Oczyszczanie Gazów odlotowych

  • View
    88

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Przygotowali: Melisa Chałupka i Mateusz Mostowy Opiekun: mgr Anna Kędzia. Oczyszczanie Gazów odlotowych. Jest to mieszanina gazów i aerozoli wprowadzana do atmosfery jako zbędna substancja (gazy spalinowe, gazy wentylacyjne ). Czym są Gazy Odlotowe?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Oczyszczanie Gazów odlotowych

Oczyszczanie Gazw odlotowych Energetyka jdrowa

Oczyszczanie Gazw odlotowychPrzygotowali: Melisa Chaupka i Mateusz Mostowy

Opiekun: mgr Anna Kdzia

Czym s Gazy Odlotowe?Jest to mieszanina gazw i aerozoli wprowadzana do atmosfery jako zbdna substancja (gazy spalinowe, gazy wentylacyjne).

Gazy odlotowe powstajce podczas spalania (szczeglnie odpadw mieszanych oraz medycznych)zawieraj substancje szkodliwe dla rodowiska, std te potrzeba oczyszczania gazw odlotowych.Technologie oczyszczania gazw odlotowych

Jest kilka metod oczyszczania gazw odlotowych:AdsorpcyjneAbsorpcyjneSpalanieKatalityczne

W naszej prezentacji skupimy si na metodzie absorpcyjnej.

Czym charakteryzuje si Absorpcja?Jest to proces pochaniania gazu przez absorbent zachodzcy w caej jego objtoci. Czsteczki absorbatu mog by wizane siami przycigania midzyczsteczkowego natury fizycznej (sorpcja fizyczna) lub oddziaywaniami natury chemicznej (chemisorpcja).

Zastosowanie metod absorpcyjnych:Odsiarczanie spalin (usuwanie tlenkw siarki SOx).Usuwanie tlenkw azotu ze spalin oraz z przemysowych gazw odlotowych (np. z produkcji HNO3).Jednoczesne usuwanie NOx i SOx z gazw spalinowychAbsorpcja gazw przemysowych (np. HF, HCl, Cl2, NH3).Dezodoryzacja gazw odlotowych (usuwanie odorantw).

Nas natomiast interesuje ta jedna metoda Oczyszczanie gazw odlotowychprzy poczeniu technik radiacyjnych i metody amoniakalnej.

Techniki radiacyjne

Na czym ta technologia polega?Jest to metoda prosta i skuteczna, a take przyjazna rodowisku. Przebieg reakcji jest prosty:Technologia opiera si na wzbudzeniu czsteczek gazu za pomoc wizki elektronw. SO2 i NOx s utleniane i reaguj z par wodn tworzc kwasy, ktre neutralizuje si amoniakiem. Otrzymany stay produkt jest handlowym nawozem sztucznym. Obydwa zanieczyszczenia usuwa si w suchym, jednostopniowym procesie.Proces mona atwo kontrolowa. W procesie usuwa si take lotne zwizki organiczne.

Przedstawmy to bardziej obrazowo

Dlaczego warto inwestowa w t technologi?zastosowane rozwizania prowadz do zmniejszenia zuycia energii o 20-30%.

osignita wydajno usuwania zanieczyszcze jest wysoka i wynosi 98% dla SO2 i 70-90% dla NOx, w zalenoci od warunkw procesu.

mona uzyska wysok wydajno usuwania SO2 przy bardzo maym zuyciu energii.

Warto wiedzie, e Polska zajmuje III miejsce na wiecie w zanieczyszczeniu powietrza.

Skd bior si te zanieczyszczenia?Czynnikami powodujcymi taki stan s:energetyka oparta na wglu kamiennym i brunatnym;rozwinity ale nie doinwestowany ekonomicznie przemys surowcowy;niedobr instalacji oczyszczajcych gazy odlotowe;dynamicznie rozwijajcy si transport samochodowy (pojazdy i drogi);opnienie w rozwoju prawa ekonomicznego i jego egzekwowania;

Jakie postpy w tym kierunku? W Polsce dziaaj ju dwie elektrownie wykorzystujce t technologi: elektrociepownia Kawczyn (Warszawa);elektrownia Dolna Odra;

KawczynDolna OdraPolska & Japonia Ciekawe, e patent na t technologi maj Polacy wsplnie z Japoczykami. Intensywne badania przeprowadzone we wsppracy z MAEA (Midzynarodowa Agencja Energetyki Atomowej), JAERI(Japan Atomic Energy Research Institute), FK (Karlsruhe) i innymi instytucjami stay si podstaw do zaprojektowania instalacji przemysowej, ktra zostaa zbudowana w EC Pomorzany (Zespl Elektrowni Dolna Odra). Instalacja bdzie oczyszcza gaz z dwch kotw.

kosztyKoszty inwestycyjne i operacyjne s okoo 20% nisze ni dla procesw konwencjonalnych, a wymagania co do przestrzeni o 20% nisze. Ma to istotne znaczenie w przypadku instalacji budowanej na ju funkcjonujcych elektrowniach.Jak wypady prby?W stacji pilotowej w Kawczynie przeprowadzono prby na zlecenie instytutw badawczych z Berkley (USA) i Chile.

Testy wypady wietnie! Potwierdziy moliwo wykorzystania procesu do oczyszczania gazw powstajcych ze spalania wgla o wysokiej zawartoci siarki (okoo 3000 ppm)* i z procesw hutniczych miedzi (do 15% objtoci SO2).

* ppm to jednostka wyraania bardzo niewielkich iloci, 1ppm rwny jest 1/1mln stenia molowego (Cn)PIERWSZE SUKCESyPolska stacja pilotowa uhonorowana zostaa zotym medalem z wyrnieniem jury na 44 wiatowej Wystawie Wynalazkw "Eureka" w Brukseli w 1995 roku.DZIKUJEMY ZA UWAG.