Nye strukturer i ledelse: Pædagogisk ledelse som holdsport

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nye strukturer i ledelse: Pædagogisk ledelse som holdsport. Ungdomsringen 25. o ktober 2012. Indhold. Hvis områdel -/ klynge - er svaret , hvad er så spørgsmålet ?. Opbrud i opgaver og kontekst Bevægelser i de ungeindsatserne Ny organiseringer i kommunerne Nye ledelsesfællesskaber - PowerPoint PPT Presentation

Text of Nye strukturer i ledelse: Pædagogisk ledelse som holdsport

Dias nummer 1

Nye strukturer i ledelse:Pdagogisk ledelse som holdsportUngdomsringen25. oktober 2012IndholdOpbrud i opgaver og kontekstBevgelser i de ungeindsatserneNy organiseringer i kommunerne

Nye ledelsesfllesskaberNr og strategisk pdagogisk ledelse

Farer: Tilfjelse uden aflringPdagogisk bureaukratisering

Vejen frem?

Hvis omrdel-/klynge-er svaret,hvad er s sprgsmlet?Bevgelser i ungeindsatserneUdfordringen: Polarisering blandt brn og ungeNationale ml om at mindske polarisering (f.eks. Partnerskab om folkeskolen og Ny Nordisk Skole)Sammenhngende udvikling af lringsmiljer 0-18 r (fokus p indhold og sammenhng mere end p struktur og matrikler)Inklusion og ny-specialieringUngestrategier sammenhng for de 15-25 rigeInddragelse af civilsamfund - samskabelse

Bevgelser: Krydspres i skred- nye synteser p vej?TeamInsti-tutionOmrdeForvaltningByrdFrdigheder

Individ

Eksklusion

Struktur/matrikler

konomiDannelse

Fllesskab

Inklusion

Forlb/sammenhng

KvalitetBehov for lringsrumBarnDagtilbudSkoleUndomsuddSundhedsplejeKamme-raterFamilieAndreborgereForeningerForebyggelse, beskyttelse, sttte og behandlingFritids- og kulturlivBevgelser: Ny helhederNy organisering i kommunerneOrganisering af lokale fllesskaber: Omrder og klynger

Kollektivisering af metodeansvar: Metodeprogrammer

Videnscentre: Nyt samspil med specialfunktionerne

Tvrgende ledelsesfllesskaber: Todelt lederskab

Stram styring og administrativ stordriftNye ledelsesfllsskaberSpaltningen af den traditionelle institutionslederrolle

Strategisk pdagogisk ledelseUdvikler aframmer forlringsmiljer

Den nrepdagogiske ledelseSpillende trneri udviklingen pdagogiskerelationer

Nye ledelsesfllsskaberArbejdsling og synergi i et ledelsesflleskabStrategisk pdagogisk ledelseUdvikler aframmer forlringsmiljer

Den nrepdagogiske ledelseSpillende trneri udviklingen pdagogiskerelationer

Farer: Tilfjelse uden aflringOmrde-/klyngeledelse bliver

fastlst, fordi ledelsesarbejdet reelt ikke omorganiseres ingen slipper eksisterende opgaver og kompetenceret ekstra led, som lgges oven-i det eksisterende ledelsesarbejde

Farer: Pdagogisk bureaukratiseringOmrde-/klyngeledelse bliver

et ekstra led i hierarkietfyldt med administrative snarere end pdagogiske opgaverlever med blik for det indre liv i forvaltningen

Fokus: Kvalitet i dialog og processerFastlstheder

Selvstndighed fllesskab

Dem Os

F Afgive

Med - Mod

Tid som nulsumsspilbninger

Deltage

Vre afhngige af hinanden

Samskabe

Synergi

Organisere tidenVejen fremOpgaven i fokus: Indhold fr struktur

Tage afst i gruppen af brn og unge og de ressourcer og muligheder, der findes i det lokale fllesskabStte ml for kvaliteterne i de lringsmiljer, vi udviklerInvitere og involvere samarbejdspartnere iFormulere afledte krav til pdagogisk ledelse hvordan understtter vi disse kvaliteterDefinere arbejdsdeling og ml for samspil og synergi i ledelsesfllesskabetHolde hinanden fast: plus- og minus-indikatorerInvolvere sig i hinandens hverdag