Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov ZELENA POT ¢â‚¬â€œGREEN OA Odprt dostop do znanstvenih

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov ZELENA POT...

 • Odprt dostop do znanstvenih del in

  raziskovalnih podatkov

  Dunja Legat, Bernarda Korez dunja.legat@um.si; bernarda.korez@um.si

  UM Univerzitetna knjižnica Maribor, 26. 3. 2015

  To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco

  mailto:dunja.legat@um.si mailto:bernarda.korez@um.si http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 • Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

 • Kaj je OA?

  Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

  Odprt dostop pomeni takojšnjo dostopnost rezultatov javno financiranih raziskav na svetovnem spletu

  brez naročniških ali avtorskopravnih omejitev.

 • Kratka zgodovina

  Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

   Pojav interneta v zgodnjih 90-ih letih;

   Nastanek arhiva arXiv v 1991 (odprt dostop do 876.925 e-printov iz fizike, matematike, računalništva, kvantitativna biologija, finance in statistika);

   Naraščajoči stroški znanstvenih časopisov;

   PubMed (1997) in PubMed Central (2000);

   BioMed Central (2000) – prostodostopni arhiv polnih besedil iz področja biomedicine in naravoslovja – 2.8 milijona člankov;

   Deklaracije o odprtem dostopu (Budimpešta, Bethesda in Berlin (2002-2003);

   Po tem strmo naraščanje OA časopisov in institucionalnih repozitorijev;

   Evropska skupnost že predpisuje objavljanje v OA, če je raziskava financirana iz javnih sredstev;

   “Open Science for 21st century” – deklaracija evropskega združenja Akademij znanosti in umetnosti.

 • Razlogi za OA

  Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

   Napredek informacijske tehnologije - znanstveno komuniciranje se seli na splet

   Tradicionalni poslovni modeli nakupa znanstvene periodike - finančna nevzdržnost

   Povečanje odmevnosti znanstvenih dosežkov – višja citiranost

   Povezovanje objav in raziskovalnih podatkov (primer Science Direct in Dryad)

   Zahteve financerjev

 • OA DEKLARACIJE - BBB

  Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

   Budimpeštanska deklaracija odprtega dostopa (Budapest Open Access Initiative, BOAI), 2002

   Izjava iz Bethesde, 2003

   Berlinska deklaracija, 2003

  UM podpiše Berlinsko deklaracijo v letu 2012

  http://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=629 http://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=629

 • Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

  Creative Commons (CC) licence – pogoji za rabo

 • Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

  http://creativecommons.org/choose/ http://creativecommons.org/choose/

 • Evropski raziskovalni prostor

  Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

  OBZORJE 2020:  obvezna odprta dostopnost objav iz sofinanciranih projektov  pilot za odprte raziskovalne podatke, vsebuje tudi načrt ravnanja z

  raziskovalnimi podatki (Data Management Plan)  Fact sheet: Open Access in Horizon 2020, 9. december 2013  Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020,

  11. december 2013  Guidelines on Data Management in Horizon 2020, 11. december 2013

  Nacionalna politika:  države članice EU naj sprejmejo enaka določila, kot veljajo za Obzorje 2020

  (do konca 2014)  Commission Recommendation of 17. 7. 2012 on access to and preservation of scientific

  information  Ustanovljena delovna skupina pri MIZŠ za pripravo akcijskega načrta za vzpostavitev

  odprtega dostopa do znanstvenih informacij iz javno financiranih raziskav v Sloveniji (pripravljen osnutek načel in določil glede odprtega dostopa /…/ v Sloveniji v obdobju 2015-2020)

  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_Access.pdf http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-preservation-scientific-information_en.pdf

 • Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

 • Primer poziva

  Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

 • Primer pilota

  Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

 • Obzorje 2020: tipska pogodba o sofinanciranju

  Multi-beneficiary General Model Grant Agreement, Version 1.0, December 11,

  2013

  Neupoštevanje – znižanje finančnih sredstev

  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

 • Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

 • Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

 • Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

 • AVTORSKO-PRAVNI VIDIK ODPRTEGA DOSTOPA

  Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

  ZELENA POT PROSTI DOSTOP (gratis ali free open access): celotno besedilo članka je brezplačno dostopno v arhivu na svetovnem spletu, vsebina je varovana z določili avtorskega prava, značilnimi za naročniške znanstvene revije (avtor materialne avtorske pravice prenese na založnika).

  ZLATA POT ODPRTI DOSTOP (libre open access): celotno besedilo članka je brezplačno dostopno pri založniku na svetovnem spletu. Avtor je obdržal materialne avtorske pravice in založniku dovolil objavo (licence to publish) v odprtodostopni znanstveni reviji ali v hibridni naročniški reviji. Dovoljena in nedovoljena uporaba članka je dodatno označena, na primer z licencami Creative Commons.

  JISC - UCL's Paul Ayris on copyright and licensing JISC - UCL's Paul Ayris on copyright and licensing

  http://youtu.be/DBlJVJ8yJ7g?t=14m12s

 • Odprte recenzirane znanstvene objave

  Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

  Zlati OD = odprte revije (plačilo objave):  licenca CC-BY: © 2014 Avtor1 et al.  licenca CC-BY dovoljuje shranitev založnikove datoteke v repozitorij, vsebina dostopna

  takoj

  Hibridni OD = posamezen članek v naročniški reviji je odprto dostopen (plačilo objave):  licenca CC-BY: © 2014 Avtor1 et al.  licenca CC-BY dovoljuje shranitev založnikove datoteke v repozitorij, vsebina dostopna

  takoj  avtorju sredstva ponavadi zagotovita njegova ustanova ali financer raziskave (upravičen

  strošek)

  Zeleni OD = članki objavljeni v (naročniških) revijah + prednatisi shranjeni v repozitorije:  © 2014 Založnik  Spletna stran Sherpa/Romeo  založnik dovoli shranitev avtorjeve končne recenzirane različice v repozitorij, časovni

  zamik dostopnosti vsebine

 • ZELENA POT – GREEN OA

  Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

   Zelena pot pomeni hkratno objavo članka v naročniški reviji ter arhiviranje v OA arhivu (Harnad , 2004) Avtor arhivira končno recenzirano različico dela (prednatis – postprint), sprejetega v objavo v naročniško znanstveno revijo (ali kak drug tip publikacije), redkeje oddan rokopis ali objavljeno, pdf verzijo.

   Različice člankov:

   Pojavljanje več različic dokumenta:

  - standardna oznaka dokumenta, po kateri bralec prepozna verodostojno, zadnjo verzijo.

  Različica članka Definicija Sprejeta terminologija

  Delovna različica članka Delovna različica članka Preprint, avtorjeva različica članka preprintPosredovan rokopis Različica rokopisa članka posredovanja časopisu za objavo

  (ang. author submitted manuscript – ASM)

  Sprejet rokopis Sprejeta različica članka, že recenzirana, vendar pred končnim urejanjem in oblikovanjem (ang. author accepted manuscript AAM)

  Sprejeta različica članka, sprejet rokopis, avtorjeva končna recenzirana različica članka

  prednatis, postprint

  Objavljen članek Natančni digitalni posnetek objavljenega članka (ang. Published journal article, final pdf)

  Založnikova različica članka, objavljeni članek

 • ZELENA POT – AVTORSKO PRAVO

  Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

   Avtorji pri objavi članka v pogodbi o prenosu materialnih avtorskih pravic prenesejo te pravice na založbe (CTA Copyright Transfer Agreement) - © Založnik

   Založba nudi pravice oz. pogoje za arhiviranje,

   Financerji določijo zahteve oz. pogoje za odprto dostopnost (npr: financerji zahtevajo EMBARGO 6 mesecev, založba ima politiko embarga 24 mesecev. Kaj storiti v takem primeru?)

  POMOČ:

   SHERPA/RoMEO - baza podatkov licenčnih pogojev založb in politik posameznih financerjev (Sherpa/RoMEO)

   SHERPA/JULIET - politike in zahteve financerjev (SHERPA/JULIET)

  http://www.sherpa.ac.uk/ http://www.sherpa.ac.uk/juliet/

 • PORTAL SHERPA/RoMEO

  Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

  http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

 • SHERPA/RoMEO – politike zalo