49
Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED PERSONS AND REFUGEES SARAJEVO; ALIPAŠINA 41. Tel/Fax: + 387 33 20 17 56 e-mail: [email protected] Broj: 03-36-2-15-3711/16 Sarajevo, 08.06.2016.godine Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 35/05), člana 22. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, broj: 01-02-1598-7/12 od 26.06.2013.godine i broj: 02-02-807-10/14 od 30.06.2014.godine, a u vezi sa objavljenim Javnim oglasom za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka u cilju podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi na prostoru Bosne i Hercegovine, broj: 03-36-2-15-2/16 od 20.01.2016.godine i u skladu sa Procedurama za izbor korisnika iz programa pomoći održivog povratka u cilju podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u opštinama Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, broj: 03-36-2-15-1-1/16 od 22.01.2016.godine, a na prijedlog Komisije za razmatranje prijava po Javnom oglasu za podnošenje prijava po Programu pomoći održivog povratka u cilju podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u opštinama Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, imenovane Rješenjem broj: 03-36-2-15-1/16 od 13.01.2016. godine, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, d o n o s i O D L U K U o utvrđivanju rang liste potencijalnih korisnika pomoći po Programu pomoći održivog povratka u cilju podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u opštinama Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH I Ovom odlukom vrši se rangiranje potencijalnih korisnika pomoći po Programu, a na osnovu ispunjavanja/neispunjavanja općih i posebnih kriterija, odnosno ukupnog broja bodova. II Lista potencijalnih korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa raspoređeni prema regionalnim centrima, općinama i programima pomoći, kako slijedi: RC BANJA LUKA RANG PREZIME /IME OCA/ IME ADRESA OPĆINA Program pomoći UKUPNO BODOVI Opština Čelinac Stajski objekti 1 Hasić (Saliha) Zijada Nedeljka Savičića 9 Čelinac štale specifikacija 32 Opština Kneževo - Skender Vakuf Mehanizacija-priključci 1 Salkić (Omer) Neđif Baština b.b. Kneževo - Skender Vakuf mehanizacija-priključci 49 Opština Kotor Varoš Mehanizacija-motokultivatori 1 Kazić (Šefik) Rifet G.Šiprage Kotor Varoš mehanizacija-motokultivatori 57 2 Kazić (Refik) Refik Šiprage Kotor Varoš mehanizacija-motokultivatori 38 Opština Kotor Varoš Mehanizacija-traktori 1 Kalaković (Muhamed) Kasim Šiprage bb Kotor Varoš mehanizacija-traktori 53 2 Pašić (Šefko) Salem Hrvaćani-Vrbanjci Kotor Varoš mehanizacija-traktori 17 Opština Novi Grad - Bosanski Novi Mehanizacija-kosačice 1 Huzejrović (Hasan) Fadil Blagaj Japra Novi Grad - Bosanski Novi mehanizacija-kosačice 46

ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

  • Upload
    vudung

  • View
    356

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH

OSOBA I IZBJEGLICA

Bosnia and Herzegovina

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED

PERSONS AND REFUGEES

SARAJEVO; ALIPAŠINA 41. Tel/Fax: + 387 33 20 17 56 e-mail: [email protected]

Broj: 03-36-2-15-3711/16 Sarajevo, 08.06.2016.godine Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 35/05), člana 22. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, broj: 01-02-1598-7/12 od 26.06.2013.godine i broj: 02-02-807-10/14 od 30.06.2014.godine, a u vezi sa objavljenim Javnim oglasom za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka u cilju podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi na prostoru Bosne i Hercegovine, broj: 03-36-2-15-2/16 od 20.01.2016.godine i u skladu sa Procedurama za izbor korisnika iz programa pomoći održivog povratka u cilju podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u opštinama Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, broj: 03-36-2-15-1-1/16 od 22.01.2016.godine, a na prijedlog Komisije za razmatranje prijava po Javnom oglasu za podnošenje prijava po Programu pomoći održivog povratka u cilju podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u opštinama Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, imenovane Rješenjem broj: 03-36-2-15-1/16 od 13.01.2016. godine, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, d o n o s i

O D L U K U o utvrđivanju rang liste potencijalnih korisnika pomoći

po Programu pomoći održivog povratka u cilju podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u opštinama Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH

I

Ovom odlukom vrši se rangiranje potencijalnih korisnika pomoći po Programu, a na osnovu ispunjavanja/neispunjavanja općih i posebnih kriterija, odnosno ukupnog broja bodova.

II Lista potencijalnih korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa raspoređeni prema regionalnim centrima, općinama i programima pomoći, kako slijedi:

RC BANJA LUKA

RANG PREZIME /IME OCA/ IME ADRESA OPĆINA Program pomoći UKUPNO BODOVI

Opština Čelinac Stajski objekti

1 Hasić (Saliha) Zijada Nedeljka Savičića 9 Čelinac štale specifikacija 32

Opština Kneževo - Skender Vakuf

Mehanizacija-priključci

1 Salkić (Omer) Neđif Baština b.b. Kneževo - Skender Vakuf

mehanizacija-priključci 49

Opština Kotor Varoš Mehanizacija-motokultivatori

1 Kazić (Šefik) Rifet G.Šiprage Kotor Varoš mehanizacija-motokultivatori 57

2 Kazić (Refik) Refik Šiprage Kotor Varoš mehanizacija-motokultivatori 38

Opština Kotor Varoš Mehanizacija-traktori

1 Kalaković (Muhamed) Kasim Šiprage bb Kotor Varoš mehanizacija-traktori 53

2 Pašić (Šefko) Salem Hrvaćani-Vrbanjci Kotor Varoš mehanizacija-traktori 17

Opština Novi Grad - Bosanski Novi

Mehanizacija-kosačice

1 Huzejrović (Hasan) Fadil Blagaj Japra Novi Grad - Bosanski Novi

mehanizacija-kosačice 46

Page 2: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

2

Opština Novi Grad - Bosanski Novi

Mehanizacija-motokultivatori

1 Hrustić (Hrustem) Ismet Dositelja obradovica 10 Novi Grad - Bosanski Novi

mehanizacija-motokultivatori 71

2 Alić (Alija) Hamdija Blagaj-Donji Agići Novi Grad - Bosanski Novi

mehanizacija-motokultivatori 51

Opština Novi Grad - Bosanski Novi

Mehanizacija-priključci

1 Tankosić (Eniz) Remzija Blagaj-Japra Novi Grad - Bosanski Novi

mehanizacija-priključci 20

Opština Novi Grad - Bosanski Novi

Oprema za pčelarstvo

1 Šupuković (Šefik) Edin Suhača Novi Grad - Bosanski Novi

oprema-oprema za pčelarstvo 40

Opština Novi Grad - Bosanski Novi

Stajski objekti

1 Alić (Emin) Eniz Blagaj Japra Novi Grad - Bosanski Novi

štale specifikacija 64

2 Huzeriović (Husejn) Mirzad Blagaj japra 235 Novi Grad - Bosanski Novi

štale 6x5 54

3 Selmić (Šefik) Šefik Blagaj Japra 143 Novi Grad - Bosanski Novi

štala 6x5 39

4 Kahrimanović (Hakija) Samid Hozići Novi Grad - Bosanski Novi

štale specifikacija 37

Opština Prijedor Mehanizacija-motokultivatori

1 Demirović (Mesud) Amir Čela bb Prijedor mehanizacija-motokultivatori 64

2 Čirkić (Bakir) Dževad Čejrečki put Prijedor mehanizacija-motokultivatori 60

3 Mujkanović (Alija) Dževad Kozaruša 84 Prijedor mehanizacija-motokultivatori 55

4 Halak (Fadil) Mirsad Omladinska 155 - Kozarac

Prijedor mehanizacija-motokultivatori 52

5 Jakupović (Sead) Idriz Kralja petra prvog oslobodioca

Prijedor mehanizacija-motokultivatori 49

6 Jakupović (Mirzet) Ismar Sušići bb Prijedor mehanizacija-motokultivatori 44

Opština Prijedor Mehanizacija-priključci

1 Sušić (Zijad) Armin Kozaruša 131 Prijedor mehanizacija-priključci 50

Opština Prijedor Mehanizacija-traktori

1 Čirkin (Hamdija) Sead Kozaruša 3/70 Kozarac Prijedor mehanizacija-traktori 60

2 Jakupović (Mirzet) Mirnes Kozarac Prijedor mehanizacija-traktori 54

3 Tokmadžić (Ante) Stipo Kalajevo 1 Prijedor mehanizacija-traktori 37

Opština Prijedor Plastenici metalni-50 m²

1 Mešić (Izet) Mirhet Ćela 119 Prijedor plastenici metalni-50 m² 49

Opština Prijedor Stajski objekti

1 Čirkić (Bakir) Safet Čejreci 22 Prijedor štale specifikacija 70

2 Zelenkić (Mevludin) Enver Ćela Prijedor štale 6x5 51

3 Hegić ( Sulejman) Nazif Bišćani bb Prijedor štale specifikacija 42

3 Mešić (Mustafa) Hamdija Ćela 340 Prijedor štale specifikacija 42

3 Pandža (Anđelko) Mirko Šurkovac Prijedor štale specifikacija 42

4 Mešić (Said) Samir Bastasi Prijedor štale 6x5 18

Opština Prnjavor Mehanizacija-motokultivatori

1 Halilić (Davud) Asim Lišnja Prnjavor mehanizacija-motokultivatori 50

Page 3: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

3

Opština Prnjavor Mehanizacija-priključci

1 Zec (Mirsad) Smajo Lišnja bb Prnjavor mehanizacija-priključci 64

2 Mujanić (Ibrahim) Ziba Lišnja bb Prnjavor mehanizacija-priključci 54

3 Spahić ( Bećo ) Nezir Konjuhovci bb Prnjavor mehanizacija-priključci 52

4 Kovačevič ( Jusuf ) Sedin Lišnja Prnjavor mehanizacija-priključci 49

5 Zec (Jahija) Senad Lišnja Prnjavor mehanizacija-priključci 42

6 Bećirević (Muharem) Salim Lišnja bb Prnjavor mehanizacija-priključci 35

Opština Prnjavor Plastenici metalni-100 m²

1 Petrešin (Tomislav) Marija Vojvode Mišića 52 Prnjavor plastenici metalni-100 m² 55

Opština Prnjavor Stajski objekti

1 Halilić (Sulejman) Muharem Lišnja Prnjavor štale 6x5 42

2 Mujanić (Esad) Idriz Lišnja Prnjavor štale 6x5 37

3 Bastah (Salih) Izet Lišnja Prnjavor štale 6x5 26

Opština Teslić Mehanizacija-motokultivatori

1 Durmišević (Kasim) Šeherzada Kamrnica 145 Teslić mehanizacija-motokultivatori 56

2 Markotić (Drago) Dražen Barići 42 Teslić mehanizacija-motokultivatori 55

3 Bratić (Suljo) Mirzet Đulići 642 Teslić mehanizacija-motokultivatori 54

4 Kopić ( Huso) Husein Barići 190 Teslić mehanizacija-motokultivatori 52

5 Hasić (Mehmed) Ibro Stenjak 230 Teslić mehanizacija-motokultivatori 49

6 Fajić (Sejdo) Mujo Stenjak Teslić mehanizacija-motokultivatori 48

7 Hodžić (Mehmed) Salih Đulići 320 Teslić mehanizacija-motokultivatori 46

8 Mahmutović (Ibrahim) Meho Osivica Teslić mehanizacija-motokultivatori 45

9 Mahmutović (Adem) Ibrahim Osivica 66 Teslić mehanizacija-motokultivatori 44

9 Mahmutović (Mehmed) Elvis Osivica 56 Teslić mehanizacija-motokultivatori 44

9 Topovćić (Rašid) Omer Kamenica 264 Teslić mehanizacija-motokultivatori 44

10 Iriškić (Ibrahim) Jusuf Barići 108 Teslić mehanizacija-motokultivatori 39

11 Bobarić (Halili) Izeta Gomjenica Teslić mehanizacija-motokultivatori 29

12 Musić (Muharem) Miralem Irice 417 Teslić mehanizacija-motokultivatori 21

13 Omerović (Avdo) Rasim Gusti Teslić 112 Teslić mehanizacija-motokultivatori 17

Opština Teslić Mehanizacija-priključci

1 Vilić (Osman) Samir D.Ružević 365 Teslić mehanizacija-priključci 55

2 Lugonić (Smajo) Dževad Stenjak 209 Teslić mehanizacija-priključci 50

3 Havušić (Halil) Mustafa D reževići Teslić mehanizacija-priključci 47

4 Zekić (Alija) Eldin Bardaci 763 Teslić mehanizacija-priključci 32

5 Kopić (Mehmed) Fuad Barići Teslić mehanizacija-priključci 30

6 Hodžić (Šaban) Ibrahim Irice 361 Teslić mehanizacija-priključci 24

Page 4: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

4

Opština Teslić Oprema za pčelarstvo

1 Smajić (Ašir) Mujo Rajševa 73 Teslić oprema-oprema za pčelarstvo 49

Opština Teslić Plastenici metalni-200 m²

1 Topovčić (Šabana) Šaban Kamenica 291 Teslić plastenici metalni-200 m² 44

Opština Teslić Stajski objekti

1 Hasić (Smajl) Elvedin Stenjak 47 Teslić štale 6x5 50

2 Bašić (Omer) Selim Bardaci 784 Teslić štale specifikacija 47

3 Jusufović (Mujo) Enis D.Ruževići Teslić štale specifikacija 46

4 Begović (Mujo) Adem Ranković 443 Teslić štala 6x5 42

5 Karabegović (Husein) Šerif Gornji Ranković 568 Teslić štale 6x5 37

RC MOSTAR

RANG PREZIME /IME OCA/ IME ADRESA OPĆINA Program pomoći UKUPNO BODOVI

Opština Berkovići Stajski objekti

1 Sadžak (Esad) Edin Pocrnje b.b. Berkovići štale 6x5 52

2 Medar (Alija) Rašid Gornja bitunja Berkovići štale 6x5 47

3 Sadžak (Ramiz) Samra Žegulja Berkovići štale 6x5 45

4 Sadžak (Meho) Rusmir Pocrnje b.b. Berkovići štale 6x5 42

Opština Bileća Mehanizacija-motokultivatori

1 Ćatović (Bajro) Rifet Đeče Bileća mehanizacija-motokultivatori 29

Opština Gacko Mehanizacija-motokultivatori

1 Džanković (Safet) Samir Bašići Gacko mehanizacija-motokultivatori 17

1 Tanović (Asim) Enis Branilovići-F.Kula Gacko mehanizacija-motokultivatori 17

Opština Gacko Stajski objekti

1 Memić (Alija) Zineta Bahori Gacko štale specifikacija 19

Opština Ljubinje Mehanizacija-motokultivatori

1 Ćesić (Zulfo) Ibro Vlahovići b.b. Ljubinje mehanizacija-motokultivatori 60

Opština Nevesinje Mehanizacija-motokultivatori

1 Droce (Adem) Enes Sopinja Nevesinje mehanizacija-motokultivatori 42

Opština Nevesinje Mehanizacija-priključci

1 Ljeljak (Avdo) Salko Postoljani b.b. Nevesinje mehanizacija-priključci 17

RC SARAJEVO

RANG PREZIME /IME OCA/ IME ADRESA OPĆINA Program pomoći UKUPNO BODOVI

Opština Čajniče Mehanizacija-kopačice

1 Fazlić (Arif) Muhamed Miljeno Čajniče mehanizacija-kopačice 42

2 Čutuna (Mujo) Edhem Sudići Čajniče mehanizacija-kosačice 37

2 Mušanović (Ibro) Ibrahim Međurječje Čajniče mehanizacija-kosačice 37

Page 5: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

5

Opština Čajniče Mehanizacija-motokultivatori

1 Hadžić (Šućro) Midhad Đakkovići 17 - Zaborak Čajniče mehanizacija-motokultivatori 47

2 Ćehaja (Muharem) Abdulah Vidobare Čajniče mehanizacija-motokultivatori 46

3 Kulelija (Ramiz) Dževad Miljeno Čajniče mehanizacija-motokultivatori 44

4 Karaman (Alija) Sahmedin Janjina bb Čajniče mehanizacija-motokultivatori 42

5 Skenderagić (Muradif) Avdo Podavrelo 4 Čajniče mehanizacija-motokultivatori 42

Opština Čajniče Mehanizacija-priključci

1 Alihodžić (Rašid) Izet Miljeno Čajniče mehanizacija-priključci 23

Opština Čajniče Mehanizacija-traktori

1 Hrustemović (Suleman) Ramiz Batkovići 47 Dardagan Čajniče mehanizacija-traktori 54

2 Ćosović (Selim) Fata Todorovići bb, Zaborak Čajniče mehanizacija-traktori 42

3 Pašić (Izet) Abdulah Nečevići - Zaborak Čajniče mehanizacija-traktori 42

Opština Čajniče Stajski objekti

1 Agović (Muradif) Murat Umčari bb Čajniče štala 6x5 39

2 Šabanović (Vejsil) Hajrudin Sudići Čajniče štale 6x5 17

Opština Foča (RS) Mehanizacija-kosačice

1 Nezir (Mujo) Sulejmen Igoče Foča (RS) mehanizacija-kosačice 39

2 Ćorić (Osman) Hasan Slatina Foča (RS) mehanizacija-kosačice 37

2 Puriš (Hamid) Esad Puriši, Godijeno Foča (RS) mehanizacija-kosačice 37

3 Andelija (Mahmut) Suljo Andelije Foča (RS) mehanizacija-kosačice 12

Opština Foča (RS) Mehanizacija-motokultivatori

1 Kiselica (Adem) Refik Šubi bb- Šuljci Foča (RS) mehanizacija-motokultivatori 47

2 Babalija (Murat) Ramiz Miljevina, Bovan Foča (RS) mehanizacija-motokultivatori 42

2 Jusufović (Hasan) Salem Susješno Foča (RS) mehanizacija-motokultivatori 42

2 Memić (Memija) Munib Šuljci 58 Foča (RS) mehanizacija-motokultivatori 42

2 Podrug (Alija) Mujo Radojevići Foča (RS) mehanizacija-motokultivatori 42

2 Softić (Mujo) Salko Nemanjina 5 Foča (RS) mehanizacija-motokultivatori 42

2 Spirjan (Hajro) Izet Šubi Foča (RS) mehanizacija-motokultivatori 42

2 Tabak (Nail) Miralem Toholji Foča (RS) mehanizacija-motokultivatori 42

3 Šeho (Ahmet) Mujo Izbišno b.b. Foča (RS) mehanizacija-motokultivatori 39

4 Džano (Hamid) Mustafa Jošanica Foča (RS) mehanizacija-motokultivatori 37

5 Đanković ( Husein ) Fehma Đeđevo Foča (RS) mehanizacija-motokultivatori 27

6 Halilović (Latif) Šerif Cara dušana bb Foča (RS) mehanizacija-motokultivatori 17

7 Rogo (Alija) Kasim Strganjci Foča (RS) mehanizacija-motokultivatori 17

8 Gradišić (Murat) Mujo Gradišići Foča (RS) mehanizacija-motokultivatori 12

Page 6: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

6

Opština Foča (RS) Mehanizacija-priključci

1 Mezbur (Emin) Emil Nikole Tesle 5 Foča (RS) mehanizacija-priključci 35

Opština Foča (RS) Mehanizacija-traktori

1 Kršo (Redžo) Safet Popov most Foča (RS) mehanizacija-traktori 49

Opština Foča (RS) Oprema za pčelarstvo

1 Hodžić (Mujo) Elvedin Čelikovo Polje Foča (RS) oprema-oprema za pčelarstvo 42

Opština Foča (RS) Oprema - sušare

1 Gagović (Milenko) Salađana Lazija Foča (RS) oprema-sušare 17

Opština Foča (RS) Plastenici metalni-200 m²

1 Barlov (Zahid) Šemso Trošanj Foča (RS) plastenici metalni-200 m² 51

2 Šeho (Ahmet) Mujo Izbišno b.b. Foča (RS) plastenici metalni-200 m² 39

Opština Foča (RS) Stajski objekti

1 Borčak (Zahir) Almas Šuljci Foča (RS) štale 6x5 39

2 Rogo (Halil) Suljo Strganci bb Foča (RS) štale 6x5 37

2 Šljivo (Hakija) Edin Saš b.b. Foča (RS) štale 6x5 37

2 Šljivo (Ibro) Izet Saš Foča (RS) štale 6x5 37

2 Kavazić (Omer) Esad Jeleč Foča (RS) štale 6x6 37

2 Tahirović (Mujo) Šerifa Mrkalji Foča (RS) štale specifikacija 37

3 Kršo (Edhem) Nedžad Kruševo Foča (RS) štale 6x5 30

4 Mekić (Bajro) Ismet Izbišno, Mrđenovići Foča (RS) štala 6x5 22

4 Karović (Murat) Senad Putojevići Foča (RS) štale specifikacija 22

5 Glibo (Tahir) Samija Šadići Foča (RS) štale 6x5 17

5 Mešak (Salko) Avdo Čurevo b.b. Foča (RS) štale 6x5 17

6 Šadinlija (Mušan) Muharem Tođevac b.b. Foča (RS) štale 6x5 12

Opština Han Pijesak Mehanizacija-traktori

1 Lilić (Muradif) Osmo Gođenje b.b. Han Pijesak mehanizacija-traktori 49

Opština Han Pijesak Stajski objekti

1 Lilić (Mušan) Sadeta Gođenje b.b. Han Pijesak štale specifikacija 39

Opština Kalinovik Mehanizacija-motokultivatori

1 Šito (Šećo) Fata Jablanići bb, Ulog Kalinovik mehanizacija-motokultivatori 17

Opština Kalinovik Stajski objekti

1 Čusto (Rasim) Safet Varoš 7 Kalinovik štale 5x4 37

Opština Novo Goražde Mehanizacija-kosačice

1 Zirak ( Mujo) Hamid Oglečeva Novo Goražde mehanizacija-kosačice 47

2 Agović (Mustafa) Juso Hubjeri b.b. Novo Goražde mehanizacija-kosačice 37

2 Karkelja (Nazif) Hajra Božidara goraždanina Novo Goražde mehanizacija-kosačice 37

Page 7: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

7

3 Karo (Bego) Ekrem Bogdanići Novo Goražde mehanizacija-kosačice 12

Opština Novo Goražde Mehanizacija-motokultivatori

1 Maslan (Murat) Salko Bučje Novo Goražde mehanizacija-motokultivatori 49

2 Uzunović (Ćamil) Mehmed Drinska 12 Novo Goražde mehanizacija-motokultivatori 47

2 Uzunović (Ćamil) Nazif Ustiprača Novo Goražde mehanizacija-motokultivatori 47

3 Radović (Đorđo) Čedomir Kostenik Novo Goražde mehanizacija-motokultivatori 44

4 Drakula (Stojan) Mila Dragovići b.b. Novo Goražde mehanizacija-motokultivatori 43

4 Mašić (Mustafa) Sulejmen Podmašići Novo Goražde mehanizacija-motokultivatori 43

5 Hamzić (Hasan) Izet Jabuka Novo Goražde mehanizacija-motokultivatori 42

5 Nevorić ( Šaćir ) Bajro Nevorići Novo Goražde mehanizacija-motokultivatori 42

5 Živojević (Osman) Suljo Mašićka 7 Novo Goražde mehanizacija-motokultivatori 42

6 Čajević (Ibro) Džemila Novakovići b.b. Novo Goražde mehanizacija-motokultivatori 37

6 Dragolj (Hasib) Hajrudin Dragolji Novo Goražde mehanizacija-motokultivatori 37

6 Dučić (Nurko) Osman Odžačka 20 Novo Goražde mehanizacija-motokultivatori 37

6 Krašić (Meho) Dževad Krašići b.b. Novo Goražde mehanizacija-motokultivatori 37

6 Velić (Hasan) Rasim Hajradinovići Novo Goražde mehanizacija-motokultivatori 37

Opština Novo Goražde Mehanizacija-traktori

1 Petković (Vladimir) Božo S.Skakavac bb Novo Goražde mehanizacija-traktori 37

Opština Novo Goražde Oprema za pčelarstvo

1 Deljo (Salih) Dževad Bogdanići Novo Goražde oprema-oprema za pčelarstvo 37

Opština Novo Goražde Plastenici metalni-100 m²

1 Ganović (Mustafa) Alija Slatinska 6 Novo Goražde plastenici metalni-100 m² 37

Opština Novo Goražde Plastenici plastični-50 m²

1 Bukva (Adem) Alija Gornja Potkozara Novo Goražde plastenici plastični-50 m² 44

Opština Novo Goražde Stajski objekti

1 Mašić (Arif) Šerifa Rasima Živojevića 55 Novo Goražde štale 6x5 42

2 Zorlak (Nuhan) Zećir Zorlaci Novo Goražde štala specifikacija 37

2 Gigović (Dušan) Jadranka Ustiprača Novo Goražde štale 5x4 37

Opština Pale (RS) Mehanizacija-motokultivatori

1 Spahić (Zulfo) Sead Bogovići bb Pale (RS) mehanizacija-motokultivatori 42

2 Karić (Miralem) Aner Lugovi-Podrab Pale (RS) mehanizacija-motokultivatori 37

Opština Pale (RS) Stajski objekti

1 Tatlić (Hamid) Hamed Sočevići b.b. Pale (RS) štale specifikacija 27

2 Hrvo (Avdo) Ševkija Careve vode Pale (RS) štale specifikacija 22

Opština Rogatica Mehanizacija-kosačice

1 Mašić (Dervo) Ramiz Kukavice Rogatica mehanizacija-kosačice 12

Page 8: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

8

Opština Rogatica Mehanizacija-motokultivatori

1 Bahtanović (Fehim) Izet Golubovići b.b. Rogatica mehanizacija-motokultivatori 52

2 Aruković ( Ramiz ) Nihad Berkovići Rogatica mehanizacija-motokultivatori 49

3 Alagić (Ramo) Rasim Lubardići-Kozići Rogatica mehanizacija-motokultivatori 37

4 Ajnadžić (Osman) Ziba Kukaqvice Rogatica mehanizacija-motokultivatori 12

Opština Rogatica Mehanizacija-priključci

1 Dizdarević (Mujo) Hajrudin Šetići bb Rogatica mehanizacija-priključci 42

2 Džananović (Edhem) Safeta Čadovina Rogatica mehanizacija-priključci 37

3 Hodžić (Avdo) Hasan Šatorovići Rogatica mehanizacija-priključci 37

4 Feriz (Mehmed) Suljo Kujundžijevići Rogatica mehanizacija-priključci 19

Opština Rogatica Mehanizacija-traktori

1 Ajanović (Sejfo) Hajrudiin Rogatičke brigade 65 Rogatica mehanizacija-traktori 37

1 Andan ( Petar ) Predrag Vražalice 2 Rogatica mehanizacija-traktori 37

2 Dedajić (Salih) Fehma Šetići b.b. Rogatica mehanizacija-traktori 29

3 Hurko (Alija) Mehmed Mandžer bb, Kozići Rogatica mehanizacija-traktori 22

4 Kozadra (Meho) Enver Pašić Kula Rogatica mehanizacija-traktori 17

Opština Rogatica Oprema za pčelarstvo

1 Čolić (Adem) Emir Kovanj bb Rogatica oprema-oprema za pčelarstvo 12

Opština Rogatica Plastenici metalni-300 m²

1 Bahtanović (Asim) Zijad Karaćiči bb Rogatica plastenici metalni-300 m² 17

Opština Rogatica Stajski objekti

1 Dizdarević (Dervo) Uzeir Šetići bb Rogatica štale 6x5 47

1 Vatreš (Redžo) Ćazim Vratar Rogatica štale 6x5 47

1 Durić (Mujo) Belma Kukavice 77 Rogatica štale specifikacija 47

2 Alić ( Ragib ) Amir Kukavice Rogatica štale specifikacija 44

3 Hrustemović (Fendo) Ferid Gazije b.b. Rogatica štale 6x5 42

4 Hurla (Mehmed) Hamdo Kukavice Rogatica štale 6x5 37

4 Katica (Zajko) Mehmedalija Burati Rogatica štale 6x5 37

4 Mehmedović (Nazif) Mustafa Purtići b.b. Rogatica štale specifikacija 37

Opština Rudo Mehanizacija-kosačice

1 Šero (Emin) Enver Sokolovići 2 Rudo mehanizacija-kosačice 37

Opština Rudo Mehanizacija-motokultivatori

1 Sinanović (Meho) Ahmo Grivin Rudo mehanizacija-motokultivatori 42

Opština Rudo Mehanizacija-priključci

1 Bećirović (Ševko) Mujo Kula 64 Rudo mehanizacija-priključci 19

Opština Rudo Mehanizacija-traktori

1 Sadiković (Bego) Began Grivin 25 Rudo mehanizacija-traktori 37

Page 9: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

9

Opština Rudo Stajski objekti

1 Hasečić (Kadrija) Esad Kula bb, Mioče Rudo štala 6x5 17

Opština Sokolac Mehanizacija-motokultivatori

1 Murtić (Salih) Edin Mićivode Sokolac mehanizacija-motokultivatori 52

2 Babić (Jusuf) Rahman Donje Gire bb Sokolac mehanizacija-motokultivatori 42

2 Karić ( Suljo) Muhamed Novo seoci bb Sokolac mehanizacija-motokultivatori 42

2 Šahinpašić (Ibrahim) Nedim Meljine Sokolac mehanizacija-motokultivatori 42

3 Hožbo ( Avdija) Hasib Meljine bb Sokolac mehanizacija-motokultivatori 37

Opština Sokolac Mehanizacija-priključci

1 Pustahija (Pašaga) Ajdin Hrastišta, Kaljina Sokolac mehanizacija-priključci 39

2 Selimović (Asif) Haris Širjevići, Kaljina Sokolac mehanizacija-priključci 37

3 Durgut (Zuhdija) Asim Kuti Sokolac mehanizacija-priključci 17

Opština Sokolac Mehanizacija-traktori

1 Milavica (Rahman) Bilal Pusto selo b.b. Sokolac mehanizacija-traktori 52

2 Bajraktarević (Huso) Ševkija Meljine Sokolac mehanizacija-traktori 43

3 Drinjak (Sulejmen) Suljo Meljine bb Sokolac mehanizacija-traktori 42

3 Ivazović (Hasib) Aziz Meljine bb Sokolac mehanizacija-traktori 42

3 Milavica (Bilal) Dženan Pusto selo b.b. Sokolac mehanizacija-traktori 42

4 Avdibašić (Mujo) Rahman Ceribašići Sokolac mehanizacija-traktori 37

4 Kukolj (Mujo) Meho Miletine Sokolac mehanizacija-traktori 37

4 Perendija (Lutvo) Nezira Pediše Sokolac mehanizacija-traktori 37

Opština Sokolac Stajski objekti

1 Selimović (Atif) Asif Širijevići-Kaljina Sokolac štale specifikacija 40

Opština Višegrad Mehanizacija-kosačice

1 Žunić (Hasan) Šaćir Crijep Višegrad mehanizacija-kosačice 47

Opština Višegrad Mehanizacija-motokultivatori

1 Efendić (Omer) Amra Babin potok Višegrad mehanizacija-motokultivatori 55

2 Kustura (Ibrahim) Halida Babin Potok Višegrad mehanizacija-motokultivatori 52

3 Hodžić (Šećo) Meho Brštanica bb Višegrad mehanizacija-motokultivatori 37

3 Husović (Salko) Fadil Babin potok Višegrad mehanizacija-motokultivatori 37

3 Muhić (Hilmo) Nedžad Donji Dobrun b.b. Višegrad mehanizacija-motokultivatori 37

3 Murtić (Ismet ) Fadil Orahovci Višegrad mehanizacija-motokultivatori 37

3 Valjevac (Salih) Ramiz Žlijeb b.b. Višegrad mehanizacija-motokultivatori 37

Opština Višegrad Mehanizacija-traktori

1 Poljo (Ibro) Mevsud Prelovo Višegrad mehanizacija-traktori 44

2 Mešić (Džamalija) Alija Kaoštice Višegrad mehanizacija-traktori 42

3 Ibišević (Muharem) Ramiz G. Dubovik Višegrad mehanizacija-traktori 37

Page 10: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

10

Opština Višegrad Plastenici metalni-100 m²

1 Kadrić (Mujo) Naza Brodar Višegrad plastenici metalni-100 m² 37

Opština Višegrad Stajski objekti

1 Džaferović (Ejub) Ramiz Kaoštice Višegrad štale specifikacija 42

1 Sejdić (Hašim) Muša Donji Dubovik Višegrad štale 5x4 42

2 Kuspahić (Hašim) Mirza Koritnik bb Višegrad štala specifikacija 12

Opština Vlasenica Mehanizacija-motokultivatori

1 Kuduzović (Ramo) Aljo Džemat Vlasenica mehanizacija-motokultivatori 30

RC TUZLA

RANG PREZIME /IME OCA/ IME ADRESA OPĆINA Program pomoći UKUPNO BODOVI

Opština Bijeljina Mehanizacija-motokultivatori

1 Đezić (Husein) Mehmed Braće Lazić 363- Janja Bijeljina mehanizacija-motokultivatori 54

Opština Bijeljina Mehanizacija- priključci

1 Mehanović (Hajdar) Ramiza Hamdije čemerlića 180 Janja

Bijeljina mehanizacija-priključci 60

2 Bektić (Sinan) Sanel Drinska 129 - Janja Bijeljina mehanizacija-priključci 57

3 Sadiković (Sadik) Osman Vuka Karadžića 8 Bijeljina mehanizacija-priključci 44

4 Junuzović (Huso) Asim Hamdije Čemerlića 41 Bijeljina mehanizacija-priključci 38

Opština Bijeljina Mehanizacija-traktori

1 Crnogorac (Ibrahim) Abdulah Kosovska 47 Bijeljina mehanizacija-traktori 65

2 Šukilović ( Mehmed) Nedim Majevička 33 janja Bijeljina mehanizacija-traktori 61

3 Šečić (Hasan) Mustafa Miloša Obilića 64 Bijeljina mehanizacija-traktori 51

4 Terzimustafić (Huso) Ibrahim Janja Bijeljina mehanizacija-traktori 46

5 Aganović (Saliha) Muhamed Ilindanska 6 - Janja Bijeljina mehanizacija-traktori 45

Opština Bijeljina Plastenici metalni-200 m²

1 Musić (Avdo) Ibrahim Janja-Stara cesta 65 Bijeljina plastenici metalni-200 m² 35

Opština Bijeljina Plastenici metalni-300 m²

1 Hamzić ( Ahmo) Šefika Mehmedalije maka dizdara 75 -Janja

Bijeljina plastenici metalni-300 m² 57

2 Herić ( Hasan ) Samir Mehmedalije maka drizdara 45 -Janja

Bijeljina plastenici metalni-300 m² 50

Opština Bijeljina Plastenici plastični-300 m²

1 Ljeskovica (Abid) Ismet Loznička 55 Bijeljina plastenici plastični-300 m² 51

Opština Bijeljina Stajski objekti

1 Ramičević (Avdo) Muhidin Braće Lazića 45- Janja Bijeljina štale 6x5 69

2 Godušević ( Hajrudin) Mirsad Braće lazica 124 Janja Bijeljina štale 6x5 61

3 Gradaščević (Mehmed) Hazim Stara cesta-Janja Bijeljina štale 6x5 56

4 Osmanović (Zinija) Adi Jurija Gagarina 39 Bijeljina štale 6x5 55

4 Hajdić (Mehmedalija) Edin Ćirila i Metodija 85 Bijeljina štale 5x4 55

Page 11: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

11

5 Mulačević (Junuz) Šaban Braće lazića 202-Janja Bijeljina štale specifikacija 54

6 Karijašević (Džemal) Muhidin Kosovska 52 Bijeljina štala specifikacija 53

6 Hamzić (Jusuf) Huso Salke Bajrića 43 - Janja Bijeljina štale 6x5 53

7 Delić (Alija) Zaim Braće Lazić 235-Janja Bijeljina štale specifikacija 42

7 Gradaščević (Jusuf) Arif Stara cesta 25 - Janja Bijeljina štale 5x4 42

8 Hrastanbegović ( Abaz) Mehmed Đemala bijedica - Janja Bijeljina štale specifikacija 39

9 Karjašević (Smail) Ramiza Kosovska 62-Janja Bijeljina štale 6x5 37

10 Hadžić ( Mustafa ) Mirzet Lešnjička 2 -Janja Bijeljina štale specifikacija 29

11 Musić (Mujo) Muhidin Braće Lazić 299-Janja Bijeljina štale specifikacija 27

Opština Bosanski Brod mehanizacija-priključci

1 Mihajlova (Vlado) Daliborka Stadionska 71 Bosanski Brod mehanizacija-priključci 74

Opština Bosanski Brod Stajski objekti

1 Andrijanić (Miroslav) Pejo Kričanovo 11 Bosanski Brod štale specifikacija 39

Opština Bratunac Mehanizacija-kosačice

1 Omerović (Ibro) Asim Glogova Bratunac mehanizacija-kosačice 73

2 Begić (Mujo) Šefik Suha 4 Bratunac mehanizacija-kosačice 56

Opština Bratunac Mehanizacija-motokultivatori

1 Imamović (Alija) Mensad Glogova Bratunac mehanizacija-motokultivatori 60

1 Imamović (Salih) Nihaz Glogova bb Bratunac mehanizacija-motokultivatori 60

2 Halilović (Ibro) Sabrija Tegare 15 Bratunac mehanizacija-motokultivatori 52

3 Muratović (Lutvo) Sadik Drinska 71 Bratunac mehanizacija-motokultivatori 42

4 Osmanović (Munib) Edin Magašići bb-Glogova Bratunac mehanizacija-motokultivatori 40

5 Čeliković (Šabo) Semir Pobuđe Bratunac mehanizacija-motokultivatori 28

Opština Bratunac Mehanizacija-priključci

1 Alić (Tajib) Mesud Voljavica bb Bratunac mehanizacija-priključci 58

2 Smajlović (Mahmut) Zilha Abdulići 5 Bratunac mehanizacija-priključci 52

3 Bajramović (Juso) Ohran Mihaljevići 3 Bratunac mehanizacija-priključci 49

Opština Bratunac Mehanizacija-traktori

1 Osmanović (Abdulah) Fadil Konjevići b.b. Bratunac mehanizacija-traktori 47

2 Siručić (Bajro) Mirsad Gavrila Principa Bratunac mehanizacija-traktori 37

Opština Bratunac Plastenici metalni-50 m²

1 Jusupović (Alija) Avdulah Konjevići Bratunac plastenici metalni-50 m² 46

Opština Bratunac Plastenici metalni-100 m²

1 Mahmutović (Azem) Hamdija Biljača Bratunac plastenici metalni-100 m² 60

Opština Bratunac Plastenici metalni-200 m²

1 Mitrović (Obrad) Milojko Zagoni Bratunac plastenici metalni-200 m² 43

Page 12: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

12

Opština Bratunac Stajski objekti

1 Ademović (Edhem) Ohran Voljavica 195 Bratunac štale 6x5 66

2 Muminović (Omer) Amer Osamsko Bratunac štale 6x5 65

3 Majstorović (Smajo) Mersudin Pobuđe b.b. Bratunac štale 6x5 58

4 Jahić (Fadil) Mevlida Biljaća Bratunac štale 6x5 56

5 Dagić (Halil) Safet Pobuđe Bratunac štale 6x5 54

6 Beganović (Izet) Muharem Đugum b.b. Bratunac štale specifikacija 47

Opština Derventa Mehanizacija-kosačice

1 Jakovlić (Alojz) Štefo Dubočac 142 Derventa mehanizacija-kosačice 39

Opština Derventa Mehanizacija-motokultivatori

1 Jeleč (Mile) Anica Zelenike 32 Derventa mehanizacija-motokultivatori 39

Opština Derventa Mehanizacija-priključci

1 Dugić (Ševko) Dževad Donji Kalenderovci Derventa mehanizacija-priključci 48

Opština Derventa Mehanizacija-traktori

1 Marić ( Petar ) Nikola Kulina 5 Derventa mehanizacija-traktori 44

2 Vukoje (Blaž) Marko Velika Bukovica Derventa mehanizacija-traktori 39

3 Karlović (Anto) Stipo Kulina bb Derventa mehanizacija-traktori 22

Opština Derventa Mehanizacija-traktori

1 Kapić (Fadil) Mirza Stevana Nemanje 84 Derventa plastenici metalni-300 m² 42

Opština Doboj Mašina-berač kukuruza

1 Salkanović ( Salih) Mirsad Gornja grapska Doboj mašina-berači kukuruza 51

Opština Doboj Mehanizacija-motokultivatori

1 Omerčić (Smajil) Jakub Čaire bb Doboj mehanizacija-motokultivatori 71

2 Mujkić (Aziz) Edin Ševarlije 157 Doboj mehanizacija-motokultivatori 64

3 Osmanbegović (Uzeir) Hidajet Ševarlije Doboj mehanizacija-motokultivatori 55

4 Alibašić (Sadik) Safet Ševarlije Doboj mehanizacija-motokultivatori 50

5 Buljubašić (Husein) Ekrem Grapska Gornja Doboj mehanizacija-motokultivatori 49

5 Fetić (Abdulah) Osman Ševarlije 217 Doboj mehanizacija-motokultivatori 49

6 Hurtić (Hasib) Esma Gornja Grapska Doboj mehanizacija-motokultivatori 47

6 Kljunić (Adem) Husein Sjenina Doboj mehanizacija-motokultivatori 47

7 Hurtić (Sulejman) Nijaz Grapska gornja Doboj mehanizacija-motokultivatori 42

7 Husaković (Huso) Hazim Grapska Gornja Doboj mehanizacija-motokultivatori 42

8 Hadžikadunić (Osman) Nermin Makljenovac b.b. Doboj mehanizacija-motokultivatori 37

8 Hasančević (Sadik) Rešida Gornja Grapska Doboj mehanizacija-motokultivatori 37

9 Delić (Hasan) Nusret Ševarlije b.b. Doboj mehanizacija-motokultivatori 27

Page 13: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

13

Opština Doboj Mehanizacija-priključci

1 Delić (Mustafa) Zehrudin Kotorsko Doboj mehanizacija-priključci 65

2 Mujkić (Ešef) Vahidin Ševarlije Doboj mehanizacija-priključci 36

3 Avdić (Ibrahim) Adnan Mala Bukovica 271 Doboj mehanizacija-priključci 29

4 Žilić (Ismet) Mujo Kotorsko Doboj mehanizacija-priključci 27

Opština Doboj Mehanizacija-traktori

1 Ahmić (Hilmo) Enes Bukovačke Čivčije Doboj mehanizacija-traktori 42

2 Grahić ( Sulejman ) Senija Pridjel gordnji Doboj mehanizacija-traktori 28

Opština Doboj Oprema-drugi oblici pomoći

1 Grahić (Haso) Mejra Pridjel gornji Doboj oprema-drugi oblici pomoći 17

Opština Doboj Plastenici metalni-50 m²

1 Muratović (Hazim) Redžo Grapska gornja Doboj plastenici metalni-50 m² 59

2 Hurtić (Hamid) Jasminka G.Grapska Doboj plastenici metalni-50 m² 42

Opština Doboj Plastenici metalni-100 m²

1 Osmanbegović (Salih) Rifat Ševarlije 50 Doboj plastenici metalni-100 m² 75

2 Ahmić (Zuhdija) Nermin Bukovačke Čivčije Doboj plastenici metalni-100 m² 17

Opština Doboj Stajski objekti

1 Mahmutović (Husein) Mihret Ševarlije b.b. Doboj štale 6x5 67

2 Muratović (Medžid) Nedžad Grapska Gornja 248 Doboj štala specifikacija 64

3 Starčević (Muhibija) Elvir Čaire Doboj štale 6x5 62

4 Jupić (Ejub) Nermin Ševarlije 443 Doboj štala 6x5 56

5 Ahmić (Zuhdija) Adis Bukovačka Doboj štale 5x4 56

6 Smajlović (Edhem) Mujo Makljenovac 111 Doboj štale specifikacija 44

Opština Lopare Mehanizacija-priključci

1 Mujić (Redžo) Derviš Koraj Lopare mehanizacija-priključci 47

2 Konjić (Zijad) Feriz Koraj bb Lopare mehanizacija-priključci 45

3 Salihović (Sinan) Abdulah Koraj b.b. Lopare mehanizacija-priključci 19

Opština Lopare Mehanizacija-traktori

1 Islamović (Rešad) Ramiza Koraj b.b. Lopare mehanizacija-traktori 54

2 Smajić ( Velid) Zijad Bašić mahala - Koraj Lopare mehanizacija-traktori 52

3 Ćosić (Jusuf) Suad Gajevi b.b. Lopare mehanizacija-traktori 47

4 Džanić (Mirsad) Mirza Koraj b.b. Lopare mehanizacija-traktori 42

Opština Lopare Stajski objekti

1 Hamzić (Abdurahman) Muhamed

Koraj b.b. Lopare štale specifikacija 69

2 Ćosić (Sadik) Sabiha Gajevi b.b. Lopare štale 6x5 47

2 Selimbašić (Osman) Hamza Koraj Lopare štale 6x5 47

Page 14: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

14

3 Mujdžić (Ruvejd) Ajet Koraj b.b. Lopare štale 6x5 37

4 Karasuljić (Meho) Novalija Koraj Lopare štale 6x5 17

Opština Milići Mehanizacija-kosačice

1 Mujić (Muradif) Suada Rovašje 61 Milići mehanizacija-kosačice 60

2 Talović (Salim) Samir Rovaši Milići mehanizacija-kosačice 37

3 Rizvanović (Šaban) Rahman Rovaši 77 Milići mehanizacija-kosačice 34

4 Musić (Muhamed) Safet Skugrić 16 Milići mehanizacija-kosačice 33

Opština Milići Mehanizacija-motokultivatori

1 Mujić (Hasib) Smajo Rovaši 51 Milići mehanizacija-motokultivatori 52

2 Subašić (Šaban) Adis Đile 3 Milići mehanizacija-motokultivatori 37

3 Hasanović (Ibro) Alija Maćesi Milići mehanizacija-motokultivatori 17

Opština Milići Mehanizacija-priključci

1 Rizvanović (Šaban) Ibro Rovašje 63 Milići mehanizacija-priključci 74

2 Sejmenović (Šaban) Mevludin Rovaši 9 Milići mehanizacija-priključci 59

Opština Milići Mehanizacija-traktori

1 Ibišević (Rašid) Rešid Vrsinje Milići mehanizacija-traktori 70

2 Mustafić (Muhamed) Džemil Raševo 50 Milići mehanizacija-traktori 49

3 Mujičić (Ragib) Bekto Štedra br.19 Milići mehanizacija-traktori 42

Opština Milići Stajski objekti

1 Mahmutović (Mehmed) Durmo Donje Vrsinje Milići štale specifikacija 47

2 Mehmedović (Ibrahim) Ibro Maćesi 48 Milići štale 6x5 37

Opština Modriča Mehanizacija-motokultivatori

1 Mulić (Mesut) Mesud Tarevci gornja mahala 76

Modriča mehanizacija-motokultivatori 62

Opština Modriča Mehanizacija-traktori

1 Sarvan ( Fikret ) Sakib Donja mahala 50 tarevci Modriča mehanizacija-traktori 14

Opština Modriča Oprema za pčelarstvo

1 Gušić (Mesut) Alma Fadila Dušinovića 32 Modriča oprema-oprema za pčelarstvo 68

2 Tursić (Hajro) Azem Živojina Mišića 53b Modriča oprema-oprema za pčelarstvo 54

Opština Osmaci Mehanizacija-priključci

1 Alibašić (Alija) Elvir Šeher 46 Osmaci mehanizacija-priključci 38

2 Selimbašić (Rašid) Šuhra Matkovac 92 Osmaci mehanizacija-priključci 37

Opština Osmaci Stajski objekti

1 Hrustić (Zajim) Eldir Kusonje 31 Osmaci štale 5x4 52

2 Avdić (Juso) Kada Caparde Osmaci štale 6x5 48

3 Karić (Mehmed) Refija Hajvazi 59 Osmaci štale 6x5 46

4 Ahmetović (Džafer) Šaćir Caparde 100 Osmaci štale specifikacija 39

Page 15: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

15

5 Musić (Hazir) Senad Kusonje 14 Osmaci štale 5x4 30

6 Beganović (Agan) Besim Mahala 132 Osmaci štale specifikacija 22

Opština Pelagićevo Stajski objekti

1 Nadarević (Ante) Stijepo Čardak 34 - Tramošnica Pelagićevo štale specifikacija 37

2 Andrić (Lazar) Spasoje Orlovo polje Pelagićevo štale specifikacija 12

Opština Srebrenica Mehanizacija-kosačice

1 Mujić (Šemso) Mujo Luka Srebrenica mehanizacija-kosačice 44

1 Sulejmanović (Arif) Adil Luka b.b. Srebrenica mehanizacija-kosačice 44

2 Mašić ( Ramo ) Azem Šećimiči-Osmaće Srebrenica mehanizacija-kosačice 42

3 Šabanović (Emin) Nezir Skelani-Trubari Srebrenica mehanizacija-kosačice 24

4 Bektić (Ramo) Hasan Bektići Srebrenica mehanizacija-kosačice 14

Opština Srebrenica Mehanizacija-motokultivatori

1 Hasanović (Halil) Mula Bostahovine Srebrenik mehanizacija-motokultivatori 69

2 Mandžić (Ibrahim) Ismail Gladovići Srebrenica mehanizacija-motokultivatori 61

3 Hasanović (Huso) Ekrem Pale b.b. Srebrenica mehanizacija-motokultivatori 53

4 Hujdurović (Mujo) Zekija Maršala Tita 70 Srebrenica mehanizacija-motokultivatori 52

5 Avdagić (Esad) Munib Potočari Srebrenica mehanizacija-motokultivatori 51

5 Fejzić (Asim) Abaz Nogačevići Srebrenica mehanizacija-motokultivatori 51

5 Salihović (Munib) Zulfo Brakovci Srebrenica mehanizacija-motokultivatori 51

6 Salihović (Hasan) Kemal Potočari-Budak Srebrenica mehanizacija-motokultivatori 47

7 Avdagić (Ahmo) Avdo Dugo polje-Potočari Srebrenica mehanizacija-motokultivatori 44

7 Hasanović (Alija) Abid Podosoje Srebrenica mehanizacija-motokultivatori 44

7 Hasanović (Huso) Bego Bostahovine Srebrenica mehanizacija-motokultivatori 44

8 Jahić (Hamed) Adil Osmače Srebrenica mehanizacija-motokultivatori 43

9 Mustafić (Husein) Šemso Pribidoli Srebrenica mehanizacija-motokultivatori 42

10 Begić (Mevlludin) Idriz Luka b.b. Srebrenica mehanizacija-motokultivatori 37

11 Salihović (Mevludin) Muamer Donji potočari Srebrenica mehanizacija-motokultivatori 34

12 Osmanović (Hirkija) Ismet Poznanovići Srebrenica mehanizacija-motokultivatori 27

Opština Srebrenica Mehanizacija-priključci

1 Hasanović (Mehmed) Hamed Bučje b.b. Srebrenica mehanizacija-priključci 52

1 Malić (Sabit) Abid Pale Srebrenica mehanizacija-priključci 52

2 Nukić (Mevlid) Elvedin Sulice Srebrenica mehanizacija-priključci 42

3 Špijodić (Himzo) Alija Miljevići Srebrenica mehanizacija-priključci 22

4 Salihović (Meho) Mešo Brakovci-Sućeska Srebrenica mehanizacija-priključci 17

Opština Srebrenica Mehanizacija-traktori

1 Begić (Mevludin) Enver Gostilj Srebrenica mehanizacija-traktori 74

Page 16: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

16

2 Hodžić (Alija) Almir Ljeskovik Srebrenica mehanizacija-traktori 61

3 Omić (Nurija) Abdurahmnan Donji Potočari Srebrenica mehanizacija-traktori 52

4 Burić (Mustafa) Adil Osmače Srebrenica mehanizacija-traktori 46

5 Ahmetović (Kijazim) Fadil Podgaj Srebrenica mehanizacija-traktori 45

6 Muratović (Omer) Jusuf Pale Srebrenica mehanizacija-traktori 39

Opština Srebrenica Oprema-drugi oblici pomoći

1 Malić (Sefo ) Fejzo Pale Srebrenica oprema-drugi oblici pomoći 14

Opština Srebrenica Oprema-drugi oblici pomoći

1 Fejzić (Abaz) Admir Nogačevići Srebrenica oprema-oprema za pčelarstvo 47

Opština Srebrenica Oprema-drugi oblici pomoći

1 Bektić (Izet) Hajrudin Bektići Srebrenica oprema-sušare 56

Opština Srebrenica Oprema-drugi oblici pomoći

1 Avdić (Ibrahim) Šaban Potočari Srebrenica štale specifikacija 70

2 Hamzić (Ismet) Enver Gladovići Srebrenica štale specifikacija 58

3 Mustafić (Osman) Jasmin Bastahovine, Sućeska Srebrenica štala 6x5 52

3 Mehmedović (Meho) Sulejman Kazan Srebrenica štale 6x5 52

4 Džananović (Beriz) Dženan Skelani Srebrenica štale 6x5 51

5 Salihović (Munib) Mujo Sućeska-Brakovci Srebrenica štale 6x5 48

6 Malkić (Hasan) Samedin Poznanovići Srebrenica štale 5x4 46

7 Mujić (Ramo) Kadir Sase Srebrenica štale 6x5 44

8 Ahmetović (Halil) Osman Žedanjsko Srebrenica štale 6x5 42

8 Salihović (Adem) Haša Brakovci Srebrenica štale 6x5 42

9 Hasanković (Omer) Salih Donji Potočari Srebrenica štale 6x5 39

10 Muratović (Osman) Salko Pale Srebrenica štala 6x5 24

Opština Šamac - Bosanski Šamac

Mehanizacija-motokultivatori

1 Blažanović (Luka) Janja Donji Hasić Šamac - Bosanski Šamac

mehanizacija-motokultivatori 46

Opština Šamac - Bosanski Šamac

Mehanizacija-priključci

1 Lušo (Anto) Petar Kornica Šamac - Bosanski Šamac

mehanizacija-priključci 63

Opština Šamac - Bosanski Šamac

Mehanizacija-traktori

1 Mikić (Ivo) Luka Donji Hasaić Šamac - Bosanski Šamac

mehanizacija-traktori 16

Opština Šamac - Bosanski Šamac

Plastenici metalni-200 m²

1 Blažanović (Pavo) Ivo Donji Hasić 6 Šamac - Bosanski Šamac

plastenici metalni-200 m² 53

Opština Šamac - Bosanski Šamac

Stajski objekti

1 Srna (Safet) Dževad Put Srpskih dobrovoljaca 13

Šamac - Bosanski Šamac

štale 6x5 32

Opština Ugljevik Mehanizacija-priključci

1 Muminović (Muhamed) Adnan Janjari 110 Ugljevik mehanizacija-priključci 75

2 Terzić (Ibrahim) Šukrija Srednja Trnova Ugljevik mehanizacija-priključci 22

Page 17: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

17

Opština Ugljevik Stajski objekti

1 Nedžibović (Mahmut) Ahmet Atmačići bb Ugljevik štala 6x5 59

2 Ikanović (Bećir) Numan Janjari br. 80 Ugljevik štale specifikacija 57

3 Dervišević (Fadil) Halida Janjari bb Ugljevik štala 6x5 42

4 Arsalnović (Meho) Nura Srednja Trnova 76 Ugljevik štale 6x5 39

Opština Višegrad Stajski objekti

1 Šetkić (Hamed) Edhem Orahovci bb Višegrad štale 6x5 37

Opština Vlasenica Mehanizacija-kosačice

1 Alihodžić (Avdo) Aljo Džemat bb Vlasenica mehanizacija-kosačice 42

2 Hasanović (Alija) Almir Cerska Vlasenica mehanizacija-kosačice 32

Opština Vlasenica Mehanizacija-motokultivatori

1 Kuduzović (Bajro) Salko Džemat Vlasenica mehanizacija-motokultivatori 69

2 Baltić ( Hašim) Hasib Cerska Vlasenica mehanizacija-motokultivatori 37

Opština Vlasenica Stajski objekti

1 Zekić (Ibro) Adem Piskavice Vlasenica štale 6x5 55

Opština Vukosavlje Mehanizacija-motokultivatori

1 Hadžidedić (Muhamed) Nijaz modrički vuk 290 Vukosavlje mehanizacija-motokultivatori 59

1 Zolotić (Fahir) Huso Modrički Lug Vukosavlje mehanizacija-motokultivatori 59

2 Bahić (Huso) Ohran Meše Selimovića 23 Vukosavlje mehanizacija-motokultivatori 56

3 Smajlović (Mehmed) Nedžmija Meše Selimovića 53-Jakeš

Vukosavlje mehanizacija-motokultivatori 47

4 Omičević (Alija) Himzo Dobor-Kula 68 Vukosavlje mehanizacija-motokultivatori 46

5 Zilić (Mustafa) Džemil Dobor Kula 4 Vukosavlje mehanizacija-motokultivatori 45

6 Pitić (Suljo) Rabija Modrički Lug 246 Vukosavlje mehanizacija-motokultivatori 42

7 Alić (Muharem) Huso Modrički Lug Vukosavlje mehanizacija-motokultivatori 39

Opština Vukosavlje Mehanizacija-priključci

1 Tabaković (Ibrahim) Dahmo Modrički Lug Vukosavlje mehanizacija-priključci 39

2 Gibić (Mujo) Safet Modrički Lug 140 Vukosavlje mehanizacija-priključci 19

3 Kadrić (Mirzet) Sanel Modrički Lug Vukosavlje mehanizacija-priključci 17

Opština Vukosavlje Mehanizacija-traktori

1 Zelinčević (Alija) Zemir Dobor Kula 53, Jakeš Vukosavlje mehanizacija-traktori 54

Opština Vukosavlje Oprema-laktofrizi

1 Huseinović (Asim) Nesib Modrički Lug 54 Vukosavlje oprema-laktofrizi 14

Opština Vukosavlje Plastenici metalni-200 m²

1 Latifović (Hasan) Rašid Modrički Lug Vukosavlje plastenici metalni-200 m² 44

Opština Vukosavlje Stajski objekti

1 Huseinović ( Raif) Kemija Modrički lug Vukosavlje štale 6x5 49

Page 18: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

18

2 Imširović (Mehmed) Hajrudin Modrički lug Vukosavlje štale 6x5 39

2 Terzić (Ejub) Safet Modrički lug 258 Vukosavlje štale 6x5 39

3 Latifović (Hasan) Šemso Modrički Lug 165 Vukosavlje štale 6x5 30

4 Bešić (Meho) Mehmedalija Modrički Lug 152 Vukosavlje štale 6x5 27

5 Omerović (Muhamed) Almasa Modrički Lug 288 Vukosavlje štale specifikacija 12

Opština Zvornik Mašina-berači kukuruza

1 Nikolić (Mićo) Drago Boškovići 75 Zvornik mašina-berači kukuruza 56

Opština Zvornik Mehanizacija-kosačice

1 Ćosić (Šemso) Mevludin Glumina Zvornik mehanizacija-kosačice 55

Opština Zvornik Mehanizacija-motokultivatori

1 Kostjerevac (Mehmedalija) Elvis Bajrići 32, Novo Selo Zvornik mehanizacija-motokultivatori 69

2 Mehidć (Mehmedalija) Admir Oraovac Zvornik mehanizacija-motokultivatori 65

3 Pargan (Alija) Munib Glumina 119 Zvornik mehanizacija-motokultivatori 64

4 Mujčinović (Avdul) Nihad Križevići Zvornik mehanizacija-motokultivatori 56

5 Mujkić (Mehmed) Muhamed Dugi Dio 26 Zvornik mehanizacija-motokultivatori 54

6 Hrnjić (Nazif) Mujo Donja Kamenica Zvornik mehanizacija-motokultivatori 46

7 Germić (Omer) Ejub Drinjača Zvornik mehanizacija-motokultivatori 39

Opština Zvornik Mehanizacija-priključci

1 Mehmedović (Durmo) Redžo Samari Zvornik mehanizacija-priključci 42

2 Muratović (Safet) Husejin Jusići Zvornik mehanizacija-priključci 17

Opština Zvornik Mehanizacija-traktori

1 Musić (Arif) Admir Đulići 47 Zvornik mehanizacija-traktori 57

Opština Zvornik Plastenici metalni-300 m²

1 Kostjerevac (Alija) Ramiz Novo Selo, Bajrići Zvornik plastenici metalni-300 m² 42

Opština Zvornik Stajski objekti

1 Mujkić (Mehmed) Mustafa Dugi dio 27 Zvornik štale 6x5 70

2 Čikarić (Zeir) Fikret Glodi bb Zvornik štala 6x5 69

3 Smajlović ( Ibrahim ) Nihad Krevići Zvornik štale 6x5 59

4 Pandur (Haso) Nedim Glumina Zvornik štale 6x5 57

5 Grahić (Mujo) Edvin Đulići Zvornik štale specifikacija 51

6 Kunić (Salko) Ćazim Gornja Kamenica 106 Zvornik štale 6x5 49

7 Murić (Salkan) Hazim Gornja Kamenica Zvornik štale 6x5 49

8 Hamidović (Ohran) Hamid Križevići 147 Zvornik štale 6x5 45

9 Hajdarević (Ismet) Zuhdija Glumina Zvornik štale specifikacija 44

10 Ibrišimović (Hasan) Semija Križevići 85 Zvornik štale 6x5 43

11 Dautović (Šaban) Elmir Glodi bb Zvornik štala 6x5 39

12 Galjić (Adem) Dževad Glumina Zvornik štale specifikacija 34

13 Sačević (Mehdija) Huso Sultanovići Zvornik štale specifikacija 28

Page 19: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

19

III

Lista podnosioca prijava koji ne ispunjavaju opće kriterije raspoređeni po općinama kako slijedi:

RB PREZIME /IME OCA/ IME ADRESA OPĆINA RAZLOZI NEISPUNJAVANJA

1. Mašić (Refik) Esmir Vrbanja Banja Luka Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

2. Džonlić (Elkaz) Edvin Zmijanjska 47 Banja Luka Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, CIPS prijava i ZK izvadak

3. Sadžak (Ragib) Ramiz Žegulja Berkovići Nije dostavljena izjava o korištenju/nekorištenju sredstava

4. Maslać (Dane) Drago Ljubljenica Berkovići ZK-posjedovni list nije ovjeren. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

5. Maslać (Dane) Marinko Ljubljenica Berkovići Kopija ZK-posjedovni list nije ovjeren.

6. Isaković (Avdo) Adem Gornja Bitunja Berkovići Poljoprivredno gazdinstvo nije registrovano u opštini povratka.

7. Dedić (Tosum) Sabit Derviša Sušića 8 Bijeljina Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

8. Gazdić (Arif) Nejra Braće Lazić 182- Janja

Bijeljina Nedostaje potvrda o povratku

9. Hrustanović (Husnija) Osman

dr.Hamdija Ćemerlić 150 - Janja

Bijeljina Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

10. Nuhanović (Jusuf) Senahid Srpske vojske 293 Bijeljina Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

11. Osmanbašić (Husnija) Ekrem

Salke Bajrića 51 Bijeljina Izjava o nekorištenju/korištenju sredstava nije u skladu sa postojećom Bazom podataka

12. Potoković (Mustafa) Muharem

Mehmedalije Maka Dizdara 20 - Janja

Bijeljina Nije dostavljena izjava o spremnosti sufinansiranju projekta

13. Bogaljević (Nurija) Mujo Janja Bijeljina Posjedovni list je na 8 dunuma a potrebno je minimum 40 dunuma za potraživanje traktora

14. Zulčić (Mehmed) Mustafa S.Vojske 169 Bijeljina Aplicirao za traktor, a ZK na cca 16.000 m2

15. Džafić (Jusuf) Zekerijah Bijeljinska 317- Janja Bijeljina Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

16. Palavrić (Sadija) Husref Hamdije Ćemerlića 147 - Janja

Bijeljina Nedostaje izjava o korištenju/nekorištenju donacije

17. Đafić ( Husejin) Asmir Lešnička 256 Janja Bijeljina Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

18. Jašarević (Osman) Ramiz Stara cesta 55 - Janja Bijeljina Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica prebivališta kao niti izjava o sufinansiranju projekta

19. Mašić (Šemso ) Besim Mlade bosne 13 Bijeljina Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

20. Mulasalihović (Mahmut) Seid

Muse Ćazima Ćatića 69 - Janja

Bijeljina Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

21. Salkanović (Ibro) Himzo Vojvode Petra Bojovića

Bijeljina Kopija ZK-posjedovni list nije ovjeren

22. Zakomac (Nešat) Fejzo Brzava 143-Janja Bijeljina Zahtjev za CIPS-ovu prijavnicu stariji od tri mjeseca. nije dostavljen ZK-posjedovni list

23. Ćatović (Ragib) Mujo Đeče b.b. Bileća Nedostaje uvjerenje o povratku, kućna lista, izjava o nekorištenju donacije i registracija polj.djelatnosti

24. Bardak (Rade) Ilija Donji Klakar Bosanski Brod Kopija Uvjerenja o povratku nije ovjereno

25. Mandić (Filip) Mato Grk 32 Bosanski Brod Nije ovjerena kopija uvjerenja o povratku. Nije dostavljena izjava o nekorištenju sredstava.

26. Soldo (Slavko) Ivica Donje Kolibe 66 Bosanski Brod Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

27. Ignjatić (Milivoj) Alen Grk b.b. Bosanski Brod Uvjerenje o povratku nije adekvatno-status raseljenog, ali ne i povratnika

28. Martić (Marko) Nikola Koraće Bosanski Brod Nije dostavljen ZK-posjedovni list

29. Ibrahimović (Hasan) Sufret Blječeva Bratunac

Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica. Nema uvjerenje o povratku. Izjave nisu ovjerene. ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

30. Jašarević (Mujo) Murat Pobuđe Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

31. Osmanović (Nezir) Nermin Magašići bb Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

32. Ahmetović ( Muradif ) Mirsada

Hramića bb Bratunac Posjedovani list iz 2012

Page 20: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

20

33. Alić (Mehmed) Zejnil Glogova Bratunac Izvadak ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

34. Avdić (Murat) Senad Krasanovići 14, Krasanpolje

Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

35. Avdić (Ramo) Ahmo Krasanpolje 17 Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

36. Beganović (Sejdalija) Seid Glogova Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

37. Begović ( Idriz) Azemina Biljaća 110 Bratunac Nedostaje CIPS prijava, iz prilozenog posjedovnog lista se ne vidi srodstvo sa Begovic Bajrom

38. Dedić (Mujčin) Omer Pobuđe Bratunac Kopija ZK-Posjedovni list nije ovjeren. Nije dostavljeno Uvjerenje o povratku kao ni izjave o sufinansiranju i korištenju/nekorištenju donacije

39. Đelić (Fejzo) Fadil Čizmići-Blječeva Bratunac Nije dostavljeno: uvjerenje o povratku, ZK-posjedovni list i dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

40. Husejinović (Mehmed) Mehdin

Glogova Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, kopija ZK iz 2009. god

41. Husić (Ševko) Sevdalija Zapolje bb Bratunac

Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, kopija Posjedovnog lista nije ovjerena i ne vidi se srodstvo sa Husić (Meho) Šaćir

42. Jahić (Omer) Mustafa Kovačevac148, Blažuj Bratunac CIPS prijava KS Ilidža, nedostaje potvrda o povratku i potvrda o registraciji polj. djelatnosti

43. Karić (Izet) Almir Suha bb Bratunac Nedostaje kućna lista

44. Kurtić (Sabrija) Fikret Mihaljevići bb Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

45. Mehić (Mevludin) Šemsudin Konjević Polje Bratunac

ZK-posjedovni list glasi na Mehić Ajiša i Mehić Derva. Nije poznata rodbinska veza, a nije dostavljen ugovor o korištenju zemljišnog posjeda. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

46. Mehmedović (Nazif) Šahza Voljavica Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

47. Memić ( Enez ) Elvis Zalužje Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

48. Mlađenović (Tomislav) Petar Magašići b.b. Bratunac Nije dostavljeno uvjerenje o povratku

49. Muharemović (Husein) Hamed

Pobuđe Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

50. Muharemović (Mehmed) Mensur

Đugum b.b. Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

51. Muhić (Behija) Mirsad Biljača Bratunac ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

52. Mujčinović (Ramiz) Azim Hrnčići Bratunac

ZK-posjedovni list glasi na Mujčinović Mujo međutim nije jasno srodstvo sa aplikantom tj. nedostaje ugovor o korištenju zemljišnog posjeda

53. Muminović ( Ramo ) Damir Urkovići Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

54. Mustafić (Suljo) Osman Pobuđe Bratunac Nije dostavljen: ZK-posjednovni list, izjava o korištenju/nekorištenju donacije i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

55. Nukić (Amir) Mustafa Hrnčići Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva . ZK-posjedovni list stariji od godinu dana

56. Omerović (Adem) Amra Urkovići b.b. Bratunac

ZK-posjedovni list glasi na ime Omerović Rifet međutim srodstvo sa aplikantom nije dokazano niti je dostavljen ugovor o korištenju zemljišnog posjeda

57. Omerović (Bajro) Hašim Pobuđe Bratunac

ZK-posjedovni list glasi na Omerović Suljo međutim nije poznato srodstvo sa aplikantom niti je dostavljen dokaz o iznajmljivanju zemlje. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

58. Omerović (Hasan) Ramiza Glogova Bratunac Uvjerenje o povratku dostavljeno od mjesne zajednice, a ne od ovlaštenog organa

59. Orlović (Hasib) Mensur Konjevići -K.Polje Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

60. Osmić (Ibrahim) Dževad Blječeva b.b. Bratunac

ZK-posjedovni list glasi na Osmić Mušana, međutim nije dokazano srodstvo istog sa aplikantom niti je dostavljen ugovor o korištenju posjeda. Nedostaje potvrda o registraciji

Page 21: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

21

poljoprivrednog gazdinstva.

61. Ramić (Šaban) Mirela Hranča b.b. Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

62. Salimović (Salih) Samir Borići b.b. Bratunac Nije dostavljeno uvjerenje o povratku. ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

63. Selimović (Ramo) Mirzet Rakovac b.b. Bratunac Nije ovjeren ZK-posjedovni list. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

64. Suljić (Šahin) Mensud Mihaljevići bb Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

65. Sušić (Šahin) Smajo Urkovići-Grabosko Bratunac ZK-posjedovni list stariji od godinu dana i nejasno je ko je vlasnik posjeda.

66. Velić (Velija) Mevludin Krajinovići-Pobuđe Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

67. Nukić (Hasan) Sabit Burnice bb, Suha Bratunac Izjava o ranije korištenim/nekorištenim donacijama u neskladu sa postojećom Bazom podataka

68. Alić (Mujo) Mevludin Biljača Bratunac Zahtjev za izmjenu CIPS-ovog prebivališta stariji od 3 mjeseca

69. Avdić (Murat) Munib Krasanpolje 13 Bratunac Nedostaje potvrda o povratku, ZK izvadak iz 2014.godine

70. Avdić (Ramo) Bahrudin Krasanpolje b.b. Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

71. Golić (Ejub) Adnan Glogova b.b. Bratunac

ZK-posjedovni list nije adekvatan jer glasi na ime Golić Latif, a nije dokazano srodstvo sa istim. Također nije poznato odnos sa Golić Zada na čije ime glasi posjedovni list.

72. Ibišević (Salih) Izudin Glogova Bratunac

ZK-posjedovni list glasi na ime Ibišević Ramo međutim nije dokazano srodstvo sa istim niti je dostavljen ugovor o korištenju zemljišnog posjeda

73. Ibrahimović (Nazif) Jazmir Magašići Bratunac Nije dostavljenaCIPS-ova prijavnica prebivališta

74. Majstorović (Smajil) Sajib Pobuđe bb Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

75. Mehić (Omer) Nihad Mehići-Hrnčići Bratunac

ZK-posjedovni list je na ime Mehić Daut, a nije poznato srodstvo odnosno nije dostavljen ugovor o korištenju zemlje od istog. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

76. Mehmedović (Behaija) Akif Voljavica 188 Bratunac ZK-posjedovni list glasi na ime Mehmedović Atif, nije dokazano srodstvo odnosno nije dostavljen ugovor o korištenju zemlje sa aplikantom

77. Omerović (Osmo) Ibrahim Pobuđe Bratunac Nije dostavljeno uvjerenje o povratku. ZK-posjedovni list stariji od godinu dana

78. Smajlović (Ramiz) Sevdet Voljevica 203 Bratunac ZK-posjedovni list stariji od godinu dana

79. Čamdžić (Adem) Senad Suha bb Bratunac Potražuje traktor i prikolicu, a ZK izvadak na 1310 m2

80. Dedić (Omer) Vehid Pobuđe Bratunac Kopija Posjedovnog lista nije ovjerena na ime Dedić (Dedin) Mujčin-nema dokaza o srodstvu i nije dostavljen ugovor o korištenju

81. Durmić (Muhamer) Mehmedalija

Petrovdanska Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, Ispravke na Ugovoru o zakupu ispravljene rukom i nisu ovjerene

82. Golić (Avdo) Damir Glogova Bratunac Nema potvrdu o povratku, iz posjedovnog lista ne vidi se srodstvo sa Golić (Ramom) Abdulahom, nije dostavljen ugovor o zakupu

83. Hasanović (Mehmed) Vejsil Zalužje Bratunac ZK-posjedovni list na cca 26 dunuma zemlje, a potrebno je 40 za potraživanje traktora

84. Hodžić (Husein) Ibiš Hranča bb Bratunac Kopija ZK iz 2009 neovjerena, nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

85. Jusić (Sejfo) Asim Voljavica 194 Bratunac ZK iz 2013.godine

86. Mujanović (Meho) Izet Biljača 17 Bratunac

ZK-posjedovni list na manje od 40 dunuma zemlje u vlasništvu, što nije nije adekvatna površina jer se potražuje traktor. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

87. Omerović (Sinan) Sufret Pobuđe Bratunac ZK-posjedobni list oko 11 dunuma a za traktor je potrebno minimalno 40 dunuma

88. Omerović (Šaćir) Osmo Kamenice Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

89. Salkić (Ahmet) Ahmedin Hranča 3 Bratunac Nije dostavljeno: uvjerenje o povratku, ZK-posjedovni list, izjava o nekorištenju donacije i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

Page 22: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

22

90. Salkić (Hamid ) Juso Hranča Bratunac Prilozio posjedovne liste u kojem nema 40 dunuma zemlje, a što je potrebno za potraživanje traktora

91. Sulejmanović (Huso) Hasan Konjevići b.b. Bratunac Ne posjeduje 40 dunuma zemlje, što je potrebno za potraživanje traktora

92. Sušić (Mustafa) Muhidin Kopolje -Konjevići Bratunac ZK-posjedovni list nije dostavljen

93. Mehić (Mujo) Adis Hrnčići bb Bratunac

Kopija CIPS neovjerena, kopija uvjerenja o povratku neovjerena, kopija ZK neovjerena, nedostaje kućna lista i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

94. Golić (Rašid) Rahima Glogova Bratunac ZK-posjedovni list nije adekvatan jer glasi na Golić Latif a nije dokazano srodstvo sa istim.

95. Matić ( Vaso ) Slavka Bjelovac Bratunac Nije dostavljena potvrda o povratku

96. Mladenović (Branko) Ranko Krasanpolje 9 Bratunac Nije dostavljeno uvjerenje o povratku. Kopija ZK-posjedovni list nije ovjeren.

97. Ibišević (Ramo) Salih Glogova bb Bratunac Nedostaje CIPS prijava, uvjerenje o povratku, ZK izvadak, kućna lista i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

98. Omerović (Husejin) Nazif Pobuđe Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

99. Jusupović (Muharem) Ćazim Konjević Polje bb Bratunac Dostavljene kopije CIPS prijave i ZK izvadka nisu ovjerene

100. Muminović (Hasan) Ramo Konjević Polje bb Bratunac Kopija CIPS prijave nije ovjerena

101. Dedić (Šaban) Asim Burnice b.b. Bratunac Nije ovjerena kopija ZK-posjedovni list

102. Jusupović (Hasan) Ramiz Konjević Polje Bratunac

ZK-posjedovni list glasi na ime Jusupović Haso, međutim nije moguće utvrditi srodstvo sa vlasnikom zemlje niti je dostavljen ugovor o korištenju zemljišnog posjeda. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

103. Majstorović (Smajil) Suad Pobuđe b.b. Bratunac

Dostavljen ZK-posjedovni list na ime Majstorović Miralem, međutim nije dokazano srodstvo sa aplikantom niti dokaz da se posjed iznajmljuje/koristi. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

104. Mehić (Daut) Mujo Hrnčići Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

105. Mehić (Muhidin) Mirsad Glogova Bratunac

Uvjerenje o povratku nije ovjereno. Nije dostavljen adekvatan posjedovni list-dostavljen papir o nasljeđivanju Mirsadovog oca Muhidina ali nije dostavljen iz grunta vlasništvo. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

106. Orlović (Muharem) Abdurahman

Konjević Polje Bratunac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

107. Jašić (Šaban) Refik Gavrila Principa 75 Bratunac ZK-posjedovni list stariji od godinu dana

108. Jusupović (Alije ) Adil Konjevići Bratunac Nedostaje posjedovni list

109. Golić (Safet) Latif Glogova bb Bratunac Van roka

110. Salkić (Ahmet) Adnan Hranča bb Bratunac Potražuje kombi koji nije predmet JO

111. Lasetović ( Nijaz) Admir Brezovo polje Brčko Nije dostavljeno: uvjerenje o povratku, izjave o sufinansiranju i nekorištenju donacije, kućna lista i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

112. Mujagić (Sead) Emir Brezovo Polje Brčko

Nije dostavljeno uvjerenje o povratku. Nije ovjeren Ugovor o korištenju zemljišnog posjeda. Nisu dostavljene izjave o sufinansiranju i nekorištenju donacije, kućna lista kao ni potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

113. Mujagić (Sead) Ferid Brezovo P Brčko

Nije dostavljeno uvjerenje o povratku, ZK izvadak, izjave o sufinansiranju i nekorištenju donacije, kućna lista, kao ni potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

114. Husović (Ibro) Nura Nekosine, Boranje Čajniče Dostavljen ugovor o zakupu iz 2010.godine original (nema ZK izvadak), nije dostavljena izjava o korištenju/nekorištenju donacije

115. Vesnić (Ifet) Midhat Miljeno b.b. Čajniče Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

116. Drljo (Bešir) Safija Ifsar, Madžari Čajniče Izjavu o spremnosti sufinansiranja i nekorištenju/korištenju donacija dao sin aplikanta, sa adresom u FBiH

117. Hodžić (Jusuf) Badema Bogaljevići Čajniče Nedostaje izjava o nekorištenju/korištenju donacija

Page 23: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

23

118. Šivšić (Nezir) Nurija Bučkovići Čajniče Neadekvatna izjava o korištenju/nekorištenju donacije

119. Pirija (Ibro) Esad Miljeno Čajniče ZK nije ovjeren -2014

120. Malokas (Ibrahim) Zibija Prvanj Čajniče Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

121. Delić (Husein) Muhamed Danka Mitrova Čelinac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

122. Sejdić (Rasim) Neđad Danka Mitrova Čelinac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

123. Vugdalić (Suljo) Ekrem Marka Kraljevića 20 Gornje Kukavice

Derventa

CIPS prijavnica starija od 3 mjeseca. Izjava o korištenju zemlje nije ovjerena iz 2013. godine. Nije dostavljeno Uvjerenje o povratku kao niti izjave o sufinansiranju i nekorištenju donacije.

124. Barišić (Ilija) Ana Donji Kalenderovci 65 Derventa Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

125. Lovrić (Jozo) Ilija Modran Derventa Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

126. Marijić (Ivan) Mato Kulina 205 Derventa Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

127. Karlović (Jozo) Dragan Gornji božinci Derventa Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

128. Mehmedović (Halid) Mehmed

Donji Kalenderovci Derventa

Zahtjev za CIPS-ovu prijavnicu stariji od tri mjeseca.Kopija Uvjerenja o povratku nije ovjerena. Nisu dostavljene: izjave o sufinansiranju i korištenju/nekorištenju donacije i posjedovni list.

129. Mehmedović (Halid) Mehmed

Kalenderovci Derventa Kopija Uvjerenja o povratku nije ovjerena. Nije dostavljen ZK-posjedovni list

130. Princip (Ante) Marko Kovačevci 39 Derventa ZK-posjedovni list nije na 40 dunuma s obzirom da se potražuje traktor.

131. Rašić (Ilija) Zvonko G.Lupljanica Derventa Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

132. Vugdalić (Hamza) Jusuf Marka Kraljevića b.b. Derventa CIPS-ova prijavnica je iz 2009. godine.

133. Maras (Stipe) Stipo G.Zelenike 122 Derventa Kopija ZK ovjerena iz 2014.

134. Grubišić (Ivan) Mato Šušnjari 50 Derventa Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

135. Kajinović ( Ivan) Juro Donji višnjik 138 Derventa Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

136. Marijić (Ivan) Petar Kulina 205 Derventa Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

137. Guberac (Mato) Pejo Donji Višnjik Derventa Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

138. Zirdum (Mirko) Danijela Dažnica 35 Derventa Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

139. Kljajić (Jozo) Marijan Modran bb Derventa

Nedostaju: potvrda/uvjerenje o povratku, izjava o spremnosti sufinansiranja, izjava o nekorištenju/korištenju donacije, potvrda o registraciji polj.gazdinstva

140. Guberac (Anto) Iva Donji Višnjik Derventa Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

141. Opačak (Mato) Željko Bijelo Brdo Derventa Nedostaje CIPS prijava

142. Jerković ( Marijan) Jurica Bunar 74 Derventa Posjedovni list iz 2012

143. Karlović (Jozo) Slavko Gornji Božinci d.d. Derventa Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

144. Begović (Aziz) Mujo Bukovačke Čivčije 123 Doboj Nije dostavljena CIPS-ova prijava, Posjedovni list prikazan kroz neovjerene punomoći. Izjava o nekorištenju donacije nije dostavljena

145. Isić (Mujo) Senad Kotorsko Doboj ZK-posjedovni list na 3 dunuma zemlje, a za poljoprivredne mašine potrebno je posjedovati minimum 40 dunuma zemljišta

146. Ahmić (Muharem) Mirsad Kotorsko Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

147. Bešić (Salih) Almedin Gornja Grapska Doboj Nije dostavljen ZK-posjedovni list kao ni potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

148. Bilali (Huso) Tifa Mehinovići-Ševarlije Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

149. Ćostović (Adil) Fadil Ševarlije Doboj Nije dostavljeno Uvjerenje o povratku kao ni potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

150. Hadžikadunić (Muharem) Zijad

Makljenovac 99 Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

Page 24: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

24

151. Hajrić (Fuad) Semir Bukovačke Čivčije Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

152. Hasečić (Mehmedalija) Samir

Miljkovac 330 Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

153. Hedžić (Redžeb) Jasmin Kotorsko Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

154. Hidić ( Aziz) Muamer G Grapska Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

155. Imširović (Mustafa) Hazim Sjenina Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

156. Imširović (Mustafa) Idriz Sjenina Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

157. Imširović (Mustafa) Osman Sjenina bb Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

158. Kapetanović (Husein) Muriz Sjenina 111 Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

159. Kapetanović (Osman) Hasim Sjenina Rijeka Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

160. Makarević (Mustafa) Ibro Makljenovac bb Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

161. Mehinović (Omer) Vahid Ševarlije b.b. Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

162. Mehinović (Salih) Miralem Ševarlije Doboj Nisu ovjerene kopije Uvjerenja o povratku i ZK izvadka

163. Mešinović (Salih) Teufik Sjenina Rijeka Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

164. Mujić (Alirizah) Edin Pridjel Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

165. Omerašević (Hasan) Ahmet Sjenina Rijeka Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

166. Osmanbegović (Ismet) Senad

Ševarlije Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

167. Osmanbegović (Uzeir) Sabahudin

Ševarlije Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

168. Salčinović (Ramiz) Damir Kotorsko bb Doboj

Kopija CIPS prijave nije ovjerena, nedostaje potvrda o povratku, dostavljene izjave o sufinansiranju i nekorištenju pomoći nisu ovjerene, kopija ZK izvadka nije ovjerena, nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

169. Starčević (Muhibija) Emir Čaire Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

170. Hadžikadunić (Osman) Tajib Makljenovac b.b. Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

171. Mejrušić (Suvad) Adnan Kotorsko 152 Doboj Nije dostavljen ZK-posjedovni list

172. Tipurić (Matiša) Jozo Foča 239 Doboj Izjava o ranije korištenim/nekorištenim donacijama u neskladu sa postojećom Bazom podataka

173. Durmić (Alaga) Meho Ševarlije Doboj Nisu potpisane izjave o sufinansiranju i nekorištenju zemljišnog posjeda.

174. Durmić (Jusuf) Osman Ševarlije Doboj Nedostaje CIPS prijava, dostavljene izjave o sufinansiranju i o nekorištenju/korištenju donacije nisu ovjerene

175. Gavran (Mijat) Slavko V. Prnjavor bb Doboj Dostavljen samo prijavni obrazac

176. Halilović (Mustafa) Osman Kotorsko Doboj

Aplicirao za traktor, Ugovori o zakupu 30.296 m2, a ZK izvadci iz 2002 i 2004.godine, nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

177. Ibrahimović (Sead) Senad Potkamen 56 Doboj

Kopija Uvjerenja o povratku nije ovjerena. ZK-posjedovni list na cca 15 dunuma zemlje, a za traktor potrebno je imati 40 dunuma zemlje. Nije ovjerena kućna lista.

178. Muratović (Nedžad) Eniz Grapska gornja Doboj

ZK-posjedovni list cca 34 dunuma međutim za potraživanje traktora potrebno je minimum 40 dunuma. Ostali posjedovni listovi ne dokazuju srodstvo sa korisnikom niti ima ugovor o korištenju zemljišnog posjeda.

179. Odobašić (Omer) Ševko Kotorsko bb Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva i Posjedovni list iz 2014.

180. Okić (Halil) Senad Sjenina b.b. Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

181. Salić (Omer) Nesija Sjenina Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

Page 25: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

25

182. Zečević (Šemsudin) Ramiz Bukovačke Čivčije Doboj Površina zemljišta koje posjeduje nije u skladu sa kriterijima. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

183. Žilić (Ševal) Refik Kotorsko 152 Doboj Nije dostavljen ZK-posjedovni list već samo izjava aplikanta da koristi zemlju.

184. Hajrić (Adem) Mirsad Kotorsko Doboj Nije dostavljeno uvjerenje o povratku. ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

185. Hasić (Redžep ) Amir Sjenina rijeka Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

186. Hurtić (Murat) Refik Srpskih sokolova 11 Doboj Nije dostavljeno uvjerenje o povratku niti izjave o sufinansiranju i nekorištenju donacije. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

187. Makarević (Suljo) Admir Makljenovac bb Doboj Nedostaje ZK izvadak i potvrda o registraciji polj.gazdinstva

188. Delić (Muhameda) Fikret Potočani 89 Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

189. Hasičić (Hamza) Šemsudin Miljkovac 355 Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

190. Subašić (Mehmed) Rasim Svjetliča Doboj Uvjerenje o povratku nije ovjereno. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

191. Aličić (Medžid) Asim Makljenovac b.b. Doboj ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

192. Hadžić (Adem) Samir Bukovačke Čivčije 213 Doboj

Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica, izjave o sufiansiranju i nekorištenju donacije. Kopije posjedovnih listova nisu ovjerene. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

193. Hurtić (Muharem) Husein Gornja Grapska bb Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

194. Mahmutović (Salih) Arif Krajiških brigada 14 Doboj

Izjava o ne korištenju donacije ovjerena od MZ a nije od nadležnog općinskog organa niti notara. Izjava o spremnosti sufinansiranja nije dostavljena. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

195. Sinanović (Muho) Avdo Nikole Tesle 70 Doboj

CIPS-ova prijavnica prebivališta nije u mjestu povratka. Dostavljena iz Tešnja-FBiH. Nije dostavljeno uvjerenje o povratku-dostavljeno vraćanje u posjed. Izjava o nekorištenju donacije nije ovjerena. Izjava o sufinansiranju nije dostavljena. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

196. Mujkanović (Osman) Alija Grapska Gornja Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

197. Herceg (Rahman) Nevzet Bukovačke Čivčije bb Doboj Posjedovni list iz 2000.godine

198. Mujkić (Mustafa) Arif Makljenovac Doboj Nije dostavljena izjava o sufinansiranju projekta kao ni potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

199. Avdić (Bego) Sabira Sjenina b.b. Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

200. Đulbić (Smail) Begajeta Oslobodilačka 18 Doboj Nisu dostavljene: izjave o sufinansiranju i nekorištenju donacijei potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

201. Hodžić (Ahmet) Vahid Rosulje Doboj Nisu ovjerene izjave o sufinansiranju i nekorištenju donacije.

202. Hozić (Salko) Bećir Pridjel Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

203. Mahmutović (Bećir) Enes Ševarlije Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

204. Mešić (Hasan) Mevludin Potočani Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

205. Muminović (Zijad) Ibrahim Ševarlije Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

206. Imširović (Mustafa) Emina Sjenina Doboj Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

207. Đurović (Pero) Miloš Đeđevo b.b. Foča (RS) Uvjerenje o povratku dostavljeno od strane Udruženja prognanih

208. Merdan (Hamid) Adem Kruševo Foča (RS) Kopija Uvjerenja o povratku nije ovjereno. Dostavljene kopije Izjave o sufinansiranju i Izjave o korištenju/nekorištenju donacije nisu ovjerene.

209. Bajrović (Ahmet) Edis Vina Foča (RS)

Potrebno je dokazati srodstvo ili ugovor o zakupu zemlje sa Bajrović Redžom jer je posjedovni list na B.Redži. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

Page 26: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

26

210. Baručija (Suljo) Zulfo Kolun bb Foča (RS) Nedostaje potvrda o povratku

211. Blagojević (Jovo) Veselko Crnetići Foča (RS) Uvjerenje o povratku nije adekvatno

212. Blagojević (Tomo) Nedeljko Crnetići- Jošanica Foča (RS) Nema CIPS prijavu, Potvrda o povratku neadekvatna

213. Čankušić (Osman) Šahbaz Cvilin b.b. R.Srpska Foča (RS) Uvjerenje o povratku nije adekvatno - u procesu povratka.

214. Ćalasan (Milivoje) Tomislav Trnovače b.b. Foča (RS) Nije dostavljeno Uvjerenje o povratku

215. Džanko (Selim) Haso Brusna bb-Godijeno Foča (RS) Nedostaje potvrda o povratku i izjava o nekorištenju/korištenju donacije

216. Frašto (Rasim) Nermin Paunci b.b. Foča (RS) Uvjerenje o povratku nije adekvatno

217. Humić (Hamid ) Edhem Humici Foča (RS) Posjedovani listovi iz 2008-2011, nedostaje potvrda o povratku

218. Kovačević (Rasim) Alija Mješajići Foča (RS) Nije dostavljeno adekvatno uvjerenje o povratku

219. Kovačević (Rasim) Mehmed Mješajići Foča (RS) Nije dostavljeno Uvjerenje o povratku

220. Lepir (Huso) Alija Kremin Foča (RS) Uvjerenje o povratku nije adekvatno

221. Mešak (Zulfo) Ibro Ćurevo b.b. Foča (RS) Nije dostavljena Izjava o spremnosti sufinansiranja projekta

222. Mušanović (Šućro) Edin Drače b.b. Jeleč Foča (RS)

Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica prebivališta, nije adekvatno Uvjerenje o povratku. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

223. Ožegović (Bajro) Mirza Tođevac b.b. Foča (RS) Nisu ovjerene izjave o sufinansiranju i korištenju/nekorištenju donacije

224. Ožegović (Petar) Jelisavka Vina Foča (RS) Nije dostavljena izjava o sufinansiranju projekta niti potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

225. Pojata (Rašid) Jasmina Sorlaci-Jošanica Foča (RS) Uvjerenje o povratku nije adekvatno -u procesu povratka

226. Rahman (Abid) Edhem Srbotina-Lična karta KS

Foča (RS)

Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica prebivališta u mjestu povratka, nije dostavljeno uvjerenje o povratku. ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

227. Rašević (Radojica) Vesna Cara Lazara 287 Foča (RS)

Nije dostavljeno uvjerenje o povratku. ZK-posjedovni list glasi na ime Rašević Vučko međutim nije dokazano srodstvo sa istim niti je dostavljen ugovor o korištenju posjeda

228. Softić (Suljo) Rasim Tečići Foča (RS) Nedostaje uvjerenje o povratku

229. Šubo (Adem) Selim Šubi Foča (RS) Na uvjerenju o povratku ne piše da je povratnik.

230. Šubo (Derviš) Dervo Šubi b.b. Foča (RS) Potvrda o povratku nije adekvatna,

231. Tahirović (Šaban) Juso Čurevo Foča (RS) Nedostaje izjava o spremnosti sufinansiranja

232. Tomović (Josif) Veselin Cara Lazara 279 Foča (RS) Nije dostavljeno uvjerenje o povratku

233. UG povratnika i raseljenih lica u opštinu Foča

Krajiška bb Foča (RS) JO za fizička, a ne za pravna lica

234. Živanović (Radosav) Milija Trbušće Foča (RS) Nema potvrdu o povratku, potvrda je da je raseljeno lice

235. Džamalija (Zahir) Azem Ćurevo Foča (RS) ZK-posjedovni list stariji od godinu dana

236. Fulurija (Osman) Abid Šadići b.b. Foča (RS) Nije dostavljen posjedovni list. Izjava o korištenju/nekorištenju sredstava nije u skladu sa postojećom bazom podataka.

237. Mušanović (Salko) Mujo Drače bb Foča (RS) Posjedovni list iz 2012

238. Puriš (Omer) Fehrat Puriši Foča (RS) Uvjerenje o povratku nije adekvatno

239. Višnjić (Mitar) Velimir Studentska 42 Foča (RS) Uvjerenje o povratku nije adekvatno.

240. Božić (Veljko) Dena Miljevina Foča (RS) Nije dostavljeno uvjerenje o povratku

241. Čorbo (Alija) Safet Trošanj Foča (RS) Nije dostavljena Izjava o korištenju/nekorištenju donacije, ZK na 36 dunuma, aplikantu pripada 1/3, a za traktor potrebno 40 dunuma

Page 27: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

27

242. Ćemo ( Mustafa) Salem Ravnice Foča (RS) Aplicirao za traktor ne posjeduje 40 dunuma zemlje, nedostaje izjava o nekoristenju donacije

243. Hasković (Lutvija) Halim Prijeđel Foča (RS)

Nedostaje CIPS prijava, uvjerenje o povratku, potvrda registraciji polj.djelatnosti, iz posjedovnih listova se ne vidi da ima 40 dunuma zemlje, što je potrebno za potraživanje traktora

244. Korjenić (Bego) Ekrem Vojvodići-Slatina Foča (RS) Uvjerenje o povratku nije adekvatno. ZK-posjedovni list je na 36 dunuma a potrebno minimum 40 dunuma za potraživanje traktora

245. Krsmanović (Đorđo) Tomo Kozarevina Foča (RS) Uvjerenje o povratku nije adekvatno

246. Milidrag (Dobrislav) Savo Stepe Stepanovića b.b.

Foča (RS) Nije dostavljeno Uvjerenje o povratku

247. Musanović (Salko ) Halil Drače bb Foča (RS) Nedostaje CIPS prijava, posjedovni list 2011

248. Musić (Ibro) Idriz Dobromanovići Foča (RS) Nedostaje potvrda o povratku, potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

249. Rešidović (Edhem) Mehmed Kruševo Foča (RS) Aplicirano za traktor, a ZK izvadak na 76171 m2, aplikant ima pravo na 1/6

250. Šadimlija (Muharem) Munever

Tođevac b.b. Foča (RS) Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

251. Tešević (Mirko) Grujo Baljevo Polje Foča (RS) Nije dostavljeno Uvjerenje o povratku. Ima potvrdu raseljene osobe.

252. Cucak (Zejnil) Naza Šadići b.b. Foča (RS) ZK-posjedovni list glasi na Cucak Safet međutim nije dokazano srodstvo niti je dostavljen ugovor o korištenju zemljišnog posjeda sa istim

253. Čorbo (Alija) Muradif Mješaja Foča (RS) Kopija ZK iz 2012

254. Kulić ( Brivoje) Rade Branka ćopića 23 Foča (RS) Potvrda o povratku nije adekvatna

255. Kulić (Ljubomir) Marjan Mijakovići b.b. Foča (RS) Uvjerenje o povratku nije adekvatno

256. Avram (Jovan) Zoran Miljevina bb Foča (RS) Nedostaje potvrda o povratku

257. Musić (Alija) Ahmet Kljuna Foča (RS) Nije ovjerena CIPS-ova prijavnica prebivališta, nedostaje uvjerenje o povratku.

258. Vidojević (Stojan) Jovo Podgrađe-Bunovi Foča (RS) Nedostaje potvrda o povratku

259. Bostandžić (Tahir) Omer Bastasi Foča (RS) Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

260. Čaušević (Rasim) Kemo Jasenovo, Kratine Foča (RS) Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

261. Barak (Redžo) Zaim Humsko, Godijeno Foča (RS) Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

262. Škobo (Tadija) Vaso Popov Most Foča (RS) Nedostaje uvjerenje o povratku, kopije ZK i Ugovora o zakupu iz 2009 neovjerene

263. Habul (Avdo) Admir Tođevac Foča (RS) Nije dostavljena izjava o sufinansiranju projekta kao ni potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

264. Kovačević (Atif) Abid Mješajići Foča (RS) Potvrda o povratku nije adekvatna

265. Bajrović (Uzeir) Salem Zamršten Foča (RS) Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

266. Bostandžić (Salko) Zahida Bastasi Foča (RS) Uvjerenje o povratku nije adekvatno.

267. Đurović (Mila) Risto Cara Lazara b.b. Foča (RS) Nije dostavljeno uvjerenje o povratku

268. Humić (Šaban) Bećir Humić Foča (RS) ZK-posjedovni list stariji od godinu dana

269. Kalkan (Hašim) Abid Svetosavska Foča (RS)

Nije dostavljeno uvjerenje o povratku. ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nedostaje izjava o korištenju/nekorištenju sredstava i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

270. Klapuh (Mujo) Hajrudin Odžak-Humsko Foča (RS) Izjavu o korištenju/nekorištenju donacije dostavio na ime Bajić Suvada

271. Kršo (Redžo) Avdo Kruševo Foča (RS) Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

272. Kršo (Redžo) Ramo Kruševo Foča (RS) Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

273. Zulčić (Suljo) Šemsa Vojinovići Foča (RS) Uvjerenje o povratku nije adekvatno

274. Grebović (Nazif) Bešo Bahori Gacko Nedostaje kućna lista

275. Đidelija Nermin Bašići Gacko Prijavni obrazac nepopunjen, posjedovni iz 2009 ostala dokumentacija iz općih kriterija nije

Page 28: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

28

dostavljena

276. Habul (Refik) Muharem Kula b.b. Gacko Izjava o sufinansiranju nije ovjerena. Izjava o korištenju/nekorištenju donacije nije dostavljena. Kućna lista nije ovjerena.

277. Čampara ( Vejiz) Šaćira Branilovići Gacko Nedostaje uvjerenje o povratku, posjedovni list 2011

278. Memić (Hamid) Jusuf Bahori Gacko Nije dostavljena CIPS prijava

279. Habul (Mujo) Maid Habuli b.b. Gacko Nije dostavljeno: CIPS-ova prijavnica prebivališta, uvjerenje o povratku,potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

280. Šarotić (Muharem) Uzeir Bahori Gacko Izjava o spremnosti sufinansiranja, kućna lista i izjava o korištenju/nekorištenju donacije nisu ovjerene, nedostaje ZK izvadak

281. Dudaković (Sejfo) Mesud Haluga 93 (Orahova) Gradiška - Bosanska Gradiška

ZK-posjedovni list stariji od godinu dana

282. Ećimović ( Sulejman ) Salko Lipovaća 120 Gradiška - Bosanska Gradiška

Posjedovani list iz 2008, ostalu dokmentaciju nije prilozio

283. Švraka (Rasim) Ibrahim Liskovac Gradiška - Bosanska Gradiška

Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

284. Ganibegović (Alija) Naima Liskovac b.b. Gradiška - Bosanska Gradiška

Nije dostavljeno Uvjerenje o povratku kao i Izjava o nekorištenju sredstava. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

285. Dindić (Salih) Sakib Dubrave 183 Gradiška - Bosanska Gradiška

ZK-posjedovni list je na 11 dunuma, za potraživanje traktora potrebno je posjedovanje minimum 40 dunuma

286. Brnjak (Huso) Salko Mehe Šantića 13 Gradiška - Bosanska Gradiška

CIPS-prijavnica starija od tri mjeseca. Uvjerenje o povratku nije ovjereno. ZK-posjedovni list stariji od godinu dana.

287. Ahmetagić (Hasan) Enes Osmana Đikića Gradiška - Bosanska Gradiška

Nedostaje prijavni formular. CIPS-ova prijavnica prebivališta starija od tri mjeseca. Uvjerenje o povratku nije ovjereno. Nije dostavljena izjava o sufinansiranju. ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nije dostavljena izjava o nekorištenju sredstava i potvrda o registraciji poljoprivredno g gazdinstva.

288. Avdagić (Himzo) Ismet Nevačka 69 Han Pijesak

CIPS-ova prijavnica nije iz mjesta povratka. Nije dostavljeno uvjerenje o povratku iz opštine-dostavljeno iz Mjesne zajednice. Nije registrovano poljoprivredno gazdinstvo u mjestu povratka-registrovano u FBiH

289. Jusupović (Ramiz) Muhamed

Plane 22 Han Pijesak Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

290. Hodžić (Dževad) Admir Podžeplje bb Han Pijesak Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

291. Hasanović (Mujo) Ševala Sovrle 58 Podlugovi-adresa iz FBiH

Han Pijesak

Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica prebivališta u opštini povratka-dostavljen iz Ilijaša-FBiH. Nije dostavljeno uvjerenje o povratku iz opštine povratka-posjedujue status raseljene osobe u opštini Ilijaš-FBiH. Nije dostavljena izjava o spremnosti sufinansiranja. ZK-posjedovni list glasi na Avdić Safet međutim nije dokazano srodstvo sa istim niti je dostavljen ugovor o korištenju te parcele. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

292. Hasanović (Galib) Mirsad Podžeplje 35 Han Pijesak Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

293. Hasanović (Fadil) Nijaz Podžeplje Han Pijesak Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

294. Sarajkić (Kasim) Sakib Ilidžanska 29 Istočna Ilidža ZK-Posjedovni list stariji od godinu dana. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

295. Šemić (Meho) Fata Kamena Istočni Mostar

ZK-posjedovni list glasi na ime Šemić Halil međutim nije dokazano srodstvo sa istim niti je dostavljen ugovor o korištenju zemljišnog posjeda, nedostaje dokaz o registraciji polj.djeatnosti

296. Šemić (Hasan) Salko Kamena Istočni Mostar Poljoprivredno gazdinstvo nije registrovano u opštini povratka. Salko Šemić ima gazdinstvo na području Grada Mostara-HNK

297. Lulić (Duran) Ajkuna Kamena Istočni Mostar Iz posjedovnog lista ne vidi se srodstvo sa Šemić (Alija) Salkom, kućna lista i potvrda o povratku nisu ovjerene

298. Šemić (Ibro) Ramiz Kamena Istočni Mostar ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nije dostavljena izjava o nekorištenju sredstava.

299. Čodo ( Kojo ) Žarko Gornje bioskovo Istočni Stari Grad Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

Page 29: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

29

300. Mušanović (Muharem) Aida Gavrila Principa Kneževo - Skender Vakuf

Kopija Potvrde o povratku nije ovjerena, nije dostavljena izjava o korištenju/nekorištenju donacije

301. Mušanović (Sulejman) Enes Hasana Kikića 15 Kneževo - Skender Vakuf

Nema izjave o korištenju/nekorištenju donacije

302. Špica (Hasan) Salko Hasana Kikića 10 Kneževo - Skender Vakuf

Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica prebivališta i izjava o nekorištenju donacije

303. Aganbegović (Asim) Senad Cara Dušana 70 Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

304. Čauš (Senad) Admir Vojislava Ilića Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

305. Dugonjić (Ibro) Šaban Hrvaćani Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

306. Fifić (Ejub) Nijaz Jovana S. Popovića b.b.

Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

307. Gigović (Kadro) Vahid Šiprage bb Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

308. Gigović (Nazif) Selim Radohova, Šiprage Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

309. Halilović (Halil) Ferid Radahova-Šiprage Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

310. Hibić (Adem) Fadil Večići bb Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

311. Hibić (Nazif) Nazo Šiprage Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

312. Hodžić (Osman) Munib Šiprage bb Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

313. Ibričić (Smail) Enver Hadrovci bb Kotor Varoš Kopija ZK iz 2001, nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

314. Jusić (Ahmet) Enes Dabovci Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

315. Kerkez (Ibrahim) Izet Šiprage bb Kotor Varoš Uvjerenje da je interno raseljen za JP rekonstrukciju kuće, ZK izvadak iz 2014, nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

316. Kljajić (Mašo) Bajro Radohova, Šiprage Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

317. Kljajić (Mašo) Mustafa Šiprage Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

318. Lozić (Ismet) Šaban Šiprage Kotor Varoš Nije dostavljeno uvjerenje o povratku

319. Marić (Jospi) Mato Vrbanjci Kotor Varoš Nije dostavljena registracija poljoprivrednog gazdinstva

320. Pašić (Ibrahim) Adil Hrvaćani Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

321. Rahmanović (Bihadil) Halil Vrbanjci b.b. Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

322. Tatar (Muslija) Hajrija Večići b.b. Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

323. Turan (Ćamil) Avdo Hrvaćani Kotor Varoš Kopija posjedovnog lista starija od godinu dana, nije dostavljen dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

324. Turan (Meho) Ređifa Hrvaćani Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

325. Turudija (Smajo) Ćera Večići b.b.-Vrbanjci Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

326. Vehab (Nazif) Sadika Garići Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

327. Alagić (Ahmet) Admir Večići bb, Vrbanjci Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

328. Huseinović (Rasim) Meho Gornji Hadrovci Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

329. Ferhatović (Džulaga) Mahmut

Šiprage Kotor Varoš Uvjerenje o povratku nije adekvatno. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

330. Terzić (Omer) Husein Šiprage Kotor Varoš

Nije dostavljeno uvjerenje o povratku-prema izjavi aplikanta sve vrijeme bio na području opštine Kotor Varoš. Nije registrovano poljoprivredno gazdinstvo.

331. Zeher (Raif) Enver Stevana Sremca Kotor Varoš ZK izvadak ne odgovara potrebnom površinom za donaciju-traktor

332. Bilić (Meho) Sulejman Šiprage Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

333. Alagić (Smail) Amir Vrbanjci-Večići Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

Page 30: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

30

334. Lihović (Omer) Šaha Vrbanjci Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

335. Alagić (Bihadel) Šehzada Vrbanjci b.b. Kotor Varoš Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

336. Čauš Albin Kotor Varoš Dostavio samo posjedovni list na ime Čauš Zulfo

337. Turan (Hasan) Fata Hrvačani b.b. Kotor Varoš Uvjerenje o povratku nije dostavljeno.

338. Dedić (Osman) Tifa Hilendarska bb Kozarska - Bosanska Dubica

Nedostaje potvrdu o povratku

339. Šabić (Omer) Idriz Petra Pecije bb, Klekovci

Kozarska - Bosanska Dubica

Nedostaje izjava o korištenju/nekorištenju donacije i dokaz o registrovanom polj.gazdinstvu

340. Hadžić (Abdija) Mirsad Petra Pecije 21 Kozarska - Bosanska Dubica

Nije dostavljen prijavni formular kao i izjava o dosadašnjem korištenju/nekorištenju sredstava

341. Ljubijankić (Vahid) Vahida Sinđelićeva b.b. Kozarska - Bosanska Dubica

Nedostaje Izjava o korištenju/nekorištenju sredstava i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

342. Tatarević (Hasan) Hadil Kranja Milutina 45 Kozarska - Bosanska Dubica

Van roka

343. Islamović (Rašid) Sead Koraj b.b. Lopare

Izjava o sufinansiranju se ne odnosi na predmetni oglas. ZK-posjedovni list 29 dunuma a potrebno je imati preko 40 dunuma jer se potražuje poljoprivredna mašina-berač kukuruza

344. Ademović (Jasim) Nermin 208. brdske brigade - Koraj

Lopare CIPS-ova prijavnica nije iz mjesta povratka. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

345. Ćosić (Jusuf) Nihad Koraj b.b. Lopare CIPS-ova prijavnica prebivališta nije iz općine povratka. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

346. Karasuljić (Mensud) Nihad Koraj Lopare ZK-posjedovni list je na ime Karasuljić Mehmed, a Ugovor o zakupu sa Karasuljić Mehmedom nije ovjeren.

347. Salihović (Huso) Halil Brda bb, Koraj Lopare Izjava o ranije korištenim/nekorištenim donacijama u neskladu sa postojećom Bazom podataka

348. Konjić ( Ferid ) Rašid Donja mahala koraj Lopare Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

349. Halilović (Abaz) Amir Koraj Lopare Nije ovjerena kopija ZK-posjedovni list. Nije dostavljena izjava o nekorištenju sredstava

350. Tufekčić (Džemal) Šaban Koraj Lopare Kopije Ugovora o zakupu zemlje kao i posjedovniog lista nisu ovjerene.

351. Tufekčić (Hajrudin) Fahrudin Koraj Lopare Kopija posjedovnog lista starija od godinu dana, nije dostavljen dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

352. Trtak (Adem) Hasan Preklopci 130 Ljubinje Nije dostavljeno uvjerenje o povratku i kućna lista.

353. Ahmetović (Ahmet) Omer Sebiočina 14 Milići Kopija Uvjerenja o povratku nije ovjerena. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

354. Hasanović (Ćamil) Muhidin Pomol 4 Milići Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

355. Alić (Ibiš) Mersed Maćesi Milići

Nije dostavljeno uvjerenje o povratku. ZK-posjedovni list glasi na Alić Mušan nije dokazano srodstvo sa istim niti je dostavljen ugovor o korištenju posjeda

356. Germić (Bajro) Adem Sebiočina b.b. Milići ZK-posjedovni list stariji od godinu dana.

357. Hasanović (Hasan) Besim Maćesi Milići Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

358. Jašić (Šemo) Halil Nova Kasaba Milići ZK izvadak iz 2014

359. Mujičić (Halil) Mevludin Štedra Milići Kopija ZK-posjedovni list nije ovjeren.

360. Mujić (Suljo) Suvad Rovaši 48 Milići

ZK-posjedovni list glasi na ime Mujić Sadika ali nije dokazano srodstvo sa istom niti je dostavljen ugovor o korištenju zemljišnog posjeda sa vlasnicom zemlje-Sadikom

361. Musić (Mujo) Šaban Musići Milići Uvjerenje o povratku nije adekvatno niti je ovjereno

362. Mustafić (Mujo) Šemsudin Skugrić Milići Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

363. Omerović (Zejnila) Ismet Seobičina Milići

Nije dostavljeno Uvjerenje o povratku od nadležnog organa već od MZ. Nije dostavljena izjava o nekorištenju donacije i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

Page 31: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

31

364. Mehmedović (Adem) Senad Mećesi 46 Milići Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

365. Mujić (Šaban) Elvedin Rovaši 62 Milići ZK-posjedovni list glasi na ime Mujić Hasib međutim nije poznato srodstvo aplikanta sa istim niti je dostavljen ugovor o korištenju posjeda

366. Musić (Bego) Mersid Musići-Skugrići Milići

Nije ovjerena kopija Uvjerenja o povratku. Posjedovni list je na Musić Omer ali je potrebno dokazati srodstvo sa vlasnikom-Omerom. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

367. Osmanović (Mehmed) Mersida

Skugrići Milići Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

368. Ademović (Huso) Ibro Zilići 29, D.Vrsinje Milići Dostavljena kućna lista iz 2014.godine, nije dostavio izjavu o nekorištenju/korištenju donacije

369. Hodžić (Muhamed) Mujo Mravinjci Milići ZK-posjedovni list stariji od godinu dana

370. Kurtić (Mujo) Safet Rovaši 83 Milići Nije dostavljeno uvjerenje o povratku. ZK-posjedovni list stariji od godinu dana.

371. Džekić (Ibro) Samir Nova Kasaba Milići Aplicirao za traktor, a ZK na 5.466 m2, nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

372. Salihović (Mujo) Bego Donje Vrsinje 50 Milići Potvrda o povratku iz mjesne zajednice

373. Jašarević (Rahman) Mustafa Maćesi 30 Milići Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

374. Šabanović (Alija) Smajo Nurići 33 Milići Kopija Potvrde o povratku neovjerena

375. Baltić (Aljo) Mirsad Kaldrmica 57 Milići

ZK-posjedovni list glasi na Dedić Derviš, a nije dokazano srodstvo niti je dostavljen ugovor o korištenju posjeda sa imenovanim. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

376. Ibrić (Huso) Adem Maćesi 33 Milići Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

377. Kurtić ( Mustafa ) Himzo Rovaši 80 Milići Nije ovjerena kopija uvjerenja o povratku

378. Musić ( Rašid ) Bahrija Skuglići 9 Milići Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

379. Mustafić (Mehmed) Muradif Skugrići Milići Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

380. Osmanović (Avdo) Samir Skugrići 83 Milići Nedostaje obrazac prijave, Kopija ZK iz 2008 neovjerena

381. Bičvić (Mato) Mato Veliki Ždralovac Modriča Dostavio samo prijavni obrazac. Nedostaju svi dokumenti iz općih kriterija.

382. Efendić (Mujo) Nusret Riste Mikičiča 61 Modriča Nije dostavljen ZK-posjedovni izvadak

383. Mujagić (Zijad) Ezvin Posavsko-trebavskog odreda 9

Modriča Nije dostavljen ZK-posjedovni izvadak

384. Brdarić (Masrko) Francisko Mali zdraljovac Modriča

Kopija Potvrde o povratku nije ovjerena, Izjava o spremnosti sufinansiranja nije ovjerena, Posjedovni list iz 2014,nije ovjerena izjava o nekorištenju donacije

385. Mehić (Atif) Alija Tarevačka 34 Modriča ZK-posjedovni list dokazuje oko 32 dunuma zemlje, a potrebno je 40 dunuma jer se potražuje traktor

386. Šiškić (Mato) Kaja Trnjani 17 Modriča Nije dostavljeno uvjerenje o povratku.

387. Sarvan (Hajro) Begzada Vučijačka 15 Modriča Nije dostavljen ZK-posjedovni list kao niti izjava o nekorištenju sredstava

388. Čolić (Vahid) Ahmed Borovčići bb Nevesinje Nema izjave o korištenju/nekorištenju donacije

389. Džemić (Huso) Enez Donja bjenja Nevesinje Posjedovni list iz 2012

390. Čuljak (Nikola) Luka Sopilja Nevesinje ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nije dostavljena izjava o korištenju/nekorištenju sredstava.

391. Vranić (Mahmut) Senudin Novi Grad-Agići Novi Grad - Bosanski Novi

Nije dostavljena Izjava o korištenju/nekorištenju sredstava

392. Arapović (Refik) Esmin Blagaj Japra 118 Novi Grad - Bosanski Novi

Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

393. Baćka (Alija) Afija Maslovare Novi Grad - Bosanski Novi

ZK-posjedovni list glasi na ime Ekić Mahmut međutim nije dokazano srodstvo sa istim niti je dostavljen ugovor o korištenju zemljišnog posjeda. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

394. Huzejrović (Kasim) Derviš Blagaj rijeka 97 Novi Grad - Bosanski Novi

Izjava o spremnosti sufinansiranja se odnosi na sadnju a ne na predmetni Javni oglas. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

Page 32: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

32

395. Kahrimanović ( Fejzo) Emir Kozić 23 D Agici Novi Grad - Bosanski Novi

Kopija Potvrde o povratku nije ovjerena, nema dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, ZK 2009 god

396. Kolić (Mustafa) Mirzet Željeznička 2 Novi Grad - Bosanski Novi

Nije dostavljen ZK

397. Mustić (Omer) Suvad Lonđa 44 Novi Grad - Bosanski Novi

Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

398. Ćordić (Huse) Sead Urijanski Put 81 Novi Grad - Bosanski Novi

Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

399. Hamzagić (Nezir) Muharem Hozići 2 Novi Grad - Bosanski Novi

Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica prebivališta

400. Huzejrović (Kasim) Mustafa Blagaj rijeka Novi Grad - Bosanski Novi

Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

401. Majetić ( Sulejman) Bajrama Izba 36 Novi Grad - Bosanski Novi

Nedostaje izjava o korištenju/nekorištenju donacije, kao i dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

402. Šabanagić (Smail) Zahid Blagaj Rijeka 121 Novi Grad - Bosanski Novi

Nije dostavljena kućna lista i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

403. Valetanlić (Alija) Senad Blagaj Novi Grad - Bosanski Novi

Nedostaje ZK izvadak, dostavljene izjave o sufinansiranju i nekorištenju donacija odnose se na JO proljetna/jesenja sadnja

404. Velić (Hasan) Jasmin Blagaj-Japra 34 Novi Grad - Bosanski Novi

Nedostaje CIPS-ova prijavnica. ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nije dostavljena Izjava o korištenju/nekorištenju sredstava.

405. Džafić (Uzeir) Sadik Gornji Agići 6 Novi Grad - Bosanski Novi

Nije dostavljena Izjava o nekorištenju/korištenju sredstava

406. Vakufac (Kemal) Mehmed Suhača 66 Novi Grad - Bosanski Novi

Nije dostavljeno uvjerenje o povratku i ZK-posjedovni list.

407. Bajrić (Ćamil) Husein Hozići Novi Grad - Bosanski Novi

Nije dostavljena izjava o korištenju/nekorištenju sredstava kao ni dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

408. Vakufac (Refik) Emira Suhača 168 Novi Grad - Bosanski Novi

Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

409. Šumić (Hasib) Husein Blagaj Japra 203 Novi Grad - Bosanski Novi

Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

410. Hamzagić (Juso) Emine Hozići 126 Novi Grad - Bosanski Novi

Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica prebivališta

411. Dautčehajić (Ramo) Asja Meše Selimovića 150 Novi Grad - Bosanski Novi

Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

412. Ekić (Ferid) Smajil Maslovare Novi Grad - Bosanski Novi

Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

413. Atović ( Mustafa ) Ferida Odžačaka 5 kopaći Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

414. Mašić (Avdo) Ševala Našćenje b.b. Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

415. Mašić (Halil) Zahid Našćenje b.b. Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

416. Obuća (Ragib) Nezira Bučje Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

417. Starhonjić (Emin) Edhem Božidara Goraždanina Novo Goražde

Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica, kopija uvjerenja o povratku nije ovjerena. Posjedovni list stariji od godinu dana. Poljoprivredno gazdinstvo na ime supruge koja nije dostavila CIPS-prijavu u mjestu povratka. Nisu dostavljene izjave o sufinansiranju i korištenju/nekorištenju sredstava. Kućna lista nije ovjerena.

418. Bogdanić ( Ramiz) Ahmed Bogdanići bb Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

419. Borovac (Salko) Avdo Borova 14 Novo Goražde Uvjerenje o povratku nije adekvatno. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

420. Ćosović (Nusret) Dževad prof. Rasima Živojevića 18

Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

421. Ćulov (Avdo) Suljo Bučje Novo Goražde Nema dostavljenu CIPS-ovu prijacvnicu. Uvjerenje o povratku nije adekvatno. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

422. Drakula (Petko) Risto Dragoići bb Oblečeva Novo Goražde Ima uvjerenje o prebivalistu, a ne o povratku

423. Džaferović (Hakija) Fadil Mašići b.b. Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

424. Gavrilović (Milivoje) Boro Rijeka b.b. Novo Goražde ZK-posjedovni list na kojem je vlasnik Gavrilović Milijana ali za istu nedostaje CIPS-prijavnica

425. Islam (Mujo) Šaćir Obradovići Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

426. Kanlić ( Ethem ) Rifet Kostenik Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

Page 33: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

33

427. Kanlić (Nezir) Nazif Božidara Goraždanina 178

Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

428. Kanlić (Osman) Ibro Odžačka 26 Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

429. Laković (Radiša) Zoran Rušanj Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

430. Mahmutović (Nezir) Hatidža Novakovići b.b. Novo Goražde Nisu ovjerene izjave o sufinansiranju projekta niti o nekorištenju sredstava

431. Odžaković (Mehemed) Hiba Podkozara b.b. Novo Goražde Kopija ZK-posjedovni list nije ovjeren

432. Petković (Milorad) Danijela Bogdanići Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

433. Petković (Simo) Miroslav Bogdanići Novo Goražde ZK iz 2013, nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

434. Pleh (Idriz) Nedžad Salih bega Kuljuha 2 Novo Goražde

Dostavljena CIPS prijava BPK Goražde, nedostaje potvrda o povratku, izjava o nekorištenju donacije, potvrda o registraciji poljoprivredne djelatnosti

435. Subotić (Novica) Brane Božidara Goraždanina 104

Novo Goražde Izjave o korištenju/nekorištenju donacije i spremnosti sufinansiranja nisu ovjerene

436. Ćulov (Đano) Aiša Meše Selimovića 35 Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

437. Krašić (Sulejmen) Alija Krašići b.b. Novo Goražde Nije ovjerena kopija ZK-posjedovni list.

438. Maslan (Juso) Abid Gradac Novo Goražde

Nisu ovjerene Izjave o sufinansiranju i korištenju/nekorištenju donacije. Nedostaje uvjerenje o povratku, kućna lista i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

439. Šalo (Hajro) Arifa Oglečeva Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

440. Šovšić (Adil) Dževad Vojnin b.b. Novo Goražde ZK-posjedovni list ima 37 dunuma što je nedovoljno za potraživanje traktora

441. Popović (Rešid) Šerif Meše Selimovića 58 Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

442. Atović (Mustafa) Ferida Odžačka 5 Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

443. Ferizović (Mujo) Iša Zidine 12 Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

444. Hodžić (Durmo) Ibro Božidara Goraždanina 95

Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

445. Oković (Mušan) Hasan Meše Selimovića 31 Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

446. Krašić (Jusuf) Smajo Esada Dučića 12 Novo Goražde

Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica prebivališta u mjestu povratka. Nije dostavljeno uvjerenje o povratku. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

447. Mašić (Mušan) Fazila Rasima Živojevića-Gradac

Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

448. Dragolj (Safet) Sakim Dragolji b.b. Novo Goražde ZK-posjedovni list stariji od godinu dana

449. Dučić (Salko) Nezir Željeznička 21 Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

450. Čelik (Rifet) Refik Trebeševo Novo Goražde

Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Izjave o sufinansiranju i korištenju/nekorištenju donacije nisu ovjerene. CIPS-ova prijavnica prebivališta starija od 3 mjeseca.

451. Močević (Dedo) Hasan Slatinska 23 Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

452. Petrović (Živan) Radoš Dubište b.b. Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva i kućna lista.

453. Odžaković (Ibro) Šuhreta Gornja Potkozara b.b. Novo Goražde Nisu ovjerene izjave o sufinansiranju i korištenju/nekorištenju sredstava. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

454. Oković (Sejfo) Osman Zidine 54 Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

455. Prutina (Mušan) Fata Zamegresi Novo Goražde

Nedostaje uvjerenje o povratku, izjava o sufinansiranju, izjava o korištenju/nekorištenju donacije i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

456. Zorlak (Avdo) Memsud Zorlaci Novo Goražde CIPS-ova prijavnica prebivališta nije iz mjesta povratka. Uvjerenje o povratku nije dostavljeno.

457. Djana (Adem) Redžep Meše Selimovića 54 Novo Goražde Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

Page 34: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

34

458. Alić (Nedžib) Hasan Mahala Osmaci

Izjave o spremnosti sufinansiranja i korištenja/nekorištenja sredstava nisu u skladu sa predmetnim javnim oglasom. Navedene se odnose na javni oglas za sadnice voća.

459. Bajrić (Mustafa) Šaban Sajtovići 97 Osmaci Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica kao i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

460. Cakor (Jakub) Ibrahim Cakori 74 Osmaci Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

461. Hrusić ( Emro) Sulejman Kusonje Osmaci Prilozen posjedovni list na ime Begovic Bajro, nije dostavljen dokaz o korištenju zemlje niti je dokazano srodstvo sa istim

462. Mehanović (Hasib) Osmo Caparde Osmaci Nije dostavljeno uvjerenje o povratku niti izjave o sufinansiranju i nekorištenju donacije.

463. Alić (Smajo) Mirsad Mahala 58 Osmaci Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

464. Karić (Ibrahim) Sead Hajvazi 83 Osmaci

ZK-posjedovni list glasi na ime Karić Salih međutim nije jasna rodbinska veza sa aplikantom niti je dostavljen ugovor o korištenju posjeda. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

465. Musić (Salih) Šifa Kusonje 100 Osmaci Ugovor o korištenju zemljišnog posjeda sa Musić Mehom nije ovjeren

466. Omerović (Smail) Esed Hajvazi br. 54 Osmaci ZK izvadak na 30 dunima, a za potraživanje traktora potrebno najmanje 40 dunuma

467. Alić (Omer) Safet Mahala b.b. Osmaci Kopija ZK-posjedovni list nije ovjerena i nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

468. Mehmedović (Ohran) Šabanija

Kusonje 31 Osmaci Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

469. Omerović (Jusuf) Hajra Hajvazi 71 Osmaci Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

470. Spahić (Salih) Eljub Like Osmaci Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

471. Alibašić (Kasim) Enes Šeher 45 Osmaci ZK-posjedovni list je stariji od godinu dana. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

472. Daidžić (Sabit) Miralem Modrik bb- Podgrab Pale (RS) Nedostaje potvrda o povratku

473. Tatlić (Hamed) Zufer Prisoje bb kamenica Pale (RS) Iz prilozenog ne vidi se srodstvo Tatlic Emom na koju glasi ZK

474. Tatlić (Hamed) Nazif Prisoje b.b. Kamenica-Pale

Pale (RS) ZK-posjedovni list stariji od godinu dana.

475. Puškarić (Ivo) Ilija Tramošnica-Puškarići b.b.

Pelagićevo Kopija ZK-posjedovni list nije ovjerena.

476. Perkunić (Tadije) Mijo Turići b.b. Pelagićevo CIPS-ova prijavnica starija od 3 mjeseca.

477. Alić ( Muho) Fikret Brdžani kozarac Prijedor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

478. Brkić (Hasib) Nijaz Majora Milana Tepića 21

Prijedor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

479. Hopovac (Smail) Muharem Zecovi Prijedor Kopija ZK izvadka nije ovjerena, nedostaje potvrda o registraciji polj.gazdinstva

480. Karagić (Hasan) Ekrem Rizvanovići Prijedor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

481. Kurtović (Esad) Sulejman Mahmuta Bušatlije 87 Prijedor Nije dostavljena izjava o korištenju/nekorištenju donacije i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

482. Porčić (Hilmija) Nihad Bišćani bb Prijedor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

483. Ramić ( Salih) Senadin Petrovo Prijedor Posjedovni list iz 2013, nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

484. Zubanović (Alija) Izet Slavka Jatića 412 Prijedor Nije ovjeren ZK-posjedovni list. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

485. Bačić (Razim) Merfi Rahima Bajramovića 56

Prijedor Nije dostavljena izjava o korištenju/nekorištenju donacije

486. Brdar (Šefik) Mirsad Čarakovo Prijedor Nije dostavljena izjava o korištenju/nekorištenju donacije

487. Karupović (Jusuf) Atif Čarakovo Prijedor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

488. Mahmuljin (Husein) Haris Kozaruša 2/52 Prijedor ZK-posjedovni list stariji od godinu dana.

489. Mujkanović (Dedo) Derviš Kozaruša bb, Kozarac Prijedor Nedostaje ZK izvadak

490. Nezirević (Husein) Hamdija Ćela b.b. Prijedor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

Page 35: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

35

491. Hrustić (Fikret) Almir Kozaruša 110, Kozarac

Prijedor Izjava o ranije korištenim/nekorištenim donacijama u neskladu sa postojećom Bazom podataka

492. Huskić (Mehmedalija) Hamid Kamičani b.b. Prijedor Dostavljeni ZK na cca 30 dunuma, a za traktor potrebno 40 dunuma

493. Kadić (Karanfil) Sead Bišćani bb Prijedor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

494. Kadrić (Hakija) Midhet Rizvanovići Prijedor Nedostaje CIPS prijava

495. Kararić (Sead) Armin Miše Jazbeca 25 Prijedor ZK-posjedovni listovi bilježe oko 17 dunuma zemlje, a za potraživanje traktora potrebno je posjedovanje minimum 40 dunuma zemljišta.

496. Čirkić (Adem) Ibrahim Ćela Prijedor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

497. Kljajić (Eniz) Zijad Čarakovo Prijedor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

498. Mulalić (Hasan) Adem Hambarine Prijedor Nije ovjeren Zahtjev za izmjenu prebivališta.Nije dostavljen dokaz da je registrovana djelatnost.

499. Duratović (Adem) Amir Rakovčani Prijedor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

500. Alagić (Hasan) Sulejman Jugovci 56 Prijedor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

501. Forić (Kadir) Denijal Kamičani bb Prijedor Nedostaje potvrda o povratku, ZK izvadak i potvrdu o reg. gazdinstva

502. Muslimović (Kasim) Zijad Rizvanovići Prijedor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

503. Pajić (Husein) Huse Bišćani bb Prijedor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

504. Kaltak (Esad) Senad Žeger b.b. Prijedor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

505. Ahmić (Ismet) Izudin Lišnja Prnjavor Nije dostavljena CIPS-ova prijava prebivališta. Nedovoljana površina zemlje za berač kukuruza.

506. Avdić (Jahija) Ramiz Puraći b.b. Prnjavor ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

507. Bilianović (Enes) Nedim Lišnja Prnjavor Nedostaje ZK-posjedovni list

508. Bečirević (Vahid) Hamo Lišnja bb Prnjavor Kopija potvrde o povratku nije ovjerena

509. Kvakić (Hadžo) Fikret Konjuhovci bb Prnjavor Nema CiPS-ovu prijavu

510. Halilič ( Ibrahim ) Sadika Puraći Prnjavor Posjedovni list iz 2009.

511. Kvakić (Mehmed) Sabrudin Konjuhovci b.b. Prnjavor Kopija Uvjerenja o povratku nije ovjerena.

512. Mušinović (Rašid) Fahir Konjuhovci bb Prnjavor Kopija Potvrde o povratku neovjerena

513. Brđanin (Avdo) Mufid Lišnja Prnjavor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva .

514. Jašarević (Džafer) Nadir Konjuhovci bb Prnjavor Kopija Potvrde o povratku nije ovjerena, nedostaje ZK izvadak

515. Mehinagić (Muharem) Elvir Lišnja Prnjavor Nije dostavljen ZK izvadak i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

516. Ahmić (Nusret) Muris Lišnja Prnjavor ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

517. Arnaut (Ejub) Mehmed Lišnja Prnjavor Kopija Uvjerenja o povratku nije ovjerena.

518. Gušić (Kemal) Suad Lišnja Prnjavor Dostavljena samo potvrda o registraciji polj.djelatnosti

519. Zukanćić (Mehmed) Fahrudin

Lišnja Prnjavor Posjedni listovi iz 2009 i 2014

520. Halilović (Mujo) Jasmina Doline b.b. Prnjavor Nedostaje dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

521. Kunić (Suljo) Imšir M.Bijelića 54 Prnjavor Kopija Potvrde o povratku nije ovjerena, nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

522. Brđanin (Jusuf) Enisa Lišnja Prnjavor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

523. Dedukić (Hamza) Suvada Lišnja bb Prnjavor Kopija Potvrde o povratku nije ovjerena

524. Dedukić (Irfan) Elvedin Lišnja bb Prnjavor CIPS-prijavnica prebivališta nije dostavljena. Kopija Uvjerenja o povratku na očevo ime-nije ovjereno.

Page 36: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

36

525. Grbić (Midhat) Indira B. Radičevića Prnjavor Nema CiPS-ovu prijavu, potvrdu o povratku i potvrdu o reg. gazdinstvu

526. Halilić (Ismail) Ibrahim Lišnja Prnjavor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

527. Isaković (Đehva) Adnan Lišnja bb Prnjavor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva i CIPS prijava

528. Pekić ( Hajro) Đevdo Lišnja Prnjavor Nije dostavljen ZK-posjedovni list

529. Zec (Adil) Adem Lišnja bb Prnjavor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

530. Zukančić (Dedo) Izet Lišnja bb Prnjavor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

531. Halilić (Refik) Redžo Rajka Maleševića - Konjuhovci

Prnjavor Kopija Uvjerenja o povratku nije ovjerena. Posjedovni list stariji od godinu dana. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

532. Kušmić (Mehmed) Edin Lišnja Prnjavor Kopija uvjerenja o povratku nije ovjerena.

533. Haliić (Ibrahim)Nermin Lišnja Prnjavor Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

534. Dedajić (Avdo) Suvad Selo Donje-Kukavice b.b.

Rogatica ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

535. Džananović (Ramo) Hasan Starčići Rogatica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

536. Hurko (Abdulah) Muhamed Kopljevići 14 Rogatica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

537. Konaković (Ahmo) Mehmed Šatorovići Rogatica Nije dostavljeno adekvatno Uvjerenje o povratku.

538. Prutina (Ismet) Zuhdija Brčigovo Rogatica Kopija Uvjerenja o povratku nije ovjerena. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva i kućna lista.

539. Ajanović (Omer) Sinan Pašić kula bb Rogatica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

540. Bećirović (Selim) Ramiz Kramer selo Rogatica Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica te ZK-posjedovni list nije ovjeren

541. Dugalija (Šaban) Ibro Kramer selo 2 Rogatica Nije dostvljeno Uvjerenje o povratku. Nije dostavio uvjerenje o korištenju/nekorištenju sredstava

542. Živalj (Dervo) Velija Živaljevići-Borike Rogatica Posjedovni listovi stariji od godinu dana.

543. Čavčić (Arif) Salih Aleksandra Puškina 7 - opština Centar Sarajevo

Rogatica

ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Kućna lista nije ovjerena. Uvjerenje o povratku dostavljeno od Mjesne zajednice a potrebno od ovlaštenog organa. Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica prebivališta

544. Karić (Nurko) Muhamed Pašić kula bb Rogatica Priložio ZK na 40 dunuma i izjavu da koristi zemlju od rodaka ali nema ugovor o zakupu

545. Vražalica (Edhem) Sulejman Karačići b.b. Rogatica ZK-posjedovni list je na 35 dunuma a za traktor potrebno 40 dunuma

546. Karga (Alija) Amir Vratar, Žepa Rogatica Kopija ZK nije ovjerena

547. Omanović (Esed) Nermin Žepa Rogatica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

548. Gušić (Izet) Salko Jasike bb, Žepa Rogatica Kopija uvjerenja o povratku nije ovjerena, kopija ZK iz 2013 nije ovjerena

549. Redžić (Galib) Mesud Dobromerovići Rogatica Kopija ZK izvadka nije ovjerena, nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

550. Čaušević (Šemso) Halima Prosječeno bb Rogatica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

551. Ćesko (Nedžib) Amel Laze b.b. Rogatica ZK-posjedovni list nije ovjeren. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

552. Herceglija (Zejnil) Nedžad Bjelogora Rogatica Nije ovjeren ZK-posjedovni list

553. Kadrić (Meho) Sulejman Golubovići Rogatica CIPS-ova prijavnica starija od tri mjeseca

554. Smajović (Omer) Amir Kukavice 52 Rogatica ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nije dostavljena Izjava o korištenju/nekorištenju sredstava

555. Hodžić (Rašid) Sabrija Biljino Polje Rogatica Nedostaje uvjerenje o povratku

556. Valjevčić (Đulejman) Kemal Viti Grab Rudo Nedostaje uvjerenje o povratku, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

557. Ćato (Vejsil) Omer Donja Strmica 41 Rudo ZK-posjedovni list dokazuje vlasništvo nad cca 24,5 dunuma zemlje, a za traktor je potrebno minimalno 40 dunuma. Nije dostavljena kućna

Page 37: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

37

lista.

558. Nuhanović (Suhbije) Alenko Grivin Rudo

CIPS-ova prijava iz 2013 god, kopije potvrde o povratku, izjave o spremnosti sufinansiranja, ZK izvadak, kućna lista, izjave o nekorištenju/korištenju donacije nisu ovjerene

559. Klačar (Smail) Mujo Pribišić 11 Rudo

Dostavljena izjava o spremnosti sufinansiranja i izjava korištenju/nekorištenju donacije u svrhu prijave na JO proljetna/jesenja sadnja, nije dostavio potvrdu o registraciji polj.djelatnosti

560. Peljto (Hajro) Latif Petačine bb Rudo Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

561. Ćato (Šećo) Rasiim Strmica 16 Rudo

Nije dostavljeno Uvjerenje o povratku. Nisu dostavljene izjave o sufinansiranju i nekorištenju sredstava. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

562. Kulović (Redžo) Sabit Miševići 95 - Kanton Sarajevo

Rudo

Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica prebivališta u mjestu povratka. Nedostaje izjava o korištenju/nekorištenju sredstava, potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

563. Omeragić (Ramiz) Elvira Strgačina 6 Rudo Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

564. Sejfić (Nazif) Azem Gradačačka 27-Sarajevo

Sarajevo - Novi Grad

Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

565. Vražalica (Avdija) Mustafa Pediše Sokolac Nije ovjerena Kopija ZK-posjedovni list

566. Bajrić (Munib) Emin Meljine b.b. Sokolac Nije dostavljeno Uvjerenje o povratku

567. Bećar (Šefkija) Imran Bećari Sokolac Nije dostavljena kućna lista

568. Grbo (Sefer) Rasim Meljine Sokolac Nedostaje uvjerenje o povratku i dokaz o registraciji polj. gazdinstva

569. Šahinović (Tahir) Ismet Šahbegovići Sokolac Nedostaje Uvjerenje o povratku, izjave o sufinansiranju i nekorištenju/korištenju donacije

570. Šetić (Osman) Omer Novoseoci Sokolac ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

571. Babić (Rasim) Asim Gire bb Sokolac Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva i potvrda o povratku

572. Džindo (Pašan) Mehmed Ketenovići, Knežina Sokolac Kopija ZK izvadka nije ovjerena, nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

573. Hamza ( Husejin) Ibrahim Bjelasovići Sokolac ZK na 79.649 m2, Hamza Ibrahimu pripada 3/16, a aplicirao za traktor

574. Vražalica (Mustafa) Nermin Pediše Sokolac ZK dostavio na cca 3 dunuma zemlje sto je nedovoljno za potraživanje traktora

575. Hamzić ( Ešef) Izet Knežina Sokolac Nedostaje uvjerenje o povratku i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

576. Vrabac (Fehim) Ejub Kuti Sokolac Kopija CIPS prijave neovjerena, kopija ZK izvadka neovjerena

577. Vražalica (Ejub) Sefer Pediše Sokolac Nije dostavljena kućna lista

578. Mujičić (Džemil) Mujo Kobaš Srbac Zahtjev za izmjenu CIPS-ove prijavnice stariji od tri mjeseca. Nije dostavljen ZK-posjedovni list.

579. Alić (Juso) Jusuf Prohići Srebrenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

580. Atić (Smajo) Sevdet Šubin Srebrenica

ZK-posjedovni list glasi na Atić Ibro, nije poznato srodstvo sa aplikantom niti je dostavljen ugovor o korištenju posjeda. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

581. Mehmedović (Meho) Hazim Bostahovine-Sućeska Srebrenica

ZK-posjedovni list je 1/9 na ime aplikanta što iznosi oko 7,7 dunuma od okupno cca 70 dunuma, a potrebno je najmanje imati 40 dunuma jer se potražuje berač kukuruza

582. Duraković (Avdija) Avdo Luka Srebrenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

583. Hodžić (xxxx) Ramo Bostahovine Srebrenica

Potrebno je dokazati srodstvo sa Hodžić Huseinom, na čije ime je dostavljen posjedovni list ili dostaviti ugovor o korištenju. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

584. Husejnović (Salčin) Ibro Bučimovići Srebrenica Nedostaju potvrda o povratku i potvrda o registraciji polj.djelatnosti

585. Omerović (Ibrahim) Selvet Međe Srebrenica Posjedovni list stariji od godinu dana.

586. Ahmetović (Avdurahman) Hajrija

Podgaj Srebrenica Posjedovni list stariji od godinu dana.

Page 38: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

38

587. Ahmetović (Hašim) Emir Podgaj bb Srebrenica Nedostaje izjava o spremnosti sufinansiranja

588. Alispahić (Ešef) Almir Jaglići Srebrenica ZK-posjedovni listovi stariji od godinu dana

589. Avdić (Salih) Mevludin Osmače Srebrenica

Dostavljena dva ZK-posjedovna izvadka. Jedan je stariji od godinu dana, a drugi glasi na ime Ahmetović Kjazim za što nije dokazana veza sa istim niti je dostavljen ugovor o korištenju posjeda. Poljoprivredno gazdinstvo na ime Ahmetović Hašim

590. Bajraktarević (Adil) Amel Crvena Ravan b.b. Srebrenica

ZK-posjedovni list glasi na ime Bajraktarević Husei, ali nije dokazano srodstvo sa aplikantom niti je dostavljen ugovor o korištenju zemlje. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

591. Begić (Rejha) Mevludin Lipovac Srebrenica ZK-posjedovni list je na Begić Mahmut međutim nije dokazano srodstvo sa istim niti je dostavljen ugovor o korištenju posjeda.

592. Bektić ( Senahid ) Hamza Pusmulići Srebrenica Prilozen posjedni list na ime Bektic Ibrahim. Ne vidi se srodstvo s istim, niti je dostavljen dokaz o korištenju zemlje

593. Burić (Nezir) Nedžad Osmače Srebrenica ZK kopija na ime Burić (Zahir) Ibrahim-nema dokaza o srodstvu sa aplikantom. Nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

594. Delić (Ibro) Hasan Luka Srebrenica Iz priloženog posjedovnog lista ne vidi se srodstvo sa Delić Rizvanom, a nije dostavljen ugovor o korištenju

595. Delić (Jusuf) Sabit Sućeska Srebrenica

ZK-posjedovni list glasi na Delić Selman međutim nije dokazano srodstvo sa istim niti je dostavljen ugovor o korištenju predmetnog posjeda. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

596. Delić (Munib) Mina Kutuzero, Sućeska Srebrenica Nedostaje CIPS prijava prebivališta

597. Halilović ( Ahmo) Zifa Bostahovine bb Srebrenica

Iz dostavljenog ZK na ime Mustafic Ahmo ne vidi se srodstvo sa djecom niti sa strateljem nad djecom Halilović Zifom. Nedostaje izjava o spremnosti sufinansiranja.

598. Hasanović (Husein) Belmin Podgaj Srebrenica Dostavljeni posjedovni list nije moguće dovesti u vezu sa aplikantom.

599. Hodžić (Mujo) Nermin Šogolji Srebrenica

ZK-posjedovni list glasi na ime Hodžić Husein sa kojim nije dokazano srodstvo niti dostavljen ugovor o korištenju posjeda. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

600. Husejnović ( Munib) Hamdija Bučinovići sutjeska Srebrenica Dostavljeni posjedovni listovi na ime Husejnovic Ahmo, nema dokaza o srodstvu sa istim, nije dostavljen dokaz o korištenju zemlje

601. Husejnović (Hasan) Hasib Bučinovići Srebrenica Dostavljen posjedovni list na ime Husejnović Huso nema dokaza o srodstvu sa istim, nije dostavljen dokaz o korištenju zemlje.

602. Ilić Boško Soloćuša Srebrenica Potvrda da je bio interno raseljena osoba.

603. Jahić (Šaban) Sidik Lipovac b.b. Srebrenica Dostavljen posjedovni list na ime Jahić Ahmet nema dokaza o srodstvu sa istim, nije dostavljen dokaz o korištenju zemlje.

604. Jašarević (Ibro) Muhamed Brakovci Srebrenica Dostavljen posjedovni list na ime Mujo Jašarević, nema dokaza o srodstvu sa istim, nije dostavljen dokaz o korištenju zemlje

605. Ljeskovica (Ohran) Sejdalija Lješće Srebrenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva i CIPS-ova prijavnica prebivališta

606. Mujić (Alija) Kadrija Luka Srebrenica Posjedovni list je na Mujić Šaćir, potrebno dokazati srodstvo ili ugovor o zakupu zemlje

607. Nukić (Mujo) Đulsa Poljak b.b. Srebrenica

ZK-posjedovni list glasi na ime Nukić Alija međutim nije poznato srodstvo sa aplikantom niti je dostavljen ugovor o korištenju zemljišnog posjeda sa aplikantom.

608. Orić (Ahmet) Munib Gornji Potočari Srebrenica Kopija ZK-posjedovni list nije ovjerena.

609. Sulejmanović (Ahmet) Zifa Luka Srebrenica Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica prebivališta kao i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

610. Uzunović (Selim) Medina Sladovići Srebrenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

611. Avdić (Suljo) Suvad Ljeskovik Srebrenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

612. Džananović (Dervo) Elvir Tokoljaci Srebrenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

Page 39: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

39

613. Karamehmedović (Kemal) Šefik

Urisići Srebrenica Ugovor o zakupu zemljišta je sklopljen 2010. godine i važeći je do 2011. godine. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

614. Ramić (Himzo) Ramiz Brakovci Srebrenica ZK - posjedovni list na Ramić Salki, nije dokazano srodstvo sa istim niti je dostavljen ugovor o korištenju posjeda

615. Salihović (Alija) Rijad Gornji Potočari Srebrenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

616. Smajić (Dašan) Sadik Slapovići Srebrenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

617. Tihić (Asim) Sadina Liješće Srebrenica Nedostaje ZK-posjedovni list

618. Avdić (Izet) Izudin Pale b.b. Srebrenica Nedostaje ZK-posjedovni list

619. Begić (Sadk) Semir Potočani Srebrenica Nedostaje ZK-posjedovni list

620. Dudić (Smajil) Mefail Soločuša 7 Srebrenica ZK-posjedovni list je na 30 dunuma a potrebno je minimum 40 dunuma za potraživanje traktora. Nije dostavljena izjava o sufinansiranju projekta.

621. Hafizović (Halid) Sifet žutica Srebrenica ZK iz 2013 god i na ime HafizoviĆ Rizvan,nije dostavljen dokaz o srodstvu ili o korištenju zemlje

622. Marković (Ostoja) Momir Podravanje b.b. Srebrenica Uvjerenje o povratku nije adekvatno-interno raseljeno lice koje nije napustilo općinu Srebrenica.

623. Mujić (Rašid) Šemsudin Luka Srebrenica Obrazac zahtjeva za upis u registar nije ovjeren

624. Osmanović (Šukrija) Senedin

Likari b.b. Srebrenica ZK-posjedovni list glasi na ime Osmanović Idriz, nije dokazano srodstvo sa istim niti je dostavljen ugovor o korištenju posjeda

625. Smajić (Smajo) Saib Lipovac Srebrenica Nije poznato na čije ime je osnovano gazdinstvo ZR Lipovac

626. Burić (Jusuf) Fikret Potočani Srebrenica ZK-posjedovni list glasi na Burić Smajo nije dokazano srodstvo niti je dostavljen ugovor o korištenju posjeda.

627. Huseinović (Hamed) Husein Gostilj-Potočari Srebrenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva i ZK-posjedovni list

628. Smajić (Salih) Smajo Lipovac Srebrenica Nije poznato na čije ime je osnovano gazdinstvo ZR Lipovac

629. Selimović (Hamed) Halida Rešagić-Skelan Srebrenica CIPS-ova prijava FBiH-Vogošća, nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

630. Hafizović (Ahmo) Mevludin Opetci bb, Žutica Srebrenica Nedostaje ZK izvadak i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

631. Hasanović (Alija) Redžija Bastahovine, Sućeska Srebrenica ZK na ime Hasanović Mehmed (nije na kućnoj listi, nema dokaza o srodstvu ili prava na korištenje zemlje)

632. Sinanović (Salih) Abdulah Luka Srebrenica Nedostaje ZK izvadak i potvrda o registraciji polj. gazdinstva

633. Ahmetović (Hašim) Nermin Podgaj bb Srebrenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

634. Ahmetović (Kijazim) Hašim Podgaj b.b. Srebrenica Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica prebivališta kao i izjava o sufinansiranju

635. Dedić (Bego) Hajrija Podgaj b.b. Srebrenica ZK-posjedovni list stariji od godinu dana

636. Hafizović (Mujo) Halid Sućeska b.b. Srebrenica

ZK-posjedovni list glasi na Hafizović Rizah, nije poznato srodstvo sa istim niti je dostavljen ugovor o iznajmljivanju posjeda. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

637. Merajić (Hasib) Sabir Podgaj b.b. Srebrenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva i ZK-posjedovni list.

638. Osmanović (Ibrahim) Begajeta

Dobrak bb Srebrenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

639. Salihović (Atif) Munira Skejići Srebrenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

640. Avdić (Alija) Hajrulah Zeleni jadar bb Srebrenica Nema potvrdu o reg. gazdinstvu

641. Begić (Azem) Ilijas Braće Begića b.b. Srebrenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

642. Mujić (Alija) Ibro Luka Srebrenica Posjedovni list je na Mujić Šaćir, potrebno dokazati srodstvo ili ugovor o zakupu zemlje

643. Mulalić (Meho) Muamer Potočari D. Srebrenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Iz Posjedovnog lista ne vidi se ko je vlasnik zemlje

644. Harbaš (Enes) Elvir Velika Daljegošta Srebrenica Van roka

Page 40: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

40

645. Malkić (Rušid) Hamdija Poznanovići Srebrenica Aplikacija nije odgovarajuća predmetnom Javnom oglasu

646. Đozić (Muaz) Nevzat Orahovica Srebrenik Nedostaje uvjerenje o povratku

647. Brandić (Bartol) Mijo Donji Hasić 29 Šamac - Bosanski Šamac

Nije dostavljeno uvjerenje o povratku. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

648. Radić (Anka) Goran Obilićev vijenac Šamac - Bosanski Šamac

Nije dostavljeno uvjerenje o povratku niti ZK-posjedovni list. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

649. Šušak (Markica) Jozo Kornica b.b. Šamac - Bosanski Šamac

Nije dostavljeno: uvjerenje o povratku, izjava o nekorištenju sredstava i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. ZK-posjedovni list stariji od godinu dana.

650. Zurapović (Hajrudin) Zamir Nikole Tesle 115 Šamac - Bosanski Šamac

Posjedovni list iz 2012. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

651. Baškarić (Ivo) Mato Srednja Slatina Šamac - Bosanski Šamac

ZK-posjedovni list nije adekvatan jer dokazuje cca 14 dunuma a za potraživanje traktora potrebno je minimum 40 dunuma zemljišta.

652. Matić (Grga) Ilija Braće Jugovića 5 Šamac - Bosanski Šamac

Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

653. Mandić (Anto) Mladen Kraljičani 45 Šamac - Bosanski Šamac

Uvjerenje o povratku nije dostavljeno. ZK-posjedovni list stariji od godinu dana i nije ovjeren. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

654. Ević (Anto) Petar Donji Hasić Šamac - Bosanski Šamac

Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

655. Jasenica (Safet) Almasa Đenera Draže Mihajlovića

Šamac - Bosanski Šamac

ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nisu dostavljene: izjava o sufinansiranju, izjava o nekorištenosti donacije i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

656. Ceribašić (Meho) Sulejman Obilićev vijenac Šamac - Bosanski Šamac

Nije dostavljeno uvjerenje o povratku. Aplikant ima djelatnost-trgovina-proizvodnja i usluge

657. Huskić (Emin) Zijad Nikole Tesle 88 Šamac - Bosanski Šamac

Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

658. Ferhatbegović (Hadžo) Mensudin

Papraća Šekovići ZK-posjedovni list je na ime Ferhatbegović Alija međutim nije dokazano srodstvo sa istim niti je dostavljen ugovor o korištenju

659. Kunić (Omer) Mevludin Odžaci b.b. Papraća Šekovići Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

660. Manjić (Mustaf ) Salihaga Odžaci b.b. Papraća Šekovići

Posjedovni list glasi na ime Manjić Alija međutim nije dokazana rodbinska veza odnosno nije dostavljen ugovor o korištenju zemljišnog posjeda. Nije dostavljena Izjava o nekorištenju donacije.

661. Salihović (Omer) Mirsad Odžaci bb- Papraća Šekovići Nedostaje izjava o korištenju/nekorištenju donacije

662. Hasanović ( Himzo ) Rahman

Odžaci bb -paprača Šekovići Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

663. Ganić ( Ramiz) Ahmet Bešnjevo Šipovo Nije dostavljen prijavni formular. Nije dostavljena izjava o sufinansiranju. Nije dostavljena kućna lista.

664. Hodžić (Mehmed) Rifet Pljeva Šipovo Dostavljena samo kućna lista

665. Šabić (Huso) Ismet Dragnići Šipovo Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva i uvjerenje o povratku

666. Šabić (Husejin) Almir Pljeva Šipovo

Nije dostavljena CIPS-ova prijava prebivališta kao niti Uvjerenje o povratku. Iz uvjerenja o kretanju vidljivo je korisnik od 2002. godine prijavljen u Zenici-FBiH. Nisu dostavljene Izjave o sufinansiranju niti korištenju sredstava. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

667. Imamović (Hakija) Muharem Čifluk b.b. Šipovo

Nije dostavljeno uvjerenje o povratku i Izjava o sufinansiranju projekta. Izjava o korištenju/nekorištenju sredstava nije ovjerena. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva .

668. Ganibegović (Hađo) Senad Braće Jugovića Šipovo

ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nije dostavljeno: uvjerenje o povratku, izjave o sufinansiranju i korištenju/nekorištenju sredstava, potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

669. Muagić (Omo) Nakib Staro Šipovo 65 Šipovo Van roka

670. Zukanović (Mehmed) Hamid Gornji Teslić 98 a Teslić ZK-posjedovni list 10 dunuma a potrebno 40 dunuma za potraživanje traktora. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

Page 41: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

41

671. Begović (Mustafa) Fahro Osivica 306 Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

672. Davarović (Asim) Mirnes D.Ružević 269 Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

673. Đilić (Meho) Nedžad D.Ružević 359 Teslić Nije dostavljen ZK-posjedovni list

674. Fajić (Sejdo) Mesud Stenjak Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

675. Golub (Kasim) Safet Stenjak Teslić

CIPS-ova prijavnica prebivališta starija od 3 mjeseca. Nije dostavljeno uvjerenje o povratku. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva .

676. Hanić (Ibrahim) Fehim Gusti Teslić Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

677. Hanić (Mustafa) Šaban G.teslić Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

678. Hasić (Muharem) Bećir Stenjak 235 Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

679. Jašarević (Hasan) Dirajeta Donji Ružević 499 Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

680. Kapić (Mujo) Sakib Kamena 136 Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

681. Kapić (Salih) Salih Suho polje 26 Teslić

ZK-posjedovni list glasi na Kapić Ajiša međutim nije poznato srodstvo sa istom niti je dostavljen ugovor o korištenju posjeda. Nije dostavljeno: uvjerenje o povratku, izjave o sufinansiranju ikorištenju/ nekorištenju sredstava i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

682. Kopić (Redžo) Rasim Barići b.b. Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

683. Kunić (Sejdo) Isad Stenjak Teslić Dostavljeni ZK na ime Kunic Semso, nema dokaza o srodstvu.

684. Mahmutović (Husein) Mirzet Osivica 92 Teslić Nije dostavljen ZK izvadak i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

685. Mustafić (Salko) Hazim Trzna 26-Kamenica Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

686. Omerović (Meho) Osman Đulić Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

687. Ostrvica ( Adil ) Safet stenjak Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

688. Ramić ( Ejub) Fahrudin Stenjak Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

689. Serhatlić (Šaban) Đulsa Kamenica Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

690. Serhatlić (Šaban) Sejad Kamenica 403 Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

691. Smajić (Ibro) Fehrida Pribinić Teslić Kopija potvrde o povratku nije ovjerena

692. Vitlić ( Sulejman) Sejad Kamenica 397 Teslić Izjave o sufinancirnju i korištenju/nekorištenju donacije nisu ovjerene

693. Zukić (Meho ) Hasan Donji ruževići 259 Teslić Nedostaje uvjerenje o povratku, izjava o nekorištenju donacije i registracija polj.djelatnosti

694. Bekrić (Bešo) Mirsad Osivica Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

695. Đananović (Rahman) Osman

grankovic-potocari 313 Teslić Posjedni list na ime Đananović Abdurahman (nije na kućnoj listi, nema dokaza o srodstvu), nedostaje registracija polj. gazdinstva

696. Ostrvica (Osman) Ibrahim Stenjak 271 Teslić Nedostaje potvrda o povratku

697. Sivić (Ibrahim) Ismet Donji Ružević 571 Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

698. Smajić (Mujo) Muhamed Gornja Kamenica Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

699. Jeterić (Mustafa) Muhamed Gornji Teslić Teslić

ZK-posjedovni list koji dokazuje vlasništvo aplikanta vidljivo je oko 14 dunuma zemlje međutim nije dokazano srodstvo sa ostalim vlasnicima posjeda niti je dostavljen ugovor o korištenju zemljišnih posjeda, za traktor potrebno 40 dunuma

700. Mulić (Mehmed) Omer Gornji Rankovići 331 Teslić Dva posjedovna lista starija od godinu dana. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

701. Omerović (Huso) Mehmed G. Teslić bb Teslić Potvrda o povratku nije ovjerena- na priložemim posjedovnim listovima nema 40 dunuma, a što je potrebno za potraživanje traktora

Page 42: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

42

702. Omerović (Ibro) Mirzo Irice 380 Teslić Nije ovjerena kopija posjedovnog lista niti je dovoljna površina zemljišnog posjeda za potraživanje traktora

703. Redžić (Mušir) Sadet Osivica 363 Teslić Iz posjedovnih listova aplikant dokazuje vlasništvo na oko 25 dunuma zemljišta dok je za traktor potrebno 40 dunuma

704. Bratić (Elvir) Senad Đulići Teslić ZK-posjedovni list glasi na ime Blagojević Milan, ali nije dostavljen ugovor o korištenju posjeda

705. Iriškić (Asim) Meho Osivica Teslić

Nije dostavljeno Uvjerenje o povratku, ZK-posjedovni list stariji od godinu dana, nedostaje Izjava o korištenosti donacije i nema dokaza o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

706. Bajrić (Salih) Kemal Pribinić Teslić Nedostaje izjava o nekorištenju/korištenju donacije

707. Hasić (Ramo) Mehmed Stenjak 48 Teslić Kopija Potvrde o povratku nije ovjerena, posjedovni list iz 2014, nije dostavljena izjava o nekorištenju/korištenju donacije

708. Lugonjić (Ibro) Fatima Stenjak Teslić Nedostaje ZK izvadak

709. Hodžić (Ramo) Smail Irice Teslić Kopija ZK izvadka nije ovjerena

710. Hasić (Mehmed) Rifat Stenjak 232 Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

711. Rizvanović (Adem) Alija Gornji Teslić Teslić Nije dostavljeno uvjerenje o povratku kao niti dokaz da je registrovano gazdinstvo

712. Tabak (Pejo) Jozo Barići Teslić Zahtjev za izdavanje CIPS prebivališta stariji od 3 mjeseca

713. Topovčić (Šaban) Mersad Kamenica b.b. Teslić Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

714. Rašić (Nazif) Emko Bardaci 609 Teslić ZK-posjedovni list nije ovjeren niti je dostavljen ugovor o korištenju posjeda sa Hasić Zehrom.

715. Hadžimahović (Lutvija) Miralem

Lastva Trebinje Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

716. Arnautović (Mahmut) Izet Gornje Grančarevo b.b.

Trebinje

Nije dostavljeno uvjerenje o povratku. ZK-posjedovni list glasi na ime Arnautović Raba međutim nije dokazano srodstvo sa istom niti je dostavljen ugovor o korištenju zemlje iz posjedovnog lista. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

717. Bunar ( Zahid ) Muamer Jablanica Trnovo (RS) Nedostaje Uvjerenje o povratku i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

718. Bunar (Adem) Hilmo Jablanica-Kijevo Trnovo (RS) CIPS prijava iz FBiH, nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

719. Bunara (Emin) Azem Jablanica-Kijevo Trnovo (RS)

CIPS-ova prijavnica prebivališta nije u mjestu povratka-dostavljena iz FBiH. Nije dostavljeno: uvjerenje o povratku, izjava o nekorištenju sredstava i dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

720. Poturović (Osman) Muhamed

Kijevo Trnovo (RS)

Nije dostavljeno uvjerenje o povratku (dostavljeno od MZ). Nije dostavljena izjava o sufinansiranju, kućna lista, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

721. Zolj (Hamid) Alija Jablanica Trnovo (RS)

Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica prebivališta u mjestu povratka-dostavljena iz FBiH, nije dostavljeno uvjerenje o povratku i dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

722. Hrustić ( Muhamed ) Alan Klinje 89 Ugljevik Potvrda o registraciji polj.gazdinstva na ime Ramić Begzada, nema dokaza o srodstvu, niti je dostavljen ugovor o korištenju zemlje

723. Mehmedbegović (Šaban) Nefa

Srednja Trnova 151 Ugljevik Zahtjev za CIPS-ovom prijavnicom prebivališta starija od 3 mjeseca.

724. Omerović (Nezret) Nevres Glinje bb Ugljevik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

725. Ramić (Omer) Begzada Glinje Ugljevik

Zahtjev za CIPS-ovom prijavnicom prebivališta stariji od 3 mjeseca. ZK-posjedovni list glasi na Ramić Hasib međutim nije poznato srodstvo sa aplikantom odnosno nije dostavljen ugovor o korištenju posjeda. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva .

726. Šahinpašić (Hariz) Hajrija Srednja Trnova b.b. Ugljevik CIPS-ova prijavnica starija od 3 mjeseca.

727. Hodžić (Ahmet) Pašaga Janjari Ugljevik Zahtjev za CIPS-ovom prijavnicom prebivališta stariji od 3 mjeseca.

728. Šabanovski (Kadrija) Damir Janjari Ugljevik Zahtjev za CIPS-ovu prijavnicu prebivališta stariji od 3 mjeseca

729. Tupković (Velid) Elifraim Janjari 39 Ugljevik Zahtjev za CIPS-ovom prijavnicom prebivališta stariji od 3 mjeseca.

Page 43: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

43

730. Čolić ( Ćazim) Ahmed Grinje 87 Ugljevik Nedostaje CIPS prijava

731. Muminović (Fuad) Jusufaga Janjari Ugljevik

CIPS-ov zahtjev za prijavu stariji od tri mjeseca. ZK-posjedovni list je na Muminović Mulaima-nema dokaza o srodstvu sa aplikantom niti je dostavljen dokaz da se zemlja iznajmljuje.

732. Mustafić (Sabit) Admir Srednja Trnova b.b. Ugljevik Zahtjev za CIPS-ovu prijavnicu prebivališta stariji od 3 mjeseca

733. Tupković (Ilijaz) Ferhat Janjari bb Ugljevik Nedostaje CIPS-ova prijavu.

734. Starčević (Huso) Arzudin Čaire 18 Višegrad Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

735. Pirić (Ramo) Salko Prelovo bb Višegrad Izjava o korištenju/nekorištenju donacije nije u skladu sa postojećom Bazom podataka

736. Ćato (Nail) Refik Dubočica Višegrad Nedostaje izjava o spremnosti sufinansiranja, kućna lista, izjava o korištenju/nekorištenju donacija i potvrda o registraciji polj.djelatnosti

737. Demir (Ešef) Hamdo Jelačići bb Višegrad Nedostaje potvrda o povratku, ovjerena kopija ZK iz 2001

738. Kapetanović (Jusuf) Omer Kapetanovići Višegrad Kopija ZK-Posjedovni list nije ovjeren

739. Karčić (Šaban) Šahida Karčići b.b. Višegrad Uvjerenje o povratku nije ovjereno. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

740. Menzilović (Amir) Jusuf Kurtalići 21 Višegrad Zahtjev za CIPS-ovom prijavnicom prebivališta stariji od 3 mjeseca. Nije ovjerena kopija ZK-posjedovni list

741. Bajić (Hamed) Sabit Velika Gostilja Višegrad

Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica, uvjerenje o povratku, izjava o nekorištenju sredstava, kućna lista, izjava o nekorištenju donacije i dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

742. Ćesko (Hasib) Dževad Kabernik b.b. Višegrad Nije dostavljeno uvjerenje o povratku i ZK-posjedovni list.

743. Džafo (Bećir) Nijaz Gornja Brštanica Višegrad Posjedovni list stariji od godinu dana. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

744. Haskić (Avdija) Hajro Gornje Štitarevo b.b. Višegrad Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

745. Hećo (Edhem) Zina Resnik Višegrad Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

746. Kurspahić (Husein) Avdo Koritnik Višegrad Nedostaje Uvjerenje o povratku.Posjedovni list stariji od godinu dana. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

747. Veljan (Kasim) Ekrem Drinsko Višegrad Nedostaju: izjava o spremnosti sufinansiranja i izjava o nekorištenju/korištenju donacije

748. Ibišević (Mehmed) Safet Babin potok Višegrad Nije dostavljen ZK-posjedovni list i kućna lista

749. Bistrivoda (Ekrem) Esad Kaoštice Višegrad Ne posjeduje 40 dunuma zemlje koliko je potrebno za traktor

750. Demir (Halil) Rašid Jelačići Višegrad Nije dostavljeno Uvjerenje o povratku

751. Demir (Sulejman) Dževad Crni Vrh Višegrad ZK-posjedovni list stariji od godinu dana

752. Šabanović (Ćamil) Đemail Velika Gostilja Višegrad Nedostaje potvrda o povratku, izjava o spremnosti sufinansiranja i potvrda o registraciji polj.djelatnosti

753. Dupić (Ahmet) Salko Dobrun Višegrad ZK-posjedovni list nije dostavljen kao niti potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

754. Kurspahić (Husein) Avdo Koritnik Višegrad Nije dostavljeno Uvjerenje o povratku, ZK-posjedovni list stariji od godinu dana i nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

755. Mutapčić (Hasana) Redžo Meremišlje Višegrad ZK stariji od godinu dana. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

756. Karčić (Ćamil) Emin Holijaci 7 Višegrad Nedostaje potvrda o povratku

757. Muhić (Mustafa) Bjelka Donji Dobrun Višegrad Nedostaje uvjerenje o povratku i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

758. Džafo (Avdo) Sadija Gornja Brštanica Višegrad Nije dostavljeno uvjerenje o povratku

759. Krsmanović (Zaharita) Nerandža

Pijavice Višegrad Nedostaje: CIPS prijava, potvrda o povratku, izjava o sufinansiranju, ZK izvadak, izjava o nekorištenju/korištenju donacije

760. Džanko (Avdulah) Himzo Džankići b.b. Višegrad Nedostaje uvjerenje o povratku

761. Marić (Haso) Osman Babin potok Višegrad Izjava o korištenju/nekorištenju donacije nije u skladu sa postojećom bazom podataka

Page 44: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

44

762. Međuseljac (Hasib) Ibrahim Babin potok Višegrad Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica prebivališta

763. Nuhanović (Alenko) Alen Gavrila principa Višegrad

CIPS-ova prijava iz 2013 god, kopija potvrde o povratku nije ovjerena, nije ovjerena izjava o spremnosti sufinansiranja, kopija ZK nije ovjerena, kucna lista nije ovjerena od nadlezne institucije, izjava o nekorištenju donacije nije ovjerena

764. Maljišević (Suljo) Sakib Gradina b.b. Vlasenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

765. Kuduzović (Salko) Nermin Džemat Vlasenica Izjava o nekorištenosti sredstava nije adekvatna. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

766. Čelebić (Mujo) Hasib Cerska Vlasenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

767. Durić ( Šaćir ) Selim Durići Vlasenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

768. Ferhatović (Hajrudin) Husein Begići Vlasenica Nedostaje izjava o sufinansiranju i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

769. Gagulić (Zulfo) Ibro Gradina Vlasenica Nije ovjerena kopija ZK-posjedovni list

770. Hodžić (Mujo) Enes Cerska, Hodžići Vlasenica

Nedostaje izjava o sufinansiranju, izjava o nekorištenju/korištenju donacije, potvrda registracije polj.djelatnosti; ZK na ime Hodžić Smail (nije na kućnoj listi, nema dokaza o srodstvu)

771. Korkutović (Fadil) Jasmin Neđiljišta Vlasenica Nije dostavljena Izjava o sufinansiranju kao niti dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

772. Saračević (Jusuf) Mensur Kuljančići Vlasenica Nije ovjereno uvjerenje o povratku

773. Šahmanović ( Haso) Fikret Džemat Vlasenica Kopija potvrde o povratku nije ovjerena

774. Šiljković (Redžo) Muhamed Gobelje Vlasenica Nije poznato srdostvo odnosno dokaz o iznajmljivanju zemlje sa Gobeljić Mujom na kojem je posjedovni list

775. Vejzović (Nazif) Rasim Durići bb Vlasenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

776. Vejzović (Rasim) Nazif Džamžići Vlasenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

777. Gobeljić (Avdulah ) Sejad Gobelje Vlasenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

778. Gobeljić (Avdulah ) Ševal Gobelje Vlasenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

779. Durić (Šahin) Muradif Drum 213 Vlasenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

780. Gobeljić (Šabo) Mirzet Gobelje Vlasenica Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. ZK iz 2014.

781. Zekić (Ibro) Rifet Beroš bb- Piskavica Vlasenica Kopija Potvrde o povratku nije ovjerena

782. Maljišević (Hasan) Amir Gradina b.b. Vlasenica Nije dostavljena CIPS-ova prijavnica prebivališta, ZK-posjedovni list i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

783. Bajrić (Raif) Refik Jakeš Vukosavlje Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

784. Katušić (Luka) Ivan Pećnik 176 Vukosavlje Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

785. Osmanović (Ramo) Ramiz Modrički Lug 324 Vukosavlje Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

786. Kurbašić (Hasan) Zarifa Modrički Lug Vukosavlje Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

787. Sejdić (Bego) Mevlida Dobor 207 Vukosavlje Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

788. Šošić (Luka) Josip Pečnik 135 Vukosavlje Nije dostavljena izjava o dosadašnjem korištenju donacija i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

789. Halilović (Šaban) Sejad Križevići 146 Zvornik ZK-posjedovni list stariji od godinu dana

790. Kadrić (Bećir) Ramiz Gornji Šepak Zvornik ZK-posjedovni list stariji od godinu dana.

791. Čivić (Nurko) Džemil Glumina Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

792. Rahmanović (Ramo) Elvira Gušteri Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

793. Adilović (Smajo) Rasema Bolnička 56 Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

Page 45: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

45

794. Alajbegović (Meho) Kemal Glodi Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

795. Arnaut (Meho) Izudin Glumina Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

796. Bečić (Hasan) Mensur Jošanica Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

797. Bečić (Hasan) Muhamed Jošanica 70 Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

798. Bečić (Salko) Sejdulah Jošanica Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

799. Beganović (Hasan) Kasim Glogova bb Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

800. Beganović (Safet) Sejad Đulići Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

801. Beganović (Senad) Senid Đulići Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

802. Brkić ( Ibrahim) Senad Donje stagovo-Jošanica

Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

803. Čikarić (Enes) Edin Donja Kamenica Zvornik ZK-posjedovni list glasi na Čikarić Ohran, nije dokazano srodstvo, nije dostavljen ugovor o korištenju navedene zemlje

804. Dautović (Šaban) Daut Glodi Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

805. Delić (Jusuf) Senad Klisa Zvornik

ZK-posjedovni list glasi na ime Delić Hafa, nije poznato srodstvo aplikanta sa istom niti je dostavljen ugovor o korištenju posjeda. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

806. Džafić (Smail) Adis Ristići-Grbavci Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

807. Đulić (Ahmet) Adil Đulići 80 Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

808. Erić (Cvijan) Ljubo Baljkovica Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

809. Gojkić (Dževad) Muhamed Džulići Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

810. Grahić (Halčo) Demir Đulići 137 Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

811. Hasanbegović (Nazif ) Fahrudin

Vidanova njiva Bukovik

Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

812. Hasanović (Hamed) Zijad Đulići Zvornik Nije dostavljeno uvjerenje o povratku i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

813. Hasanović (Ramiz) Razim Donje Snagovo Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

814. Ibrić (Hariz) Sejdo Kučić Kula Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

815. Isić (Nezir) Nedžib Glumina 196 Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

816. Kahrić (Abid) Senad Donja Kamenica Zvornik ZK-posjedovni list stariji od godinu dana

817. Kostijerevac (Mehmedalija) Enes

Bajrići 32 - Novo Selo Zvornik

ZK-posjedovni list je na ime Kostijerevac Alija, nije poznato srodstvo sa istim, nije dostavljen ugovor o korištenju zemlje. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

818. Krajinović (Husein) Sejad Glumina Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

819. Kunić (Džemail) Avdija Kamenica Zvornik

Nije dostavljeno uvjerenje o povratku, izjave o spremnosti sufinansiranja i nekorištenju donacije i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

820. Kunić (Safet) Samid Gornja Kamenica Zvornik

ZK-posjedovni list glasi na Kunić Muhamed, nije dokazano srodstvo sa istim niti je dostavljen ugovor o korištenju zemlje. Nije dostavljena izjava o sufinansiranju projekta i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

821. Kunić (Sifet) Demir Gornja Kamenica Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

822. Lukić (Jovan) Radenko Zelinja Zvornik Uvjerenje o povratku nije adekvatno

823. Mehmedović (Abdurahman) Abdulah

Gornja Kamenica Zvornik Nije ovjerena kopija ZK-posjedovni list. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

824. Mehmedović (Abdurahman) Mehmed

G.Kamenica 57 Zvornik Kopija ZK izvadka nije ovjerena, nedostaje potvrda o registraciji polj.djelatnosti

Page 46: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

46

825. Mehmedović (Hašim) Fikret G. Kamenica Zvornik Posjedovni list iz 2009

826. Memišević (Ismet) Mirnes Križevići Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

827. Mihajlović (Ljubo) Svetozar Baljkovica Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

828. Mujćinović (Mahmut ) Mevludin

Križevići sahanići 248 Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

829. Muminović (Ćamil) Beriz Donja Kamenica Zvornik ZK-posjedovni list stariji od godinu dana.

830. Muratović (Adem) Mujo Šetići Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

831. Muratović (Sead ) Samir Šetići bb Zvornik

Nije dostavljeno uvjerenje o povratku, izjava o spremnosti su fufinansiranja, izjava o nekoristenju donacije, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

832. Muratović (Sead) Damir Šetići Zvornik

Nije dostavljeno uvjerenje o povratku-dostavljeno od Mjesne zajednice. Uvjerenje o nekorištenju donacije nije adekvatno. Nije dostavljena izjava o sufinansiranju i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

833. Mustafić (Abdulah) Bekir Donja Kamenica Zvornik ZK-posjedovni list stariji od godinu dana

834. Mustafić (Alija) Bešir Donja Kamenica Zvornik

Posjedovni list na me Dedić Mevludin, ne vidi srodstvo sa aplikantom niti je dostavljen ugovor o korištenju zemljišnog posjeda. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

835. Mustafić (Fadil) Sedin Paljevići b.b. Zvornik ZK-posjedovni list glasi na Mustafić Omer, nije poznato srodstvo sa aplikantom niti je dostavljen ugovor o korištenju zemljišnog posjeda

836. Mustafić (Šaban) Edim Novo Selo Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

837. Nukić (Omer) Elvira D.Kamenica Zvornik

ZK kopija iz 2014 nije ovjerena, kao ni izvod iz matične knjige rođenih čime se dokazuje srodstvo sa vlasnikom zemlje na ZK. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

838. Okanović (Nurija) Kasib Gušteri 28 Zvornik Kopija ZK na ime oca iz 2014, druga kopija ZK neovjerena iz 2016. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

839. Okić ( Mustafa ) Suvad Đuricći 8 Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

840. Omerović (Avdulah) Almedin Novo Selo Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

841. Omerović (Šemo) Hajrudin Pobuđe Zvornik

ZK-posjedovni list je na ime Omerović Suljo, nema dokaza o srodstvu i nije dostavljen ugovor o korištenju. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

842. Osmanović (Osmo) Ibro Sopotine Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

843. Rahmanović (Rašid) Ariz Gušteri bb Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

844. Rizvić (Ibrahim) Fehima Kamenica Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

845. Sakić (Sulejmen) Hasan Donja Kamenica 184 Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

846. Salihović (Huso) Mihnad Križevići Zvornik Kopije ugovora o zakupu neovjerene

847. Sarajlić ( Himzo ) Safet Liplje Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

848. Sarajlić (Abdulah) Nusret Dugi dio Zvornik

Dostavljen ZK na ime Sarajlić Avdo, nema dokaza o srodstvu, niti je dostavljen ugovor o zakupu zemlje. Nije registrovana poljoprivredna djelatnost. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

849. Smajić (Ramo) Ramiz Gornja Kamenica 49 Zvornik

CIPS-ova prijavnica starija od 3 mjeseca. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, dostavljeno Uvjerenje od opštine da je poljoprivrednik.

850. Smajilović (Mujo) Mustafa Novo Selo Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

851. Subašić (Nail) Zahid Potočani bb Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

852. Subašić (Zaim) Mujo Potočani Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

853. Šabanović (Šaban) Beriz Gušteri Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

Page 47: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

47

854. Šečić (Avdulah) Omer Sopotnik, Drinjača Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

855. Tahić (Šerif) Sanel Kučić Kula Zvornik Na uvjerenju o povratku nije otisnut pečat

856. Tahirović (Zijah) Zijad Gornji Šepak Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

857. Tomić (Savo) Aleksa Baljkovica Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

858. Berbić (Halil) Haso Berbići 54 - Grbavci Zvornik ZK-posjedovni list nije ovjeren. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

859. Delibajrić (Rizah) Izet Tršić 577 Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

860. Grahić (Salko) Emin Đulići Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

861. Hasanović (Mehmed) Zehrudin

Striježevo 196-Križevići

Zvornik ZK-posjedovni list nije ovjeren. Nije dostavljena izjava o nekorištenju sredstava i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

862. Ibrahimović (Ramo) Suljo Donja kamenica Zvornik Nije ovjeren posjedovni list

863. Islamović (Šehvedin) Salih Seferovići b.b. Zvornik

Uvjerenje o povratku nije dostavljeno. ZK-posjedovni list nije ovjeren i glasi na ime Islamović Salko međutim nije dokazano srodstvo niti je dostavljen ugovor o korištenju posjeda sa istim.

864. Memišević (Halil) Redžo Križevići Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

865. Okanović (Nurija) Ramiz Gušteri 29 Zvornik Posjedovni listovi iz 2014. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

866. Omerović (Mustafa) Razim Novo Selo Zvornik Kopija ZK neovjerena iz 2013. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

867. Salihović (Omer) Redžo Đulići Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

868. Selimović (Mirsad) Mirnes Križevići 36 Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

869. Smajlović (Ismet) Amir Đulići Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

870. Krasnić (Mensur) Mirsad Skočić b.b. Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

871. Mehidić (Šemso) Mevludin Križevići Zvornik ZK izvadak ne odgovara potrebnom površinom za donaciju-traktor

872. Mehmedović (Ibrahim) Ejub Samari 14 Zvornik CIPS prijava iz 2008, nedostaje dokaz o registrovanom polj.gazdinstvu

873. Muratović (Safet) Murat Jušići Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

874. Murić (Adem) Refija G.Kamenica Zvornik Potražuje traktor, a ZK izvadak 1/8 od 41205 m2

875. Novaković (Todor) Desanka Druga 3 Zvornik

Nije dostavljeno uvjerenje o povratku-dostavljeno rješenje o vraćanju u posjed. Nisu dostavljene: izjave o sufinansiranju i korištenju/nekorištenju donacije, potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

876. Šabić (Ismet) Muhamed Musići, Grbavci Zvornik Aplicirao za traktor, a ZK na cca 18 dunuma

877. Karić (Salko) Anel Šib 301, Križevići Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

878. Mehmedović (A bdurahman) Mevludin

G. Kamenica-Čančari Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

879. Muratović (Fehim) Fehida Šetići Zvornik

ZK-posjedovni list stariji od godinu dana. Nisu dostavljene: izjave o sufinansiranju i korištenju/nekorištenju donacije, potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

880. Memišević (Mujo) Himzo Križevići Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

881. Ademović (Mustafa) Hariz Jošanica 109 Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

882. Berbić (Mirsad) Nihad Grbavci Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

883. Hrustanović (Ibro) Izudin Križevići 141 Zvornik Nedostaje ZK izvadak i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

884. Tarabić (Rejf) Džemal Kula Grad 148 Zvornik

Nedostaje uvjerenje o povratku i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Izjave o sufinansiranju i nekorištenju donacije nepotpisane i neovjerene

885. Sačević (Mehmed) Husejn Sultanovići 74 Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

Page 48: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

48

886. Selimović (Husein) Mensur Križevići b.b. Zvornik ZK-posjedovni list nije dostavljen. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

887. Alić (Nezir) Dževad Sopotnik 3 Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

888. Avdić (Agan) Memsudin Đulići Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

889. Beganović (Mujo) Meho Kostijerevo Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

890. Dardagan (Mehdija) Mersiha Donji Grbavci Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

891. Hasanović (Ibrahim) Fadil Križevići 154 Zvornik Zahtjev za CIPS-ovom prijavnicom prebivališta stariji od 3 mjeseca

892. Hasanović(Agan ) Ćazim Jušić 1 Zvornik Posjedovni list iz 2012

893. Hrnjić (Avdo) Ramiz Donja Kamenica b.b. Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

894. Hrnjić (Rašid) Omer Donja Kamenica 20 Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

895. Hrustanović (Hilmo) Salih Križevići 92 Zvornik Nije dostavljena izjava o ranijem korištenju/nekorištenju sredstava i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

896. Imamović (Hilmo) Džafer Seferovci-Križevići Zvornik ZK izvadak iz 2008.g.Posjedovni list iz 2010 g.

897. Jašarević (Ibrahim) Ibro Križevići Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

898. Karabegović (Muhamed) Elvedina

Križevići Zvornik Nije dostavljeno uvjerenje o povratku i potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

899. Karić ( Safet) Mahmut Šib Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

900. Kunić (Asim) Nusmir Gornja kamenica Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

901. Mehmedović (Abdulah) Abdurahman

Gornja Kamenica Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

902. Mehmedović (Hašim) Elvir Gornja kamenica Zvornik Posjedovni list iz 2008. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

903. Musić (Hakija) Esad Kućić kula Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

904. Pandur (Halčo) Fadil BB 143-Glumina Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

905. Selimović (Hasib) Avdurahman

Gornja kamenica Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

906. Smajić (Ramo) Rahiz Kamenica b.b. Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

907. Subašić (Juso) Dževad Potočani Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

908. Tahić (Fehim) Nizam Tahići-Kučić Kula Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

909. Zulić (Džafer) Izet Križevići 45 Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

910. Zulić (Hasan) Hasudin Zulići Zvornik

ZK-posjedovni list je na Zulić Salko ali nije dokazano srodstvo niti je dostavljen ugovor o korištenju sa istim. Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

911. Gutić (Abid) Fadil Kula Grad 129 Zvornik Nedostaje potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

912. Mujčinović (Ismet) Sanel Križevići, Gušteri Zvornik Dostavljen nepopunjen obrazac prijave na JO, ovjerena kopija ZK izvadka iz 2012

913. Omerović (Sulejman) Senad Novo Selo Zvornik Nije ovjerena kopija ugovora o korištenju zemljišnog posjeda

914. Sakić (Sulejman) Nail Donja Kamenica Zvornik Nedostaje Obrazac prijave, CIPS prijava, kopija ZK iz 2013

IV

Konačnu listu korisnika donacija odobrava federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Page 49: ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH

PRAVNA POUKA. Protiv ove Odtuke moZe seizbjeglica u roku od 15 dana od dana objaveMinistarstva.

izjaviti prigovor federalnom ministruObavje5tenja u dnevnim novinama

i Ministarstva;

h osoba i

web stranici

Dostavljeno.- Podnosiocima prijava putem obavjestenja o donosenju odruke na weL- Sektoru za razvojne projekte odrZivosti povratka;- Komisiji za razmatranje prijava;- ala.

49