of 48 /48
FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Prvo

Embed Size (px)

Text of OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA … 2015/ODIOO_1. PREDAVA… · FSB ZAGREB, PROIZVODNO...

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

  Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

  Obrada odvajanjem

  Prvo predavanje 2014/2015

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM

  I

  OBRADA ODVAJANJEM

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

  Obrada odvajanjem

  Cilj predmeta:

  Upoznavanje osnova teorije

  rezanja i postupaka obrade

  odvajanjem estica.

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  Klasificirati konvencionalne i nekonvencionalne

  postupke obrade odvajanjem estica.

  Skicirati i opisati konvencionalne i nekonvencionalne

  postupke obrade

  Procijeniti postojanost otrice alata kao funkciju

  brzine rezanja.

  Procijeniti obradivost materijala temeljem osnovnih

  kriterija obradivosti.

  Opravdati i kritiki prosuditi primjenu odreenog

  postupka obrade.

  Ishodi uenja:

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

  Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

  Obrada odvajanjem

  Sadraj predavanja

  Uvod. Znaaj, razvoj i podjela postupaka obrade odvajanjem estica.

  Gibanja i parametri obrade.

  Osnovna geometrija alata i obratka. Materijali reznih alata.

  Osnove terorije rezanja, ortogonalno rezanje i formiranje odvojene

  estice.

  Dinamika kod postupaka obrade odvajanjem.

  Uzroci, mehanizmi i oblici troenje reznoga alata.

  Postojanost reznoga alata.

  Postupci obrade odvajanjem alatima definirane geometrije -

  blanjanje, dubljenje, provlaenje.

  Postupci obrade odvajanjem alatima definirane geometrije - piljenje,

  tokarenje.

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

  Obrada odvajanjem

  Sadraj predavanja

  Postupci obrade odvajanjem alatima definirane geometrije - buenje,

  uputanje, razvrtavanje.

  Postupci obrade odvajanjem alatima definirane geometrije

  glodanje.

  Postupci obrade odvajanjem alatima nedefinirane geometrije -

  bruenje.

  Postupci obrade odvajanjem alatima nedefinirane geometrije -

  honanje, lepanje i super fini.

  Visokobrzinske i viskouinske obrade.

  Suhe i tvrde obrade. Nekonvencionalne obrade EDM i ECM.

  Nekonvencionalne obrade obrade mlazom. Hibridne obrade.

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

  Obrada odvajanjem

  Sadraj vjebi

  Upoznavanje s gibanjima, obradnim operacijama i reznim alatima na

  alatnim strojevima.

  Upoznavanje s gibanjima, obradnim operacijama i reznim alatima na

  alatnim strojevima.

  Proces proizvodnje konkretnog izratka.

  Mjerenje snage i sila rezanja kod postupaka tokarenja i

  buenja.

  Kolokvij

  Ispitivanje postojanosti otrice reznoga alata.

  Kolokvij

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Literatura

  avar, .: Obrada odvajanjem estica, kolska knjiga, Zagreb 1991

  Klocke F.: Manufacturing Processes 1 i 2, Spinger, 2011

  G. Spur; A. Pavi; J. Kopa; S. Ekinovi; G. Cukor;

  Internet.

  Nain polaganja

  Dva kolokvija i moebitni usmeni.

  Zdenkovi, R: Obrada skidanjem materijala

  Shaw, M.C: Metal Cutting Priciples, Oxford University Press, New York, 2004

  Weck, M: Wekzeugmaschinen, band 1, VDI Verlag, Dseldorf 1998

  Altintas, Y: Manufacturing Automation, Cambridge University Press, Cambridge 2000

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Uvod - to je proizvodnja

  Uloga i znaaj obrade odvajanjem estica

  Poloaj OO u odnosu na druge tehnologije

  Tehnologije koje dolaze

  Prednosti i nedostaci OO

  OO kao sustav

  Alat

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Rije manufacturing ima latinski korjen:

  Manu ruka (rukom)

  Facere izraivati (proizvoditi)

  Proizvodnja - (engl. Manufacturing)

  (Production)

 • FSB Zagreb, Proizvodno inenjerstvo, OS

  Zato je proizvodnja znaajna ?

  Proizvodnja generira 20% - 30% bruto nacionalnog proizvoda -

  BNP (Gross National Product - GNP).

  Ekonomska definicija: Proizvodnja je pretvaranje

  (transformacija) materijala u artefakte (items) vee vrijednosti

  primjenom jednog ili vie procesa obrade i/ili operacija montae.

  Stoga,

  proizvodnjom se dodaje vrijednost proizvodu.

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB Zagreb, Proizvodno inenjerstvo, OS

  Zato je proizvodnja znaajna ?

  Proizvodnja je djelatnost kojom se generira

  blagostanje naroda.

  Manufacturing is a wealth generating activity for a nation. To achieve high

  productivity in manufacturing, there is no alternative of computer aided

  manufacturing. As a result, graduates having solid foundation in CAD/CAM

  are needed for the economic growth of a nation. To meet this need, the

  undergraduate programs for manufacturing/mechanical/industrial

  engineering across the globe offer introductory courses in CAD/CAM.

  (Asian Institute of Technology)

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB Zagreb, Proizvodno inenjerstvo, OS

  Podjela proizvodnje ?

  Diskretna i kontinuirana proizvodnja

  Diskretna konaan broj diskretnih koraka

  dijelovi & proizvodi su odvojivi entiteti

  TV, automobil, raunalo, .....

  Kontinuirana kontinuirani procesi.

  Bavimo se iskljuivo diskretnom proizvodnjom.

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  http://www.pbase.com/toymad/80__400vr_test

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  Proizvodnja kao P" Proizvodnja je proces pretvorbe ideje i potrebe

  trita ili kupca u artefakt.

  to sve ukljuuje ovakvo poimanje proizvodnje ?

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Proizvodnja kao p Proizvodnja je pretvaranje sirovog materijala

  (pripremka) u koristan proizvod.

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  U ovakvom pristupu proizvodnja je dio PLM

  (Product Lifecycle Management) koncepta

  koji obuhvaa upravljanje ivotnim ciklusom

  proizvoda, od ideje, preko dizajna, izrade,

  eksploatacije, servisa i odravanja do oblika

  zbrinjavanja proizvoda kada izgubi funkciju.

  Proizvodnja kao P"

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  PLM

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Proizvodnja

  Potre

  be i

  zahtje

  vi

  tri

  ta

  (kupca)

  Ljudi, novac, strojevi, automatizacija

  Socijalni pritisci, Zakonska regulativa i

  norme, planovi i politika firme, itd.

  Pro

  izvodi

  proizvodnja Pripremci

  (sirovci)

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Proizvodnja kao p Proizvodnja je pretvaranje sirovog materijala

  (pripremka) u koristan proizvod.

  Proizvodnja u uem smislu.

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Odvajanje Spajanje Deformiranje

  (Oduzimanje) (Sastavljanje) (Premjetanje)

  - + 0

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

  Obrada odvajanjem

  O procesima obrade odvajanjem

  Nove tehnologije izrade dijelova (atrefakata)

  itav niz novih tehnologija koje se obino javljaju pod zajednikim nazivom

  Rapid prototyping ili Layered manufacturing ili Generic manufacturing.

  Jo uvijek se preteito koriste za izradu prototipova, ali se primjenjuju i za

  manje serije. Nedostatak im je visoka cijena opreme, ogranien broj

  materijala koji se mogu uspjeno koristiti, mehanika svojstva, ...

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  RP osnovna ideja

  Dizajn

  Nacrti

  Detaljiranje i radioniki nacrti

  Projektiranje i izrada alata

  Projektiranje i izrada naprava

  Prototipna radionica (oprema i kadar)

  3D prototip

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB Zagreb, Proizvodno inenjerstvo, OS

  Specifinost postupaka OO

  Odvajanjem materijala dodaje se

  vrijednost proizvodu

  (osim kod skidanja srha).

  Odvajamo materijal dodajemo vrijednost

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Znaajan udio proizvoda ukljuuje povrine dobivene obradom odvajanjem

  U USA je vrijednost obrade odvajanjem 70 - 100 milijardi USD

  U razvijenim zemljama ini 20 30 % BDP-a

  15-20% radnih mjesta je u tom sektoru

  Na svako radno mjesto u proizvodnji dolaze jo 2-

  2.5 radna mjesta

  Znaaj proizvodnje i tehnologije obrade

  odvajanjem estica

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Prednosti obrade odvajanjem su:

  Omoguuje postizanje tonosti, uskih tolerancija i dobre kvalitete obraene povrine,

  esto bez potrebe za naknadnim zavrnim obradama.

  Najbolji (jedini) nain da se formiraju otri rubovi, ravne povrine, te unutarnji i vanjski

  profili.

  Moe se primjeniti kod gotovo svih poznatih materijala.

  Najbolji (jedini) nain oblikovanja otvrdnutih (kaljenih) i krtih materijala.

  Mogue je obraivati i najsloenije oblike povrina.

  Mogue su obrade u irokom rasponu dimenzija (od turbina i aviona do micro obrada).

  Uzrokuje vrlo male promjene u materijalu obratka (samo tanki sloj; HAZ, ...).

  Jednostavno se moe automatizirati.

  Ekonominost i produktivnost (jeftinija i bra) kod maloserijske i pojedinane

  proizvodnje.

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Obrada tvrdih materijala

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Obrada sloenih povrina

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Obrada velikih pozicija

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Obrada micro dijelova

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Nedostaci obrade odvajanjem estica su:

  Generira odvojene estice.

  Ponekad je za formiranje jednog elementa obratka (tolerirani provrti,

  utori, ...) potrebno primjeniti vie postupaka obrade i alatnih strojeva.

  Neki dijelovi zahtijevaju primjenu CNC strojeva i sloenog

  programiranja (vie se ne bi trebalo smatrati nedostatkom).

  Alatni strojevi i potreba za rukovanjem alatima i obratcima zahtijevaju

  velik prostor.

  Mikroklima je pod jakim utjecajem obradnih procesa (toplina, buka,

  rashladne tekuine, ulja, ...).

  Veliki udio pomonih i pripremnih vremena (vrijeme zahvata alata i

  obratka je ponekad manje od 5% ukupnog vremena protoka

  pozicije).

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  30% u zahvatu

  95% transport i ekanje 5% na stroju

  70% postavljanje, stezanje, otputanje, mjerenje, ...

  Kako poboljati ?

  Sustavni pristup, modularnost, automatizacija, integracija

  operacija, optimizacija, autonomnost ,

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Razvitak OO i alatnih strojeva

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Zahtjevi za veom produktivnou

  Zahtjevi za kraim vremenima obrade

  Zahtjevi za veim iskoritenjem alatnih strojeva

  Zahtjevi za stalnim poveanjem kvalitete obrade

  Zahtjevi ouvanja okolia

  Novi, tee obradivi materijali obradaka

  Pokretai stalnog razvitka tehnologija:

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Sadraj kolegija

  - uvod

  - oo kao sustav

  - podjela postupaka oo i osnovni pojmovi

  - teorija rezanja

  - postupci obrade alatima definirane geometrije

  - postupci obrade alatima nedefinirane geometrije

  - postupci obrade bez reznih alata

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Pripremak

  (Sirovac)

  Izradak

  (Obraeni dio)

  A L A T N I S T R O J

  O B R A D A K

  SHIP

  Proces rezanja definiran je

  sueljem alata i obratka

  A L A T

  OO kao sustav

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  RUNI

  -runim alatima,

  -turpijanje,

  -buenje,

  -piljenje,

  -glodanje

  STROJNI

  Rezni alat s

  otricom

  Rezni alat bez

  otrice

  Postupci obrade odvajanjem estica

  (DIN8580)

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  Geometrijski

  definirana otrica

  Geometrijski

  nedefinrana otrica

  Bruenje

  Superfini

  Honanje

  Lepanje

  Tokarenje

  Glodanje

  Buenje, uputanje,

  razvrtavanje

  Blanjanje, dubljenje

  Piljenje

  Provlaenje

  Kemijski postupci

  Kemijska obrada

  Termokemijska obrada

  Elektrokemijski postupci

  Elektrokemijska obrada

  Elektrokemijsko bruenje

  Mehaniki postupci

  Ultrazvuna obrada

  Obrada vodenim mlazom

  Toplinski postupci

  Elektroerozijska obrada EDM

  Obrada elektronskim mlazom

  Obrada laserom

  STROJNI

  Rezni alat s

  otricom

  Rezni alat bez

  otrice