23
ODGOJNO-OBRAZOVNA ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA KLIMA

ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA. Socijalna klima. Autoritarni odnos. Autoritarni odnos. Predavačka nastava i sjedenje u potiljak obično su znak autoritarnih odnosa u nastavi koji se svode na izreku – red, rad, disciplina. Anarhični odnos. Anarhični odnos. Anarhični odnos često je popraćen nasiljem. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

ODGOJNO-OBRAZOVNAODGOJNO-OBRAZOVNAKLIMAKLIMA

Page 2: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

Socijalna klimaSocijalna klima

Page 3: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

Autoritarni odnosAutoritarni odnos

Page 4: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

Autoritarni odnosAutoritarni odnos

Nastavnik

Učenik

Učenik

Učenik

Učenik

UčenikUčenik

Učenik

Učenik

Page 5: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

Predavačka nastava i sjedenje u potiljak obično su znak Predavačka nastava i sjedenje u potiljak obično su znak autoritarnih odnosa u nastavi koji se svode na izreku – red, autoritarnih odnosa u nastavi koji se svode na izreku – red, rad, disciplina.rad, disciplina.

Page 6: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

Anarhični odnosAnarhični odnos

Page 7: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

Anarhični odnosAnarhični odnos

Nastavnik

Učenik

Učenik

Učenik

Učenik

UčenikUčenik

Učenik

Učenik

Nastavnik

Učenik

Učenik

Učenik

Učenik

UčenikUčenik

Učenik

Učenik

Page 8: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

Anarhični odnos često je popraćen Anarhični odnos često je popraćen nasiljemnasiljem

Snimci koje su učenici jedne srednje škole objavili na Snimci koje su učenici jedne srednje škole objavili na internetu govore o indiferentnom i anarhičnom odnosu u internetu govore o indiferentnom i anarhičnom odnosu u

nastavi.nastavi.

Page 9: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA
Page 10: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA
Page 11: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

Demokratski odnosDemokratski odnos

Page 12: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

Demokratski odnosDemokratski odnos

Nastavnik

Učenik

Učenik

Učenik

Učenik

UčenikUčenik

Učenik

Učenik

Page 13: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

Gdje je učiteljica?Gdje je učiteljica?Učiteljica razgovara s učenikom tako da je u ravnini Učiteljica razgovara s učenikom tako da je u ravnini njegovih očiju. To je jedna od karakteristika demokratskog njegovih očiju. To je jedna od karakteristika demokratskog odnosa s učenicima. Učenici rade na svojim aktivnostima, odnosa s učenicima. Učenici rade na svojim aktivnostima, a po potrebi se obraćaju učiteljici.a po potrebi se obraćaju učiteljici.

Page 14: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA
Page 15: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA
Page 16: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

Emocionalna klimaEmocionalna klima

Page 17: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

Kako se naši srednjoškolci osjećaju u Kako se naši srednjoškolci osjećaju u školi?školi?

Ugoda

Neugoda

Page 18: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

Kako se osjećaju?Kako se osjećaju?

RangRang OsjećajOsjećaj FrekvencijaFrekvencija

11 DosadnoDosadno 370370

22 NervoznoNervozno 297297

33 ZabrinutoZabrinuto 274274

44 UplašenoUplašeno 126126

55 UgodnoUgodno 111111

66 TužnoTužno 110110

77 IritiranoIritirano 109109

88 RadoznaloRadoznalo 103103

Page 19: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

Kako se osjećaju učenici Kako se osjećaju učenici drugih zemalja?drugih zemalja?

Ispitani su učenici šestih razredaIspitani su učenici šestih razreda Postoji razlika između zemalja u Postoji razlika između zemalja u

kojima su škole orijentirane na kojima su škole orijentirane na program i zemalja u kojima su program i zemalja u kojima su orijentirane na učenike orijentirane na učenike

Page 20: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

Škola je lijepo mjestoŠkola je lijepo mjesto

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Orijentacijana dijeteOrijentacijana program

Page 21: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Orijentacijana dijeteOrijentacijana program

““Učitelji me hrabre da Učitelji me hrabre da izrazim svoje poglede”izrazim svoje poglede”

Page 22: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Orijentacijana dijeteOrijentacijana program

““Moji roditelji rado dolaze u školu Moji roditelji rado dolaze u školu razgovarati s učiteljima”razgovarati s učiteljima”

Page 23: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA

KrajKraj