48
FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

Obrada odvajanjem

Page 2: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

Obrada odvajanjem

Prvo predavanje 2014/2015

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM

I

OBRADA ODVAJANJEM

Page 3: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

Obrada odvajanjem

Cilj predmeta:

Upoznavanje osnova teorije

rezanja i postupaka obrade

odvajanjem čestica.

Page 4: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

Klasificirati konvencionalne i nekonvencionalne

postupke obrade odvajanjem čestica.

Skicirati i opisati konvencionalne i nekonvencionalne

postupke obrade

Procijeniti postojanost oštrice alata kao funkciju

brzine rezanja.

Procijeniti obradivost materijala temeljem osnovnih

kriterija obradivosti.

Opravdati i kritički prosuditi primjenu određenog

postupka obrade.

Ishodi učenja:

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

Obrada odvajanjem

Page 5: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

Obrada odvajanjem

Sadržaj predavanja

Uvod. Značaj, razvoj i podjela postupaka obrade odvajanjem čestica.

Gibanja i parametri obrade.

Osnovna geometrija alata i obratka. Materijali reznih alata.

Osnove terorije rezanja, ortogonalno rezanje i formiranje odvojene

čestice.

Dinamika kod postupaka obrade odvajanjem.

Uzroci, mehanizmi i oblici trošenje reznoga alata.

Postojanost reznoga alata.

Postupci obrade odvajanjem alatima definirane geometrije -

blanjanje, dubljenje, provlačenje.

Postupci obrade odvajanjem alatima definirane geometrije - piljenje,

tokarenje.

Page 6: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

Obrada odvajanjem

Sadržaj predavanja

Postupci obrade odvajanjem alatima definirane geometrije - bušenje,

upuštanje, razvrtavanje.

Postupci obrade odvajanjem alatima definirane geometrije –

glodanje.

Postupci obrade odvajanjem alatima nedefinirane geometrije -

brušenje.

Postupci obrade odvajanjem alatima nedefinirane geometrije -

honanje, lepanje i super finiš.

Visokobrzinske i viskoučinske obrade.

Suhe i tvrde obrade. Nekonvencionalne obrade – EDM i ECM.

Nekonvencionalne obrade – obrade mlazom. Hibridne obrade.

Page 7: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

Obrada odvajanjem

Sadržaj vježbi

Upoznavanje s gibanjima, obradnim operacijama i reznim alatima na

alatnim strojevima.

Upoznavanje s gibanjima, obradnim operacijama i reznim alatima na

alatnim strojevima.

Proces proizvodnje konkretnog izratka.

Mjerenje snage i sila rezanja kod postupaka tokarenja i

bušenja.

Kolokvij

Ispitivanje postojanosti oštrice reznoga alata.

Kolokvij

Page 8: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Literatura

Šavar, Š.: Obrada odvajanjem čestica, Školska knjiga, Zagreb 1991

Klocke F.: Manufacturing Processes 1 i 2, Spinger, 2011

G. Spur; A. Pavić; J. Kopač; S. Ekinović; G. Cukor; …

Internet.

Način polaganja

Dva kolokvija i možebitni usmeni.

Zdenković, R: Obrada skidanjem materijala

Shaw, M.C: Metal Cutting Priciples, Oxford University Press, New York, 2004

Weck, M: Wekzeugmaschinen, band 1, VDI Verlag, Düseldorf 1998

Altintas, Y: Manufacturing Automation, Cambridge University Press, Cambridge 2000

Page 9: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Uvod - što je proizvodnja

• Uloga i značaj obrade odvajanjem čestica

• Položaj OOČ u odnosu na druge tehnologije

• Tehnologije koje dolaze

• Prednosti i nedostaci OOČ

• OOČ kao sustav

• Alat

Page 10: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Riječ “manufacturing” ima latinski korjen:

Manu – ruka (rukom)

Facere – izrađivati (proizvoditi)

Proizvodnja - (engl. Manufacturing)

(Production)

Page 11: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB Zagreb, Proizvodno inženjerstvo, OS

Zašto je proizvodnja značajna ?

Proizvodnja generira 20% - 30% bruto nacionalnog proizvoda -

BNP (Gross National Product - GNP).

Ekonomska definicija: Proizvodnja je pretvaranje

(transformacija) materijala u artefakte (items) veće vrijednosti

primjenom jednog ili više procesa obrade i/ili operacija montaže.

Stoga, …

proizvodnjom se dodaje vrijednost proizvodu.

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 12: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB Zagreb, Proizvodno inženjerstvo, OS

Zašto je proizvodnja značajna ?

Proizvodnja je djelatnost kojom se generira

blagostanje naroda.

Manufacturing is a wealth generating activity for a nation. To achieve high

productivity in manufacturing, there is no alternative of computer aided

manufacturing. As a result, graduates having solid foundation in CAD/CAM

are needed for the economic growth of a nation. To meet this need, the

undergraduate programs for manufacturing/mechanical/industrial

engineering across the globe offer introductory courses in CAD/CAM.

(Asian Institute of Technology)

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 13: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB Zagreb, Proizvodno inženjerstvo, OS

Podjela proizvodnje ?

Diskretna i kontinuirana proizvodnja

Diskretna – konačan broj diskretnih koraka

dijelovi & proizvodi su odvojivi entiteti

TV, automobil, računalo, .....

Kontinuirana – kontinuirani procesi.

Bavimo se isključivo diskretnom proizvodnjom.

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 14: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 15: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

Proizvodnja kao “P" Proizvodnja je proces pretvorbe ideje i potrebe

tržišta ili kupca u artefakt.

Što sve uključuje ovakvo poimanje proizvodnje ?

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Proizvodnja kao “p” Proizvodnja je pretvaranje sirovog materijala

(pripremka) u koristan proizvod.

Page 16: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

U ovakvom pristupu proizvodnja je dio PLM

(Product Lifecycle Management) koncepta

koji obuhvaća upravljanje životnim ciklusom

proizvoda, od ideje, preko dizajna, izrade,

eksploatacije, servisa i održavanja do oblika

zbrinjavanja proizvoda kada izgubi funkciju.

Proizvodnja kao “P"

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 17: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

PLM

Page 18: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Proizvodnja

Potre

be i

zahtje

vi

tržiš

ta

(kupca)

Ljudi, novac, strojevi, automatizacija

Socijalni pritisci, Zakonska regulativa i

norme, planovi i politika firme, itd.

Pro

izvodi

proizvodnja Pripremci

(sirovci)

Page 19: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Proizvodnja kao “p” Proizvodnja je pretvaranje sirovog materijala

(pripremka) u koristan proizvod.

Proizvodnja u užem smislu.

Page 20: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Odvajanje Spajanje Deformiranje

(Oduzimanje) (Sastavljanje) (Premještanje)

“-” “+” “0”

Page 21: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

Obrada odvajanjem

O procesima obrade odvajanjem

Nove tehnologije izrade dijelova (atrefakata)

Čitav niz novih tehnologija koje se obično javljaju pod zajedničkim nazivom

Rapid prototyping ili Layered manufacturing ili Generic manufacturing.

Još uvijek se pretežito koriste za izradu prototipova, ali se primjenjuju i za

manje serije. Nedostatak im je visoka cijena opreme, ograničen broj

materijala koji se mogu uspješno koristiti, mehanička svojstva, ...

Page 22: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

RP – osnovna ideja

Dizajn

Nacrti

Detaljiranje i radionički nacrti

Projektiranje i izrada alata

Projektiranje i izrada naprava

Prototipna radionica (oprema i kadar)

3D prototip

Page 23: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 24: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB Zagreb, Proizvodno inženjerstvo, OS

Specifičnost postupaka OO

Odvajanjem materijala dodaje se

vrijednost proizvodu

(osim kod skidanja srha).

Odvajamo materijal – dodajemo vrijednost

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 25: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Značajan udio proizvoda uključuje površine dobivene obradom odvajanjem

U USA je vrijednost obrade odvajanjem 70 - 100 milijardi USD

U razvijenim zemljama čini 20 – 30 % BDP-a

15-20% radnih mjesta je u tom sektoru

Na svako radno mjesto u proizvodnji dolaze još 2-

2.5 radna mjesta

Značaj proizvodnje i tehnologije obrade

odvajanjem čestica

Page 26: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Prednosti obrade odvajanjem su:

Omogućuje postizanje točnosti, uskih tolerancija i dobre kvalitete obrađene površine,

često bez potrebe za naknadnim završnim obradama.

Najbolji (jedini) način da se formiraju oštri rubovi, ravne površine, te unutarnji i vanjski

profili.

Može se primjeniti kod gotovo svih poznatih materijala.

Najbolji (jedini) način oblikovanja otvrdnutih (kaljenih) i krtih materijala.

Moguće je obrađivati i najsloženije oblike površina.

Moguće su obrade u širokom rasponu dimenzija (od turbina i aviona do micro obrada).

Uzrokuje vrlo male promjene u materijalu obratka (samo tanki sloj; HAZ, ...).

“Jednostavno” se može automatizirati.

Ekonomičnost i produktivnost (jeftinija i brža) kod maloserijske i pojedinačne

proizvodnje.

Page 27: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Obrada tvrdih materijala

Page 28: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Obrada složenih površina

Page 29: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Obrada velikih pozicija

Page 30: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Obrada “micro” dijelova

Page 31: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Nedostaci obrade odvajanjem čestica su:

Generira odvojene čestice.

Ponekad je za formiranje jednog elementa obratka (tolerirani provrti,

utori, ...) potrebno primjeniti više postupaka obrade i alatnih strojeva.

Neki dijelovi zahtijevaju primjenu CNC strojeva i složenog

programiranja (više se ne bi trebalo smatrati nedostatkom).

Alatni strojevi i potreba za rukovanjem alatima i obratcima zahtijevaju

velik prostor.

Mikroklima je pod jakim utjecajem obradnih procesa (toplina, buka,

rashladne tekućine, ulja, ...).

Veliki udio pomoćnih i pripremnih vremena (vrijeme zahvata alata i

obratka je ponekad manje od 5% ukupnog vremena protoka

pozicije).

Page 32: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

30% u zahvatu

95% transport i čekanje 5% na stroju

70% postavljanje, stezanje, otpuštanje, mjerenje, ...

Kako poboljšati ?

Sustavni pristup, modularnost, automatizacija, integracija

operacija, optimizacija, autonomnost , …

Page 33: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Razvitak OOČ i alatnih strojeva

Page 34: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 35: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 36: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 37: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 38: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 39: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 40: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 41: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 42: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 43: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 44: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Zahtjevi za većom produktivnošću

Zahtjevi za kraćim vremenima obrade

Zahtjevi za većim iskorištenjem alatnih strojeva

Zahtjevi za stalnim povećanjem kvalitete obrade

Zahtjevi očuvanja okoliša

Novi, teže obradivi materijali obradaka

Pokretači stalnog razvitka tehnologija:

Page 45: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Sadržaj kolegija

- uvod

- ooč kao sustav

- podjela postupaka ooč i osnovni pojmovi

- teorija rezanja

- postupci obrade alatima definirane geometrije

- postupci obrade alatima nedefinirane geometrije

- postupci obrade bez reznih alata

Page 46: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Pripremak

(Sirovac)

Izradak

(Obrađeni dio)

A L A T N I S T R O J

O B R A D A K

SHIP

Proces rezanja definiran je

sučeljem alata i obratka

A L A T

OOČ kao sustav

Page 47: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

RUČNI

-ručnim alatima,

-turpijanje,

-bušenje,

-piljenje,

-glodanje

STROJNI

Rezni alat s

oštricom

Rezni alat bez

oštrice

Postupci obrade odvajanjem čestica

(DIN8580)

Page 48: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Geometrijski

definirana oštrica

Geometrijski

nedefinrana oštrica

Brušenje

Superfiniš

Honanje

Lepanje

Tokarenje

Glodanje

Bušenje, upuštanje,

razvrtavanje

Blanjanje, dubljenje

Piljenje

Provlačenje

Kemijski postupci

Kemijska obrada

Termokemijska obrada

Elektrokemijski postupci

Elektrokemijska obrada

Elektrokemijsko brušenje

Mehanički postupci

Ultrazvučna obrada

Obrada vodenim mlazom

Toplinski postupci

Elektroerozijska obrada – EDM

Obrada elektronskim mlazom

Obrada laserom

STROJNI

Rezni alat s

oštricom

Rezni alat bez

oštrice