34
Šahovski krožek za prvo triado in 4. razred Odkriti dvojni napad in dvojni šah Tomaž Cokan ([email protected]) Žiga Volf 12.3.2014 1 http://www.osobrinzi.si/index.php/projekti-dejavnosti/interesne-dejavnosti/sah V sodelovanju s Šahovskim društvom Kočevje http://www.sah-kocevje.si/

Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Šahovski krožek za prvo triado in 4. razred

Odkriti dvojni napad in dvojni šah

Tomaž Cokan ([email protected])

Žiga Volf 12.3.2014

1

http://www.osobrinzi.si/index.php/projekti-dejavnosti/interesne-dejavnosti/sah

V sodelovanju s Šahovskim društvom Kočevje http://www.sah-kocevje.si/

Page 2: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Odkriti dvojni napad

o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri hkrati

to lahko stori ena sama figura (ena figura napade dve nasprotnikovi figuri hkrati), lahko pa tudi dve figuri skupaj napadeta dve nasprotnikovi figuri hkrati – odkriti napad

pri odkritem dvojnem napadu figura po potezi napade eno nasprotnikovo figuro, s svojim premikom pa napad omogoči še eni od svojih figur, ki ji je dotlej zapirala pot

2

Page 3: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Vaja 1

pokaži potezo, s katero beli izvede (odkriti) dvojni napad!

3

Page 4: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Vaja 2

pokaži potezo, s katero beli izvede (odkriti) dvojni napad!

4

Page 5: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Vaja 3

na katero polje naj beli premakne lovca, če želi ustvariti (odkriti) dvojni napad?

5

Page 6: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Vaja 4

na katero polje naj skoči črni skakač, če želi ustvariti (odkriti) dvojni napad?

6

Page 7: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Vaja 5

katero figuro naj premakne beli, če želi ustvariti (odkriti) dvojni napad?

7

Page 8: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Vaja 6

pokaži (odkriti) dvojni napad za črnega!

8

Page 9: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Vaja 7

pokaži (odkriti) dvojni napad za belega!

9

Page 10: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Vaja 8

pokaži (odkriti) dvojni napad za belega!

10

Page 11: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Dvojni šah

poteza, ko z enim premikom figure napademo nasprotnikovega kralja iz dveh položajev

figura, ki izvede potezo, da šah nasprotnikovemu kralju, hkrati pa proti kralju odpre pot še eni od svojih drugih figur – odkriti šah

11

Page 12: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Primer 1

če na polju e4 ne bi bilo bele trdnjave, bi bil črni kralj že v šahu, saj bi ga iz polja g2 napadala bela dama

če želi beli dati dvojni šah, mora premakniti trdnjavo in s tem odpreti pot svoji dami, hkrati pa mora trdnjavo postaviti tako, da bo tudi sama napadla črnega kralja

12

Page 13: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Primer 1 (nadaljevanje)

beli bo nalogo opravil, če premakne trdnjavo na polje e8

trdnjava od tam napada črnega kralja, hkrati pa je za napad odprla pot dami na polju g2

tako potezo imenujemo dvojni šah

13

Page 14: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Primer 2

bela trdnjava in črni kralj sta na isti liniji, vendar trdnjava kralja ne napada, saj ji to preprečuje lastni lovec na polju h4, ki ji zapira pot

14

Page 15: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Primer 2 (nadaljevanje)

beli na potezi premakne lovca na polje f6

od tam lovec napade črnega kralja, hkrati pa za napad odpre pot tudi svoji trdnjavi na polju h1 – dvojni šah

15

Page 16: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Primer 3

črni lovec na polju b7 in beli kralj na polju h1 se nahajata na isti poševnici

vendar lovec ne napada kralja, saj mu pot zapira črni skakač na polju e4

16

Page 17: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Primer 3 (nadaljevanje)

po odskoku črnega skakača na polje g3, je črni odprl pot svojemu lovcu na polju b7 proti belemu kralju ter s skakačem še enkrat napadel belega kralja

dve črni figuri sta hkrati napadli belega kralja, temu pravimo dvojni šah

17

Page 18: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Vaja 9

s katero potezo lahko da beli dvojni šah črnemu kralju?

18

Page 19: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Vaja 10

s katero potezo lahko da črni dvojni šah belemu kralju?

19

Page 20: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Vaja 11

pokaži dvojni šah za belega!

20

Page 21: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Vaja 12

s katero figuro naj igra črni, če želi dati dvojni šah?

21

Page 22: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Mat s pomočjo dvojnega šaha

pri šahu obstajajo tudi poteze, kjer je dvojni šah že hkrati tudi mat

22

Page 23: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Primer 4

na diagramu beli skakač zapira pot svoji dami za napad na črnega kralja

23

Page 24: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Primer 4 (nadaljevanje)

skakač je skočil na polje c6

s skokom je najprej odprl pot svoji dami, ki s polja b1 napada črnega kralja, hkrati pa je črnega monarha s c6 napadel tudi sam

dvojni šah!

24

Page 25: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Primer 4 (nadaljevanje)

črni ne more hkrati vzeti obeh belih figur, ki sta ga napadli

pred dvojnim napadom se ne more ubraniti niti tako, da bi napadalno pot zaprt s katero od svojih figur

ostane le umik s kraljem

ker ustreznega polja na šahovnici ni, je to mat!

25

Page 26: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Vaja 13

pokaži potezo, s katero da beli mat s pomočjo dvojnega šaha!

26

Page 27: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Vaja 14

pokaži potezo, s katero črni matira belega kralja!

27

Page 28: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Vaja 15

pokaži potezo, s katero črni matira belega kralja!

28

Page 29: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Vaja 16

pokaži potezo, s katero beli matira črnega kralja!

29

Page 30: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Obvezna domača naloga

preberi prosojnice

pokaži potezo, s katero črni matira belega kralja!

30

Page 31: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Obvezna domača naloga – drugi del

igranje šaha

31

Page 32: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Neobvezna domača naloga

nariši nekaj na temo šaha (risbica …)

napiši nekaj na temo šaha (pesmica, zgodbica …)

še kaj drugega, kar ni navedenega …

neobvezno domačo nalogo lahko ustvariš skupaj s sošolci, prijatelji, starši, starimi starši, učitelji …

Pusti domišljiji prosto pot

32

Page 33: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Vira

Šahovska začetnica – vodič za učitelje (dr. Olgun Kulacs, Turčija; izdajatelj Šahovska zveza Slovenije)

Šahovska škola (Dimitar K. Nevčevski, Skopje, februar 1999)

33

Page 34: Odkriti dvojni napad in dvojni šahrinza.splet.arnes.si/files/2018/05/Trinajsto_predavanje.pdfOdkriti dvojni napad o dvojnem napadu govorimo takrat, ko z eno potezo napademo dve figuri

Hvala za vašo pozornost!

34