of 18 /18
PROIECT DIDACTIC Prof. înv. primar: Florea Elena Loredana Şcoala Gimnazială Oniceni Obiectul : Lectura Subiectul: „O întâmplare deosebită” de Călin Gruia CLASA: a III-a TIPUL LECŢIEI: consolidarea cunoştinţelor SCOPUL: consolidarea deprinderilor de citire corectă, conştientă şi expresivă şi a capacităţii de a reda informaţii din text, dezvoltându-şi atenţia şi creativitatea. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.3- să redea prin cuvinte proprii conţinutul unui fragment dintr-un text citit sau dintr-un mesaj audiat sau *din texte citite şi mesaje audiate; 3.3. să citească în mod conştient, corect, *fluent şi expresiv un text cunoscut; 3.7- să manifeste interes pentru lectura unor texte variate (literare sau nonliterare). OBIECTIVE OPERAŢIONALE O1- să citescă fluent, corect şi expresiv textul ; O2-să desprindă elemente esenţiale ale textului( titlu, autor, personaje); O3- să valorifice în enunţuri proprii cuvintele şi expresiile noi; O4-să recepteze corect mesajul textului narativ;

o Intamplare Deosebita

Embed Size (px)

DESCRIPTION

proiect

Text of o Intamplare Deosebita

PROIECT DIDACTICProf. nv. primar: Florea Elena Loredanacoala Gimnazial Oniceni O!iec"#l : Lec"#ra$#!iec"#l: %O n"&mplare deo'e!i"(de Clin Gr#ia CLA$A: a III)aTIP*L LEC+IEI: con'olidarea c#no,"in-elor$COP*L:con'olidarea deprinderilor de ci"ire corec". con,"ien" ,i e/pre'iv,i a capaci"-ii de a reda informa-ii din "e/". dezvol"&nd#),i a"en-ia ,icrea"ivi"a"ea.O0IECTI1E DE REFERI2+3 4.5)'redeaprinc#vin"eproprii con-in#"#l #n#ifra6men" din"r)#n"e/" ci"i" 'a#din"r)#nme'a7 a#dia" 'a# *din texte citite i mesaje audiate8 5.5. ' ci"ea'c n mod con,"ien". corec". *fluent i expresiv #n "e/" c#no'c#"8 5.9) ' manife'"e in"ere' pen"r# lec"#ra #nor "e/"e varia"e :li"erare 'a# nonli"erare;.O0IECTI1E OPERA+IO2ALE O