Click here to load reader

nyhedsmagasin - Slesvigske musikkorps · PDF file 2020. 3. 27. · godt. SMUK indleder med ”Superman March”, og ef-ter sidste tone flår aftenens to konferencierer, Martin Knudsen

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of nyhedsmagasin - Slesvigske musikkorps · PDF file 2020. 3. 27. · godt. SMUK...

 • nyhedsm agasin

  NR 30 MAR. 2019

  SMUK

 • Det nye fælles gavekort kan benyttes i 89 forretninger

  og spisesteder i

  Haderslev Kommune

  Se mere på: www.haderslev-butikker.dk

  MUSIKALSKE REJSER

  Tag 10 nytårskoncerter med mere end 6.000 solgte bil- letter i seks forskellige byer. Læg så dertil fire nytårspa- roler og parader samt fire skolekoncerter. Alt dette in- klusiv et intenst prøvearbejde nåede SMUK i løbet af årets først måned, og januar var dermed på mange må- der en fantastisk musikalsk rejse for SMUK. En rejse, der trak positive overskrifter i medierne, en rejse fyldt med fantastisk underholdning, smil på læben, glade menne- sker og ikke mindst et yderst velspillende musikkorps, der som Forsvarets Musikalske Ambassadører afspejlede Forsvaret som en moderne og alsidig arbejdsplads. Rej- sen var samtidig et eksempel på det gode samarbejde og de gode relationer, SMUK har til kommuner, organisatio- ner og forsvarets samarbejdspartnere.

  En helt anden rejse gennemførte musikere fra SMUK i december måned 2018. Her underholdt musikerne dan- ske og internationale styrker på baser i Estland, Polen og Afghanistan. Det kan godt være, at denne rejse ikke trak de store overskrifter i medierne, men at den havde stor betydning er hævet over enhver tvivl. Det at få en musi- kalsk hilsen hjemmefra betyder uendelig meget for vore udsendte soldater, og de fortjener denne hilsen. Derfor har netop denne opgave høj prioritet for SMUK.

  SMUK sætter en ære i at sætte fokus på den indsats, danske soldater yder rundt om i Verden. SMUK sætter en ære i at besøge dem, og SMUK sender dem gerne en musikalsk hilsen.

  RASMUS FRANDSEN Orkesterchef

  SMUK NYHEDSMAGASIN 03

  KÆRE MEDLEMMER

  Der er utroligt meget at glæde sig over. Den 1. januar 2019 genopstod Slesvigske Fodregiment (SLFR) i Haderslev efter at have været i dvale i 18 år. For gamle slesvigere, herunder medlemmer af SMUK, er det næsten ikke til at fatte, og glæden over denne kendsger- ning er nærmest ubeskrivelig. Selv om SMUK har haft 18 gode år, hvor der er blevet taget godt vare på musikkorp- set af Telegrafregimentet, er det alligevel noget særligt at være en del af Slesvigske Fodregiment igen og at kun- ne sætte det gamle regimentsmærke i baretten og på uni- formen. SMUK har i 18 år været med til at holde navnet “Slesvigske” i hævd og har i den grad bidraget til, at re- gimentet er genopstået. Tusind tak for det. Den nye si- tuation skal naturligvis udnyttes til at styrke synergier- ne mellem regiment og musikkorpset samt tilknytningen til Syd- og Sønderjylland. Det bliver spændende at følge denne udvikling, som allerede tegner lovende.

  Jeg føler anledning til at nævne SMUK Støtteforenings tur til Braine 9. – 12. november 2018 i anledning af markerin- gen af 100-året for afslutningen af 1. Verdenskrig. En stor tak til alle, som deltog og gjorde turen til en uforglemme- lig oplevelse; og tak til Haderslev Kommune og bestyrel- sesmedlemmerne, som sørgede for, at vi følte os privile- geret i enhver henseende. Vi fik således mulighed for at deltage i alle officielle dele af ceremonierne.

  På gensyn til de mange aktiviteter i resten af 2019. “Fordi noget er værd at kæmpe for”

  KELLER NIELSEN Formand for SMUK Støtteforening

  INDHOLD

  03 Musikalske rejser Forord ved Rasmus Frandsen, orkesterchef.

  03 Kære medlemmer Forord ved Keller Nielsen, formand for SMUK Støtteforening.

  04 SMUK Nytårskoncert Igen i år bød SMUK Nytårskoncert på en dansende dirigent. Men også en dugfrisk sang skrevet til udsendte soldater af Søren Sko. Og så var det populære konferencier par endnu en gang i topform.

  06 SMUK Debutkoncert Nu kan du opleve Mads Naomi give den gas på sin basun. Det sker ved to spændende solokoncerter, hvor han i den grad udforsker instrumentets muligheder.

  08 Kunsten at blive ansat Til sommer skal SMUK ansætte en ny musikalsk ambassadør. Men hvor- dan finder man frem til den rette? Det får du noget af svaret på her.

  09 Portræt af en medarbejder René Andersen er regissør i SMUK og manden at gribe fat i, hvis det bræn- der på. Han er nemlig også frivillig brandmand

  10 Dronningen kiggede forbi I anledning af genoprettelsen af Slesvigske Fodregiment besøgte Hendes Majestæt Dronningen Haderslev Kaserne samt SMUK.

  12 Dagbog fra Braine Både SMUK og SMUK Støtteforening gæstede Braine, da 100 året for afslutningen på Første Verdenskrig blev markeret. Her kan du læse om nogle af deres oplevelser på den uforglemmelige tur.

  14 Kort nyt – om kommende koncerter, begivenheder m.v. Her kan du læse om mange af de forskellige arrangementer SMUK deltager i.

  16 De 100 år gamle bånd Ved fire koncerter i de sønderjyske kommuner genopfører SMUK den koncert, musikkorpset spillede den 10. november i den franske by Braine. Koncerten markerer 100-året for afslutningen af Første Verdenskrig.

  18 Studerende vandt koncert med SMUK To studerende får fornøjelsen af at arbejde sammen med et topprofessionelt orkester. Det sker ved SMUK Solokoncert, hvor de studerende optræder med SMUK. Fælles for de studerende er, at de har vundet en konkurrence for at nå så vidt.

  20 Uddrag af SMUK kalender

  N yh

  ed sm

  ag as

  in et

  ”S

  le sv

  ig sk

  e M

  u si

  kk or

  ps ”

  U dg

  iv et

  a f S

  M U

  K K

  on ce

  rt fo

  n d

  i s am

  ar be

  jd e

  m ed

  S le

  sv ig

  sk e

  M u si

  k- ko

  rp s

  og S

  M U

  K S

  tø tt

  ef or

  en in

  g

  B la

  d nr

  .: 3

  0 U

  dg iv

  et :

  Fe br

  ua r

  20 19

  O pl

  ag :

  2 .5

  0 0

  ek se

  m pl

  ar er

  La yo

  u t:

  K S C

  en tr

  et A

  pS ,

  V ej

  le Tr

  yk :

  H ad

  er sl

  ev S

  ti ft

  sb og

  tr yk

  ke ri

  R ed

  ak ti

  on :

  Ja co

  b S ve

  n ds

  en ,

  jo ur

  na lis

  t R

  as m

  u s

  Fr an

  ds en

  , S

  M U

  K H

  en ri

  k R

  øn n ow

  , S

  M U

  K B

  en t

  G ra

  ve rs

  en ,

  S M

  U K

  V ag

  n M

  ec k,

  S tø

  tt ef

  or en

  in ge

  n

  M ag

  as in

  et u

  dk om

  m er

  t o

  ga n ge

  å r-

  lig t.

  B la

  de t

  u ds

  en de

  s gr

  at is

  t il

  m ed

  - le

  m m

  er a

  f S tø

  tt ef

  or en

  in ge

  n fo

  r S le

  sv ig

  sk e

  M u si

  kk or

  ps .

  B la

  de t

  ka n

  en dv

  id er

  e kø

  be s

  ve d

  h en

  ve n de

  ls e

  ti l s

  tø tt

  ef or

  en in

  ge n.

  S ty

  kp ri

  s kr

  . 4 0,

  - ex

  . fo

  rs en

  de ls

  e.

  D et

  e r

  fo rm

  ål et

  m ed

  b la

  de t

  at u

  db re

  de k

  en d-

  sk ab

  et t

  il S le

  sv ig

  sk e

  M u si

  kk or

  ps o

  g m

  u si

  k- ko

  rp se

  ts k

  on ce

  rt ak

  ti vi

  te te

  r. G

  en gi

  ve ls

  e er

  t ill

  ad t

  m ed

  k ild

  ea n gi

  ve ls

  e.

  N æ

  st e

  nu m

  m er

  a f bl

  ad et

  u dk

  om m

  er

  se pt

  em be

  r 20

  19

  S M

  U K K

  on ce

  rt fo

  n d

  Lo ui

  se ve

  j 7a

  61

  0 0

  H ad

  er sl

  ev T lf.

  : 2

  5 10

  8 9

  5 6

  S M

  U K S

  tø tt

  ef or

  en in

  g Po

  st bo

  ks 1

  05 9

  61 0 0

  H ad

  er sl

  ev T lf.

  : 61

  7 8

  11 3

  2

  w w

  w .S

  M U

  K m

  u si

  k. dk

 • SMUK NYHEDSMAGASIN SMUK NYHEDSMAGASIN04 05

  Lars Møller er fast gæst til nytårskoncer-

  terne. Og han var også på plads til SMUK

  Nytårskoncert 2019, der blev musiker Bent

  Graversens sidste.

  SMUK er som et musikalsk fartøj, der konstant når nye destinationer og altid trækker et kølvand af tra- ditioner efter sig. Det ved Lars Møller. Han sidder blandt publikum denne aften til SMUK Nytårskon- cert i Odder. Det har han gjort tit.

  - Det er en tradition, forklarer han og fortæller, at de år efter år er en flok, der først mødes til spisning og herefter nyder musikken og showet.

  - Og vi bliver flere og flere ved bordet, siger han og kalder SMUK for et evigt frisk pust. - Det er bare altid festligt, siger Lars Møller.

  LARS OG MEDIUM Netop ordet festlig beskriver denne aften ganske godt. SMUK indleder med ”Superman March”, og ef- ter sidste t

Search related