Click here to load reader

Çocukluk çağında hemogram ve periferik kan Çocukluk çağında hemogram ve periferik kan yayması yorumlanması Dr. Tiraje Celkan Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Cerrahpaşa Tıp

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Çocukluk çağında hemogram ve periferik kan Çocukluk çağında hemogram...

 • Çocukluk çağında hemogram ve periferik kan yayması

  yorumlanması Dr. Tiraje Celkan

  Pediatrik Hematoloji-Onkoloji

  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Aralık 2015

 • CBC= hemogram

  Lab tetkiklerinin kralı En sık WBC bakılıyor Bakteriyel enf göstermede >15 X109 %38-86 duyarlık ve %53-85 özgüllük NPV %89-98 PPV %6-46

 • Hangi tetkikleri istiyoruz

 • CBC

  Direkt ölçülenler : hb  MCV  RBC Hesaplananlar: hct= MCV XRBC  MCH: hb/ RBC  MCHC: Hb/hct RDW:

 • B. Bain

  Daha az py yapılıyor Daha çok trephin biopsi Daha çok WBC ….lösemi-lenfoma Daha az eritrosit bakılıyor

 • Py ve eritrosit parametre

 • Tanıda eritrosit

 • Cihaz Çalışma Prensipleri

   Elektriksel İmpedans,  Işık saçma teknolojisi 

  (optical scatter), saçılan  ışığın miktarının ve tipinin  (difraksiyon, refraksiyon  ve refleksiyon) analizi ile  hücrelerin sayısı ve  boyutunun saptanması,  granülasyonu 

   İkisi bir arada,  Peroksidaz ve floresans 

  boyama tekniği 9

 • Cihazla sayım

   Uyarılar (Flag???)  Cihaz problemleri  Analitik etkileşim  Normalde olmayan hücrelerin varlığı

 • Elektronik Sayıcıların Güvenirliliği 

  Coefficient variation (CV)

  Hücre tipi Manuel yöntem (%)

  Elektronik sayıcı (%)

  Eritrosit ±11 ±1

  Hb ±2

 • Tam Kan Sayımı İçin Hata Kaynakları

   Aç karnına alınmasına gerek yok.  Uzun süreli turnike uygulanması 

  (hemokonsantrasyon),  Kapiller veya venöz kan,  Antikoagülan kaynaklı hatalar, 

  yanlış tüp  Yetersiz veya fazla antikoagülan,  Yetersiz karıştırma,   Laboratuvara geç ulaştırma veya 

  geç çalışma,  Diürnal değişim, postür,

  12

 • Yetersiz karıştırma

   En az 2 dak. mekanik  karıştırıcıda

   Elle 8‐10 kez (kan alınır  alınmaz),

   Hemen çalışılmayacaksa  mekanik karıştırıcıda  bekletme,

   +4 ˚C’de saklanmışsa önce  oda ısısına getirilip sonra  karıştırılması gerekir,

   Özellikle trombosit sayısını  etkiler (kolay agregat  oluşturma özelliği)

  Dacie and Lewis, Pract Haematol 200213

 • Ne Kadar Sürede Analiz?‐I Laboratuvar ortamında (oda ısısında) veya +4 ◦C’de 24  saat süre bekletildiğinde özellikle sayısal değerlerde belirgin bir değişim olmadığı,

  Diğer parametreler oda ısısında 6 saat, +4 ◦C’de 24  saat stabil kalmakta, 

  En az stabil olan parametre MPV, 2‐6 saat içinde  Retikülositler oda sıcaklığında 1‐2 gün, +4 ◦C’de 3‐5  gün,

  Yıldız İ, Anemiler 200114

 • Ne Kadar Sürede Analiz?‐II

  Örnekler oda ısısında ortalama 3‐7 gün  arasında bekletilmiş,

  Her gün bir kez sayım yapılmış, Hb, eritrosit ve MCH 7 gün,  Lökosit sayısı 3 gün,  Trombosit sayısı 4 gün boyunca stabil, MCV, MPV, Hct ve RDW’nin arttığı, MCHC’nin iki gün sonunda azaldığı, Gulati GL, Arch Pathol Lab Med 2002

  15

 • Diürnal‐Postural Değişim

  Hb ve eritrositlerde değişim ~%3,  retikülositlerde %20, Total lökosit ~%14, nötrofil ~%10, Lenfositler ~%14, eozinofil ~%20 Trombositlerde ~%5 Postural değişim‐plazma volüm ilişkisi, Sabah ve istirahatta minimum sayılar,

  Dacie and Lewis, Pract Haematol 200216

 • Otomasyonda güvenli sınırlar

  WBC 0.1- 99 (x 109/l) RBC 0.4 – 8.0 x 1012/l Hb 2 –25 g /dl Plt 10 –999 x 10 9/l

 • Çevresel Kan Yayması Ne Zaman İncelenmeli? Parametre Sonuç

  MCV 100 fl (yeni doğanlar hariç) RDW >%16 Lökosit 11.000/mm3

  Trombosit 700.000/mm3

  Eozinofil >%10 Bazofil >%3.5 Uyarı varlığı: blast, eritroblast, trombosit kümesi, immatür granülosit, atipik lenfosit,

  Lökosit formülü rapor edilmediğinde Trombosit sayısının kontrolünde, eritrosit inklüzyon cisimciklerinin araştırılmasında, malarya, filarya veya tripanozom gibi infestasyonlarda

 • Kan Sayımı aletini etkileyen durumlar

   Soğuk aglütininler (RBC ,HCT ,MCV )  Lipemi ve ikter (Hb ,MCH ,MCHC )  Hemoliz (RBC ,HCT ,MCHC )  Anormal Hb (WBC , Hb ) Mikrosit (RBC )  Eritroblast (WBC )  Trombosit kümesi (PLT ,WBC ) WBC>50 000 (Hb , RBC , HCT an.)  Bekletilmiş kan (MCV ,Plt ,MPV )

 • 20

  Normal TKS Raporu

  Histogram

  Sayısal değerler

  Saçılım  grafisi

  Sitogram

  Trombosit 

  Eritrosit 

  Lökosit 

 •  Ortalama eritrosit hacmi (OEH) kırmızı kürelerin ortalama büyüklüğünü

  gösterir; Hematokrit/KK sayısı (litrede) (x10) formülü ile hesaplanır femtolitre

   Ortalama eritrosit hemoglobini (OEHb); her bir eritrositteki hemoglobinin

  ortalama ağırlığını gösterir; pratikte Hb(g/dl)/KK sayısı (x10) formülü ile

  hesaplanır ve pikogramla (pg)

   Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (OEHK) eritrosit içindeki

  ortalama hemoglobin konsantrasyonunu ifade eder. Hemoglobin değerinin (g/dl),

  hematokrite bölünmesi (x100)

   Kırmızı küre dağılım aralığı (red cell distribution width- RDW) ise

  eritrositlerin büyüklüklerinin birbirinden farklı oluşu ile ilgili elektronik

  sayıcılardan elde edilen bir rakam olup, eritrosit anizositozunu gösterir

 • Hb Siyanmethemoglobin yöntemi ile

  fotometrik olarak okunur. -2SD

  ortalama  YD 13.5 16.5  1-3 ay 9-10 11.5-14  3-6 ay 9.5 11.5  0.5-2 yaş 10.5 12  2-6 yaş 11.5 12.5  6-12 11.5 13.5

 • MCV (OEH) mean corpuscular volume

  Normal erişkin 80-90 fl (3) -2SD ortalama

  Yenidoğan 95 105 0.5-2 yaş 70 78 2-6 yaş 75 81 6-12 yaş 77 86

 • Kurallar

  3ler kuralı ESX3= Hb HbX3=Hct 5ler kuralı İlk 5 gün PNL>lenfo  5gün-5 yaş lenfo>PNL

 • CBC Örnek Türü: TAM KAN Test Sonuç Birim Referans Aralığı

  LÖKOSİT 4.5 x10^3/uL 4.1 - 11.2 ERİTROSİT 4.51 x106/uL 3.83 - 5.08 HEMOGLOBİN 12.9 gr/dL 11.7 - 15.5 HEMATOKRİT 36.7 % 34.5 - 46.3 MCV 81.4 fL 80.4 - 95.9 MCH 28.6 pgr 27.2 - 33.5 MCHC 35.1 gr/dL 32.5 - 35.2 RDW 13.9 % 11.7 - 14.6 TROMBOSİT 169 x10^3/uL 159 - 388 MPV 6.5 fL 6.5 - 11.6 NÖTROFİL 73.3 % 39.9 - 73.0 LENFOSİT 25.0 % 18.8 - 50.8 MONOSİT 0.5 % 4.1 - 12.2 EOZİNOFİL 0.9 % 0.8 - 6.0 BAZOFİL 0.3 % 0.3 - 1.8

 • Eritrosit Parametreleri Hemoglobin Modifiye siyanhemoglobin metodu, Doğru ve direkt ölçüm, Hiperlipidemi, ikterik örnekte Hb ↑,

  Hematokrit Mikrosantrifüj yöntemi daha yüksek değer İndirekt (matematiksel) ölçüm, Eritrosit (milyon) x MCV÷10

  Lewis SM, Clin Lab Haematol 199127

 • Eritrosit Parametreleri‐II

  Eritrosit sayısı (RBC) Doğru ve güvenilir sayım Hemolizli kan, soğuk aglütinin varlığında → RBC ↓ WBC >50 bin/µL →  Eritrosit ↑, Hb↑ Hb invivo hemolizde, hiperlipidemi,  hiperbilirubinemi ↑

  28

 • 29

 • Eritrosit Histogramları

  50 80 150 Volüm (flt)

  R B C

  S a y ı s ı

  %

  Parçalanmış  eritrositler

  Eritrosit  aggregatları‐ soğuk  aglütininler

  R B C

  S a y ı s ı

  % 50 80 150

  Volüm (flt)

  İki farklı eritrosit populasyonu,

  Kan transfüzyonu sonrası,  mikrositoz‐makrositoz tedavisine  yanıt sonrası, miyelodisplazide  görülür.

  30

  Sideroblasti k anem

 • Mean Corpuscular (Cell) Volume Ortalama Eritrosit Hacmi

  Direkt olarak ölçülen  parametre,

  Anemilerin morfolojik  sınıflamasında önemli,

  Yüksek lenfosit sayısı, Hiperglisemi MCV ↑

  R B C

  S a y ı s ı

  50 90 150 Volüm (flt)

  MİKROSİTOZ < MAKROSİTOZ  >

  31

 • Mentzer indeksi:

  MCV/RBC 13 demir eksikliği anemisi

 • RDW‐Eritrosit dağılım genişliği

  Eritrosit histogramından elde edilen bir  istatistiksel parametre, 

  Eritrositlerin büyüklüklerine göre dağılım  genişliğini göstermekte, anizositoz,

  RDW‐CV (RDW‐coefficient variation) bir standart  deviasyondaki (eritrositlerin %68,26’sının)  histogram genişliği,

  RDW‐SD (RDW‐standart deviation), eritrositlerin  %20’sinin bulunduğu bölgedeki genişliği  göstermektedir. 

  Dacie and Lewis, Pract Haematol 200233

 • RDW

   RDW‐CV: %14,   RDW‐SD: 45 flt Mikrositozla seyreden 

  anemilerin ayırıcı tanıda,  DEA RDW artmış  β‐talasemi taşıyıcılığında 

  normal, 

Search related