O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI - Paragraf Lex | uredbom propisuje se Klasifikacija delatnosti sa nazivima, iframa i opisima delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija). Klasifikacija

 • View
  292

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI - Paragraf Lex | uredbom propisuje se Klasifikacija delatnosti sa...

 • BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs

  www.paragraf.rs

  Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

  Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju vaea verzija propisa,

  poslednju verziju moete nai OVDE.

  UREDBA

  O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI

  ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)

  lan 1

  Ovom uredbom propisuje se Klasifikacija delatnosti sa nazivima, iframa i opisima delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija).

  Klasifikacija je opti standard prema kojem se vri razvrstavanje jedinica razvrstavanja u delatnosti.

  Klasifikacija je odtampana uz ovu uredbu i ini njen sastavni deo.

  lan 2

  Na osnovu Klasifikacije izrauje se Lista skraenih naziva delatnosti radi objavljivanja podataka i elektronske obrade.

  Organ nadlean za poslove statistike izrauje Listu skraenih naziva delatnosti i objavljuje je na internet strani.

  lan 3

  Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".

  KLASIFIKACIJA DELATNOSTI

  Sektor Oblast Grana Grupa NAZIV I OPIS DELATNOSTI

  1 2 3 4 5

  SEKTOR A POLJOPRIVREDA, UMARSTVO I RIBARSTVO

  Sektor obuhvata korienje biljnih i ivotinjskih resursa, ukljuujui gajenje useva i zasada, uzgoj i razmnoavanje ivotinja, iskoriavanje uma i gajenje ostalih biljaka, ivotinja i proizvoda ivotinjskog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima ili na njihovom prirodnom stanitu.

  01 Poljoprivredna proizvodnja, lov i pratee uslune delatnosti

  mailto:online@paragraf.rshttp://www.paragraf.rs/http://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.htmlhttp://paragraf.me/besplatni_propisi_cg.htmlhttp://paragraf.me/besplatni_propisi_cg.htmlhttp://www.paragraf.ba/besplatni_propisi_bih.htmlhttp://paragraf.rs/strane/pravni-komplet.htmlhttp://paragraf.rs/savetovanja.htmlhttp://paragraf.rs/savetovanja.htmlhttp://paragraf.rs/prirucnici/index.htmlhttp://paragraf.rs/prirucnici/index.htmlhttp://paragraf.rs/strane/konsalting.htmlhttp://paragraf.rs/adresari.htmlhttp://paragraf.rs/mobilne_aplikacije.htmlhttp://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=108601http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/http://paragraf.rs/

 • Oblast obuhvata dve osnovne delatnosti: gajenje useva i zasada i uzgoj ivotinja, kao i organsku proizvodnju i gajenje genetski modifikovanih biljaka i ivotinja. Takoe obuhvata i proizvodnju useva i zasada u staklenicima.

  Obuhvata i pratee uslune delatnosti u poljoprivredi, kao i lov, traperstvo i odgovarajue usluge.

  Grupa 01.50 (Meovita poljoprivredna proizvodnja) odstupa od opteg pravila za odreivanje pretene delatnosti. S obzirom na to da su na mnogim poljoprivrednim gazdinstvima podjednako zastupljene i biljna i stoarska proizvodnja, takva gazdinstva mogu biti razvrstana u jednu ili drugu kategoriju.

  Poljoprivredne delatnosti iskljuuju dalju preradu poljoprivrednih proizvoda, koja se razvrstava u oblasti 10. i 11. (Proizvodnja prehrambenih proizvoda i proizvodnja pia) i oblast 12. (Proizvodnja duvanskih proizvoda), osim one prerade koja podrazumeva osnovnu pripremu proizvoda za trite (npr. ienje, ljuenje, sortiranje i kratkotrajna zatita od truljenja).

  Oblast ne obuhvata graevinske radove na poljoprivrednim povrinama (npr. isuivanje zemljita, priprema polja za proizvodnju pirina itd.), koji se razvrstavaju u sektor F (Graevinarstvo). Isto tako, ne obuhvata poljoprivredne zadruge i sline organizacije koje se bave kupovinom i prodajom poljoprivrednih proizvoda i posreduju prilikom nabavke poljoprivrednih sirovina. One se razvrstavaju u sektor G (Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila i motocikala).

  Takoe ne obuhvata brigu za prirodno okruenje (odravanje parkova, rezervata, ukrasnih povrina itd.), klasifikovanih u del. 81.30.

  01.1 Gajenje jednogodinjih i dvogodinjih biljaka

  Obuhvata gajenje biljaka iji je vegetativni period krai od dve sezone. Ukljueno je i gajenje biljaka za proizvodnju semena.

  01.11 Gajenje ita (osim pirina), leguminoza i uljarica

  Obuhvata gajenje itarica, leguminoza i uljarica na otvorenom. Gajenje ovih useva esto moe biti kombinovano sa gajenjem drugih kultura. Ovde spada:

  - gajenje itarica: tvrde i meke penice, rai, prosa, jema, ovsa, kukuruza, sirka i dr. (napolice, krupnika, tritikale)

  - gajenje leguminoznog povra: graka, pasulja, boba, soiva i dr.

  - gajenje uljarica: suncokreta, kikirikija, soje, uljane repice, susama, slaice, lana, ricinusa i dr.

  Ne obuhvata:

  - gajenje pirina, del. 01.12

  - gajenje kukuruza (eerca), del. 01.13

  - gajenje kukuruza za ishranu stoke, del. 01.19

  - gajenje uljarica, del. 01.26

  01.12 Gajenje pirina

  01.13 Gajenje povra, bostana, korenastih i krtolastih biljaka

  Obuhvata:

  - gajenje lisnatog i stabljiastog povra:

  * artioke, pargle, kupusa, karfiola i brokula, salate i cikorije, spanaa i slino

 • - gajenje povra s plodovima:

  * plavog paradajza, paradajza, bostana, krastavaca korniona, tikvica, paprika i drugog povra s plodovima

  - gajenje lukoviastog i korenastog povra:

  * argarepe, repe, crnog luka i praziluka, belog luka i drugih lukovica i korenastog povra

  - gajenje jestivih peuraka i tartufa

  - gajenje povrtnog semena i semena eerne repe (ne obuhvata gajenje semena ostalih vrsta repe)

  - gajenje eerne repe

  - gajenje ostalog povra

  - gajenje korenastih i krtolastih biljaka kao to su:

  * krompir i drugo korenasto bilje s velikim sadrajem skroba ili inulina

  * manioka, jam (tropsko korenje) i ostalo korenje

  Ne obuhvata:

  - gajenje feferona, paprika i drugih zainskih, aromatinih i lekovitih biljaka, del. 01.28

  - gajenje micelija za peurke, del. 01.30

  01.14 Gajenje eerne trske

  Ne obuhvata:

  - gajenje eerne repe, del. 01.13

  01.15 Gajenje duvana

  Ne obuhvata:

  - proizvodnju duvanskih proizvoda, del. 12.00

  01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana

  Obuhvata:

  - gajenje pamuka

  - gajenje jute, lana, konoplje i ostalih biljaka za dobijanje tekstilnih likastih vlakana

  - gajenje sisala i ostalih tekstilnih biljaka iz roda agave

  - gajenje abake, ramije i ostalih biljaka za dobijanje tekstilnih vlakana

  - gajenje ostalih biljaka za proizvodnju vlakana

  01.19 Gajenje ostalih jednogodinjih i dvogodinjih biljaka

  Obuhvata:

 • - gajenje krmnog bilja: stone repe, deteline, lucerke, kukuruza za ishranu stoke, ostale trave, stonog kelja i drugih biljaka za ishranu stoke

  - gajenje heljde

  - proizvodnja semena repe i drugog krmnog bilja (osim semena eerne repe)

  - gajenje cvea, rezanog cvea i pupoljaka

  - proizvodnja semena cvea

  Ne obuhvata:

  - gajenje zainskog, aromatinog i lekovitog bilja, del. 01.28

  01.2 Gajenje viegodinjih biljaka

  Obuhvata gajenje biljaka iji je vegetativni period dui od dve sezone, bilo da njihovi nadzemni delovi odumiru krajem sezone bilo da neprekidno rastu. Gajenje biljaka namenjenih za proizvodnju semena.

  01.21 Gajenje groa

  Obuhvata:

  - gajenje vinskih i stonih sorti groa

  Ne obuhvata:

  - proizvodnju vina, del. 11.02

  01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voa

  Obuhvata:

  - gajenje tropskog i suptropskog voa kao to su:

  * avokado

  * banana

  * urme

  * smokve

  * papaja, mango, ananas i ostalo tropsko i suptropsko voe

  01.23 Gajenje agruma

  Obuhvata:

  - gajenje agruma:

  * limuna i grejpfruta

  * pomorande

  * mandarina

  * ostalih agruma

 • 01.24 Gajenje jabuastog i kotiavog voa

  Obuhvata:

  - gajenje voa kao to su: jabuke, kruke, kajsije, ljive, dunje, trenje, vinje, breskve, nektarine i drugo jabuasto i kotiavo voe

  01.25 Gajenje ostalog drvenastog, bunastog i jezgrastog voa

  Obuhvata:

  - gajenje bobiastog voa:

  * borovnica, jagoda, ribizli, ogrozda, kupina, malina i drugog bobiastog voa

  - gajenje kivija

  - gajenje jestivog jezgrastog voa:

  * oraha, lenika, badema, domaeg kestena, pistaa i drugog jezgrastog voa

  - gajenje ostalog drvenastog i bunastog voa

  Ne obuhvata:

  - gajenje kokosovog oraha, del. 01.26

  01.26 Gajenje uljnih plodova

  Obuhvata:

  - gajenje maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potronju

  - gajenje kokosovog oraha i plodova uljnih palmi

  - gajenje plodova ostalih vrsta uljarica

  Ne obuhvata:

  - gajenje soje, kikirikija i ostalog uljnog semenja, del. 01.11