36
Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, HrvatskaCroatia, Email: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044 Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: Zaštita bilja Akademska godina: 2018/19 1. Mentor Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa Neposredni voditelj (ako ima) - Naslov rada Utjecaj svojstava tla na sorpciju herbicida Opis predložene teme Cilj ovog preglednog rada je opisati utjecaj svojstava tla na sorpciju herbicida u tlu. U radu će se analizirati pojedinačni utjecaji reakcije tla, sadržaja organske tvari tla, mehaničkog sastava tla, te kapaciteta i stanja zasićenosti adsorpcijskog kompleksa tla bazama, kao i njihov sinergijski utjecaj na sorpciju herbicida u tlu. U radu će se koristiti domaći i strani znanstveni radovi, s posebnim naglaskom na istraživanja herbicida u tlu u ovisnosti o sastavnicama adsorpcijskog kompleksa tla – organskoj tvari i sekundarnim mineralima gline. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju) Tema rezervirana Da Ne Potpis mentora

Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska‐Croatia, E‐mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044 

 

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: Zaštita bilja Akademska godina: 2018/19 1. Mentor Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa

Neposredni voditelj (ako ima) -Naslov rada Utjecaj svojstava tla na sorpciju herbicida Opis predložene teme Cilj ovog preglednog rada je opisati utjecaj svojstava tla na sorpciju herbicida u tlu. U radu će se analizirati pojedinačni utjecaji reakcije tla, sadržaja organske tvari tla, mehaničkog sastava tla, te kapaciteta i stanja zasićenosti adsorpcijskog kompleksa tla bazama, kao i njihov sinergijski utjecaj na sorpciju herbicida u tlu. U radu će se koristiti domaći i strani znanstveni radovi, s posebnim naglaskom na istraživanja herbicida u tlu u ovisnosti o sastavnicama adsorpcijskog kompleksa tla – organskoj tvari i sekundarnim mineralima gline. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Potpis mentora

Page 2: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska‐Croatia, E‐mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044 

 

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: Zaštita bilja Akademska godina: 2018/2019 1. Mentor Prof. dr. sc. Alen Džidić

Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Povijesni razvoj oruđa za obradu tlaOpis predložene teme Obrada tla se može podijeliti kroz povijest na period ručne, spreže i na kraju strojne obrade tla. Ona se od prvih početaka poljoprivredne proizvodne koristi u biljnoj proizvodnji. Cilj ovoga rada je dati povijesni pregled tipova oruđa za obradu tla, te usporediti današnje tipove obrade tla sa nekadašnjima uz navođenje prednosti oređenog tipa obrade tla i njegovih mana. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti, Agrarna ekonomika, Agroekologija, Ekološka poljoprivreda, Biljne znanosti, Hortikultura

Tema rezervirana Da Ne

2. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada

Opis predložene teme Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

3. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Opis predložene teme . Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

4. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Koncept digitalne farmeOpis predložene teme Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Page 3: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

5. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Opis predložene teme Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Potpis mentora

Page 4: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska‐Croatia, E‐mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044 

 

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: Zaštita bilja Akademska godina: 2018/2019. 1. Mentor: izv.prof.dr.sc. Aleksandar Mešić

Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada: Bespilotne letjelice u zaštiti biljaOpis predložene teme: Razvoj bespilotnih letjelica omogućio je njihovu primjenu u različitim djelatnostima, uključujući i poljoprivredu. U radu će se prikazati mogućnosti primjene bespilotnih letjelica u određivanju potrebe za suzbijanjem štetnih organizama i mogućnosti njihova korištenja u aplikaciji pesticida Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Ne

Tema rezervirana Da Ne

2. Mentor: izv.prof.dr.sc. Aleksandar Mešić Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada: Botanički insekticidi iz biljke dalmatinski buhač (Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip.)Opis predložene teme: Dalmatinski buhač je samonikla biljka hrvatskog priobalja. Sadrži organske spojeve koji imaju insekticidno djelovanje, te se odavno koristi u zaštiti bilja. Na osnovi njihove kemijske struktura razvijeni su i sintetski piretroidi, koji su značajan dio konvencionalne zaštite bilja. U radu će se objasniti primjena prirodnih piretrina od najranijih početaka do danas.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Ne

Tema rezervirana Da Ne

3. Mentor izv.prof.dr.sc. Aleksandar Mešić Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Komarci kao vektori bolesti ljudiOpis predložene teme Komarci su vrlo značajni molestanti, koji i kod nas mogu postati značajan javnozdravstveni problem. Već su odavno u svijetu najveći problem komarci koji prenose uzročnika malarije. U novije vrijeme prijetnju zdravlju ljudi u Hrvatskoj predstavljaju komarci koji mogu prenositi virus Zapadnog Nila. U radu će se opisati najznačajnije vrste komaraca koji prenose uzročnike bolesti i mogućnosti njihova širenja u Hrvatskoj.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Ne

Tema rezervirana Da Ne

Page 5: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

4. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

5. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Potpis mentora

Page 6: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska‐Croatia, E‐mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044 

 

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: — Odabrati Bs studij — Akademska godina: 2018/2019. 1. Mentor Izv. prof. dr. sc. Božidar Benko

Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Rokovi uzgoja povrća u Brodsko-posavskoj županijiOpis predložene teme Važnu ulogu u postizanju visokog i kvalitetnog prinosa povrtnih vrsta, osim odabira sortimenta te roka i tehnologije uzgoja, imaju pedološki i klimatski čimbenici. U radu će se temeljem analize temperaturnih uvjeta i količine oborina te pogodnosti tla za povrćarsku proizvodnju prikazati mogućnost uzgoja najvažnijih vrsta povrća (rajčica, salata, luk, kupus, grah) za svježu potrošnju u Brodsko-posavskoj županiji. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

2. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

3. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

4. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Page 7: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

5. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Potpis mentora

Page 8: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, HrvatskaTel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska‐Croatia, E‐mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

 

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: — Odabrati Bs studij — Akademska godina: 2018/2019 1. Mentor Doc. dr. sc. Boris Lazarević

Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Kapacitet izmjene plinova kod graha u uvjetima stresa sušeOpis predložene teme Stres nedostatka vode (suša) najznačajniji je pojedinačni stresni čimbenik u proizvodnji poljoprivrednih kultura. Jedna od najranijih reakcija biljaka na nedostatak vode je pritvaranje puči zbog čega dolazi do i redukcije izmjene plinova te posljedično do pada intenziteta fotosinteze. Cilj završnog rada je procijeniti kapacitet izmjene plinova kod različitih populacija (genotipova) graha.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Agroekologija, Biljne znanosti, Zaštita bilja, Hortikultura, Ekološka poljoprivreda

Tema rezervirana Da Ne

2. Mentor Doc. dr. sc. Boris Lazarević Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Procjena efikasnosti fotokemijskih reakcija kod graha u uvjetima stresa suše Opis predložene teme Stres nedostatka vode (suša) najznačajniji je pojedinačni stresni čimbenik u proizvodnji poljoprivrednih kultura. Stres nedostatka vode izaziva poremećaje fotosintetskog aparata zbog čega dolazi do smanjenja efikasnosti fotokemijskih reakcija. Cilj završnog rada je mjerenjem klorofilne fluorescencije procijeniti utjecaj nedostatka vode na fotokemijske reakcije različitih populacija (genotipova) graha.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Agroekologija, Biljne znanosti, Zaštita bilja, Hortikultura, Ekološka poljoprivreda

Tema rezervirana Da Ne

3. Mentor Doc. dr. sc. Boris Lazarević Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Morfološke karakteristike korijena graha u uvjetima stresa suše Opis predložene teme Stres nedostatka vode (suša) najznačajniji je pojedinačni stresni čimbenik u proizvodnji poljoprivrednih kultura. Morfološke karakteristike korijena od iznimnog su značaja za primanje vode. Cilj završnog rada je odrediti morfološke karakteristike korijena kod različitih populacija (genotipova) graha u uvjetima stresa suše. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Agroekologija, Biljne znanosti, Zaštita bilja, Hortikultura, Ekološka poljoprivreda

Tema rezervirana Da Ne

Page 9: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

4. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

5. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Potpis mentora

Page 10: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska‐Croatia, E‐mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044 

 

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: — Odabrati Bs studij — Akademska godina: 2018/2019 1. Mentor Dinka Grubišić

Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada

Nekemijsko suzbijanje biljnoparazitskih nematodaOpis predložene teme Ekonomska neisplativost, nepovoljna ekotoksikološka svojstva i kratkotrajna učinkovitost nematocida, selekcija mikroorganizama koji degradiraju primijenjene pripravke i dr. česti su razlozi za odabir nekemijskih mjera suzbijanja nematoda. Moderna poljoprivreda teži minimizirati primjenu pesticida te pribjegava mjerama kao što su plodored, uzgoj otpornih ili tolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti prikazane navedene mjere, njihova primjena i učinak u suzbijanju biljnoparazitskih nematoda. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

2. Mentor Dinka GrubišićNeposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Nematode vektori virusaOpis predložene teme Od približno 4000 opisanih biljnoparazitskih nematoda, samo 30 (manje od 1%) su vektori virusa. Virusne bolesti na povrću, voću i ukrasnom bilju od ekonomskog su značaja. U radu će biti prikazane nematode porodica Longidoridae i Trihodoridae, njihova rasprostranjenost, virusi koje prenose i specifičnosti interakcije vektor – virus. Nematode vektori virusa obuhvaćene su i zakonskom regulativom te će biti dan prikaz Pravilnika Ministarstva poljoprivrede te mjera kojima se sprječava njihovo širenje sjemenskim i sadnim materijalom kao i mjera suzbijanja na zaraženim poljoprivrednim površinama.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

3. Mentor Dinka GrubišićNeposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Štetne grinje na ukrasnom bilju i njihovo suzbijanjeOpis predložene teme Štetne grinje pojavljuju se na ukrasnom bilju tijekom proizvodnje u zaštićenim prostorima, kućama i atrijima trgovačkih centara i poslovnih prostora, parkovima i javnim površinama. Ukrasno bilje uzgaja se u zemlji, lončanicama, visećim košarama i sl. te je suzbijanje grinja često kompleksno. U radu će biti dan prikaz najčešćih vrsta grinja iz porodica Tetranychidae, Tenuipalpidae, Tarsonemidae, Eriophyidae i Acaridae, njihove štetnosti te mjera suzbijanja. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Page 11: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

4. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

5. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Potpis mentora

Dinka Grubišić

Page 12: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska‐Croatia, E‐mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044 

 

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: BS Fitomedicina (ranije BS Zaštita bilja) Akademska godina: 2018./2019. 1. Mentor izv. prof. dr. sc.Edyta Đermić

Neposredni voditelj (ako ima) -Naslov rada Viroze krumpira Opis predložene teme Krumpir je jedna od najdohodovnijih poljoprivrednih kultura. Obzirom da u Hrvatskoj postoje regije s povoljnim agroekološkim uvjetima pogodne za uspješnu proizvodnju, uz činjenicu da je otkup krumpira zagarantiran, očekuje se jačanje proizvodnje ove kulture u nas. Osim štetnika i korova koji smanjuju prinos, različiti tipovi biljnih patogena, pa tako i virusi, mogu više ili manje ugrožavati proizvodnju krumpira. Glavni cilj rada bit će provjera dostupne stručne i znanstvene literature te obrada i sistematizacija dostupnih informacija o ekonomski značajnim virozama.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

2. Mentor izv. prof. dr. sc.Edyta Đermić

Neposredni voditelj (ako ima) dr. sc. Damir Đermić, viši znan. sur. Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Naslov rada Djelovanje gama-zračenja na ekspresiju gena u enterobakterijama Opis predložene teme

Metabolizam DNK, koji uključuje održavanje stabilnosti i popravak genoma, je ključan proces za održavanje vijabilnosti i patogenosti bakterija. Bakterije iz porodice Enterobacteriaceae uzgojene u tekućem hranjivom mediju će se razrijediti i inkubirati do eksponencijalne faze. Kulture će se ozračiti gama-zračenjem, a zatim će se nastaviti inkubirati uz praćenje ekspresije gena koji sudjeluju u metabolizmu DNK. Izolirat će se mRNK, prevesti u cDNK i odrediti koncentracija Real-Time PCR-om, čime će se utvrditi kako bakterija reagira na nepovoljno djelovanje okoliša, što će biti glavni cilj rada.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Page 13: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

3. Mentor izv. prof. dr. sc.Edyta Đermić Neposredni voditelj (ako ima) -Naslov rada Virus šarke šljive Opis predložene teme Virus šarke šljive (PPV) je uzročnik šarenila lista i ploda šljive. Ovaj virus smatra se ekonomski značajnim patogenom jer može uzrokovati značajne gubitke u proizvodnji. Njegova štetnost razlikuje se u ovisnosti o prisutnosti različitih sojeva virusa, o agroklimatološkim uvjetima, ali i o sortimentu domaćina. Glavni cilj ovog rada bit će donijeti pregled literaturnih podataka kojima će se opisati posljedice zaraze šljive ovim virusom, te obraditi i sistematizirati dostupne informacije o njegovom trenutnom distribucijskom statusu, epidemiologiji i suzbijanju.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Potpis mentora

Page 14: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska‐Croatia, E‐mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044 

 

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: Zaštita bilja Akademska godina: 2018/2019 1. Mentor doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak

Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Pregled vegetacijskih indeksa i njihova primjena u poljoprivredi Opis predložene teme Daljinsko motrenje u poljoprivredi postaje neizostavna praksa u modernoj poljoprivredi i preciznoj poljoprivredi. Kao osnovni indikator stanja vegetacije koristi se niz vegetacijskih indeksa deriviranih iz satelitskih snimaka. U ovom završnom radu od studenta se očekuje dati pregled vegetacijskih indeksa, objasniti njihov princip i specifičnosti primjene.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Biljne znanosti, Agroekologija

Tema rezervirana Da Ne

2. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Pregled recentnih satelitskih sustava korisnih za monitoring u poljoprivrediOpis predložene teme Daljinsko motrenje iz svemira postaje u zadnjim godinama postaje ključni element u modernoj poljoprivredi i preciznoj poljoprivredi. Od gotovo 2000 satelita koji kruže u Zemljinoj orbiti jedan dio služi za motrenje Zemljine kopnene mase i koriste se za praćenje stanja u okolišu i poljoprivredi. U ovom završnom radu od studenta se očekuje dati pregled recentnih satelitskih sustava korisnih za monitoring u poljoprivredi. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Agroekologija, Zaštita bilja

Tema rezervirana Da Ne

3. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

4. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Page 15: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

5. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Potpis mentora

Page 16: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, HrvatskaTel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska‐Croatia, E‐mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

 

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: Zaštita bilja Akademska godina: 2018./2019. 1. Mentor doc. dr. sc. Ivan Juran

Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Štetnici konoplje (Canabis sativa L.)Opis predložene teme Konoplja (Canabis sativa L.) je višenamjenska poljoprivredna kultura koja se uzgaja i koristi u industrijske, ljekovite i narkotičke svrhe. Uzgoj i korištenje konoplje u medicinske svrhe još uvijek je predmet rasprave iako posjeduje terapijska svojstva pri ublažavanju tegoba pri različitim oboljenjima. Prema dostupnim podatcima konoplja nema veći broj ekonomski značajnih štetnika, a s obzirom da je relativno nova kultura u uzgoju, cilj rada je pregledom literaturnih podataka utvrditi štetnike koji se javljaju u komercijalnom uzgoju i mogućnosti njihova suzbijanja. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

2. Mentor doc. dr. sc. Ivan JuranNeposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Seksualni indeks maslinine muhe (Bactrocera oleae Gmelin 1790) na području DalmacijeOpis predložene teme Maslinina muha je najvažniji i najrašireniji štetnika plodova masline. Štete čine odrasli oblici prilikom ovipozicije te ličinke koje se hrane u unutrašnjosti ploda. Napad druge i treće generacije maslinine muhe mijenja organoleptička svojstva ulja pri čemu dolazi do povećanja nepoželjnih slobodnih masnih kiselina. Cilja rada je utvrditi broj mužjaka i ženki druge i treće generacije maslinine muhe te izračunati udio ženki (seksualni indeks) u populaciji odraslih oblika ulovljenih na području Dalmacije tijekom 2018. godine. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Page 17: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

3. Mentor doc. dr. sc. Ivan JuranNeposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Štetnici lana (Linum usitatissimum L.)Opis predložene teme Lan (Linum usitatissimum L.) je najstarija uzgajana tekstilna i uljana biljka te jedna od prvih ljekovitih biljaka, a iskoristivi su svi dijelovi biljke. Nakon žetve lan ostavlja čisto i neiscrpljeno tlo i vrlo je dobar predusjev za većinu ratarskih kultura. U odnosu na druge ratarske kulture, lan se može uzgojiti s značajno manjim unosom gnojiva i sredstava za zaštitu bilja. Veći broj štetnika ugrožava proizvodnju lana pa je zbog toga cilj rada, pregledom literaturnih podataka, utvrditi štetnike koji se javljaju u uzgoju i mogućnosti njihova suzbijanja. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

4. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

5. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Potpis mentora

Page 18: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska‐Croatia, E‐mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044 

 

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: Zaštita bilja Akademska godina: 2018/2019. 1. Mentor doc. dr. sc. Ivana Pajač Živković

Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Dinamika populacije šljivinih osica na pokušalištu „Maksimir“ Opis predložene teme Šljivine osice (crna šljivina osica – Hoplocampa minuta Christ. i žuta šljivina osica – Hoplocampa flava L.) značajni su štetnici šljive koji se redovito javljaju u uzgoju. U vrijeme cvatnje, ženke odlažu jaja u listić čaške poluotvorenih ili otvorenih cvjetova a pagusjenice se hrane tkivom i sjemenkama plodova koji otpadaju sa stabla. Cilj rada je utvrditi dinamiku leta i brojnost populacije šljivinih osica u voćnjaku pokušališta „Maksimir“. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Ne

Tema rezervirana Da Ne

2. Mentor doc. dr. sc. Ivana Pajač Živković Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Razvoj octene mušice ploda (Drosophila suzukii) u plodovima različitih sorata malineOpis predložene teme Octena mušica ploda polifagni je štetnik koji oštećuje plodove voćnih vrsta te uzrokuje ekonomske gubitke u uzgoju jagodastog voća u Hrvatskoj. Za razliku od drugih octenih muha koje oštećuju prezrelo voće, vrsta D. suzukii oštećuje voće u fazi dozrijevanja kada ženka nazubljenom leglicom odlaže jaja u plod a ličinke se hrane tkivom ploda. Cilj rada je utvrditi razvoj octene mušice ploda u dvije sorte maline ('Sugana' i 'Amira'). Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Ne

Tema rezervirana Da Ne

3. Mentor doc. dr. sc. Ivana Pajač Živković Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Primjena atraktanata u zaštiti biljaOpis predložene teme Atraktanti su kemijski spojevi koji privlače kukce na način da podražavaju njihove receptorne organe. Dijele se na hranidbene i seksualne a u suvremenoj zaštiti bilja koriste se u svrhu praćenja i suzbijanja štetnika. Cilj rada je koristeći relevantnu literaturu, pregledno prikazati mogućnosti primjene hranidbenih i seksualnih atraktanata u integriranoj zaštiti bilja od štetnika. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Ne

Tema rezervirana Da Ne

Page 19: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

4. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

5. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Potpis mentora

Page 20: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, HrvatskaTel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: Zaštita bilja Akademska godina: 2018/2019 1. Mentor doc.dr.sc. Joško Kaliterna

Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Bolesti krumpira i njihovo suzbijanjeOpis predložene teme Krumpir je jedna od najvažnijih ratarskih kultura na svijetu, a jedna je i od značajnijih ratarskih kultura u Hrvatskoj. Krumpir je podložan napadu različitih fitopatogenih organizama, prije svega pseudogljiva i gljive te bakterija i virusa, koji uzrokuju bolesti čije suzbijanje znatno povećava troškove uzgoja i skladištenja. Štete se mogu javiti zbog pojave bolesti kako na oranici tako i u skladištu. Cilj završnog rada bit će prikazati nove znanstvene spoznaje o simptomatologiji, etiologiji, epidemiologiji i suvremenim strategijama suzbijanja, kako najvažnijih, tako i onih manje poznatih bolesti krumpira, te time doprinijeti održivom uzgoju ove važne ratarske kulture.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

2. Mentor doc.dr.sc. Joško KaliternaNeposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Problematika pojave i suzbijanja biljnih patogena u hidroponičkim i aeroponičkim sustavima uzgoja povrćaOpis predložene teme Hidroponski i aeroponski uzgoj povrća najsuvremeniji su oblici poljoprivredne proizvodnje i predstavljaju budućnost proizvodnje hrane u svijetu u kojem postojeće površine pod klasičnim uzgojem bilja više nisu dostatne zbog rastućeg broja stanovnika i sve većim zahtjevima za kvalitetnijim poljoprivrednim proizvodima u svako doba godine. Specifičnosti u navedenim sustavima uzgoja sa sobom donose i specifične probleme pojave određenih bolesti, a iste je neophodno razumjeti u smislu poznavanja njihove etiologije i epidemiologije kako bi se mogli suzbijati. Cilj ovog završnog rada bit će prikazati recentne spoznaje o najvažnijim uzročnicima bolesti koji se javljaju u navedenim sustavima uzgoja i problematici njihova suzbijanja. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Page 21: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

3. Mentor doc.dr.sc. Joško KaliternaNeposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Bolesti smokve i bajamaOpis predložene teme Smokva (Ficus carica) i bajam (Prunus dulcis) cijenjene su mediteranske voćne vrste koje se u Hrvatskoj slabo uzgajaju unatoč u za to idealnim uvjetima u područjima poput Istre i Dalmacije gdje postoji i povećanja potražnja za autohtonim poljoprivrednim proizvodima uslijed porasta turizma posljednjih godina. Stoga, kako bi se pomoglo revitalizaciju uzgoja ovih kultura, potrebno je poznavati najvažnije bolesti koje ih ugrožavaju, a što je svakako temelj bilo kakvog budućeg intenzivnog uzgoja. Cilj ovog završnog rada bit će prikazati suvremene znanstvene spoznaje o najvažnijim gljivičnim, bakterijskim i virusnim bolestima smokve i bajama kao i metodama njihovog suzbijanja.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Potpis mentora

Page 22: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska‐Croatia, E‐mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044 

 

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: Zaštita bilja Akademska godina: 2018/2019. 1. Mentor izv. prof. dr. sc. Klara Barić

Neposredni voditelj (ako ima) Josip Lakić, mag. ing. agr.Naslov rada: Utjecaj tretiranja strništa glifosatom na zakorovljenost usjeva soje divljim sirkomOpis predložene teme Soja je okopavinska kultura, odnosno kultura koje se siju u relativno razmaknute redove. Stoga joj korovi nanose velike štete. Zbog velikih kometicijskih sposobnosti i kompleksnosti suzbijanja, velike štete nanose joj višegodišnji korovi gdje pripada i divlji sirak. Zbog dugoročno gledano boljeg učinka, preporučuje se višegodišnje korove suzbijati na strništu totalnim herbicidom glifosatom. Na strništu će nakon nicanja divljeg sirka tijekom ljeta biti obavljena primjena glifosata. Naredne godine u usjevu soje bit će utvrđena zakorovljenost usjeva ovom vrstom u odnosu na netretiranu parcelu.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

NE

Tema rezervirana Da Ne

2. Mentor izv. prof. dr. sc. Klara BarićNeposredni voditelj (ako ima) Pintar Ana, mag. ing. agr.Naslov rada Utjecaj zelene gnojidbe na zakorovljenost usjeva sojeOpis predložene teme Integrirana zaštita usjeva od korova podrazumijeva integriranje nekemijskih mjera u tehnologiju uzgoja. Nekemijske mjere borbe, za razliku od primjene herbicida, imaju više ciljeva. Tako zelena gnojidba (na strništu) ima za cilj povećati organsku tvar tla i gustim sklopom i/ili alelopatskim svojstvima spriječiti nicanje i plodonošenje korova tijekom ljeta. Nakon žetve pšenice na strništu će biti posijana smjesa za zelenu gnojidbu, a naredne godine će u usjevu soje biti utvrđen intenzitet zakorovljenosti soje u odnosnu na kontrolnu varijantu. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

NE

Tema rezervirana Da Ne

Page 23: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

3. Mentor izv. prof. dr. sc. Klara BarićNeposredni voditelj (ako ima) NENaslov rada Utjecaj obrade tla na nicanje limundžika pelinolisnog u usjevu soje Opis predložene teme Utvrđeno je da način obrade tla značajno utječe na vertikalnu i horizontalnu distribuciju sjemena korova u tlu, odnosno na banku sjemena korova u tlu. Limundžik pelinolisni kao strana invazivna vrsta posljednjih 20-30 godina postao je jedan od najštetnijih korova u poljoprivredi. Na pokusnoj parceli će u jesen jedan tretman biti konvencionalna obrada tla (oranje klasičnim plugom na 25-30 cm) a na drugom dijelu plitko oranje (do 15 cm) „čizel“ plugom. U usjevu soje će naredne godine biti utvrđena zakorovljenost limundžikom pelinolisnim ovisno o načinu obrade tla.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

NE

Tema rezervirana Da Ne

Potpis mentora

Page 24: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska‐Croatia, E‐mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044 

 

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: Zaštita bilja Akademska godina: 2018/2019 1. Mentor Izv. prof. dr. sc. Maja Šćepanović

Neposredni voditelj (ako ima) Valentina Šoštarčić, mag. ing. agr. Naslov rada Potvrda rezistentnosti korovne vrste Sorghum halapense L. na djelatnu tvar nikosulfuron biotest metodomOpis predložene teme Sorghum halapense L. učestali je višegodišnji korov kukuruza u Hrvatskoj i u svijetu. Monokulturni uzgoj kukuruza i redovita primjena nikosulfurona potencirala je razvoj rezistentnih biotipa ove korovne vrste. Prva potvrda rezistentnih populacija utvrđena je 2000. godine na području savezne države Texas. Od tada do danas rezistentnost divljeg sirka na nikosulfuron utvrđena je u deset zemalja širom svijeta. Cilj završnog rada jest metodom biotesta potvrditi molekularno utvrđenu rezistentnost divljeg sirka na nikosulfuron s područja kontinentalne Hrvatske.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

ne

Tema rezervirana Da Ne

2. Mentor Izv. prof. dr. sc. Maja Šćepanović Neposredni voditelj (ako ima) Valentina Šoštarčić, mag. ing. agr. Naslov rada Osjetljivost potencijalno rezistentne populacije divljeg sirka na djelatnu tvar rimsulfuron Opis predložene teme U sklopu projekta „Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (2017-2022)“bit će provedeno istraživanje osjetljivosti divljeg sirka na djelatnu tvar rimsulfuron. Populacije na kojima je u pokusnim uvjetima zapažen lošiji učinak do tad djelotvornog rimsulfurona (potencijalno rezistentno) i osjetljive populacije divljeg sirka (sakupljene s nepoljoprivrednih površina) testirat će se standardnim biotest metodama. Izradom krivulje osjetljivosti obiju populacija utvrdit će se postojanje, odnosno izostanka rezistentnosti za ovu korovnu vrstu.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

ne

Tema rezervirana Da Ne

Page 25: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

3. Mentor Izv. prof. dr. sc. Maja Šćepanović Neposredni voditelj (ako ima) Ana Pintar, mag. ing. agr.Naslov rada Učinak različitih doza pinoksadena na potencijalno rezistentne populacije korovne vrste Alopecurus myosuroides L.Opis predložene teme U posljednje vrijeme primijećen je izostanak učinkovitosti redovito korištenog herbicidnog pripravka na osnovi djelatne tvari pinoksaden u usjevima ozimih žitarica na korovnu vrstu Alopecurus mysuriodes L. (mišji repak). Ovakva pojava potaknula je sumnju u postojanje rezistentnosti mišjeg repka na spomenutu djelatnu tvar. Uzgojem biljaka iz sjemena za kojeg postoji sumnja u rezistentnost te tretiranjem istih različitim uvećanim dozama pinoksadena u kontroliranim uvjetima utvrditi će se postojanje odnosno izostanak rezistentnosti ove vrste na djelatnu tvar pinoksaden.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

ne

Tema rezervirana Da Ne

Potpis mentora

Page 26: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska‐Croatia, E‐mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044 

 

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: Zaštita bilja Akademska godina: 2018./2019. 1. Mentor Izv.prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić

Neposredni voditelj (ako ima) /Naslov rada Tradicionalne voćne vrste na području Zagrebačke županijeOpis predložene teme Raznolikost voćnih vrsta kao i lokalnih tradicionalnih sorata tipično je obilježje pojedinih područja u RH. Tradicionalne voćne vrste se obično odlikuju visokom starošću stabala i kod nas obično nemaju veliki ekonomski značaj iz razloga što se ne iskoriste u potpunosti. Naime one predstavljaju bogat izvor svježeg voća te voća za preradu. Cilj rada je na temelju znanstvene i stručne literature kao i obilaskom terena utvrditi prisutnosti tradicionalnih voćnih vrsta na pojedinim područjima Zagrebačke županije, opisati ih i istražiti mogućnost njihova očuvanja kao i potencijal uzgoja. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Biljne znanosti, Agroekologija, Ekološka poljoprivreda

Tema rezervirana Da Ne

Potpis mentora

Page 27: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, HrvatskaTel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska‐Croatia, E‐mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

 

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: — Odabrati Bs studij — Akademska godina: 2018/2019 1. Mentor Izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković

Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada FIZIKALNO-KEMIJSKA SVOSTVA I KLASIFIAKCIJA ORGANOFOSFORNIH SPOJEVAOpis predložene teme Organofosforni spojevi su derivati fosfatne, fosfonske ili fosfinske kiseline kod kojih su atomi kisika, vezani neposredno na atom fosfora. Ti spojevi čine veliku skupinu organskih spojeva koji se upotrebljavaju ponajprije kao pesticidi, lijekovi, a najtoksičniji spojevi su živčani bojni otrovi. Glavni uzrok akutne toksičnosti organofosfornih spojeva je inhibicija acetilkolinesteraze. U radu je prikazana klasifikacija organofosfornih spojeva koja se zasniva na prirodi supstituenata koji su vezani neposredno na središnji atom fosfora, te njihova fizikalno-kemijska svojstvaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

,

Tema rezervirana Da Ne

2. Mentor Izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada FIZIKALNO-KEMIJSKA SVOJSTVA SUMPORA i SUMPOROVIH SPOJEVA Opis predložene teme Upotreba sumpora i njegovih spojeva u procesu zaštite biljnih kultura poznato je odavno, a primjenjuje se od polovice prošlog stoljeća za suzbijanje bolesti. Elementarni sumpor formira se kao koncentrat za suspenzije. Sumpor negativno djeluje na gljivice ali i insekte , te se stoga može koristiti kao fungicid i insekticid. Danas se zna da mnogi organosulfatni spojevi imaju pesticidnu aktivnost i da više od jedne trećine ukupnog broja sintetskih organskih pesticida sadrže sumpor. U završenom radu dati će se prikaz fizikalno-kemijskih svojstava sumpora i organosulfatnih spojeva.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

3. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Page 28: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

4. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

5. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada do 120 znakova s razmacimaOpis predložene teme do 600 znakova s razmacimaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Potpis mentora

Page 29: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska‐Croatia, E‐mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044 

 

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: Zaštita bilja Akademska godina: 2018./2019. 1. Mentor prof. dr. sc. Renata Bažok

Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Zaraženost parcela pokusnog polja Maksimir ličinkama žičnjaka Opis predložene teme Žičnjaci su štetnici koji stadij ličinke provode u tlu hraneći se korijenjem. Uočavamo ih tek kad nastupe štete. Za sprječavanje šteta važno je poznavanje povijesti table i ispravna prognoza. Cilj rada je utvrditi razlike u zarazi parcela pokusnog polja Maksimir ovisno o predkulturi. Brojnost će se utvrditi u proljeće kopanjem jama i ukopavanjem zrnatih mamaca na tri parcele na kojima je u 2018. godini bio različiti predusjev (nezasijano, pšenica, kukuruz). Sve sakupljene ličinke determinirat će se do vrste te će se utvrditi njihov faunistički sastav.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

NE

Tema rezervirana Da Ne

2. Mentor prof. dr. sc. Renata Bažok

Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Usporedba metoda prognoze žičnjaka: pregled tla i ukopavanje zrnatih mamacaOpis predložene teme Najčešće primjenjivana metoda prognoze za žičnjake je pregled tla. Alternativne metode su ukopavanje zrnatih mamaca (u lončiće) i pod foliju. Cilj rada je usporediti preciznost i izvedivost pregleda tla i ukopavanja zrnatih mamaca. Na parceli koja nije bila zasijana u 2018.godini ukopat će se zrnati mamci u lončiće i pod foliju. Nakon 10-15 dana mamci će se izvaditi i bit će obavljen pregled tla kopanjem jama. Za svaku metodu odredit će se vrijeme utrošeno za izvođenje. Usporedbom utvrđene brojnosti žičnjaka odredit će se preciznost, a usporedbom utrošenog vremena izvedivost korištenih metoda. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

3. Mentor prof. dr. sc. Renata BažokNeposredni voditelj (ako ima)Naslov rada Insekticidi biljnog porijekla i njihova primjenaOpis predložene teme Alternativa kemijskim insekticidima su biološke mjere suzbijanja tj. izravno ili neizravno korištenje organizama i/ili njihovih proizvoda u zaštiti bilja, a uključuju i korištenje biljnih insekticida. Oni se dijele na industrijske i proizvode kućne proizvodnje. Biljni insekticidi prva su grupa insekticida koja se koristila u povijesti čovječanstva. Cilj rada je usporediti insekticide biljnog porijekla koji su se nekada i koji se danas upotrebljavaju za suzbijanje štetnika. Usporedit će se njihova toksičnost, spektar djelovanja, mehanizam djelovanja i ostatci u okolišu Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

NE

Tema rezervirana Da Ne

Page 30: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

4. Mentor prof. dr. sc. Renata Bažok Neposredni voditelj (ako ima)Naslov rada Kapacitet ishrane repine pipeOpis predložene teme Repina pipa je važan štetnik šećerne repe. Štete radi odrasla pipa izgrizajući lišće mladih biljaka šećerne repe. Pipe su poznate po velikom kapacitetu ishrane no ne postoje istraživanja kojima je utvrđeno koliki je dnevni kapacitet ishrane različitih spolova repine pipe i kako temperatura utječe na kapacitet ishrane. Cilj rada je u laboratorijskim pokusima s repinom pipom utvrditi razlike u konzumaciji lisne površine između mužjaka i ženki pri ishrani na optimalnoj (20ºC) i niskoj temperaturi (8ºC). Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

NE

Tema rezervirana Da Ne

5. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

prof. dr. sc. Renata Bažok

Naslov rada Europska organizacija za zaštitu bilja (EPPO): važnost i uloga

Opis predložene teme Zaštita bilja važan je dio poljoprivredne proizvodnje, a na razini Europske unije reguliran brojnim zakonima i propisima. EPPO je organizacija osnovana prije nego je došlo do udruživanja zemalja u EU kakva danas postoji. Ima vrlo važnu ulogu u brojnim segmentima biljnog zdravstva (biljna karantena, registracija SZB i dr.). Cilj rada je objasniti nastanak i djelovanje EPPO te ulogu koju ima u zakonodavstvu i organizaciji zaštite bilja u EU. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

NE

Tema rezervirana Da Ne

6. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

doc. dr. sc. Darija Lemić

Naslov rada Štete od ishrane žitnog žiška na različitim sortama zobi i pšenoraži.

Opis predložene teme Žitni žižak (Sitophilus granarius) značajne štete pričinjava ishranom na zrnu tijekom procesa skladištenja brojnih vrsta žitarica. Pretpostavka ovog istraživanja jest da sortne karakteristike zrna žitarica utječu na intenzitet štetnosti žitnog žiška. Cilj rada je utvrditi štetnost žitnog žiška na različitim sortama zobi i različitim genotipovima pšenoraži. Istraživanje će se provoditi tijekom 20 tjedana pri čemu će se utvrđivati utjecaj ishrane žitnog žiška na fizikalna svojstva zrna zobi i pšenoraži (težina, hektolitarska masa, vlaga i sl.) kao i potencijal razmnožavanja žitnog žiška tijekom ishrane na zrnu različitih sortnih/genotipskih svojstava.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

NE

Tema rezervirana Da Ne

7. Mentor Neposredni voditelj (ako ima)

doc. dr. sc. Maja Čačija

Naslov rada Štete od žitnog žiška na različitim sortama ječmaOpis predložene teme Vrsta Sitophilus granarius L. (žitni žižak) hrani se najčešće zrnjem strnih žitarica, kukuruzom, rižom, žirom, sladom i brašnenim proizvodima. Cilj rada je odrediti visinu

Page 31: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

šteta od žitnog žiška na različitim sortama ječma i utvrditi postoje li razlike u štetama između različitih sorti. Istraživanje će biti provedeno tijekom 15-20 tjedana, a tjednim očitavanjima utvrđivat će se utjecaj ishrane žitnog žiška na fizikalna svojstva zrna pšenice (težina, hektolitarska masa, vlaga i sl.). Odredit će se i potencijal razmnožavanja žitnog žiška tijekom ishrane na zrnu različitih sorti. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

NE

Tema rezervirana DA8. Mentor

Neposredni voditelj (ako ima)doc. dr. sc. Maja Čačija

Naslov rada Preferencija ishrane žitnog žiška na različitim žitaricamaOpis predložene teme Žitni žižak (Sitophilus granarius L.) polifagan je štetnik koji se hrani zrnjem raznih žitarica. Cilj rada je istražiti postoji li preferencija u ishrani žiška ako mu se ponude različite vrste žitarica. Istraživanje će se provesti choice i no-choice testovima kojima je moguće utvrditi postoji li preferencija prema određenoj vrsti žitarice u odnosu na drugu. Testovi će se provesti na oba spola žižaka te za svaki spol zasebno, a testirat će se preferencija između najmanje četiri vrste žitarica.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

NE

Tema rezervirana DA9. Mentor

Neposredni voditelj (ako ima)doc. dr. sc. Maja Čačija

Naslov rada Učinkovitost ekološki prihvatljivih insekticida u suzbijanju žitnog žiška Opis predložene teme Smanjenje broja registriranih djelatnih tvari i pojava rezistentnosti na standardne fumigante doveli su do potrebe za iznalaženjem novih, ekološki prihvatljivijih rješenja u suzbijanju skladišnih štetnika. Cilj rada je stoga istražiti učinkovitost nekih ekološki prihvatljivih tvari (poput spinosada i azadiraktina) na žitnog žiška te usporediti s učinkovitosti standardne djelatne tvari. Učinkovitost djelatnih tvari istražit će se u više doza (pola preporučene doze, preporučena doza i dvostruka doza od preporučene) i ponavljanja, a pokus će se provesti tretiranjem četiri vrsta žitarica. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

NE

Tema rezervirana DA

Potpisi mentora

Maja Čačija

Page 32: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska‐Croatia, E‐mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044 

 

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: Zaštita bilja Akademska godina: 2018/19 1. Mentor prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak

Neposredni voditelj (ako ima) -Naslov rada Osjetljivost repičina sjajnika Brassicogethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) na insekticideOpis predložene teme Rezistentnost repičina sjajnika na insekticide predstavlja sposobnost jedinki u populaciji da prežive izloženost letalnoj dozi primijenjenog insekticida. Najčešći problemi pojave rezistentnosti nastaju zbog učestalosti primjene insekticida istoga načina djelovanja. Monitoring pojave rezistentnosti od praktične je važnosti jer otkrivanje promjena u pojavi rezistentnih populacija i sojeva omogućuje primjenu učinkovitih strategija suzbijanja repičina sjajnika. Cilj rad je uzorkovati i testirati osjetljivost repičina sjajnika na tri grupe insekticida: organofosforne insekticide, piretroide i neonikotinoide. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

1. Mentor prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak Neposredni voditelj (ako ima) -Naslov rada Dinamika populacije smokvina moljca Choreutis nemorana (Lepidoptera: Choreutidae) u Zadarskoj županiji Opis predložene teme Poslije masline, smokva je najraširenija voćna vrsta koja se uzgaja u priobalnom području, od Istre do Dubrovačkog primorja. Uglavnom raste pojedinačno ili po nekoliko stabala zajedno, a vrlo je malo komercijalnih voćnjaka. U smokviku zadarskog zaleđa površine 30 ha, u zadnjih je nekoliko godina problem viših populacija smokvina moljca kao jednog od štetnika smokve. Stoga je cilj rada pratiti pojavu i dinamiku populacije odraslih oblika smokvina moljca pomoću olfaktornih mamaca sa kamerom i olfaktornih mamaca bez kamere te usporediti vjerodostojnost rezultata (obilaženje smokvika i očitavanje mamaca i bez fizičkog obilaženja smokvika i praćenja pomoću kamera).Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

1. Mentor Prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak Neposredni voditelj (ako ima) -Naslov rada Osjetljivost maslinine muhe Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) na insekticideOpis predložene teme Rezistentnost maslinine muhe na insekticide predstavlja sposobnost jedinki u populaciji da prežive izloženost letalnoj dozi primijenjenog insekticida. Najčešći problemi pojave rezistentnosti nastaju zbog uzastopne primjene insekticida istoga načina djelovanja. Monitoring pojave rezistentnosti od praktične je važnosti jer otkrivanje promjena u pojavi rezistentnih populacija i sojeva omogućuje primjenu učinkovitih strategija suzbijanja maslinine muhe. Cilj rad je uzorkovati i testirati osjetljivost maslinine muhe na dvije grupe insekticida: organofosforne insekticide i piretroide.

Page 33: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Da Ne

Potpis mentora

Page 34: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska‐Croatia, E‐mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044 

 

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: Zaštita bilja Akademska godina: 2018/2019 1. Mentor prof.dr.sc. Tihomir Miličević

Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Fitopatogene pseudogljive iz reda Peronsoporales u Hrvatskoj Opis predložene teme Patogeni organizmi iz reda Peronsoprales (Ooomycetes) ili FLO (gljivama slični organizmi) značajni su patogeni na kultiviranim biljkama (plamenjača vinove loze, krumpirova plijesan, plamenjača salate, i dr.). Osim na kultiviranim vrstama dolaze i na samoniklim biljkama. U Hrvatskoj je nedovoljnopo znata zastupljenost ovih pseudogljiva, gledajući raširenost pojedinih vrsta i njihovih domaćina. Cilj završnog rada Na temelju dostupne literature uraditi silabus svih poznatih vrsta pseudogljiva reda Peronsoporales (plamenjače) kod nas, kao i njihovih domaćina te prve nalaze i njihove opise u Hrvatskoj. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Ne

2. Mentor prof.dr.sc. Tihomir MiličevićNeposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada Pojava bolesti na urbanim drvenastim biljnim vrstama grada Zagreba Opis predložene teme Grad Zagreb obiluje parkovima i drvoredima sa velikim brojem drvenastih biljnih vrsta. One su također domaćini velikog broja biljnjih bolesti, čija pojava u pojedinim godinama može ozbiljno ugrožavati rast i razvoj istih. Cilj ovog završnog rada bit će na temelju terenskih pregleda tijekom vegetacije i na temelju pojave simptoma, utvrditi koje se sve bolesti javljaju na drvenastima vrstama grada Zagreba i kakav utjecaj imaju na gradsko zelenilo.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Tema rezervirana Ne

Page 35: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska‐Croatia, E‐mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044 

 

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: Zaštita bilja Akademska godina: 2018/2019 1. Mentor Snježana Topolovec-Pintarić

Neposredni voditelj (ako ima) /Naslov rada Mogućnost suzbijanja bijele truleži askomicetom iz roda Trichoderma Opis predložene teme

Bijela trulež česta je i ekonomski značajna bolest, koju uzrokuje askomicetna gljiva Sclerotinia sclerotiorum. Vrsta je izrazit polifag te parazitira na više od 400 biljnih vrsta, a najznačajnija je na brojnim povrtnim i ratarskim kulturama. Poznati bio-čimbenici, askomicete roda Trichoderma sadrže i vrste koje mikoparazitiraju sklerocije S. sclerotiorum. Cilj ovog istraživanja je testirati antifunginalnu sposobnost autohtonog izolata T. longibrachiatum tj. mikoparazitaciju sklerocija S. sclerotiorum u laboratorijskim uvjetima. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

/

Tema rezervirana Da Ne

Antea Kardum2. Mentor Snježana Topolovec-Pintarić

Neposredni voditelj (ako ima) /Naslov rada Vrste roda Monilia Opis predložene teme Askomicetne Monilia vrste patogeni su porodica Rosaceae i Ericaceae. Ekonomski su značajne za jezgričavo i koštićavo voće. Napadaju cvjetove, rodne grančice te plodove prije i poslije berbe. Sa zaraženih plodova zaostalih na stablu micelij se širi u drvo te kroz par vegetacija dovodi do sušenje stabla. Opisana je 31 vrsta unutar grupa Disjunctoriae i Junctoriae. Sve za voće patogene vrste su Junctoriae, a najvažnije su M. laxa, M. fructigena i M. fructicola. Cilj rada je kompilirati njihovu morfologiju i biologiju te podatke važne za epidemiologiju bolesti, kao i preporuke suzbijanja.

Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

/

Tema rezervirana Da Ne

Andreja Krizman

Page 36: Obrazac za predlaganje tema Završnih radovatolerantnih sorata, ugar, uzgoj antagonističkih biljaka, lovnih nasada, usjeva za zelenu gnojidbu, solarizacija tla i dr. U radu će biti

3. Mentor Snježana Topolovec-Pintarić Neposredni voditelj (ako ima) /Naslov rada Koncentrična pjegavost lista krumpira i rajčiceOpis predložene teme Koncentričnu pjegavost lista vrsta iz porodice Solanaceae uzrokuje Alternaria solani. Bolest izaziva značajne ekonomske štete, naročito na krumpiru i rajčici, a može se javiti svake godine ovisno o vremenskim uvjetima. Razvoju bolesti pogoduje izmjena suhog i vlažnog perioda. Patogen preferira loše ishranjene, oštećene i oslabljene biljke izložene raznim stresovima. Parazitira na svim nadzemnim organima, a kod krumpira napada i gomolje. Cilj rada je kompilirati morfologiju i biologiju A. solani te podatke važne za epidemiologiju bolesti u uzgoju krumpira i rajčice, kao i preporuke suzbijanja.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

/

Tema rezervirana Da Ne

Marko Markota

Potpis mentora