of 64 /64
OBRAZOVNI PROGRAM OBRAĐIVAČ DRVETA

OBRAZOVNI PROGRAM CSOa/Obrazovni programi/Obrazovni programi u... · Prerada drveta 2 72 72 3. Finalna obrada drveta 2 66 66 UKUPNO B 3 108 3 99 207 C Praktična nastava ... fizičko-hemijska

 • Author
  others

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OBRAZOVNI PROGRAM CSOa/Obrazovni programi/Obrazovni programi u... · Prerada drveta 2 72 72 3....

 • OBRAZOVNI PROGRAM

  OBRAĐIVAČ DRVETA

 • 2

  SADRŽAJ

  OPŠTI DIO .................................................................................................. 3

  1. NAZIV PROGRAMA: OBRAĐIVAČ DRVETA .......................................................... 3

  2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3

  POSEBNI DIO ............................................................................................... 5

  1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 5

  1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI ..................................................................... 5

  1.2. STRUČNO-TEORIJSKI PREDMETI .................................................................. 6

  1.2.1. OSNOVI MATERIJALA ............................................................................ 6

  1.2.2. PRERADA DRVETA .............................................................................. 14

  1.2.3. FINALNA OBRADA DRVETA ................................................................... 25

  1.2.4. PRAKTIČNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA ................................. 33

  1.3. PRAKTIČNI RAD SA ODBRANOM ................................................................ 60

  3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA .................................................. 61

  4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA ..................... 62

  5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ......................... 62

  6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH .......................... 62

  7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA .......................... 62

  8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA .............................. 63

  8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................... 63

  9. PROFESIONALNA PRAKSA .......................................................................... 63

  10. SLOBODNE AKTIVNOSTI .......................................................................... 64

 • 3

  OPŠTI DIO 1. Naziv programa: OBRAĐIVAČ DRVETA 2. Nastavni plan

  Redni broj

  Nastavni predmeti - grupe predmeta

  I II Ukupno sed. god. sed. god.

  A. Opšteobrazovni predmeti 1. Maternji jezik 3 108 2 66 174 2. Matematika 3 108 2 66 174 3. Strani jezik 1 36 1 33 69 4. Fizičko vaspitanje 2 72 2 66 138 Društvena grupa predmeta

  1. Geografija 2 72 72 2. Istorija 2 66 66 Prirodna grupa predmeta

  1. Biologija sa ekologijom 2 72 72 2. Hemija 1 33 33 3. Fizika 1 33 33

  UKUPNO A 13 468 11 363 831 Stručno-teorijski predmeti

  1. Osnovi materijala 1 36 1 33 69 2. Prerada drveta 2 72 72 3. Finalna obrada drveta 2 66 66

  UKUPNO B 3 108 3 99 207 C Praktična nastava 15 540 17 561 1101 D Slobodne aktivnosti 1 36 1 33 69 E Profesionalna praksa 15 dana 15 dana F Sedmični broj časova 32 1152 32 1056 2208 G Broj radnih sedmica 36 33 69

  Ukupno (A+B+C+D) = 2.208 3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - Razvijanje sposobnosti za prihvatanje i poštovanje pravila koja regulišu rad u

  izabranoj profesiji; - Podsticanje samostalnog odlučivanja i prihvatanja odgovornosti; - Osposobljavanje za racionalno korišćenje vremena, materijala i energije; - Razvijanje svijesti o potrebi zaštite prirode, radne i životne sredine; - Razvijanje komunikativnosti, tolerancije i humanosti, osposobljavanje za timski

  rad i poštovanje saradnika; - Osposobljavanje za: - izvođenje poslova manipulacije drvetom, - izvođenje pomoćnih poslova na mašinama za primarnu preradu drveta, - izvođenje pomoćnih poslova na mašinama za sekundarnu preradu drveta, - izvođenje pomoćnih poslova u proizvodnji furnira, - izvođenje pomoćnih poslova u proizvodnji drvnih ploča, - obrađivanje drveta ručnim alatima i obavljanje jednostavnijih mašinskih

  operacija pri obradi elemenata od drveta, - izvođenje pomoćnih poslova na zahtjevnijim mašinama za obradu drveta, - pripremanje rezane građe i elemenata za parenje i sušenje,

 • 4

  - izvođenje pomoćnih poslova pri uskladištenju sirovina i materijala i gotovih proizvoda.

  4. Uslovi za upis, odnosno uključivanje u program za obrazovanje odraslih - U školu za sticanje nižeg stručnog obrazovanje u trajanju od dvije godine -

  obrazovni program Obrađivač drveta, mogu se upisati učenici koja su završili osnovnu školu, a da nisu stariji od 17 godina ili završili najmanje sedmi razred osnovne škole, a da su pohađali nastavu u osnovnoj školi do petnaeste godine života. Izuzetno, u školu se mogu upisati lica do18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća škole. Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih.

  - Ako se za upis prijavi broj kandidata veći od broja raspisanih mjesta za upis, upis se vrši prema odgovarajućem pravilniku o upisu učenika u srednje škole, koji donosi Ministarstvo prosvjete i nauke.

  5. Trajanje obrazovanja - Obrazovanje po obrazovnom programu Obrađivač drveta traje dvije godine. 6. Prohodnost - U redovnom obrazovanju učenici se upisuju u viši razred ako su iz svih predmeta

  protekle godine postigli prelaznu ocjenu, obavili sve slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu.

  - Odrasli se obrazuju po programu u skladu sa planom za izvođenje obrazovnog programa za odrasle, koji donosi škola, a u skladu sa Uputstvom o prilagođavanju obrazovnih programa obrazovanju odraslih.

  7. Obrazovanje koje se stiče

  - Završetkom obrazovnog programa učenik stiče niže stručno obrazovanje u trajanju od dvije godine - Obrađivač drveta i kvalifikacije Pomoćnik stolara i Pomoćnik u preradi drveta.

 • 5

  POSEBNI DIO 1. PREDMETNI PROGRAMI 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI 1.1.1. MATERNJI JEZIK 1.1.2. MATEMATIKA 1.1.3. STRANI JEZIK 1.1.4. FIZIČKO VASPITANJE 1.1.5. GEOGRAFIJA 1.1.6. ISTORIJA 1.1.7. BIOLOGIJA SA EKOLOGIJOM 1.1.8. HEMIJA 1.1.9. FIZIKA

 • 6

  1.2. STRUČNO - TEORIJSKI PREDMETI 1.2.1. OSNOVI MATERIJALA 1. Naziv predmeta: OSNOVI MATERIJALA 2. Broj časova prema godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava

  I 36 36 II 33 33

  Ukupno 69 69

  3. Opšti ciljevi nastave - Upoznvanje sa ekološkim i socijalnim značajem šume; - Upoznavanje sa građom drveta i finalne proizvode; - Sticanje znanja o tehničkim svojstvima i greškama drveta; - Upoznavanje sa glavnim vrstama drveta; - Usvajanje znanaj o svojstvima i primjeni furnira i ploča u drvopreradi; - Sticanje znanja o sredstvima za površinsku obradu i materijalima u tapetarskoj

  proizvodnji; - Osposobljavanje za razumijevanje osnove tehnološkog procesa proizvodnje

  furnira i ploča; - Upoznavanje sa pomoćnim materijalima u drvnoj industriji (ljepila, materijali za

  površinsku obradu, materijali za oplemenjavane drveta, materijale za zaštitu drveta);

  - Upoznavanje sa prednostima drveta kao ekološkog materijala; - Razvoj osjećaja za timski rad i odgovornost za zaštitu životne sredine.

 • 7

  4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik Drvo kao sirovina - Upoznaje šumski

  fond Crne Gore i njegov značaj, kao sirovinsku bazu za drvnu industriju;

  - Zna funkciju pojedinih dijelova stabla i spoljašnje osobinama debla od značaja za tehničku upotrebljivost drveta.

  - Skicira stablo, uočava njegove djelove i dimenzije, ističe spoljašnje osobine debla.

  - Razvija pozitivan odnos prema okolini.

  - Film o šumama Crne Gore

  - Časopisi, revije,

  knjige

  Unutašnja građa drveta - Navodi i objašnjava

  elemente makroskopske građe drveta (kora, kambijum, bjeljika, srčika, zrelo drvo, sržni zraci, godovi i drugo), njihovu funkciju i njihov uticaj na svojstva drveta;

  - Poznaje elemente mikroskopske građe drveta .

  - Posmatra presjeke drveta i uočava elemente makroskopske građe drveta četinara i lišćara.

  - Posmatra i uočava na crtežu (skici) osnovne elemenate mikroskopske građe drveta četinara i lišćara.

  - Razvija analitičnost.

  - Uzorci drveta četinara i lišćara

  - Lupa - Slike, crteži, skice

  osnovnih presjeka drveta četinara i lišćara

  Tehnička svojstva drveta - Nabraja tehnička i

  estetska svojstva drveta i objašnjava njihov značaj.

  - Na uzorcima drveta razlikuje različite teksture.

  - Na osnovu estetskih svojstava drveta procjenjuje upotrebnu vrijednost.

  - Razvija tehničku kulturu.

  - Uzorci drveta

  Fizička svojstva drveta - Nabraja osnovna

  fizička svojstava drveta, objašnjava njihovu ulogu i značaj;

  - Razumije pojam mase drveta

  - Navodi postupak određivanja

  - Razlikuje i pojašnjava poroznost drveta.

  - Razlikuje i pojašnjava vlažnost drveta.

  - Razlikuje i pojašnjava utezanje i

  - Razvija interesovanje prema prirodnim naukama.

  - Električni vlagomjer

  - Uzorci drveta

 • 8

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik vlažnosti drveta pomoću električnog vlagomjera;

  - Razumije pojam utezanja i bubrenja drveta.

  bubrenje drveta. - Procjenjuje na

  osnovu osnovnih fizičkih svojstava drveta upotrebnu vrijednost.

  Mehanička svojstva drveta - Upoznaje osobine i

  karakteristike mehaničkih svojstava drveta;

  - Pojašnjava pojam tvrdoće, čvrstoće, elastičnosti, plastičnosti i žilavosti.

  - Na osnovu mehaničkih svojstava drveta procjenjuje upotrebnu vrijednost.

  - Uzorci drveta

  Fizičko-hemijska svojstva drveta - Navodi osnovna

  fizičko-hemijska svojstva drveta;

  - Pojašnjava pojam trajnosti i snage ogrijevanja .

  - Razvrstava osnovne vrste drveta četinara i lišćara prema trajnosti i snazi ogrijevanja.

  - Tabele mehaničkih svojstava drveta

  - Tabele tarjnosti drveta i snage ogrijevanja

  Greške drveta - Nabraja greške

  drveta; - Greške građe

  drveta - Nabraja osnovne

  greške građe drveta i objašnjava ih.

  - Greške od uzroka

  fizičke prirode - Nabraja osnovne

  greške od uzroka fizičke prirode i objašnjava ih.

  - Greške boje drveta - Navodi osnovne

  greške boje drveta koje ne umanjuju ćvrstoču ;

  - Zna osnovne greške boje drveta koje umanjuju ćvrstoču.

  - Raspoznaje osnovne greške građe drveta.

  - Analizira uticaj grešaka građe drveta na upotrebnu vrijednost.

  - Raspoznaje greške

  od uzroka fizičke prirode.

  - Analizira uticaj grešaka od uzroka fizičke prirode drveta na upotrebnu vrijednost.

  - Raspoznaje greške

  boje drveta. - Analizira uticaj

  grešaka boje drveta na upotrebnu

  - Izgrađuje estetske kriterijume.

  - Razvija

  sistematičnost u radu.

  - Zbirka grešaka građe drveta

  - Zbirka grešaka od

  uzroka fizičke prirode

  - Zbirka grešaka boje

  drveta - Zbirka grešaka od

  insekata

 • 9

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik - Greške od insekata - Navodi osnovne

  greške od insekata;

  - Zna osnovne metode zaštite drveta od insekata.

  vrijednost. - Raspoznaje greške

  od insekata. - Analizira uticaj

  grešaka od insekata na upotrebnu vrijednost.

  Najvažnijie domaće i strane vrste drveta - Zna osnovne

  karakteristike četinarskih vrsta drveta (jela, smrča, bor bijeli, munika, tisa, javor i druge);

  - Zna osnovne karakteristike lišćarskih vrsta drveta (bukva, hrast, jasen i druge);

  - Poznaje osnovne karakteristike stranih vrsta drveta (mahagoni, palisandar i druge).

  - Raspoznaje osnovne četinarske vrste (jedričave, bakuljave, sa zrelim drvetom, sa smonim kanalima, bez smonih kanala.

  - Raspoznaje

  osnovne vrste lišćara (prstenasto-porozne, difuzno porozne).

  - Razvija pravilan odnos prema okolini.

  - Uzorci drveta četinara

  - Uzorci drveta lišćara

  - Uzorci stranih vrsta drveta

 • 10

  Razred: DRUGI Informativni ciljevi i

  sadržaji Formativni ciljevi Socijalizacijski

  ciljevi Preporuke za

  izvođenje nastave učenik učenik učenik

  Rezana građa - Upoznaje pojam i

  navodi vrste rezane građe.

  - Zna osnove standarda (dimenzije, kvalitet i upotrebu rezane građe).

  - Analizira uzorke i upoređuje ih sa standardima za rezanu građu četinara i lišćara.

  - Uzorci drveta - Standardi za

  rezanu građu

  Furniri - Razumije pojam

  furnira i osnove standarda (dimenzije, kvalitet i upotrebu) furnira.

  - Uočava karakteristike furnira, bitne za upotrebu.

  - Upoređuje karakteristike ljuštenih i sječenih furnira.

  - Razvija smisao za lijepo.

  - Uzorci - Standardi za

  furnire

  Ploče na bazi drveta Šper ploče - Navodi vrste šper

  ploča i osnove standarda (dimenzije, kvalitet i upotrebu) šper ploča.

  Panel ploče - Navodi vrste panel

  ploča, razumije osnove standarda (dimenzije, kvalitet i upotreba) panel ploča.

  Ploče iverice - Navodi vrste

  iverastih ploča, razumije osnove standarda (dimenzije, kvalitet i upotreba) iverastih ploča.

  Ploče vlaknatice - Upoznaje pojam i

  vrste ploča vlaknatica.

  - Upoznaje osnove standarda (dimenzije, kvalitet i upotrebu panel ploča) ploča

  - Upoređuje karakteristike pojedinih vrsta ploča na bazi drveta.

  - Razvrstava uzorke pojedinih vrsta ploča.

  - Razvija tehničku kulturu.

  - Uzorci šper ploča - Standardi za šper

  ploče - Uzorci panel ploča - Standardi za panel

  ploče - Uzorci ploča iverica - Standardi za ploče

  iverice - Uzorci ploča

  vlaknatica - Standardi za ploče

  vlaknatice

 • 11

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik vlaknatica.

  Pomoćni materijali u drvnoj industriji - Zna vrste i

  namjenu pomoćnih materijala.

  - Klasifikuje pomoćne materijale prema namjeni.

  Ljepila za drvo - Razumije postupak

  lijepljenja i pripreme ljepila (normalna temperatura, radno vrijeme, otvoreno vrijeme, zatvoreno vrijeme, lijepljenje na hladno, toplo, vruće);

  - Navodi osobine prirodnih i sintetičkih ljepila i zna njihovu namjenu;

  - Zna postupak uskladištenja ljepila i pravila zaštite pri radu sa ljepilima.

  - Prepoznaje i bira ljepila za određenu namjenu.

  - Analizira postupke

  pri lijepljenju.

  - Razvija odgovornost prema potrebi zaštite na radu i zaštite životne sredine.

  - Uzorci prirodnih I sintetskih ljepila za drvo

  - Katalozi

  proizvođača ljepila

  Sredstva za brušenje - Zna osobine i

  namjenu sredstava za brušenje i postupak uskladištenja sredstava za brušenje.

  - Prepoznaje pojedine vrste sredstava za brušenje za određenu namjenu.

  - Cita oznake sredstava za brušenje.

  - Razvija ekološku svijest.

  - Uzorci sredstava za brušenje drveta

  - Katalozi

  proizvođača alata

  Materijali u površinskoj obradi drveta - Zna osnovne

  osobine kitova, zapunjača pora, sredstava za bijeljenje i bajcovanje ;

  - Zna osnovne vrste i osobine lakova u obradi drveta ;

  - Zna osnovne osobine sredstava za poliranje.

  - U zavisnosti od namjene, bira osnovne materijale za priremu površine, lakove za određenu namjenu, sredstva za poliranje, sredstva zaštite drveta.

  - Uzorci materijala u površinskoj obradi

  - Katalozi proizvođača materijala u površinskoj obradi drveta

  Tapetarski materijal Tkanine i ispune - Razvija smisao za - Uzorci tkanina za

 • 12

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik Navodi : - Tkanine za izradu

  tapetarskih proizvoda: za izradu jastuka, gurtni, pokrivanje opruga, platna ;

  - Upoznaje vrste i namjenu gurtni, platna za pokrivanje opruge i druge;

  - Tkanine za presvlačenje : mebl štofovi, koža i druge;

  - Materijale za punjenje koji su biljnog porijekla, životinjskog porijekla i sintetičkog porijekla.

  Pomoćni materijali za osnovne radove Navodi: - Osnovne metalne

  materijale: opruge, žičana jezgra, okova i mehanizama za namještaj ;

  - Osnovne nemetalne materijale: kanap, konac, traka, elastične gurtne, karton, ljepila).

  - Prepoznaje tkanine za izradu tapetarskih proizvoda.

  - Prepoznaje tkanine

  za presvlačenje. - Prepoznaje

  materijale za punjenje.

  - Prepoznaje

  osnovne metalne materijale i određuje namjenu.

  - Prepoznaje

  osnovne nemetalne materijale i određuje namjenu.

  lijepo. - Razvija preciznost i

  analitičko mišljenje.

  izradu tapetarskih proizvoda i kata-lozi proizvođača

  - Uzorci tkanina za

  presvlačenje i katalozi proizvođača

  - Uzorci materijala

  za punjenje i katalozi proizvođača

  - Uzorci materijala

  za osnovne radove

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Bućan, G.: Tehnologija materijala za drvoprerađivačku školu, Zavod za udžbenike

  i nastavna sredstva Beograd, 2001. - Knežević, N.: Anatomija i svojstva drveta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

  Beograd, 2001. - Miljković, J., Crnogorac, O.: Tehnologija pomoćnih materijala, Zavod za

  udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 2001. - Spasojević, M.:, Tehnologija materijala, Zavod za školstvo Crne Gore, - Šolajić, V.: Zaštita drveta za tehničara primarne proizvodnje i proizvođača

  finalnih proizvoda od drveta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 2001.

 • 13

  6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Uzorci raznih vrsta drveta, uzorci pomoćnih materijala, uzorci tapetarskih

  materijala, uzorci sredstava za brušenje, zbirke grešaka drveta, uzorci ljepila, katalozi proizvođača materijala.

  7. Obavezni način provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pisani radovi učenika

  (kontrolne vježbe, testovi) - najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu, od kojih najmanje jedna mora biti iz usmene provjere znanja.

  8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. - Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim

  periodima. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Visoka stručna sprema iz područja drvoprerade. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Rezana građa - Sušenje drveta - Pomoćni materijali

  - Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja

  - Rad sa rezanom građom - Proizvodnja stolarije - Rad sa furnirima, šper

  pločama, panel pločama, ivericama i pločama vlaknaticama

  - Poštovanje propisa o zaštiti na radu i upotreba zaštitnih i sigurnosnih uređaja pri radu na mašinama za obradu drveta

  - Lijepljenje - Površinska obrada

  - Finalna obrada drveta - Poznavanje tehnoloških operacija pri lijepljenju i površinskoj obradi drveta

 • 14

  1.2.2. PRERADA DRVETA 1. Naziv predmeta: PRERADA DRVETA 2. Broj časova prema godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava

  I 72 72 II

  Ukupno 72 72

  3. Opšti ciljevi nastave - Razvijanje osjećaja odgovornosti i preciznosti u radu; - Ovladavanje stručnom terminologijom, neophodnom za komunikaciju u struci; - Ovladavanje znanjima i vještinama iz oblasti upotrebe osnovnih i pomoćnih

  materijala u primarnoj preradi drveta; - Upoznavanje sa principima ekonomične upotrebe drveta; - Sticanje osnovnih znanja iz oblasti pilanske prerade drveta; - Sticanje osnovnih znanja iz oblasti proizvodnje furnira; - Sticanje osnovnih znanja iz oblasti proizvodnje furnirskih ploča; - Sticanje osnovnih znanja iz oblasti proizvodnje ploča iverica i vlaknatica; - Upoznavanje sa izvorima opasnosti, mjerama zaštite na radu i zaštite čovjekove

  okoline.

 • 15

  4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik Proizvodnja rezane gradje - Upoznaje osnovne

  sortimente iskorišćavanja šuma od značaja za pilansku preradu;

  - Navodi vrste pilana, podjelu pilanskog prostora, osnovne sortimente iskorišćavanja šuma.

  - Razvija svijest o važnosti očuvanja dobara pri radu.

  Stovarište trupaca - Poznaje opšte

  karakterisitike i namjenu stovarišta trupaca;

  - Objašnjava radove na dovozu i čuvanju trupaca i radove na stovarištu trupaca, poslove na prikraćivanju i premjeravanju trupaca, na razvoženja i slaganja trupaca na stovarištu;

  - Zna opasnosti i mjere zaštite na radu;

  - Šematski prikazuje tok materijala na na stovarištu trupaca.

  - Obrazlaže postupak

  premjeravanja trupaca i preuzimanja po količini i kvalitetu.

  - Razvija pravilan odnos prema zanimanju.

  - Skice, šeme, fotografije, video zapisi stovarišta trupaca

  - Navodi poslove na pripremi trupaca za rezanje;

  - Zna postupak zaštite trupaca na stovarištu;

  - Poznaje mehanizaciju na stovarištu, karakteristike i namjenu;

  - Zna opasnosti i mjere zaštite na radu.

  - Uočava važnost zaštite trupaca.

  - Uočava ulogu i značaj mehanizacije na stovarištu.

  - Razvija svijest o potrebi upotrebe zaštitnih sredstava.

  Pilanska hala - Navodi osnovne

  načine i osnovne - Upoređuje osnovne

  načine rezanja i - Razvija tehničku

  kulturu. - Skice, šeme,

  fotografije, video

 • 16

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik karakteristike rezanja trupaca na pilani:

  - Rezanje skroz - Prizmiranje - Kružno individualno

  rezanje - Specijalno rezanje; - Razumije osnove

  pripreme radnog alata za rad i osnove sastavljanja primarnog piljenja (španunga) ;

  - Razumije pojam i značaj nadmjere;

  - Upoznaje tehniku prerade trupaca na gaterima i na tračnim pilama (individualno rezanje) i tehniku prerade na sekundarnim pilanskim mašinama ;

  uočava prednosti i nedostatke.

  - Uočava važnost pripreme radnog alata za rad.

  - Na primjerima pokazuje značaj kvalitativnog, kvantitativnog i vrijednosnog iskorišćenja pri rezanju.

  - Uočava i razumije razlike i uzroke različitog postupka rezanja četinara i lišćara.

  - Uvažava važnost poštovanja tehnološke discipline.

  zapisi pilanske hale - Katalozi

  proizvođača mašina

  - Katalozi proizvođača alata

  - Navodi osnovne postupke piljenja građe četinara i lišćara;

  - Upoznaje uređaje za transport u pilanskoj hali;

  - Upoznaje opasnosti i mjere zaštite na radu.

  - Uočava i razumije razlike i uzroke različitog postupka piljenja četinara i lišćara.

  - Izgrađuje pozitivan stav prema mjerama zaštite na radu.

  - Skice, šeme, fotografije, video zapisi postupaka piljenja

  Stovarište rezane građe Zna i objašnjava: - Vrste stovarišta

  rezane građe, - Vrste poslova na

  stovarištu rezane građe,

  - Postupak premjeravanja rezane građe,

  - Prostornu organizaciju stovarišta rezane građe i uređaje za transport,

  - Pronalazi vezu između vrsta sortimenata i načina slaganja rezane građe u procesu sušenja građe.

  - Šematski prikazuje prostornu organizaciju stovarišta rezane građe i grupe poslova koji se na

  - Stiče radne navike.

  - Šeme, slike, fotografije, video zapisi stovarišta rezane građe

 • 17

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik - Načine slaganja

  rezane građe, - Načine zaštite

  rezane građe, - Način otpreme

  rezane građe, - Mjere zaštite na

  radu.

  njemu izvode.

  Sušenje drveta Zna i objašnjava:

  - Načine i značaj sušenja drveta,

  - Osnovne faktore sušenja drveta i metode vještačkog sušenja drveta,

  - Osnovne tipove sušionica za drvo, glavnu i pomoćnu opremu sušare,

  - Osnovne instrumente u sušnici,

  - Tehniku sušenja građe u sušari (priprema građe za sušenje, slaganje građe, režimi sušenja, vođenje sušenja),

  - Osnovne greške sušenja, uzroke nastanka i način njihovog otklanjanja.

  - Uočava vezu tačke zasićenosti vlakanaca i procesa sušenja drveta.

  - Kroz primjere obrazlaže tehniku sušenja građe u sušarama.

  - Uočava uticaj parametara sušenja na vrijeme i kvalitet osušene građe.

  - Stiče samopouzdanje i sigurnost u radu.

  - Šeme, skice, fotografije, katalozi proizvođača sušara za sušenje drveta

  - Skice i uzorci

  mjernih instrumenata

  Parenje drveta - Razumije značaj i

  svrhu parenja i princip rada instalacija za parenje

  - Objašnjava tehnološki proces parenja trupaca, tehnološki proces parenja rezane građe i postupak parenja drveta prije savijanja i osnovne greške pri parenju drveta

  - Uočava važnost i uticaj parenja na upotrebna svojstva drveta.

  - Razvija svijest o potrebi pravilne upotrebe zaštitnih sredstav .

  - Šeme, skice, fotografije, video materijal parionica za parenje drveta

 • 18

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik - Zna mjere zaštite

  na radu Impregnacija drveta - Poznaje faktore

  koji uslovljavaju propadanje drveta, osnovna sredstva za impregnaciju i osnovne metode za zaštitu drveta;

  - Objašnjava osnove tehnološkog postupka impregnacije drveta;

  - Zna mjere zaštite pri radu sa hemijskim sredstvima.

  - Za zadate primjere definiše tehnološki postupak impregnacije drveta.

  - Uviđa važnost očuvanja zdravlja i okoline.

  - Šeme, skice, fotografije, video materijal procesa impregnacije drveta

  Proizvodnja brodskog poda, lamperije i parketa - Navodi osnovne

  karakteristike lamperije, brodskog poda i parketa

  - Objašnjava postupak pripreme materijala za izradu brodskog poda, lamperije i parketa

  - Navodi i objašnjava osnove tehnološkog procesa proizvodnje brodskog poda, lamperije i parketa

  - Upoređuje načine proizvodnje brodskog poda, lamperije i parketa.

  - Razvija tehničku kulturu.

  - Uzorci brodskog poda, lamperije i parketa

  Proizvodnja furnira - Navodi pojam,

  vrste i tehnike izrade furnira, osnovne sirovine koje se koriste za izradu furnira, postupak čuvanja i zaštite sirovine

  - Objašnjava rad na stovarištu oblovine na pripremi sirovine i podjelu furnira prema

  - Uočava osnovne karakteristike sirovine za izradu furnira i ulogu mehaničke i hidrotermičke pripreme sirovine u proizvodnji furnira.

  - Stiče samopouzdanje u radu.

  - Standardi za trupce za furnir (F i L)

  - Uzorci furnira

 • 19

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik upotrebi

  - Zna mjere zaštite na radu

  Tehnologija izrade sječenog furnira - Poznaje osnove

  tehnike izrade sječenog furnira;

  - Navodi osnovne tipove sušara i postupak sušenja;

  - Navodi i objašnjava elementarne greške pri sušenju furnira, uzroke nastajanja i načine otklanjanja, najčešće greške pri radu na furnirskim makazama i otklanjanje;

  - Objašnjava osnove završne obrade furnira (kontrola kvaliteta, dimenzija, mjerenje, pakovanje).

  Tehnologija izrade ljuštenog furnira - Poznaje osnove

  tehnike izrade ljuštenog furnira;

  - Objašnjava osnove tehnike rada na mokrim makazama;

  - Navodi najčešće greške pri radu i način otklanjanja;

  - Navodi osnovne tipove sušara i objašnjava postupak sušenja;

  - Uočava osnovne elemente standarda koji se odnose na kontrolu kvaliteta, mjerenje i pakovanje sječenog furnira.

  - Prepoznaje uzroke nastanka grešaka pri izradi sječenog furnira.

  - Uočava osnovne

  elemente standarda koji se odnose na kontrolu kvaliteta, mjerenje i pakovanje ljuštenog furnira.

  - Upoređuje procese izrade izrade ljuštenog i sječenog furnira

  - Prepoznaje uzroke nastanka grešaka pri izradi ljuštenog furnira.

  - Razvija preciznost i odgovornost pri radu.

  - Skice, šeme, fotografije, video materijal pogona za proizvodnju furnira i procesa proizvodnje furnira

  - Uzorci sječenog furnira

  - Uzorci ljuštenog

  furnira

  - Navodi osnovne greške pri sušenju furnira, uzroke nastajanja i načine otklanjanja;

  - Objašnjava tehniku rada na suvim makazama;

  - Uočava osnovne elemente standarda koji se odnose na kontrolu kvaliteta, mjerenje i pakovanje ljuštenog furnira.

  - Razvija preciznost i analitičko mišljenje.

  - Uzorci ljuštenog furnira

  - Skice, šeme

 • 20

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik - Poznaje najčešće

  greške pri radu i način otklanjanja;

  - Objašnjava osnove elemente završne obrade furnira.

  Šper ploče - Upoznaje pojam,

  značaj i tipove konstrukcija furnirskih ploča;

  - Objašnjava osnove tehnološkog procesa proizvodnje šper ploča;

  - Navodi tipove mašina za spajanje furnira, za pripremu i nanošenje ljepila i tehnike rada;

  - Objašnjava osnovne principe konstrukcije ploča i osnove završne obrade ploča (formatizovanje, egaliziranje);

  - Zna postupak mjerenja, klasiranja, pakovanja i skladištenja ploča.

  - Uočava osnovne elemente tehnološkog procesa izrade šper ploča.

  - Povezuje elemente

  završne obrade šper ploča sa kvalitetom ploča.

  - Razvija tehničku kulturu.

  - Razvija preciznost i urednost u radu i svakodnevnom životu.

  - Šeme i skice tehnološkog procesa proizvodnje šper ploča

  - Video materijal toka procesa proizvodnje šper ploča

  - Katalozi, prospekti, video materijal proizvođača šper ploča

  - Uzorci šper ploča

  Panel ploče - Objašnjava osnove

  tehnološkog procesa proizvodnje panel ploča

  - Razumije i objašnjava postupak pripreme rezane građe za proizvodnju srednjica, postupak izrade srednjica i postupak konstrukcije panel ploča, postupak slaganja furnira i

  - Uočava osnovne elemente tehnološkog procesa izrade panel ploča.

  - Razvija smisao za sistematičan rad.

  - Šeme i skice tehnološkog procesa proizvodnje panel ploča

  - Video materijal toka procesa proizvodnje panel ploča

  - Katalozi, prospekti, video i drugi materijal proizvođača ploča

  - Uzorci panel ploča

 • 21

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik srednjice i slepljivanje u ploču

  - Zna mjere zaštite na radu u proizvodnji panel ploča

  Termička obrada ploča - Upoznaje osnove

  termičke obrade panel ploča;

  - Povezuje elemente termičke obrade panel ploča sa kvalitetom ploča.

  - Objašnjava postupak mjerenja, klasiranja, pakovanja i skladištenja panel ploča;

  Proizvodnja ploča iverica - Razumije pojam i

  navodi vrste ploča iverica;

  - Navodi osnove tehnologije izrade ploča iverica;

  - Upoznaje tehniku izrade iverja;

  - Upoznaje i objašnjava: tehnnologiju izrade iverja i postupak sortiranja principe i tehniku sušenja iverja, princip i tehniku rada uređaja za obljepljivanje iverja, principe i tehniku rada uređaja za formiranje ploča;

  - Navodi tipove presa i osnove tehnike rada;

  - Razumije osnovne principe podešavanja režima presovanja;

  - Objašnjava osnove oplemenjivanja ploča iverica;

  - Uočava elemente i karakteristike pojedinih faza tehnološkog procesa izrade ploča iverica.

  - Razvija pravilan odnos prema zaštiti na radu i zaštiti čovjekove okoline.

  - Šeme i skice tehnološkog procesa proizvodnje ploča iverica

  - Video materijal toka procesa proizvodnje iverica

  - Katalozi, prospekti, cd- ovi I drugi materijal proizvođača iverica

  - Uzorci ploča iverica

 • 22

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik - Zna mjere zaštite

  na radu u proizvodnji ploča iverica.

  - Termička obrada ploča

  - Upoznaje osnove termičke obrade iverica;

  - Povezuje elemente termičke obrade iverica na kvalitet ploča.

  - Objašnjava postupak mjerenja, klasiranja, pakovanja i skladištenja ploča iverica.

  Proizvodnja ploča vlaknatica - Razumije pojam i

  navodi vrste ploča vlaknatica;

  - Navodi osnove tehnologije izrade;

  - Poznaje tehniku izrade sirovine za razvlaknjavanje;

  - Objašnjava osnovne elemente tehnnologije razvlaknjavanja I tehnologije formiranja ploča I tehniku rada uređaja;

  - Objašnjava osnovne principe podešavanja režima presovanja.

  - Uočava osnovne elemente i karakteristike tehnološkog procesa izrade ploča vlaknatica.

  - Razvija preciznost i analitičko mišljenje.

  - Uzorci ploča vlaknatica

  - Prospekti, katalozi

  proizvođača ploča vlaknatica

  - Termička obrada ploča

  - Upoznaje osnove termičke obrade vlaknatica;

  - Povezuje elemente termičke obrade vlaknatica i kvalitet ploča.

  - Razvija sistematičnost u izvođenju radnih zadataka.

  - Objašnjava postupak mjerenja, klasiranja, pakovanja i skladištenja ploča vlaknatica;

  - Skice, šeme, prospekti

  - Objašnjava osnove karakteristike

  - Upoređuje karakteristike

  - Razvija pravilan stav prema značaju

  - Uzorci ploča

 • 23

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik tehnologije pri izrade lesonit i MDF ploča;

  - Zna mjere zaštite na radu u proizvodnji ploča vlaknatica.

  postupaka proizvodnje lesonit i MDF ploča.

  nauke za život i rad.

  - Prospekti, katalozi proizvođača ploča

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - S. Harambašić, N. Kojić: Primarna obrada drveta, Zavod za udžbenike i nastavna

  sredstva Beograd, 2002. - M. Nikolić: Primarna prerada drveta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

  Beograd, 2002. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Učionica opremljena skicama, šemama, fotografijama, video materijalom

  tehnološkog procesa proizvodnje ploča na bazi drveta, prospektima, katalozima proizvođača ploča na bazi drveta. Modeli mašina i pomoćnih uređaja, uzorci furnira, šper ploča, panel ploča, iverica, lesonita i drugog. A/V sredstva, grafoskop.

  7. Obavezni način provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pisani radovi učenika

  (kontrolne vježbe, testovi) - najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu, od kojih najmanje jedna mora biti iz usmene provjere znanja.

  - Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

  8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Visoka stručna sprema iz područja drvoprerade. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Proizvodnja rezane građe - Sušenje i parenje drveta - Impregnacija drveta - Proizvodnja brodskog

  poda, lamperije I parketa - Proizvidnja furnira - Proizvodnja furnirskih

  ploča - Proizvodnja drvno-

  vlaknastih ploča

  - Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja

  - Proizvodnja furnira; - Proizvodnja sper ploca; - Proizvodnja panel ploca - Gateri - Testere (pile)

  - Proizvodnja rezane građe - Osnovi materijala - Unutrašnja građa drveta,

 • 24

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Sušenje i parenje drveta - Impregnacija drveta - Proizvodnja brodskog

  poda, lamperije I parketa - Proizvidnja furnira - Proizvodnja furnirskih

  ploča - Proizvodnja drvno-

  vlaknastih ploča

  - Greške drveta - Tehnička svojstva drveta - Karakteristike I upotreba

  najvažnijih vrsta

 • 25

  1.2.3. FINALNA OBRADA DRVETA 1. Naziv predmeta: FINALNA OBRADA DRVETA 2. Broj časova prema godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava

  I II 66 66

  Ukupno 66 66

  3. Opšti ciljevi nastave - Ovladavanje stručnom terminologijom, neophodnom za komuniciranje u struci; - Usvajanje znanja o osnovnim tehnološkim postupcima finalne obrade drveta; - Upoznavanje sa postupcima izrade elemenata veze, izrade elemenata proizvoda

  od ploča, izrade elemenata proizvoda od furnira, površinskom obradom drveta i tapaciranjem;

  - Upoznavanje se sa pravilima izbora tehnoloških operacija; - Sticanje znanja, neophodnih za izvođenje prostih tehnoloških operacija finalne

  obrade drveta; - Razvijanje radnih navika; - Razvijanje osjećaja odgovornosti i preciznosti u radu; - Razvijanje ekološke svijesti; - Upoznavanje se sa izvorima opasnosti, mjerama zaštite na radu i zaštite čovjekove okoline.

 • 26

  4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik Tehnologija finalne obrade drveta Opšti pojmovi - Upoznaje osnovne

  pojmove o tehnologiji finalne proizvodnje;

  - Upoznaje strukturu i rasčlanjivanje finalnih proizvoda (detalj, sastav…);

  - Upoznaje strukturu tehnološkog procesa finalne proizvodnje.

  Tehnološka dokumentacija - Upoznaje namjenu

  osnovne tehnološke;

  - Dokumentacije: krojna lista, specifikacija, radni nalog i druga.

  Tačnost obrade - Razumije značaj

  tačnosti obrade; - Upoznaje i

  objašnjava uticaj svojstava drveta i metoda obrade na tačnost obrade;

  Tehnološke operacije - Navodi i objašnjava

  osnovne karakteristike linije obrade masiva, ploča i furnira.

  - Na modelu komada namještaja uočava i razlikuje sastavne djelove.

  - Formira tehnološku - Dokumentaciju za

  jednostavan - Proizvod. - Uočava uticaj

  svojstava drveta na tačnost obrade.

  - Utvrđuje međusobnu zavisnost metode obrade i tačnosti obrade.

  - Upoređuje osnovne

  karakteristike obrade masiva, ploča i furnira.

  - Upoređuje načine obrade masiva, furnira i ploča.

  - Razvija tehničku kulturu.

  - Razvija

  odgovornost u radu.

  - Modeli komada namještaja

  - Tehničko

  tehnološka dokumentacija, obrasci

  - Uzorci drveta

  (detalj, sastav i drugi)

  - Kontrolni i mjerni

  alat

  Izrada djelova proizvoda od masivnog drveta - Upoznaje faze

  obrade masivnih djelova;

  Krojenje materijala - Navodi tehnološke

  operacije u fazi krojenja;

  - Objašnjava osnovne

  - Karakteristike i

  - Kroz primjere ukazuje na osnovne karakteristike operacije prerezivanja građe, uzdužnog rezanja građe i krivolinijskog izrezivanja.

  - Tehničko tehnološka dokumentacija obrasci

  - Šeme i slike

 • 27

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik način izvođenja:

  - Operacije prerezivanja – kraćenja građe,

  - Operacije paranje – uzdužnog rezanja građe,

  - Operacije krojenja krivolinijskih oblika.

  - Navodi dokumentaciju krojenja;

  - Razumije pojam i značaj nadmjera;

  Izrada detalja tačnih dimenzija - Navodi tehnološke

  operacije u fazi izrade tačnih dimenzija detalja;

  - Upoznaje i objašnjava osnovne karakteristike i način izvođenja operacije ravnanja šire i uže strane, operacije dimenzionisanja debljine i širine, operacije dimenzionisanja višestranim rendisaljakama.

  - Kroz primjere ukazuje na osnovne karakteristike operacije ravnanja i operacije tačnog dimenzionisanja.

  - Razvija preciznost. - Stiče

  samopouzdanje i sigurnost u radu.

  rendisaljki i glodalica

  Izrada profila – profilisanje - Upoznaje osnovne

  karakteristike i navodi načine profilisanja;

  - Upoznaje postupke pravolinijskog i krivolinijskog profilisanja na stonoj i nadstonoj glodalici.

  - Kroz primjere ukazuje na osnovne karakteristike operacije krivolinijskog profilisanja.

  - Šeme i slike stone glodalice

  - Bušenje i struganje - Upoznaje i

  objašnjava tehnološke operacije bušenja i

  - Kroz primjere ukazuje na osnovne karakteristike operacije bušenja i

  - Šema i slika mašina za bušenje i struganje

 • 28

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik struganje drveta;

  - Upoznaje alate i parametre obrade bušenjem ii obrade na strugu.

  operacije struganja.

  Izrada elemenata veze - Objašnjava

  tehnološke operacije izrade elemenata veze;

  Izrada čepova - Upoznaje osnovne

  karakteristike i navodi način izrade čepova prizmatičnog oblika;

  - Upoznaje osnovne karakteristike i navodi način izrade čepova sa ovalnim krajevima;

  - Upoznaje osnovne karakteristike i navodi način izrade zupčaste veze;

  Izrada žljebova - Upoznaje osnovne

  karakteristike i navodi način izrade žljebova;

  Izrada otvora - Upoznaje osnovne

  karakteristike i način bušenja otvora;

  Krpljenje čvorova - Upoznaje osnovne

  karakteristike i navodi način krpljenja čvorova.

  - Uočava osnovne karakteristike i ulogu operacije izrade čepova

  - Pronalazi primjere

  upotrebe žljebova i otvora i na njima ukazuje na osnovne karakteristike operacija izrade žljebova i otvora.

  - Na primjerima

  pokazuje osnovne karakteristike i ulogu operacije krpljenja čvorova.

  - Razvija smisao za estetiku.

  - Šeme i slike mašine za izradu čepova, žljebova i otvora

  - Šeme i slike

  uređaja za krpljenje čvorova

  Izrada djelova proizvoda od ploča - Upoznaje operacije

  obrade ploča, postupak čuvanja, skladištenja, mjere zaštite na radu i zaštite okoline;

  Krojenje ploča - Upoznaje principe

  - Šematski prikazuje redosljed tehnoloških operacija u izradi djelova od ploča.

  - Šematski prikazuje

  osnovne operacije

  - Brine se o zaštiti zdravlja i okoline.

  - Šema i slika mašine za krojenje ploča

  - Šema i slika

  cilindrične brusilice

 • 29

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik krojenja ploča;

  - Razumije šemu krojenja elemenata;

  - Navodi alate za krojenje ploča;

  Egaliziranje ploča - Upoznaje tehniku

  egaliziranja ploča na cilindričnim brusilicama.

  krojenja ploča. - Objašnjava

  osnovne karakteristike operacije egaliziranja ploča.

  Izrada djelova proizvoda od furnira - Razumije svrhu

  furniranja i navodi tehnološke operacije u fazi furniranja;

  - Krojenje furnira - Poznaje tehniku

  krojenja furnira na furnirskim makazama;

  Spajanje furnira - Poznaje i navodi

  načine spajanja furnira i postupak obilježavanja i skladištenja furnira.

  - Analizira osnovne karakteristike operacije spajanja furnira.

  - Stiče osjećaj tačnosti i preciznosti u radu.

  - Šeme i slike mašina za krojenje furnira

  - Šeme i slike

  spajača furnira

  Lijepljenje drveta, podsklopova i sklopova Lepila i tehnologija lijepljenja - Navodi osnovne

  karakteristike drveta, značajne za lijepljenje;

  - Nabraja postupke lijepljenja;

  Tehnološki postupci lijepljenja - Objašnjava

  osnovne postupke pripreme drveta za lijepljenje i osnovne postupke i uređaje za nanošenje ljepila na drvo;

  - Poznaje parametre lijepljenja

  - (pritisak,

  - Analizira osnovne karakteristike operacije lijepljenja.

  - Uočava uticaj osnovnih parametara lijepljenja na postupak lijepljenja.

  - Razvija ekološku svijest.

  - Uzorci lepila - Šema i slika

  uređaja za nanošenje lijepila i za spajanje ramova

 • 30

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik temperatura, vrijeme vezivanja);

  - Navodi osnovne metode spajanja ramovskih konstrukcija i uređaje za spajanje ramova.

  Furniranje - Navodi tehnološke

  operacije furniranja drveta;

  - Objašnjava načine furniranja;

  Tehnološki proces furniranja Objašnjava: - Postupak pripreme

  podloge za lijepljenje,

  - Postupak pripreme furnira za lijepljenje,

  - Postupak furniranja širih strana ploče,

  - Postupak furniranja ivica.

  - Pronalazi i obrazlaže vezu i zavisnost između pojedinih tehnoloških operacija u procesu furniranja.

  - Razvija odgovornost za primjenu propisa i procedura.

  - Uzorci furnira - Šeme uređaja za

  furniranje - Šeme procesa

  furniranja

  Površinska obrada drveta - Upoznaje značaj

  površinske obrade drveta i razumije tehnološke operacije u površinskoj obradi drveta;

  - Zna načine pripreme površine za površinsku obradu;

  - Upoznaje radove na pripremi površine (čišćenje, brušenje, kitovanje, bijeljenje, bajcovanje i drugi);

  Lakiranje i sušenje lakova - Upoznaje metode

  nanošenja lakova

  - Uočava i obrazlaže veyu osnovnih radova u pripremi površine i kvaliteta površine.

  - Analizira osnovne karakteristike radova pri lakiranju.

  - Razvija ekološku svijest.

  - Uzorci lakova - Šeme i slike

  uređaja za nanošenje lakova

 • 31

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik (prskanje, nalivanje, valjanje i drugi);

  Završna obrtada - Upoznaje postupke

  u završnoj obaradi lakiranih površina, (mat, sjaj i drugi);

  - Razumije značaj površinske obrade drveta;

  - Upoznaje mjere zaštite na radu i zaštite okoline.

  Tapetarska proizvodnja - Upoznaje osnovne

  karakteristike tapetarske proizvodnje;

  - Objašnjava postupak krojenja dekorativnih materijala (tkanine, kože i skaja);

  - Objašnjava postupak krojenja i oblikovanja poliuretanskih materijala;

  - Zna načine šivena materijala (tkanine, kože, skaja, poliuretanskih materijala);

  - Zna načine postavljanja podloge i elastičnih sistema;

  - Zna načine postavljanja i pričvršćivanja materijala za punjenje;

  - Navodi i objašnjava završne radovi tapetarske proizvodnje ;

  - Poznaje mjere zaštite na radu i

  - Pronalazi primjere radova u tapetarskoj proizvodnji.

  - Na primjerima

  ukazuje na osnovne karakteristike pojedinih operacija tapetarske proizvodnje.

  - Razvija smisao za lijepo.

  - Uzorci tapetarskih materijala

  - Šeme i slike

  uređaja za krojenje i šivenje materijala

 • 32

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik zaštite okoline.

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Janić Božidar : Finalna obrada drveta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,

  Beograd, 2002. - Marko Maretić: Finalna obrada drveta, Školska knjiga, Zagreb, 2001. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Učionica opremljena sa slikama, šemama, fotografijama, video i ostalim

  materijalima, karakterističnim za finalnu obradu drveta. Radionica opremljena mašinama i uređajima, modelima komada namještaja, uzorcima obradaka, kontrolno-mjernim alatima, tehničko-tehnološkom dokumentacijom, šemama mašina, uzorcima furnira, lakova, tapetarskog materijala;A/V sredstvima: grafoskop, računar sa dijaprojektorom i odgovarajućim softverskim paketima, Internet.

  7. Obavezni način provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi

  učenika (kontrolne vježbe, testovi) - najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda. Zaključna ocijena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocijena u klasifikacionom periodu, od kojih najmanje jedna mora biti iz usmene provjere znanja.

  - Zaključna ocijena izvodi se na osnovu svih ocijena dobijenih u klasifikacionim periodima.

  8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocijena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Visoka stručna sprema iz područja drvoprerade. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Tehnologija finalne obrade

  drveta - Izrada djelova proizvoda

  od masiva, furnira I ploča - Lijepljenje drveta,

  podsklopova i sklopova - Furniranje - Površinska obrada - Tapetarska proizvodnja

  - Praktična nastava - sa tehnologijom zanimanja

  - Tehnološka dokumentacija - Mjerenje i objelježavanje - Obrada ručnim alatima - Mašinska obrada drveta

  (izrada elemenata od masiva, ploča i furnira)

  - Lijepljenje drveta - Furniranje - Površinska obrada - Tapetarska proizvodnja

 • 33

  1.2.4. PRAKTIČNA NASTAVA 1. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrsti nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava

  I 72 468 540 II 66 495 561

  Ukupno 138 963 1101 Praktična nastava- odjeljenje se dijeli na grupe do 12 učenika 3. Opšti ciljevi nastave - Upoznavanje sa ručnim alatima i mašinama za proizvodnju rezane građe; - Ovladavanje osnovama rukovanja alatima i mašinama u proizvodnji rezane

  građe; - Upoznavanje sa mašinama i uređajima za proizvodnju furnira; - Ovladavanje osnovama rukovanja mašinama i uređajima za proizvodnu furnira; - Upoznavanje mašina i uređaja za proizvodnju furnirskih ploča; - Ovladavanje osnovama rukovanja mašinama i uređajima za proizvodnu furnirskih

  ploča; - Upoznavanje sa mašinama i uređajima za proizvodnju drvno-vlaklnastih ploča; - Ovladavanje osnovama rukovanja mašinama i uređajima za proizvodnu drvno-

  vlaknastih ploča; - Upoznavanjesa ručnim alatima i mašininama za proizvodnju i finalnu obradu

  drveta; - Ovladavanje osnovama rukovanja alatima i mašinama za finalnu obradu drveta, - Ovladavanje znanjima za pripremu, održavanje i izbor radnih alata u odnosu na

  polazne parametre obrade; - Upoznavanje glavne vrste drveta, građe drveta, tehničkih svojstva i upotrebe

  materijala; - Praktično upoznavanje raznovrsnih materijala koji se koriste u finalnoj obradi

  drveta i rada s njima; - Upoznvanje sa značajem i mjerama higijensko-tehničke zaštite u pogonima

  finalne obrade drveta, izvorima opasnosti, zakonskim propisima; - Upoznavanje sa mjerama i propisima zaštite čovjekove okoline.

 • 34

  4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik Uvod u zanimanje - Upoznaje način

  vođenja dnevnika praktične nastave;

  - Nabraja i obrazlaže izvore opasnosti;

  - Objašnjava pravila pružanja prve pomoći ;

  - Upoznaje se sa opasnostima od požara, zna mjere zaštite od požara.

  - Uvježbava postupak sprovođenja mjera zaštite od požara.

  - Uvježbava osnovne elemente pružanja prve pomoći.

  - Razvija odgovornost i u radu.

  - Svaki učenik samostalno vodi dnevnik. Dnevnik se ovjerava na kraju školske godine.

  - Učenik je dužan da čuva dnevnik praktične nastave iz svih razreda, jer se ovjereni dnevnici prilažu uz prijavu za završni ispit i predstavljaju uslov za pristupanje ispitu.

  - Skice, sheme, slike znakova opasnosti, načina pružanja prve pomoći, izvora opasnosti i zaštite na radu.

  Osnovi tehnologija primarne prerade drveta - Poznaje osnovne

  karakteristike primarne prerade drveta u: pilanama, proizvodnji furnira, proizvodnji furnirskih ploča i proizvodnji drvno-vlaknastih ploča.

  - Razlikuje proizvode, materijale sa kojima se radi i poslove u pogonima primarne prerade drveta: u pilani, fabrici furnira, furnirskih ploča i drvno-vlaknastih ploča.

  - Razvija tehničku kulturu.

  - Pogon za preradu drveta

  Osnovi pilanske prerade drveta - Zna podjelu

  pilanskog prostora i osnove tehnološkog procesa prerade u pilani.

  - Skicira organizacionu šemu pilane .

  - Uočava izvore opasnosti pri radu.

  - Razvija odgovornost prema zaštiti na radu.

  - Pilana

  Stovarište trupaca - Navodi radove na

  stovarištu trupaca; - Poznaje vrste,

  namjenu ručnog alata u primarnoj preradi drveta, pripremu za rad i

  - Izvodi pomoćne poslove pri dopremi i istovaru oblovine.

  - Vrši premjeravanje dimenzija trupaca i oble građe.

  - Stiče radne navike. - Razvija

  odgovornost za

  - Stovarište trupaca - Metar, prečnica,

  obrtač, sjekira, tablice za utvrđivanje zapremine trupaca

 • 35

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik način rada (sjekire, testere, čekić, prečnica);

  - Poznaje mašine i uređaje za pripremu sirovine i princip rada uređaja za transport;

  - Upoznaje djelove i način održavanja motorne testere;

  - Zna mjere zaštite na radu na stovarištu trupaca.

  - Vrši izračunavanje zapremine trupaca i oble građe pomoću tablica.

  - Uvježbava rad sa ručnim alatom na stovarištu.

  - Priprema i održava pojedine pomoćne alate za rad.

  - Priprema podloge za uskladištenje trupaca.

  - Vrši razvoženje, slaganje i sortiranje trupaca.

  - Vrši zaštitu trupaca i oble građe do momenta prerade (premazivanje čela trupaca, špricanje antiseptičkim sredstvima, prskanje vodom i drugo).

  - Vrši pripremu trupaca za rezanje i otpremu u pilansku halu.

  - Poslužuje mašinu za guljenje kore.

  - Vrši prerezivanje trupaca motornom testerom.

  - Vrši pranje i čišćenje trupaca prije rezanja.

  - Primjenjuje mjere zaštite na radu.

  zdravlje saradnika. - Razvija

  odgovornost prema zaštiti na radu.

  - Navikava se na

  timski rad.

  - Motorna pila, ručni

  alat - Sredstva zaštite na

  radu

  Pilanska hala - Zna osnovne

  radove u pilasnkoj hali i prostornu organizaciju pilanske hale;

  - Zna glavne djelove mašina za primarnu preradu drveta i osnovne postupke rukovanja;

  - Upoznaje se sa

  - Izvodi pomoćne poslove pri

  - pripremi gatera za rad i pri rezanju

  - trupaca na gateru. - Primjenjuje mjere

  zaštite pri radu na gaterima.

  - Izvodi pomoćne poslove pri pripremi tračne

  - Stiče pravilan odnos prema zanimanju.

  - Razvija tehničku

  kulturu.

  - Pilanska hala - Prospekti, tabele,

  katalozi - Sredstva zaštite na

  radu

 • 36

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik osnovama pripreme alata mašina za primarnu preradu drveta.

  Zna osnovne tehnike rada na: - Gaterima, - Tračnim pilama, - Rastružnim pilama, - Kratilicama, - Paralicama, - Poznaje osnovne

  greške koje se javljaju pri radu na mašinama u pilanskoj hali.

  Upoznaje: - Mašine za

  sekundarnu obradu drveta (kratilice, paralice, stolarska tračna pila i druge),

  - Osnovne karakteristike piljenja drveta na pilanama,

  - Mjere zaštite na mašinama u pilanskoj hali.

  pile za rad i pri rezanju trupaca na tračnoj pili.

  - Primjenjuje mjere zaštite pri radu sa tračnim pilama.

  - Izvodi pomoćne

  poslove pri rezanju trupaca na: rastružnoj pili, pilama kratilicama, kružnim pilama kratilicama i drugim.

  - Obavlja pomoćne poslove pri rezanju trupaca kružnim pilama paralicama.

  - Primjenjuje mjere zaštite na radu.

  - Razvija preciznost i

  odgovornost u radu.

  Stovarište rezane građe - Objašnjava radove

  na stovarištu trupaca i principe uređenja stovarišta rezane građe;

  - Poznaje način rada uređaja za transport ;

  - Navodi tipove rezane građe i otpadka;

  - Mjeri dimenzije neokrajčene i okrajčene piljene građe.

  - Određuje zapreminu piljene građe.

  - Slaže građu i vitlove za prirodno sušenje drveta.

  - Priprema i polaže letvica prilikom vitlanja.

  - Stiče radne navike. - Metar, pomično mjerilo, tablice za utvrđivanje zapremine sortimenata

  - Sredstva zaštite na

  radu

  - Upoznaje tehnike slaganja rezane građe, tehnike mjerenja sortimenata rezane građe, proračunavanja i

  - Vrši pokrivanje vitlova i zaštitu čela sortimenata od pucanja.

  - Priprema rezanu građu za sortiranje i sortira rezanu

  - Razvija odgovornost za red i zaštitu pri radu.

  - Metar, pomično mjerilo, tablice za utvrđivanje zapremine sortimenata

  - Sredstva zaštite na

 • 37

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik otpreme.

  građu.

  - Obilježava rezanu građu prije otpreme.

  - Vrši vezivanje i pakovanje rezane građe.

  - Utovara rezanu građu za transpor.

  - Vrši uskladištenje osušene građe i priprema rezanu građu za otpremu.

  - Primjenjuje mjere zaštite na radu.

  radu

  Sušenje i parenje drveta - Zna postupke

  pripreme građe za sušenje;

  - Poznaje osnovne parametre sušenja drveta, osnovnu opremu i uređaje za sušenje;

  - Zna postupak pripreme građe za sušenje, osnovne principe prirodnog sušenja drveta, osnovne greške sušenja;

  - Upoznaje izvore opasnosti, mjere zaštite i pružanje prve pomoći.

  - Slaže građu i elemente za vještačko sušenje drveta.

  - Priprema palete za slaganje i letvice za ulaganje, prihvata rezanu građu iz sortirnice.

  - Formira složaje za sušenje.

  - Otprema građu i elemenata do sušionice.

  - Vrši punjenje i pražnjenje sušare. Postavlja podloge za sušenje rezane građe za prirodno sušenje.

  - Skladišti osušenju građu.

  - Slaže građu i elemente za parenje.

  - Puni i prazni parionicu.

  - Skladišti parenu građu.

  - Primjenjuje mjera zaštite na radu i od požara.

  - Razvija smisao za sistematičan rad.

  - Stovarište rezane građe, sušare za tehničko sušenje, parionice

  - Sredstva zaštite na

  radu

 • 38

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik Impregnacija drveta - Upoznaje značaj i

  metode impregnacije drveta ;

  - Zna glavne djelove mašina i uređaja koje se upotrebljavaju pri impregnaciji drveta, alate i uređaje u impregnaciji i njihovu namjenu, izvore opasnosti, mjere zaštite i pružanje prve pomoći.

  - Priprema drvo za impregnaciju,

  - Poslužuje uređaje za obradu

  - elektro i tt stubova.

  - Ručno okiva pragove.

  - Vrši skladištenje i zaštitu pragova i tt stubova na stovarištu.

  - Priprema pragova za mašinsko okivanje, za mašinsko bušenje rupa.

  - Priprema i skladišti sredstva za impregnaciju.

  - Vrši punjenje i pražnjenje uređaja za impregnaciju.

  - Poslužuje mašine za impregnaciju drveta.

  - Skladišti i štiti impregnisane proizvode.

  - Razvija ekološku kulturu.

  - Pogon za impregnaciju drveta

  - Prospekti, tabele,

  katalozi proizvođača uređaja za impregnaciju

  - Sredstva zaštite na

  radu

  Proizvodnja brodskog poda, lamperije i parketa Proizvodnja brodskog poda i lamperije - Upoznaje osnovne

  karakteristike i tipove brodskog poda i lamperije

  - Poznaje osnove tehnologije izrade brodskog poda i lamperije i princip rada mašina i alate

  - Zna osnove rukovanja i podešavanja mašina za rad

  - Vrši pripremu i sortiranje sirovine.

  - Izvodi pomoćne poslove na mašinama za izradu brodskog poda i lamperije.

  - Sortira brodski pod i lamperiju, označava i povezuje ih.

  - Razvija smisao za lijepo.

  - Pogon za proizvodnju brodskog poda, lamperije

  - Prospekti, tabele,

  katalozi alata

  Proizvodnja klasičnog parketa - Upoznaje osnovne

  karakteristike i tipove parketa

  - Grubo sortira popruge za izradu parketnih daščica.

  - Sortira parketne dašćice nakon

  - Pogon za proizvodnju parketa

 • 39

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik - Poznaje osnove

  tehnologije izrade parketa I princip rada mašina i alate

  - Upouznaje osnove rukovanja i podešavanja mašina za rad i pravila bezbjednog rada.

  obrade na rendisaljki.

  - Izvodi pomoćne poslove na mašini za izradu parketa.

  - Sparuje sortirane daščice klasičnog parketa u vezove.

  - Klasira, označava i povezuje parket.

  - Prospekti, tabele,

  katalozi alata

  Proizvodnja ambalaže - Upoznaje osnovne

  karakteristike i tipove ambalaže od masiva, osnove tehnologije izrade i princip rada mašina i alata i osnove zaštite na radu.

  - Izrađuje elemente ambalaže.

  - Skiva ambalažu od masiva pneumatskim pištoljem.

  - Vezuje skovane elemente ambalaže, sortira i vezuje letvice za ambalažu, obilježava ambalažu prije otpreme.

  - Razvija pozitivan stav prema očuvanju materijalnih dobara.

  - Pogon za proizvodnju ambalaže

  Osnovi proizvodnje furnira - Zna prostornu

  podjelu pogona za proizvodnju furnira;

  - Zna osnove tehnološkog procesa izrade furnira;

  - Poznaje osnovne karakteristike i vrste furnira.

  - Skicira organizacionu šemu pogona za izradu furnira, radna mjesta i obilježava ih .

  - Upoređuje razne vrste furnira prema načinu dobijanja i namjeni.

  - Uočava i analizira izvore opasnosti pri radu.

  - Razvija tehničku kulturu.

  - Pogon za proizvodnju furnira

  - Uzorci furnira - Skice i šeme

  pogona za izradu furnira

  Priprema sirovine za izradu furnira Stovarište sirovina - Upoznaje

  tehnologiju i radna mjesta u pripremi sirovine (rad na stovarištu, zaštita sirovina, mehanička i hidrotermička priprema sirovine);

  - Izvodi poslove na manipulisanju trupcima na stovarištu (kačenje trupaca na kran, kačenje trupaca iz sortirnog polja za transport u parne jame i drugo).

  - Vrši zaštitu

  - Razvija pravilan odnos prema zaštiti na radu.

  - Pogon za proizvodnju furnira

  - Pila, capin, obrtač,

  guljač kore, čekić - Prospekti, tabele - Sredstva zaštite na

  radu

 • 40

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik - Upoznaje mjere

  zaštite na radu.

  trupaca na stovarištu

  - Vrši osnovnu kontrolu parenja u jami (nivo vode, stepen zaptivenosti jame).

  - Čisti jame za parenje od nečistoća.

  - Vrši koranje trupaca ručno ili mehanizovano (pomoću guljača);

  - Sakuplja otpadak (trake kore) i odstranjiuje van radnog mjesta.

  Proizvodnja furnira Ljušteni furnir Upoznaje: - Glavne djelove

  mašina koje se upotrebljavaju pri proizvodnji ljuštenog furnira,

  - Osnovne alate i njihovu namjenu,

  - Osnove rukovanja i podešavanja mašina i uređaja,

  - Izvore opasnosti i osnove zaštite na radu.

  - Izvodi pomoćne poslove pri ljuštenju furnira: prerezuje furnirski trupac, premjerava trupac, centrira trupca na ljuštilici, rukuje transporterom za dovoz trupaca do ljuštilica, ulaže furnir u uređaj za namotavanje, skida rolne namotanog furnira, poslužuje transporter za odvoz otpada i izvodi druge pomoćne poslove na ljuštilici.

  - Primjenjuje mjere zaštite na radu.

  - Razvija tehničku kulturu.

  - Navikava se na

  timski rad.

  - Pogon za proizvodnju furnira

  - Prospekti, tabele - Sredstva zaštite na

  radu

  Sječeni furnir Upoznaje: - Glavne djelove i

  princip rada furnirskog noža,

  - Osnove rukovanja i podešavanja furnirskog noža,

  - Izvore opasnosti i osnove zaštite na

  - Izodi pomoćne poslove pri sječenju furnira: pomaže pri postavljanju fliča na furnirski nož, rukuje transporterom za dotur fličeva do furnirskog noža,

  - Pogon za proizvodnju furnira

  - Prospekti, tabele - Sredstva zaštite na

  radu

 • 41

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik radu. prihvata i odlaže

  sječeni furnir, poslužuje transporter za odvoz otpada i izvodi druge pomoćne poslove.

  - Primjenjuje mjere zaštite na radu.

  Upoznaje postupak: - Obrade sirovog

  furnira, - Sušenja furnira, - Obrade suvog

  furnira, - Klasiranja i

  pakovanja, - Mjere zaštite na

  radu.

  - Izvodi pomoćne poslove pri obradi ljuštenog furnira: odvaja furnir poslije obrade na mokrim makazama, slaže, čisti radno mjesto i drugo.

  - Izvodi pomoćne poslove pri sušenju furnira: ulaže sirovi furnir u sušaru, prihvata i odlaže sirovi furnir i drugo.

  - Izvodi pomoćne poslove pri obradi suvog furnira: slaganje, dodavanje, odlaganje na složaj, razvrstavanje po dimenzijama i kvalitetu i drugo,

  - Izvodi pomoćne poslove pri klasiranju i pakovanju: sortira furnir, povezuje furnir.

  - Primjenjuje mjere zaštite na radu.

  - Razvija analitičnost.

  Proizvodnja šper ploča - Zna prostornu

  podjelu pogona za proizvodnju šper ploča;

  - Zna osnove tehnološkog procesa izrade šper ploča;

  - Skicira organizacionu šemu pogona za izradu šper ploča, radna mjesta i identifikuje ih.

  - Upoređuje razne vrste šper ploča

  - Razvija pravilan odnos prema zaštiti na radu.

  - Uzorci šper ploča - Skice i šeme

  pogona za izradu šper ploča

 • 42

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik - Poznaje osnovne

  karakteristike i vrste šper ploča.

  prema načinu dobijanja i namjeni.

  - Uočava i analizira izvore opasnosti pri radu.

  Stovarište trupaca Izrada ljuštenog furnira Obrada sirovog furnira Sušenje furnira - Zna tehnološke

  procese rada; - Zna izvore

  opasnosti i mjere zaštite na radu.

  - Izvodi pomoćne poslove na stovarištu trupaca, pri izradi furnira na ljuštilici, na mokrim makazama, pri sušenju ljuštenog furnira.

  - Primjenjuje mjere zaštite na radu.

  - Stiče radne navike.

  - Pogon za proizvodnju šper ploča

  - Sredstva zaštite na

  radu

  Krojenje i spajanje furnira - Zna postupak

  krojenja i spajanja furnira.

  - Izvodi pomoćne poslove pri krojenju i spajanju furnira: slaganje, sortiranje po dimenzijama i kvalitetu, odlaganje, transport i drugo.

  - Primjenjuje mjere zaštite na radu.

  - Razvija smisao za sistematičan rad i marljivost.

  - Pogon za proizvodnju šper ploča

  - Sredstva zaštite na

  radu

  Priprema i nanošenje ljepila - Upoznaje tipove

  mašina za pripremu i nanošenje ljepila i tehniku rada, tehnologiju pripremi ljepila i mjere zaštite na radu.

  - Izvodi pomoćne poslove pri pripremi i nanošenju ljepila.

  - Uočava karakteristične greške pri pripremi i nanošenju ljepila i način otklanjanja.

  - Pridržava se mjera zaštite na radu.

  - Razvija pravilan odnos prema zaštiti okoline.

  - Pogon za proizvodnju šper ploča

  - Sredstva zaštite na

  radu

  Konstrukcija ploča i presovanje - Upoznaje

  tehnologiju i osnovna pravila konstrukcije ploča;

  - Upoznaje elemente režima presovanja.

  - Obavlja pomoćne poslove na konstrukciji ploča i presovanju.

  - Uočava karakteristične greške pri konstrukciji ploča i presovanu i način otklanjanja.

  - Stiče radne navike.

  Završna obrada ploča i klasiranje

  - Izvodi pomoćne poslove pri

  - Pogon za proizvodnju panel

 • 43

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik - Upoznaje

  tehnologiju završne obrade ploča.

  - presovanju, završnoj obradi panel

  - ploča i klasiranju.

  ploča

  Proizvodnja panel ploča Stovarište trupaca - Upoznaje postupak

  rada na stovarištu trupaca, izvore opasnosti i mjere zaštite na radu.

  - Izvodi pomoćne poslove na stovarištu trupaca (prijem, premjeravanje, manipulacija, razvrstavanje po dimenzijama i kvalitetu).

  - Pridržava se mjera zaštite na radu.

  - Navikava se na sistematičnost u radu.

  - Pogon za proizvodnju panel ploča

  - Sredstva zaštite na radu

  Priprema furnirskih trupaca - Upoznaje postupak

  i značaj pripreme furnirskih trupaca i mjere zaštite na radu.

  - Izvodi pomoćne poslove pri mehaničkoj i hidrotermičkoj pripremi trupaca.

  Ljuštenje i sušenje furnira - Upoznaje postupak

  rada na ljuštenju, I sušenju furnira, osnovne greške koje se javljaju pri sušenju i način njihovog otklanjanja.

  - Izvodi pomoćne poslove pri operacijama ljuštenja i sušenja furnira.

  Krojenje i spajanje furnira

  - Upoznaje postupak krojenja i spajanja furnira i mjere zaštite na radu.

  - Izvodi pomoćne poslove pri krojenju i spajanju furnira: slaganje, sortiranje po dimenzijama i kvalitetu, odlaganje, transport.

  - Stiče sigurnost u radu.

  Izrada srednjice - Upoznaje vrste

  tehnoloških postupaka i uređaja za izradu srednjice i tipove postupaka i urađaja za izradu srednjice.

  - Obavlja pomoćne poslove na liniji izrade srednice.

 • 44

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik Priprema i nanošenje ljepila - Poznaje tipove

  mašina za pripremu i nanošenje ljepila i tehniku rada i tehnologiju pripreme ljepila.

  - Izvodi pomoćne poslove pri pripremi i nanošenju ljepila.

  - Uočava karakteristične greške pri pripremi i nanošenju ljepila i upoznaje način otklanjanja.

  - Pridržava se mjera zaštite na radu.

  - Razvija pravilan

  odnos prema zaštiti okoline.

  Konstrukcija ploča i presovanje - Upoznaje

  tehnologiju i osnovna pravila konstrukcije ploča i elemente režima presovanja.

  - Obavlja pomoćne poslove na konstrukciji ploča, i presovanju.

  - Uočava karakteristične greške pri konstrukciji ploča i presovanu i upoznaje način otklanjanja dreške.

  - Pridržava se mjera zaštite na radu.

  - Stiče navike poštovanja propisanih postupaka i procedura.

  Završna obrada ploča i klasiranje - Upoznaje

  tehnologiju završne obrade ploča, klasiranje i mjere zaštite na radu.

  - Izvodi pomoćne poslove pri završnoj obradi panel ploča, popravci i klasiranju.

  - Razvija tehničku kulturu.

  Proizvodnja ploča iverica - Zna osnove

  tehnološkog procesa izrade ploča iverica i osnovne karakteristike i vrste ploča iverica.

  - Upoređuje razne vrste ploča iverica prema načinu dobijanja i namjeni.

  - Pogon za proizvodnju ploča iverica

  - Uzorci ploča iverica - Sredstva zaštite na

  radu

  Uskladištenje i priprema sirovine, izrada sječke i iverja, sortiranje, uskladištenje - Upoznaje značaj

  uskladištenja i pripreme sirovine, postupak izrade sječke i iverja i postupak sortiranja

  - Vrši skladištenje drvne sirovine.

  - Slaže ii sortira drvnu sirovinu.

  - Poslužuje uređaje za tranport sirovine.

  - Vrši zaštitu sirovine do upotrebe.

  - Izvodi poslove na izradi sječke,

  - Navikava se na red i urednost.

 • 45

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik i uskladištenja iverja.

  iverja, sortiranje i uskladištenje.

  Sušenje iverja, uskladištenje, priprema ljepila i obljepljivanje iverja - Upoznaje uređaj za

  sušenje, osnove tehnologije sušenja iverja i tehnologiju pripreme ljepila i obljepljivanja iverja.

  - Izvodi pomoćne poslove kod: sušenja i sortiranja iverja,

  - pripreme ljepila, - kod obljepljivanju

  iverja. - Pridržava se mjera

  zaštite na radu.

  - Razvija ekološku kulturu.

  Natresanje iverja i formiranje sirove ploče, presovanje - Upoznaje

  tehnologiju formoranja sirovih ploča i presovanja.

  - Izvodi pomoćne poslove kod natresanja iverja i formiranja sirove ploče i kod presovanja.

  - Pridržava se mjera zaštite na radu.

  - Navikava se na sistematičnost pri radu.

  Završna obrada ploča - Upoznaje

  tehnologiju završne obrade ploča (odležavanje, formatizovanje, brušenje).

  - Izvodi pomoćne poslove kod formatizovanja ploča, brušenja ploča, klasiranja i uskladištenja ploča.

  Oplemenjavanje ploča iverica - Upoznaje

  tehnologiju oplemenjavanja ploča, materijale koji se koriste za oplemenjavanje i mjere zaštite na radu.

  - Izvodi pomoćne poslove na uređajima za oblaganje ploča (melaminom, folijom i drugim materijalima).

  - Pridržava se mjera zaštite na radu.

  - Izgrađuje pravilan stav prema očuvanju dobara.

  Sortiranje i uskladištenje ploča - Upoznaje postupak

  sortiranja i uskladištenja ploča I pravila bezbjednog rada.

  - Izvodi pomoćne poslove pri klasiranju ploča.

  - Izvodi pomoćne poslove pri uskladištenju ploča.

  - Uviđa potrebu timskog rada.

  Proizvodnja ploča vlaknatica - Zna prostornu

  podjelu pogona za proizvodnju ploča vlaknatica;

  - Zna osnove

  - Skicira organizacionu šemu pogona za izradu i ploča vlaknatica, radna mjesta i

  - Uzorci ploča vlaknatica

  - Sredstva zaštite na radu

 • 46

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik tehnološkog procesa izrade ploča vlaknatica;

  - Poznaje osnovne karakteristike i vrste ploča vlaknatica;

  - Zna izvore opasnosti i mjere zaštite na radu.

  identifikuje ih. - Upoređuje razne

  vrste ploča vlaknatica prema načinu dobijanja i namjeni.

  Uskladištenje i priprema sirovine, Izrada sječke i iverja, sortiranje, uskladištenje - Zna tehnološki

  proces rada.

  - Uvježbava stečene vještine na uskladištenju i pripremi sirovine.

  - Uvježbava stečene vještine na izradi sječke, sortiranju i uskladištenju iverja.

  - Pridržava se mjere zaštite na radu.

  - Stiče radne navike. - Pogon za izradu ploča vlaknatica

  - Uzorci ploča vlaknatica

  - Skice i šeme pogona za izradu ploča vlaknatica

  Hidrotermička obrada sječke - Upoznaje osnove

  tehnologije hidrotermičke obrade sječke.

  - Prati rad uređaja za hidrotermičku obradu sječke.

  - Uočava najčešće greške i uzroke grešaka pri radu i zna načine njihovog otklanjanja.

  Razvlaknjavanje sječke (defibracija) i priprema mase (pulpe) - Upoznaje osnove

  tehnologije razvlaknjavanja sječke (defibraciju) i pripreme mase (pulpe).

  - Prati rad uređaja za razvlaknjavanje.

  - Prati rad uređaja za priprema mase (pulpe).

  - Primjenjuje zaštitne mjere pri radu.

  Formirnje ploče i presovanje - Upoznaje osnove

  tehnologije formoranja ploča i izrade ploča.

  - Prati rad uređaja za fomatiranje ploča i presovanje.

  - Primjenjuje zaštitne mjere pri radu.

  - Stiče samopouzdanje i sigurnost pri radu.

  Završna obrada ploča, sortiranje i uskladištenje

  - Upoznaje osnove tehnologije završne

  - Radi pomoćne poslove kod postupka završne obrade ploča vlaknatica.

  - Razvija odgovornost za očuvanje zdrave životne sredine.

 • 47

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik obrade ploča i klasiranja.

  - Sortira i klasira ploče.

  - Primjenjuje zaštitne mjere pri radu.

 • 48

  Razred: DRUGI Informativni ciljevi

  i sadržaji Formativni ciljevi Socijalizacijski

  ciljevi Preporuke za

  izvođenje nastave učenik učenik učenik

  Uvod - Upoznaje program

  predmeta, način pisanja dnevnika praktične nastave i realizacije nastave i načinom provjeravanja i ocjenjivanja.

  - Upoznaje značaj zaštite na radu i zaštite okoline, propise, izvore opasnosti i pružanje prve pomoći.

  - Uvježbava korišćenje sredstava zaštite od požara.

  - Crta znakove opasnosti.

  - Stiče pozitivan odnos prema poštovanju mjera zaštite na radu i zaštite okoline.

  - Svaki učenik samostalno vodi dnevnik rada na časovima prakse, na bazi unaprijed datih uputstava od strane nastavnika praktične nastave.

  - Učenici dobijaju zadatke za rad na časovima praktične nastave sa tehnologijom zanimanja (za sve učenike pojedinačno).

  - Skice, sheme, slike znakova opasnosti, načina pružanja prve pomoći, izvora opasnosti, zaštite okoline i zaštite na radu.

  Organizacija rada u drvopreradi - Upoznaje pojam i

  vrste radnih mjesta.

  - Upoznaje uzorke materijala koji se korsite u zanimanju (osnovni, pomoćni, potrošni).

  - Crta raspored radnih mjesta i tok materijala u radionici.

  - Raspoznaje materijale koji se korsite u zanimanju (osnovni, pomoćni, potrošni).

  - Stiče pozitivan odnos prema radu.

  - Uzorci materijala (osnovni, pomoćni, potrošni)

  - Sredstva zaštite na radu i zaštite od požara

  Tehnoligija finalne obrade drveta Osnovni pojmovi o tehnologiji Upoznaje, razumije i objašnjava: - Strukturu i

  raščlanjivanje finalnih proizvoda od drveta,

  - Pojam tačnosti obrade,

  - Faktore tačnosti obrade,

  - Osnovne tehnološke operacije.

  - Vrši rasčlanjivanje jednostavnog proizvoda na sastavne djelove.

  - Uočava faktore koji utiču na tačnost obrade.

  - Određuje redosljed izvođenja operacija za jednostavne elemente.

  - Razvija osjećaj tačnosti i preciznosti u zanimanju.

  - Uzorci konstruktivnih djelova proizvoda

 • 49

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik Tehničko-tehnološka dokumentacija - Nabraja i zna

  namjenu tehnološke dokumentacije (skica, tehnički crtež, krojna lista, normativ materijala, radni nalog);

  - Zna pojam i elemente kalkulacije za proizvod.

  - Uvježbava popunjavanje osnovne tehnološke dokumentacije.

  - Uvježbava čitanje jednostavnijih tehničkih crteža i skica.

  - Uvježbava izradu kalkulacije za jednostavan proizvod.

  - Razvija tehničku kulturu.

  - Tehničko-tehnološka dokumentacija - obrasci

  Pomoćni alati u finalnoj obradi drveta - Nabraja i zna

  namjenu pomoćnih alata (stege, čekići, kliješta, odvijači i drugo);

  - Zna načine pripreme i korišćenja pomoćnih alata.

  - Razvrstava pomoćne alate po namjeni.

  - Priprema i održava pojedine pomoćne alate za rad.

  - Radi sa pomoćnim alatima.

  - Stiče pozitivan odnos prema zanimanju.

  - Pomoćni alati: čekić, kliješta, stege, odvijači

  - Stolarski radni sto

  Mjerenje i obilježavanje - Zna vrste i

  karakteristike alata za mjerenja, zacrtavanje i obilježavanje, načine njihovog održavanja i čuvanja i načine upotrebe.

  - Skicira jednostavne elemente.

  - Mjeri i obilježava na materijalu prave, paralelne, pravougaone i druge linije i elemente.

  - Određuje i označava bazne površine.

  - Razvija osjećaj preciznosti.

  - Zacrtač, ugaonik, čelični metar, lenjir

  - Stolarski radni sto - Praktičan zadatak:

  početak rada na izradi ramovskih i korpusnih veza

  Ručni alat u finalnoj obradi drveta - Zna vrste i

  namjenu ručnih alata, načine priprema za rad i korišćenje ručnih alata.

  - Razvrstava alate prema namjeni.

  - Razvrstava alate prema načinu

  - Obrade.

  Alat za rezanje i krojenje - Zna vrste,

  karakteristike i namjenu alata za

  - Bira alate za rezanje i krojenje drveta prema vrsti drveta.

  - Priprema ručne

  - Stiče samopouzdanje.

  - Garnitura ručnog alata za rezanje: pila, razmetač zuba, turpija za ošrenje alata,

 • 50

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik rezanje i krojenje. testere za rad

  (oštrenje, razmetanje zuba, poravnavanje).

  - Radi sa alatima za rezanje: uzdužno reže, poprečno reže, reže po zadatoj liniji i reže pod uglom.

  - Uočava karakteristične greške pri pripremi i upotrebi alata za rezanje i otklanja ih.

  kontrolnici ugla, kontrolnik razmeta i drugo.

  - Stolarski radni sto - Dalji rad na izradi

  ramovskih i korpusnih veza

  - Sredstva zaštite na radu

  Alati za profilisanje - Zna vrste,

  karakteristike i namjenu alata za profilisanje.

  - Bira alate za profilisanje prema vrsti drveta i zahtjevima kvaliteta.

  - Priprema alate: oštrenje, podešavanje visine noža, podešavanje i fiksiranje preklopne pločice.

  - Radi sa alatima za profilisanje.

  - Uočava karakteristične greške pri pripremi i upotrebi alata i otklanja ih.

  - Stiče osjećaj tačnosti i preciznosti pri radu.

  - Garnitura blanja - Stolarska radni sto - Dalji rad na izradi

  ramovskih i korpusnih veza

  - Sredstva zaštite na

  radu

  Alati za dubljenje - Zna vrste,

  karakteristike i namjenu alata za dubljenje.

  - Bira alate za dubljenje drveta prema vrsti obrade drveta i zahtjevima kvaliteta.

  - Priprema dlijeta za rad.

  - Radi sa dlijetima. - Uočava

  karakteristične greške pri pripremi i upotrebi alata za dubljenje i otklanja ih.

  - Razvija opsjećaj za precizan rad.

  - Garnitura dlijeta, čekić

  - Stolarski radni sto - Dalji rad na izradi

  ramovskih i korpusnih veza

  - Sredstva zaštite na

  radu

 • 51

  Informativni ciljevi i sadržaji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvođenje nastave

  učenik učenik učenik Alati za bušenje - Zna vrste,

  karakteristike i namjenu alata za bušenje.

  - Bira alate za bušenje drveta prema vrsti drveta i zahtjevima kvaliteta.

  - Priprema alate – oštrenje.

  - Radi sa alatima za bušenje.

  - Uočava karakteristične greške pri pripremi i upotrebi alata za bušenje i otklanja ih.

  - Stiče sigurnost pri radu.

  - Garnitura burgija - Stolarski radni sto - Sredstva zaštite na

  radu - Dalji rad na izradi

  ramovskih i korpusnih veza

  Alat za brušenje - Zna vrste,

  namjenu i karakteristike alata za brušenje, (brusni papir, granulacija zrna, struktura).

  - Bira alate za brušenje prema zahtjevima kvaliteta.

  - Brusi površine različitim brusnim sredstvima.

  - Upoređuje kvalitete površina u zavisnosti od smjera brušenja (uzdužno, poprečno).

  - Uočava karakteristične gre�