Click here to load reader

Odabrani udžbenici - Srednja škola Koprivnica - · Web view MATEMATIKA 3 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za treći razred gimnazije i tehničke škole, 2. Polugodište

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Odabrani udžbenici - Srednja škola Koprivnica - · Web view MATEMATIKA 3 : udžbenik i...

Odabrani udžbenici - Srednja škola Koprivnica - šk.god. 2016./2017.

Odabrani udžbenici za šk.god. 2019./2020.

1.A EKONOMIST

Reg. broj

Naziv udžbenika

Autor

Nakladnik

6303

BIRAM RIJEČ 1 : udžbenik iz hrvatskoga jezika za prvi razred strukovnih škola

Nataša Sajko, Snježana Zrinjan, Maja Glušac

Alfa d.d.

4907

POVIJESNI PREGLED ZA STRUKOVNE ŠKOLE : udžbenik iz povijesti za četverogodišnje strukovne škole za srednju i dodatnu razinu učenja

Željko Holjevac, Hrvoje Petrić

MERIDIJANI

1708

TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola

Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić

SALESIANA

2927

KEMIJA : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih ekonomskih škola

Beata Gabrić, Marko Hrgar

NEODIDACTA

6308

INFORMATIKA 1 : udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima za prvi razred ekonomskih škola

Natalija Stjepanek, Vesna Tomić

Školska knjiga d.d.

6231

MATEMATIKA 1 : udžbenik za 1. razred gimnazija i strukovnih škola

Sanja Varošanec

ELEMENT

6247

SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 2 : udžbenik i radna bilježnica za njemački jezik, 6. i 9. godina učenja

Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Angela Pude, Monika Reimann

Naklada Ljevak d.o.o.

4890

GEOGRAFIJA 1 : udžbenik iz geografije za I. razred ekonomske škole

Emil Čokonaj, Vedran Šikić, Ružica Vuk

MERIDIJANI

6291

INSIGHT PRE-INTERMEDIATE : Class book with eBook; udžbenik engleskog jezika za 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Jayne Wildman , Fiona Bedall

Oxford University Press, OELT Limited Podružnica u Republici Hrvatskoj

6302

BIRAM KNJIGU 1 : čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred strukovnih škola

Nataša Sajko, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik

Alfa d.d.

6349

OSNOVE EKONOMIJE 1 : udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Jadranka Jošić, Josipa Ilić, Anto Mandir, Marija Mesić Škorić, Ivana Plesec, Ivan Režić, Silvija Marinčić-Svetoivanec, Nela Terihaj, Melita Todorović

ŠK

5406

OSNOVE EKONOMIJE 1 : radna bilježnica u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Jadranka Jošić, Tatjana Putar, Gordana Zoretić

ŠK

6325

PODUZETNIŠTVO 1 : udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Jadranka Bernik, Višnja Dorčić-Kereković, Suzana Đurđević, Marija Tolušić, Biserka Viljetić, Bosiljka Vinković Kukolić

ŠK

5416

POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1 : udžbenik za 1. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Olivera Jurković Majić, Helena Majić

ŠK

6334

OSNOVE RAČUNOVODSTVA : udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Maja Safret, Branka Marić, Ljerka Dragović-Kovač, Dubravka Hržica

ŠK

5423

RAČUNOVODSTVO 1 : radna billježnica za 1. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Branka Marić, Ljerka Dragović-Kovač

ŠK

5888

ETIKA 1 - SMISAO I ORIJENTACIJA : udžbenik u prvom razredu gimnazija i srednjih škola

Bruno Ćurko, Igor Lukić, Marko Zec, Marina Katinić

ŠK

ZA IZBORNI PREDMET NARUČUJETE TEK NA JESEN:

6348

OBITELJSKI POSAO : udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist / ekonomistica- IZBORNI PREDMET

Željko Tintor, Igor Čizmadija

ŠK

ILI:

6347

GLOBALNO POSLOVNO OKRUŽENJE: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica – IZBORNI PREDMET

Ivana Levak, Sanja Pintarić

ŠK

2.A EKONOMIST

Reg. broj

Naziv udžbenika

Autor

Nakladnik

4907

POVIJESNI PREGLED ZA STRUKOVNE ŠKOLE : udžbenik iz povijesti za četverogodišnje strukovne škole za srednju i dodatnu razinu učenja

Željko Holjevac, Hrvoje Petrić

MERIDIJANI

1709

ODVAŽNI SVJEDOCI : udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole

Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Dušan Vuletić

SALESIANA

2132

HRVATSKI JEZIK 2 : udžbenik za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Marina Čubrić

ŠK

3649

JA, MI, ONI… : udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole

Bruno Ćurko, Dunja Marušić Brezetić

PROFIL

6309

INFORMATIKA 2 : udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima za drugi razred ekonomskih škola

Natalija Stjepanek, Vesna Tomić

Školska knjiga d.d.

4743

MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred ekonomskih škola

Branimir Dakić, Neven Elezović, Sonja Banić, Anđelko Marić

ELEMENT

4807

DIREKT NEU 2 : udžbenik i radna bilježnica u jednom svesku za 2. razred gimnazija i strukovnih škola, za početno (2. godina učenja) kao i za napredno učenje (7. godina učenja) sa audio CD-om

Giorgio Motta, Beata Ćwikowska, Olga Vomáčková, Tomáš Černý; suradnica u preradi: Blaženka Abramović

KLETT

4893

GEOGRAFIJA 4 : udžbenik iz geografije za IV. razred ekonomske škole

Dragutin Feletar, Petar Feletar

MERIDIJANI

5019

INSIGHT INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola

Jayne Wildman (s Cathy Myers i Claire Thacker)

OXFORD

5020

INSIGHT INTERMEDIATE WORKBOOK : radna bilježnica za engleski jezik, 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola

Paul Hancock

OXFORD

5391

ČITANKA 2 : čitanka u drugom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole

Marina Čubrić, Davorka Horvatek-Modrić, Ruža Križan-Sirovica

ŠK

6352

OSNOVE EKONOMIJE 2 : udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist / ekonomistica

Jadranka Jošić, Jadranka Dorešić, Josipa Ilić, Anto Mandir, Marija Mesić Škorić, Ivan Režić, Silvija Marinčić Svetoivanec, Melita Todorović

ŠK

5408

OSNOVE EKONOMIJE 2 : radna bilježnica u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Jadranka Jošić, Gordana Zoretić

ŠK

5413

OSNOVE TURIZMA : udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica - izborni predmet

Sandra Čorak, Vesna Mikačić, Željko Trezner, Ivan Kožić

ŠK

6353

PODUZETNIŠTVO 2 : udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist / ekonomistica

Jadranka Bernik, Višnja Dorčić-Kereković, Suzana Đurđević, Zorica Hrgovčić, Željko Tintor, Marija Tolušić, Biserka Viljetić, Bosiljka Vinković Kukolić

ŠK

5417

POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 : udžbenik za 2. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Antun Kliment, Olivera Jurković Majić

ŠK

6336

RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA IMOVINE : udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist /ekonomistca

Maja Safret, Branka Marić, Ljerka Dragović-Kovać, Dubravka Hržica

ŠK

5425

RAČUNOVODSTVO 2 : radna billježnica za 2. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Branka Marić, Ljerka Dragović-Kovač, Dubravka Hržica

ŠK

ZA IZBORNI PREDMET NARUČUJETE TEK NA JESEN!

5382

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE : udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Nikša Alfirević, Ondina Čižmek Vujnović, Jurica Pavičić, Goran Vlašić

ŠK

ILI:

5439

UVOD U POSLOVNO UPRAVLJANJE : udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Dorčić-Kereković, Vionković Kukolić

ŠK

3.A EKONOMIST

Reg. broj

Naziv udžbenika

Autor

Nakladnik

2134

HRVATSKI JEZIK 3 : udžbenik za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Marica Kurtak

ŠK

3010

BIOETIKA : udžbenik etike za treći razred srednjih škola

Tomislav Reškovac

PROFIL

4744

MATEMATIKA 3 : udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred ekonomskih škola

Anđelko Marić, Lada Jurišić

ELEMENT

4811

DIREKT NEU 3 : udžbenik i radna bilježnica u jednom svesku za 3. razred gimnazija i strukovnih škola, za početno (3. godina učenja) kao i za napredno učenje (8. godina učenja) sa audio CD-om

Giorgio Motta, Beata Ćwikowska, Olga Vomáčková, Tomáš Černý; suradnice u preradi: Ljiljana Vidaković, Ksenija Čubrilović

KLETT

4856

ŽIVOTOM DAROVANI : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 3. razred srednjih škola