcija” na stranici 20.
Dezinfekcija površina sustava i EKG opreme Prije dezinfekcije sustava i EKG opreme proitajte odjeljak „Sredstva za dezinfekciju i išenje površina sustava” na stranici 31. Ove se informacije odnose na sve sustave osim na sustav Lumify koji je obraen u odjeljku „Odravanje sustava Lumify” na stranici 38. 1. Prije išenja i dezinfekcije, sustav iskljuite i izvucite kabel za napajanje iz utinice, te
provjerite jesu li konice sustava aktivirane. 2. Sustav oistite u skladu s postupcima u odjeljku „išenje sustava i EKG opreme” na
stranici 36. 3. Odaberite dezinficijens koji je kompatibilan sa sustavom i slijedite upute na naljepnici za
pripremu, temperaturu i jakost otopine. Upotrebljavate li unaprijed prireenu otopinu, obratite panju na njezin rok valjanosti.
išenje i odravanje sustava Odravanje sustava Lumify
38 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
4. Površine sustava obrišite sredstvom za dezinfekciju prema uputama tog sredstva za trajanje brisanja, snagu otopine i trajanje dodira sa sredstvom za dezinfekciju. Osigurajte da su snaga otopine i trajanje dodira prikladni za namjeravanu kliniku primjenu.
5. Osušite opremu da biste sprijeili moguu koroziju.
Odravanje sustava Lumify Vaša je odgovornost na odgovarajui nain istiti i dezinficirati ureaj u skladu s uputama proizvoaa ureaja i pravilima za išenje i dezinficiranje medicinskih ureaja vaše institucije. Informacije o išenju komponenti sustava Philips Lumify potraite u korisnikoj dokumentaciji sustava Lumify.
UPOZORENJE Ako se mobilni ureaj kompatibilan sa sustavom Lumify iznutra kontaminira tjelesnim tekuinama koje sadre patogene, morate odmah obavijestiti servisnog predstavnika tvrtke Philips. Komponente unutar ureaja nije mogue dezinficirati. U tom sluaju ureaj treba zbrinuti kao biološki opasan materijal u skladu s lokalnim ili dravnim zakonima.
išenje upravljakog ureaja s kuglicom Redovno išenje upravljakog ureaja s kuglicom produava njegov korisni vijek i smanjuje pozive za servisiranje. 1. Prstima odvrnite prsten oko upravljakog ureaja s kuglicom. 2. Ureaj podignite izvan leišta. 3. Oistite kuglicu i leište krpom koja ne ostavlja vlakna ili etkicom. 4. Kuglicu vratite u leište. 5. Prstima natrag zavrnite prsten.
išenje zranog filtra sustava išenje i odravanje sustava
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 39
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
išenje zranog filtra sustava Zrani filtar sustava trebalo bi provjeravati jednom tjedno i po potrebi oistiti. Ako zrani filtar elite oistiti sapunom i vodom, moda ete htjeti instalirati rezervni filtar dok se prvi suši. Dodatni zrani filtri mogu se naruiti kod tvrtke Philips na broj telefona 800-722-9377 (Sjeverna Amerika) ili kod vašeg lokalnog predstavnika tvrtke Philips (izvan Sjeverne Amerike).
UPOZORENJE Prije odravanja ili išenja bilo kojeg sustava, sustav uvijek iskljuite i zatim izvucite kabel za napajanje iz utinice.
POZOR Prije uklanjanja zranog filtra iskljuite napajanje. Ne ukljuujte napajanje tijekom instalacije zranog filtra.
POZOR Prije instalacije provjerite je li zrani filtar suh. Instaliranje mokrog ili vlanog zranog filtra moe oštetiti sustav.
POZOR Prije išenja zranog filtra provjerite jesu li konice sustava aktivirane.
1. Pronaite ruicu zranog filtra. 2. Vucite ruicu zranog filtra dok filtar potpuno ne uklonite iz sustava.
išenje i odravanje sustava išenje i dezinfekcija adaptera za izmjeninu struju
40 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
3. Provjerite filtar. Ovisno o njegovom stanju, oistite ga usisivaem ili isperite vodom. Ako je istrošen ili ga nije mogue oistiti, zamijenite ga rezervnim.
4. Gurnite filtar na mjesto da biste ga ponovo instalirali. 5. Dodatne postupke specifine za vaš sustav, kao što su ponovno postavljanje statusa
odravanja filtra, potraite u Korisnikom priruniku sustava.
išenje i dezinfekcija adaptera za izmjeninu struju
UPOZORENJE Pri išenju i dezinfekciji bilo kojeg dijela opreme uvijek koristite zaštitne naoale i rukavice.
POZOR Adapter za izmjeninu struju nemojte uranjati u tekuinu.
POZOR Vlagu i tekuinu drite podalje od adaptera za izmjeninu struju. Nemojte prolijevati ili prskati tekuinu po adapteru.
1. Adapter za izmjeninu struju iskopajte iz sustava i zidne utinice. 2. Suhom krpom obrišite adapter za izmjeninu struju. Ako je potrebno išenje mrlja, obrišite
ga krpom navlaenom blagom otopinom sapuna i vodom. 3. Krute tvari uklonite vatenim štapiem ili akalicom kako ne bi ušle u adapter. 4. Ako je potrebna dezinfekcija, obrišite ga maramicom ili krpom navlaenom alkoholom.
išenje i dezinfekcija adaptera za izmjeninu struju išenje i odravanje sustava
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 41
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
5. Prije nego što ga prikljuite u sustav ili zidnu utinicu, adapter za izmjeninu struju brišite suhom krpom dok se potpuno ne osuši.
išenje i odravanje sustava išenje i dezinfekcija adaptera za izmjeninu struju
42 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 43
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
Odravanje sondi Sve sonde marke Philips zahtijevaju odgovarajue odravanje, išenje i rukovanje. Ovaj odjeljak sadri informacije i upute koje e vam pomoi da uinkovito oistite, dezinficirate i sterilizirate sonde kompatibilne s vašim ultrazvunim sustavom marke Philips. Osim toga, ove e vam upute pomoi izbjei ošteenja prilikom išenja, dezinfekcije i sterilizacije, koje bi mogle poništiti jamstvo na proizvod. Razumno odravanje ukljuuje provjere, išenje i dezinfekciju ili sterilizaciju, po potrebi. Sonde se moraju oistiti nakon svake upotrebe. Nemojte dozvoliti da se zagaivai osuše na sondi. Moete smanjiti koliinu osušenih zagaivaa tako da primijenite enzimatsku pjenu u spreju. Prije svake upotrebe paljivo pregledajte sve dijelove sonde. Uvjerite se da nema napuknua ili drugih ošteenja koja mogu ugroziti cjelovitost sonde. Sva ošteenja prijavite ovlaštenom servisnom predstavniku i prestanite koristiti tu sondu. Informacije o gelovima ija je upotreba kompatibilna sa sondama vašeg sustava pronai ete u odjeljku „Ultrazvuni gel” na stranici 108.
Definicije za išenje, dezinfekciju i sterilizacija sondi Svako išenje, dezinfekcija i sterilizacija predstavlja statistiko smanjenje broja mikroba prisutnih na površini, a ne njihovo potpuno uklanjanje. Detaljno išenje sonde kljuno je za poetno smanjenje mikrobnog/organskog optereenja za barem 99 %. Nakon išenja slijedi postupak dezinfekcije kako bi se osigurala visoka razina zaštite od prijenosa zaraznih bolesti, ak i ako je tijekom upotrebe sonda bila prekrivena jednokratnom barijerom. Ovaj dokument slijedi preporuke iz Slubenih izjava AIUM-a za išenje i dezinfekciju ultrazvunih sondi. Trebali biste pregledati taj dokument, kao i ovdje naveden dokument CDC-a:
• Amerikog instituta za medicinski ultrazvuk (American Institute of Ultrasound in Medicine), Slubene izjave AIUM-a: „Smjernice za išenje i pripremu ultrazvunih sondi za vanjsku i unutarnju upotrebu te sondi izmeu pacijenata, kao i za sigurno rukovanje i upotrebu ultrazvunog gela”. Web-mjesto AIUM-a: www.aium.org
5
44 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
Definicije AIUM-a • išenje uklanja vidljivu neistou (na primjer, organski i anorganski materijal) s objekata i
površina i normalno se obavlja runo ili mehaniki koristei vodu s deterdentima ili enzimskim proizvodima. Temeljito išenje kljuno je prije dezinfekcije i sterilizacije visokog stupnja jer anorganski i organski materijal koji ostaje na površini instrumenata ima nepovoljan uinak na uinkovitost tih postupaka.
• Dezinfekcija opisuje postupak kojim se uklanjaju mnogi ili svi patogeni mikroorganizmi, osim bakterijskih spora.
• Dezinfekcija niskog stupnja (LLD) uništava veinu bakterija, neke viruse i neke gljivice. Dezinfekcija niskog stupnja nee nuno deaktivirati bakterije kompleksa Mycobacterium tuberculosis ili bakterijske spore.
• Dezinfekcija srednjeg stupnja (ILD) deaktivira bakterije kompleksa Mycobacterium tuberculosis, bakterije, veinu virusa, veinu gljivica i neke bakterijske spore.
• Dezinfekcija visokog stupnja (HLD) uništava ili uklanja sve mikroorganizme osim bakterijskih spora.
• Sterilizacija opisuje postupak kojim se uništavaju ili uklanjaju svi oblici mikrobnog ivota i provodi se u zdravstvenim ustanovama korištenjem fizikih ili kemijskih metoda. Kada se za uništavanje svih oblika mikrobiološkog ivota koriste kemikalije, tada ih moemo zvati kemijskim sredstvima za sterilizaciju. Ta ista germicidna sredstva mogu se koristiti i za krae izlaganje i biti dio postupka dezinfekcije (odnosno dezinfekcije visokog stupnja).
Metode odravanja sonde Odravanje sondi
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 45
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
Metode odravanja sonde Da biste odabrali odgovarajuu metodu odravanja sonde, prvo morate utvrditi klasifikaciju sonde na temelju njezine primjene. Odgovarajui dezinficijens za vašu sondu odreuje metoda za njezino odravanje. Pojedinosti o kompatibilnim dezinficijensima potraite u odjeljku „Dezinficijensi i sredstva za išenje za sustave i sonde”. Prilikom upotrebe sredstava za dezinfekciju i išenje uvijek se pridravajte uputa proizvoaa.
NAPOMENA Philips preporuuje istu razinu išenja, dezinfekcije i sterilizacije izmeu upotrebi neovisno o tome je li sljedea upotreba na istom ili drugom pacijentu.
Odravanje sondi Metode odravanja sonde
46 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
Upotreba ne-TEE sondi Primjer Klasifikacija Metoda odravanja
U dodiru s neošteenom koom
Konveksne, linearne, xMATRIX i sektorske sonde
Nekritini2 Dezinfekcija niske razine (pogledajte odjeljak „Dezinfekcija nieg stupnja ne-TEE sondi” na stranici 63)
Dodir sa sluznicama ili neošteenom koom
Endokavitalne sonde Polukritini Dezinfekcija visokog stupnja ili sterilizacija (pogledajte „Dezinfekcija visokog stupnja ne-TEE sondi” na stranici 65 ili „Sterilizacija ne-TEE sondi” na stranici 68)1
Uvodi se u inae sterilno tkivo
Intraoperativne i laparoskopske sonde
Kritini Dezinfekcija visokog stupnja ili sterilizacija (pogledajte „Dezinfekcija visokog stupnja ne-TEE sondi” na stranici 65 ili „Sterilizacija ne-TEE sondi” na stranici 68)1
Metode odravanja sonde Odravanje sondi
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 47
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
U dodiru s neošteenom koom
Konveksne, linearne i sektorske USB sonde
Nekritini2 Dezinfekcija niske razine (pogledajte odjeljak „Dezinfekcija niskog stupnja USB sondi” na stranici 81)
U dodiru s ošteenom koom
Konveksne, linearne i sektorske USB sonde
Polukritini Dezinfekcija visokog stupnja ili sterilizacija (pogledajte „Dezinfekcija visokog stupnja USB sondi” na stranici 83 ili „Sterilizacija USB sondi” na stranici 86)1
Upotreba TEE sondi Primjer Klasifikacija Metoda odravanja
Dodir sa sluznicama Transezofagusne (TEE) sonde
Polukritini Dezinfekcija visokog stupnja ili sterilizacija (pogledajte „Dezinfekcija visokog stupnja ili sterilizacija TEE sondi (savitljiva osovina i distalni vrh)” na stranici 105)1
1. Dezinfekcija visoke razine te upotreba sterilnog gela i sterilne navlake za sondu odobrene za prodaju, kako je opisano u uputama isporuenima s navlakom za sondu, prihvaen su nain kontrole infekcije za ultrazvune sonde. Pogledajte dokument sa smjernicama FDA pod nazivom „Trišno odobrenje za ultrazvune dijagnostike sustave i sonde”, FDA, lipanj 2019.
2. Perkutani postupci klasificirani su kao nekritini jer sonda ne bi smjela biti u dodiru s ošteenom koom. Stoga je prihvatljiva dezinfekcija niske razine. Pogledajte posebno priopenje AIUM-a: „Priopenje o dezinfekciji ultrazvunih sondi koje se koriste u perkutanim postupcima.”
Odravanje sondi Metode odravanja sonde
48 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
NAPOMENA Sve sonde za snimanje oznaene su minimalnom oznakom od IPX7 u skladu s direktivom IEC 60529, „Stupnjevi zaštite od ograda (IP šifra)”. Ova oznaka oznaava da je ureaj zaštien od uinaka uranjanja. Sonde za kontinuirani Doppler (neslikovne) imaju oznaku IPX1. Ta oznaka oznaava da je ureaj zaštien od uinaka okomito padajue vode. Kod TEE sondi upravljaki dio ima oznaku IPX1, dok endoskopski dio ima oznaku IPX7 u skladu s IEC 60529.
Smjernice za automatske ureaje za dezinfekciju (AR) Samo su neke sonde kompatibilne s automatskim ureajem za dezinfekciju (AR) i s AR moe koristiti samo odreene otopine ili uvjete sterilizacije. Sonde marke Philips moete sterilizirati u AR-u ako su zadovoljeni sljedei kriteriji:
• Sve korištene kemikalije i procesni uvjeti moraju biti kompatibilni s konkretnim modelom sonde marke Philips koja se sterilizira i moraju se upotrebljavati u uvjetima koje preporuuje proizvoa AR-a.
• Temperatura tijekom reprocesiranja ne smije premašivati 56 °C (133 °F). • Osim kad koristite sustav STERRAD 100S, utika sonde mora biti izoliran od otopine za
išenje ili dezinfekciju tijekom cijelog postupka steriliziranja (reprocesiranja). Na taj se nain ograniava rizik od prskanja po dršci ili utikau.
U nastavku slijede AR-ovi koji ispunjavaju zahtjeve za reprocesiranje odreenih ne-TEE sondi marke Philips. Ti su AR-ovi ili posebno dizajnirani za reprocesiranje, odnosno sterilizaciju odreenih sondi ili imaju dodatke koji ih podravaju.
NAPOMENA Osim AR-ova navedenih u tablici u nastavku, ako neki drugi AR zadovoljava kriterije iz prethodnog popisa, takoer je odobren za upotrebu.
Metode odravanja sonde Odravanje sondi
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 49
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
Proizvoa Zemlja podrijetla
Uvjeti obrade
50 °C (122 °F)
CIVCO Medical Solutions
US Astra VR Endokavitalna1 Cidex OPA, Revital-Ox RESERT, MetriCide OPA Plus
32 °C (89,6 °F)
Astra VR Ultra Endokavitalna1 Cidex OPA, Revital-Ox RESERT, MetriCide OPA Plus
32 °C (89,6 °F)
Hypernova Chronos Višestruka2 UV-C Temperatura okoline
Medivators US ADVANTAGE PLUS (s opcionalnim kompletom za spajanje ultrazvune sonde)
Višestruka3 RAPICIDE PA Single Shot
30 °C (86 °F)
Višestruka4 Vodikov peroksid
50 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
1. Za kompatibilne vaginalne i rektalne sonde, pogledajte odreene otopine koje se koriste s ovim automatskim ureajem za dezinfekciju u odjeljku Korisniki prirunik za dezinficijense i otopine za išenje ultrazvunih sustava i sondi.
2. Za kompatibilne sonde pogledajte Antigermix S1 ili Hypernova Chronos u odjeljku Korisnikog prirunika za dezinficijense i otopine za išenje ultrazvunih sustava i sondi.
3. Za kompatibilne sonde pogledajte Advantage Plus (s opcionalnim kompletom za spajanje ultrazvune sonde) u odjeljku Korisniki prirunik za dezinficijense i otopine za išenje ultrazvunih sustava i sondi.
4. Za kompatibilne sonde pogledajte trophon EPR i trophon2 u odjeljku Korisniki prirunik za dezinficijense i otopine za išenje ultrazvunih sustava i sondi.
Smjernice za automatske ureaj za dezinfekciju TEE sondi i dezinfekciju i išenje Samo su neke sonde kompatibilne s automatskim ureajem za dezinfekciju TEE sondi ili s automatskim ureajem za dezinfekciju i išenje TEE sondi, a automatski ureaj moe koristiti samo odreene otopine. Philips TEE sonde moete dezinficirati u automatskom ureaju za dezinfekciju TEE sondi ili automatskom ureaju za išenje i dezinfekciju TEE sondi ako su zadovoljeni sljedei kriteriji:
• Sve korištene kemikalije i uvjeti obrade moraju biti kompatibilni s konkretnim modelom TEE sonde marke Philips koja se sterilizira i moraju se upotrebljavati u uvjetima koje preporuuje proizvoa ureaja za dezinfekciju.
• Temperatura tijekom reprocesiranja ne smije premašivati 45 °C (113 °F). • Drška i utika TEE sonde moraju biti izolirani od otopine za išenje ili dezinfekciju tijekom
cijelog postupka reprocesiranja, ukljuujui stalke za dršku i brtvene mehanizme. Na taj se nain ograniava rizik od prskanja po dršci ili utikau.
• Upotreba zaštitnih barijera ili ureaja namijenjenih izolaciji drške i utikaa kako bi se omoguilo potpuno uranjanje cijele sonde ili izlaganje otopini dezinficijensa tijekom upotrebe ureaja za dezinfekciju je zabranjena.
• Metode toplinskog sušenja ne smiju se koristiti.
Metode odravanja sonde Odravanje sondi
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 51
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
U tablici u nastavku nalaze se primjeri ureaja za dezinfekciju primjeri ispunjavaju zahtjeve za TEE sonde marke Philips. Ti su ureaj za dezinfekciju posebno dizajnirani za dezinfekciju TEE sondi ili imaju dodatke koji podravaju dezinfekciju TEE sondi.
NAPOMENA Osim ureaja za dezinfekciju navedenih u tablici u nastavku, drugi automatski ureaji za dezinfekciju TEE sondi ili automatski ureaj za išenje i dezinfekciju TEE sondi koji imaju oznaku FDA ili CE odobrenja za upotrebu s TEE sondama i koji zadovoljavaju kriterije iz prethodnog popisa takoer su odobreni za upotrebu.
Primjeri: Ureaji za dezinfekciju kompatibilni s Philipsovim TEE sondama
Proizvoa Zemlja podrijetla
Uvjeti obrade
CIVCO Medical Solutions
US Astra TEE TEE Cidex OPA, MetriCide OPA Plus, Revital-Ox RESERT
40 °C (104 °F)
Astra TEE Ultra TEE Cidex OPA, MetriCide OPA Plus, Revital-Ox RESERT
40 °C (104 °F)
CS Medical US TD-100 Reprocessor TEE TD-5 HLD, TD-8 HLD
od 38 °C do 40 °C (od 100,4 °F do 104 °F)
TD-200 Reprocessor TEE TD-12 HLD 38 °C (100,4 °F)
Odravanje sondi Odravanje ne-TEE sondi
52 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
Uvjeti obrade
TEEClean Reprocessor
TEE TD-5 HLD, TD-8 HLD, TEEZyme Cleaner
od 38 °C do 40 °C (od 100,4 °F do 104 °F)
Germitec FR Antigermix E1 TEE UV-C Temperatura okoline
Medivators US ADVANTAGE PLUS (s opcionalnim kompletom za spajanje TEE/TOE sonde)
TEE RAPICIDE PA Single Shot
30 °C (86 °F)
TEE RAPICIDE Glut, RAPICIDE PA, RAPICIDE OPA/28
30 °C (86 °F)
TEE RAPICIDE PA Single Shot
30 °C (86 °F)
Soluscope FR Serie TEE TEE Soluscope P/ Soluscope A, Proxy P/Proxy A
40 °C (104 °F)
Odravanje ne-TEE sondi Ove se informacije odnose na sve ne-TEE sonde osim onih s USB prikljukom. Upute za USB sonde potraite u odjeljku „Odravanje USB sondi” na stranici 71.
Odravanje ne-TEE sondi Odravanje sondi
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 53
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
Kada preuzmete svoju novu sondu, dezinficirajte je prije prvog snimanja. Sljedei odjeljci objašnjavanju kako istiti, dezinficirati i sterilizirati ne-TEE sonde. Pogledajte odjeljak „Metode odravanja sonde” na stranici 45 da biste utvrdili koja je prikladna metoda odravanja za vašu sondu. Na sljedeoj slici navedeni su dijelovi ne-TEE sondi.
8 7
2 Kuište sonde
8 Poklopac utikaa (dodatna opcija)
Odravanje sondi Odravanje ne-TEE sondi
54 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
Upozorenja i mjere opreza za ne-TEE sonde Obratite panju na sljedea upozorenja i mjere opreza prilikom svih postupaka išenja, dezinfekcije i sterilizacije te pri upotrebi sredstva za dezinfekciju. Specifinija upozorenja i mjere opreza mogu se nai u dokumentiranim postupcima za odravanje i išenje, kao i na naljepnicama sredstava za išenje i dezinfekciju.
UPOZORENJE Sonde se moraju oistiti nakon svake upotrebe. išenje sonde je kljuni korak prije uinkovite dezinfekcije ili sterilizacije. Prilikom upotrebe sredstava za dezinfekciju i išenje uvijek se pridravajte uputa s naljepnice proizvoaa.
UPOZORENJE Pri išenju, dezinfekciji i sterilizaciji bilo kojeg dijela opreme uvijek koristite zaštitne naoale i rukavice.
UPOZORENJE Da bi se sprijeila kontaminacija patogenima iz krvi, obavezna je upotreba navlaka za sonde odobrenih za stavljanje u promet sa sterilnim ultrazvunim gelom prilikom intraoperativnih primjena te tijekom postupaka navoenja igle i biopsije. Upotreba zaštitnih navlaka preporuuje se za transezofagealne, transrektalne i intravaginalne postupke, a obavezne su u Kini i Japanu. Tvrtka Philips preporuuje upotrebu navlaka odobrenih za puštanje u promet.
UPOZORENJE Sterilne zaštitne navlake za sonde su jednokratne i ne smiju se ponovno koristiti.
Odravanje ne-TEE sondi Odravanje sondi
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 55
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
UPOZORENJE Pri intraoperativnoj primjeni (osim TEE i endoskopije), za sonde s kojima se koristi sterilni gel i sterilna navlaka za sondu, moe se primijeniti metode dezinfekcije visoke razine ili sterilizacije.
UPOZORENJE Dezinficijensi se preporuuju zbog njihove kemijske kompatibilnosti s materijalima od kojih je izraen proizvod, a ne zbog njihove biološke djelotvornosti. Da biste se informirali o biološkoj djelotvornosti dezinficijensa, proitajte smjernice i preporuke proizvoaa dezinficijensa, Uprave za hranu i lijekove SAD-a (US FDA) i Centara za kontrolu bolesti SAD-a (US CDC).
UPOZORENJE Stupanj dezinfekcije potreban za ureaj odreen je vrstom tkiva s kojom dolazi u dodir tijekom upotrebe i vrstom korištene sonde. Provjerite je li vrsta dezinficijensa prikladna za vrstu sonde i njenu primjenu. Više informacija o zahtjevima razine dezinfekcije potraite u odjeljku „Metode odravanja sonde” na stranici 45. Proitajte takoer i upute na naljepnici dezinficijensa i preporuke Udruge djelatnika u kontroli infekcija (Association for Professionals in Infection Control), Uprave za hranu i lijekove SAD-a (US FDA) i slubene izjave AIUM-a: „Smjernice za išenje i pripremu ultrazvunih sondi za vanjsku i unutarnju upotrebu i opreme izmeu pacijenata, kao i za sigurno rukovanje i upotrebu ultrazvunog gela” te slubene izjave Centara za kontrolu bolesti SAD-a (US CDC).
UPOZORENJE Prilikom sterilizacije sonde primijenite odgovarajuu jakost sredstva za sterilizaciju i kontaktno vrijeme. Obavezno se pridravajte uputa proizvoaa.
Odravanje sondi Odravanje ne-TEE sondi
56 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
UPOZORENJE Upotrebljavate li unaprijed prireenu otopinu, obratite panju na njezin rok valjanosti.
UPOZORENJE Poštujte preporuke proizvoaa sredstva za išenje ili dezinfekciju.
POZOR Upotreba nepreporuenih dezinficijensa, upotreba pogrešnih jakosti otopine ili uranjanje sonde dublje ili na due vrijeme od preporuenog moe oštetiti ili obezbojiti sondu i poništiti jamstvo na sondu.
POZOR Korištenje izopropilnog alkohola (otopina alkohola), denaturiranog etilnog alkohola i proizvoda baziranih na alkoholu ogranieno je za sve sonde. Na sondama koje se ne koriste za TEE jedini dijelovi koji se mogu istiti i dezinficirati izopropilnim alkoholom jesu kuište prikljuka i kuište sonde te lea (akustiki prozor). Pobrinite se da otopina sadri samo 91 % ili manje izopropilnog alkohola ili 85 % ili manje denaturiranog etilnog alkohola. Nemojte istiti nijedan drugi dio sonde alkoholom (ukljuujui kabele ili ublaivae naprezanja) jer moe doi do ošteenja tih dijelova sonde. Ta ošteenja nisu obuhvaena jamstvom ni vašim servisnim ugovorom.
Odravanje ne-TEE sondi Odravanje sondi
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 57
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
Dijelovi ne-TEE sondi kompatibilni s alkoholom
1 Jedini dijelovi koje se mogu istiti 91-postotnim ili slabijim otopinama izopropilnog alkohola ili 85-postotnom ili slabijom denaturiranom otopinom etilnog alkohola su kuište utikaa, kuište sonde i lee. Ne dopustite da tekuina prodre u nezabrtvljene dijelove sonde. Površinu lee istite njenim brisanjem. Agresivno brisanje ili trljanje moe oštetiti leu.
POZOR Prilikom upotrebe enzimskog sredstva za išenje svakako koristite odgovarajuu koncentraciju i temeljito ga isperite. Enzimska sredstava za išenje openito su odobrena za upotrebu.
POZOR Pokušajem išenja ili dezinfekcije sonde, kabela ili kuišta utikaa na bilo koji drugi nain osim ovdje navedenih moete oštetiti ureaj i poništiti jamstvo.
Odravanje sondi Odravanje ne-TEE sondi
58 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
POZOR Pazite da oštri predmeti poput škara, skalpela ili kautera ne dou u dodir sa sondom i kabelima.
POZOR Pri rukovanju sondom, ne udarajte sondom o tvrde površine.
POZOR Ne upotrebljavajte kiruršku etkicu za išenje sondi. ak i upotreba mekih etkica moe oštetiti sonde.
POZOR Ne upotrebljavajte etkicu za naljepnicu kuišta utikaa.
POZOR Prilikom išenja sonde ne upotrebljavajte papirnate ili abrazivne proizvode. Oni e oštetiti meku leu (akustini otvor) sonde. Upotreba abrazivnih industrijskih maramica kao što su Wypall X60 moe oštetiti leu.
POZOR Pri išenju, dezinfekciji i sterilizaciji okrenite dijelove sonde, kuišta utikaa ili kabela koji moraju ostati suhi iznad mokrih dijelova, sve dok se ovi ne osuše. To e sprijeiti prodor tekuine u nezabrtvljene dijelove sonde.
Odravanje ne-TEE sondi Odravanje sondi
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 59
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
POZOR Pri išenju i dezinficiranju sondi pazite da u njih kroz elektrine kontakte, uvodnice, kuište utikaa ili mjesta oko šarke poluge za uvršivanje ne ue tekuina. Pri brisanju ili prskanju utikaa obrišite ili poprskajte samo vanjske površine. Ako je mogue, na elektrine kontakte postavite zaštitu da biste sprijeili prodiranje tekuine u kuište utikaa. Ošteenja nastala prodiranjem tekuine nisu obuhvaena jamstvom ni servisnim ugovorom.
POZOR Nikada ne sterilizirajte sondu u autoklavu, gama-zraenjem, plinom, parom ni toplinskim tehnikama. To moe uzrokovati teško ošteenje. Ošteenja sonde koja se mogu izbjei nisu obuhvaena jamstvom ni servisnim ugovorom.
POZOR Sondu nemojte dulje vrijeme izlagati sredstvima za išenje ili dezinfekciju. Ograniite vrijeme izlaganja sonde sredstvima za išenje i dezinfekciju na minimum koji preporuuje proizvoa sredstva za dezinfekciju.
POZOR Prije no što spremite sonde, provjerite jesu li stvarno suhe. Ako je leu (akustini otvor) sonde potrebno osušiti nakon išenja, to napravite blagim tapšanjem mekom, suhom krpom koja ne ostavlja vlakna. Agresivno brisanje ili trljanje moe oštetiti leu.
Smanjenje utjecaja ostataka dezinficijensa Ako upotrebljavate dezinficijens na bazi ortoftalaldehida (OPA), paljivo slijedite upute proizvoaa kako biste sprijeili zaostajanje otopine na sondama.
Odravanje sondi Odravanje ne-TEE sondi
60 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
Da biste smanjili uinke nakupljanja naslaga OPA ili bilo kojeg drugog dezinficijensa, napravite sljedee:
• Vrlo paljivo se pridravajte uputa proizvoaa sredstva za dezinfekciju. Na primjer, proizvoa Cidex OPA preporuuje trokratno ispiranje sondi njihovim uranjanjem u pitku vodu tri puta.
• Ograniite vrijeme izlaganja sonde dezinficijensu na minimum koji preporuuje proizvoa sredstva za dezinfekciju. Na primjer, proizvoa sredstva Cidex OPA preporuuje minimalno 12 minuta.
išenje sondi koje nisu za transezofagusnu primjenu (TEE), kabela i utikaa Ove ope upute za išenje moraju se poštivati za sve sonde osim transezofagusnih (TEE) sondi, kabele i utikae. Sve sonde moraju se oistiti nakon svake upotrebe. išenje sonde je kljuni korak prije uinkovite dezinfekcije ili sterilizacije. Prije išenja sonde proitajte odjeljak „Sigurnost” i „Upozorenja i mjere opreza za ne-TEE sonde” na stranici 54. Nakon išenja, ne-TEE sonde morate dezinficirati ili sterilizirati slijedei odgovarajue postupke:
• „Dezinfekcija nieg stupnja ne-TEE sondi” na stranici 63 • „Dezinfekcija visokog stupnja ne-TEE sondi” na stranici 65 • „Sterilizacija ne-TEE sondi” na stranici 68
UPOZORENJE Pri išenju, dezinfekciji i sterilizaciji bilo kojeg dijela opreme uvijek koristite zaštitne naoale i rukavice.
Preporueni pribor:
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 61
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
• Meka, vlana krpa ili neabrazivna spuva • Kompatibilna sredstva za išenje ili maramice za išenje za sondu, kabel i utika • Mekana, suha krpa koja ne ostavlja vlakna
1. Uklonite ultrazvuni gel sa sonde nakon svakog snimanja pacijenta pomou meke vlane krpe navlaene pitkom vodom ili odobrenim sredstvom za išenje ili dezinfekciju ili odobrenom vlanom maramicom za išenje ili dezinfekciju. Uklonite gel s lee njenim brisanjem. Ako postoji, uklonite zaštitnu navlaku sa sonde. Popis kompatibilnih sredstava za išenje i dezinfekciju potraite u odjeljku Dezinficijensi i otopine za išenje ultrazvunih sustava i sondi u dokumentaciji koju ste dobili sa sustavom ili na web-mjestu „Transducer and System Care” (Odravanje sondi i sustava): www.philips.com/transducercare Slijedite upute na naljepnici za pripremu, temperaturu, jakost otopine i kontaktno vrijeme. Pazite da jakost otopine i kontaktno vrijeme odgovaraju predvienoj klinikoj namjeni ureaja. Upotrebljavate li unaprijed prireenu otopinu, obratite panju na njezin rok valjanosti.
2. Iskljuite sondu iz glavne jedinice sustava i uklonite svu dodatnu opremu koja je prikljuena na sondu ili je prekriva. Ako ga imate, nataknite poklopac utikaa na utika i tako ga zaštitite od prskanja tekuine po kontaktima.
3. Preostali gel uklonite sa sonde i lee tekuom vodom (koja ne premašuje temperaturu od 43°C (110°F)) i mekom spuvom ili rukom u rukavici. Ako tekua voda nije dostupna, upotrijebite navlaenu meku krpu, primjerice krpicu za išenje koju moete baciti u odvod. Uklonite gel s lee njenim brisanjem. Pri išenju utikaa, pazite da u njega kroz elektrine kontakte, uvodnice, kuište utikaa ili mjesta oko šarke poluge za uvršivanje ne ue nikakva tekuina. Pri brisanju ili prskanju prikljuka, obrišite ili poprskajte samo vanjske površine kuišta utikaa.
4. Da biste uklonili sve estice ili tjelesne tekuine koje zaostanu na sondi, kabelu ili utikau, upotrijebite komercijalno dostupne vlane maramice ili spuvice (enzimske ili ne-enzimske) ili meku krpicu lagano natopljenu blagim deterdentom. Enzimska sredstava za išenje openito su odobrena za upotrebu.
5. Lee istite njenim brisanjem.
Odravanje sondi Odravanje ne-TEE sondi
62 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
6. Za uklanjanje zaostalih estica i ostataka od išenja, upotrijebite vlane maramice ili spuvice u skladu s uputama proizvoaa, ili temeljito isperite pitkom vodom do oznake granice uranjanja prikazane na slici tog postupka. Ne uranjajte utika, uvodnicu utikaa ni kabel na manje od 5 cm (2 ina) od uvodnice utikaa. (Maksimalno dopušteno uranjanje kabela iznosi 5 cm od uvodnica – ako nije potrebno, ne morate uranjati do te toke.)
NAPOMENA Upotrebljavate li vlane maramice ili spuvice, sondu moda nee trebati ispirati vodom. Uvijek se pridravajte preporuka na naljepnici proizvoda.
7. Pustite da se sonda osuši na zraku ili upotrijebite meku, suhu, krpu koja ne ostavlja vlakna. Leu sušite blagim pritiscima, a ne trljanjem. Kod mokrih površina postoji mogunost razrjeivanja sredstva za dezinfekciju.
8. Pregledajte ureaj i kabel da nema ošteenja poput pukotina, zazora, oštrih rubova ili prskanja. Uoite li ošteenje, ne upotrebljavajte više ureaj i obratite se svom predstavniku tvrtke Philips.
1
Odravanje ne-TEE sondi Odravanje sondi
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 63
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
1 Ne uranjajte dalje od ove toke, 5 cm (2 ina) od uvodnice; to je maksimalno dopušteno uranjanje kabela - ako nije potrebno, ne morate uranjati do ove toke.
Dezinfekcija nieg stupnja ne-TEE sondi Za dezinfekciju nieg stupnja ne-TEE sondi primjenjuje se metoda prskanja sprejem ili brisanja s dezinficijensom niskog ili srednjeg stupnja. Prije izvoenja ovog postupka proitajte upozorenja i mjere opreza u odjeljcima „Sigurnost” i „Upozorenja i mjere opreza za ne-TEE sonde” na stranici 54 te poštujte sljedee mjere opreza.
UPOZORENJE Pri išenju, dezinfekciji i sterilizaciji bilo kojeg dijela opreme uvijek koristite zaštitne naoale i rukavice.
POZOR Pri išenju i dezinficiranju sondi pazite da u njih kroz elektrine kontakte, uvodnice, kuište utikaa ili mjesta oko šarke poluge za uvršivanje ne ue tekuina. Pri brisanju ili prskanju utikaa obrišite ili poprskajte samo vanjske površine. Ako je mogue, na elektrine kontakte postavite zaštitu da biste sprijeili prodiranje tekuine u kuište utikaa. Ošteenja nastala prodiranjem tekuine nisu obuhvaena jamstvom ni servisnim ugovorom.
NAPOMENA Sonde se mogu dezinficirati brisanjem samo ako je na naljepnici kompatibilnog dezinficijensa koji koristite naznaeno da se moe koristiti brisanjem.
Preporueni pribor: • Meka, vlana krpa ili neabrazivna spuva
Odravanje sondi Odravanje ne-TEE sondi
64 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
• Kompatibilna sredstva za dezinfekciju niskog ili srednjeg stupnja za sondu, kabel i utika • Mekana, suha krpa koja ne ostavlja vlakna
1. Sondu, kabel i utika oistite prema postupku u odjeljku „išenje sondi koje nisu za transezofagusnu primjenu (TEE), kabela i utikaa” na stranici 60. Pridravajte se upozorenja i mjera opreza.
2. Nakon išenja odaberite dezinficijense niskog, srednjeg ili visokog stupnja koji su kompatibilni sa sondom, kabelom i utikaem. Popis kompatibilnih dezinficijensa potraite u odjeljku Dezinficijensi i otopine za išenje ultrazvunih sustava i sondi u dokumentaciji koju ste dobili sa sustavom ili na web-mjestu „Transducer and System Care” (Odravanje sondi i sustava): www.philips.com/transducercare Slijedite upute na naljepnici za pripremu, temperaturu, jakost otopine i kontaktno vrijeme. Pazite da jakost otopine i kontaktno vrijeme odgovaraju predvienoj klinikoj namjeni ureaja. Upotrebljavate li unaprijed prireenu otopinu, obratite panju na njezin rok valjanosti.
NAPOMENA Neki proizvodi oznaeni su kao vlane maramice i kao maramice za dezinfekciju. Kada upotrebljavate proizvode, uvijek se pridravate uputa na naljepnici proizvoda za išenje i dezinfekciju.
3. Sondu, kabel i utika obrišite ili poprskajte dezinficijensom prema uputama na naljepnici dezinficijensa koje se odnose na temperaturu, trajanje brisanja, jakost otopina i kontaktno vrijeme za dezinficijens. Osigurajte da otopina dezinficijensa ne prodre u utika. Pri dezinfekciji kuišta utikaa obrišite ili poprskajte samo vanjske površine i pazite da u njega kroz uvodnice, elektrine kontakte ili mjesta oko šarke poluge za uvršivanje ne prodre tekuina.
4. Ako upute na naljepnici sredstva za dezinfekciju to trae, isperite ih pitkom vodom.
Odravanje ne-TEE sondi Odravanje sondi
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 65
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
K O
L. 2
02 1
5. Priekajte da se ureaj osuši na zraku. Sondu osušite mekom, suhom krpom koja ne ostavlja vlakna. Leu sušite blagim pritiscima, a ne trljanjem.
6. Pregledajte da sonda nema ošteenja poput pukotina, zazora, prodora tekuine, oštrih rubova ili prskanja. Uoite li ošteenje, ne upotrebljavajte više sondu i obratite se svom predstavniku tvrtke Philips.
Dezinfekcija visokog stupnja ne-TEE sondi Za dezinfekciju visokog stupnja ne-TEE sondi uobiajeno se primjenjuje metoda uranjanja s dezinficijensom visokog stupnja. Automatski ureaji za dezinfekciju ili druge metode koje ne ukljuuju uranjanje mogu se koristiti za dezinficiranje nekih sondi. Dodatne informacije potraite u odjeljku „Smjernice za automatske ureaje za dezinfekciju (AR)” na stranici 48. Prije izvoenja ovog postupka proitajte upozorenja i mjere opreza u odjeljcima „Sigurnost” i „Upozorenja i mjere opreza za ne-TEE sonde” na stranici 54, te poštujte sljedee mjere opreza.
UPOZORENJE Pri išenju, dezinfekciji i sterilizaciji bilo kojeg dijela opreme uvijek koristite zaštitne naoale i rukavice.
POZOR Pri išenju i dezinficiranju sondi pazite da u njih kroz elektrine kontakte, uvodnice, kuište utikaa ili mjesta oko šarke poluge za uvršivanje ne ue tekuina. Pri brisanju ili prskanju utikaa obrišite ili poprskajte samo vanjske površine. Ako je mogue, na elektrine kontakte postavite zaštitu da biste sprijeili prodiranje tekuine u kuište utikaa. Ošteenja nastala prodiranjem tekuine nisu obuhvaena jamstvom ni servisnim ugovorom.
Odravanje sondi Odravanje ne-TEE sondi
66 Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
NAPOMENA Neki dezinficijensi visokog stupnja ne zahtijevaju uranjanje i kompatibilni su s nekim ne-TEE sondama. Kompatibilne dezinficijense visokog stupnja potraite u odjeljku Dezinficijensi i otopine za išenje ultrazvunih sustava i sondi. Ako se odluite za upotrebu tih dezinficijensa, uvijek se pridravajte proizvoaevih uputa za upotrebu. Slijedite postupke u ovom priruniku koji odgovaraju metodi dezinfekcije „iKvalificirana upotreba” za odabrane dezinficijense kako je definirano u odjeljku Dezinficijensi i otopine za išenje ultrazvunih sustava i sondi.
Preporueni pribor: • Meka, vlana krpa ili neabrazivna spuva • Kompatibilni dezinficijensi visokog stupnja za sondu i kabel • Spremnik za namakanje • Mekana, suha krpa koja ne ostavlja vlakna
1. Sondu, kabel i utika oistite prema postupku u odjeljku „išenje sondi koje nisu za transezofagusnu primjenu (TEE), kabela i utikaa” na stranici 60. Pridravajte se upozorenja i mjera opreza.
2. Utika dezinficirajte u skladu s postupcima u odjeljku „Dezinfekcija nieg stupnja ne-TEE sondi” na stranici 63.
3. Nakon išenja odaberite dezinficijens visokog stupnja koji je kompatibilan sa sondom. Popis kompatibilnih dezinficijensa potraite u odjeljku Dezinficijensi i otopine za išenje ultrazvunih sustava i sondi u dokumentaciji koju ste dobili sa sustavom ili na web-mjestu „iTransducer and System Care” (Odravanje sondi i sustava): www.philips.com/transducercare Slijedite upute na naljepnici za pripremu, temperaturu, jakost otopine i kontaktno vrijeme. Pazite da jakost otopine i kontaktno vrijeme odgovaraju predvienoj klinikoj namjeni ureaja. Upotrebljavate li unaprijed prireenu otopinu, obratite panju na njezin rok valjanosti.
Odravanje ne-TEE sondi Odravanje sondi
Odravanje i išenje ultrazvunih sustava i sondi 67
Ph ili
ps 45
35 6
21 0
84 91
_B /7
4. Prikladnim dezinficijensom za kabel obrišite ili poprskajte kabel prema uputama na naljepnici dezinficijensa koje se odnose na temperaturu, trajanje brisanja, jakost otopina i kontaktno vrijeme sredstva za dezinfekciju. Osigurajte da otopina dezinficijensa ne prodre u utika.
5. Ako koristite metodu uranjanja: a. Uronite sondu u dezinficijens koji je prikladan za sondu, kako je prikazano na slici tog
postupka. Ne uranjajte utika, uvodnicu utikaa ni kabel na manje od 5 cm (2 in