of 5 /5
o o 00 «) MTRSTRCZNTK KOMTS.H ZA K:J.A nOWRT WZZ uSTF,RPTRN RO" ~'- Sier~80 WOLNY ZWIAZEK ZAWODOWY Q )~~~ NUMER N «) r- ,, W TRAMWAJACH WARSZAWSKICH Piec pytan do......... mgr. Maciej Józwik Czlonek Zarzadu TW ds. ekonomicznych Red;" Czy jest mozliwe aby portfele pracowników naszej firmy odczuly rekompensate inflacji ostatnich lat.? M.J;- Podwyzki które zostana udzielone w roku 2005 zrekompensuja niemal w pelni skutki inflacji jaka miala miejsce od ostatniej podwyzki plac z 01.03- 200lr, Red;- Bardzo wielu pracowników pyta co bedzie z tak zwana wysluga i jubileuszem w perspektywie najblizszych lat. ? Czy te przywileje zostana zniesione. ? M.J;- Przywileje te , beda stanowily przedmiot negocjacji ze Zwiazkami Zawodowymi przyszlego Zakladowego Ukladu Zbiorowego, Jest niemal pewne I ze, wysluga lat i jubileusze nie zostana zlikwidowane, lecz ulegna pewnej modyfikacji. Red;- Czy zdanie na temat WZZ Sierpien-80 , ze to awantnrnicy , Panskim zdaniem jest prawdziwym stwierdzeniem. ? M.J;- Nie bede sie wypowiadal w kwestii tych opinii, choc znane mi sa tego typu sformulowania oceniajace ten zwiazek. Red;" Z którym ze zwiazków dzialajacych w TW najlepiej uklada sie wspólpraca dla Zarzadn Spólki TW.? M.J;- W mojej ocenie wspólpraca ze wst)/stkimi Zwiazkami Zawodowymi uklada sie w sposób bardzo dobry lub zadawalajacy, Sa tematy gdzie rozbiezne poglady miedzy Zarzadem Spólki a Zwiazkami sa I pomyslnie rozwiazywane, a sa równiez takie w których obie strony pozostaja przy swoich zdaniach Red;- Czy jest prawda czy plotka, ze pracownicy Zarzadu Spólki TW mieli jakies podwyzki plac w okresie ostatnich dwóch lat. ? l M.J;- w okresie mienionych dwóch lat pracownicy Zarzadu Spólki, z wyjatkiem jednostkowych przypadków nie mieli podwyzek plac, Red;- Chcialby Pan za posrednictwem naszej gazetki przekazac dla czytelników, pracowników jakies wiesci. ? M.J;- Sytuacja ekonomiczna finansowa spólki w roku 2005 rysuje sie bardzo pomyslnie, nie przewiduje sie zadnych zwolnien grupowych, jak i obnizki sredniej 1 placy w stosunku do roku ubieglego, Zadania J przewozowe i remontowe wykonywac bedziemy na zblizonym poziomie do roku ubieglego, co gwarantuje prace wszystkim pracownikom TW ,dobrze wykonujacym swoje obowiazki. Rozmawia! - red; Krzysztof Lesniak. PRA VVDA O PUZP W lutowym numerze "Naszej Syrenki" - biuletynie informacyjnym "Solidarnosci" zamieszczono artykul zatytulowany "PUZP -obowiazuje czy nie?" Znamienny jest ten tytul, bo podpisane pod artykulem Prezydium MKZ NSZZ "Solidarnosc" nie jest w stanie udzielic pracownikom rzetelnej informacji. Prawda zas jest taka, ze albo obowiazuje Regulamin wynagradzania, albo uklad zakladowy lub ponadzakladowy. Takie jest prawo. W listopadzie 2004 L, o czym wszyscy pracownicy wiedza, NSZZ "Solidarnosc" wraz ze Zwiazkiem Zawodowym Pracowników Komunikacji Miejskiej podpisaly zgode na wprowadzenie w Tramwajach Warszawskich Regulaminu wynagradzania w miejsce Ponadzakladowego Ukladu Zbiorowego Pracy, Lecz Prezydium "Solidarnosci" udaje, ze tego faktu nie bylo. Wrecz przeciwnie, stara sie oczernic tych, którzy naprawde staraja sie bronic Waszych praw. Ani ja, ani zaden z dzialaczy "Sierpnia 80" nie bralismy udzialu w negocjacjach i zawarciu obowiazujacego dotychczas PUZP. Lecz to nie przeszkadza Prezydium "Solidarnosci" karmic pracowników kolejnym klamstwem, iz utrudnialismy jego zawarcie. Poniewaz Ministerstwo Pracy i Panstwowa Inspekcja Pracy wydaly sprzeczne opinie, co do obowiazywania PUZP, WZZ "Sierpien 80" wystapil do Sadu Pracy z pozwem o stwierdzenie jego obowiazywania. Nie wiemy, jaka decyzje podejmie Sad, lecz wybralismy droge prawna, a nie manipulacje i klamstwa. "Solidarnosc" nazywa to dzialaniami destrukcyjnymi. Przedstawiciele WZZ "Sierpien 80" byli uczestnikami spotkan z Wiceprezydentem Warszawy Andrzejem Urbanskim przed przeksztalceniem TW w spólke. Pamietamy jak Wiceprezydent gwarantowal obowiazywanie Ukladu w nowopowstalych Spólkach. Dzis Wiceprezydent zmienil zdanie, a wraz z nim zmienil zdanie pracodawca. W czerwcu 2004 L zwiazki "Solidarnosc" ZZ PKM, "Kontra" i "Solidarnosc 80" nie przystepujac do sporu zbiorowego i wystepujac przeciwko nam, zablokowaly podwyzki plac. Pomimo posiadania przez TW srodków finansowych i mozliwosci przeznaczenia ich na ten cel, poprzez twarde stanowisko zwiazków upierajacych sie przy wyplacie jedynie nagród, nie doszlo w ubieglym roku do uruchomienia podwyzek. Ponadto w listopadzie "Solidarnosc" ZZ PKM i "Kontra postawily kropke nad "i" podpisujac Regulamin wynagradzania, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem stanowiska Wiceprezydenta i pracodawcy. Przewodniczacy "Solidarnosci" Pan Artur Mierczewski gwarantuje pracownikom TW obowiazywanie tego Regulaminu do konca 2005 L Podpisuje tez zgode na zablokowanie 25% tegorocznych srodków przeznaczonych na podwyzki, na zmiany zasad wynagradzania wynikajace z nowego Zakladowego Ukladu. Jedno przeczy drugiemu. Teraz "Solidarnosc" nawoluje zwiazki do merytorycznej wspólpracy. Czy z takimi dzialaczami mozna nawiazac merytoryczna wspólprace? Krystyna Goszczynska

o Sier~80 00 ~'- «) WOLNY ZWIAZEK ZAWODOWY N , , Q ...wzzsierpien80.org/przecinak/015_02_2005.pdf · I do nieba dluga droga, nie chca tam drugiego Boga. PIASKOWNICA ZNAD WISL Y

  • Author
    lythuy

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of o Sier~80 00 ~'- «) WOLNY ZWIAZEK ZAWODOWY N , , Q...

oo00)

MTRSTRCZNTK KOMTS.H ZA K:J.A nOWRT WZZ uSTF,RPTRN RO"

~'- Sier~80WOLNY ZWIAZEK ZAWODOWY

Q )~~~NUMERN)r-, ,W TRAMWAJACH WARSZAWSKICH

Piec pytan do.........mgr. Maciej Jzwik Czlonek Zarzadu TWds. ekonomicznych

Red;" Czy jest mozliwe aby portfele pracownikwnaszej firmy odczuly rekompensate inflacjiostatnich lat.?

M.J;- Podwyzki ktre zostana udzielone w roku 2005zrekompensuja niemal w pelni skutki inflacji jakamiala miejsce od ostatniej podwyzki plac z 01.03-200lr,

Red;- Bardzo wielu pracownikw pyta co bedzie ztak zwana wysluga i jubileuszem w perspektywienajblizszych lat. ? Czy te przywileje zostanazniesione. ?

M.J;- Przywileje te , beda stanowily przedmiotnegocjacji ze Zwiazkami Zawodowymi przyszlegoZakladowego Ukladu Zbiorowego, Jest niemal pewne

I ze, wysluga lat i jubileusze nie zostana zlikwidowane,lecz ulegna pewnej modyfikacji.Red;- Czy zdanie na temat WZZ Sierpien-80 , ze toawantnrnicy , Panskim zdaniem jest prawdziwymstwierdzeniem. ?

M.J;- Nie bede sie wypowiadal w kwestii tych opinii,choc znane mi sa tego typu sformulowania oceniajaceten zwiazek.

Red;" Z ktrym ze zwiazkw dzialajacych w TWnajlepiej uklada sie wsplpraca dla Zarzadn SplkiTW.?

M.J;- W mojej ocenie wsplpraca ze wst)/stkimiZwiazkami Zawodowymi uklada sie w sposb bardzodobry lub zadawalajacy, Sa tematy gdzie rozbieznepoglady miedzy Zarzadem Splki a Zwiazkami sa

I pomyslnie rozwiazywane, a sa rwniez takie wktrych obie strony pozostaja przy swoich zdaniachRed;- Czy jest prawda czy plotka, ze pracownicyZarzadu Splki TW mieli jakies podwyzki plac wokresie ostatnich dwch lat. ? l

M.J;- w okresie mienionych dwch lat pracownicyZarzadu Splki, z wyjatkiem jednostkowychprzypadkw nie mieli podwyzek plac,Red;- Chcialby Pan za posrednictwem naszejgazetki przekazac dla czytelnikw, pracownikwjakies wiesci. ?M.J;- Sytuacja ekonomiczna finansowa splki w roku2005 rysuje sie bardzo pomyslnie, nie przewiduje siezadnych zwolnien grupowych, jak i obnizki sredniej 1

placy w stosunku do roku ubieglego, Zadania Jprzewozowe i remontowe wykonywac bedziemy nazblizonym poziomie do roku ubieglego, co gwarantujeprace wszystkim pracownikom TW ,dobrzewykonujacym swoje obowiazki.

Rozmawia! - red; Krzysztof Lesniak.

PRA VVDA O PUZP

W lutowym numerze "Naszej Syrenki" - biuletynie informacyjnym"Solidarnosci" zamieszczono artykul zatytulowany "PUZP -obowiazujeczy nie?" Znamienny jest ten tytul, bo podpisane pod artykulemPrezydium MKZ NSZZ "Solidarnosc" nie jest w stanie udzielicpracownikom rzetelnej informacji. Prawda zas jest taka, ze alboobowiazuje Regulamin wynagradzania, albo uklad zakladowy lubponadzakladowy. Takie jest prawo. W listopadzie 2004 L, o czymwszyscy pracownicy wiedza, NSZZ "Solidarnosc" wraz ze ZwiazkiemZawodowym Pracownikw Komunikacji Miejskiej podpisaly zgode nawprowadzenie w Tramwajach Warszawskich Regulaminuwynagradzania w miejsce Ponadzakladowego Ukladu ZbiorowegoPracy, Lecz Prezydium "Solidarnosci" udaje, ze tego faktu nie bylo.Wrecz przeciwnie, stara sie oczernic tych, ktrzy naprawde staraja siebronic Waszych praw. Ani ja, ani zaden z dzialaczy "Sierpnia 80" niebralismy udzialu w negocjacjach i zawarciu obowiazujacego dotychczasPUZP. Lecz to nie przeszkadza Prezydium "Solidarnosci" karmicpracownikw kolejnym klamstwem, iz utrudnialismy jego zawarcie.Poniewaz Ministerstwo Pracy i Panstwowa Inspekcja Pracy wydalysprzeczne opinie, co do obowiazywania PUZP, WZZ "Sierpien 80"wystapil do Sadu Pracy z pozwem o stwierdzenie jego obowiazywania.Nie wiemy, jaka decyzje podejmie Sad, lecz wybralismy droge prawna, anie manipulacje i klamstwa. "Solidarnosc" nazywa to dzialaniamidestrukcyjnymi. Przedstawiciele WZZ "Sierpien 80" byli uczestnikamispotkan z Wiceprezydentem Warszawy Andrzejem Urbanskim przedprzeksztalceniem TW w splke. Pamietamy jak Wiceprezydentgwarantowal obowiazywanie Ukladu w nowopowstalych Splkach. DzisWiceprezydent zmienil zdanie, a wraz z nim zmienil zdanie pracodawca.W czerwcu 2004 L zwiazki "Solidarnosc" ZZ PKM, "Kontra" i"Solidarnosc 80" nie przystepujac do sporu zbiorowego i wystepujacprzeciwko nam, zablokowaly podwyzki plac. Pomimo posiadania przezTW srodkw finansowych i mozliwosci przeznaczenia ich na ten cel,poprzez twarde stanowisko zwiazkw upierajacych sie przy wyplaciejedynie nagrd, nie doszlo w ubieglym roku do uruchomienia podwyzek.Ponadto w listopadzie "Solidarnosc" ZZ PKM i "Kontra postawilykropke nad "i" podpisujac Regulamin wynagradzania, co jestjednoznaczne z zaakceptowaniem stanowiska Wiceprezydenta ipracodawcy. Przewodniczacy "Solidarnosci" Pan Artur Mierczewskigwarantuje pracownikom TW obowiazywanie tego Regulaminu dokonca 2005 L Podpisuje tez zgode na zablokowanie 25% tegorocznychsrodkw przeznaczonych na podwyzki, na zmiany zasad wynagradzaniawynikajace z nowego Zakladowego Ukladu. Jedno przeczy drugiemu.Teraz "Solidarnosc" nawoluje zwiazki do merytorycznej wsplpracy.Czy z takimi dzialaczami mozna nawiazac merytoryczna wsplprace?

Krystyna Goszczynska

PRZECINAK (15), STYCZEN 2005 3

I KULTURA PRZEDE WSZYSTKIM

Na poczatku zagadka. Moze malo smieszna, alezawsze zagadka,:"kto wstaje wczesniej -burak czykartofel? Burak. Bo musi rano zawiesc kartofle do

pracy". I moze byloby to smieszne, gdyby nie fakt,dowcip ten ma odzwierciedlenie w rzeczywistosci.

I Widac jak na dloni, kiedy wezmiemy pod luperelacje kierowca-pasazer. Od przemiany ustrojowej

I praktycznie nic w tej materii nie uleglo zmianie,

I nawet mozna smialo zaryzykowac stwierdzenie, zeI konflikt ten jeszcze bardziej sie nasilil. B uraki nie

I ciesza sie sympatia u kartofli, poniewaz bywajazlosliwe i opryskliwe, i to nie tylko wtedy, gdy

I

wstana lewa noga, Po prostu weszlo im to w nawyk.Zabawo- gierki typu zamkniecie drzwi przed nosem"sprinterowi", ktry gonil pojazd do przystanku 500metrw lub zlapanie staruszki w popularne kleszczenadal naleza do ulubionych skladowych pracyBuraka. Trudno, zatem palac do burakajakimkolwiek pozytywnym uczuciem. Zwlaszcza,ze kazdemu przynajmniej raz w zyciu zdarzylo siezaliczyc taki bieg. Buraki upodobaly sobie rwniezwozenie kartofli po miescie z predkoscia, conajmniej niedozwolona, biorac przy tym tak lubianei ceuione zakrety pod katem 90 stopni, a czasamipod katem 120 stopni. Zreszta gdyby nie taki styl

jazdy, nigdy nie powstala by wdzieczna nazwa Ikartofel. Bo to same kartofle wymyslily sobie tanazwe, pytajac retorycznie "czy ten burak wieziekartofle?". Zeby tekst ten nie byl tendencyjny,

I przydaloby sie wymienic grzeszki kartofli, ktrespowodowaly, ze wsrd burakw nie maja onezbytniego poklasku. W pierwszej kolejnosci nalezywymienic demolowanie pojazdw, niczymnieusprawiedliwione, a do tego sprawia przykroscburakom, jak i ich przelozonym, gdyz ktos zanaprawe musi placic. Szkoda, ze kartofle nie zdajasobie sprawy, ze to oni zaplaca. Do czestych

I

wyczynw kartofli nalezy spozywanie alkoholu wsrodkach komunikacji miejskiej, paleniepapierosw(kartofle po zmierzchu). Zdarzalo sie

I niejednokrotnie, ze kartofel postanowil w pojezdziezalatwic swoja potrzebe fizjologiczna, na szczesciew podstacji plynnej. Na porzadku dziennym jestrwniez pozdrawianie buraka, najczesciej polacinie. Trudno jest pozostawiac je bezkonsekwencji w dalszym postepowaniu. I nie jest wtym momencie istotne, czy zaliczymy sie do gronaburakw, czy kartofli... I

ZAJEZDNIA.PL 1/2005

BAJKA O LODZIARZU..? (CZESC 1)Kazdy czlowiek dla ochlody, bardzo lubi lizac lody.

Troche trzeba sie naglowic, aby dobre lody robic,Najpierw trzeba byc ubowcem , potem zrobic sie zwiazkowcem,

I po czlonkach, po ich ciele, stanac w koncu na ich czele.Trzeba klamac, dobrze krecic, przede wszystkim sie poswiecic.

Byc w lodziarni nawet w swieta, aby wszystko zapamietac.Co kto mwi, co kto czyni, zeby potem go zeswinic.

By lodziarnia dobrze stala, zgrana Rada tam powstala,Jest zastepca z Konstancina, jest tez w Radzie git dziewczyna,Co wywija swym jezykiem , wszystko chce zalatwic krzykiem.

I tak kreca sobie lody, ktre nie sa dla ochlody,Wszystkich ludzi irytuje, kto w lodziarni tej pracuje.Jest tam matka, crka, brat, pasierbice, ziec i swat.

Mazi zona, piec kochanek, sasiad z bloku i bratanek.Lodziarz swietnie prosperuje, wszystkim w firmie dysponuje,

Premie, wczasy, przeniesienia, zapomogi i zwolnienia.Kto ma gdzie postawic kupe, komu mozna wyzrec zupe.

To co w pismie swym napisze, jego zwierzchnik wnet podpisze,Gdy sie lodziarz napracuje , wdziecznosc ludzi otrzymuje,

Tort i ciasta, jaja kurze, czasem wezmie cos w naturze,A kto smie sie przeciwstawic, moze nozem podziurawic.

I tak kreci swoje lody, ktre nie sa dla ochlody.Trzeba zadac to pytanie, kiedy ta lodziarnia stanie?

Juz niebawem przyjdzie pora, bo to nie sa lody Koral.Gdy sie takie lody kreci, bardzo latwo sie przekrecic,

Lecz on tym sie nie przeraza, nowe lody wciaz zamraza.I do nieba dluga droga, nie chca tam drugiego Boga.

PIASKOWNICA ZNAD WISL Y......

Czy piaskownice sa ratunkiem dla wagonw przegubowychpodczas jesienno-zimowych poslizgw? Wczesniej slyszelismy

tylko, ze ratunkiem jest ostrozna jazda C motorniczych. Jednakzalozono prbnie jedna piasecznice do wagonu 3017, czekajaccierpliwie czy zda ona lub nie czas prby. Jesli wynik testw okazesie pozytywny dla motorniczych i piasecznica zda egzaminwwczas powinnismy sie spodziewac szerszej akcji- piasecznicadla przeguba juz przed rozpoczeciem nowego okresu jesiennego,Ale oto szefostwo firmy sprawilo nam w tym rokuniespodzianke...wbrew wczesniejszym dylematom, sypac piaskiemczy nie sypac? Puszcza nam oto piasecznice dwunozne z kubelkamiw rekach, ktre niezmordowanie (pomimo mrozu) sypia namheroicznie piasek na tory. Ciekawy jestem tylko ile tego piasku jestjeszcze w zapasie. Pytamy, poniewaz martwi nas, co bedzie, gdy gozabraknie? Lopaty w dlonie i nad Wisle po piach?

Po wystapieniu TW do ZTM.....w sprawie wydluzenia cyklu swietlnego na skrzyzowaniu Al.

Solidarnosci / Okopowa / Towarowa oraz zastosowaniu podfazyDla tramwajw skrecajacych otrzymala odpowiedz negatywna azmiany mozna wprowadzic dopiero po przebudowie w/wskrzyzowania.

sprawa wydluzenia cyklu swietlnego do 10 sekund na rondzieZaba w relacji Starzynskiego-Odrowaia.." zapewnia wjazdtramwajom za sygnalizator, natomiast bezpieczna ewakuacja zeskrzyzowania odbywa sie w tzw. czasie miedzyzielonym"...Przeprowadzono tez obserwacje cyklu na ul. Broniewskiego /Reymonta w ich wyniku stwierdzono, ze kazdy tramwaj(pojedynczo) dojezdza do sygnalizatora i oczekuje kilkadziesiatsekund na sygnal zielony a nastepnie przejezdza przezskrzyzowanie-wydaje sie ze nie ma koniecznosci wydluzaniacyklu swietlnego.

2

o STADACH TRAMWAJW

Gazeta Wyborcza zajela sie ponownieproblemem kursujacych stadnietramwajw i autobusw w Warszawie.Choc biorac pod uwage ilosc linii iczestotliwosc kursowania, na wieluprzystankach tramwaje powinny stawacsrednio co kilka minut, czesto zdarza sie,ze po kilkunastu pojawiaja sie trzy naraz.Czy mozna to wyeliminowac?

Mija rok, odkad Gazeta Wyborcza opisalaprbe naprawy rozkladw jazdytramwajw specjalny projektprzygotowalo Biuro Planowania RozwojuWarszawy. Proponowalo likwidacje kilkulinii, zmiane tras kilku pozostalych ipuszczanie tramwajw na glwnychtrasach w rwnych odstepach co kilka lubkilkanascie minut. Projekt mial jednakwady, bo zbytnio ograniczal komunikacje,m.in. na grnym Mokotowie, a takze nielikwidowal zjawiska stad w calym miescie.

Pzniej rozklady prbowalo poprawicdwch studentw Wydzialu TransportuPolitechniki Warszawskiej. Proponowaliuproszczenie ukladu linii tramwajowych.Czesc tras zostalaby wyprostowana. Ztorowisk mialo zniknac szesc linii, apozostale kursowalyby co 6, 12 lub 24minuty. Czasem mielibysmy wprawdziewiecej przesiadek, ale caly uklad bylbyczytelny i wygodny. Pasazerom niegroziloby przynajmniej, ze beda czekac plgodziny, az przyjada naraz trzy tramwaje.Oba projekty Zarzad TransportuMiejskiego wyrzucil jednak do kosza.Dlaczego? Urzednicy boja sie duzych,rewolucyjnych zmian. Malo tego. Chcajeszcze bardziej popsuc stolecznakomunikacje twierdzi dziennik.Zapowiadaja likwidacje biletwczasowych 60- i 90-minutowych.Tymczasem to wlasnie one umozliwiajajazde z wieloma przesiadkami, ktra czestojest wygodniejsza. Coraz wiecej ludziprzekonuje sie bowiem, ze szybciej i lepiejjest jechac dwiema liniami, ktre majaprosta trase, niz jedna, ktra kluczy pocalym miescie.

Szefowie Zarzadu Transportu Miejskiegopowinni sie wreszcie zdobyc na odwaznedecyzje. Kilka lat temu rewolucjekomunikacyjna przeszla Ldz. Kursowaniestadami udalo sie tam zlikwidowac niemal

w 100 proc. Dlaczego nie mialoby sie topowiesc w Warszawie?

PRZECINAK (15). STYCZEN 2005

TRAMWAJ NAWILANW

Wraca pomysl budowy linii wzdluz ul.Sobieskiego. W czwartek TramwajeWarszawskie oficjalnie poinformowaly,ze angielska firma Faber Mausell, ktraprzygotowala studium inwestycji,potwierdzila, ze nowa linie do Wilanowanajlepiej wytyczac wzdluz ul.Sobieskiego. Eksperci przeanalizowalikilka wariantw trasy i wybrali najlepszyz nich.

Linia mialaby biec ulicami: Banacha,Rostafinskich, sw. Andrzeja Boboli,Rakowiecka, Pulawska, Goworka,Spacerowa, Belwederska, Sobieskiego ijej przedluzeniem w okolice budowanejswiatyni Opatrznosci Bozej. Liniamialaby powstac kosztem 525 mln zl, zczego 213 mln zl pochlonelaby samabudowa, a 312 mln zl tabor. - Prace

zaczelyby sie naj wczesniej w latach2007-2010. Budowa potrwa trzy lata -poinformowala Malgorzata Przysiecka,rzeczniczka Tramwajw Warszawskich.

;;h~!c~wu '1'11\1.ME$ftliSZ'hIY~!SV:OROi 'l'1li

PRZECINAK (15). STYCZEN 2005 3

KULTURA PRZEDE WSZYST!GM

Na poczatku zagadka. Moze malo smieszna, alezawsze zagadka,:"kto wstaje wczesniej -burak czykartofel? Burak. Bo musi rano zawiesc kartofle do

pracy". I moze byloby to smieszne, gdyby nie fakt,

l

' dowcip ten ma odzwierciedlenie w rzeczywistosci.Widac jak na dloni, kiedy wezmiemy pod luperelacje kierowca-pasazer. Od przemiany ustrojowejpraktycznie nic w tej materii nie uleglo zmianie,nawet mozna smialo zaryzykowac stwierdzenie, zekonflikt ten jeszcze bardziej sie nasili!. Buraki nie

I ciesza sie sympatia u kartofli, poniewaz bywajazlosliwe i opryskliwe, i to nie tylko wtedy, gdywstana lewa noga. Po prostu weszlo im to w nawyk.Zabawo- gierki typu zamkniecie drzwi przed nosem"sprinterowi", ktry gonil pojazd do przystanku 500metrw lub zlapanie staruszki w popularne kleszczenadal naleza do ulubionych skladowych pracyBuraka. Trudno, zatem palac do burakajakimkolwiek pozytywnym uczuciem. Zwlaszcza,

I

ze kazdemu przynajmniej raz w zyciu zdarzylo siezaliczyc taki bieg. Buraki upodobaly sobie rwniezwozenie kartofli po miescie z predkoscia, conajmniej niedozwolona, biorac przy tym tak lubianei cenione zakrety pod katem 90 stopni, a czasamipod katem 120 stopni. Zreszta gdyby nie taki styljazdy, nigdy nie powstala by wdzieczna nazwakartofel. Bo to same kartofle wymyslily sobie ta

I

nazwe, pytaj.ac retorycznie "czy ten burak wieziekartofle?". Zeby tekst ten nie byl tendencyjny,

, przydaloby sie wymienic grzeszki kartofli, ktrespowodowaly, ze wsrd burakw nie maja onezbytniego poklasku. W pierwszej kolejnosci nalezywymienic demolowanie pojazdw, niczymnieusprawiedliwione, a do tego sprawia przykroscburakom, jak i ich przelozonym, gdyz ktos zanaprawe musi placic. Szkoda, ze kartofle nie zdaja Isobie sprawy, ze to oni zaplaca. Do czestychwyczynw kartofli nalezy spozywanie alkoholu wsrodkach komunikacji miejskiej, paleniepapierosw(kartofle po zmierzchu). Zdarzalo sieniejednokrotnie, ze kartofel postanowil w pojezdziezalatwic swoja potrzebe fizjologiczna, na szczescie

I

w podstacji plynnej. Na porzadku dziennym jestrwniez pozdrawianie buraka, najczesciej polacinie. Trudno jest pozostawiac je bezkonsekwencji w dalszym postepowaniu. I nie jest wtym momencie istotne, czy zaliczymy sie do grona

I burakw, czy kartofli... IZAJEZDNIA. PL I/2005

~~I~UIC$'T~l5n~i.--l=:~~~~i ~ ~":iAi'Z.""~

BAJKA O LODZIARZU..? (CZESC l)Kazdy czlowiek dla ochlody, bardzo lubi lizac lody.

Troche trzeba sie naglowic, aby dobre lody robic.Najpierw trzeba byc ubowcem, potem zrobic sie zwiazkowcem,

I po czlonkach, po ich ciele, stanac w koncu na ich czele.Trzeba klamac, dobrze krecic, przede wszystkim sie poswiecic.

Byc w lodziarni nawet w swieta, aby wszystko zapamietac.Co kto mwi, co kto czyni, zeby potem go zeswinic.

By lodziarnia dobrze stala , zgrana Rada tam powstala,Jest zastepca z Konstancina, jest tez w Radzie git dziewczyna,Co wywija swym jezykiem , wszystko chce zalatwic krzykiem.

I tak kreca sobie lody, ktre nie sa dla ochlody.Wszystkich ludzi irytuje, kto w lodziarni tej pracuje.Jest tam matka, crka, brat, pasierbice, ziec i swat.

Maz i zona, piec kochanek, sasiad z bloku i bratanek.Lodziarz swietnie prosperuje, wszystkim w firmie dysponuje,

Premie, wczasy, przeniesienia, zapomogi i zwolnienia.Kto ma gdzie postawic kupe, komu mozna wyzrec zupe.

To co w pismie swym napisze, jego zwierzchnik wnet podpisze.Gdy sie lodziarz napracuje, wdziecznosc ludzi otrzymuje,

Tort i ciasta, jaja kurze, czasem wezmie cos w naturze.A kto smie sie przeciwstawic, moze nozem podziurawic.

I tak kreci swoje lody, ktre nie sa dla ochlody.Trzeba zadac to pytanie, kiedy ta lodziarnia stanie?

Juz niebawem przyjdzie pora, bo to nie sa lody Koral.Gdy sie takie lody kreci, bardzo latwo sie przekrecic,

Lecz on tym sie nie przeraza, nowe lody wciaz zamraza.I do nieba dluga droga, nie chca tam drugiego Boga.

PIASKOWNICAZNAD WISLY......

Czy piaskownice sa ratunkiem dla wagonw przegubowychpodczas jesienno-zimowych poslizgw? Wczesniej slyszelismy

tylko, ze ratunkiem jest ostrozna jazda a motorniczych. Jednakzalozono prbnie jedna piasecznice do wagonu 301 7, czekajaccierpliwie czy zda ona lub nie czas prby. Jesli wynik testw okazesie pozytywny dla motorniczych i piasecznica zda egzaminwwczas powinnismy sie spodziewac szerszej akcji- piasecznicadla przeguba juz przed rozpoczeciem nowego okresu jesiennego.Ale oto szefostwo firmy sprawilo nam w tym rokuniespodzianke... wbrew wczesniejszym dylematom, sypac piaskiemczy nie sypac? Puszcza nam oto piasecznice dwunozne z kubelkamiw rekach, ktre niezmordowanie (pomimo mrozu) sypia namheroicznie piasek na tory. Ciekawy jestem tylko ile tego piasku jestjeszcze w zapasie. Pytamy, poniewaz martwi nas, co bedzie, gdy gozabraknie? Lopaty w dlonie i nad Wisle po piach?

Po wystapieniu TW do ZTM.....w sprawie wydluzenia cyklu swietlnego na skrzyzowaniu Al.

Solidarnosci / Okopowa / Towarowa oraz zastosowaniu podfazyDla tramwajw skrecajacych otrzymala odpowiedz negatywna azmiany mOzna wprowadzic dopiero po przebudowie w/wskrzyzowania.

sprawa wydluzenia cyklu swietlnego do 10 sekund na rondzieZaba w relacji Starzynskiego-Odrowaza.." zapewnia wjazdtramwajom za sygnalizator, natomiast bezpieczna ewakuacja zeskrzyzowania odbywa sie w tzw. czasie miedzyzielonym"...Przeprowadzono tez obserwacje cyklu na ul. Broniewskiego /Reymonta w ich wyniku stwierdzono, ze kazdy tramwaj(pojedynczo) dojezdza do sygnalizatora i oczekuje kilkadziesiatsekund na sygnal zielony a nastepnie przejezdza przezskrzyzowanie-wydaje sie .ze nie ma koniecznosci wydluzaniacyklu swietlnego.

4PRZECINAK 1151. STYCZEN 2005

OPOWIESCI BZDURNEJ TRESCI. {CZESKIE}

Czesi to smieszny nard, Pan Hawranek pracownik w duzejfirmie przewozowej rozwozi kartofle. Zaiwania pomiejskich ulicach i dzwoni mu dobrze dzwonek, aby towardotarl na czas do miejsca przeznaczenia stara sie, bo jest calyczas oceniany za to czy jedzie w krawacie i czy w pewnychpunktach trasy jest o czasie. Patrzy na swj czeskipredkosciomierz ktry czasem przeklamuje ale nie zwaza nato bo musi sie spieszyc tak, tak nie ma latwo bo co chwile naskrzyzowaniach niewidomi uzytkownicy drogi zajezdzajamu jego tor jazdy i nawet dzwoneczek nie pomaga bobywaja i glusi. Pan Hawranek juz sie uodpornil na stres idostosowal, wie dobrze ,ze i tak skargi do szefa firmy naniego wplyna i premie mu zabiora. Jest juz kwiecien, szefgo wezwal kolejny raz ,ze w lutym jechal na czerwoneswiatlo gdzies na Hradczanach, raport na niego czyli donos

napisal inny pracownik firmy z nadzoru ruchu, Hawranek

drapie sie po mzgownicy analizuje w pamieci 100 tysiecyskrzyzowan lecz ma za malo RAM-u czyli pamiecioperacyjnej. Szef ma lepiej ma komputer wiec nie musi sie

trudzic maszyna robi za niego i wie wszystko "o.!!!,o.!!! krzyczy szef -malo tego jeszcze- Hawranek i tu padanumer sluzbowy Hawranka oraz numery jego pojazduzaopatrzone w date i godzine w kabinie ktos jechal!!! .Hawranek juz zmiekl przypomnial sobie wiecej niz musial iaby zadowolic szefa zgodzil sie na napisanie wyjasnienia. Wraporcie nie mgl pisac, ze ktos zajechal mu droge nasrodku skrzyzowania bo i tak mu nikt nie uwierzy, nie mozetez tlumaczyc ze wjechal na zielone bo zdenerwuje szefawiec przyznaje sie do wszystkiego i pisze tak: dzwonilem,bylo czerwone, zmiennik w kabinie byl pijany, trafilprzechodnia nozem bo ten tez przebiegal na czerwone gdyskrecalem w prawo. No dobrze panie Hawranek mwi szef,uwazajcie na przyszlosc, tak pieszy tez musial miecczerwone jak skrecaliscie w prawo. Prawo, prawo, Paniekierowniku w naszym smiesznym kraju jest takie ,ze siefrajera zawsze przylapie no a w naszej firmie czuje sie jak naprawdziwym czeskim filmie. Dobra ,dobra panie kolegozapisz sie jutro z wolnego dyspozytor czeka. Ahoj - krzyknalHawrenek i pobiegl na dyspozytornie.

f-kI

PR~J:'f"flRS. "" ~W-

WYDAWCA:KOMISJA ZAKLADOWA

WZZ "Sierpien' 80"- KONFEDERACJA

w Tramwajach Warszawskich Sp. z 0.0.ADRES: .

02-640 WARSZAWAJANA PAWLA WORONICZA 27

SPIEWNIK DLA KIEROWCW

Wykaz piesni, jakie nalezy spiewac podczas jazdysamochodem, gdy rozwija sie nastepujace predkosci:90 kmJh - To szczesliwy dzien100 km/h - Cz Ci Jezu damy110 km/h - Ojcze, Ty kochasz mnie120 km/h -Licze na Ciebie Ojcze130 km/h - Panie, przebacz nam140 km/h -Zblizam sie w pokorze150 km/h - Byc blizej Ciebie chce160 km/h - U drzwi Twoich stoje Panie170 km/h - Pan Jezus juz sie zbliza180 km/h - Jezus jest tu200 km/h - Witam Cie, OjczeHUMOR Z PROTOKOLW-Mj samochd byl prawidlowo zaparkowany w tyleinnego samochodu.-Nie pamietam dokladnie okolicznosci wypadku,poniewaz bylem kompletnie pijany. W celu uzyskaniadalszych szczeglw prosze zwracac sie do policji.-Jechalem do lekarza z chorym kregoslupem, kiedywypadl mi dysk, powodujac wypadek.-Nie wiedzialem, ze po plnocy tez obowiazujeograniczenie predkosci.-Dalem sygnal klaksonem, ale nie dzialal, poniewaz zostalskradziony.-Posrednia przyczyna wypadku byl maly czlowieczek wmalym samochodzie z duza buzia.-W szybkim tempie zblizal sie do mnie slup telegraficzny.Zaczelam jechac zygzakiem, ale i tak slup trafil mnie,uszkadzajac chlodnice.-Mj samochd uderzyl w ogrodzenie, przekoziolkowal iwyrznal w drzewo. Wtedy stracilem panowanie nadkierownica.-Zobaczylem smutna twarz z wolna przelatujaca przedprzednia szyba, a potem ten pan gruchnal na dach mojegosamochodu.

-Z poczatku powiedzialem policji, ze nic mi sie nie stalo,ale jak zdjalem kapelusz, zobaczylem, ze mam wgniecionaczaszke.-Na skrzyzowaniu niespodziewanie dostalem atakudaltonizmu.

-Moje auto jechalo normalnie prosto przed siebie, co nazakrecie zazwyczaj doprowadza do opuszczenia szosy.-Jakis pieszy nagle zszedl z chodnika i bez slowa zniknalpod moim samochodem.-Kiedy jechalem przez park. Nagle mj samochdotoczyly male, brazowe, zezowate malpy. Gruba malpazaczela krecic sie na antenie mojego samochodu zgodnie zkierunkiem wskazwek zegara. Pomimo moich usilnychstaran nie chciala zaprzestac i mniej wiecej w trzy minutypzniej zniknela w poszyciu lesnym z antena w pysku.-Usilujac zabic muche, wjechalem na slup telegraficzny.-Na samochd wpadla krowa. Pzniej dowiedzialem sie,ze byla troche przyglupia.-Samochd przede mna potracil przechodnia, ktry jednakwstal, wiec tez na niego wjechalem.-Dziewczyna w samochodzie obok wystawila na widokswojepiersiwtedywjechalemwautoprzedemna.

Czekamy na listv z propozyciami tematw pod adresem

DZIALLACZNOSCIZ CZYTELNIKAMI:02-640 WARSZAWAJANA PAWLAWORONICZA27

[email protected]: (22) 853-73-78

(nr. 14/15) Redaktor naczelny: Krystyna GoszczynskaNaklad: 1000 egzemplarzy. I Numer zamkniety 09-03-2005