od selja¤†ke do turisti¤†ke na njezinoj trodiobi: zakonodavna vlast bila je u nadle¥¾nosti Narodne skup¥Œtineili

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of od selja¤†ke do turisti¤†ke na njezinoj trodiobi: zakonodavna vlast bila...

 • od seljačke do turističke republike

  ©

  2018.

 • Poljička i Dubrovačka Republika jedine su dvije povijesne hrvatske republike na tlu Dalmacije.

  Međutim, nasuprot aristokratskoj Dubrovačkoj, Poljička Republika bila je

  zajednica slobodnih seljaka i kao takva možda i jedina na tlu srednjovjekovne Europe.

  © Ivo Pervan© Ivo Pervan

 • Zbog sličnosti u uređenju društvenih struktura,

  ruski znanstvenik Mihail Pavlovič Aleksejev

  (1896. – 1981.) ukazao je na mogućnost da je

  Thomas More (1478. – 1535.), pišući čuvenu

  Utopiju bio upoznat, vjerojatno posredovanjem

  mletačke diplomacije u Londonu, s demokratskim

  dosezima drevne Poljičke republike.

  Pa ipak, priču o ovoj fascinantnoj višestoljetnoj

  zajednici slobodnih seljaka plemenitoga roda,

  potomaka ubijenoga hrvatskog kralja Miroslava

  koji su, prema legendi, godine 1015. doselili u

  Poljica, započet ćemo odgovorom na pitanje:

  Gdje su, zapravo, Poljica?

 • Povijesno,

  Poljica su

  stoljećima bila

  na razmeđi

  Zapada i Istoka

  izložena milosti

  i nemilosti

  velikih i moćnih,

  pa je pravo čudo

  što su uopće

  opstala i uz to

  sačuvala svoj

  nacionalni,

  kulturni

  i vjerski

  identitet.

 • Zemljopisno, danas su Poljica u svojoj državi Hrvatskoj, u središnjemu dijelu Dalmacije

  na podjednakoj udaljenosti od Zadra i od Dubrovnika, a nadomak Omišu, Splitu i Sinju

  s kojima su povezana neraskidivim povijesnim vezama u rasponu od burnih do skladnih.

  © Rudolf Schwabe

  © Rudolf Schwabe © Rudolf Schwabe

 • Poljica su krajolik iznimne ambijentalne ljepote, duhovne i povijesno-kulturne spomeničke baštine koji zemljopisno

  određuju rijeke Cetina na istoku i Žrnovnica na zapadu, Jadransko more s juga, te obronci Mosora sa sjevera.

  Zbog dramatičnih reljefnih i klimatskih promjena razlikuju se Gornja, Srednja i Donja Poljica. Sveukupan poljički

  prostor površine 250 km2 pravi je mali povijesno-kulturni i ekološki rezervat u srcu Dalmacije.

  © Ivo Pervan © Ivo Pervan

 • Posebnosti Poljica svojom netaknutom ljepotom i bioraznovrsnošću uveliko pridonose kanjon rijeke Cetine

  i ostaci prašume Šćadin u njenom zagrljaju te moderna autocesta koja Poljica povezuje sa svijetom, pa su

  tako Zadar na zapadu i Dubrovnik na jugu Dalmacije dostupni za manje od dva sata vožnje automobilom.

  © Ivo Pervan © Ivo Pervan

 • © Z. Alajbeg

  Foto: Ante Mekinić

 • Na prostoru Poljica punih šest stoljeća postojala je spomenuta Poljička Republika

  (knežija, provincija, nahija, župa ili općina)

  čije se unutrašnje ustrojstvo vlasti temeljilo

  na njezinoj trodiobi:

  zakonodavna vlast bila je u nadležnosti

  Narodne skupštine ili zbora,

  dok je izvršnu i sudsku vlast obavljao

  Poljički stol na čelu s Velikim knezom

  kojega je svake godine na blagdan

  sv. Jure, nebeskoga zaštitnika Poljica,

  biralo 12 malih knezova ili katunara.

  Vrhunac političkog i kulturnog dosega drevne Poljičke Republike čuveni je Poljički statut tzv. Poštovani pisan bosančicom na hrvatskome jeziku (na štokavskom i mjestimično na čakavskome narječju), čiji najstariji sačuvani

  rukopis pohranjen u arhivu HAZU u Zagrebu potječe iz godine 1440. Ovaj zakonik običajnoga prava jedan je

  od najstarijih i najvažnijih hrvatskih povijesno-pravnih spomenika.

  Prijepis Poljičkog statuta iz godine 1762.

  © Borko Gunjača

 • Duhovno i socijalno ozračje

  ove male seljačke Republike

  ponajbolje izražava

  srednjovjekovni doživljaj

  ljudskih prava u Poljicima

  sažet u statutarnu premisu

  „neka svak more živ biti“.

  Tu veličanstvenu ideju punu

  socijalnog i etičkog

  senzibiliteta koja je dugo

  snažila vjeru naroda u snagu

  svoje zajednice, Poljičani su

  ozakonili 12. listopada

  1676. povijesnom odlukom

  svoga plemstva, didića i

  vlastele, da će „biti vazda u

  sklad siromaški“.

  Usporedbe radi, tek 272

  godine poslije, organizacija

  UN u New Yorku usvaja

  Povelju o pravima čovjeka! Foto: Duje Nazor

 • Poljica su među prvima u Dalmaciji imala visoko učilište za popove glagoljaše koji su skrbili o duhovnosti zajednice

  i opismenjavanju puka. Riječ je o Poljičkom glagoljaškom sjemeništu utemeljenom godine 1750. na Priku u neposrednoj blizini kulturološki iznimno vrijedne ranokršćanske crkve sv. Petra iz 10. ili 11. stoljeća.

  Foto: Ante Mekinić

 • Pa ipak, povijesne okolnosti uvjetovale su da se pravo na vlastiti način života i krvlju brani. Zato u svijesti puka

  i danas živi legenda o Mili Gojsalić iz doba osmanskih osvajanja – poljičkoj Ivani Orleanskoj koja personificira sva poljička junaštva, ali i žrtve poljičke opstojnosti. Uz mnoge druge, isto doba proslavilo je i Žarka Dražojevića,

  junaka kojemu je grad Split 1508. iskazao čast da kao prvi svjetovni velikaš bude sahranjen u katedrali sv. Dujma.

  Foto: Ante Mekinić

 • Iako su upravo Francuzi godine 1807. vojno dokinuli Poljičku Republiku (a samo godinu poslije i Dubrovačku), zadivljen

  ljepotom Poljica Napoleonov maršal Marmont u svojim je memoarima zapisao: „(...) Sve u ovoj državi na njezinu korist govori, i pogled na nju i način njihove uprave. Ništa pravilnijeg i marljivijeg od njihova poljotežanja, ništa pristojnije

  od njihovih sela i ništa pravičnije od njihovih uredaba“.

  © Ivo Pervan

 • Nakon prastanovnika nepoznatoga imena te potom drevnih ilirskih plemena (Delmata, Onestina, Narestina,

  Pituntina i mnogih drugih), prostor Poljica naseljavali su Grci, a potom i Rimljani, što svjedoče nebrojeni tragovi

  njihova boravka, od gomila i grobišta s nalazima keramike, nakita, oruđa i oružja do ladanjskih vila.

  Svoj ribnjak u Poljicima imao je i rimski car Dioklecijan, a velebni posjed i vječno počivalište u poljičkome primorju

  i zapovijednik rimskih legija te prefekt rimske flote Lucius Artorius Castus kojega znanstvenici dovode u vezu s nastankom povijesne legende o Kralju Arturu.

 • Poljica podjednako obiluju

  materijalnim i nematerijalnim

  dokazima o ranom dolasku Slavena,

  a potom i Hrvata na ove prostore.

  I dok mnogi toponimi kao Perun,

  Veles i Mokošica čujno svjedoče o

  imenima drevnih slavenskih

  božanstava, ranu pojavu kršćanstva

  svjedoče ostaci velebne bazilike iz

  6. stoljeća u Gatima (sv. Ciprijan)

  te napose crkva i benediktinski

  samostan sv. Petra

  iz 11. stoljeća u Selu (Sumpetar)

  iz kojega potječe Sumpetarski

  kartular, jedan od najstarijih i najvažnijih sačuvanih izvora

  poljičke i hrvatske povijesti. Boj slavenskih poganskih božanstava, Peruna i Velesa,

  reljef iz 8. st. u zidu crkve u Žrnovnici

  Foto: Ante Mekinić

 • Zbog baštine koja se u Poljicima i danas intenzivno živi, turiste, a napose pustolove duha, oduševiti će poljički

  kulturološki vremeplovi od tradicionalnoga godišnjeg Jurjevdanskog zborovanja na prapovijesnoj gradini

  Gradac nad ušćem rijeke Cetine do živopisnog biranja Velikog poljičkog kneza kao i brojne druge kulturno-zabavne priredbe i koncerti tradicijske glazbe u mjestima diljem Poljica.

  Foto: Ante Mekinić

 • Uz tradicionalno poljičko gostoprimstvo te autohtonu i autentičnu eno-gastro ponudu plodova poljičke zemlje

  i poljičkoga mora, pravi izazov za gurmane svakako je poljički soparnik (uljenak, zeljanik), autohtoni specijalitet podneblja godine 2016. zaštićen oznakom zemljopisnog podrijekla na razini Europske unije,

  a koji već svojim nazivima svjedoči o bogatstvu poljičkoga leksika i slojevitosti poljičkih govora.

  Foto: Ante Mekinić Foto: Ante Mekinić

 • Sukladno semantičkome značenju svoga naziva, Poljica obiluju malim poljima idealnima za uzgoj i proizvodnju svih

  vrsta zdrave hrane čemu pogoduje plodna i nezagađena zemlja, blaga mediteranska klima s velikim brojem sunčanih dana, mineralima bogata izvorska voda i čisti zrak, ali i višestoljetna tradicija poljodjelstva u Poljicima.

  © Ivo Pervan

 • Poljičani su, tradicionalno, i vrsni ribari, brodari i pomorci, pa su zato i dvije poljičke luke, Krilo i Bajnice, sidrište

  najveće turističke flote na hrvatskoj obali Jadrani koja broji više od 200 plovnih jedinica, a svake godine se

  uvećava za desetak novih suvremenih turističkih plovila najviše klase koji plove po cijelome Jadranu.

  Foto: Ante Mekinić

 • Poljica na relativno

  malome prostoru nude

  doista brojne mogućnosti

  za raznovrstan

  višednevni boravak u rasponu od idiličnoga

  opuštanja u miru i tišini

  slikovitih i gotovo

  opustjelih sela i

  zaseoka do

  adrenalinskih sportsko-

  rekreativnih aktivnosti

  i avantura koje pružaju

  rijeka Cetina, Mos