of 6 /6
1) Dr Svetislav Lj. Marković, profesor, Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Čačak, Srbija, e-mail: [email protected] 2) Miloje Ostojić, specijalista menadžmenta, Turistička organizacija Ivanjice, Ivanjica, Srbija, e-mail: [email protected] 3) Zoran Živković, master menadžmenta, Kompanija „Sloboda“, Čačak, Srbija, e-mail: [email protected] 4) Bratislav Stojiljković, dipl. ing., viši kustos, Muzej Nikole Tesle, Beograd, Srbija, e-mail: [email protected] OCENA KVALITETA NUŠIĆIJADE KAO TURISTIĈKE MANIFESTACIJE METODOM ANKETIRANJA THE QUALITY MARK OF THE NUSICIJADA AS A TOURISTIC EVENT BY THE SURVEY METHOD dr Svetislav Lj. Marković 1) , Miloje Ostojić 2) , Zoran Živković 3) , Bratislav Stojiljković 4) Rezime: Nušićijada predstavlja instituciju kulture koja promoviše Ivanjicu uz veliku podršku i angažovanje lokalnog stanovništva, posebno mladih, i institucija vlasti, zadržavajući i konstantno unapređujući trenutne kolaž-forme. Osnovni ciljevi festivala su bogaćenje kulturnog života zajednice i njeno pokretanje, kao i aktiviranje mladih i talentovanih ljudi opštine i regiona i unapređivanje turističke ponude opštine, regiona i čitave zemlje. U toku Nušićijade čitava ivanjička čaršija pretvara se u pozornicu. Pored činjenice da njom defiluju građani u kostimima s kraja devetnaestog i početka dvadesetog veka, ona predstavlja jednu razuđenu festivalsku scenu na kojoj se odvijaju razne aktivnosti. U radu su prikazani rezultati anketa sprovedenih posle Nušićijada održanih 2011. i 2012. godine. Ključne reči: anketa, Nušićijada, Ivanjica, festival, kvalitet Abstract: The Nusicijada festival represents the cultural institution that promotes Ivanjica through the great support and the engagement of the local community, especially young people and the government institutions, keeping and constantly advancing the current collage-forms. The main goals of the festival are enrichment of the cultural life of the community and its activating as well as activating young and talented people of the municipality and the region and improving the tourist offer of the municipality, region, and the whole country. During the Nusicijada festival, the whole town of Ivanjiva turns into a stage. Besides the fact that the citizens dressed in costumes from the end of the 19 th and the beginning of the 20 th century go in troops through it, represents a form of dissected festival scene full of various activities. In the work that follows, the results of the survey conducted after the Nusicijada festivals of 2011 and 2012 are given. Key words: survey, Nusicijada, Ivanjica, festival, quality 1. UVOD Nastanak Nušićijade vezuje se za turističko- zabavnu priredbu pod nazivom Septembar u Ivanjici“, koja je održana 1967. godine. Na njoj je, osim Malog sajmai muzičkog programa, prikazana i revija domaćih filmova snimljenih po Nušićevim komedijama. Već sledeće godine manifestacija je promenila ime u Nišićijada i postala jedna od najpopularnijih u bivšoj Jugoslaviji. Iznenada je, bez zabrane, uz prećutnu saglasnost tadašnjih organizatora prekinuta 1972. godine. Smatra se da je glavni razlog bio ideološki obračuntadašnje komunističke vlasti s vrednostima graĎanske Srbije koje je Nušićijada stidljivo promovisala. Festival je obnovljen 2010. godine. Održava se, kao i u vreme osnivanja, početkom septembra. Tada se, na nekoliko dana, cela Ivanjica pretvara u srpsku varoš s kraja 19. i prve polovine 20. veka“. Inače, Ivanjica je varošica u zapadnoj Srbiji sa petnaestak hiljada stanovnika. Slika 1. Parada u čast otvaranja Nušićijade

ocena kvaliteta nusicijade kao turisticke manifestacije metodom

  • Author
    vucong

  • View
    228

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of ocena kvaliteta nusicijade kao turisticke manifestacije metodom

Page 1: ocena kvaliteta nusicijade kao turisticke manifestacije metodom

1) Dr Svetislav Lj. Marković, profesor, Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Čačak, Srbija, e-mail: [email protected]

2) Miloje Ostojić, specijalista menadžmenta, Turistička organizacija Ivanjice, Ivanjica, Srbija, e-mail: [email protected]

3) Zoran Živković, master menadžmenta, Kompanija „Sloboda“, Čačak, Srbija, e-mail: [email protected]

4) Bratislav Stojiljković, dipl. ing., viši kustos, Muzej Nikole Tesle, Beograd, Srbija, e-mail: [email protected]

OCENA KVALITETA NUŠIĆIJADE KAO TURISTIĈKE MANIFESTACIJE

METODOM ANKETIRANJA

THE QUALITY MARK OF THE NUSICIJADA AS A TOURISTIC EVENT BY

THE SURVEY METHOD

dr Svetislav Lj. Marković1)

, Miloje Ostojić2)

, Zoran Živković3)

, Bratislav Stojiljković4)

Rezime: Nušićijada predstavlja instituciju kulture koja promoviše Ivanjicu uz veliku podršku i

angažovanje lokalnog stanovništva, posebno mladih, i institucija vlasti, zadržavajući i konstantno

unapređujući trenutne kolaž-forme. Osnovni ciljevi festivala su bogaćenje kulturnog života

zajednice i njeno pokretanje, kao i aktiviranje mladih i talentovanih ljudi opštine i regiona i

unapređivanje turističke ponude opštine, regiona i čitave zemlje. U toku Nušićijade čitava

ivanjička čaršija pretvara se u pozornicu. Pored činjenice da njom defiluju građani u kostimima s kraja devetnaestog i početka dvadesetog veka, ona predstavlja jednu razuđenu festivalsku scenu

na kojoj se odvijaju razne aktivnosti. U radu su prikazani rezultati anketa sprovedenih posle

Nušićijada održanih 2011. i 2012. godine. Ključne reči: anketa, Nušićijada, Ivanjica, festival, kvalitet

Abstract: The Nusicijada festival represents the cultural institution that promotes Ivanjica through

the great support and the engagement of the local community, especially young people and the

government institutions, keeping and constantly advancing the current collage-forms. The main

goals of the festival are enrichment of the cultural life of the community and its activating as well

as activating young and talented people of the municipality and the region and improving the

tourist offer of the municipality, region, and the whole country. During the Nusicijada festival, the whole town of Ivanjiva turns into a stage. Besides the fact that the citizens dressed in costumes

from the end of the 19th and the beginning of the 20th century go in troops through it, represents a

form of dissected festival scene full of various activities. In the work that follows, the results of the

survey conducted after the Nusicijada festivals of 2011 and 2012 are given.

Key words: survey, Nusicijada, Ivanjica, festival, quality

1. UVOD

Nastanak Nušićijade vezuje se za turističko-

zabavnu priredbu pod nazivom „Septembar u

Ivanjici“, koja je održana 1967. godine. Na njoj je,

osim „Malog sajma“ i muzičkog programa,

prikazana i revija domaćih filmova snimljenih po

Nušićevim komedijama. Već sledeće godine

manifestacija je promenila ime u Nišićijada i

postala jedna od najpopularnijih u bivšoj Jugoslaviji. Iznenada je, bez zabrane, uz prećutnu

saglasnost tadašnjih organizatora prekinuta 1972.

godine. Smatra se da je glavni razlog bio ideološki

„obračun“ tadašnje komunističke vlasti s

vrednostima graĎanske Srbije koje je Nušićijada

stidljivo promovisala.

Festival je obnovljen 2010. godine. Održava

se, kao i u vreme osnivanja, početkom septembra.

Tada se, na nekoliko dana, cela Ivanjica pretvara u „srpsku varoš s kraja 19. i prve polovine 20. veka“.

Inače, Ivanjica je varošica u zapadnoj Srbiji sa

petnaestak hiljada stanovnika.

Slika 1. Parada u čast otvaranja Nušićijade

Page 2: ocena kvaliteta nusicijade kao turisticke manifestacije metodom

A-311

Ivanjica u punom smislu reči živi s festivalom.

Nušićijada nije neki izolovan dogaĎaj koji se

odvija u krugu organizatora i zvanica. Sve gradske

kafane i kafići okićene su zastavicama sa likom

Branislava Nušića i svi do jednog puštaju

starogradsku i probranu narodnu muziku. Muzika

je samo jedan od sastojaka štimunga koji vaja

atmosferu stare srpske varoši. Ulicama Ivanjice

šetaju devojke, žene, mladići, sredovečni ljudi,

devojčice i dečaci odeveni u kostime stare graĎanske Srbije. Korzoom promiču čipkani i

slameni šeširi, cilindri i polucilindri, dečkić s

kačketom i „pumparicama“, devojčice sa

žiponima, karnerima i svilenim mašnama... U

večernjim satima, kada počinje program na trgu na

kojem je postavljena pozornica nazvana „Okruglo,

pa na ćoše“, ulicom se sve teže prolazi. Ljudi se

probijaju, dotiču i mimoilaze u jednoj živopisnoj

mešavini vremena sadašnjeg i oživljenog starog

varoškog doba. Program na pozornici vodi glumac

u ulozi Branislava Nušića, ima brkove, odeven je u crni frak, nosi cilinder i štap, i likom veoma

podseća na slavnog srpskog komediografa.

Slika 2. Ivanjica na mapi Srbije

Od izvornog značenja u kojem je nekadašnja

Ivanjica bila sinonim za zabit i krah činovničke

karijere, Nušićev slogan „ViĎen si za Ivanjicu“

pretvoren je u jedistven poziv koji sada znači: čast

da se dođe i čast da se tu bude viđen.

2. MESTA ODRŢAVANJA FESTIVALA

Sadržaji festivala odvijaju se na mestima koja

su u prethodnim godinama identifikovana kao

ključne festivalske tačke:

Glavna scena na otvorenom, rezervisana

uglavnom za raznovrsne koncerte, postavlja se

na trgu ispred Doma kulture.

Druga scena na otvorenom na kojoj se održavaju

svedeniji sadržaji – koncerti, monodrame, dečje

predstave, program aforističara, besede...

postavlja se u centru grada. Ideja ove scene zadržana je sa starog festivala i projektovana je

u skladu sa svojim duhovitim nazivom „okruglo,

pa na ćoše“. To je pozornica rezervisana za

interaktivne sadržaje i dostupna svakom

slučajnom ili namernom prolazniku koji ima šta

da kaže i prikaže.

Velika scena Doma kulture rezervisana je za

pozorišne predstave, kao i ostale sadržaje, poput

filmskih projekcija i koncerata, koji zahtevaju

ovakav prostor. Kao jedna od kvalitetnijih u

Srbiji, što nudi mogućnost gostovanja velikih i

scenski zahtevnijih pozorišnih predstava. TakoĎe, scena se može koristiti za odreĎene

sadržaje zakazane na otvorenom, a koji se zbog

lošeg vremena tamo ne mogu održati.

Plava sala Doma kulture takoĎe je u funkciji

festivalskog programa i predstavlja rezervni

prostor ukoliko se mora izemeštati sadržaj sa

otvorenih scena. Izuzetno je pogodna za

predavanja, tribine, ali i izložbe, prateće filmske

projekcije...

Drugi prostori Doma kulture koriste se za

odgovarajuće sadržaje, prvenstveno za izložbe, odnosno edukativni program festivala.

Nušićijada ne koristi samo prostor javnih

institucija. Njeni sadržaji odvijaju se i u

hotelima, restoranima, kafanama. TakoĎe, iz

godine u godinu nameće se potreba za širenjem

festivalske čaršije, te su nove lokacije na kojima

se program festivala održava uvek dobrodošle.

MeĎu objektima korišćenim za sadržaje

Nušićijade nalaze se: hotel „Park“ sa terasom (sa

zatvorenom salom) pogodnom za kabaree,

performanse, tribine..., i konferencijskom salom pogodnom za konferencije za štampu, radionice,

tribine, prezentacije...; odmaralište „Golija“ sa

restoranom pogodnim za tribine i slične sadržaje

i baštom pogodnom za koncerte, performanse,

Page 3: ocena kvaliteta nusicijade kao turisticke manifestacije metodom

A-312

izložbe...; restoran „Dubrava“ pogodan za

tribine i slične sadržaje, restoran „Vodopad“

pogodan za koncerte, performanse, predavanja,

tribine...

Posebno važna scena Nušićijade je ulica,

zajedno sa trgovima i platoima. Na njoj se pleše,

glumi, besedi i peva, bilo na trotoarima,

terasama kafana ili sceni „Okruglo, pa na ćoše“.

Prostor koji u budućnosti treba značajnije

iskoristiti, i po mogućnosti nameniti sadržajima za decu, jeste trg Milinka Kušića.

Prostor koji programski može biti koncipiran

kao zasebna celina i izvanredno iskorišćen je i

gradski park koji će, posle rekonstrukcije brane

na reci Moravici, od 2013. godine biti

pristupačan i dostupan za potrebe festivala.

Slika 3. Najmlađi učesnici Nušićijade

Čaršija i sve ključne lokacije obeležene su

dodatnom signalizacijom, koja se postavlja

privremeno za potrebe festivala i informisanja

njegovih gostiju.

Slika 4. Flajer sa Nušićijade 2010.

3. SADRŢAJI FESTIVALA

Na Nušičijadi su zastupljene brojne umetničke

forme koje se izvode u okviru satnice festivala.

Ideja organizatora, podržana od strane Ivanjičana,

ali i gostiju festivala, je da se izbegne preklapanje

sadržaja iz programa i u tome se do sada uvek

uspevalo. Sadržaji koji čine trodnevni festival su:

pozorišne predstave, pre svega komedije, koje

predstavljaju žanr adekvatan prazniku humora i

veselja. Na festivalu se ne igraju samo predstave

raĎene po komadima Branislava Nušića, već i

dela mnogih drugih umetnika koja kod publike

izazivaju smeh i radost. Forme poput mjuzikla

su, takoĎe, dobrodošle. Obaveza je, meĎutim, da

predstava raĎena po Nušićevom delu zatvori

festival. Na Nušićijadi učestvuju i amaterska pozorišta mladih. Dečje pozorišne predstave

važan su deo ove kulturne manifestacije.

Slika 5. Program Nušićijade 2010.

muzički koncerti. Na Nušićijadi svoje mesto

mogu naći sledeći muzički pravci: starogradska muzika, narodna muzika, zabavna muzika, rok,

pop, džez, i klasična muzika.

kabare predstavlja spoj glume i muzike. Tokom

festivala organizuje se najmanje jedna kabare

predstava.

performansi.

plesni koncerti.

dečji program.

Slika 6. Program Nušićijade 2011.

Page 4: ocena kvaliteta nusicijade kao turisticke manifestacije metodom

A-313

izložbe.

aforizmi.

edukativni program (tribine, promocije,

razgovori, besede, radionice, škole…).

filmske projekcije.

sportski dogaĎaji.

život na ulici i u gradskim kafanama.

Slika 7. Program Nušićijade 2012.

4. ANKETIRANJEM DO OCENE

KVALITETA FESTIVALA

Da bi mogao da se proceni kvalitet

dosadašnjih Nušićijada, 2011. i 2012. godine su

sprovedene ankete meĎu posetiocima ovog

festivala zabave i opuštanja.

Slika 8. Flajer Nušićijade 2012.

Rezultate anketa prikazaćemo pojedinačno.

4.1. Anketa rađena na Nušićijadi 2011.

U vreme održavanja Nušićijade u Ivanjici od

2. do 4. septembra 2011. godine raĎena je anketa

na info-pultovima. Anketirano je 53 (pedeset tri)

posetioca manifestacije:

Oko 65% anketiranih su ženskog pola,

Pored nekoliko Ivanjičana, koji su anketirani,

posetioci su iz okolnih gradova (Arilje, Čačak,

Užice, Kraljevo...), zatim iz Beograda, Niša,

Novog Sada, ali i iz okolnih zemalja Bosne i

Hercegovine, Hrvatske, a bilo je dvoje iz SAD i

Nemačke.

Starosna struktura je 40% do 30 godina, od 31-

50 godina oko 40% i oko 20% anketiranih je

preko 50 godina.

Rezultati ankete su sledeći:

1. Na pitanje kako su se informisali o

manifestaciji, najveći broj je saznao putem TV-a, radija, interneta, a ostali putem plakata, lokalne

turističke organizacije i preko prijatelja.

2. Skoro svi anketirani su upoznati sa

programom Nušićijade 2011 i ne bi ništa menjali u

koncepciji manifestacije.

3. Svi anketirani su u potpunosti zadovoljni

ambijentom, a većina će ostati sva tri dana na

manifestaciji i propratiti sva dešavanja.

4. Najveći broj anketiranih (92%) zadovoljan

je organizacijom uz nekoliko sugestija za bolju

organizaciju i posete pozorišnim predstavama na koje se teško moglo doći.

5. Oko 95% anketiranih je Nušićijadu 2011.

ocenilo ocenom 5 (pet).

6. Svi anketirani su se izjasnili da će ponovo

dogodine posetiti manifestaciju, preporučiti je

drugima, a boravak u Ivanjici iskoristiti za

upoznavanje turističkih vrednosti ovog kraja.

Slika 9. Logo Nušićijade

Page 5: ocena kvaliteta nusicijade kao turisticke manifestacije metodom

A-314

Slika 10. „Nušić“ sa volonterkom Anicom

4.2. Analiza ankete rađene na Nušićijadi 2012.

U vreme trajanja festivala Nušićijada 2012.

sprovedena je anketa meĎu posetiocima ove

manifestacije. Anketirano je pedeset ispitanika, a

odgovore su dali na 12 postavljenih pitanja:

Polna struktura svih anketiranih je 26:24 u korist

žena.

Od onih koji su se izjasnili skoro polovina bila je

ispod 30 godina (23), dok je 17 anketiranih

starosti 31-50 godina i samo 10 lica bilo je

starije od 50 godina.

Rezultati ankete su:

1. Gotovo polovina anketiranih (22) posetila je

sve tri obnovljene Nušićijade (2010, 2011. i

2012), 21 lice posetilo je samo ovogodišnju,

dok je šest anketiranih lica posetilo festival 2011. i 2012. godine, a samo jedno bilo je na

Nušićijadama 2010. i 2012. godine.

2. O Nušićijadi 2012. se 1/3 ispitanika

informisala na sajmovima i preko lokalne

turističke organizacije, a ostatak podjednako

preko prijatelja, novina i promotivnog letka ili

zajednički preko TV-a, interneta i novina i

promotivnog letka.

3. 12% ispitanih će provesti dva dana na

Nušićijadi, 7% je došlo na jedan dan zbog

odreĎenog izvoĎača ili neke predstave, dok će

81% provesti sva tri dana zbog dobrog

programa, ambijenta u gradu i atmosfere koja

prati ovu manifestaciju.

4. Gotovo 100% ispitanih misli da je

manifestacija dobra, a pojedini i da je najbolja

u Srbiji i zato su došli da je posete.

5. 1/3 anketiranih koristi hotelski smeštaj, 1/3 je

u privatnom smeštaju, a 1/3 je smeštena kod

rodbine i prijatelja.

6. Samo dva anketirana gosta misle da u program

treba uvrstiti još poznatije izvoĎače, dok svi ostali su mišljenja da je program zanimljiv i

prilagoĎen manifestaciji.

7. Oko 70% anketiranih je sve vrednosti

manifestacije ocenilo najvišom ocenom 5

(pet), ali se nekoliko anketiranih izjasnilo da

prateće aktivnosti nisu dovoljno dobre i da

treba da budu bolje.

8. Najveći deo anketiranih ne bi ništa menjao,

dok oni stariji učesnici ankete misle da treba

da bude više sadržaja edukativnog karaktera.

9. Osim nekoliko anketiranih koji su Nušićijadu ocenili ocenom 4, a jedan i ocenom 3, svi

ostali su najvišom ocenom 5 ocenili tri

dosadašnje obnovljene Nušićijade (2010,

2011. i 2012).

10. Svi anketirani su se izjasnili da bi ponovo

posetili Nušićijadu i da bi je preporučili

drugima.

11. Skoro svi anketirani bi želeli da se u vreme

boravka u Ivanjici, dok traje manifestacija,

upoznaju sa drugim turističkim vrednostima u

ivanjičkom kraju. 12. Nekoliko anketiranih u svojim komentarima

na kraju ankete su izneli primedbe na rad

nekih ugostiteljskih objekata (kafića) koji se

ne ponašaju u duhu manifestacije kada je u

pitanju muzika koju puštaju u kasnim noćnim

satima. TakoĎe, misle da je u vreme trajanja

Nušićijade potrebna kvalitetnija ugostiteljska

ponuda (piće, hrana, usluga...).

Ovako visoke ocene posetilaca opravdavaju

nagrade koje je festival Nušićijada dobio od

relevantnih organizacija. Već prve godine obnovljena Nušićijada je

dobila priznanje za najbolju tradicionalnu

manifestaciju, „Turističku slagalicu“.

Naredne godine dobila je nagradu „Turistički

cvet“ kao najbolji specijalni dogaĎaj u funkciji

promocije turizma.

Nušićijada je 2012. godine dobila drugu

nagradu na konkursu za najbolji promotivni film

od strane Organizatora turističkih manifestacija

Srbije i Privredne komore Srbije.

Page 6: ocena kvaliteta nusicijade kao turisticke manifestacije metodom

A-315

Slika 11. Zaštitni znak svake Nušićijade

– glumac Petar Božović

Slika 12. Dobra posećenost karakteristika je svih

do sada održanih Nušićijada

Nušićijada je osvojila i brojne nagrade za

promotivni materijal i vizuelni identitet koji prati ne samo opšti motiv festivala – praznik humora i

veselja, starogradskog i čaršijskog duha – već i za

motiv koji se svake godine odredi kao tema

festivala. Godina 2010. bila je u znaku povratka

festivala na ivanjičku scenu nakon skoro četiri

decenije pauze. Sledeće, 2011, Nušićijada je

slavila 100 godina hidrocentrale na Moravici

(„Kultura na struju, 100 godina svetlosti iz reke“),

a 2012. Ivanjica je na Nušićijadi proslavljala 100

godina postojanja fudbalskog kluba „Javor“ („Više

od igre“).

Slika 13. Scena „Okruglo, pa na ćoše“

Najavljena Nušićijada 2013. biće u znaku 180

godina začetka školstva u Ivanjici i Moravičkom

kraju.

5. ZAKLJUĈAK

Nušićijada, praznik humora i veselja,

starogradskog i čaršijskog duha, predstavlja kolaž

festival sa kvalitetnim sadržajima koji doprinose

bogaćenju kulturnog života zajednice, kako

lokalnog stanovništva, tako i posetilaca i gostiju.

Festival je protkan specifičnom atmosferom i

prepoznatljiv po šarolikosti svojih elemenata dobro

uklopljenih u jednu celinu. Izrečena pretnja velikog komediografa Branislava Nušića „viĎen si

za Ivanjicu!“ danas je svojevrsni poziv gostima na

jedinstven dogaĎaj satkan od brojnih umetničkih

formi. Festival obeležavaju eminentni umetnici i

renomirane institucije, ali on pruža šansu lokalnom

stanovništvu da izrazi svoje talente ne

zapostavljajući sadržaje koje zajednica nudi u

odnosu na programe u kojima učestvuju izvoĎači

proslavljeni na nacionalnoj i meĎunarodnoj sceni.

LITERATURA

[1] Marković S., Ostojić M.: „Nušićijada“

po drugi put među nama, „Turističke

novine“, god. 57, br. 1507/80, Beograd,

jul/avgust 2010, str. 6367.

[2] Strateške smernice za organizaciju

festivala Nušićijada, KudeS, Ivanjica,

2013.

[3] Ostojić M., Marković S.: Ivanjica -

turistički vodič, Turistička organizacija

opštine Ivanjica, Ivanjica, 2011.

[4] www.nusicijada.rs