of 2 /2
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA TRAVNIK UPRAVA POLICIJE OBAVJEST Obavještavam službenu osobu Danijel Perković da prekršajni nalog br. 1046975665 dana 01.11.2014 odbijam u cjelosti imenovani Lepić Hamza jer je prekršajni nalog ne osnovan, ne utemeljen, ne jasan, ne čitak, ne dovršen jer se radi o pasivnoj lektimaciji ( identifikaciji ) vozaća i vlasnika motornog vozila Volvo S40 registarskih oznaka T91M160 Prekršajni nalog nisam razumio, opis prekršaja a takodjer nije upisano sjedište nadležnog suda i adresa na koju se mogu žaliti. MUP Travnik sam obavjestio zbog slićnog prekršaja koji je napravila legitimna vlasnica Mihaela Ždral, jmbg: 2311973106468, broj licne karte: 600MO1502 iz Donji Karajzovci, Gradiška, Republika Srpska DOKAZI Kao dokaze mojih navoda vam šaljem sljedeće dokumente: 1. Kupo-prodajni ugovor (ovjerena kopija) br. 0572 zakljućen dana 23.08.2014 godine u mjestu Doboj 2. Kopiju licne karte legitimne vlasnice pomenutog vozila 3. Potvrdu da sam iste dokumente i dokaze zbog slicnog prekršaja spomenute vlasnice vam poslao preporuceno poštom dana 30.09.2014 godine, broj: RU178604015BA

Obajvjest

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ob

Text of Obajvjest

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDINJA BOSNA MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA TRAVNIK UPRAVA POLICIJEOBAVJEST

Obavjetavam slubenu osobu Danijel Perkovi da prekrajni nalog br. 1046975665 dana 01.11.2014 odbijam u cjelosti imenovani Lepi Hamza jer je prekrajni nalog ne osnovan, ne utemeljen, ne jasan, ne itak, ne dovren jer se radi o pasivnoj lektimaciji ( identifikaciji ) vozaa i vlasnika motornog vozila Volvo S40 registarskih oznaka T91M160

Prekrajni nalog nisam razumio, opis prekraja a takodjer nije upisano sjedite nadlenog suda i adresa na koju se mogu aliti.

MUP Travnik sam obavjestio zbog slinog prekraja koji je napravila legitimna vlasnica Mihaela dral, jmbg: 2311973106468, broj licne karte: 600MO1502 iz Donji Karajzovci, Gradika, Republika Srpska DOKAZI

Kao dokaze mojih navoda vam aljem sljedee dokumente:1. Kupo-prodajni ugovor (ovjerena kopija) br. 0572 zakljuen dana 23.08.2014 godine u mjestu Doboj

2. Kopiju licne karte legitimne vlasnice pomenutog vozila

3. Potvrdu da sam iste dokumente i dokaze zbog slicnog prekraja spomenute vlasnice vam poslao preporuceno potom dana 30.09.2014 godine, broj: RU178604015BA

ZAHTJEV

U vezi gore navedenih cinjenica, dokaza koji su ne oborivi da odgovorno slubeno lice Danijel Perkovi stornira u potpunosti prekrajni nalog koji je adresiran na ime Hamza Lepi i proslijedi odgovornoj i legitimnoj vlasnici spomenutog vozila Mihaeli dral iz mjesta Donji Karajzovci, Gradika, Republika Srpska.

Sa potovanjem 11.11.2014 alje __________________