14
DODATNI MATERIJALI 2021./2022. PŠ NOVI BEZDAN ODJELI NA MAĐARSKOM JEZIKU 2. RAZRED MO NAZIV UDŽBENIKA VRSTA IZDANJA AUTOR NAKLADNIK Smiles 2 New Edition, radna bilježnica iz engleskog jezika za 2. razred osnovne škole, 2. godina učenja radna bilježnica Jenny Dooley ALFA d.d. Zagreb Engleski jezik Moj sretni broj 2, radna bilježnica za matematiku u drugom razredu osnovne škole radna bilježnica Dubravka Miklec, Sanja Jakovljević Rogić, Graciella Prtajin Školska knjiga d.d. Matematika Moj sretni broj 2, zbirka zadataka za matematiku u drugom razredu osnovne škole zbirka zadataka Dubravka Miklec, Sanja Jakovljević Rogić, Graciella Prtajin Školska knjiga d.d. Matematika s u g l a s n o s t Moj sretni broj 2, zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike u drugome razredu osnovne škole - skupina A i B zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća Sanja Jakovljević Rogić, D Školska knjiga d.d. Matematika Istražujemo naš svijet 2, radna bilježnica za prirodu i društvo u drugom razredu osnovne škole radna bilježnica Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina Školska knjiga d.d. Priroda i društvo s u g l a s n o s t Istražujemo naš svijet 2, zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća u drugom razredu osnovne škole - skupina A i B zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća Zdravka Gunjević Školska knjiga d.d. Priroda i društvo e-SVIJET 2, radna bilježnica informatike za drugi razred osnovne škole radna bilježnica Josipa Blagus, Ana Budojević, Marijana Šundov Školska knjiga d.d. Informatika INFORMATIKA ENGLESKI JEZIK MATEMATIKA PRIRODA I DRUŠTVO

ODJELI NA MAĐARSKOM JEZIKU 2. RAZRED MO VRSTA ......Školska knjiga d.d. Matematika s u g l a s n o s t Moj sretni broj 2, zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ODJELI NA MAĐARSKOM JEZIKU 2. RAZRED MO VRSTA ......Školska knjiga d.d. Matematika s u g l a s n o s t Moj sretni broj 2, zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike

DODATNI MATERIJALI 2021./2022.

PŠ NOVI BEZDAN

ODJELI NA MAĐARSKOM JEZIKU

2. RAZRED MO

NAZIV UDŽBENIKAVRSTA

IZDANJAAUTOR NAKLADNIK

Smiles 2 New Edition, radna

bilježnica iz engleskog jezika

za 2. razred osnovne škole,

2. godina učenja

radna

bilježnicaJenny Dooley ALFA d.d. Zagreb Engleski jezik

Moj sretni broj 2, radna

bilježnica za matematiku u

drugom razredu osnovne

škole

radna

bilježnica

Dubravka Miklec, Sanja

Jakovljević Rogić,

Graciella PrtajinŠkolska knjiga

d.d.Matematika

Moj sretni broj 2, zbirka

zadataka za matematiku u

drugom razredu osnovne

škole

zbirka

zadataka

Dubravka Miklec, Sanja

Jakovljević Rogić,

Graciella Prtajin

Školska knjiga

d.d.Matematika

s

u

g

l

a

s

n

o

s

t

Moj sretni broj 2, zadatci za

vrednovanje učeničkih

postignuća iz matematike u

drugome razredu osnovne

škole - skupina A i B

zadatci za

vrednovanje

učeničkih

postignuća

Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella PrtajinŠkolska knjiga

d.d.Matematika

Istražujemo naš svijet 2,

radna bilježnica za prirodu i

društvo u drugom razredu

osnovne škole

radna

bilježnica

Tamara Kisovar Ivanda,

Alena LetinaŠkolska knjiga

d.d.

Priroda i

društvo

s

u

g

l

a

s

n

o

s

t

Istražujemo naš svijet 2,

zadatci za vrednovanje

učeničkih postignuća u

drugom razredu osnovne

škole - skupina A i B

zadatci za

vrednovanje

učeničkih

postignuća

Zdravka GunjevićŠkolska knjiga

d.d.

Priroda i

društvo

e-SVIJET 2, radna bilježnica

informatike za drugi razred

osnovne škole

radna

bilježnica

Josipa Blagus, Ana

Budojević, Marijana

Šundov

Školska knjiga

d.d.Informatika

INFORMATIKA

ENGLESKI JEZIK

MATEMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

Page 2: ODJELI NA MAĐARSKOM JEZIKU 2. RAZRED MO VRSTA ......Školska knjiga d.d. Matematika s u g l a s n o s t Moj sretni broj 2, zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike

DODATNI MATERIJALI 2021./2022.

PŠ NOVI BEZDAN

3.RAZRED MO

NAZIV UDŽBENIKAVRSTA

IZDANJAAUTOR NAKLADNIK

Smiles 3 New Edition, radna

bilježnica iz engleskog jezika

za 3. razred osnovne škole,

3. godina učenja

radna

bilježnicaJenny Dooley ALFA d.d. Zagreb Engleski jezik

Moj sretni broj 3, radna

bilježnica za matematiku u

trećem razredu osnovne

škole

radna

bilježnica

Sanja Jakovljević Rogić,

Dubravka Miklec,

Graciella Prtajin

Školska knjiga

d.d.Matematika

Moj sretni broj 3, zbirka

zadataka za matematiku u

trećem razredu osnovne

škole

zbirka

zadataka

Sanja Jakovljević Rogić,

Dubravka Miklec,

Graciella Prtajin

Školska knjiga

d.d.Matematika

s

u

g

l

a

s

n

o

s

t

Moj sretni broj 3, zadatci za

vrednovanje učeničkih

postignuća iz matematike u

trećem razredu osnovne

škole - skupina A i B

zadatci za

vrednovanje

učeničkih

postignuća

Sanja Jakovljević Rogić,

Dubravka Miklec,

Graciella Prtajin

Školska knjiga

d.d.Matematika

Istražujemo naš svijet 3,

radna bilježnica za prirodu i

društvo u trećem razredu

osnovne škole

radna

bilježnica

Alena Letina, Tamara

Kisovar Ivanda, Zdenko

Braičić

Školska knjiga

d.d.

Priroda i

društvo

s

u

g

l

a

s

n

o

s

t

Istražujemo naš svijet 3,

zadatci za vrednovanje

učeničkih postignuća u

trećem razredu osnovne

škole - skupina A i B

zadatci za

vrednovanje

učeničkih

postignuća

Ana FilipecŠkolska knjiga

d.d.

Priroda i

društvo

e-SVIJET 3, radna bilježnica

informatike za treći razred

osnovne škole

radna

bilježnica

Josipa Blagus, Ana

Budojević, Marijana

Šundov

Školska knjiga

d.d.Informatika

INFORMATIKA

ENGLESKI JEZIK

MATEMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

Page 3: ODJELI NA MAĐARSKOM JEZIKU 2. RAZRED MO VRSTA ......Školska knjiga d.d. Matematika s u g l a s n o s t Moj sretni broj 2, zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike

DODATNI MATERIJALI 2021./2022.

PŠ NOVI BEZDAN

5.RAZRED MO

NAZIV UDŽBENIKAVRSTA

IZDANJAAUTOR NAKLADNIK

Right on! 1, radna bilježnica

iz engleskog jezika i zbirka

zadataka iz gramatike za 5.

razred osnovne škole

radna

bilježnicaJenny Dooley ALFA d.d. Engleski jezik

Gea 1, földrajz-munkafüzet

az általános iskola 5.

osztálya számára

radna

bilježnica

PROSVJETNO-

KULTURNI

CENTAR

MAĐARA U RH

Geograifija

GEOGRAFSKI ATLAS za

osnovnu školu

geografski

atlasskupina autora

Hrvatska školska

kartografija i

Školska knjiga

d.d.

Geograifija

Naš hrvatski 5, radna

bilježnica za hrvatski jezik u

petome razredu osnovne

škole

radna

bilježnica

Anita Šojat, Vjekoslava

Hrastović, Marina

Utrobičić, Nada Marguš

Školska knjiga

d.d.Hrvatski jezik

Flink mit Deutsch 2 NEU,

radna bilježnica za n jemački

jezik u petom razredu

oswnovne škole, 2. godina

učenja

radna

bilježnica

Plamenka Bernardi-

Britvec, Jadranka

Salopek, Jasmina Troha

Školska knjiga d.

d.

Svijet tehnike 5, radni

materijali za izvođenje vježbi

i praktičnog rada programa

tehničke kulture u petom

razredu osnovne škole

radni

materijaligrupa autora

Školska knjiga d.

d.

Tehnička

kultura

Természetismeret 5 /

Priroda 5

radna

bilježnica

PROSVJETNO-

KULTURNI

CENTAR

MAĐARA U RH

Természetismer

et / Priroda

PRIRODA

ENGLESKI JEZIK

GEOGRAFIJA

HRVATSKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

TEHNIČKA KULTURA

Page 4: ODJELI NA MAĐARSKOM JEZIKU 2. RAZRED MO VRSTA ......Školska knjiga d.d. Matematika s u g l a s n o s t Moj sretni broj 2, zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike

DODATNI MATERIJALI 2021./2022.

PŠ NOVI BEZDAN

6.RAZRED MO

NAZIV UDŽBENIKAVRSTA

IZDANJAAUTOR NAKLADNIK

Project Explore 2 Workbook

with Online Practice, radna

bilježnica za engleski jezik, 6.

razred osnovne škole, 6.

godina učenja

tiskana radna

bilježnica s

pristupom

virtualnoj

učionici

(Online

Practice)

Sarah Phillips, Paul

Shipton, Joanna

Heijmer

Oxford University

Press

Engleski kao

prvi strani jezik

Naš hrvatski 6, radna

bilježnica hrvatskoga jezika u

šestome razredu osnovne

škole

radna

bilježnica

Anita Šojat, Vjekoslava

Hrastović, Nada Marguš

Školska knjiga

d.d.Hrvatski jezik

Svijet tehnike 6, radni

materijali za izvođenje vježbi

i praktičnog rada programa

tehničke kulture u šestom

razredu osnovne škole

radni

materijali

Vladimir Delić, Ivan

Jukić, Zvonko

Koprivnjak, Sanja

Kovačević, Dragan

Stanojević, Svjetlana

Urbanek, Josip Gudelj

Školska knjiga

d.d.

Tehnička

kultura

Priroda 6, radna bilježnica za

prirodu u šestome razredu

osnovne škole

radna

bilježnica

Damir Bendelja,

Doroteja Domjanović

Horvat, Diana Garašić,

Žaklin Lukša, Ines Budić,

Đurđica Culjak, Marijan

Gudić

Školska knjiga

d.d.Priroda

PRIRODA

ENGLESKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

TEHNIČKA KULTURA

Page 5: ODJELI NA MAĐARSKOM JEZIKU 2. RAZRED MO VRSTA ......Školska knjiga d.d. Matematika s u g l a s n o s t Moj sretni broj 2, zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike

DODATNI MATERIJALI 2021./2022.

PŠ NOVI BEZDAN

7.RAZRED MO

NAZIV UDŽBENIKAVRSTA

IZDANJAAUTOR NAKLADNIK

Project Explore 3 Workbook

with Online Practice, radna

bilježnica za engleski jezik, 7.

razred osnovne škole, 7.

godina učenja

tiskana radna

bilježnica s

pristupom

virtualnoj

učionici

(Online

Practice)

Sylvia Wheeldon, Paul

Shipton, Joanna

Heijmer

Oxford University

Press

Engleski kao

prvi strani jezik

Naš hrvatski 7, radna

bilježnica hrvatskoga jezika u

sedmom razredu osnovne

škole

radna

bilježnica

Anita Šojat, Vjekoslava

Hrastović, Nada Marguš

Školska knjiga

d.d.Hrvatski jezik

TK 7, radni materijali za

izvođenje vježbi i praktičnog

rada iz tehničke kulture za

sedmi razred osnovne škole

radni

materijali za

izvođenje

vježbi i

praktičnog

rada iz

tehničke

kulture za

sedmi razred

osnovne škole

Leon Zakanji, Dragan

Vlajinić, Damir Čović,

Krešimir Kenfelj, Alenka

Šimić, Sanja Prodanović

Trlin, Marijan Vinković

Profil Klett d.o.o.Tehnička

kultura

Biologija 7, radna bilježnica

za biologiju u sedmom

razredu osnovne škole

radna

bilježnica

Damir Bendelja, Žaklin

Lukša, Renata Roščak,

Emica Orešković,

Monika Pavić, Nataša

Pongrac

Školska knjiga d.

d.Biologija

Fizika körülöttünk 7

radna

bilježnica -

prevedena

(odobrena za

nastavu na

hrvatskom

jeziku)

PROSVJETNO-

KULTURNI

CENTAR

MAĐARA U RH

Fizika

BIOLOGIJA

TEHNIČKA KULTURA

HRVATSKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK

FIZIKA

Page 6: ODJELI NA MAĐARSKOM JEZIKU 2. RAZRED MO VRSTA ......Školska knjiga d.d. Matematika s u g l a s n o s t Moj sretni broj 2, zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike

DODATNI MATERIJALI 2021./2022.

PŠ NOVI BEZDAN

8.RAZRED MO

NAZIV UDŽBENIKAVRSTA

IZDANJAAUTOR NAKLADNIK CIJENA:

Project Explore 4 Workbook

with Online Practice, radna

bilježnica za engleski jezik, 8.

razred osnovne škole, 8.

godina učenja

tiskana radna

bilježnica s

prustupom

virtualnom

učionici

Sylvia Wheeldon, Paul

Shipton, Zoltan

Rezmuves

Oxford University

Press

Engleski jezik

kao prvi strani

jezik

Naš hrvatski 8, radna

bilježnica za hrvatski jezik u

osmome razredu osnovne

škole

radna

bilježnica

Anita Šojat, Vjekosalva

Hrastović, Nada Marguš

Školska knjiga

d.d.Hrvatski jezik

Svijet tehnike 8, radni

materijali za izvođenje vježbi

i praktičnog rada u tehničkoj

kulturi

radni

materijali

Marino Čikeš, Vladimir

Delić, Ivica Kolarić,

Dragan Stanojević,

Paolo Zenzerović

Školska knjiga

d.d.

Tehnička

kultura

Fizika oko nas 8, radna

bilježnica za fiziku u osmom

razredu osnovne škole

radna

bilježnica

Vladimir Paar, Tanja

Ćulibrk, Mladen Klaić,

Sanja Martinko,

Dubravko Sila

Školska knjiga

d.d.Fizika

Biologija 8, radna bilježnica

za biologiju u osmom

razredu osnovne škole

radna

bilježnica

Damir Bendelja, Žaklin

Lukša, Emica Orešković,

Monika Pavić, Nataša

Pongrac, Renata Roščak

Školska knjiga

d.d. Biologija

BIOLOGIJA

ENGLESKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

TEHNIČKA KULTURA

FIZIKA

Page 7: ODJELI NA MAĐARSKOM JEZIKU 2. RAZRED MO VRSTA ......Školska knjiga d.d. Matematika s u g l a s n o s t Moj sretni broj 2, zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike

DODATNI MATERIJALI 2021./2022.

PŠ NOVI BEZDAN

ODJELI NA HRVATSKOM JEZIKU

1. RAZRED HO

NAZIV UDŽBENIKAVRSTA

IZDANJAAUTOR NAKLADNIK

Smiles 1 New Edition, radna

bilježnica iz engleskog jezika

za 1. razred osnovne škole,

1. godina učenja

radna

bilježnicaJenny Dooley ALFA d.d.

Engleski jezik,

početno učenje

Matematička mreža 1, radna

bilježnica za matematiku u

prvom razredu osnovne

škole

radna

bilježnica Maja Cindrić, Irena

Mišurac, Sandra Špika

Školska knjiga

d.d.Matematika

Knjigomjer 1, interaktivna

radna bilježnica za obradu

lektirnih djela u prvom

razredu osnovne škole

interaktivna

radna

bilježnica za

obradu

lektirnih djela

Violeta Drvenkar, Monika Ružić, Ivančica ToićŠkolska knjiga

d.d. Hrvatski jezik

Eureka 1, radna bilježnica za

prirodu i društvo u prvom

razredu osnovne škole

radna

bilježnica

Snježana Bakarić

Palička, Sanja Ćorić

Grgić, Ivana Križanac,

Žaklin Lukša

Školska knjiga

d.d.

Priroda i

društvo

e-SVIJET 1, radna bilježnica

informatike u prvom razredu

osnovne škole

radna

bilježnica

Josipa Blagus, Marijana

Šundov

Školska knjiga

d.d.Informatika

U Božjoj ljubavi, radna

bilježnica za katolički

vjeronauk prvoga razreda

osnovne škole

radna

bilježnica

Ana Volf, Tihana

Petković

Nadbiskupski

duhovni stol -

Glas Koncila

Katolički

vjeronauk

MATEMATIKA

ENGLESKI JEZIK

INFORMATIKA

HRVATSKI JEZIK

PRIRODA I DRUŠTVO

KATOLIČKI VJERONAUK

Page 8: ODJELI NA MAĐARSKOM JEZIKU 2. RAZRED MO VRSTA ......Školska knjiga d.d. Matematika s u g l a s n o s t Moj sretni broj 2, zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike

Matematička mreža 1, zbirka

zadataka za matematiku u

prvom razredu osnovne

škole

zbirka

zadataka

Maja Cindrić, Irena

Mišurac,

Svijet riječi 1, zadatci za

vrednovanje učeničkih

postignuća iz hrvatskoga

jezika

zadatci za

vrednovanje

učeničkih

postignuća

Ankica Španić, Jadranka

Jurić,

Eureka 1, zadatci za

vrednovanje učeničkih

postignuća iz prirode i

društva u prvom razredu

osnovne škole

zadatci za

vrednovanje

učeničkih

postignuća

Jasminka Viher

Matematička mreža 1,

zadatci za vrednovanje

učeničkih postignuća iz

matematike za prvi razred

osnovne škole

zadatci za

vrednovanje

učeničkih

postignuća

Sandra Špika

DODATNI MATERIJALI UZ SUGLASNOST RODITELJA

Page 9: ODJELI NA MAĐARSKOM JEZIKU 2. RAZRED MO VRSTA ......Školska knjiga d.d. Matematika s u g l a s n o s t Moj sretni broj 2, zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike

DODATNI MATERIJALI 2021./2022.

PŠ NOVI BEZDAN

2.RAZRED HO REDOVNI PROGRAM

NAZIV UDŽBENIKAVRSTA

IZDANJAAUTOR NAKLADNIK

Smiles 2 New Edition, radna

bilježnica iz engleskog jezika

za 2. razred osnovne škole,

2. godina učenja

radna

bilježnicaJenny Dooley ALFA d.d. Zagreb Engleski jezik

Matematička mreža 2, radna

bilježnica za matematiku u

drugom razredu osnovne

škole

radna

bilježnica

Maja Cindrić, Irena

Mišurac. Sandra Špika,

Ante Vetma

Školska knjiga

d.d.Matematika

Eureka 2, radna bilježnic za

prirodu i društvo u drugom

razredu osnovne škole

radna

bilježnica

Snježana Bakarić

Palička, Sanja Ćorić

Grgić, Ivana Križanac,

Žaklin Lukša

Školska knjiga

d.d.

Priroda i

društvo

e-SVIJET 2, radna bilježnica

informatike za drugi razred

osnovne škole

radna

bilježnica

Josipa Blagus, Ana

Budojević, Marijana

Šundov

Školska knjiga

d.d.Informatika

U prijateljstvu s Bogom,

radna bilježnica za katolički

vjeronauk drugoga razreda

osnovne škole

radna

bilježnica

Ana Volf, Tihana

Petković

Nadbiskupski

duhovni stol -

Glas Koncila

Katolički

vjeronauk

KATOLIČKI VJERONAUK

INFORMATIKA

ENGLESKI JEZIK

MATEMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

Page 10: ODJELI NA MAĐARSKOM JEZIKU 2. RAZRED MO VRSTA ......Školska knjiga d.d. Matematika s u g l a s n o s t Moj sretni broj 2, zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike

DODATNI MATERIJALI 2021./2022.

PŠ NOVI BEZDAN

2.RAZRED HO ZA UČENIKE TUR

NAZIV UDŽBENIKAVRSTA

IZDANJAAUTOR NAKLADNIK

Smiles 2 New Edition, radna

bilježnica iz engleskog jezika

za 2. razred osnovne škole,

2. godina učenja

radna

bilježnicaJenny Dooley ALFA d.d. Zagreb Engleski jezik

Matematička mreža 2, radna

bilježnica za pomoć u učenju

matematike u drugom

razredu osnovne škole

radna

bilježnica za

pomoć u

učenju

Maja Cindrić, Irena

Mišura, Sandra Špika,

Ante Vetma, Đurđica

Ležaić

Školska knjiga

d.d. Matematika

Eureka 2, radna bilježnica za

pomoć u učenju prirode i

društva u drugom razredu

osnovne škole

radna

bilježnica za

pomoć u

učenju

Aleksandra Krampač-

Grljušić, Sanja Ćorić

Grgić, Snježana Bakarić

Palička, Ivana Križanec,

Žaklin Lukša

Školska knjiga

d.d.

Priroda i

društvo

Svijet riječi 2, 2. dio, radna

bilježnica za pomoć u učenju

hrvatskog jezika u drugom

razredu osnovne škole

radna

bilježnica za

pomoć u

učenju

Ankica Španić, Jadranka

Jurić, Terezija Zokić,

Benita Vladušić,

Jasmina Vuković, Ivana

Pađan, Davor Ljubičić

Školska knjiga

d.d. Hrvatski jezik

Svijet riječi 2, 1. dio, radna

bilježnica za pomoć u učenju

hrvatskoga jezika u drugom

razredu osnovne škole

radna

bilježnica za

pomoć u

učenju

Ankica Španić, Jadranka

Jurić, Terezija Zokić,

Benita Vladušić,

Jasmina Vuković, Ivana

Pađan, Davor Ljubičić

Školska knjiga

d.d. Hrvatski jezik

e-SVIJET 2, radna bilježnica

informatike za drugi razred

osnovne škole

radna

bilježnica

Josipa Blagus, Ana

Budojević, Marijana

Šundov

Školska knjiga

d.d.Informatika

U prijateljstvu s Bogom,

radna bilježnica za katolički

vjeronauk drugoga razreda

osnovne škole

radna

bilježnica

Ana Volf, Tihana

Petković

Nadbiskupski

duhovni stol -

Glas Koncila

Katolički

vjeronauk

ENGLESKI JEZIK

MATEMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

HRVATSKI JEZIK

KATOLIČKI VJERONAUK

INFORMATIKA

Page 11: ODJELI NA MAĐARSKOM JEZIKU 2. RAZRED MO VRSTA ......Školska knjiga d.d. Matematika s u g l a s n o s t Moj sretni broj 2, zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike

DODATNI MATERIJALI 2021./2022.

PŠ NOVI BEZDAN

3. RAZRED HO

NAZIV UDŽBENIKAVRSTA

IZDANJAAUTOR NAKLADNIK

Smiles 3 New Edition, radna

bilježnica iz engleskog jezika

za 3. razred osnovne škole,

3. godina učenja

radna

bilježnicaJenny Dooley ALFA d.d. Zagreb Engleski jezik

Moj sretni broj 3, zbirka

zadataka za matematiku u

trećem razredu osnovne

škole

zbirka

zadataka

Sanja Jakovljević Rogić,

Dubravka Miklec,

Graciella Prtajin

Školska knjiga

d.d.Matematika

Moj sretni broj 3, radna

bilježnica za matematiku u

trećem razredu osnovne

škole

radna

bilježnica

Sanja Jakovljević Rogić,

Dubravka Miklec,

Graciella Prtajin

Školska knjiga

d.d.Matematika

Eureka 3, radna bilježnic za

prirodu i društvo u trećem

razredu osnovne škole

radna

bilježnica

Snježana Bakarić

Palička, Sanja Ćorić

Grgić, Ivana Križanac,

Žaklin Lukša

Školska knjiga

d.d.

Priroda i

društvo

Karta županija Moj zavičaj,

listići

metodičko-

didaktičko

nastavno

sredstvo

dr. sc. Mila Bulić Alfa d.d. ZagrebPriroda i

društvo

e-SVIJET 3, radna bilježnica

informatike za treći razred

osnovne škole

radna

bilježnica

Josipa Blagus, Ana

Budojević, Marijana

Šundov

Školska knjiga

d.d.Informatika

U ljubavi i pomirenju, radna

bilježnica za katolički

vjeronauk 3. razreda OŠ

radna

bilježnica

Tihana Petković, Ana

Volf, Ivica Pažin, Ante

Pavlović

Kršćanska

sadašnjost d.o.o.

Katolički

vjeronauk

KATOLIČKI VJERONAUK

ENGLESKI JEZIK

MATEMATIKA

INFORMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

Page 12: ODJELI NA MAĐARSKOM JEZIKU 2. RAZRED MO VRSTA ......Školska knjiga d.d. Matematika s u g l a s n o s t Moj sretni broj 2, zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike

Svijet riječ 3, zadatci za

vrednovanje učeničkih

postignuća u trećem razredu

osnovne škole - skupina A i

B,

Ankica Španić,

Jadranka Jurić,

Terezija Zokić,

Benita

Vladušić,

Školska knjiga d.d.,

Knjigomjer 3, interaktivna

radna bilježnica za obradu

lektirnih djela u trećem

razredu osnovne škole

Violeta

Drvenkar,

Monika Ružić,

Ivančica Toić,

Školska knjiga d.d.,

Eureka 3, zadatci za

vrednovanje učeničkih

postignuća u prirodi i

društvu za treći razred

osnovne škole - skupina A i B

Jasminka

Viher, Branka

Smolković

Cerovski,

Školska knjiga d.d.

DODATNI MATERIJAL UZ SUGLASNOST RODITELJA

Page 13: ODJELI NA MAĐARSKOM JEZIKU 2. RAZRED MO VRSTA ......Školska knjiga d.d. Matematika s u g l a s n o s t Moj sretni broj 2, zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike

DODATNI MATERIJALI 2021./2022.

PŠ NOVI BEZDAN

4. RAZRED HO

NAZIV UDŽBENIKAVRSTA

IZDANJAAUTOR NAKLADNIK

Smiles 4 New Edition, radna

bilježnica iz engleskoga

jezika za 4. razred osnovne

škole, 4. godina učenja

radna

bilježnicaJenny Dooley Alfa d.d. Zagreb Engleski jezik

Moj sretni broj 4, radna

bilježnica za matematiku u

četvrtom razredu osnovne

škole

radna

bilježnica

Sanja Jakovljević Rogić,

Dubravka Miklec,

Graciella Prtajin

Školska knjiga

d.d.Matematika

Moj sretni broj 4, zbirka

zadataka za matematiku u

četvrtom razredu osnovne

škole

zbirka

zadataka

Sanja Jakovljević Rogić,

Dubravka Miklec,

Graciella Prtajin

Školska knjiga

d.d.Matematika

Eureka 4, radna bilježnica za

prirodu i društvo u četvrtom

razredu osnovne škole

radna

bilježnica

Sanja Ćorić, Snježana

Bakarić Palička, Ivana

Križanec, Žaklin Lukša

Školska knjiga

d.d.

Priroda i

društvo

Geografska karta Republike

Hrvatske - stolna

geografska

karta ALFA d.d.

Priroda i

društvo

MAXIMAL 1 Kids, radna

bilježnica njemačkog jezika

za 4. razred osnovne škole,

prva godina učenja

radna

bilježnica za 4.

razred

osnovne škole

Olga Swerlowa, Mirjana

Klobučar Profil Klett d.o.o. Njemački jezik

Darovi vjere i zajedništva,

radna bilježnica za katolički

vjeronauk 4. razreda OŠ

radna

bilježnica

Ivica Pažin, Ante

Pavlović, Ana Volf,

Tihana Petković

Kršćanska

sadašnjost d.o.o.

Katolički

vjeronauk

e-SVIJET 4, radna bilježnica

za informatiku u četvrtom

razredu osnovne škole

radna

bilježnica

Josipa Blagus, Nataša

Ljubić Klemše, Ivana

Ružić, Mario Stančić

Školska knjiga

d.d.Informatika

NJEMAČKI JEZIK

KATOLIČKI VJERONAUK

ENGLESKI JEZIK

MATEMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

INFORMATIKA

Page 14: ODJELI NA MAĐARSKOM JEZIKU 2. RAZRED MO VRSTA ......Školska knjiga d.d. Matematika s u g l a s n o s t Moj sretni broj 2, zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike

Svijet riječi 4, nastavnici

listići za hrvatski jezik u

četvrtom razredu osnovne

škole

Terezija Zokić,

Benita

Vladušić,

Ankica Španić,

Jadranka Jurić,

Školska knjiga d.d.,

Svijet riječi 4, zadatci za

vrednovanje učeničkih

postignuća u četvrtom

razredu osnovne škole -

skupina A i B,

Terezija Zokić,

Benita

Vladušić,

Ankica Španić,

Jadranka Jurić,

Školska knjiga

d.d.,

Školska knjiga d.d.,

Knjigomjer 4,

interaktivna

radna

bilježnica za

obradu

lektirnih djela

u četvrtom

razredu

osnovne škole

Školska knjiga d.d.,

Moj sretni broj 4, zadatci za

vrednovanje učeničkih

postignuća iz matematike u

četvrtom razredu osnovne

škole - skupina A i B

Sanja

Jakovljević

Rogić,

Dubravka

Miklec,

Graciella

Prtajin,

Školska knjiga d.d.,

Eureka 4, zadatci za

vrednovanje učeničkih

postignuća u četvrtom

razredu osnovne škole -

skupina A i B,

Jasminka

ViherŠkolska knjiga d.d.,

DODATNI MATERIJALI UZ SUGLASNOST RODITELJA