Click here to load reader

Obiectivul tematic 9

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Obiectivul tematic 9

PROGRAMUL OPERAIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020Axa prioritar 4: Incluziunea social i combaterea srciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea srciei i a oricrei
forme de discriminare
Prioritatea de investiii 9v: Promovarea antreprenoriatului social i a integrrii
vocaionale în întreprinderile sociale i economia social i solidar pentru a facilita
accesul la ocuparea forei de munc
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacitii întreprinderilor de economie social
de a funciona într-o manier auto-sustenabil
GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIII SPECIFICE
AP 4/PI 9.v/OS 4.16
1.1. Axa prioritar, prioritatea de investiii, obiectivele specifice ale programului operaional ................... 5
1.2. Tipul apelului de proiecte i perioada de depunere a propunerilor de proiecte ................................... 5
1.3. Tipuri de activiti eligibile care pot fi sprijinite în contextul prezentului ghid al solicitantului – condiii
specifice ......................................................................................................................................................... 6
1.5. Teme orizontale .................................................................................................................................... 22
1.7. Perioada de implementare a proiectului .............................................................................................. 22
1.8. Tipuri de solicitani si parteneri eligibili în cadrul apelului ................................................................... 22
1.9. Grup int eligibil .................................................................................................................................. 24
1.10. Indicatori specifici de program ........................................................................................................... 25
1.11. Alocarea financiar stabilit pentru apelul de proiecte ..................................................................... 28
1.12. Valoarea maxim a proiectului, rata de cofinanare .......................................................................... 29
Contribuia proprie minim a solicitantului ................................................................................................. 29
1.13. Regiunea/regiunile de dezvoltare vizate de apel................................................................................ 30
CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanrii ............................................................................................ 31
2.1. Eligibilitatea solicitantului ..................................................................................................................... 31
2.1.2. Capacitatea financiar ....................................................................................................................... 31
2.2. Eligibilitatea proiectului ........................................................................................................................ 32
2.2.3. Evitarea dublei finanri..................................................................................................................... 32
CAPITOLUL 4. Procesul de evaluare i selecie a proiectelor ........................................................................... 45
CAPITOLUL 5. Depunerea i soluionarea contestaiilor.................................................................................. 45
CAPITOLUL 7. ANEXE ........................................................................................................................................ 45
CAPITOLUL 1. Informaii despre apelul de proiecte
Potrivit rezultatelor unui studiu realizat la nivelul anului 2016 de ctre Directoratul General pentru Politici Interne din cadrul Parlamentului European, economia social a crescut în numr i dimensiune în ultimele decenii în statele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu tendinele globale înregistrate în acest domeniu. Cu toate acestea, diferenele în ceea ce privete statutul juridic i rolul jucat de ctre entitile din economia social din fiecare stat membru, precum i atenia relativ redus care, pân recent, a fost acordat acestui domeniu de ctre birourile naionale i transnaionale de statistic fac dificil evaluarea dimensiunii economiei sociale în Uniunea European, ca întreg. Aceste dificulti se traduc, de asemenea, în evaluarea relativ dificil a importanei economice a sectorului (în termeni de produs intern brut realizat de acest sector.
Datele disponibile în prezent arat c, în ansamblu, aproximativ 2 milioane de entiti specifice economiei sociale la nivel european îi desfoar activitatea, reprezentând aproximativ 10-12% din totalul întreprinderilor din acelai cadru teritorial. Potrivit Comisiei Europene, entitile din economia social (entiti agregate de cooperative, societi mutuale, asociaii i fundaii) angajau la nivelul anului 2010 un numr de 14,5 milioane de persoane, reprezentând 6,5% din întreaga populaie activ a Uniunii Europene. Evoluia acestui indicator este una pozitiv, având în vedere faptul c la nivelul anului 2002 aceste entiti angajau doar 11 milioane de persoane. Trend-ul relevat indic creterea importanei acestui tip de entitate economic în tot contextul macroeconomic european.
În timp ce sunt limitate la dimensiuni, aceste cifre relev faptul c economia social constituie un pilon esenial al modelului social european. Dei situaia variaz foarte mult între statele membre, entiti ale economiei sociale sunt prezente în aproape toate sectoarele economice, cum ar fi: sectorul bancar, sectorul asigurrilor, agricultura, diverse servicii comerciale, servicii medicale i servicii sociale, etc. Exist i noi extensii comune ale activitii economice care rspund nevoilor colective în domenii suplimentare: mediul (adic agricultura ecologic, horticultura, prelucrarea produselor alimentare, serviciile ecologice i protecia mediului) în ri precum Republica Ceh, Malta i România; deservirea comunitii (nevoile de interes general) în ri precum Marea Britanie, Germania i Olanda (de exemplu, locuine, transport i energie); activiti culturale, sportive i de agrement (de exemplu, arte, meteuguri, muzic i, din ce în ce mai mult, turism) în Croaia, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Malta i Suedia.
Din perspectiva Politicii de Coeziune, în confirmitate cu cel de-al aptelea raport de coeziune (publicat în luna octombrie 2017), economia social reprezint un pilon important în contextul necesitii de reducere a disparitilor sociale dintre i în cadrul statelor membre i a regiunilor acestora. Fondul Social European sprijin activ instituia întreprinderilor sociale ca o surs de locuri de munc, în special pentru grupurile de oameni care au dificulti în obinerea unui loc de munc: tineri omeri pe termen lung, persoane cu handicap, persoane din comunitile rurale. Per total, statele membre au alocat peste 1 miliard de Euro pentru acest sector în perioada 2014-2020 i mai multe state membre utilizeaz FSE pentru a stimula piaa de investiii sociale. Exemple edificatoare în acest sens sunt Portugalia, prin intermediul Fondului pentru inovare social, i Polonia, prin Fondul Naional pentru Antreprenoriat Social.
La nivelul României, din punct de vedere conceptual, discuia despre economia social este de dat oarecum recent, stimulat, în primul rând, de msurile de promovare incluse în proiectele finanate de ctre Fondul Social European, în special prin Programul Operaional Dezvoltarea
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
O
4
Resurselor Umane 2007–2013. Discuia privind generarea de venit de ctre organizaiile cu scopuri sociale, pentru a susine scopurile lor specifice, este mai veche i este estimat c a început imediat dup anul 2000. Atunci, perspectiva integrrii europene a fcut ca donatorii internaionali tradiionali, publici sau privai, i beneficiarii lor, în special cei care au dezvoltat servicii sociale, s îi pun problema sustenabilitii pe termen lung a acestor tipuri de activiti. România înregistreaz un deficit serios fa de media UE-25 în domeniul capacitii de a furniza servicii sociale, de educaie i sntate. De asemenea, România are un deficit serios în domeniul proteciei mediului, mai ales în ceea ce privete colectarea, reciclarea i depozitarea deeurilori administrarea ariilor protejate. Tot acest deficit ar trebui s fie privit ca o zon fireasc i necesar în care s fie susinut dezvoltarea întreprinderilor sociale. În domeniul social, statul, la nivel central i local, are o reinere serioas în a subcontracta partenerii neguvernamentali pentru furnizarea de servicii sociale i de mediu. De asemenea, nu exist pentru moment o strategie clar de a privi activitile din domeniul proteciei mediului ca poteniale generatoare de resurse i de cretere economic, situaie care ar putea fi, de asemenea, îmbuntit prin intermediul economiei sociale. Toate aceste deficiene întâlnite în plan socio-economic necesit o atenie crescut i pot fi diminuate sau combtute complet prin susinerea dezvoltrii întreprinderilor sociale – Fondul European Social contribuie în acest sens prin msuri dedicate atât înfiinrii unor noi structuri, cât i cu msuri pentru dezvoltarea întreprinderilor deja funcionale. Cadrul legal naional a fost instituit prin Legea nr. 219/2015 privind economia social. Acest act normativ definete economia social ca ansamblul activitilor organizate independent de sectorul public, al cror scop este s serveasc interesul general, interesele unei colectivitii/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creterea gradului de ocupare a persoanelor aparinând grupului vulnerabil i/sau producerea i furnizarea de bunuri, prestarea de servicii i/sau execuia de lucrri. Economia social are la baz iniiativa privat, voluntar i solidar, cu un grad ridicat de autonomie i responsabilitate, precum i distribuirea limitat a profitului ctre asociai. Legea menionat mai sus constituie cadrul pentru definirea unor concepte importante pentru acest domeniu, cele mai relevante fiind: întreprinderile sociale de inserie, marca social (concept ce include i certificatul cu privire la statutul întreprinderii), mecanismele de finanare ale întreprinderilor sociale. Abordarea POCU în domeniul economiei sociale În concordan cu Recomandarea Specific de ar 2014 privind reducerea srciei, precum i cu Acordul de Parteneriat 2014-2020 i cu strategiile naionale relevante, aciunile din cadrul prioritii de investiii 9.v vor fi destinate consolidrii capacitii întreprinderilor de economie social de a funciona într-o manier auto-sustenabil. Ca urmare, în cadrul prioritii de investiii 9.v, obiectivul specific 4.16, se va avea în vedere înfiinarea de întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserie, pentru integrarea pe piaa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile i combatere a srciei. Dezvoltarea economiei sociale va contribui la crearea de noi locuri de munc i la dezvoltarea serviciilor locale. Totodat, antreprenorii în domeniul social din entitile nou înfiinate vor putea beneficia de activiti de consiliere/ mentorat, precum i de formare, inclusiv în domeniul social.
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
operaional
Prioritatea de investiii 9v: Promovarea antreprenoriatului social i a integrrii vocaionale
înîntreprinderile sociale i economia social i solidar pentru a facilita accesul la ocuparea
forei de munc
de a funciona într-o manier auto-sustenabil
Rezultatul ateptat urmare a sprijinului acordat din partea Uniunii Europene: Creterea numrului de entiti de economie social în mediul rural.
1.2. Tipul apelului de proiecte i perioada de depunere a propunerilor de proiecte
Aceast cerere de propuneri de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limit de
depunere.
Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai puin dezvoltate: Sud-Vest Oltenia, Sud-Est,
Sud-Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest i Centru.
Regiunea Bucureti-Ilfov este exceptat de la finanare in cadrul prezentului apel de proiecte.
Un proiect depus în cadrul acestui apel poate fi implementat într-una sau mai multe din
regiunile de implementare mentionate mai sus.
Prezentul apel vizeaz de asemenea teritoriul ITI Delta Dunrii. Zona ITI Delta Dunrii reprezint
arealul format din 38 de uniti administrativ-teritoriale din cadrul Rezervaiei Biosfera Delta
Dunrii, Judeul Tulcea i nordul Judeului Constana, în zonele identificate ca prioritare în
cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabil a Deltei Dunrii (aprobat prin HG nr.
602/2016). Teritoriul ITI Delta Dunrii este alctuit din 38 Uniti Administrativ – Teritoriale (5
urbane: Babadag, Isaccea, Mcin, Sulina, municipiul Tulcea i 33 rurale: Baia, Betepe, C.A.
Rosetti, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Chilia Veche, Crian, Frecei, Greci, Grindu, I.C.
Brtianu, Jijila, Jurilovca, Luncavia, Mihail Koglniceanu, Mahmudia, Maliuc, Mihai Bravu,
Murighiol, Niculiel, Nufru, Pardina, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Slava Cerchez, Smârdan,
Somova, Vcreni, Valea Nucarilor, Corbu, Istria, Mihai Viteazu, Scele.
Asociaia pentru Dezvoltare Intercomunitar ITI Delta Dunrii (ADI ITI DD) deine un rol
important în derularea acestor investiii, aceasta constituindu-se în scopul organizrii,
reglementrii, finanrii, monitorizrii i coordonrii în comun, pe raza de competen a
unitilor administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia Integrat de Dezvoltare Durabil a Deltei
Dunrii (2030) (SIDDDD), a unor proiecte de investiii publice de interes zonal sau regional,
destinate conservrii i reconstruciei ecologice din aria Rezervaiei Deltei Dunrii, modernizrii
infrastructurii aferente zonei, a dezvoltrii sectorului economic public i privat, a turismului i
regenerrii urbane i rurale.
O
6
ADI-ITI DD are, de asemenea, un rol important în stimularea beneficiarilor la nivel local i în
sprijinirea pregtirii proiectelor, precum i pentru a asigura prevenie în faz incipient a
oricror probleme cu care se confrunt proiectele.
NB. Pentru a putea fi depuse, proiectele trebuie s fie însoite de un Aviz de conformitate
emis de ADI ITI DD, care le evalueaz în prealabil din punctul de vedere al relevanei pentru
obiectivele SIDD (procedura se va regsi pe site-ul Asociaiei www.itideltadunarii.com sau
www.itideltadunarii.ro). Avizul de conformitate va constitui condiie de eligibilitate, iar
ulterior proiectele vor urma circuitul uzual de depunere la AM POCU pentru selecie,
evaluare, contractare din alocrile pentru ITI.
Elaborarea propunerii de proiect va urma fazele mecanismului competitiv, descrise in
Metodologia de verificare, evaluare si selectie a proiectelor in cadrul Programului
Operational Capital Uman 2014-2020.
SISTEMUL INFORMATIC MySMIS 2014 VA FI DESCHIS ÎN DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2020 ORA
16.00 I SE VA ÎNCHIDE ÎN DATA DE 15 DECEMBRIE 2020, ORA 16.00.
1.3. Tipuri de activiti eligibile care pot fi sprijinite în contextul prezentului ghid al
solicitantului – condiii specifice
Obiectivul acestei scheme de finanare este acordarea de sprijin pentru înfiinarea de
întreprinderi sociale in mediul rural1.
Prin prezentul apel de proiecte se va avea în vedere înfiinarea de întreprinderi sociale in
mediul rural, în vederea integrrii pe piaa forei de munc a persoanelor din grupurile
vulnerabile i în vederea combaterii srciei. Conform Legii economiei sociale, economia social
contribuie la dezvoltarea comunitilor locale, crearea de locuri de munc, implicarea
persoanelor aparinând grupului vulnerabil, prevzut de prezenta lege, în activiti cu caracter
social i/sau activiti economice, facilitând accesul acestora la resursele i serviciile
comunitii.
Economia social se bazeaz pe urmtoarele principii: a) prioritate acordat individului i obiectivelor sociale fa de creterea profitului; b) solidaritate i responsabilitate colectiv; c) convergena dintre interesele membrilor asociai i interesul general i/sau interesele unei colectiviti; d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activitilor desfurate; e) caracter voluntar i liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale; f) personalitate juridic distinct, autonomie de gestiune i independen fa de autoritile publice; g) alocarea celei mai mari pri a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectiviti sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.
1 Prin mediu rural se inteleg inclusiv ariile naturale protejate din mediul rural.
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
O
7
Înfiinarea unor întreprinderi sociale in mediul rural va contribui la crearea de noi locuri de
munc i la dezvoltarea serviciilor locale.
Întreprinderile sociale vizate de prezentul apel (în calitate de beneficiari finali ai schemei
pentru entiti ale economiei sociale) sunt, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015
privind economia social, întreprinderi organizate independent de sectorul public i care au
scopul de a servi interesul general, interesele unei colectiviti i/sau interesele personale
nepatrimoniale ale membrilor prin producerea i furnizarea de bunuri, prestarea de servicii
i/sau execuia de lucrri. Aceste întreprinderi contribuie la dezvoltarea comunitilor locale,
inclusiv prin implicarea unor persoane aparinând unor grupuri vulnerabile în activiti cu
caracter social i economic, facilitând accesul tuturor la resursele i serviciile comunitii.
Aciunile eligibile în cadrul acestui apel vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru
înfiinarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile sociale de inserie, în mediul
rural. Totodat, antreprenorii din domeniul economiei sociale, din cadrul entitilor nou
înfiinate, vor putea beneficia de activiti de formare profesionala si consiliere în domeniul
antreprenoriatului i formare profesionala in alte domenii, inclusiv în domeniul social.
Activitile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme pentru
entiti ale economiei sociale, care presupune parcurgerea a 3 etape de implementare, etape
obligatorii în cadrul crora administratorul schemei de antreprenoriat – definit conform seciunii
1.8 din prezentul ghid – va propune activitile considerate optime pentru atingerea obiectivelor
asumate în cadrul proiectului.
Prezentul ghid stabilete în seciunile urmtoare durata minima/ maxim posibil pentru fiecare
dintre aceste etape, precum i conditiile in care aceste etape pot fi considerate incheiate.
Schema pentru entiti ale economiei sociale – etape de implementare:
Etapa I – Sprijin pentru înfiinarea de noi întreprinderi sociale
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri i monitorizarea funcionrii
întreprinderilor sociale
perioadei de implementare a proiectului
Etapa I – Sprijin pentru înfiinarea de noi întreprinderi sociale
În aceast etap, beneficiarul contractului de finanare are obligaia de a desfura aciuni de
sprijin pentru înfiinarea de noi întreprinderi sociale pentru persoane care doresc s înfiineze
astfel de întreprinderi. Aciunile de sprijin se refer la formare profesional, consiliere în
domeniul antreprenoriatului, identificarea de piee de desfacere, dezvoltarea capacitii i
abilitilor în diferite domenii.
În cadrul acestei etape, beneficiarul contractului de finanare va derula urmtoarele activiti:
I.1. Informarea publicului cu privire la aciunile derulate în cadrul proiectului (activitate
obligatorie)
Administratorul schemei pentru entiti ale economiei sociale, în calitate de beneficiar al
contractului de finanare, va prezenta publicului elementele specifice ale proiectului, cu accent
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
pe oportunitile oferite i principalele condiii pentru a beneficia de finantarea
nerambursabila, riscurile si obligatiile ce decurg din accesarea finantarii. Potenialii membri ai
grupului tinta vor fi de asemenea informati despre legislaia aplicabil mediului de afaceri,
conditiile de infiintare si functionare ale unei afaceri, legislatia fiscala, comerciala,
administrativa în vigoare în România, riscurile si beneficiile infiintarii unei afaceri etc.
Administratorul schemei de ajutor va descrie în cadrul cererii de finanare mijloacele de
informare pe care le va folosi în realizarea acestei activiti.
I.2. Selectarea grupului int ce va participa la aciunile de sprijin organizate (activitate
obligatorie)
Beneficiarul contractului de finanare va selecta cel puin 40 de persoane care doresc s
înfiineze întreprinderi sociale, în vederea participrii la activitatile proiectului.
De-a lungul activitilor proiectului, administratorul schemei pentru entiti ale economiei
sociale va asigura transparena procesului de selecie a grupului int, pe baza unei metodologii
clar definite în cererea de finanare (informarea potenialilor membri ai grupului int cu privire
la activitile proiectului, derularea seleciei propriu-zise a grupului int pentru cursurile de
formare, respectiv a beneficiarilor de finanare pentru înfiinarea i dezvoltarea unei
întreprinderi sociale – inclusiv metodologia de selecie), precum i monitorizarea activitii
întreprinderilor sociale înfiinate în cadrul proiectului (modul de desfurare i rezultatele
activitii acestora, fluctuaia de personal, angajarea i efectuarea de pli etc).
Administratorul schemei pentru entiti ale economiei sociale are intreaga raspundere pentru
derularea procesului de selecie a grupului int.
Metodologia de selecie a grupului int va fi descris succint în cererea de finanare, cu
prezentarea criteriilor i a modalitii de selecie. Procesul de selecie va fi pregtit i
desfurat astfel încât s asigure o procedur decizional transparent, echidistant i
obiectiv.
I.3. Derularea programelor de formare antreprenorial (activitate obligatorie)
Este obligatoriu ca prin proiect sa se organizeze programe de formare antreprenorial specific,
în conformitate cu standardele existente, intr-una dintre ocupaiile specifice sectorului
economiei sociale i anume:
sau
La finalizarea programului de formare antreprenorial, beneficiarul contractului de finanare va
trebui s prezinte AM/OI POCU urmtoarele documente:
cel puin 90% certificate de absolvire din totalul participanilor la cursurile de formare
pentru ocupaiile specifice sectorului economiei sociale, recunoscute de ANC;
planurile de afaceri elaborate individual sau în echip de participani în cadrul cursurilor
de formare pentru ocupaiile specifice sectorului economiei sociale.
I.4. Alte activiti de sprijin oferite în vederea înfiinrii de întreprinderi sociale (activitate
relevant)
O
9
În cadrul acestei aciuni pot fi organizate si alte activiti de formare profesional (cursuri de
perfecionare, specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social), justificate prin
certificate de absolvire, precum si activitati de consiliere, consultan în domeniul
antreprenoriatului, identificarea de piee de desfacere, dezvoltarea capacitii i abilitilor în
diferite domenii etc.
Aceast activitate nu este obligatorie. Ea poate fi derulat în msura în care administratorul de
schem pentru entiti de economie social identific nevoi punctuale i individuale la nivelul
membrilor grupului int.
I.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanate în cadrul proiectului (activitate
obligatorie)
Administratorul schemei pentru entiti ale economiei sociale va descrie în cererea de finanare
elementele eseniale care vor fi stabilite în metodologia de selecie a planurilor de afaceri.
Procesul de selecie va fi pregtit i desfurat astfel încât s asigure o procedur decizional
transparent, echidistant i obiectiv, care s respecte prevederile schemei de minimis, ale
prezentului ghid i ale legislaiei aplicabile.
Pentru înfiinarea întreprinderilor sociale, în scopul descrierii clare i a justificrii activitilor
întreprinderii, planul de afaceri depus de ctre persoana/persoanele interesate de iniierea unei
întreprinderi sociale va conine cel puin urmtoarele elemente:
Misiunea social/programele sociale ale întreprinderii sociale;
Problema social a crei rezolvare constituie misiunea social a întreprinderii: categoriile
de persoane crora li se adreseaz întreprinderea social respectiv i nevoile sociale
ale acestora, zona geografic, problema comunitar/de mediu pe care încearc s o
rezolve întreprinderea;
Modul în care se integreaz activitatea întreprinderii în contextul social i în cel economic
din zona respectiv: elemente de analiz de pia privind activitatea care face obiectul
Planului de afaceri;
Modelul de organizare i funcionare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul în care
se asigur participarea membrilor i a altor actori interesai, inclusiv persoane din
grupuri vulnerabile, dac acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la
deciziile privind activitile acesteia i modul în care acesta reflect principiile
prevzute la art. 4, lit. c i d, Legea nr. 219/2015 privind economia social;
Direciile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea
economic, cât i misiunea/programele sociale ale acesteia;
Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrrii/lucrrilor
care vor face obiectul activitii întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale
de inserie;
Justificarea activitilor propuse: analiza punctelor tari i a celor slabe ale întreprinderii,
respectiv analiza ameninrilor i a oportunitilor din mediul în care funcioneaz
aceasta (analiza SWOT), precum i justificarea activitilor propuse fa de acestea;
Planul de finanare al întreprinderii: va include modalitatea prin care se va finana
întreprinderea social, inclusiv prin intermediul unei finanri nerambursabile;
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
proiect un set de rezultate proprii corespunztoare activitilor planificate;
Numrul de persone angajate în întrepriderile sociale nou înfiinate.
În cadrul procesului de selecie pot participa i persoane care nu au participat la cursurile de
formare antreprenorial organizate de beneficiarul contractului de finanare în cadrul
proiectului, dar care se încadreaz în categoriile de grup int eligibile i care dein un certificat
de absolvire a unui program de formare antreprenorial specific în conformitate cu
standardele existente pentru ocupaiile specifice sectorului economiei sociale, aa cum s-a
precizat mai sus (Antreprenor in economia sociala Cod COR 112032 sau Manager de intreprindere
sociala cod COR 112036).
Selecia planurilor de afaceri depuse de persoane care nu au participat la cursurile de formare
antreprenorial organizate de beneficiarul contractului de finanare în cadrul proiectului se va
realiza în limita de 10% dintre toate planurile de afaceri selectate pentru finanare. Planurile de
afaceri selectate în aceast etap vor beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea
acestora în aplicare.
Conform prevederilor art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie
2013 privind aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, nu se va acorda ajutor de minimis atunci cand:
a) întreprinderile îi desfoar activitatea în sectoarele pescuitului i acvaculturii,
reglementate de Reg. (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European i al Consiliului privind
organizarea comun a pieelor în sectorul produselor pescreti i de acvacultur, de modificare
a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 i (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
b) întreprinderile îi desfoar activitatea în domeniul produciei primare de produse
agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE (Anexa 9 la prezentul Ghid al
Solicitantului);
c) întreprinderile ii desfoar activitatea în sectorul transformrii i comercializrii
produselor agricole, prevzute în Anexa nr. 1 la Tratatul CE, în urmtoarele cazuri:
(i)atunci când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preului sau a cantitii produselor
în cauz achiziionate de la productorii primari sau introduse pe pia de întreprinderile în
cauz;
(ii)atunci când ajutorul este condiionat de transferarea lui parial sau integral ctre
productori primari.
d) ajutoarele acordate sunt destinate activitilor legate de export ctre ri tere sau ctre
state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitile exportate, ajutoarele destinate
înfiinrii i funcionrii unei reele de distribuie sau destinate altor cheltuieli curente legate
de activitatea de export;
fa de cele importate;
O
11
f) ajutoarele acordate sunt pentru achiziia de vehicule de transport rutier de mrfuri.
NB. In cadrul prezentului apel de proiecte se va acorda o atentie deosebita infiintarii de
întreprinderi sociale in domeniul prelucrrii i comercializrii produselor agricole.
Codurile CAEN aferente prelucrrii i comercializrii produselor agricole sunt prevzute în
Anexa 8 la prezentul Ghid.
Procentul minim de întreprinderi sociale cu domeniul de activitate prelucrarea i
comercializarea produselor agricole (CAEN principal/Domeniul de activitate cf Anexei 8 la
prezentul Ghid) la nivel de proiect este de 60% din numarul total de intreprinderi sociale
infiintate prin proiect (conditie de eligibilitate). Proiectele in care se prevede un procent
mai mare de 60% vor fi punctate suplimentar.
Condiia de eligibilitate referitoare la procentul minim de 60% de întreprinderi sociale cu
domeniul de activitate prelucrarea i comercializarea produselor agricole raportat la
numarul total de intreprinderi sociale infiintate prin proiect trebuie meninut pe toat
durata proiectului. În situaia în care, pe parcursul implementrii proiectului, unul sau mai
multe planuri de afaceri cu domeniul de activitate prelucrarea i comercializarea produselor
agricole se retrage, administratorul schemei de antreprenoriat va asigura înlocuirea
acestuia/acestora cu planul de afaceri/planurile de afaceri din lista de rezerv pentru
domeniul de activitate prelucrarea i comercializarea produselor agricole, în ordinea
descresctoare a punctajului obinut.
In perioada de implementare a proiectului va fi dezvoltat o Metodologie de selecie a planurilor
de afaceri cu domeniul de activitate prelucrarea i comercializarea produselor agricole (CAEN
principal/Domeniul de activitate cf Anexei 8 la prezentul Ghid) i o Metodologie de selecie a
planurilor de afaceri cu alt domeniu de activitate decât prelucrarea i comercializarea
produselor agricole. Metodologia de selecie a planurilor de afaceri cu domeniul de activitate
prelucrarea i comercializarea produselor agricole (CAEN principal/Domeniul de activitate cf
Anexei 8 la prezentul Ghid) va fi dezvoltat de administratorul de schem de antreprenoriat în
colaborare cu Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale (AFIR)/Oficiul Judeean pentru
Finanarea Investiiilor Rurale (OJFIR).
indicatorilor asumai (de ex. criteriile de evaluare i selecie, aspectele privind termenul
orientativ în care se realizeaz evaluarea, documentele necesare a fi depuse in cadrul procesului
de selecie, condiiile în care este admis sau nu completarea documentaiei, termenul de
depunere si soluionare a contestaiilor, alte aspecte relevante).
Planurile de afaceri cu domeniul de activitate prelucrarea i comercializarea produselor agricole
(CAEN principal/Domeniul de activitate cf Anexei 8 la prezentul Ghid) vor fi supuse aprobrii
unui juriu în care vor fi cel puin:
un reprezentant al Ageniei pentru Finanarea Investiiilor Rurale (AFIR)/Oficiului
Judeean pentru Finanarea Investiiilor Rurale (OJFIR) din judeul în care se înfiineaz
întreprinderea social sau un reprezentant al unei asociaii profesionale agricole cu
reprezentativitate la nivel naional
O
12
un reprezentant al sectorului economiei sociale (a se vedea Legea nr. 219/2015 privind
economia social, art. 3 alin. a-f, intreprinderi sociale atestate, intreprinderi sociale de
insertie) sau al unui ONG cu activitate social.
Planurile de afaceri cu alt domeniu de activitate decât prelucrarea i comercializarea produselor
agricole vor fi supuse aprobrii unui juriu în care vor fi cel puin:
un reprezentant al sectorului economiei sociale (a se vedea Legea nr. 219/2015 privind
economia social, art. 3 alin. a-f, intreprinderi sociale atestate, intreprinderi sociale de
insertie) sau al unui ONG cu activitate social;
un reprezentant al mediului de afaceri local din regiunea/regiunile de implementare
a/ale proiectului.
Ambele jurii vor avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare i selecie a planurilor de
afaceri bazat pe urmtoarele principii:
Nu vor fi finanate dou sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite,
identice sau cu un grad foarte mare de asemnare în ceea ce privete descrierea
segmentului de pia, planului de management i marketing i bugetul detaliat.
Planurile de afaceri propuse spre finanare vor reflecta realitatea segmentului de pia
vizat i vor fi fundamentate tehnic i economic, pornind de la informaii verificabile în
zona geografic de implementare a proiectului.
Vor fi aplicate principii i criterii de tratament egal, nediscriminare, transparen,
echidistan i obiectivitate, precum i respectarea regulilor pentru evitarea conflictului
de interese, conform legislaiei aplicabile.
Vor fi finanate planuri de afaceri in limita bugetului disponibil la nivel de proiect, in
ordinea descresctoare a punctajelor obinute.
NB: Pentru toate planurile de afaceri selectate, valoarea cheltuielilor salariale bugetate nu
poate depi procentul de 10% din bugetul planului de afaceri (din ajutorul de minimis
acordat).
Fiecare juriu va evalua i selecta planurile de afaceri pe baza unei metodologii aprobate în
cadrul procesului de evaluare, pe baza cererii de finanare înaintate de administratorul schemei
pentru entitile de economie social, care va asigura principii i criterii transparente i
nediscriminatorii, în cadrul unui proces care va viza minimum elementele menionate mai sus ca
parte a planurilor de afaceri. În perioada de implementare a proiectelor, Autoritatea de
Management pentru POCU poate elabora criterii orientative de selecie a planurilor de afaceri,
pe care beneficiarii pot s le utilizeze în procesul de selecie a acestora.
Prin excepie, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciz, daca intreprinderile infiintate
astfel se pot incadra in structura intreprinderilor sociale, asa cum se prevede in legislaia
aplicabil, pot obtine atestatul de întreprindere social si pot functiona conform prevederilor
impuse, inclusiv in perioada de sustenabilitate.
Atât pentru domeniul de activitate prelucrarea i comercializarea produselor agricole (CAEN
principal cf Anexei 8 la prezentul Ghid), cât i pentru alte domenii de activitate eligibile (altele
decat din domeniul de activitate prelucrarea i comercializarea produselor agricole i altele
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
O
13
decât cele exceptate de la finantare conform prevederilor Schemei de ajutor de minimis
aferenta prezentului apel de proiecte) administratorului schemei de antreprenoriat poate stabili
câte o list de rezerv, în ordinea descresctoare a punctajului obinut.
În cazul în care, în urma unor verificri ulterioare, Autoritatea de Management, Organismul
Intermediar sau orice alt instituie public cu atribuii de monitorizare, audit sau control va
identifica elemente care demonstreaz c una sau mai multe întreprinderi au beneficiat de
finanare în baza unui plan de afaceri care nu a fost elaborat respectând principiile sau criteriile
enumerate mai sus, cheltuielile aferente vor fi considerate neeligibile, iar indicatorii asociai
acelei/acelor întreprinderi vor fi considerai nerealizai. Doar pentru planurile de afaceri
aprobate de ctre acest juriu se va acorda sprijin financiar în cadrul proiectului, în etapa a II-a,
pentru înfiinarea întreprinderii, precum i pentru dezvoltarea acesteia dup înfiinare.
I.6 Furnizarea, de ctre administratorul schemei pentru entitile sociale, a serviciilor
personalizate de consiliere ulterior finalizrii procesului de selecie a planurilor de afaceri
(activitate obligatorie)
Beneficiarul contractului de finanare va derula cel puin una dintre urmtoarele activiti de
sprijin pentru înfiinarea de întreprinderi sociale:
activiti de consiliere în domeniul antreprenoriatului social;
activiti de consiliere în domeniul antreprenoriatului, inclusiv cu privire la identificarea
de piee de desfacere.
Aceste servicii vor fi oferite doar persoanelor selectate în vederea implementrii planurilor de
afaceri, completând cunotinele i aptitudinile dobândite de acetia în cadrul formrii derulate
în etapa I. Aceste servicii pot fi furnizate membrilor grupului tinta pana la data infiintarii
efective a intreprinderii. Dupa data infiintarii intreprinderilor, acestea vor fi doar subiectul
monitorizarii din partea administratorului schemei pentru entitile sociale si a celorlalte
entitati cu atributii in domeniu (AM POCU, OI responsabil etc).
I.7. Asigurarea înfiinrii i demarrii funcionrii întreprinderilor ce vor implementa
planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate obligatorie)
Pentru toate întreprinderile sociale sprijinite trebuie s se finalizeze procedurile legale de
înfiinare, în conformitate cu legislaia specific aplicabil, pân cel târziu în luna 12 de
implementare a proiectului.
obligaia verificrii respectrii criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevzute în
Regulamentul 1407/2013 înainte de semnarea cu beneficiarii de ajutor de minimis a contractelor
de subvenie, în baza crora acord ajutorul de minimis.
Toate contractele de subvenie de minimis încheiate între administratorul schemei de minimis i
beneficiarii ajutorului de minimis vor fi încheiate pân cel târziu în ultima zi de implementare
din luna 12 de implementare a proiectului. Toate contractele de subvenie încheiate dup
ultima zi de implementare a lunii 12 de implementare a proiectului vor fi declarate neeligibile.
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
îmbuntirea competenelor în domeniul antreprenorial (atestat prin obinerea
certificatului de absolvire) a cel puin 90% din persoanele care intenioneaz s
înfiineze o întreprindere social selectate ca membri ai grupului int, membri ai
grupului int, cu respectarea indicatorilor propui în cererea de finanare, justificate
prin prezentarea ctre AM, respectiv OI responsabil, a certificatelor de absolvire emise
de ANC;
elaborarea planurilor de afaceri, individual sau în echip de participani în cadrul
cursurilor de formare pentru ocupaiile specifice sectorului economiei sociale;
selectarea a minimum 7 planuri de afaceri selectate, din care minimum 60% trebuie
s fie în domeniul de activitate prelucrarea i comercializarea produselor agricole
(CAEN principal/Domeniul de activitate cf Anexei 8 la prezentul Ghid).
Administratorul schemei pentru entitile sociale va prezenta documentele justificative
care s ateste finalizarea procesului de selecie a cel puin 7 planuri de afaceri, precum
i lista de rezerv (planurile de afaceri selectate în vederea finanrii în cadrul
proiectului, metodologia de selecie, documente care susin nominalizarea comisiei de
evaluare, grilele de evaluare completate i semnate de membrii comisiei de evaluare,
procesul-verbal de încheiere a seleciei planurilor de afaceri). Administratorul schemei
are responsabilitatea exclusiv a coninutului dosarelor privind planurile de afaceri; în
cazul în care AM, respectiv OI POCU responsabil constat, la finalul perioadei de
verificare a dosarelor, neconcordane între documentele prezentate i activitile
desfurate în cadrul acestei etape sau lipsa unuia sau mai multor documente
justificative, cheltuielile aferente activitilor în discuie pot fi declarate neeligibile.
Etapa I de implementare se finalizeaz odat cu semnarea Contractelor de subvenie.
Administratorul schemei are responsabilitatea exclusiv a coninutului dosarelor privind
planurile de afaceri, inclusiv privind respectarea prevederilor aplicabile in cazul acordarii
ajutoarelor de minimis intreprinderilor sociale cu activitate in domeniul prelucrrii i
comercializrii produselor agricole. In cazul în care AM, respectiv OI POCU responsabil constat
neconcordane între documentele prezentate i activitile desfurate în cadrul acestei etape
sau lipsa unuia sau mai multor documente justificative, cheltuielile aferente activitilor în
discuie pot fi declarate neeligibile.
Durata de implementare etapei I este de maximum 12 luni de la data de începere a
proiectului.
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri i monitorizarea funcionrii
întreprinderilor sociale
Aceasta reprezint etapa în cadrul creia administratorul schemei pentru entitile economiei
sociale are obligaia de a derula activiti ce au ca scop final susinerea grupului int în
implementarea planului de afaceri selectat în etapa I.
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
O
15
Conform Legii 219/2015 art 3, 4 i 8 si HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, întreprinderile de economie
social, inclusiv cele de inserie, pot fi înfiinate din punct de vedere legal, dup cum urmeaz:
a) societile cooperative de gradul I;
b) cooperativele de credit;
c) asociaiile i fundaiile;
f) societile agricole (exclusiv pentru prelucrarea i comercializarea produselor
agricole);
g) orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinare i funcionare
demonstreaz faptul c activitatea desfurat are scop social,respect principiile
prevzute la art. 4 din lege,precum i criteriile prevzute la art. 8 alin. (4) din lege;
h) federaiile i uniunile persoanelor juridice prevzute mai sus.
Statutul de întreprindere social se recunoate prin dobândirea unui atestat de întreprindere
social, în conformitate cu Legea 219/2015 privind economia social. Persoanele juridice de
drept privat, prevzute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere social, dac actele de
înfiinare i funcionare conin prevederi prin care se demonstreaz faptul c:
o acioneaz în scop social i/sau în interesul general al comunitii;
o aloc minimum 90% din profitul realizat scopului social i rezervei statutare;
o se oblig s transmit bunurile rmase în urma lichidrii ctre una sau mai multe
întreprinderi sociale;
o aplic principiul echitii sociale fa de angajai, asigurând niveluri de salarizare
echitabile, între care nu pot exista diferene care s depeasc raportul de 1 la 8.
Beneficiarul se va asigura de faptul c:
fiecare întreprindere de economie social finanat dobândete un atestat de
întreprindere social în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de
subvenie;
întreprinderii sociale/punerea în funciune a echipamentelor de producie/demararea
furnizrii serviciilor sau executarii lucrrilor, conform obiectului de activitate al
întreprinderii sociale se realizeaz în termen de maximum 6 luni de la semnarea
contractului de subvenie.
NB. Întreprinderile sociale nou înfiinate vor trebui s aib sediul social în mediul rural.
În cazul întreprinderilor sociale cu domeniul de activitate prelucrarea i comercializarea
produselor agricole, în situaia în care planul de afaceri presupune existena unui
punct/unor puncte de lucru pentru comercializarea produselor agricole, acesta/acestea
poate/pot fi localizate în mediul urban în regiunea/regiunile de dezvoltare/teritoriul ITI Delta
Dunrii în care se implementeaz proiectul.
Pentru întreprinderile sociale cu alt domeniu de activitate decât prelucrarea i comercializarea
produselor agricole, punctul/punctele de lucru poate/pot fi localizate în mediul urban în
regiunea/regiunile de dezvoltare/teritoriul ITI Delta Dunrii în care se implementeaz proiectul,
în funcie de prevederile planurilor de afaceri.
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
O
16
Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui s angajeze numarul minim de persoane pe
care s-a obligat sa le angajeze (în functie de valoarea ajutorului de minimis solicitata), in cadrul
intreprinderilor nou infiintate dup cum urmeaz:
- minimum 1 angajat – cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenie;
- toi angajaii asumai în planul de afaceri - cel târziu la 30 de zile de la
operaionalizarea întreprinderii sociale/punerea în funciune a echipamentelor de
producie/demararea furnizrii serviciilor sau executarii lucrrilor, conform
obiectului de activitate al întreprinderii sociale.
NB. Este obligatoriu, la nivelul fiecrui plan de afaceri, ca un minimum din persoanele
angajate în cadrul întreprinderilor nou înfiinate sa fie tineri NEETs omeri din mediul rural,
cu vârsta între 16 - 29 ani, deja înregistrai i profilai la AJOFM. Numrul de locuri de
munc ce trebuie ocupate de tineri NEETs omeri din mediul rural, cu vârsta între 16 - 29
ani, înregistrai i profilai la AJOFM, în corelare cu valoarea ajutorului de minimis primit i
cu numrul total de locuri de munc nou create este menionat în seciunea II.1. Decontarea
de ctre administratorul schemei pentru entitile economiei sociale a sumelor aferente
implementrii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului de mai jos.
Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înfiinate vor avea, în mod obligatoriu,
domiciliul sau reedina în regiunea/regiunile de dezvoltare/teritoriul ITI Delta Dunarii în care se
implementeaz proiectul, în mediul rural.
În cadrul acestei etape, administratorul schemei are obligaia de a include urmtoarele
activiti:
(activitate obligatorie)
Cheltuielile aferente înfiinrii i funcionrii întreprinderilor de economie social finanate
intr sub incidena ajutorului de minimis, conform Schemei de ajutor de minimis – Anexa nr. 5 la
prezentul ghid. Valoarea maxim acordat per întreprindere (pentru un plan aprobat) este de
200.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile i se acord numai
întreprinderilor înfiinate de persoanele ale cror planuri de afaceri au fost aprobate anterior, în
cadrul etapei I.
Nivelul ajutorului de minimis acordat per entitate de economie social înfiinata depinde de
numrul minim de locuri de munc create de ctre entitatea înfiinata, dup cum urmeaz:
a) Ajutor de minimis de maximum 40.000 euro – minimum 2 locuri de munc create;
b) Ajutor de minimis mai mare de 40.000 euro i maximum 60.000 euro – minimum 3 locuri
de munc create, din care 1 loc de munc este ocupat de un tânr NEET;
c) Ajutor de minimis mai mare de 60.000 euro i maximum 80.000 euro – minimum 4 locuri
de munc create, din care 2 locuri de munc sunt ocupate de tineri NEETs;
d) Ajutor de minimis mai mare de 80.000 euro i maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
O
17
de munc create, din care 3 locuri de munc sunt ocupate de tineri NEETs;
e) Ajutor de minimis mai mare de 100.000 euro i maximum 150.000 euro – minimum 6
locuri de munc create, din care 4 locuri de munc sunt ocupate de tineri NEETs;
f) Ajutor de minimis mai mare de 150.000 euro i maximum 200.000 euro – minimum 7
locuri de munc create, din care 5 locuri de munc sunt ocupate de tineri NEETs.
Acordarea acestei finanri se va realiza în baza unui contract de subvenie, conform schemei de
minimis anexate la prezentul ghid.
Ajutorul de minimis se va acorda în dou trane, dup cum urmeaz:
tran iniial de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, aa cum a fost acesta
aprobat pe baza planului de afaceri i prevzut în contractul de subvenie încheiat.
tran final reprezentând diferena pân la valoarea total a ajutorului de minimis, se
va acorda dup ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada c a ocupat locurile de
munc minime asumate prin planul de afaceri proporional cu valoarea totala a
ajutorului de minimis aprobat. În cazul în care beneficiarul ajutorului de minimis nu
realizeaz ocuparea locurilor de munc minime asumate prin planul de afaceri
propoional cu valoarea toal a ajutorului de minims aprobat pe baza planului de afaceri
i menionat în contractul de subvenie, trana a doua de ajutor de minimis nu se mai
acord i se demareaz procedurile legale de recuperare integrala sau partiala a tranei I
de subvenie acordate.
Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui s angajeze, în termenele specificate mai
sus, numrul minim de persoane asumat prin planul de afaceri proporional cu valoarea
ajutorului de minimis aprobat. Locurile de munc vor fi meninute ocupate pân la finalul
etapei a II-a de implementare si minim 6 luni in etapa III (în etapa de sustenabilitate a
proiectului ulterioar finalizrii implementrii proiectului). Atât în perioada de implementare a
planului de afaceri din cadrul etapei II cât i în perioada de sustenabilitate (etapa III)
beneficiarul ajutorului de minimis trebuie s asigure meninerea locurilor de munc în
parametrii asumai prin Planul de afaceri (norm de lucru, nivel salarial, etc).
În calitatea lor de administratori ai schemelor de antreprenoriat, nici solicitanii, nici partenerii
acestora din proiect nu pot încheia contracte de prestri servicii, furnizare de bunuri sau
execuie de lucrri cu beneficiarii ajutorului de minimis în cadrul aceluiai proiect.
Dup semnarea contractului de subvenie, întreprinderile nou create trebuie s-i continue
activitatea în etapa a II-a de implementare si minimum 6 luni in etapa a III-a de sustenabilitate,
respectiv in perioada de sustenabilitate ulterior finalizrii proiectului.
Toate plile reprezentând ajutorul de minimis aferent înfiinrii i funcionrii întreprinderilor
nou create trebuie efectuate de ctre administratorul de minimis ctre beneficiarul ajutorului
de minimis în cadrul celor 18 luni de funcionare din cadrul etapei II. Toate cheltuielile
aferente implementrii planurilor de afaceri trebuie angajate în perioada de 18 luni de
implementare a planului de afaceri. Plata cheltuielilor cu implementarea planului de afaceri de
ctre beneficiarul ajutorului de minimis poate fi efectuat i ulterior celor 18 luni de
implementare, dar doar pentru cheltuieli necesare implementrii planului de afaceri în cele 18
luni din etapa II i doar cheltuieli angajate în perioada de 18 luni de implementare a planului
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
O
18
de afaceri în etapa II. În perioada ulterioar, de minimum 6 luni, de sustenabilitate în afara
perioadei de implementare a proiectului, respectiv in cadrul etapei III, beneficiarul ajutorului
de minimis va asigura continuarea funcionrii afacerii i va menine ocuparea locurilor de
munc create.
Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociaii sau angajaii din cadrul beneficiarului
sau partenerilor si din proiect nu pot avea calitatea de angajai sau asociai în cadrul
întreprinderilor înfiinate prin proiect.
Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau
angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înfiinat în cadrul prezentului apel.
În cazul în care întreprinderea se înfiineaz ca societate reglementat de Legea societilor
nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i are mai mult de un
asociat, persoana al crei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanrii va trebui s aib
calitatea de asociat majoritar i calitatea de administrator al întreprinderii beneficiare de
ajutor de minimis.
Persoanele fizice care înfiineaz afaceri nu trebuie s aib calitatea de asociai majoritari în
structura altor întreprinderi, la data semnrii contractului de subvenie.
II.2 – Monitorizarea funcionrii i dezvoltrii entitilor de economie sociala finanate
(activitate obligatorie)
monitorizarea activitii întreprinderilor înfiinate, inclusiv exploatarea i sustenabilitatea
planului de afaceri asumat în sensul dezvoltrii, i nu doar al supravieuirii în pia, precum i a
atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atenii deosebite
meninerii locurilor de munc create, precum i funcionalitii întreprinderilor create.
Metodologia de realizare a monitorizrii întreprinderilor va fi prezentat în cadrul cererii de
finanare.
NB. Dupa infiintarea intreprinderilor nu se mai pot oferi in cadrul proiectului servicii de sprijin
pentru functionarea si dezvoltarea afacerii (consiliere antreprenoriala, juridica, mentorat etc),
intreprinderile fiind doar monitorizate cu privire la existenta si functionarea acestora, crearea si
mentinerea locurilor de munca asumate, utilizarea si raportarea ajutorului de minimis etc.
Elemente generale privind implementarea etapei II:
Durata de implementare a etapei II este de minimum 12 luni dar nu mai mult de 18 luni
de la finalizarea etapei I (semnarea contractelor de subvenie). Delimitarea în timp a
primelor 2 etape cadru de implementare a schemei de antreprenoriat (prin stabilirea
duratelor maxime de implementare si a cerinelor minime pentru a considera încheiat
o etap) are în vedere proiectul în ansamblu, urmrindu-se trasarea unei limite
temporale pentru furnizarea activitilor specifice fiecrei etape ctre toi beneficiarii
de ajutor de minimis. Cele 2 etape se pot suprapune parial, în sensul c administratorul
de schem de antreprenoriat poate începe implementarea etapei a II-a pentru
segmentul de grup int care a beneficiat de toate activitile etapei I. În situatia în
care administratorul de schem de antreprenoriat va organiza etapizat concursul de
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
O
19
planuri de afaceri, se va asigura c divizarea acestuia nu genereaz nicio discriminare în
efectuarea seleciei.
În termen de maximum 3 luni de la semnarea contractului de subvenie, fiecare
întreprindere de economie social finanat trebuie s angajeze minimum 1 angajat din
numrul total de angajai prevzut în planul de afaceri.
În termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenie fiecare
întreprindere de economie social finanat dobândete un atestat de întreprindere
social.
În termen de maximum 6 luni de la semnarea contractului de subvenie, pentru fiecare
întreprindere de economie social finanat trebuie s realizeze operaionalizarea
întreprinderii sociale/punerea în funciune a echipamentelor de producie/demararea
furnizrii serviciilor sau executarii lucrrilor, conform obiectului de activitate al
întreprinderii sociale se realizeaz.
În termen de maximum 30 de zile de la operaionalizarea întreprinderii sociale/punerea
în funciune a echipamentelor de producie/demararea furnizrii serviciilor sau
executarii lucrrilor, conform obiectului de activitate al întreprinderii sociale, fiecare
întreprindere de economie social finanat trebuie s angajeze toi angajaii asumai în
planul de afaceri.
Etapa II de implementare se va considera finalizat odat cu finalizarea implementrii
planurilor de afaceri selectate pentru finanare.
La finalul acestei etape, administratorul schemei pentru entitile sociale va prezenta un dosar
coninând documente justificative privind plata sumelor acordate ca ajutor de minimis
întreprinderilor înfiinate. În cazul în care AM, respectiv OI responsabil constat, la finalul
perioadei de verificare a dosarelor, neconcordane între documentele prezentate i activitile
desfurate în cadrul proiectului sau lipsa unuia sau mai multor documente justificative,
cheltuielile aferente activitilor în discuie pot fi declarate neeligibile.
Întreprinderile de economie social înfiinate vor obine atestatul de întreprindere social în
termen de maximum 4 luni de la operaionalizarea întreprinderii sociale/punerea în funciune a
echipamentelor de producie/demararea furnizrii serviciilor sau executarii lucrrilor, conform
obiectului de activitate al întreprinderii sociale.
Etapa III de sustenabilitate - Asigurarea sustenabilitii planurilor de afaceri ulterior
perioadei de implementare a proiectului
III.1 Asigurarea sustenabilitii planurilor de afaceri (activitate obligatorie)
Administratorul schemei de antreprenoriat are obligaia de a asigura sustenabilitatea
întreprinderilor sociale sprijinite pentru o perioad de minim 6 luni de la finalizarea etapei II, în
afara perioadei de implementare a proiectului. Sustenabilitatea întreprinderilor sociale este
îndeplinit doar atunci când întreprinderile sociale sprijinite funcioneaz minim 6 luni ulterior
finalizarii implementarii proiectului, dupa finalizarea implementrii planurilor de afaceri in
cadrul etapei II, i asigur meninerea locurilor de munc în parametrii asumai prin Planul de
afaceri (norm de lucru, nivel salarial etc). Monitorizarea asigurrii sustenabilitii
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
antreprenoriat iar cheltuielile generate de activitatea de monitorizare a întreprinderilor în
perioada de sustenabilitate de 6 luni nu sunt eligibile la rambursare prin proiect.
Nerespectarea prevederilor din Ghidul Solicitantului Condiii Specifice cu privire la pstrarea
locurilor de munc asumate prin planul de afaceri în parametri asumai prin Planul de afaceri
(norma de lucru, nivel salarial etc) constituie motiv pentru recuperarea integral sau partiala a
ajutorului de minimis acordat.
Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat
în cadrul a mai mult de o întreprindere înfiinat în cadrul acestui program. În cazul în care
întreprinderea se înfiineaz ca societate reglementat de Legea societilor nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i are mai mult de un asociat, persoana
fizic al crei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanrii va trebui s aib calitatea de
asociat majoritar.
NB. Persoana al crei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanrii va trebui s aib
calitatea de administrator al afacerii nou infiintate si sprijinite prin proiect, reprezinta
societatea, are rol executiv in intreprindere, fiind efectiv cel care asigura gestiunea afacerii,
este responsabil de patrimoniul intreprinderii infiintate, are responsabilitatea de a garanta intru
totul desfasurarea legala a activitatii economice si realizarea obiectelor de activitate.
Pe toat durata funcionrii i pe parcursul perioadei de sustenabilitate a întreprinderilor nou
înfiinate, indiferent de cauzele care determin eventuala fluctuaie a numrului de persoane
angajate, administratorul schemei de economie social are obligaia de a se asigura c numrul
persoanelor angajate în cadrul întreprinderilor nou înfiinate este cel puin egal cu numrul total
asumat iniial.
N.B: Activitile proiectului se deruleaz în regiunile de implementare / teritoriul ITI Delta
Dunarii vizate de proiect. Prin excepie, unele activiti specifice se pot desfura i în afara
teritoriului regiunii/ regiunilor de implementare/ teritoriului ITI Delta Dunarii, daca aceste
activitati sunt necesare implementarii proiectului, cu meniunea c dezvoltarea afacerilor
sprijinite se va realiza EXCLUSIV ÎN REGIUNILE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI / TERITORIUL
ITI DELTA DUNARII ( sediul social i punctele de lucru aferente activitilor economice sprijinite
prin schema de minimis vor fi situate în regiunile mai puin dezvoltate ale României: Nord-Est,
Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest i Centru, respectiv in teritoriul ITI
Delta Dunarii). Obligativitatea deschiderii i pstrrii sediului social i a punctului/punctelor de
lucru în regiunea/regiunile de implementare/ teritoriul ITI Delta Dunarii se pstreaz pe toat
durata implementrii planului de afaceri i pe toat perioada de sustenabilitate (minim 6 luni).
1.4. Teme secundare FSE
Încadrul AP 4/ PI 9.v/ OS 4.16 sunt vizate temele secundare prezentate întabelul de mai jos.
În cererea dumneavoastr de finanare va trebui s evideniai înseciunea relevant,
tema/temele secundar/secundare vizat/vizate, descrierea modului in care proiectul
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
estimat al msurilor din proiect care vizeaztema/temele secundare.
Alocrile din tabelul de mai jos reprezint alocri indicative la nivelul AP 4. Prin urmare, în cadrul proiectului vor trebui evideniate sumele calculate pentru msurile care vizeaz teme secundare relevante pentru proiect.
Tema secundar
proiect %
Sprijinirea tranziiei ctre o economie cu emisii sczute de dioxid de
carbon i eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor 3%
Inovare social 5%
Aspecte privind inovarea social
Inovarea social presupune dezvoltarea de idei, servicii i modele prin care pot fi mai bine
abordate provocrile sociale, cu participarea actorilor publici i privai, inclusiv a societii
civile, cu scopul îmbuntirii serviciilor sociale2.
Programul Operaional Capital Uman promoveaz inovarea social, în special cu scopul de a
testa, i, eventual, a implementa la scar larg soluii inovatoare, la nivel local sau regional,
pentru a aborda provocrile sociale.
Exemple de teme de inovare social care ar putea fi utilizate în cadrul acestui ghid al
solicitantului – condiii specifice:
metode inovatoare de implicare activ a membrilor comunitii în operaiunile sprijinite,
inclusiv pentru depirea barierelor de ordin moral sau care in de cutumele din societate/
etnice;
metode inovatoare de organizare a muncii, inclusiv în vederea inseriei profesionale a
persoanelor defavorizate;
activiti i iniiative care vizeaz promovarea egalitii de anse, nediscriminarea etc.
aplicarea de mecanisme de preluare de ctre agenii economici a unor servicii publice, prin
intermediul unor activiti comerciale vizând servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de
ex., alpinism utilitar, peisagistic, îngrijire btrâni, livrarea la domiciliu de alimente sau
alte consumabile etc.).
În cadrul cererii de finanare, la seciunea „Buget - Activiti i cheltuieli”, solicitantul va
meniona în câmpul „Justificarea cheltuielii” tema secundar vizat de cheltuiala respectiv i
va explica modul în care cheltuiala contribuie la tema secundar i care este procentul din
cheltuial aferent temei secundare vizate.
2Definiie preluat de pe pagina de internet a ComisieiEuropene: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
aplicaiei electronice, contribuia proiectului la temele orizontale stabilite prin POCU
2014-2020. Prin activitile propuse în cadrul proiectului este obligatoriu s fie asigurat
contribuia la cel puin una din temele orizontale de mai jos.
Dezvoltarea durabil se refer la vizarea obiectivului de sprijinire a tranziiei ctre o
economie bazat pe emisii sczute de carbon sau a msurilor care includ aspecte legate
de locuri de munc verzi. Dezvoltarea durabil reprezint totalitatea formelor i
metodelor de dezvoltare socio-economic care se axeaz în primul rând pe asigurarea
unui echilibru între aspectele sociale, economice i ecologice i elementele capitalului
natural.
Egalitatea de anse i nediscriminarea - Tema vizeaz promovarea egalitii de anse,
combaterea discriminrii pe criterii de origine rasial sau etnic, religie sau credin,
dizabiliti, vârst, gen sau orientare sexual i a dificultilor de acces de orice tip i
asigurarea accesului egal la serviciile de interes general.
Utilizarea TIC i contribuia la dezvoltarea de competene digitale
Pentru informaii privind temele orizontale se va consulta: Ghid – integrare teme orizontale în
cadrul proiectelor finanate din FESI 2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-
ue.ro/orientari-beneficiari.
Conform Metodologiei de verificare, evaluare i selecie a proiectelor, beneficiarul este obligat
s descrie în cererea de finanare activitile obligatorii de informare i publicitate proiect
(criteriu de eligibilitate proiect) prevzute în Orientri privind accesarea finanrilor în cadrul
Programului Operaional Capital Uman 2014-2020, CAPITOLUL 9 „Informare i publicitate”.
NB: Cheltuielile aferente activitii de informare i publicitate proiect vor fi incluse la capitolul
cheltuieli indirecte.
1.7. Perioada de implementare a proiectului
Durata de implementare a proiectului este de maximum 30 de luni.
Proiectele care vor prevedea o perioad de implementare mai mare de 30 de luni vor fi respinse.
La completarea cererii de finanare va trebui evideniat în sistemul electronic durata fiecrei
activiti i sub-activiti incluse în proiect.
1.8. Tipuri de solicitani si parteneri eligibili în cadrul apelului
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte solicitanii/partenerii eligibili trebuie s fie
organizaii legal constituite în România.
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
administratori ai schemei pentru entiti ale economiei sociale „Sprijin pentru înfiinarea de
întreprinderi sociale în mediul rural”, respectiv:
a) entiti ale economiei sociale, reele, uniuni, federaii din sectorul economiei sociale;
b) entiti relevante, respectiv: furnizori de formare profesional autorizai publici i
privai, furnizori de servicii de ocupare acreditai publici i privai, furnizori de servicii
sociale, organizaii sindicale i organizaii patronale, asociaii profesionale, camere de
comer i industrie, ONG-uri;
c) autoritati publice centrale sau locale, exclusiv in calitate de parteneri, în parteneriat cu
toate categoriile de entitati eligibile mentionate la lit a) si b) de mai sus.
Toate categoriile de entiti eligibile menionate mai sus, cu excepia autoritatilor publice
centrale sau locale, pot participa în cadrul proiectului atât ca beneficiar unic, cât i în
parteneriat cu oricare din entitile eligibile (autoritatil publice centrale sau locale pot avea
doar calitatea de parteneri).
Pentru a fi eligibil, administratorul schemei pentru entiti de economie social trebuie s
demonstreze îndeplinirea condiiei privind capacitatea tehnic, respectiv desfurarea, între
data înfiinrii acestuia3 i data lansrii prezentului apel, de activiti de formare
antreprenorial sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri sau scheme de
granturi care demonstreaz capacitatea administratorului de a consilia/selecta/monitoriza
acordarea de granturi sau consiliere în implementarea de activiti ce presupun gestionarea de
resurse financiare. În cazul în care aceast condiie este demonstrat printr-un proiect/contract
de prestri de servicii, este obligatoriu ca activitile specifice s fi fost iniiate i finalizate în
perioada menionat. Pentru dovedirea acestui element al capacitii tehnice, administratorul
schemei va prezenta, dup caz, copii dup contractele de finanare, acordurile de parteneriat i
extrasele din anexele relevante la contractele de finanare (de exemplu, cererea de finanare,
rapoartele finale, etc.) i/sau copii dup contractele de prestri de servicii privind activitile
menionate i/sau alte documente similare, din care s rezulte explicit experiena solicitat
conform prezentului ghid.
În cazul în care administratorul schemei pentru entiti ale economiei sociale presupune
existena unui parteneriat între categoriile mai sus menionate, va fi desemnat un lider de
parteneriat i vor fi specificate atribuiile i obligaiile partenerilor, precum i activitile pe
care le va implementa fiecare partener. Criteriile de eligibilitate vor fi evaluate la nivelul
parteneriatului. Administratorul schemei este considerat a fi parteneriatul creat.
Criteriile de eligibilitate, inclusiv cele privind capacitatea tehnic, vor fi evaluate la nivelul
parteneriatului, dup cum urmeaz:
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
condiiile privind capacitatea financiar vor fi evaluate la nivelul fiecrei entiti
componente a parteneriatului, conform condiiilor stipulate în Orientri privind
accesarea finanrilor în cadrul Programului Operaional Capital Uman 2014-2020;
condiiile privind capacitatea tehnic trebuie îndeplinite de cel putin unul din
membrii parteneriatului care realizeaz în proiect activitatea/activitile care
reclam dovedirea capacitii tehnice: activiti de formare antreprenorial sau
consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri. Avand in vedere gradul de
complexitate ridicat al unui proiect elaborat in conditiile acestui apel de proiecte,
oricare din activitile mentionate anterior poate fi realizat de unul sau mai muli
parteneri. In cazul in care una dintre activitatile mentionate anterior este realizat
de mai multi parteneri, cel puin unul dintre acestia trebuie sa fac dovada
îndeplinirii condiiei privind capacitatea tehnic.
În cazul în care administratorul de schem pentru entiti ale economiei sociale este un
parteneriat, contractul de finanare va fi semnat de liderul de parteneriat ca reprezentant al
administratorului schemei pentru entiti ale economiei sociale. Contractele de subvenie vor fi
încheiate între entitatea/entitile din cadrul parteneriatului care îndeplinesc calitatea de
administrator/administratori al/ai schemei de minimis, pe de o parte, i întreprinderile sociale
înfiinate, care au calitatea de beneficiari ai ajutorului de minimis, pe de alt parte.
1.9. Grup int eligibil
În cadrul prezentului apel de proiecte, grupul int al proiectului va fi format din:
Persoane care doresc s înfiineze întreprinderi sociale.
Numrul minim obligatoriu al persoanelor care compun grupului int este de 40 de
persoane, aparinând categoriei de grup int definit în cadrul acestui ghid, în vederea
participrii la activitile proiectului.
Numarul de persoane angajate intr-o întreprindere social nou infiinat va respecta prevederile
de la sectiunea II.3. Decontarea de ctre administratorul schemei pentru entitile economiei
sociale a sumelor aferente implementrii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului,
din prezentul ghid.
NB: În cazul proiectelor implementare în teritoriul ITI Delta Dunrii, activitile trebuie s se
adreseze unui grup int eligibil cu domiciliul sau reedina în localiti rurale situate in
teritoriul ITI Delta Dunrii, conform anexei 11.1 la prezentul ghid.
Pentru tinerii NEETs angajai în cadrul întreprinderilor sociale înfiinate prin proiect se va
completa, în perspectiva raportrii indicatorilor, un formularul de înregistrare individual, care
va fi furnizat de ctre Autoritatea de Management pentru POCU în etapa de implementare a
proiectelor.
N.B. Beneficiarii de finanare nerambursabil au obligaia de a respecta prevederile
Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecia persoanelor fizice în ceea ce
privete prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circulaie a acestor date
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
protejarea confidenialitii în sectorul comunicaiilor publice (Directiva asupra confidenialitii
i comunicaiilor electronice), transpus în legislaia naional prin Legea nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal i protecia vieii private în sectorul comunicaiilor
electronice, cu modificrile i completrile ulterioare.
Astfel, participanii la activitile proiectului vor fi informai despre obligativitatea de a furniza
datele lor personale si despre faptul c datele lor personale vor fi prelucrate în aplicaiile
electronice SMIS/MySMIS, în toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/
sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispoziiilor legale menionate. Beneficiarii trebuie
s fac dovada ca au obinut consimmântul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de
la fiecare participant, în conformitate cu prevederile legale menionate.
Depunerea cererii de finanare reprezint un angajament ferm privind acordul solicitantului în
nume propriu i/sau pentru interpui, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
procesate în evaluarea proiectului.
1.10. Indicatori specifici de program
Fiecare cerere de finanare va include atât indicatori de realizare, cât i indicatori de rezultat,
având în vedere urmtoarele inte minime obligatorii pentru indicatorii de realizare/rezultat
(criteriu de eligibilitate proiect).
Cod Regiune de
dezvoltare
4S61 Regiuni mai putin
dup terminarea sprijinului
Regiuni mai putin
rural) sprijinite
4S62 Regiuni mai putin
înfiinate urmare a
4S144 Regiuni mai putin
existente urmare a sprijinului
dup terminarea sprijinului
create in cadrul entitilor de economie
social înfiinate în cadrul proiectului
CR02 Regiuni mai putin
de educaie continu,
încetarea calitii de
Regiuni mai putin dezvoltate Sud-Vest Oltenia,
Sud-Est i Sud Muntenia raportat la 4
sptmâni de la data ieirii din operaiune a
tânrului NEET care îi desfoar activitatea
ca angajat în cadrul unei intreprinderi sociale
infiintate prin proiect
mai puin dezvoltate
aferente AP 2
Numrul de locuri de munc ce trebuie ocupate de tineri NEETs
omeri din mediul rural, cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrai i
profilai la AJOFM, în corelare cu valoarea ajutorului de minimis
primit i cu numrul total de locuri de munc nou create este
menionat în cap 1.3. Tipuri de activiti eligibile, seciunea II.1.
Decontarea de ctre administratorul schemei pentru entitile
economiei sociale a sumelor aferente implementrii planurilor de
afaceri selectate în cadrul proiectului.
Valoarea asumat a indicatorului 4S225 coincide cu valoarea
asumat a subindicatorul 4S225.2 i reprezint numrul total, la
nivel de proiect, al locurilor de munc ce trebuie ocupate de
tineri NEETs.
regiunile de provenien ale tinerilor NEETs astfel:
4S225.2.1 - Tineri NEETs omeri cu vârsta cuprins între 16-
29 ani care beneficiaz de sprijin, din zona rural, din
regiunile aferente AP 1, respectiv Sud-Vest Oltenia, Sud-Est
i Sud Muntenia;
ani care beneficiaz de sprijin, din zona rural, din regiunile
mai puin dezvoltate aferente AP 2, respectiv Nord-Est,
Nord-Vest, Vest, Centru.
de munc în termen de ase
luni de la încetarea calitii
de participant
Regiuni mai putin dezvoltate Sud-Vest Oltenia,
Sud-Est i Sud Muntenia raportat la ase luni
de la încetarea calitii de participant (7 luni
de la data ieirii din operaiune) a tânrului
NEET care îi desfoar activitatea ca angajat
în cadrul unei intreprinderi sociale infiintate
prin proiect
activitate independent, din
Regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-
Vest, Vest, Centru
O
Numrul minim al locurilor de munc create de o întreprindere de economie social este în
corelare cu valoarea ajutorului de minimis primit.
Tinerii NEETs angajai în cadrul entitile de economie social infiintate vor fi raportai în
funcie de regiunea de domiciliu a acestora, astfel:
- în cadrul indicatorului de realizare 4S225 i a sub-indicatorului de realizare 4S225.2
se va raporta numrul total al tinerilor NEETs angajai în cadrul entitile de
economie social infiintate prin proiect;
- în cadrul sub-indicatorului de realizare 4S225.2.1, precum i în cadrul indicatorilor
de rezultat CR02 i CR11 se va raporta numrul tinerilor NEETs din Regiunile mai
putin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est i Sud Muntenia
- în cadrul sub-indicatorului de realizare 4S225.2.2, precum i în cadrul indicatorului
de rezultat 4S200 se va raporta numrul tinerilor NEETs din Regiunile mai putin
dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru.
Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înfiinate vor avea, în mod obligatoriu,
domiciliul sau reedina în regiunea/ regiunile de dezvoltare în care se implementeaz
proiectul, în mediul rural.
Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, „Participani” sunt persoanele care beneficiaz în
mod direct de o intervenie din FSE, care pot fi identificate i crora li se pot solicita
caracteristicile, i pentru care sunt angajate cheltuieli specifice. Alte persoane nu vor fi
clasificate ca participani.
Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, art. 5 „Toi indicatorii comuni de realizare i de
rezultat trebuie raportai pentru toate prioritile de investiii”. Pentru a rspunde acestei
cerine, solicitantul va avea obligaia raportrii indicatorilor comuni. Toate datele aferente
indicatorilor privind participanii trebuie raportate conform atributelor menionate în anexa I a
Regulamentului FSE nr. 1304/2013.
Solicitantul va putea selecta dintr-o list predefinit în aplicaia informatic indicatorii afereni
cererii de propuneri de proiecte i va completa inte pentru acei indicatori pentru care se
solicit acest lucru, aa cum i se va semnala i în sistemul informatic.
Toi indicatorii i sub-indicatorii menionai în prezentul apel de proiecte sunt obligatorii.
Pentru tinerii NEETs angajai în cadrul întreprinderilor sociale înfiinate prin proiect se va
completa, în perspectiva raportrii indicatorilor, un formularul de înregistrare individual, care
va fi furnizat de ctre Autoritatea de Management pentru POCU în etapa de implementare a
proiectelor.
Durabila a Deltei Dunrii (SIDDDD)
Aceti indicatori sunt specifici obiectivelor sectoriale ale domeniilor prioritare din SIDDDD si pot
fi selectai, in funcie de tipul interveniilor propuse prin proiect, din anexa 11.6 -Indicatori de
monitorizare SIDDDD.
Sunt utilizai pentru monitorizarea implementrii SIDDDD si a mecanismului ITI DD precum si
pentru monitorizarea implementrii proiectului, din punctul de vedere al relevantei fata de
obiectivele strategice ale SIDDDD.
NB. Pentru aceti indicatori nu sunt prevzute inte minime obligatorii, dar este obligatoriu
sa fie menionai in cererea de finanare – in cadrul seciunii Metodologie precum si in fisa W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
O
28
generala a proiectului – anexa 11.3. la prezentul ghid, ce face parte din documentaia
întocmita de ctre beneficiar in momentul solicitrii avizului de conformitate cu SIDDDD.
Raportarea privind îndeplinirea indicatorilor specifici SIDDDD revine beneficiarului finanrii
nerambursabile din alocrile financiare dedicate teritoriului ITI DD, in conformitate cu cerina
Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind Fondul social european i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al
Consiliului, art. 5, conform cruia: „Toi indicatorii comuni de realizare i de rezultat trebuie
raportai pentru toate prioritile de investiii”.
1.11. Alocarea financiar stabilit pentru apelul de proiecte
Bugetul total alocat pentru prezentul apel este de 30.000.000 de euro (contribuia UE +
contribuia naional), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puin dezvoltate. Din aceast
sum, finantarea FSE este de 25.500.000 euro, corespunzând unei contributii UE de 85%, iar
contribuia naional este de 4.500.000 euro, corespunzând unei contribuii naionale de 15%.
Valoarea proiectelor aprobate la finanare i contractate în cadrul prezentului apel de proiecte
poate depi alocarea financiar prevzut mai sus, în conformitate cu prevederile art. 12 alin.
(1) din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiar a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Minimum 21.000.000 euro sunt alocai pentru cheltuieli subsumate schemei de ajutor
de minimis, din care finanarea FSE este de 85%, respectiv 17.850.000 euro, iar
contribuia naional este de 15%, respectiv 3.150.000 euro;
Maximum 9.000.000 euro sunt alocai pentru cheltuieli nesubsumate schemei de ajutor
de minimis, din care finanarea FSE este de 85%, respectiv 7.650.000 euro, iar contribuia
naional este de 15%, respectiv 1.350.000 euro.
Din alocarea total pentru acest apel, o alocare de 3.000.000 euro este dedicat teritoriului
ITI Delta Dunrii.
Din alocarea de 27.000.000,00 euro, dedicata regiunilor mai puin dezvoltate (mai puin
teritoriul ITI Delta Dunrii), finantarea FSE este de 22.950.000,00 euro, corespunzând unei
contributii UE de 85%, iar contribuia naional este de 4.050.000,00 euro, corespunzând unei
contribuii naionale de 15%.
Alocarea de 27.000.000,00 euro, dedicata regiunilor mai puin dezvoltate (mai puin teritoriul
ITI Delta Dunrii) este defalcat astfel:
Minimum 18.900.000,00 euro sunt alocai pentru cheltuieli subsumate schemei de
ajutor de minimis, din care finanarea FSE este de 85%, respectiv 16.065.000,00 euro, iar
contribuia naional este de 15%, respectiv 2.835.000,00 euro;
Maximum 8.100.000,00 euro sunt alocai pentru cheltuieli nesubsumate schemei de
ajutor de minimis, din care finanarea FSE este de 85%, respectiv 6.885.000,00 euro, iar
contribuia naional este de 15%, respectiv 1.215.000,00 euro.
W W
W .L
U M
EA B
A N
IL O
R .R
Din alocarea de 3.000.000,00 euro, dedicata teritoriului ITI Delta Dunrii, finantarea FSE este de
2.550.000,00 euro, corespunzând unei contributii UE de 85%, iar contribuia naional este de
450.000,00 euro, corespunzând unei contribuii naionale de 15%.
Alocarea de 3.000.000,00 euro, dedicata teritoriului ITI Delta Dunrii, este defalcat astfel:
Minimum 2.100.000,00 euro sunt alocai pentru cheltuieli subsumate schemei de ajutor
de minimis, din care finanarea FSE este de 85%, respectiv 1.785.000,00 euro, iar
contribuia naional este de 15%, respectiv 315.000,00 euro;
Maximum 900.000,00 euro sunt alocai pentru cheltuieli nesubsumate schemei de
ajutor de minimis, din care finanarea FSE este de 85%, respectiv 765.000,00 euro, iar
contribuia naional este de 15%, respectiv 135.000,00 euro.
Cursul de schimb care va fi utilizat de beneficiar pentru verificarea încadrrii bugetului proiectului în valoarea maxima eligibila a proiectului este cursul Inforeuro disponibil la urmtoarea adresa: http: