14
OBRAZOVNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA HRVATSKE

Obrazovna Struktura Stanovništva Hrvatske

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zemljopis

Citation preview

Page 1: Obrazovna Struktura Stanovništva Hrvatske

OBRAZOVNA STRUKTURA

STANOVNIŠTVA HRVATSKE

Page 2: Obrazovna Struktura Stanovništva Hrvatske
Page 3: Obrazovna Struktura Stanovništva Hrvatske

• temeljna obrazovna obilježja:- pismenost- školska sprema

• praćenje podataka pokazuje:- podizanje opće razine

obrazovanosti

- promjenu školske spreme pojedinih kategorija stanovništva

Page 4: Obrazovna Struktura Stanovništva Hrvatske

PISMENOST

• minimalna pretpostavka za uključivanje u suvremeni proces rada i kvalitetniji život

• od 1961. do 2011. godine udio nepismenog stanovništva starijeg od 10 godina smanjen je sa 12,9% na samo 0,8% (32 302 st.)

• napomena: većina nepismenog stanovništva starija je od 50 godina (80%)

Page 5: Obrazovna Struktura Stanovništva Hrvatske

PISMENOST

• stopa nepismenosti žena trostruko je veća nego stopa nepismenosti muškaraca

• u usporedbi s ostalim državama Europe i svijeta, stopa pismenosti u Hrvatskoj je zadovoljavajuća

Page 6: Obrazovna Struktura Stanovništva Hrvatske

prikaz stope pismenosti u svijetu

Najnepismeniji su stanovnici Burkine Faso, Najnepismeniji su stanovnici Burkine Faso, sa samo 23.6% pismenih ljudi.sa samo 23.6% pismenih ljudi.

Page 7: Obrazovna Struktura Stanovništva Hrvatske

ŠKOLSKA SPREMA

- stanovništvo starije od 15 godina (nakon završene osnovne škole)

Page 8: Obrazovna Struktura Stanovništva Hrvatske

ŠKOLSKA SPREMA

Popis stanovništva 2011.

-1,7 % st. bez škole-7,8 % st. nepotpuno završena osnovna škola-21,3 % st. potpuno završena osnovna škola-52,6 % st. srednja škola-16,4 % st. visoko obrazovanje ( stručni studij 5,8%, svučilišni studij 10,2% i doktorat 0,3%)

Page 9: Obrazovna Struktura Stanovništva Hrvatske

udžbenik str. 99

Page 10: Obrazovna Struktura Stanovništva Hrvatske

• u drugoj polovici 20.stoljeća obrazovni sastav stanovništva u velikoj mjeri pobošljan zahvaljujući obaveznom osmogodišnjem školovanju

• u usporedbi s visokorazvijenim državama Europe i svijeta Hrvatska ima mnogo manji udio visoko obrazovanog stanovništva

ZAPADNA EUROPA - do 40% fakultetska naobrazbaHRVATSKA - 20% fakultetska naobrazba

Page 11: Obrazovna Struktura Stanovništva Hrvatske

• osim udjela stanovništva sa završenim sekundarnim i tercijarnim obrazovanjem ( srednja škola,

fakultet) važna je usklađenost s potrebama na tržištu rada

Page 12: Obrazovna Struktura Stanovništva Hrvatske

Hrvatska ulaže premalen dio svog BDP-a u sektor obrazovanja (dva do četiri puta manje od visokorazvijenih zemalja)

nedovoljno je razvijeno i obrazovanje odraslih (cjeloživotno učenje) okosnica modernih obrazovnih sustava

Page 13: Obrazovna Struktura Stanovništva Hrvatske

ZAKLJUČAK• obrazovanje je jako važno za napredak

države

• temeljna obrazovna obilježja: pismenost i školska sprema

• Hrvatska napreduje u obrazovanju, ali nedovoljno brzo

• uz puno truda i Hrvatska se može približiti standardu visokorazvijenih zemalja

Page 14: Obrazovna Struktura Stanovništva Hrvatske

IZVORI

• Geografija 4, Dragutin Feletar, Ružica Vuk, Meridijani, I.izdanje, Zagreb, 2014.

• Wikipedia

Izradili Ivan Bijelić i Dominik Dedić

Hvala na pažnji!